Duitsland legt rode loper uit voor PLO terreurleider Mahmoud Abbas

Door: Franklin ter Horst. (aangemaakt 29 augustus 2022)

Duitsland legt rode loper uit voor PLO terreurleider Mahmoud Abbas voor een officieel bezoek aan bondskanselier Olaf Scholz.Aan het einde van de gezamenlijke persconferentie van de twee werd Abbas gevraagd of hij zich bij IsraŽl wilde verontschuldigen voor de terroristische aanval op de IsraŽlische atleten tijdens de Olympische Spelen van 1972 in MŁnchen, waarbij 11 leden van de IsraŽlische Olympische delegatie werden vermoord door Fatah's Zwarte September terreurorganisatie. De Palestijnse bendeleider onthield zich van het veroordelen van deze aanval maar kwam wel met monsterachtige leugens dat IsraŽl sinds 1947 '50 bloedbaden' en '50 Holocaust' heeft gepleegd tegen het Palestijnse volk.

 

In plaats van de leugenaar tegen te spreken, zette Scholz zijn koptelefoon af, schudde hem de hand en verliet de kamer met hem. Geen woord van kritiek over deze uiterst smerige relativering van de Holocaust. Achteraf zei Scholz zich bijzonder te hebben geŽrgerd over de uitspraak van de PLO-leider. Op woensdag 17 augustus schreef hij op Twitter: "Ik walg van de buitensporige opmerkingen van de Palestijnse president (geen president: zijn mandaat eindigde formeel al op 9 januari 2009 ) Mahmoud Abbas. Voor ons Duitsers in het bijzonder is elke relativering van de eigenheid van de Holocaust "ondraaglijk en onaanvaardbaar". Ik veroordeel elke poging om de misdaden van de Holocaust te ontkennen.Ē Nietszeggende woorden zoals blijkt want na de smerige antisemitische laster van Abbas, liet Scholz weten een bedrag van maar liefst 340 miljoen euro aan de PLO-terreurbende over te willen maken. Duitsland behoort al jaren tot de grootste financier van de ďBende van Ram-allahĒ die zich ten doel heeft gesteld IsraŽl van de kaart van Midden-Oosten te verwijderen. Wat een schandaal! Woorden schieten tekort.

 

Duitslands grootste krant Bild noemde het de Ďergste Holocaust-relativering die een staatshoofd ooit heeft geuit in het kantoor van de bondskanselier.íStaatshoofd van wat? Van een land? Abbas is niet het staatshoofd van een land! Abbas is de leider van de terreurorganisatie PLO.

 

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz schudt de hand van de terreurbaas met bloed aan zijn handen van talloze onschuldige IsraŽlische burgers

 

Dat Abbas niet reageerde op de aanslag op de IsraŽlische atleten in MŁnchen is niet verwonderlijk want in de autobiografie "Palestine: From Jeruzalem to Munich", schrijft Abu Daoud dat Mahmoud Abbas de financier van deze terreuroperatie was. Ook Jasser Arafat bleek daar een aandeel in te hebben gehad. Later ontkende hij echter dat Abbas iets geweten zou hebben over de werkelijke bestemming van het geld. Maar deze uitspraak zal zonder enige twijfel onder druk van hogerhand zijn gebeurt.

Abbas staat al jaren bekend als een Holocaust revisionist. Dat wordt goed duidelijk in zijn in 1982 geschreven boek "The Other Side: the secret Relationship between Nazism and Zionism". In die tijd volgde hij een opleiding aan de Patrice Loemoemba Universiteit in Moskou. In dat boek schreef hij onder meer dat er niets klopt van het verhaal dat er 6 miljoen Joden in Hitlers vernietigingskampen zijn omgebracht. Hij beschuldigt de Joodse autoriteit ervan dat het ten tijde van het Britse mandaat over Palestina, actief meewerkte aan de Shoah door de redding van Europese Joden te saboteren.

 

Tevens verkondigd hij de na de oorlog ontstane complottheorie dat machtige Joden met de nazileiders zouden hebben samengewerkt om het leed en het aantal Joodse slachtoffers aan te dikken om zodoende de stichting van de Joodse staat te rechtvaardigen. Volgens Abbas was het logisch dat de Joodse autoriteit meer steun kreeg voor het oprichten van een Joodse staat als men een groter aantal slachtoffers zou kunnen noemen. Abbas heeft deze smeerlapperij nooit teruggenomen, ook niet toen hij ging onderhandelen met IsraŽl. Integendeel. In een recent interview in het Arabisch, zei Abbas dat hij nog wel zestig boeken zou kunnen schrijven over de samenwerking tussen de nationaalsocialisten en de zionisten.

 

In een ongelooflijk antisemitische tirade op 30 april 2018 beschuldigde Abbas de Joden ervan, zelf schuld te hebben aan hun eigen bijna-uitroeiing in de nazi-Holocaust. In een onsamenhangende toespraak tot de Palestijnse Nationale Raad in Ram-allah, benadrukte Abbas dat de Shoah niet het gevolg was van antisemitisme van de nazi's, maar eerder van het 'sociale gedrag, (het heffen van) rente en financiŽle zaken' van de Joden. Het was weer ouderwets antisemitisch gebazel wat de terreurbaas ten gehore bracht. Het doel was om zijn toehoorders ervan te overtuigen dat het Joodse volk niet het recht heeft om in het Heilige Land te leven, en blijkbaar ook niet het recht om te leven.

Abbas met beide handen wild gebarend tijdens zijn Ďgeschiedenislesí tegenover de samenkomst van de Palestijnse Nationale Raad [beeldbron: AFP/Abbas Momani]

Onder verwijzing naar Holocaust-ontkenner Robert Faurisson, vroeg hij zich ook af of gaskamers werden gebruikt om Joden te doden, en schreef: "Met betrekking tot de gaskamers, die zogenaamd waren ontworpen voor het vermoorden van levende Joden: een wetenschappelijke studie gepubliceerd door professor Robert Faurisson uit Frankrijk ontkent dat de gaskamers waren voor het vermoorden van mensen, en beweert dat ze alleen waren voor het verbranden van lichamen, uit bezorgdheid voor de verspreiding van ziekten en infecties in de regio." In een toespraak in 2018 voor de Palestijnse Nationale Raad in Ram-allah zei Abbas dat de slachtingen waaraan Europese joden vanaf de 11e eeuw tot de Holocaust waren onderworpen niet waren omdat ze jood waren, maar 'vanwege hun functie in de samenleving, die te maken heeft met woeker, banken, enzovoort." Bovendien heeft Abbas eremedailles toegekend aan personen die artikelen publiceerden die antisemitisme en Holocaustontkenning bevatten.

Na de verontwaardiging over de uitspraken van Abbas in Duitsland, publiceerde Bakr Abu Bakr, een voormalig lid van Fatah's Revolutionaire Raad en voormalig columnist voor het PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida, een artikel in het online dagblad alwatanvoice.com en op zijn persoonlijke Facebook pagina waarin hij de opmerkingen van Abbas rechtvaardigde.

Net als Duitsland verwelkomde ook Nederland PLO-leider Abbas en zijn voorganger Jasser Arafat met alle egards. In het najaar van 2001 werd de Ďpeetvader van de terreurí Arafat met een leger van 22 lijfwachten en zijn Ďkaffyaí geplooid in de vorm van de kaart van IsraŽl op zijn hoofd, hartelijk door Wim Kok (PvdA) en de minister van BuZo, Van Aartsen in Nederland ontvangen.

 

Arafat was juist in die tijd al jaren bezig alle Oslo-afspraken met voeten te treden en riep hij regelmatig in toespraken op de staat IsraŽl te willen vernietigen. Er kwam geen enkele reactie van de beide Nederlandse bewindsvoerders. Schuldig aan honderden doden van de door hemzelf uitgeroepen 2e intifada, was voor de Nederlandse volksvertegenwoordigers geen beletsel hem te ontvangen. Vanzelfsprekend sprak de terreurbaas zijn waardering uit voor de Nederlandse steun aan hem en zijn Ďvolkí en drong er verder op aan te helpen de ďwrede oorlog van IsraŽl tegen de ĎPalestijnení te stoppenĒ.

Van 29 t/m 1 juli 2011 was Abbas in Nederland op bezoek waar hij werd ontvangen in het gebouw van de Eerste Kamer en zelfs een ontmoeting had met Koningin Beatrix op Paleis Huis ten Bosch. In zijn toespraak in de Senaat benadrukte Abbas te streven naar de vorming van een ĎPalestijnse staatí naast IsraŽl. In werkelijkheid is de PLO onverkort uit op de totale vernietiging van IsraŽl maar dat bleek voor het grootste deel van de Nederlandse parlementariŽrs geen punt van discussie. Alleen JoŽl Voordewind van de ChristenUnie beschuldigde Abbas ervan ďgeweld te tolereren en zelfs te promotenĒ.CDA-Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel sprak van een goede sfeer ďHet CDA steunt de tweestatenoplossing waarbij beide volken, die beide lijden, in vrede naast elkaar kunnen levenĒ en dat terwijl Abbas nooit bereid is geweest de vernietiging van de staat IsraŽl uit het PLO- handvest te verwijderen.

Zonder enige beperking volgt Abbas de doelstellingen zoals in deze statuten van dit handvest zijn opgenomen. Abbas noemt IsraŽl al jaren de ďZionistische vijand en zegt de strijd (lees terrorisme) tegen IsraŽl nooit te zullen opgeven. Nooit wordt hij daar door de diverse Europese regeringsleiders op aangesproken. Op 27 november 2010 had hij al besloten officieel de erkenning van IsraŽl als het thuisland van de Joden definitief te weigeren. Ook besloot hij dat het nieuwe islamitische ĎPalestinaíĒJodenvrijĒgemaakt dient te worden. En deze figuur werd in Nederland door de Koningin en de politieke elite ontvangen!De enige goede weg van deze bendeleider naar Den Haag had naar het Internationale Gerechtshof moeten zijn.

Maar niets van dat alles want op 29 oktober 2015 werden Abbas en trawanten opnieuw met alle egards door de Nederlandse regering ontvangen. Mark Rutte ontving hem op het Catshuis en hij mocht zelfs op audiŽntie bij de koning. Diverse onbenullen in de Tweede kamer spraken van een uniek moment om een bijdrage te leveren aan het vredesproces tussen IsraŽl en de Palestijnen. Wat voor vredesproces? Deze figuur is net als zijn voormalige terreurmaatje Arafat, doordrenkt van Jodenhaat en racisme. Dat staat centraal in de ideologie van de PLO. Het gaat hen maar om ťťn ding: oorlog en terreur tot de staat Israel vernietigd is en alle Joden zijn gedood.

(2)Wat is toch de reden dat de internationale gemeenschap al jaren bereid is om de ĎPalestijnení in de watten te leggen- en IsraŽl als bezetter van Palestijns land af te schilderen?

 

Dat Duitslands grootste krant Bild de Palestijnse terreurbaas Ďstaatshoofdí noemt is wat zo ongeveer alle leiders van landen, internationale organisaties, mainstream-media en vele anderen ook doen. Het is een flagrant misleidende kreet die naast Abbas Ďpresidentí te noemen, eindeloos wordt herhaald. Dat kan voor een deel gebaseerd zijn op gebrek aan kennis over het conflict tussen IsraŽl en wat men de Palestijnse Autoriteit noemt, maar het is waarschijnlijker dat ze opzettelijk zijn bedoeld om het publiek te misleiden en de staat IsraŽl in diskrediet te brengen. Er bestaat geen "staat Palestina" onder de soevereine staatsentiteiten van de wereld en heeft ook in het verleden nooit bestaan. Dus is Mahmoud Abbas geen staatshoofd noch president.

 

Wel is het zo dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) sinds 1974 de status van waarnemer in de Verenigde Naties heeft als een erkende nationale bevrijdingsbeweging. Dat gebeurde ondanks dat het PNC (Palestinian National Council) in CaÔro het zogenaamde "Fasenplan" aannam wat moest leiden tot de vernietiging van de Joodse staat. In dit plan dat in 1988 nogmaals werd bekrachtigd en verder ontwikkeld, werd het proces omschreven dat moest leiden tot de bevrijding van heel ĎPalestinaí. Een van de doelen was de internationale wereld te mobiliseren teneinde druk op IsraŽl uit te oefenen de zogenaamde "bezette gebieden" aan het PLO-bewind over te dragen. Arafat oogstte al snel succes want in oktober 1974 werd op de Arabische topconferentie in Rabat de PLO door de Arabische staten unaniem erkend als wettige vertegenwoordiger van het ĎPalestijnseí volk.

Op 17 november 1974 kreeg Arafat de gelegenheid de Algemene Vergadering van de VN toe te spreken. Gestoken in uniform beklom hij het spreekgestoelte en betitelde hij IsraŽl als imperialistisch, racistisch en kolonialistisch. In zijn hand hield hij een takje van een olijfboom, en zei dreigend: "Laat deze olijftak van de vrede niet uit mijn hand vallen." Toen hij zijn anderhalf uur durende geraaskal had beŽindigd kreeg hij een daverende ovatie van de aanwezigen en oogstte hij groot diplomatiek succes in zijn streven de wereldopinie aan zijn zijde te krijgen.

Jasser Arafatís PLO terreurorganisatie door de VN gelegaliseerd

Hij beloofde de wereld af te zien van het gebruik van geweld en langs de weg van vreedzame middelen te komen tot een oplossing van de geschillen met IsraŽl. Maar de wereldburgers wiens geest niet door deze plechtige beloften was versluierd, zagen al spoedig dat hij bezig was met het opbouwen van legerkampen in Zuid Libanon om van daaruit het noorden van IsraŽl met Katoesja-raketten te beschieten en terreuracties te ondernemen. Gedurende Arafats aanwezigheid in Libanon liet hij naar schatting 4000 Katoesja-raketten op doelen in het noorden van IsraŽl afvuren waarbij veel slachtoffers te betreuren waren en de plaats Kiryat-Shmona zwaar werd getroffen.

In 1974 gaf hij opdracht tot het vermoorden van Joodse schoolkinderen in o.a. Avivim en Maíalot. Deze aanslag werd uitgevoerd door een cel van de terrorist Naif-Hawatmeh waarbij 26 IsraŽlische kinderen om het leven kwamen en 70 anderen gewond raakten. Leden van Hawatmehís organisatie hadden destijds een school in de stad Maíalot bestormd en bezet, om hiermee de vrijlating van PLO-gevangenen te bevorderen. IsraŽls voormalige premier Golda MeÔr huilde toen zij de Joodse babyís zag liggen die door de terroristen uit de bovenramen van een flatgebouw naar beneden waren gesmeten. Bij een andere inval vanuit Libanon op de kibboets Shamir in het noorden van Galilea, verschansten terroristen zich in een kindercrŤche en doden drie vrouwen en een baby. Een van de bloedigste aanslagen vond plaats op de kustweg tussen Haifa en Tel Aviv in maart 1978, de Costal Road Terror Attack. Hierbij werden 35 IsraŽliŽrs door Arafats terroristen vermoord.

Vanaf 1975 hebben PLO-terroristen of organisaties met nauwe banden met deze terreurbeweging, zeshonderd (600) internationale, al dan niet geslaagde aanslagen ondernomen in ongeveer 70 landen. Een belangrijk deel van alle door de PLO gepleegde terreurdaden vond plaats onder leiding, of in opdracht van Arafat.

Tot de dag vandaag doet de PA verwoede pogingen om erkenning te krijgen als een volwaardige, stemgerechtigde lidstaat van de Verenigde Naties maar dat is tot dusver nooit gelukt. Bovendien hebben de Verenigde Naties niet de juridische bevoegdheid om staten op te richten, maar alleen om staten toe te laten tot het lidmaatschap op aanbeveling van de Veiligheidsraad. De Palestijnse leiding is nooit in staat geweest om aan de VN-Veiligheidsraad aan te tonen dat een Palestijnse entiteit voldoet aan de universeel erkende criteria voor een eigen staat. In een poging om deze hindernis te omzeilen, heeft de Palestijnse leiding geleidelijk haar waarnemersstatus uitgebreid en opgewaardeerd, en zelfs de benaming van haar staat gewijzigd in waarnemerdelegatie naar ďPalestinaĒ. Dit werd bereikt door het initiŽren van een reeks politieke resoluties in de Algemene Vergadering van de VN, die met een automatische meerderheid werden aangenomen. Dergelijke resoluties zijn echter niet bindend en niet gezaghebbend. Deze Palestijnse politieke oefening in de AVVN culmineerde in 2012 in een andere niet-bindende en niet-gezaghebbende resolutie, aangenomen door dezelfde automatische politieke meerderheid, om hun status op te waarderen tot een "waarnemerstaatĒ binnen de Verenigde Naties, maar geen staat met de naam Palestina!

 

Helaas heeft een internationale gemeenschap die maar al te bereid is om de Palestijnen in de watten te leggen, zich toegestaan ​​om hen politiek te verwennen en mee te gaan in dergelijke fictie. Maar deze fictie heeft niets veranderd aan het feit dat de Palestijnse status in de Verenigde Naties die van een waarnemer is. Daarom vormt de door de Palestijnse leiding van alternatieve titels zoals ďThe State of PalestineĒ of ďPalestinian National AuthorityĒ een duidelijke en opzettelijke schending van de Palestijnse toezeggingen krachtens de ondertekende overeenkomsten met IsraŽl, evenals een poging om vooruit te lopen op de uitkomst van de onderhandelingen over de permanente status van de gebieden.

Waarom nodigen Europese leiders de PLO-bendeleider Mahmoud Abbas, leugenaar en landrover toch steeds weer opnieuw uit zoals in dit geval door Duitse bondskanselier Olaf Scholz en blijven ze deze bende financieel ondersteunen? Al jarenlang negeren ze de ďPalestijnseĒ bloedsprookjes en haat! Waarom doen ze dat? Is dat omdat ze zo van die fake-Palestijnen houden of giert de ordinaire Jodenhaat nog steeds door de Europese aderen en willen ze hiermee hun afkeer van de staat IsraŽl laten zien.

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud