Dries van Agt anti-IsraŽl activist

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt augustus 2004) (Laatste bewerking: 20 augustus 2019)

 

Het is opvallend hoe de voormalige Nederlandse premier Dries van Agt de publiciteit zoekt om IsraŽl te schofferen en te demoniseren en zijn IsraŽl-obsessie uit te leven.De moordpartijen in SyriŽ en Irak door de demonen van IS(IS) boeien Van Agt niet, net zo min als de moordpartijen op de ĎPalestijnení in SyriŽ. Als hij werkelijk om de Palestijnen zou geven, zou hij zich wel laten horen maar hij zwijgt omdat er geen Joden bij betrokken zijn. Hij is zo geobsedeerd m.b.t. IsraŽl, dat hij liever niets hoort over het lijden van de Palestijnen onder Arabische regimes.

Het is opvallend dat de nieuwsmedia deze figuur keer op keer in de gelegenheid stellen, zijn antizionistische gif aan het grote publiek te presenteren. Zijn haat jegens de staat IsraŽl en haar Joodse bewoners heeft inmiddels ongekende proporties aangenomen. ,,Je vloekt je ziel toch uit je keel als je dat zietĒ was zijn commentaar op het ďAnti terreurhekĒ dat door IsraŽl is opgetrokken om de door de PLO-terreurbewegingen opgeleide zelfmoordenaars, buiten de deur te houden. Zijn vrienden in Ramallah en Gaza noemen hem ďDe prins van Palestinaí. Van Agt verslikt zich vaak van woede in zijn uitbarstingen van haat tegen de Staat IsraŽl. De man blijkt tevens over een zeer selectief geheugen te beschikken want hij beschuldigd de Joodse staat ervan de grote boosdoener in het Midden Oosten te zijn. Met opzet verminkt hij de werkelijkheid omdat zijn haat voor de Joodse staat groter is dan zijn respect voor de ware feiten. In zijn anti-zionistische hetze worden ware feiten door hem achter gehouden wanneer ze niet passen in zijn mythe vam moordzuchtige Joden op ĎonschuldigeíArabieren die zich Palestijnen noemen. Ook beschuldigd hij IsraŽl ervan voor het Ďvan de kaart vegení van een heel volk, ofwel genocidale massamoord.

Van Agt is in 2004als adviseur toegetreden tot het zogenaamde ĎInternational Forum for Justice and Peaceí (IFJP), een radicaal anti-zionistische beweging die vanuit Nederland is opgezet, in een poging zijn vervlogen status weer enigszins op te poetsen. Deze organisatie schreef onder andere in een Ďposition paperí uit 2006: ,,Het conflict in het Midden-Oosten tussen IsraŽl en de Palestijnen bestaat niet. Het Zionistische IsraŽl is het probleem. IsraŽls weigering vrede te maken is volkomen duidelijk- dat zou namelijk het einde van de zionistische droom betekenen.Uitgaande van de criteria die door de Verenigde Staten zijn gesteld, zou IsraŽl als Ďschurkenstaatí aangemerkt moeten worden en aan de lijst van Axis of Evil toegevoegd moeten worden.Ē De organisatie vindt dat IsraŽls politieke en militaire leiderschap vervolgd dient te worden door het Internationale Strafhof, tenzij het onmiddellijk de Ďmuurí (5% muur-(95% hek) afbreekt, zich achter de grenzen van 1967 terugtrekt, alle Ďnederzettingení ontruimt en het oostelijk deel van Jeruzalem verlaat. Ook Europese burgers die de IsraŽlische nationaliteit bezitten dienen te worden vervolgd.

Andere leden van deze anti-IsraŽl kliek zijn of waren de in 2007 overleden Tanya Reinhart, die voor een eenstatenoplossing pleitte, Hajo Meyer, voormalig voorman van Een Ander Joods Geluid en bekend van zijn voorliefde IsraŽl met de naziís te vergelijken, Jan Wijenberg, die het CIDI er in 2007 van beschuldigde knokploegen in te zetten tegen vermeende antisemieten, en Gretta Duisenberg, zeer omstreden vanwege haar uitspraken over Joden, de Holocaust en IsraŽl.

,,IsraŽl schendt het internationaal recht, onder meer door de ĎPalestijnení nog altijd te beperken in hun bewegingsvrijheid.Ē Dat was de conclusie van een delegatie die in de zomer van 2005 onder leiding van Van Agt een bezoek aan IsraŽl bracht en de gebieden die bestuurd worden door de ďBende van RamallahĒ. De delegatie vroeg aan de leiders van de Europese Unie (EuroBabel) om Ďonmiddellijke actieí om IsraŽl ertoe te dwingen de PLO-Arabieren vrij te laten reizen binnen en buiten de strook van Gaza. Het einde van het conflict is volgens de delegatie afhankelijk van internationale interventie, die ervoor moet zorgen dat IsraŽl zich houdt aan de internationale wetten. De missie werd geleidt door United Civilians for Peace (UCP), een samenwerkingsverband van Nederlandse Ďvredesíen ontwikkelingsorganisaties. Daartoe behoren onder meer Novib, Icco, Cordaid en vooral niet te vergeten het IKV.

Volgens een op 24-10-2007 verschenen persbericht van het Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI)http://www.cidi.nl/loopt het UCP aan de leiband van de terreurorganisatie Hamas en steunt het de bouw van een atoombom door Iran. ,,UCP gebruikt het jaarlijkse budget van 500.000 euro voor uitsluitend tegen IsraŽl gerichte campagne. Alles bij elkaar veel geld voor een eenzijdige hetzeĒ, aldus het CIDI. UCP stelt vrijwel alleen IsraŽlische schendingen van de mensenrechten aan de kaak en verdedigt het recht op een kernbom van Iran, dat gezworen heeft IsraŽl van de wereldkaart te vegen. Volgens een UCP-kopman moet het Iraanse regime wel atoomwapens hebben om te overleven. Bij een hiphopfestival van UCP klonk de roep om geweld en werden IsraŽliís vergeleken met naziís. Ook betaalt UCP reeksen advertenties met aanklachten tegen IsraŽl. Het UCP-budget is geheel afkomstig uit bijdragen van de vijf deelnemende organisaties, die op hun beurt bestaan bij de gratie van subsidies uit Den Haag.

Van Agt was zeer verontwaardigd en boos dat niemand van de IsraŽlische regering hem en zijn reisgenoten voor een gesprek had uitgenodigd. Hij werd met zijn delegatie in Hebron vanaf een heuvel bekogeld. ,,Joodse kolonisten gooiden met rotzooi en vlakbij ons viel een fles in duigenĒ aldus het voormalig boegbeeld van het CDA. Dat meneer niet met gejubel en trompetgeschal door de Joodse bevolking is binnengehaald, heeft alles te maken met zijn reputatie als IsraŽlhater, dat is ook tot IsraŽl doorgedrongen. De voormalige IsraŽlische ambassadeur Eitan Margalit, die zijn land van september 2001 tot 30 november 2005 in Nederland heeft vertegenwoordigd, zei de gang van zaken rond Van Agt, uitermate te betreuren. ,,Dat hij voor de Palestijnse visie kiest, is uiteraard zijn goed recht, maar dat een zo doorgewinterde politicus als hij zo ongefundeerd, zo uit balans, zo buiten de werkelijkheid en zo eenzijdig het conflict benadert, heeft mij hogelijk verbaasd. Hij heeft zichzelf daarmee in ons land buitenspel gezet door slechts als Palestijnse megafoon te fungeren. De heer Van Agt heeft voor IsraŽl geen enkele geloofwaardigheid meerĒ aldus Margalit in de Telegraaf van zaterdag 3 december 2005.

 

Van Agt was ook op bezoek bij Hannan Ashrawi, tot Jasser Arafats dood een trouwe volgeling van deze megalomane schurk.

 

Hannan Ashrawi

 

Ook vandaag is Ashrawi nog steeds een fel verdediger van de PLO-terreur jegens de staat IsraŽl en behoort zij nog steeds tot de extreme vleugel van het PLO-bewind. Op een vrouwenconferentie in New York zei ze ,,de enige kaart van IsraŽl die staat kan maken op internationale erkenning is die welke het hele gebied van IsraŽl aanduidt als Palestina.Ē Dat zal Van Agt ongetwijfeld als muziek in de oren hebben geklonken. Ook zei ze in een interview op CNN ,,Jeruzalem vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Palestijnse staat.Het is het hart van onze staat en de islamitische wereld. Niemand, geen mens, geen groepering, geen land, anders dan de Palestijnen kan deze staat opeisenĒsprak ze. Kan iemand beschaafd en gematigd worden genoemd die dit soort uitspraken doet, die samenwerkt met een misdadig bewind dat kinderen op pad stuurt om IsraŽlisch te vermoorden en alle gesloten akkoorden aan hun laars lappen?

 

Een groep van 55 predikanten, theologen en kerkleden binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hebben haar instemming betuigd met het optreden van Van Agt inzake IsraŽl. Kerk-in-actie, de diaconale tak van de PKN, was mede bij zijn delegatie betrokken. ,,Onze opdracht verzoening, vrede en gerechtigheid na te streven leidt ertoe dat wij niet mogen blijven zwijgen over de grove schendingen van het internationaal en humanitair recht door de staat IsraŽlĒ. Het is onvoorstelbaar hoe eenzijdig en wereldvreemd deze kerk naar buiten treed. Niet alle predikanten uit deze kerk bleken het echter eens te zijn met de uitspraken van Van Agt want een twintigtal van hen hebben een brief naar het synodebestuur gestuurd met het verzoek hiervan afstand te nemen.

 

Er komen ook steeds vaker afwijzende commentaren op het optreden en de uitspraken van Van Agt. De Telegraaf besteedde op zaterdag 3 september 2005 zelfs een hele pagina aan hem onder de kop ďWat bezielt Dries van Agt?Ē†† De Telegraaf meldt dat in kringen waarin Van Agt nu verkeert, zich ook beruchte activisten bevinden als Ibrahim Al-Baz, een ex-terrorist en explosievensmokkelaar van de terreurbeweging Al Fatah. Deze figuur is ook al eens in gezelschap van Gretta Duisenberg en Karel van Broekhoven van Groen Links gesignaleerd. Van Broekhoven beschuldigd pro-IsraŽl-groepen ervan Gretta Duisenberg zwart te hebben gemaakt en hij zegt erbij dat dit met Van Agt in hun gelederen niet lukken zal.

Van Agt was van 19 december 1977 tot 4 november 1982 minister president en minister van Algemene zaken, van respectievelijk het Eerste, Tweede en Derde kabinet-Van Agt. Hij was de nestor van het CDA. Reeds in die tijd werd hij door velen al gezien als een clown, die met ouderwets geleuter zijn gebrek aan internationale kennis wist te verbergen. Een man met het imago van een wereldvreemde dwarsligger die slechts door weinigen serieus genomen werd. In 1977 was hij als minister van Justitie betrokken bij de Molukse treinkaping bij De Punt die met geweld werd beŽindigd. Oud premier Joop den Uyl noemde de geweldadige actie waarbij zes kapers en twee gegijzelden om het leven kwamen, indertijd een executie. Bij de kapingsactie werden 51 gijzelaars 20 dagen in gijzeling gehouden door negen jonge Zuid-Molukkers.

Op 29 november 2013 is bekend geworden dat de zes treinkapers door in totaal 144 kogels zijn gedood. De nota waarin dat staat is door het ministerie 35 jaar lang geheim gehouden. Dat blijkt uit een nog niet openbaar dossier over de treinkaping in het Nationaal Archief. Opeenvolgende ministers hebben volgehouden dat er van een kogelregen geen sprake is geweest. Dries van Agt van Justitie noemt de berichtgeving ĄpittigĒ. ĄIk kom dit nu pas aan de weet. Toen ik in 1977 de Tweede Kamer informeerde, wist ik hier niets van.Ē Hoe is dit mogelijk? Van Agt zei kort daarna in de Tweede Kamer dat de gedode kapers niet waren getroffen 'door een regen van kogels'. Negen maanden later kreeg het ministerie de autopsierapporten, waaruit bleek dat de kapers door tientallen kogels waren geraakt. De toen 27-jarige ambtenaar Ernst Hirsch Ballin, later minister van Justitie, stelde daarvan een nota op. Die ging naar zijn meerderen en verdween daarna in de kluis. ĄIk heb daar geen contact over gehad met de minister. Dat stond te ver bij mij vandaanĒ, zegt Hirsch Ballin. Zoals gewoonlijk dekt iedereen iedereen! Degenen die er bij betrokken zijn geweest, weten plotseling van niets. De voormalige Minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) nam ook afstand van het onderzoek van freelance-journalist en onderzoeker Jan Beckers. In dat onderzoek concludeert Beckers samen met Junus Ririmasse, ťťn van de toenmalige kapers, dat een aantal kapers is geliquideerd en gegijzelde treinreizigers niet door Molukse kogels maar door vuur van mariniers zijn omgekomen.

Van Agtís hevige aanvaringen in die tijd met Joop den Uyl zijn alom bekend en dat leidde ertoe dat toen Den Uyl in 1987 overleed Van Agt door de familie Den Uyl de toegang tot de begrafenis werd ontzegd. Zijn veel gedemonstreerde Ďliefdeí voor de wielersport was ook voor een belangrijk deel theater, slechts gespeeld zoals hij later bekende, uit electorale overwegingen.

Joop den Uyl.

Zijn haat jegens de staat IsraŽl is niet iets van de laatste tijd. De basis is waarschijnlijk al gelegdin de tijd dat hij studeerde aan het Gymnasium Augustinianum, een rooms-katholieke middelbare school in Eindhoven, die bekend stond om haar conservatieve opvattingen en het antisemitische gebed over de Judaei Perfides, de Ďvalse jodení, dat formeel werd afgeschaft door het Tweede Vaticaanse Concilie van 1962-65. Reeds in 1972 maakte hij zich, als minister van Justitie, sterk voor het verlenen van gratie aan een drietal tot levenslang veroordeelde oorlogsmisdadigers: de SSíers Fischer, Aus der FŁnten en Kotšlla, beter bekend als de drie van Breda. Dit drietal heeft zich in de periode 1940-1945 met groot succes ingespannen voor Ďde EndlŲsung der Judenfrageí in Nederland. Kotšlla strief in 1979 en zowel Aus der FŁnten als Fischer sterven kort na hun vrijlating in 1989. Van Agt motiveerde zijn stanpunt met de argumenten ďdat hij jonger is en tevens ariŽrĒ.Voor de uitspraak kreeg hij half Nederland over zich heen en moest hij hiervoor later zijn excuses aanbieden. Ook werd hij bekend om zijn weifelende optreden wat betreft de oorlogsmisdadiger Pieter Menten. 

Met zijn stellingname tegen de Joodse aanwezigheid in het Land van IsraŽl heeft Van Agt de trouw aan zijn idealen opnieuw onderstreept.Hij schetst een verwrongen beeld van de IsraŽlische politiek en bedient zich onder meer van een reeks door de PLO-nazi-propagandamachine verspreidde leugens. Terwijl de door de Verenigde Naties, de Arabische propagandisten en de internationale media verspreide leugens dat IsraŽl in april 2002 een massaslachting in Jenin zou hebben aangericht, al lang zijn weerlegd, werd deze gebeurtenis door hem aangedragen als "onthutsend voorbeeld" van IsraŽlís kwalijke handelen. In april 2004 zei van Agt in Nova dat de Joden het internationaal recht "herhaaldelijk en ernstig" schenden. Het is bekend dat IsraŽl-haters de waarheid negeren en leugens fanatiek blijven herhalen. ďNiemand is blinder dan wie niet wil zien".

Op 20 augustus 1980 heeft de Veiligheidsraad van de VN een resolutie aangenomen, waarin de IsraŽlische bekrachtiging van de wet, waarbij heel Jeruzalem is uitgeroepen tot de ondeelbare hoofdstad van IsraŽl, ten sterkste wordt afgekeurd en waarin een beroep wordt gedaan op de lidstaten, wier diplomatieke missies in Jeruzalem zijn gevestigd, te verplaatsen. Dries van Agt besloot mee te huilen met het fascistische Islamisme in de Algemene Vergadering van de VN en liet de Nederlandse Ambassade verplaatsen van Jeruzalem naar Tel Aviv en daarmee haar rug toekerend naar de God van IsraŽl.Van Agt is volslagen blind voor het heilshistorische handelen van de Levende God van IsraŽl. NŠ 1980 is zijn verblindheid gegroeid naar een bittere vijandschap tegen IsraŽl.

Van Agt laat zich graag bewonderen in gezelschap van andere anti-IsraŽl lobbyisten zoals Gretta Duisenberg, en de Libanese moslimextremist (*) Dyab Abou Jahjah (voormalig leider van de Arabisch Ė Europese Liga (AEL).†† Op een door de SP (Socialistische Partij) op 12 december 2005 in Oss georganiseerd Ďpolitiek cafeí haalde Van Agt en Jahjah fel uit naar de Verenigde Staten en IsraŽl. Jahjah brak op de bijeenkomst een lans voor ďhet ontmantelen van de staat IsraŽlĒ. Van Agt ondersteunde deze visie met de woorden: ,,Het is onrechtvaardig dat de ĎPalestijnení nu al zo lang hebben moeten boeten voor de wandaden die de Europeanen in de Tweede Wereldoorlog hebben begaan tegen het Joodse volkĒ.

Op bevrijdingsdag in mei 2007, hield het PLO Platform voor Mensenrechten en Solidariteit (PPMS), een eenzijdige omstreden pro-PLO, anti-IsraŽlische conferentie in de Rotterdamse Doelen waarbij ook Van Agt aanwezig was. Hij noemde ,,Hamas-aanslagen weliswaarĎverfoeilijkí maar zei dat deze gewelddadigheden nooit los mogen worden gezien in de context van de eindeloze annexatie en roof van land door IsraŽl dat de Palestijnen terug willen. Hij noemde het gewapend verzet lang niet altijd terrorisme, maar niks anders dan vrijheidsstrijd.Ē Van Agt werd tijdens de conferentie op handen gedragen en genoot zichtbaar van de aandacht die hij kreeg van de anti-IsraŽl kliek om zich heen. Hij werd door zijn fans van een Arafat-shawl voorzien en door hen ĎPrins van Palestinaí genoemd.

Op 10 december 2007 heeft Van Agt een website gelanceerd over het IsraŽlisch-PLO conflict. Op deze site geeft Van Agtinformatie over wat hij noemt, de rechteloosheid die het conflict beheerst. Hij zegt met deze site uiting te willen geven aan zijn verontwaardiging over het gebrek aan politieke wil ook in Nederland, om op te komen voor het internationale recht en de mensenrechten in het conflict. Daarnaast noemt hij als argument ,,de kwalijke bejegening die personen en organisaties in ons land niet zelden te verduren krijgen wanneer zij hun stem tegen het onrecht verheffen dat de Palestijnen wordt aangedaan.Ē Ook vindt hij dat zijn woorden dikwijls worden verdraaid en dat zijn bedoelingen opzettelijk worden miskend. Van Agt zegt een Ďbetrouwbaarí beeld van de situatie te willen geven, maar daar is op zijn site bijzonder weinig van terug te vinden.

Het demoniseren van de Joodse staat lijkt zijn enige doel te zijn. De eenzijdigheid druipt er werkelijk van af en historische feiten die een echt Ďbetrouwbaarí beeld kunnen geven worden door Van Agtal dan niet opzettelijk verzwegen. Hij spreekt in de verschillende artikelen voortdurend over ,,Palestijnen terwijl er helemaal niets over een volk met die naam in de geschiedenis terug te vinden is.Ē In het onderdeel ĎChronologieí maakt hij bij het jaartal 1922 melding van de beslissing van de Volkerenbond om Groot-BrittanniŽ het mandaat over Palestina toe te wijzen maar verzuimd hierbij te vermelden dat de Volkerenbond dit hele gebied heeft toegewezen aan het Joodse volk als het ďJewish National HomeĒ, inclusief het huidige JordaniŽ. Maar deze informatie past kennelijk niet in Van Agtís Ďbetrouwbareí beeld.

Op 29 november 1947 stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in resolutie 181 een deling voor van het gebied ten westen van de rivier de Jordaan, wat eveneens door de Volkerenbond in zín geheel aan IsraŽl was toegewezen. Daar moesten twee staten worden gesticht, een Joodse en een Arabische staat. Dries van Agt meldt echter op zijn site dat het zou gaan om een staat voor Joden en een staat ,,voor inheemse Palestijnen Een schandalige verdraaiing van feiten.In resolutie 181 wordt IsraŽl maar liefst dertig keer als ĎJoodse staatí aangemerkt en is er geen enkele sprake van een ,,Palestijnse staatGedurende de 19 jaar (1948-1967) dat de Bijbelse gebieden Samaria en Judea, inclusief Jeruzalem door JordaniŽ en Gaza door Egypte bezet waren, sprak noch de Arabische wereld, noch de Verenigde Naties over een ĎPalestijnse staatí. Niemand vroeg aan JordaniŽ en Egypte de gebieden aan ĎPalestijnení over te dragen. ,,Niemand had destijds nog van een Palestijns volk gehoord.Ē Dat bestond gewoonweg niet!IsraŽl veroverde in 1967 de gebieden Samaria, Judea en Gaza, niet op PLO-Arabieren maar op JordaniŽ en Egypte. Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan IsraŽl en al helemaal niet van een staat die nooit heeft bestaan. Zie eens de video:There was Never a Palestine people.

Bevrijding Jeruzalem in 1967

Volgens Van Agt zijn er tijdens de oorlogstoestand (1948-1949) 780.000 ĎPalestijnení(Arabieren) uit hun huizen en dorpenverjaagd of gevlucht.Vandaag heet het dat de Joden verantwoordelijk zijn voor het Ďvluchtelingenprobleemí maar het is niets anders dan een zwendelpartij en een bedrog wat zín weerga niet kent. De oorlog bracht een stroom van zoín 350.000 Arabische vluchtelingen op gang naar de Arabische landen waar ze in vluchtelingenkampen werden gestopt om zo de haat jegens de Joodse staat zorgvuldig in stand te houden. Het genoemde aantal van 350.000 werd later om propagandistische redenen opgedreven. Deze informatie is terug te vinden in het boek ďFrom Time Immemorial van Joan Peters, Uitgeverij Harper & Row, New York, 1984.Ē Ook wat deze fase uit de geschiedenis betreft laat Van Agt heel wat belangrijke informatie al dan niet bewust achterwege. De oorlog van 1948 is uitvoerig beschreven in de wereldpers.

In de lijst met link verwijzingen op zijn site laat Van Agt een hele serie anti-IsraŽl lobbyisten de revue passeren. Figuren en organisaties die eveneens bekend staan om hun veelal eenzijdige, onevenwichtige en dikwijls leugenachtige benadering van het conflict tussen IsraŽl en de PLO-Arabieren. Zo verwijst Van Agt naar het schandalige boek van Jimmy Carter waarin deze voormalige Amerikaanse president zijn grote afkeer verraad voor het land en het volk van IsraŽl. Carter gebruikt zelfs het zwaar beladen woord apartheid daarmee suggererend dat IsraŽl te vergelijken is met het voormalige Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind. Carter komt met een hele serie beschuldigingen aan het adres van IsraŽl die op geen enkele wijze corresponderenmet de historische feiten.

 

Van Agt ,,zich gedragende wijs te zijnĒ schrijft dat er vůůr de stichting van de staat IsraŽl zoín 400.000 christenen in ĎPalestinaí woonden. Volgens hem werden in 1948 de helft van hen verdreven. Hij beweert dat ,,veel Palestijnen ervoor kozen te emigreren en noemt als hoofdoorzaak de IsraŽlische bezetting, militaire invasies, afsluitingen, arrestaties en controleposten en zegt dat deze handelingen stress en psychologische traumaís bij de Palestijnen veroorzaken.Ē Wat Van Agt wederom niet vermeldt is dat de emigratie het belangrijkste gevolg is,van etnische zuivering en grootscheepse terreurcampagnes tegen de christenen in de gebieden die onder controle staan van het PLO-bewind.In onder meer Bethlehem zijn christenen uit hun huizen geschopt en van hun land berooft. Zij die zich daartegen verzetten, zijn zonder enig bewijs van collaboratie met IsraŽl beschuldigd, en in het ergste geval, vermoord.Er zijn diverse gedocumenteerde gevallen bekend van Christenen die zijn verdreven, vermoord, verkracht, stelselmatig vervolgd, gemolesteerd en geÔntimideerd. Het enige christelijke tv-station in de gebieden die onder controle van het bewind in Ramallah staatal-Mahed, is gestopt met zijn uitzendingen. De zender heeft, naar verluidt, te lijden onder doodsbedreigingen van radicale moslims en problemen met het PLO-bewind, zo meldt Arab Vision, producent van christelijke programmaís in en voor de Arabische wereld.

 

De geschiedenis heeft geleerd dat zodra IsraŽl plaatsen overdraagt aan de ďBende van RamallahĒ de christenen met islamitische terreur te maken krijgen en daarom deze plaatsen ontvluchten om elders een veilig heenkomen te zoeken. Wat daar gebeurd heeft alles weg van een etnische zuivering.

 

Van Agt noemt op zijn site de zelfmoordaanslagen weliswaar verfoeilijk maar zegt erbij dat de IsraŽlische regering wel binnen de kaders van het internationale recht moet blijven. Op zijn site verwijst hij naar rapporten over schendingen van mensenrechten door IsraŽl. Maar de schendingen waar deze rapporten over spreken zijn niets anders dan door IsraŽl genomen veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de zelfmoordenaars en andere moslimextremisten buiten de deur te houden.

 

De gevolgen van de beestachtige moordpartijen door moslimterroristen.

 

Het gaat om volgelingen van een doodscultuur die er genoegen in scheppen, onschuldige IsraŽlische burgers, waaronder kinderen en babyís met spijkerbommen in kleine stukjes uiteen te blazen. Elk land in de wereld zou zich op die manier verdedigen, maar IsraŽl wordt dit recht ontzegd.

De terugkeer van het Joodse volk naar het land hunner vaderen is een duidelijke bevestiging van de Bijbelse profetieŽn. Iedereen die het land doorreist kan zien hoe het Joodse volk er in is geslaagd de wildernis, de moerasgebieden en de woestijnen om te toveren in een land van Ďmelk en honingí. Net als in oude tijden zijner ook vandaag landrovers die IsraŽls aloude thuisland willen bezitten en ondervinden daarbij steun van politieke leiders en een hele schare anti-zionisten die IsraŽls recht op het land betwisten. Men weigert de historische banden te accepteren,tussen het IsraŽl van ruim 3000 jaar geleden en het IsraŽl van vandaag. Het herstel van IsraŽl is uitvoerig door de Oud Testamentische profeten voorzegd.

Ezechiel 36:8-35-36 ďMaar gij bergen van IsraŽl, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk IsraŽl.En men zal zeggen; Dit land dat verwoest was, is geworden als het hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, de Here, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de Here, heb het gesproken en Ik zal het doen.Ē

Op woensdag 12 juni 2013 was Van Agt als boegbeeld van het burgerinitiatief ĎSloop de Muurí (95% hek-5% muur) in de Tweede Kamer waar hij vijf minuten kreeg om zijn waanzinnige anti-IsraŽl ideeŽn te promoten en de gedelegeerden opriep sancties tegen IsraŽl af te kondigen zolang de anti-terreurbarriŤre rond de PLO-gebieden niet is afgebroken. De gelegenheid, de Tweede Kamer toe te spreken, werd hem geboden nadat hij 65.000 handtekeningen had verzameld om daarmee een debat in de Tweede Kamer af te dwingen. Anti-IsraŽl activisten genoeg in Nederland. Een minuut van zijn spreektijd ging verloren omdat de clown zijn bril niet kon vinden. Hoewel diverse linkse kwezels in de Kamer het in grote lijnen met Van Agt eens was, zag de meerderheid niets in dreigen met sancties. SGPíer Kees van der Staaij en CUíer JoŽl Voordewind namen het voor Israel op en het CDA, de VVD en de PVV schaarden zich achter hen. Volgens de organisaties, verenigd in ĎSloop de muurí waaronder een Ander Joods geluid en vele andere anti-IsraŽl activisten, is Nederland verplicht tot sancties door een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat bepaalde dat delen van de Ďmuuríop Arabisch grondgebied staan, moeten worden afgebroken en degenen die schade door de bouw hebben geleden worden gecompenseerd. Maar wat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over deze zaak heeft besloten is niet bindend en niet meer dan een adviesoordeel.

 

Opruimen die Ďmuurí zegt Dries van Agt! 1085 doden en 6284 gewonden tussen 2000 en 2005 vanwege door de ďBende van RamallahĒ naar IsraŽl gestuurde zelfmoordbarbaren.

 

Uit zijn hele manier van denken blijkt dat Van Agt door de duisternis wordt beÔnvloed. Hij weet niet en wil het misschien ook niet weten dat Gods belofte aan de kinderen van IsraŽl niet herroepbaar is. Ieder mens dient zich te conformeren aan Godís wijsheid. De Bijbel maakt eveneens duidelijk dat GodZich zal verheffen tegen allen die IsraŽls bestaansrecht bestrijden. De claims van het PLO-bewind op dit land is ťťn van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis. Daar zoudenDries van Agt en consorten eens goede nota van moeten nemen. Kort na het verschijnen van zijn website, noemde Elsevier Magazine hem Dolle Dries, verblind door Jodenhaat.

Van Agtnoemt het ,,een heilig moeten om zich voor de Palestijnse zaak in te zettenĒ en ziet zichzelf als een soulmate van de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, die hij de hemel inprijst. Logisch want beiden hebben zich ten doel gesteld de staat IsraŽl daar waar mogelijk, te demoniseren. Van Agt noemt Carter ,,een van de weinige asceten, heiligen. Hij is altruÔstisch (onbaatzuchtig) ,en wordt enkel gedreven door de nood van andere mensen en wat hij daaraan kan doen. Ik zal dat niveau nooit halen, hij is een man van zulke morele klasse, die lat ligt voor mij te hoog.Ē Ook mocht hij zich verheugen op een bezoek van de IsraŽlische krant Haaretz. Menwas speciaal voor hem naar de Heilige Land Stichting bij Nijmegen gekomen om hem te interviewen. In een lang interview kreeg hij de ruimte zijn ideeŽn te beschrijven en zich te presenteren als een roepende in de woestijn. Men noemde hem de ĎDutch Jimmy Carterí, een kwalificatie waar wel wat in zit want ook Carter heeft het demoniseren van IsraŽl tot zijn hobby verheven. Net als in de meeste Nederlandse interviews en artikelen over hem, ontbreekt iedere kritische kanttekening of vraag, en wordt hij in het geheel niet met informatie geconfronteerd die zijn imago ter discussie stelt.

Volgens van Agt is zijn website een doorslaggevend succes. Hij zegt duizenden reacties te krijgen van mensen die ,,zo blij zijn dat het allemaal eindelijk eens gezegd wordt, en niet wisten dat het zo erg was met de situatie van de ĎPalestijnen.Ē Van Agt gedraagt zich als iemand met sterallures die zich ver boven de massa verheven voelt die als een soort heilige een Goddelijke missie voert. Maar wat hij doet is niets anders dan verwrongen beeld schetsen van het conflict tussen IsraŽl en de het PLO-bewind en daarmee hele volksmassaís op het verkeerde been zet.

In augustus 2009 is zijn nieuwste boek verschenen met als titel Een schreeuw om recht In dit boek is hij opnieuw in de ban van de leugen en toont hij zijn grote onkunde op politiek, militair en sociaal gebied en vooral op Bijbels profetisch terrein. Van Agt geeft er blijk van de valse vervangingstheologie van Rome te omarmen dat leert dat Gods beloften voor land en volk voor IsraŽl zijn overgegaan op de kerk. Opnieuw maakt Van Agt zich schuldig aan een onjuiste weergave van historische feiten en het verzwijgen van essentiŽle informatie.Volgens hem zijn de Arabieren de willoze slachtoffers van de machtige en gewetenloze Joden en hun organisaties. Hij zegt volledig achter de Ďdemocratisch verkození terreurbeweging Hamas te staan, die de rechten van de mensen in Gaza met voeten treden en de totale uitroeiing van het Joodse volk propageren.

Van Agt heeft op 10 december 2009 met andere bekende anti-IsraŽl lobbyisten de stichting ďThe Rights ForumĒ opgericht voor wat men Ďde rechten van Palestijnenínoemt. Leden van deze anti-IsraŽl club zijn onder andere de oud-ministers Hans van den Broek, Laurens Jan Brinkhorst, Klaas de Vries, Hedy díAncona, Jan Pronk (PvdA), Jaap Hamburger (Een ander Joods geluid), Gerard Spong, Herbert Dijkstra (wieler en schaatsverslaggever) Jules Hosman, en niet te vergeten Doekle Terpstra. Het treurige feit doet zich voor dat al deze figuren die lid zijn van The Rights Forum in Nederland worden gezien als deskundig op het gebied van het Midden-Oosten conflict. The Rights Forum is echter, zoals blijkt uit het Missing Peace onderzoek, totaal onbetrouwbaar als informatiebron en draagt slechts bij aan de politisering van het waterdispuut en aan escalatie van het Palestijns IsraŽlische conflict.

The Rights Forum heeft niet alleen een Raad van Bestuur maar ook een Raad van Advies.Het Forum stelt volkomen ten onrechte dat in het IsraŽl-PLO-conflict het internationaal recht vooral door IsraŽl met voeten wordt getreden. Het wil via diplomatieke druk IsraŽl houden aan internationale rechtsregels. Opnieuw blijkt dat deze figuren een enorm gebrek aan kennis kan worden verweten over bijvoorbeeld de inhoud van het Handvest van de Volkerenbond , VN-resolutie 181, resolutie 242 en de afspraken zoals vastgelegd in de Vierde Conventie van GenŤve (van 12 augustus 1949).

In een artikel getiteld  ĎEr staat een ramp te gebeuren in Gaza, en de wereld kijkt toe! í spreekt Van Agt nog maar eens zijn bezorgdheid uit over de situatie in het door de terreurorganisatie Hamas gecontroleerde Gaza. Hij vertelt over zijn  bezoek aan dit gebied samen met zijn kornuiten waaronder VVD-er Jules Hosman, voormalig voorzitter van het CDA, Bert de Vries, Jan Pronk en Laurens Jan Brinkhorst. Ze hadden een gesprek met Hamas terreurleider Ismail Haniyeh.

In het artikel zegt van Agt ontzettend begaan te zijn met het lot van de bevolking in Gaza en al het onrecht wat deze bevolking wordt aangedaan te wijten is aan de starre en onmenselijke houding van IsraŽl. Je kunt het zo gek niet bedenken of de verantwoording ligt bij IsraŽl, tekort aan water, vervuiling van het water, kinderen worden zonder pardon door hun buik geschoten, recht door de darmen heen. Auto's, koeien, schapen,geiten,alles stroomt de Gaza binnen via de tunnels maar stomazakjes voor de kinderen die door hun darmen geschoten zijn, vormen schijnbaar een probleem. Over die stomazakjes wist een dokter Van Agt en zijn delegatie te vertellen dat kinderen, vol afkeer jegens de bezetter, stenen op IsraŽlische pantservoertuigen gooien. Een twaalfjarige jongen, ook een kind met een stoma, weet niet hoelang hij nog te leven heeft. Zichtbaar aangedaan doet van Agt zijn verhaal en weet hij tijdens het interview een sprekend beeld te schetsen van zijn visie op het conflict. 

Vanzelfsprekend vond Van Agt de rede van Barack Hussein Obama in Cairo prachtig. Caroline Glick columnist van de Jerusalem Post,schrijft in een analyse van Obamaís toespraak in CaÔro, hoe hij op een voor IsraŽl intens gemene manier impliciet de aloude Arabische doelstellingen om de Joodse staat totaal te vernietigen, min of meer ondersteunt. Dat klonk Van Agt natuurlijk als muziek in zijn oren. Tijdens zijn toespraak citeerde hij verzen uit de Koran en voegde daar nog aan toe: ďWees gericht op god (Allah) en spreek altijd de waarheidí. Obama's 'waarheden' over IsraŽl werden gekenmerkt door feitelijke en morele oneerlijkheid, die slechts in dienst stonden van zijn eigen politieke doelstellingen. Ook liet hij zien het Arabische gezichtspunt te omarmen dat IsraŽl een 'vreemde' -en daarom niet te rechtvaardigen- indringer is in de Arabische wereld. Sterker nog: in plaats van de Arabische afwijzing van IsraŽl aan te vallen, legitimeerde hij deze juist.

Hij legitimeerde deze leugens door foutief te stellen dat 'het streven naar een Joods thuisland geworteld is in een tragische geschiedenisí waarmee hij de oprichting van IsraŽl verbond aan de Holocaust. ĎZoals het verdriet en de traumaís in de geschiedenis van de Joden hebben geleid tot een staat, zo hebben de Palestijnen, die nu veel moeten lijden, eveneens recht op een staat. Al ruim zestig jaar ondergaan ze de pijn van het ontheemd zijní aldus Obama. Historisch gezien klopt hier natuurlijk helemaal niets van, aangezien de Volkerenbond al in 1922 besloot tot de heroprichting van de Joodse staat en er 60 jaar geleden nog geen ĎPalestijns volkí bestond. Nog erger dan zijn doelbewuste blindheid voor de historische, legale en morele rechtvaardigingen voor IsraŽls wedergeboorte was Obama's omschrijving van IsraŽl zelf. Op een brutale, valse en aanstootgevende wijze vergeleek hij IsraŽls behandeling van het PLO-bewind met de behandeling van zwarte slaven door hun blanke meesters in het Amerikaanse slaventijdperk. Zo plaatste hij PLO-terroristen in dezelfde moreel zuivere categorie als slaven. Het meest walgelijk was misschien nog wel, dat Obama het PLO-terrorisme verhief tot het morele niveau van de slavenrebellen en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, door hier naar te verwijzen met het Arabische eufemisme hiervoor: 'verzet' Ook Robert Spencer heeft een uitgebreide analyse van deze schandelijke speech gemaakt.

Dat Dries van Agt zijn ziekelijke ideeŽn kan etaleren heeft alles te maken met het klimaat dat de laatste veertig jaar is geschapen door de Linkse Kerk in de hele Westerse wereld. Er is heel bewust een totaal geperverteerd beeld van de geschiedenis van IsraŽl gecreŽerd. Tegelijk wordt in diezelfde media, in het onderwijs en in de politiek alles rond de islam vergoelijkt terwijl wij hier te maken hebben met een psychopathische cultuur die gelooft in zijn eigen leugens.

In het voorjaar van 2015 stuurde Van Agt en een aantal van zijn pro-Hamas trawanten een brief naar de EU, waarin zij aandrongen op gesprekken van de EU met de terreurbeweging Hamas. Volgens Van Agt moet het Ďvredesprocesí nieuw leven in worden geblazen. Maar wat heeft het voor nut te praten met een terreurbeweging die het als islamitische plicht beschouwt om de Joden uit te roeien en IsraŽl te vernietigen. Van Agt suggereert geregeld dat Hamas niet werkelijk zo extreem is. Hij weigert kennelijk de ware feiten in ogenschouw te nemen want Hamas heeft op een Engelstalige site nog maar eens een keer goed duidelijk gemaakt wat hun doelstelling is. Hamas weigert de tweestatenoplossing en vrede en zal doorgaan met de terreur. ďMousa Abu Marzook, lid van het politieke bureau van Hamas, verklaarde dat Hamas een staat wil in geheel Palestina, niet alleen in Gaza.Ē Klik hier eens om te zien hoe Van Agts Ďvriendení zich voorbereiden op de vernietiging van IsraŽl.

Dries van Agt wil dat de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu moet worden vervolgd

Tijdens het bezoek van de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu aan Nederland begin september 2016 stelde Dries van Agt in een interview voor het Nederlands tv-programma EenVandaag dat Benjamin Netanyahu moest worden aangehouden en vervolgd voor het Internationaal Strafhof voor de bezetting en kolonisatie van Palestina. Hij vond dat Netanjahoe moest worden opgepakt als ďoorlogsmisdadigerĒ. Volgens Van Agt bestaan IsraŽls oorlogsmisdaden uit het bouwen van woningen voor Joden. Hij vond deze woningbouw ook erger dan Palestijnse terreuraanslagen. Hij beriep zich op de VN, een orgaan dat gedomineerd wordt door de vele islamitische lidstaten en daardoor IsraŽl om de haverklap veroordeeld. Van Agt kreeg weer uitgebreid de gelegenheid onzinnig in te hakken op een premier van de enige democratie in het Midden-Oosten. Dat deed de publieke omroep niet bij eenzelfde bezoek vorig jaar, van de Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas, hoewel daar heel wat meer reden voor was. Het is opvallend hoe deze voormalige Nederlandse premier de publiciteit zoekt om IsraŽl te schofferen en te demoniseren en zijn IsraŽl-obsessie uit te leven. De moordpartijen in SyriŽ en Irak door de demonen van IS(IS) boeien Van Agt niet, net zo min als de moordpartijen op de ĎPalestijnení in SyriŽ. Als hij werkelijk om de Palestijnen zou geven, zou hij zich wel laten horen maar hij zwijgt omdat er geen Joden bij betrokken zijn. Hij is zo geobsedeerd m.b.t. IsraŽl, dat hij liever niets hoort over het lijden van de Palestijnen onder Arabische regimes.

Van Agt: Raketaanvallen op IsraŽl geen probleem

Op twaalf april 2019 trok Van Agt weer eens flink van leer en bezigde weer eens harde woorden aan het adres van de Nederlandse regering en het parlement. Volgens hem is tweestatenoplossing voor het IsraŽlisch-Palestijnse conflict volledig uit beeld en Nederland is daar mede verantwoordelijk voor: ďHet is moeilijk om mijn snavel te houden in verwijten tegenover IsraŽl.Ē aldus Dries van Agt. In het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag presenteerde hij zijn nieuwe boek ĒPalestina in doodsnoodĒ.In ondiplomatieke bewoordingen maakte hij duidelijk dat Nederland niets heeft gedaan Ąom enige indruk van solidariteit en zoeken naar recht tegenover de PalestijnenĒ te laten zien. ĄIk schaam mij voor mijn eigen landĒ Hamas als terroristische organisatie bestempelen vindt hij Ąeen dwaling. Het is een verzetsbeweging en mag die geen geweld gebruiken tegen de bezetter? Natuurlijk mag dat wel!Ē

Raketaanvallen op IsraŽl noemt hij op zichzelf geen probleem. Het enige dat Hamas zou kunnen worden verweten, is dat de raketten niet goed staan afgesteld richting IsraŽlische militaire doelen, betoogde Van Agt. Nu zijn soms ook burgers slachtoffer van die beschietingen. ĄDat is misdadig.Ē Daar stelde hij echter direct weer verzachtende omstandigheden tegenover: ďHamas heeft de technologie niet om raketten nauwkeurig af te vuren.Ē Op de vraag of er nieuwe dingen in zijn boekje staan, reageert hij wat geŽrgerd: ďHet is een oproep aan de laatste weifelaars, de laatste trage geesten. Een dringende oproep tot handelen. De dood nadert, ik probeer mensen te laten schrikken.Ē Wat een zielepoot!

(*) Abu Jahjah was de voormalig leider van de extremistische migrantenorganisatie Arabisch Ė Europese Liga. Deze figuur vindt dat IsraŽl moet verdwijnen en dat het zionisme van de aardboden moet worden weggevaagd. In HP/De Tijd van 29 november 2002 noemt hij IsraŽl een kolonisator, een eigen Ėvolk democratie, een apartheidsregime en een staat die gebaseerd is op onrecht.In het NOS Ė programma ďNederland kiestĒ zei hij vůůr ĎPalestijnseí zelfmoordaanslagen te zijn. Jahjah noemt zichzelf een democraat die opkomt voor de identiteit van Moslims in Europa. Het goedkeuren van zelfmoordaanslagen maakt duidelijk dat wij hier te maken hebben met een gevaarlijke extremist.Abu Jahjah is uit Libanon afkomstig en zou daar deel hebben uitgemaakt van de Moslimterreurbeweging Hezbollah. Volgens hem bestaat er geen gematigde lijn. Hij zei ook het gebruik van wapens niet uit te sluiten en daarmee ervaring te hebben opgedaan in Libanon.Jahjah hangt een bloedtheorie aan die automatisch leidt tot racisme, geruzie en ellende. Hij hitst doelbewust en gewetenloos de gemoederen tegen IsraŽl op. De AEL roept Arabieren, moslims en sympathisanten op hun verantwoordelijkheid op zich te nemen en ďal hun bronnen te mobiliserenĒ om hun solidariteit te tonen en steun te geven aan het verzet van het ĎPalestijnseí volk tegen de voortdurende zionistische bezetting en kolonisatie van Palestina. Door de kant van de ĎPalestijnení te kiezen heeft de AEL in Nederland een vruchtbare voedingsboden gevonden en niet alleen onder moslims maar ook onder Nederlanders, waaronder Gretta Duisenberg en Dries van Agt.Jahjah is inmiddels in BelgiŽ tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege betrokkenheid bij onlusten in Antwerpen.

Terug naar: Inhoud