Erdoğan droomt van een islamitische wereldmacht

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: april 2002) (Laatste bewerking: 13 oktober 2022)

 

Ooit bestond er een vriendschappelijke relatie tussen IsraŽl en Turkije. Meer dan vijfhonderd jaren lang, vanaf de verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492 en de verschrikkelijke vervolging van nazi Duitsland, konden Joden en Turken het redelijk goed met elkaar vinden. IsraŽl heeft jarenlang gewerkt aan een nauwe samenwerking met Turkije op politiek, economisch en militair gebied. De banden waren zelfs zo hecht dat er sprake was van een soort bondgenootschap. De eerste diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en IsraŽl gaan terug op het jaar 1958 toen er geheim gehouden besprekingen plaatsvonden tussen David Ben-Goerion en Adnan Menderes, die tot 1960 in Turkije regeerde. Zij tekenden toen een lange tijd geheim gehouden defensief verdrag. In 1992 besloten beide landen tot een uitwisseling van ambassadeurs.

Maar de vriendschap veranderde toen in april 2002 de voormalige Turkse leider Bulent Ecevit, zich in krachtige afkeurende termen uitliet over IsraŽls optreden tegen terreurmiljardair JasserArafat en consorten. Hij beschuldigde IsraŽl ervan ,,zowel Arafat als de Palestijnse gebieden stap voor stap te willen vernietigen. IsraŽl is voor het oog van de wereld bezig met het plegen van genocideĒzo sprak hij. En dan zijn er nog de uitspraken voor de Turkse televisie van de voormalige premier, professor Necmettin Erbakan. Deze beweerde dat Joden bacteriŽn zijn en het Jodendom een ziekte die dringend gestopt moet worden. Erbakan oogstte daarvoor een denderend applaus. Volgens Erbakan worden tweehonderd landen, met verschillende rassen, godsdiensten en volkeren, al driehonderd jaar beheerst door een en dezelfde heerser: het racistische en imperialistische zionisme. Zolang we geen remedie vinden zullen we deze ziekte niet kunnen vernietigen. Erbakan beweerde dat het de zionisten waren die de kruisvaarders mobiliseerden. En zo deed deze dwaas nog een hele serie andere krankzinnige uitspraken.

De Ďvriendschapí verslechterde verder toen Recep Tayyip Erdoğan in 2006 de kant van de Libanese terreurbeweging Hezbollah koos in de oorlog tegen IsraŽl.Hij stond Iran toe om wapens via Turkije door te sluizen naar deze terreurbeweging. Ook was hij ťťn van de eersten om Hamas -de Bašl doodscultuur in Gaza- te feliciteren na de overwinning tijdens de fake verkiezingen in januari 2006. In januari 2009 veroordeelde hij de IsraŽlische aanvallen op Hamas en eiste hij dat IsraŽl uit de Verenigde Naties zou worden gezet.Op 29 januari 2009 liep hij kwaad weg tijdens het World Economic Forum in de Zwitserse plaats Davos na een confrontatie met de IsraŽlische president Simon Peres. Tijdens een discussie over IsraŽls optreden in Gaza tegen Hamas, zei Erdoğan tegen Peres: ďU vermoordt mensen Amr Mousa, de voormalige leider van de Arabische Liga en VN baas Ban ki-Moon knikten instemmend. Simon Peres reageerde met de vraag wat hij zou doen als er iedere nacht 10 tot 100 raketten op Istanboel zouden neerdalen.

 

Peres kreeg daarbij de nodige bijval van de overige aanwezige wereldleiders. Erdoğan reageerde op de vraag van Peres, maar werd al na een minuut afgekapt door de gespreksleider die zei dat het diner begon. De dictator raapte zijn papieren bij elkaar en beende rood van woede de zaal uit. Bij zijn terugkeer in Istanboel werd hij op het vliegveld van Istanboel door duizenden aanhangers verwelkomd zwaaiend met Turkse en Palestijnse vlaggen. Ze schreeuwden anti-IsraŽlische leuzen en scandeerden ĎTurkije is trots op uí en op spandoeken stond ĎLeve de veroveraar van Davosí. Later beschuldigde Erdoğan IsraŽls minister van Buitenlandse Zaken Lieberman ervan Gaza met een kernbom plat te willen gooien.

 

IsraŽls president Peres luistert duidelijk geŽrgerd naar de beschuldigingen van de Turkse leider Erdoğan .

 

In oktober 2009 zond de Turkse televisie een serie uit waarin IsraŽlische militairen werden neergezet als kindermoordenaars. ĎIn de serie werden Palestijnse kinderen die stenen gooiden gedood en een glimlachend meisje in haar borst geschoten.Leden van het terreurbewind in Ram-allah worden voor een vuurpeloton geleid. Bij een checkpoint staat een Arabische vrouw die moet bevallen van een kind waarna het kind door een IsraŽlische militair wordt gedood.í Allemaal leugens! IsraŽliís worden neergezet als de slechteriken en de moordende Palestijnse terreurbendes als de good guys.

 

In april 2010 noemde Erdoğan tijdens een bezoek in Parijs ,,IsraŽl de grootste bedreiging voor de vrede in het Midden-OostenĒ. Overigens staat ook Griekenland al jaren in het Turkse 'Rode Boek' als vijandig land te boek. Toen IsraŽl in 2010 het terreurschip de Mavi Marmara overviel, was het helemaal gedaan met de vriendschap. De schip zou hulpgoederen brengen naar de bevolking in Gaza, maar dat bleek bedrog. Erdoğan ging als een beest tekeer toen hij hoorde dat IsraŽl het schip had geŽnterd. Hij besloot alle banden met IsraŽl te verbreken en eiste uitlevering van de betrokken militairen. Hij zou zelfs van plan zijn geweest een militaire actie tegen IsraŽl te ondernemen. Dat zou echter maar nťt door Amerika en Frankrijk zijn voorkomen.

Tijdens een interview met CNNís verslaggever Fareed Zakaria op 25 september 2011 zei Erdoğan: ,,Ik zou graag betrouwbare statistieken willen zien over hoeveel IsraŽliŽrs zijn omgekomen door de bommen die door Palestijnen werden geworpen of met de raketten die door hen werden gelanceerd?Ö wij weten dat honderdduizenden Palestijnen zijn gedoodÖ noch Turkije noch de Moslims in het gebied hebben ooit dergelijke wreedheden begaan jegens IsraŽlÖ IsraŽl is onnoembaar wreed jegens onschuldige Palestijnen, zich verschuilend achter de Holocaust en zoekend naar een slachtofferrolÖ Iedereen weet waar IsraŽl voor staatBetrouwbare statistiekenover het aantal door PLO-terroristen vermoorde IsraŽliŽrs zijn ruimschoots voorhanden er zeer goed gedocumenteerd. Statistieken over honderdduizenden door IsraŽl gedode Palestijnse Arabieren bestaan niet want IsraŽl heeft dit soort moordpartijen nooit gepleegd!

Tijdens een Conferentie van de Verenigde Naties in Wenen op 1 maart 2013 noemde hij, het Zionisme een misdaad tegen de menselijkheid. Ook stelde hij het Zionisme op gelijke hoogte met het Fascisme. De IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu noemde zijn uitspraken 'kwaadaardig en leugenachtig.' 'Dit is een duistere en lasterlijke verklaring waarvan we dachten dat deze uit de wereld verdwenen waren.' Gezien zijn niet aflatende haat tegen de staat IsraŽl en het Joodse volk, plaatste het Simon Wiesenthal Centrum Erdoğan in 2013 als tweede op de lijst van personen en organisaties die zich op een schandalige manier schuldig hebben gemaakt aan IsraŽlhaat en antisemiisme.

Erdoğan haalde op 15 mei 2014 krantenkoppen, nadat hij anti-IsraŽlische beledigingen schreeuwde alvorens zijn veiligheidstroepen opdracht te geven een demonstrant af te tuigen. Een Turks staatsburger benaderde hem en zijn veiligheidsteam terwijl ze Soma bezochten, in de nasleep van het catastrofale mijnongeluk dat aan bijna 300 mensen het leven heeft gekost. De dictator reageerde met antisemitisch geweld: ďWaarom ren je weg van mij - IsraŽlisch sperma!Ē schreeuwde hij en sloeg de demonstrant. Het woord ďspermaĒ wordt gezien als een uitermate grove belediging in het Turks. Videobeelden tonen ook dat veiligheidstroepen de man aftuigen. De anti-IsraŽl reacties van Erdoğan kwamen, ondanks het feit dat IsraŽl een volledig uitgerust Magen David Adom team naar de plaats van de ramp had gestuurd.

Turken houden nog altijd heel veel van Adolf Hitler Hitlers boek Mein Kampf Ė Kavgam in het Turks Ė is erg populair in Turkije. Vertalingen en regelmatige herdrukken van Mein Kampf verschijnen met regelmaat. In Nederland verspreidde de Amsterdamse moskee El Tawheed via internet een Arabische versie van Mein Kampf. Wie een oorzaak zoekt achter het virulente antisemitisme bij een groot deel van de Turken dat zich ontpopt tot een hedendaagse versie in anti-Zionisme en IsraŽlhaat is dan ook niet verbaasd dat op het nachtkastje van de gemiddelde Turk naast de Koran ook de Turkse vertaling van Mein Kampf ligt. Een Turkse vertaling uit 1994 is inmiddels aan de 10e druk toe. De vertaler van de Turkse versie, Mine Toker, zegt dat Ďhet joodse imperialisme de gehele wereld in zijn greep houdtí. Hoewel Mein Kampf in Turkije inmiddels is verboden, blijft het boek overal te koop en is zeer populair. In maart 2007 stond Mein Kampf zelfs op de derde plaats van de Turkse bestsellerlijst. Ondanks het verbod van augustus 2007, loopt de verkoop gewoon verder. Alles wijst erop dat het eerder om een symbolisch verbod ging om het Westen iets gunstiger te stemmen jegens Turkije. Mein Kampf is vooral onder jongeren een bestseller. Academici en boekhandelaren in Turkije staan nog steeds verbaasd over die plotselinge belangstelling van jonge Turken voor de boeken van Adolf Hitler. Volgens een woordvoerder van een Turkse uitgeverij heeft de populariteit van het boek te maken met een opkomend nationalisme en anti-semitisme in het land. Hieraan zouden onder andere haat tegen de Verenigde Staten om de bezetting van Irak en het huidige beleid van IsraŽl ten grondslag liggen.

De Nationale Veiligheidsraad van Turkije heeft IsraŽl al bestempeld als een grote bedreiging. Turkije vormt een onderdeel van het anti-IsraŽlische blok van de radicaal islamitische landen enterreurbewegingen waaronder Hamas, de Libanese terreurbeweging Hezbollah en IS(IS).

Erdoğan en de Syrische leider Bashar al-Assad konden het aanvankelijk goed met elkaar vinden. Zij waren zelfs dikke vrienden waren. Ze gingen zelfs samen op vakantie en de handel tussen beide landen bloeide als nooit tevoren. Erdogan leidde eind 2009 een delegatie van 10 kabinetsleden voor een bezoek aan Damascus waar hij maar liefst 47 nieuwe verdragen met zijn Syrische Ďvriendí ondertekende. De verdragen beperkten zich niet alleen tot economische zaken. Maar toen de crisis in SyriŽ begon, veranderde de vriendschap plotseling in vijandschap en riep Erdoğan dat iedereen beter was dan Assad. Hij begon zelfs zonder scrupules de moordende islamitische Al-Nusra bendes, gelieerd aan Al-Qaeda, van wapens te voorzien. Niet alleen met wapens maar ook militair. Zo kon Erdoğan het goed vinden met de voormalige demagoog Mahmoud Ahmadinejad. Hij noemde Ahmadinejad zelfs Ďzijn vriendí en de relatie tussen beide landen Ďzeer goedí. Bovendien is hij ťťn van de meest uitgesproken voorstanders van het Iraanse nucleaire programma. Erdogan blijkt dus een onbetrouwbaar sujet.

Maar het was plotseling gedaan met de vriendschap tussen Erdoğan en Bashar al Assad. Nadat de Turkse luchtdoelartillerie een Russisch gevechtsvliegtuig had neergeschoten, maakte de Russische president Poetin bekend dat Turkije olie inkoopt van IS(IS). Moskou gaf daarop satellietopnames vrij van smokkelroutes waarlangs de jihadisten de olie vanuit SyriŽ en Irak naar Turkije transporteerden. Volgens Rusland was zo ongeveer de hele familie van Erdoğan (de Erdoğan maffia) bij deze oliehandel betrokken. Het Noorse Ministerie van Buitenlandse Zaken stelde daarop een onderzoek in en stelde eveneens vast dat Turkije olie inkocht van IS(IS).

De bewijzen dat Erdoğan IS(IS) steunde zijn overvloedig. Volgens onderzoeksjournalist en bestseller auteur Nafeez Ahmed is er een rapport van het Pentagon uitgelekt waarin bevestigd wordt dat IS(IS) met steun van met name Turkije en Saudi ArabiŽ door Amerika werd gecreŽerd om het bewind van de Syrische president Assad te ondermijnen. Voor velen is het daarom geen verassing dat Turkije betrokken was bij de horror die zich afspeelde in SyriŽ en Irak. Van heinde en verre kwamen supporters van de moordende bendes om in CIA kampen in Turkije te worden getraind tot meedogenloze islamitische terroristen. De Turkse inlichtingendienst zorgde ervoor dat de barbaren van IS(IS) van nieuwe terroristen en wapens werden voorzien. Terroristen, wapens, alles ging over de Turkse grens, richting IS(IS). Ook werden de slachters van IS(IS) met grote regelmaat de Syrische grens over geholpen om te worden behandeld in Turkse ziekenhuizen. Onder leiding van Erdoğans dochter werden gewonde IS(IS) terroristen verzorgt, oplapt en weer naar het jihadfront gestuurd.

 

In mei 2015 stond op de website van de Turkse krant Cumhuriyet een artikel waarin werd beschreven hoe Turkse veiligheidsbeambten in januari 2014, een aantal trucks van de Turkse geheime dienst MIT met wapens bestemd voor IS(IS) hadden onderschept. Erdoğans maffiabende ontkende alles en zei dat de wapens bestemd waren voor de Turkmenen. Deze ontkenden echter de wapens te hebben ontvangen. Op zaterdag 28 november 2015 arresteerde de Turkse politie plotseling de drie veiligheidsbeambten die het konvooi hadden onderschept. Op de maandag daarna werden zij officieel beschuldigd van spionage. Een paar dagen daarvoor waren twee journalisten van Cumhuriyet door een rechtbank in Istanboel eveneens aangeklaagd. Hoofdredacteur Can DŁndar en journalist Erdem GŁl werden eveneens beschuldigd van spionage. Het websiteartikel waarin werd aangetoond dat de Turkse geheime dienst wapens levert aan IS(IS), werd afgedaan als spionage. De journalisten wacht een gevangenisstraf van 45 jaar.

Erdoğan droomt van een islamitische wereldmacht. Volgens hem heeft de regio het ďvermogen om de hele wereld te vormen.Ē Hij looft met regelmaat de hechte vriendschap tussen Turken en Arabieren die volgens hem al ruim 1000 jaar zou bestaan. Dat een groot deel van de Arabische wereld door de Ottomanen werd veroverd en zelfs de voor moslims heilige steden Mekka en Medina, zover reikt de kennis van Erdoğan blijkbaar niet. En ook niet wat betreft de 400 jaar lange bezetting door de Turken van het Heilige Land van 1517 tot 1918. Het waren de Britten die onder bevel van Edmund Allenby tijdens de Slag van Megiddo, eind september 1918 het Ottomaans/Turkse leger versloeg dat onder leiding stond van Mustafa Kemal Pasha- later bekend als AtatŁrk, de stichter van het moderne Turkije. Op hun beurt zouden de Britten vervolgens het Heilige Land 30 jaar lang bezet houden.

Deze Erdoğan begint zich steeds meer te gedragen als een megalomane schurk. Zijn volgelingen noemen hem Ďde leider van de Ummaí. Hij steunt de islamitische hellehonden van Boko Haram in Nigeria en allerlei andere islamitische barbaren waaronder het genocidale bewind in Soedan.

De houding van de Turken tegenover het Joodse volk wordt met de dag vijandiger. Op 20 augustus 2013 beweerde Erdoğan dat IsraŽl achter de militaire staatsgreep zat in Egypte, waarbij de Moslimbroederschap dictator Mohammad Mursi van de macht werd verdreven. Erdoğan is een fervente aanhanger van de Moslim Broederschap net als Barack Hoessein Obama. Hij haalde ook nog het nieuws nadat hij bij het voorlezen van een gedicht van de politicus Mohammed al-Baltagy van de Moslim Broederschap en waarin de Broederschap openlijk werd verheerlijkt, in het publiek op de televisie een traan wegpinkte van ontroering.

De schoolboeken die de Turkse overheid verstrekt druipen van de Jodenhaat en leraren doen er nog een schep bovenop. 'Maak jullie geen zorgen,' reageerde een docent van de twaalfde klas van een gymnasium. 'Op een dag zal IsraŽl worden vernietigd, en die dag is nabij. Alle Joden zullen hiervoor betalen!' Als reactie begonnen sommige leerlingen Hitler te prijzen, terwijl anderen zich bereid verklaarden mee te willen helpen om de IsraŽliŽrs 'de zee in te drijven'. Echt als een verrassing komt het niet, want de vooringenomen media en politici verspreiden deze manipulatieve retoriek. Ook in Turkije worden kinderen al vanaf jonge leeftijd met haat grootgebracht. 

De Turkse media en televisie volgen ook steeds meer het voorbeeld van de Arabische tv-zenders waar de anti-IsraŽlische propaganda aan de orde van de dag is. Zie ook Zionistische spionnen in actie over de dode Europese bijeneter. Het toppunt van antisemitisme

 

Op 31 januari 2016 schreef de Turkse journalist Seyfi Sahin een artikel in de Turkse krant Vahdet. Deze krant is onder meer een spreekbuis voor Erdoĝan. Sahin zegt na lang nadenken vastgesteld te hebben dat de mensen niet van apen afstammen, maar dat apen van mensen afstammen en dan met name de nakomelingen van Joden die door Allah zijn vervloekt. Hij zegt dat hij zich door de Koran heeft laten leiden en verwijdt daarbij naar vers 5:60 waar staat dat Allah, als hij boos is, mensen in apen en varkens kan veranderen. En dat wordt door velen natuurlijk voor waar aangenomen. De uitspraken van Sahin zijn een schoolvoorbeeld van krankzinnigheid waaraan velen in de islamitische wereld mee scoren. In plaats van iets bij te dragen aan de vooruitgang van de mensheid in de wereld, maken ze er een puinhoop van.

 

William Gladstone zei over de Turken het volgende Citaat William Gladstone

ďZij (de Turken) waren, over het geheel genomen, vanaf de zwarte dag waarop ze voor het eerst Europa betraden, de grootse mensen-vijandige soort van de mensheid. Waar ze ook naartoe gingen, lieten zij een breed spoor van bloed achter, en zover hun heerschappij-gebied reikte, verdween de beschaving uit het gezicht. Ze vertegenwoordigden overal regering door geweld, in tegenstelling tot regering door wetten.Ē

Screenshot_8(William Gladstone, 1809-1898)

Zie ook: Turkse genocide op Armeense en Griekse christenen

 

De Turkse opperrechter Emina Ulker Tarhan heeft haar functie neergelegd om tegen de huidige regering in Ankara te kunnen strijden. Ze maakt zich namelijk grote zorgen over de koers die Turkije onder Erdoğan is ingeslagen. 'De Turkse regering gedraagt zich als een bende,' aldus Tarhan, die stelt dat Erdoğan de democratie wil verpletteren, de absolute macht wil verkrijgen en de nieuwe sultan van het Midden Oosten wil worden - kortom: hij wil Turkije aan het hoofd van het islamitische Kalifaat plaatsen.

 

Verder beschuldigt zij de islamitische AKP partij van ondemocratisch gedrag en onderdrukkende tactieken om de absolute macht te verkrijgen. 'We hebben politieke moordaanslagen gehad die nog steeds niet zijn opgelost. Turkije is intussen de grootste gevangenis ter wereld voorvrije meningsuiting. Erdoğan heeft het parlement opdracht gegeven om eenieder die z'n mond tegen hem opendoet te bestempelen als terrorist. Journalisten, politici, academici en activisten vallen voortaan onder de anti terrorisme wetgeving van het land.Tientallen journalisten zitten in de gevangenis om wat ze schreven.' Tarhan voegde er aan toe dat alle Turkse nationale instellingen onder grote druk staan van de Erdoğan's AKP partij. 'Om het door hun gewenste regime te creŽren proberen ze het gerechtelijke systeem over te nemen. Erdogan gedraagt zich als een tiran.'

 

Volgens Tarhan worden de belangrijkste mensenrechten door Erdoğan ondermijnd. 'De regering misbruikt zaken zoals religieuze en etnische identiteit om de polarisering in de samenleving te vergroten. Corruptiezaken betreffende illegale fondsen voor de heersende partij worden niet onderzocht. Burgerlijke organisaties die tegen de regering zijn worden afgeschilderd als opportunistische, zinloze instellingen.' 'Iedere dag raken we verder verwijderd van het democratische gedachtegoed en van de geest van de wet,' zei de voormalige opperrechter. 'De regering gedraagt zich als een georganiseerde bende. Erdoğan is geen premier van een democratisch land. Hij wil de sultan van het Midden Oosten zijn. Een generaal die weigerde voor hem op te staan om hem te eren werd in de gevangenis gegooid.í

 

Erdoğan maakt geen geheim meer van zijn ronduit dictatoriale plannen. Hij kondigt genoeglijk aan dat hij meer macht en invloed wil en zorgt ervoor dat de politieke critici zonder problemen opgepakt kunnen worden. Hij is niet alleen een Joden- en Koerden hater, maar ook christenen kunnen rekenen op vervolging. Naar verluidt zijn 50 Aramese kerken, kloosters en begraafplaatsen geconfisqueerd in de zuidoostelijke Turkse stad Mardin, waar kleine minderheden Aramese en Armeense christenen wonen.Er is in Turkije duidelijk sprake van toegenomen discriminatie van christenen. 

 

In de voorbije jaren is het snel bergafwaarts gegaan met individuele rechten in Turkije. Met name (kritische) journalisten hebben het moeten ontgelden. Als ze niet werden opgepakt verloren ze hun baan, en in sommige gevallen werden buitenlandse journalisten Ė snel Ďgeheim agentení genoemd door Erdoğan Ė gewoon van de ene op de andere dag uitgezet. Hoewel de meeste mensen dachten dat het niet veel erger kon worden in Turkije, blijkt dat een vergissing van formaat te zijn. Op vrijdag 12 december 2014 liet Fuat Avni Ė een anonieme Twitteraar die waarschijnlijk een hoge positie bekleedt in de Turkse regering Ė namelijk weten dat er nieuwe massa-arrestaties gepland staan. De beoogde slachtoffers zijn allemaal critici van de president. Alle tirannen lijken op elkaar, en allen zullen hetzelfde lot ondergaan.' Bijzonder is de betekenis van de naam van de voormalige Turkse president Abdullah Gul: 'slaaf van Allah het Beest'.

 

De Turkse rechter en kolonel Ali Cakmakkaya noemt in een officiŽle vergadering van militairen het hoofddoekje voor vrouwen een 'symbool van terrorisme' en beschuldigt Erdoğan van het najagen van het voormalige islamitische Turks-Ottomaanse rijk. Volgens Cakmakkaya heeft Erdoğan een einde gemaakt aan de staatscultuur in Turkije door bijvoorbeeld zijn vrouw een hoofddoekje te laten dragen. 'Dit zijn totaal militante symbolen,' aldus de rechterkolonel. 'Dit heeft niets met geloof te maken maar is een symbool van terrorisme.' Ook had Cakmakkaya er geen goed woord voor over dat Erdoğan en president GŁl in luxueuze paleizen zijn gaan wonen. GŁl heeft er twee en Erdoğan zelfs drie. 

 

Een van Erdoğan's speeltje met 1150 kamers.

 

Sinds het aantreden van Erdoğan zijn talloze Turkse journalisten gearresteerd en in de gevangenis gegooid. Eťn derde van de media is al op- en omgekocht door het regime en het grootste deel van de rest van de media geÔntimideerd. Militaire officieren, professoren, vakbondsleiders, activisten en vreedzame critici van allerlei pluimage worden vanwege verzonnen aanklachten gevangen genomen en maanden of jaren vastgezet. De wachttijd op een proces is inmiddels opgelopen tot drie jaar.

 

In Erdoğan's Turkije zitten mensen zonder dat er ook maar een greintje bewijs is dat ze de wet hebben overtreden drie jaar gevangen voordat hun zaak behandeld wordt. Een gerespecteerde onderzoeksjournalist werd gearresteerd en beschuldigd van terrorisme. Zijn misdaad? Een kritisch boek schrijven over Fathi Gulen, de belangrijkste Turkse islamitische geestelijke. Omdat Gulen de Turkse politie controleert werden alle kopieŽn van het manuscript van de journalist in beslag genomen en verbrand.

 

Rellen tegen Erdoğan's bewind worden met grof geweld neergeslagen zoals tijdens de demonstraties in juni 2013 op het Taksim-plein in Istanboel en in andere plaatsen. De politie zette daarbij traangas en waterkanonnen in waarbij tenminste een dode te betreuren was en ruim 1500 gewonden. Duizenden jonge Turken riepen leuzen als ,, Wij zijn soldaten van AtatŁrkĒ. De Turkse dictator wees met een beschuldigende vinger naar IsraŽl als zou die achter de rellen zitten.

 

Mustafa Kemal AtatŁrk was een Ottomaanse en later Turkse legerofficier, schrijver, politicus en grondlegger van de republiek Turkije, waarvan hij de eerste president was.

 

Veel Turken voelen dat ze in de gaten worden gehouden, afgeluisterd en bespioneerd. Een Turkse professor: ĎEr hangt een sfeer van angst waarin mensen bang zijn om publiekelijk, door de telefoon en zelfs achter gesloten deuren nog iets over de regering of de beweging van Gulen te zeggen. Je weet immers maar nooit of je woorden in de toekomst tegen je gebruikt zullen worden. Vier prominente parlementariŽrs van de Turkse nationalistische MH Partij werden gedwongen hun kandidatuur voor de verkiezingen in te trekken nadat er op een mysterieuze website filmpjes en geluidsopnamen werden gepubliceerd van hun betrokkenheid bij ongeoorloofde seksuele activiteiten. De regering Erdoğan gebruikt de inlichtingendiensten om alle tegenstanders van het regime systematisch uit de weg te ruimen.

 

Wat zelden in de openbaarheid komt is dat Turkije het noordelijk deel van Cyprus, delen van GeorgiŽ en van ArmeniŽ bezet houdt waaronder de berg Ararat. In Europa heerst een politiek van wegkijken met betrekking tot dit soort zaken. Tijdens de OVSE conferentie in Dubrovnik in KroatiŽ van 7 t/m 10 oktober 2011 waarschuwde de Nederlandse parlementariŽr en Midden-Oosten deskundige Wim Kortenoeven in een rede voor de nieuwe agressieve politiek van de Turkse premier Erdogan in het Midden-Oosten. Kortenoeven beschreef de situatie, die is ontstaan door de Turkse politiek ten opzichte van Cyprus en IsraŽl en de crisis in de Arabische wereld, op een reŽle wijze  maar stuitte op een muur van verzet. Kortenoeven verklaarde later in een e-mail aan Missing Peace dat zijn eigen delegatiegenoten van het CDA (Corus en Ferrier) hem keihard waren afgevallen. Er werd zelfs een speciale verklaring tegen hem uitgesproken. De leden van de Nederlandse delegatie  applaudisseerden zelfs voor de Turkse delegatie toen die in een weerwoord Israel impliciet van oorlogsmisdaden beschuldigde. Het incident dat tot een groot artikel in The Jeruzalem Post leidde werd echter door de Nederlandse media geheel genegeerd.

Turkije heeft een slechte staat van dienst waar het de rechten van de mens betreft. De Turken staan bekend om hun eeuwenlange plundertochten waarbij zonder mededogen de opdrachten uit de Koran werden uitgevoerd om Ďongelovigení die niet wensten te buigen voor hun god Allah, uit te roeien.

David Lloyd George (1863-1945) noemde ďDe Turken een menselijke kanker, een sluipende helse pijn in het vlees van de landen die zij slecht besturen, elke vezel van leven verrottend . . .Ē.

Screenshot_7Sinds de fundamentalistische islamitische AKP partij van Erdoğan aan de macht is, zijn de rechten van vrouwen uitgehold. De Turken hebben het de afgelopen jaren bepaald niet makkelijk gehad onder de almaar strenger wordende, vrijheidsbeperkende maatregelen van Erdoğan.

De vrouwen in Turkije hebben het al helemaal niet getroffen; het Turkse ministerie van Familie- en Gezinsbeleid concludeert na een onderzoek dat maar liefst 86% van de Turkse vrouwen het slachtoffer is of is geweest van fysieke en/of psychologische mishandeling door toedoen van hun partners of familie. De vooruitzichten voor hen zijn niet bepaald rooskleurig als bedacht wordt dat Erdogan in november 2014 zei dat vrouwen in de islam nu eenmaal niet gelijkwaardig kunnen worden behandeld. In 2015 overleefden 303 Turkse vrouwen het geweld van hun partner niet. De mannelijke daders krijgen doorgaans slechts lichte straffen.

Ook heeft het regiem brutale campagnes gelanceerd tegen haar vijanden in de media, waarbij TV-stations van de oppositie werden overgenomen en anti-islamitische uitgevers en journalisten gearresteerd en geÔntimideerd. De lidstaten van het door de Turken geleide OIC (Organisatie van de islamitische Conferentie) scoren praktisch allemaal slecht op het gebied van persvrijheid (religieuze) tolerantie en mensenrechten. Ook houden de OIC lidstaten er een eigen interpretatie van ďmensenrechtenĒop na, wat blijkt uit de controversiŽle op de Sharia gebaseerde CaÔro verklaring. Toch noemt Turkije de Europese burger racistisch en intolerant.

 

Erdoğan blijkt een verborgen agenda te hebben, die een groep Turkse diplomaten recentelijk hebben gekarakteriseerd als Neo-Ottoman. Erdogan wil het oude Ottomaanse rijk weer herstellen. Uit een opiniepeiling blijkt dat 80% van de Turken achter dit plan staat. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat hij van plan is een nieuw Ottomaans Rijk te willen stichten. ,,Zelfs despoten, criminelen, bendeleden en piraten hebben een specifieke gevoeligheid en volgen bepaalde specifieke moralenĒ aldus Erdoğan. Als burgemeester van Istanbul noemde hij zichzelf in 1994 de Ďimam van Istanbulí en een dienstknecht van de Sharia.íIn 1998 zat hij vier maanden in de gevangenis vanwege het voordragen van een extremistisch gedicht dat sprak van de verovering van alle niet-moslimlanden door de islam: ,,De moskeeŽn zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de moslims onze soldatenÖĒ

 

Uit de documenten van de klokkenluiders website Wikileaks blijkt dat Turkije een antiwesterse extremistische moslimstaat is geworden. Volgens de Arabische krant Al-Hayat bewijzen de geheime officiŽle documenten dat de Turkse autoriteiten toestemming gaven voor de smokkel van wapens en geld naar de terroristen van Al Qaeda in Irak en worden de Turken ervan beschuldigd zowel direct als indirect betrokken zijn geweest bij terreuraanslagen in Irak waaronder het opblazen van een brug. Erdoğan stikte bijna van woede over de publicaties omdat uit de 250.000 documenten die Wikileaks op 30 november 2010 op internet heeft gezet, hij ervan wordt beschuldigd maar liefst zeven geheime bankrekeningen in Zwitserland te hebben. Daarnaast wordt hij neergezet als een godsdienstige machtswellusteling en iemand die Ďniets van de wereld begrijptí en een volledig gebrek heeft aan analytische vermogens.

Ogenblikkelijk na de publicatie van de documenten werd IsraŽl er door de Turken van beschuldigd achter de door Wikileaks verspreidde documenten te zitten. Volgens een woordvoerder van Erdoğan is het bekend maken van de honderdduizenden documenten het werk van IsraŽl om Turkije in een kwaad daglicht te stellen. In IsraŽl beschouwd men de beschuldiging van Erdoğan als de zoveelste anti-Joodse verklaring.

Uit de Wikileaks documenten blijkt ook dat er binnen de heersende AK Partij van Erdoğan de wijdverspreide opvatting heerst dat het de opdracht is van Turkije om Europa te islamiseren en om ĎAndalusiŽ te heroveren en de nederlaag bij Wenen in 1683 te wreken.íDe verspreiding van de islam in Europa is volgens de AKP het werkelijke hoofddoel van het beoogde Turkse lidmaatschap van de Europese Unie. Maar Erdoğan zit inmiddels niet alleen op ramkoers met IsraŽl, maar ook met Griekenland. Wat is het nog geleden dat de moslimextremist Erdoğan nog een graag geziene gast was in Europa. Ieder krijgt wat hem toekomt! Klik hier maar eens om te zien hoe Erdogan van een paard wordt geworpen en een flinke trap in zijnÖ.. krijgt. Had het paard een zesde zintuig of zou een engel dat in zijn oor hebben gefluisterd?

Een coup die geen coup was maar door Erdoğan zelf georkestreerd.

Erdoğan beschuldigt de Turkse liberale islamitische geleerde Fethullah GŁlen ervan achter de vermeende staatsgreep te zitten, maar GŁlen werpt tegen dat hij altijd tegenstander is geweest van geweld voor politieke doeleinden. GŁlen op zijn beurt beschuldigt Erdoğan van machtswellust. Bovendien zou de president dubbelspel spelen en zelf achter de mislukte coup zitten. ĎDe macht heeft hem vergiftigd en de coup is een middel om zich van zijn tegenstanders te ontdoeníaldus GŁlen. Erdoğan was ooit een politieke bondgenoot van GŁlen en diens sociaal-religieuze beweging. Maar de twee leiders werden bittere tegenstanders. Erdoğan meent al jaren dat GŁlen de macht wil grijpen en dat zijn GŁlen-beweging de rol van zijn eigen partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) wil overnemen.

De hele coup was door Erdoğan en trawanten voorbereid. De dictator is na de mislukte coup onmiddellijk begonnen met een zuivering van het Turkse leger en het politieapparaat. De lijsten van mensen die moesten worden opgepakt waren al van tevoren beschikbaar, wat erop duidelijk op duidt dat de coup was voorbereid. Hij heeft de Ďcoupí gebruikt om zich onmiddellijk van het overheidsapparaat en alle potentiŽle vijanden te ontdoen. Er zijn meer dan 50.000 mensen gearresteerd en ongeveer 110.000 anderen zijn ontslagen uit regeringsbanen vanwege beschuldiging banden met terreurgroepen of met de in de VS wonende geestelijke Fethullah GŁlen te hebben. Turkije beschuldigt hem van het orkestreren van de mislukte staatsgreep in juli 2016. Er is geen sprake meer van democratie maar eerder van een schurkenstaat.

Talloze officieren en soldaten, alsmede leden van de rechterlijke macht en het politieapparaat zijn ontslagen, opgepakt of geschorst. Ruim drie miljoen overheidsdienaren mochten van hem het land niet uit. Wie al in het buitenland zat, werd opgedragen terug te keren. Talloze journalisten zijn gearresteerd en in de gevangenis gegooid. De Turkse liberale islamitische geleerde Fethullah GŁlen betoogde in het Duitse blad Der Spiegel dat Erdoğan door succes en macht is vergiftigd. ĎOmdat Erdoğan zelf zo'n machtshonger heeft, denkt hij dat iedereen daaraan lijdt. Succes en macht hebben hem vergiftigd en verwoesten hem'', aldus GŁlen.

Vermeende coupplegers die in opdracht van Erdoğan zijn opgepakt zitten als varkens in een stal. Verschillende buitenlandse media hebben schokkend fotomateriaal gepubliceerd van geboeide, halfnaakte soldaten die onder barre omstandigheden zijn vastgezet. Onder meer de Duitse krant Bild heeft een foto geplaatst van de gearresteerde soldaten, die onder mensonterende omstandigheden op elkaar zijn gestapeld in een gymzaal. Op Twitter circuleert een vergelijkbare foto van mannen, slechts gekleed in hun onderbroek, die zij aan zij in een soort schuur zitten, hun handen geboeid op hun rug. En zo zijn er nog meer beelden opgedoken waarin gearresteerden in onmenselijke toestanden hun straf afwachten.

CnoC3RSWcAAs-4cVastgebonden Ďcoupplegersí als slachtvee in de varkensstal

Erdoğan laat aan alles blijken dat hij na de Ďcoupí steviger dan ooit in het zadel zit. Hij voelt zich gesteund door de man in de straat en gebruikt aan de lopende band harde taal aan het adres van zijn vermeende vijanden. Steeds meer Turkse inwoners zijn van mening dat Erdoğan compleet is losgeslagen. Hij laat tegenstanders oppakken, neemt kranten die niet gunstig over hem schrijven hardhandig over. Daarnaast heeft hij gedreigd met het feitelijk opheffen van de onafhankelijke rechterlijke macht en wil de grondwet aanpassen.

Corruptie in het land viert hoogtij en keer op keer wordt aangetoond dat de familie Erdoğan daarin een hoofdrol speelt. Zo moest zoonlief Bilal ijlings ItaliŽ ontvluchten met een vals Saoedisch diplomatiek paspoort omdat de Italiaanse politie hem op de hielen zat in verband met een witwasschandaal. Volgens het Duitse blad Der Spiegel, karakteriseren Amerikaanse diplomaten Turkije als onbetrouwbaar. Erdoğan zou zich omringen door een kring van bedriegers, beroepsverklikkers en parasieten. De Turkse leider eist verontschuldigingen uit Washington en zei zich te zullen beraden over juridische stappen tegen betrokkenen wegens smaad en laster.

Erdogan dreigt openlijk met een mosliminvasie van Jeruzalem

Erdoğan droomt van een islamitische verovering van Jeruzalem en vind dat de vlag van de islam weer in Jeruzalem moet wapperen zoals tijdens de overheersing van Jeruzalem tijdens het Ottomaanse rijk. Hij herinnerde de Turken aan het Ottomaanse Rijk dat hij in 2023 wil gaan herstellen, en vroeg het volk op hem te blijven stemmen, omdat hij van plan is om ĎJeruzalem binnen te vallení.Op 29 november 2016 beschuldigde hij IsraŽl van racisme en riep hij ďalle moslimsĒ op mee te helpen Jeruzalem te verdedigen en dreigde hij openlijk met een mosliminvasie van Jeruzalem. Dit is niets anders dan een oproep aan de moslimwereld de wapens tegen IsraŽl op te pakken. Tijdens een toespraak in Istanbul op 8 mei 2017 noemde hij de Ďbezettingí van Jeruzalem een belediging voor moslims en beschuldigde hij IsraŽl van racisme.

 

Het dagblad Israel Hayom publiceerde een artikel, dat Turkije miljoenen dollars heeft geÔnvesteerd in projecten in het oostelijk deel van Jeruzalem, om daarmee de Turkse aanwezigheid in dit deel van de stad en op de Tempelberg te versterken. Honderd jaar sinds het einde van het Ottomaanse Rijk proberen Turkse stichtingen en organisaties met miljoenen dollars Turkije weer een islamitische leidende positie te geven in Jeruzalem en op de Tempelberg. Volgens een onderzoek van de krant komt een groot deel van de geÔnvesteerde gelden van de Turkse regering.

"Het einde van de Turkse overheersing van Jeruzalem, 9 december 1917." Militairen van het Britse leger doorsteken de Turkse vlag met hun bajonetten. (Ottoman Imperial Archives).

David Koren en Ben Avrahami, kenners van de situatie in Oost-Jeruzalem, stellen dat Turkije al miljoenen dollars heeft geschonken aan NGOís (Niet Gouvernementele Organisaties) in het oostelijk deel van Jeruzalem, om de invloed van Turkije op Arabische inwoners te vergroten. Alles wijst erop dat Turkije het beheer van de Tempelberg in handen probeert te krijgen. Het valt ook op dat steeds meer Arabische inwoners van Jeruzalem pro-Turkije zijn. Op steeds meer plaatsen verschijnen Turkse vlaggen, zelfs op de Tempelberg. Ook verlenen ze steun en extremistische Moslim Broederschap-elementen in de stad.

Sprekend op een parlementair symposium over Jeruzalem in Istanboel bekritiseerde Erdoğan ook het IsraŽlische voorstel de luidsprekers op moskeeŽn die de moslims oproepen om te bidden, iets te reduceren omdat steeds meer mensen zich mateloos aan deze herrie beginnen te storen. ĎWij zullen het tot zwijgen brengen van de gebeden in Jeruzalem niet toestaan,í aldus Erdoğan. Het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde dat Ďdegenen die in hun eigen land systematisch de mensenrechten schenden, geen preken moeten houden tegen de enige echte democratie in het Midden Oosten. IsraŽl beschermt consistent de totale vrijheid van aanbidding voor Joden, moslims en christenen, en zal dat blijven doen, ondanks deze ongegronde laster.í

Zijn toespraken doen op huiveringwekkende wijze denken aan Adolf Hitler, die de Duitsers eveneens massaal wist te hypnotiseren met megalomane visioenen over een nieuw groot en machtig wereldrijk. Het Westen sluit de ogen met alle fatale gevolgen vandien. Op 29 december 2015 was Erdoğan op bezoek in Mekka en ging hij door de Bab-Illah die letterlijk de Ďpoort naar Allahí wordt genoemd. Het is een gouden poort waardoor je in het binnenste van de zwarte Kašba in Mekka komt. De Kašba is het centrale heiligdom binnen de islam en het centrum van aanbidding voor meer dan 1,5 miljard moslims.

Erdoğan blijkt ook een meester in het manipuleren van de massa. Zo wist hij namelijk voor het oog van zoemende camaraís en fotografen, (waar kwamen die plotseling allemaal vandaan?) op eerste kerstdag (2015) in een zeldzaam theaterstuk een Ďzelfmoordpogingí te voorkomen van een man die van plan leek om van de Bosporusbrug in Istanboel te springen. Hij was er als een reddende engel nog net op tijd bij om dat te voorkomen. Erdoğan stuurde zijn bodyguards naar de man toe om hem van zijn Ďzelfmoordpogingí af te houden. Deze leek er in eerste instantie door verrast, maar staakte zijn poging en liep vervolgens naar de auto van Erdoğan. Diverse cameramensen filmden Ďde miraculeuze ontmoeting en redding en fotografen flitsten om het hele theater voor eeuwig vast te leggen.í

Er is nooit enige sprake geweest van democratie onder het bewind van Erdoğan. Zijn enige doel is het vestigen van een islam-fascistische eenmansdictatuur naar het voorbeeld van de Ďprofeetí Mohammed en dat niet alleen in Turkije. Al in 2010 beschouwde hij Turkije als ďwereldmachtĒ, die zou bepalen wat er in de wereld gebeurde. Tijdens een congres op 27 februari 2010 in Istanbul, waar ongeveer 2000 Turkse politici en functionarissen uit het buitenland waren uitgenodigd, stond de dictator op het podium voor een wereldkaart waarop niet alleen Turkije, maar ook het aangrenzende Europa en het Midden-Oosten rood was ingekleurd.

 

In zijn toespraak riep hij de Turken van alle landen ertoe op zich te verenigen en de Europese cultuur met de Turkse te ĒinjecterenĒ. Dat betekent Europa te ďTurkiserenĒ. Hierbij zou Duitsland het eerste land zijn dat daardoor geÔslamiseerd zou worden. Erdoğan heeft heel duidelijk grootheidswaanzinnige wereldmachtfantasieŽn en wil vermoedelijk zoiets worden als een Ottomaanse sultan, die naar het voorbeeld van het Ottomaanse Rijk andere landen beheerst. Van de minstens 3 miljoen Turken in Duitsland wil hij bij zijn veroveringsplannen zijn 5e colonne maken. Ook laat hij met regelmaat zien waar zijn voorkeur naar uit gaat door bijvoorbeeld steeds weer het ďR4biaĒ teken van de Moslimbroeders te laten zien.

 

De dwaze Erdoğan ziet zichzelf als een sultan die klaarstaat om Turkije naar een nieuwe gouden eeuw te leiden. Iedereen die niet wenst met hem in zee te gaan, dreigt hij met uitroeiing.

 

De handen van deze dictator zijn al bevlekt met het bloed van talloze Koerdische burgers in Turkije en SyriŽ. De Koerden zijn al jaren slachtoffer van zijn genocidale plannen. De Turkse strijdkrachten worden er op uit gestuurd de Koerden uit te roeien waar ze zich ook bevinden. Er is spake van etnische zuivering en willekeurige moord op mannen, vrouwen en kinderen. De genocide van Erdoğan op de Koerden is niets anders dan een schending van de Geneefse Conventie. De Koerden die notabene voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de uitschakeling van de islamitische barbaren van ISIS in het noorden van SyriŽ.

 

De Turken maken zich al eeuwen schuldig aan bezetting, onderdrukking en genocide van vele volkeren en naties. Wat zelden in de openbaarheid komt is dat Turkije het noordelijk deel van Cyprus, delen van GeorgiŽ en van ArmeniŽ bezet houdt waaronder de berg Ararat. In 1974 vielen ze het noorden van Cyprus binnen, dat tot op de dag van vandaag bezet wordt.Maar de Verenigde Naaties en de leiders het Westen waaronder de kliek in Brussel blijken de ďSultanĒniet provoceren.

Erdoğan heeft aangegeven IsraŽl met 5 miljoen soldaten te willen overspoelen. De Turkse krant Yeni Şafak die al jaren functioneert als een officiŽle spreekbuis van Erdogan, heeft een kaart gepubliceerd waarop een massale moslim aanval op IsraŽl wordt aangekondigd, compleet met het aantal soldaten dat het IsraŽlische leger zou moeten gaan overlopen. Zie afbeelding. Rechts onder wordt het aantal soldaten genoemd: 5.2 miljoen van de moslimcoalitie, en 160.000 van IsraŽl. Daarboven wordt het defensiebudget van IsraŽl genoemd, $ 15.6 miljard, en dat van de moslimcoalitie, bijna $ 175 miljard.Bovendien, zo zegt men, kan deze superioriteit in een mogelijke militaire operatie worden gerealiseerd door het opzetten van gezamenlijke militaire bases voor de grond-, lucht- en marine strijdkrachten.í

Het Turkse leger is momenteel het 7e sterkste leger ter wereld, en het 2e sterkste in de NAVO. Turkije heeft ongeveer 4000 tanks en 1000 gevechtsvliegtuigen en andere toestellen.

In het artikel worden alle 57 landen die zijn aangesloten bij de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen wat men de ĎIsraŽlische bezettersí, noemt. De wereld is opnieuw stil nu schreeuwlelijk Erdoğan het tijd vind de staat IsraŽl van de aardboden te verwijderen en de Joodse inwoners uit te roeien.

In het artikel wordt gedetailleerd beschreven hoe Israel in tien dagen tijd militair kan worden vernietigd, waarna er nog 20 dagen nodig zijn om de Palestijnen diplomatiek te bevrijden. Het plan is afkomstig van ĎSADAT International Defense en Consulting Companyí. Deze organisatie is nauw verbonden met Erdoğan. In het artikel wordt berekend dat als alle landen meewerken een leger van 5 miljoen soldaten op de been kan worden gebracht.

Erdoğan ziet IsraŽl als moreel corrupt, een despotische entiteit die vrijheid en mensenrechten ontkent, een paria-staat die vredelievende, onschuldige mensen onrecht aandoet. Dit is precies zoals ook Hitler de Joden zag. Hij vergeleek de Joodse Staat met nazi-Duitsland: 'Er is geen verschil tussen de wreedheid waarmee het Joodse volk in Europa 75 jaar geleden werd geconfronteerd en de wreedheid waaraan onze broeders in Gaza worden blootgesteld', zei Erdogan tegen zijn islamitische collega's.'Ik zal openlijk en duidelijk zeggen dat wat IsraŽl doet banditisme, wreedheid en staatsterreur is,' vervolgde hij, en beweerde vervolgens dat de mensen 'die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen aan allerlei soorten martelingen werden onderworpen, nu de Palestijnen aanvallen met methoden die vergelijkbaar zijn met die van de nazi's'. Men zou zich moeten afvragen waarom de antisemitische retoriek van Erdoğan zo licht door Europa terzijde wordt geschoven. Hij heeft zich naar de leiders in het westen geprofileerd als een pragmatist met wie goed te werken is. Wie dat nog gelooft, gelooft in sprookjes.

Yeni Safak toonde ook het uiteindelijke doel van heethoofdige dictator Erdoğan: ťťn groot Ďgroení moslimrijk dat zich uitstrekt van de kust van West Afrika tot aan China, ongetwijfeld het herstelde (en uitgebreide) Turks-Ottomaanse, zoals hij en tal van AKP officials en ministers al zo vaak hebben aangekondigd, met daarop tal van soldaten, tanks, vliegtuigen en schepen, die de lopen van hun geweren en kanonnen allemaal op de in het rood gekleurde piepkleine Joodse staat hebben gericht. Maar of de landen van het (OIC) wel zoín trek hebben Erdogan in een oorlog tegen IsraŽl bij te staan is maar zeer de vraag want het is geen geheim dat de Arabisch-Turkse betrekkingen in een niet al te beste staat verkeren.

IsraŽl is een land dat zich sinds zijn oprichting steeds opnieuw tegen vijandige invasies en terrorisme staande moet houden, omdat het in een omgeving leeft die door Ė regelmatig genocidaal Ė antisemitisme beÔnvloed is. Slechts enkele uren na het verklaren van de IsraŽlische onafhankelijkheid in 1948 werd de net geboren staat door een vijandelijke Arabische alliantie overvallen. De nauwelijks 650.000 Joodse overlevenden van de Shoah (Holocaust) en de Arabische pogroms zagen zich tegenover een overmacht geplaatst van 1 miljoen troepen uit Egypte, SyriŽ, TransjordaniŽ, Libanon, en Irak. Daarnaast nam het Arabische Bevrijdingsleger deel aan de gevechten, het Islamitische reddingsleger (geleid door de moefti van Jeruzalem), de Moslimbroederschap en gewapende bendes uit Saoedi-ArabiŽ, LibiŽ en Jemen. Het was de bedoeling om IsraŽl van de kaart te vegen en alle Joden de zee in te drijven.Maar deze oorlog liep uit op een verpletterende nederlaag voor de Arabische legers net als de volgende oorlogen van 1967 en 1973. Dat zal bij een volgende aanval niet anders zijn.

Indien IsraŽl toch in de verdrukking mocht komen dan hebben ze altijd nog een serie wapens achter de hand waar de vijanden alleen maar van kunnen dromen.Wapens die hun volledige vernietiging kunnen betekenen. Het Joodse volk weet wat het is om opgejaagd en vermoord te worden. Erdoğan noemt het jaar 2023 waarin het Ottomaanse Ďbeestí, na precies 100 jaar Ďdoodí te zijn geweest, moet gaan herleven.Degenen die nu denken dat zij Jeruzalem kunnen veroveren zullen straks vaststellen dat ze opnieuw een grove fout hebben gemaakt. Volgens de profeet Zacharia zal IsraŽl rechts en links alle natiŽn in het rond verteren:

Zacharia 12:4-5-6 ďTe dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiŽn zal Ik treffen met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here der heerscharen, hun God. Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiŽn in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.

Erdoğan lijkt met zijn geraaskal richting IsraŽl succes te hebben want er is een complete hysterie onder de Turken ontstaan. Ook vertelde hij op een bijeenkomst in Istanboel van de Turkey Youth Foundation:ďDe Joden in IsraŽl schoppen mensen die op de grond liggen. In feite schoppen Joden niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen wanneer ze op de grond vallen. Maar als moslims, zullen we deze mensen (de Joden) aanpakken als ze zich tegen ons durven keren en zullen we hen een lesje leren.ĒPremier Benjamin Netanyahu diende de genocidale dictator later van repoliek en gaf scherpe kritiek op de Turkse bezetting van Noord-Cyprus en de behandeling door het Turkse leger van de Koerdische minderheid in het land, evenals de Koerden in het naburige SyriŽ. ďErdoğanĖ de bezetter van Noord-Cyprus, wiens leger vrouwen en kinderen in Koerdische dorpen vermoordt, binnen en buiten Turkije Ė zou niet moeten prediken tot IsraŽlď, zei de premier in een verklaring.

Door zijn ophitsende retoriek klinken overal in het land oproepen tot een martelaarsdood en jihad. Zelfs kinderen blijven niet gevrijwaard voor Erdoğans "morbide toespraken".Aan deze jihadistische euforie ligt een verhaal ten grondslag. In 2016 verspreidde het Turkse Directoraat Religieuze Zaken (Diyanet), de hoogste religieuze autoriteit in het land, stripboeken onder de kinderen van het land, waarin ze vertelden hoe glorieus het is om een islamitische martelaar te worden. Een strip verhaalt een dialoog tussen een vader en zijn zoon. "Het is fantastisch om een martelaar te worden," zegt de vader. De zoon is er niet van overtuigd en vraagt: "Zou iemand martelaar willen worden?" - "Ja" antwoordt de vader, "Jazeker. Wie wil er nu niet een plek in de hemel veroveren?"

Van leerlingen, waaronder kleuters, wordt verlangd dat ze op school aan militaire marsen meedoen en ultranationalistische gedichten voordragen. Sommige staatsscholen hebben hun bel voor de pauze vervangen door Ottomaanse militaire marsen. Erdogan zag onlangs, gedurende een politiek spektakel tijdens een partijcongres, een huilend zesjarig meisje in militair uniform. Hij riep haar op het podium om haar te vertellen dat als ze als martelaar stierf, haar doodskist bedekt zou zijn met de Turkse vlag die ze op zak had. "Je bent voor alles klaar, nietwaar?" vroeg Erdoğan. Het doodsbange kind slaagde er al snikkend nauwelijks in om 'ja' te zeggen.

De toespraken van Erdoğan doen op huiveringwekkende wijze denken aan Adolf Hitler, die de Duitsers eveneens massaal wist te hypnotiseren met megalomane visioenen over een nieuw groot en machtig wereldrijk. Turken houden nog altijd heel veel van Adolf Hitler. Zo maakte hij tijdens een toespraak voor zijn islamistische AKP partij met zijn hand de groet van ultranationalistische groepen zoals de fascistische Grijze Wolven, en citeerde daarbij de Turkse versie van ĎEin Reich, Ein Volk, Ein FŁhrerí. De Ďsultaníis een verklaard bewonderaar van Hitler. Academici en boekhandelaren in Turkije staan nog steeds verbaasd over de belangstelling van jonge Turken voor de boeken van Adolf Hitler. Volgens een woordvoerder van een Turkse uitgeverij heeft de populariteit van het boek te maken met een opkomend nationalisme en antisemitisme in het land. Erdoğan bespeelt voortdurend de emoties van de Turken. Hij werpt zich op als de nieuwe sultan en kalief van de hele moslimwereld. Zijn ideologie en doelstellingen zijn identiek aan die van de Moslimbroederschap, waarvan de Palestijnse terreurbeweging Hamas ook een afdeling is.

De ontwikkelingen rond Turkije lijken steeds meer een profetisch karakter te krijgen. Zo meldt de Bijbelse profeet EzechiŽl dat er een invasie zal plaatsvinden op de bergen van IsraŽl onder leiding van Gog uit het land van Magog en dat vele volkeren als een opkomend onweer met hem zullen optrekken. EzechiŽl noemt onder de deelnemers van de invasie ook het huis van Togarma. (EzechiŽl 38:39). Diverse exegeten zien in Togarma Turkije. Togarma is in de Bijbel een nazaat van Jafeth, een van de drie zonen van Noach, die in de kustlanden is terechtgekomen. Hoewel EzechiŽl spreekt van een land ver in het noorden, heeft volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus Togarma betrekking op FrygiŽ en dit land bevond zich binnen de grenzen van het huidige Turkije.

Diverse Bijbeldeskundigen hebben het lange tijd voor onmogelijk gehouden dat de Turken deel zouden kunnen uitmaken van de vele koningen in Gogís coalitie, maar dat begint steeds meer realiteit te worden. Men moet niet vergeten dat Turkije een islamitisch land is en de islam is nu eenmaal een vijand van IsraŽl. De invasie van Gog en zijn krijgsbenden laat de tomeloze haat van de duivel zien tegen de Joodse staat en de God van IsraŽl. Maar daar op de bergen van IsraŽl zal de Bijbelse God hoogstpersoonlijk ingrijpen en met Gog en zijn bondgenoten in het gericht treden. Dan zal God Zijn heilige naam bekendmaken.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud