Doomsday Clock

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 22 augustus 2016) (Laatste bewerking: 25 januari 2023)

 

Internationale wetenschappers hebben op 20 januari 2023 de symbolische Doomsday Clock op 90 seconden voor middernacht gezet. Dat heeft The Bulletin of Atomic Scientists bekendgemaakt. De Doomsday Clock staat nu officieel op 1 minuut en 30 seconden voor twaalf. Nog nooit in zijn bestaan stond de Doomsday Clock, het symbool waarmee een aantal wetenschappers de toestand in de wereld aangeven, zo dicht bij middernacht. De achterliggende gedachte is dat om twaalf uur de „dag des oordeels” aanbreekt. Dat de tijd 10 seconden vooruit is gezet heeft vooral te maken met de oorlog in de Oekraïne en de Russische dreigementen om eventueel kernwapens te gebruiken. Al in 1997 verklaarde Rusland in het Nationale Veiligheid Concept dat de duizenden kernwapens van het land ‘gebruikt zullen worden als het bestaan van de Russische Federatie bedreigd wordt’ door een andere kernmacht of superieure militaire macht.

 

In 2000 verlaagde Poetin in zijn militaire doctrine de drempel opnieuw door te stellen dat Rusland ook bij een grootschalige conventionele aanval of dreiging kan reageren met kernwapens. Dat hield in dat Rusland ook als eerste zou kunnen aanvallen. Kort voordat hij zijn derde ambtstermijn begon, verklaarde Poetin in een groot aantal toespraken dat Rusland nooit zijn strategische kernwapens zal opgeven, maar deze juist zal versterken. Volgens de Russische Gen. Nikolai Makarov chef van de Generale Staf  ‘kunnen locale en regionale omstandigheden leiden tot conflicten die tot een wereldwijde oorlog kunnen escaleren waarbij het gebruik van nucleaire wapens niet uitgesloten moet worden. De nationale doctrine zegt dat wanneer Rusland, of een van haar bondgenoten, met nucleaire wapens aangevallen mocht worden en haar bestaan in gevaar mocht komen, Rusland op dezelfde manier zal terugslaan.

 

Afgezien van het conflict in Oekraïne, is Noord-Korea druk bezig met uitbreiding en modernisering van haar nucleaire arsenalen en heeft het zijn tests met middellange- en langeafstandsraketten aanzienlijk opgevoerd. Eind maart 2022 lanceerde Noord-Korea voor het eerst sinds 2017 met succes een intercontinentale ballistische raket. In de daaropvolgende maanden lanceerde het ook tal van andere ballistische raketten, de meeste met korte afstanden. Misschien wel het meest verontrustend, op 4 oktober lanceerde Noord-Korea een middellangeafstandsraket boven Japan. Ondertussen beweren Amerikaanse functionarissen dat Noord-Korea zich voorbereidt op het uitvoeren van zijn zevende kernwapentest. Bijzonder verontrustend is ook dat China bezig is met aanzienlijke uitbreiding van zijn nucleaire capaciteiten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie beweert dat Peking zijn arsenaal tegen 2035 zou kunnen vervijfvoudigen en binnenkort de nucleaire capaciteiten van de Verenigde Staten en Rusland zou kunnen evenaren, met onvoorspelbare gevolgen voor de stabiliteit.

 

Doomsday Clock 2020

Vooral door de vijandige uitlatingen van de voormalige oorlogzuchtige Amerikaanse president Barack Hussein Obama aan het adres van Rusland sloten Russische militaire kopstukken een oorlog met de VS niet meer uit.Zo liet Obama de Oekraïense crisis escaleren in een heuse crisis met Rusland. De propagandistische leugens van Washington stuurden de crisis regelrecht in de richting van oorlog. De regeringsleiders van zowel Rusland als China waarschuwden in bedekte termen, atoomwapens te zullen gebruiken indien hun belangen in gevaar zouden komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken als de Verenigde Staten haar daar toe dwingt en zal Rusland een groter aantal atoomkoppen op hun projectielen zetten indien dat nodig mocht blijken.

De Doomsday Clock is een symbolische klok die in 1947 is ingesteld door de makers van het Buletin of Atomic Scientist, een tijdschrift dat met name gaat over de gevaren van nucleaire en andere massavernietigingswapens. Dit Bulletin of Atomic Scientists werd ooit opgericht door wetenschappers die waren betrokken bij het Manhattan Project. Deze Amerikaanse geheime operatie in de Tweede Wereldoorlog leidde tot de ontwikkeling van de eerste atoombommen. Op dit moment maken 18 Nobelprijswinnaars deel uit van de organisatie achter de Doomsday Clock. 

Het opschuiven van de klok richting twaalf uur, geeft aan dat het gebruik van kernwapens door de wereldmachten als een reële mogelijkheid moet worden beschouwd. Vanaf het moment dat de eerste atoomwapens zijn ontwikkeld, beschikt de wereld over het vermogen het hele menselijk geslacht weg te vagen. Het lijkt allemaal overeen te komen met de wapens van de ruiter op het rossig/rode paard. In Openbaring vers 4 staat dat hij de macht heeft om de vrede op aarde weg te nemen. Openbaring 6:4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

 

Hoewel Openbaring melding maakt van een rossig paard, spreken diverse Bijbeldeskundigen van een rossig/rood paard.

 

Deze tekst in Openbaring maakt duidelijk dat er vrede was anders kun je de vrede niet wegnemen. In het rossig paard en zijn ruiter is de opkomst van de werelddictator (antichrist) te zien. De mensen zullen tegen elkaar opstaan. Er zal sprake zijn van oorlog, opstanden tegen corrupte overheden, strijd van broeder tegen broeder, medemens tegen medemens en oorlog. Dit zal politieke, economische en sociale ontredderingen tot gevolg hebben.

De omschrijving van het zwaard dat de tweede ruiter gegeven wordt, geeft de meest duidelijke aanwijzing over de aard van de slachtingen. Het zwaard dat hem gegeven wordt is niet het gewone oorlogszwaard, maar het grote zwaard van iemand die macht heeft over leven en dood. Het gaat in deze profetie niet alleen om oorlogen tussen de legers van verschillende landen, maar ook om slachtingen tussen mensen en groepen onderling. Dit zwaard verzinnebeeld onlust, moordzucht en geweldpleging. Als mensen tegen elkaar opstaan en het hele maatschappelijke leven wordt ontwricht, raakt ook de economie in het slop en ontstaat er chaos.

Dat duidt niet alleen op burgeroorlogen of conventionele conflicten, maar onmiskenbaar op een wereldoorlog waarbij het denkbaar is dat er atoomwapens in gezet zullen worden. Er bestaat nu een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. De Here Jezus gaf aan dat er, voorafgaand aan de laatste grote oorlog vlak voor zijn wederkomst, nog vele oorlogen gevoerd zouden worden. De komende oorlogen zullen de aarde schudden door het gebruik van atoomwapens. Niet eerder heeft een totale vernietiging van de planeet aarde binnen handbereik gelegen.

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud