De ruiter op het rossig paard

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 26 mei 2011) (Laatste bewerking: 5 december 2017)

En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! Onmiddellijk stormt de tweede ruiter uit de Apocalyps vanuit de boekrol en houdt in voor de troon.

Openbaring 6:4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

Hoewel Openbaring melding maakt van een rossig paard, meldt de Statenvertaling dat dit paard en rode kleur heeft. Rood is de kleur van bloed, want de ruiter die op het rode paard zit, zal immers een onbeschrijflijk bloedvergieten op de hele aarde veroorzaken zoals nooit eerder is geweest. Rood is ook de kleur van Gods tegenstander, de grote draak, het beest, de zonde, de onreinheid, het onheil en het verderf. Ook de profeet Jesaja geeft met de rode kleur de zonde aan in tegenstelling tot de witte kleur van reinheid en onschuld: Jesaja 1:18 ďAl zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw; al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.Ē

De vuurrode kleur van het paard, symboliseert niet alleen het doel van zijn verschijning, namelijk het aanrichten van een ongekend bloedbad wereldwijd, maar laat daarmee ook zien wie zijn opdrachtgever is: de vuurrode draak! Deze tekst in Openbaring maakt duidelijk dat er vrede was anders kun je de vrede niet wegnemen. Aan de korte periode van de schijnvrede, die door de ruiter van het witte paard bewerkt werd wordt abrupt een eind gemaakt door de ruiter op het rode paard, want deze ruiter krijgt macht om de vrede van de aarde weg te nemen. De ruiter op het rode paard trekt uit met de opdracht, de vrede, en daarmee ook de rust, de harmonie en onderlinge verstandhouding van de mensen weg te nemen, de orde te verstoren, chaos en wanorde te creŽren, verwarring te zaaien en de volken en natiŽn tegen elkaar en tegen God op te zetten.

 

Met dit tweede zegeloordeel wordt op zeer pijnlijke wijze duidelijk gemaakt, dat de vrede tijdens het eerste zegel slechts een schijnvrede geweest is, die slechts van korte duur was, want alleen God kan echte, duurzame vrede geven. Aan de beschrijving van de ruiter op het rode paard voegt Johannes nog toe, dat hem een groot zwaard gegeven werd. Gezien het feit, dat deze ruiter onmiskenbaar een beeld van het mondiale oorlogsgeweld is, dat aan de opkomst van de werelddictator voorafgaat, is het niet meer dan logisch, dat de ruiter ook een zwaard zal hanteren voor bloedige gevechten van man tot man.

De mensen zullen tegen elkaar opstaan. Er zal sprake zijn van oorlog, opstanden tegen corrupte overheden, strijd van broeder tegen broeder, medemens tegen medemens. De omschrijving van het zwaard dat de tweede ruiter gegeven wordt, geeft de meest duidelijke aanwijzing over de aard van de slachtingen. Dit zwaard verzinnebeeld onlust, moordzucht en geweldpleging.

De wereld heeft er nauwelijks oog voor maar de vervolging van christenen in de Arabische wereld en elders neemt dramatische vormen aan. Er is een schrikbarende toename te constateren van moordpartijen op christenen wereldwijd, verbanning, huisonteigening, landroof, brandstichting, afpersing en verkrachting van vrouwen. In het hele Midden-Oosten, de bakermat van het christendom, worden christenen geconfronteerd met alomtegenwoordige en systematische vervolging die gestaag toeneemt in de intensiteit en reikwijdte. Volgens een nieuwe studie is dit ďde ergste christenvervolging in de geschiedenisĒ. Het aantal christenen in SyriŽ bedroeg vůůr het begin van wat men de ďArabische lenteĒ noemt nog 1.5 miljoen, binnen een jaar was dat al teruggelopen naar 500.000. Niet alleen gevlucht maar ook vermoord door de diverse islamitische terreurgroepen. Ook in Irak worden de christenen op een afschuwelijke manier door fanatieke moslims vervolgd. Politici, kerkleiders en media, besteden nauwelijks enige aandacht aan het wereldwijde geweld tegen christenen omdat men niet het risico wil lopen beschuldigd te worden van ďracismeĒ. Waarom geldt de Ďopnameí trouwens niet voor deze christenen? Of geldt dat alleen maar voor de christenen in het Westen?

De geschiedenis van de mensheid is doortrokken van ellende en teloorgang en dat zal allemaal nog vele malen erger worden. Er zal dan een tijd aanbreken waarin terrorisme, oorlog en burgeroorlog aan de orde van de dag zullen zijn. Voorbeelden zijn daarvan de laatste jaren te zien geweest in onder meer Irak, SyriŽ waar de barbaren van ISIS en andere terreurgroepen onvoorstelbare slachtingen hebben aangericht. Ook Egypte heeft de laatste jaren in toenemende mate met terreuraanslagen te maken. Hierbij zijn honderden militairen, agenten en burgers om het leven gekomen. Op vrijdag 24 november 2017 vielen ruim 309 doden, waaronder 27 kinderen bij een aanslag door terroristen van de Wilayat Sinai (ISIS) op de Rawda moskee in El-Arish. Moslims die moslims vermoorden.Bij de terreurdaad vielen ook circa 128 gewonden. De moskee behoort tot het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam. Wanneer ze geen Joden of christenen kunnen vinden om af te slachten, vermoorden ze elkaar. De verantwoordelijken voor de moordpartij in de SinaÔ zijn dezelfde soort barbaren die SyriŽ en Irak in een begraafplaats hebben veranderd. De reden dat dit geboefte zich in de SinaÔ ophoudt is om daar een leger te vormen om van daaruit IsraŽl aan te vallen. In Genesis 16:12 worden ze wilde ezels genoemd, wiens hand tegen allen zal zijn. IsraŽl is inmiddels aan alle kanten omsingeld. Ook koptische christenen en hun kerken zijn regelmatig het doelwit van aanslagen.

Het hoefgetrappel van het rossig/rode paard zal de mensheid tot radeloze angst brengen. De mens lijkt blindelings op weg te gaan naar een verwoesting van ongekende omvang. Dit is allemaal het gevolg van de eerste ruiter op het witte paard. Zolang de macht van de duisternis nog in deze wereld aan het werk is, zullen zijn dodelijk werk voortduren. Zoals de diverse islamitische terreurgroepen alle menselijke normen hebben overschreden, zo zal dat onder het rossig/rode paard wereldwijd gebeuren. De wereld is niet geheel onvoorbereid van wat er straks allemaal komen zal want voorbeelden van enorme ďslachtingenĒ zijn er in de vrij recente geschiedenis genoeg.

 

De 1ste Wereldoorlog die in Europa begon op 28 juli 1914 en tot 11 november 1918 duurde, heeft Ī 20 miljoen mensen het leven gekost. Het dodental onder het bewind van de Russische leider Lenin wordt op 10 miljoen mensen geschat. Tussen 1894 en 1922 zijn er Ī anderhalf miljoen ArmeniŽrs door de Turken vermoord. Het aantal doden onder het bewind van Stalin wordt geschat op 20 tot 42.8 miljoen. De Chinese Mao Zedong, joeg 40 tot 72 miljoen Chinezen de dood in met zijn communistische revoluties. In Nederland lopen nog een aantal vooraanstaande figuren rond die sympathiseerden met onder meer de massamoordenaars Stalin en Mao.

 

De Tweede Wereldoorlog heeft ongeveer 55 miljoen mensen (soldaten en burgers) het leven gekost. Rusland verloor zo'n 20 miljoen mensen waarvan 13 miljoen militairen. De Vietnamoorlog koste Ī 2.5 miljoen doden waaronder 58.200 Amerikaanse militairen. Tijdens de 1ste Golfoorlog van 1990-1991 verloren 86.000 Iraakse mannen, 48.000 vrouwen en 32.000 kinderen het leven en de gevolgen hiervan vlak na de oorlog. Op de beruchte Snelweg des Doods viel de Amerikaanse luchtmacht op 26 en 27 februari Iraakse troepen en burgers aan die zich uit Koeweit aan het terugtrekken waren. Ze vernietigde eerst de eerste en laatste voertuigen en bombardeerde hierna herhaaldelijk de klemzittende overige voertuigen. Duizenden Iraakse militairen en burgers werden levend verkoold (ongeveer 2000 verkoolde voertuigen werden achteraf geteld). Dit gebeurde ondanks het feit dat de VS hadden beloofd dat de terugtrekkende Iraakse troepen en burgers ongemoeid Koeweit zouden kunnen verlaten. Zie ook deze video en deze.

 

De snelweg naar de dood.

 

Tijdens de in maart 2003, door George W.Bush en trawanten ingezette 2e Golfoorlog koste aan bijna 1,4 miljoen Irakezen het leven. Daarnaast vielen er 4700 doden aan Amerikaanse zijde.

De allerzwartste bladzijde in de menselijke geschiedenis was natuurlijk de Shoah (Holocaust) toen 6 miljoen Joden in Hitlers kampen op gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht. Toen de Amerikaanse opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, generaal Dwight Eisenhower, de slachtoffers van de dodenkampen zag, gaf hij opdracht om zoveel mogelijk fotoís te maken. Eisenhower verklaarde hierbij: ,,leg alles nu vast -maak films - zorg dat er getuigen zijn -want ergens in de geschiedenis zal er iemand opstaan en zeggen dat dit nooit is gebeurd.Ē Eisenhower had een vooruitziende blik want er bestaat inmiddels een heel netwerk van Shoahontkenners die d.m.v. boeken, tijdschriften en vooral via internet proberen hun stompzinnige argumenten te bewijzen. Klik hier voor The Auschwitz Protocol een uitvoerig verslag over de gruwelijke gebeurtenissein in het kamp.

Ook de Russen waren verbijsterd wat zij in Auschwitz-Birkenau aantroffen. Het schokte zelfs de soldaten die toch heel wat gewend waren door de veldtocht aan het Oostfront. In het kamp strompelden nog zoín 7560 uitgemergelde, uitgeputte gevangenen rond te midden van stapels lijken die te ziek waren bevonden voor transport naar de kampen in Duitsland. De weken voor de verovering hadden de Duitsers namelijk nog ca 60.000 gevangenen uit Auschwitz naar kampen in Duitsland overgebracht. Bekent als de ďdodenmarsenĒ. Op het einde van de oorlog begonnen de naziís de kampen op te doeken in een poging hun wandaden te verdoezelen.

Dwight Eisenhower.

Nog vers in het geheugen licht ook de onvoorstelbare door Hutuís gepleegde slachtpartij in Rwanda in 1994 waarbij naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's in een periode van 100 dagen, van 6 april tot half juli 1994 met onder meer kapmessen om het leven zijn gebracht. De internationale vredesmacht Unamir stond er bij en keek ernaar omdat de Verenigde Naties weigerden hun eigen organisatie toestemming te geven om het moorden te stoppen. De westerse wereld was volledig op de hoogte, maar greep niet in.

En wie herinnert zich niet de met onderscheidingen behangen, Oegandese kannibaal en slachter Idi Amin. Deze dictator heeft naar schatting de dood van 300.000 Oegandezen op zijn geweten. Hij gaf er de voorkeur aan zijn slachtoffers aan de krokodillen te voeren. En wat te denken van de gruwelijke moordpartijen door gedrogeerde kindsoldaten in Liberia en SiŽrra Leone onder leiding van Charles Taylor. Het werd een slachtpartij die uiteindelijk 150.000 mensen het leven heeft gekost. Lichamen van slachtoffers werden op palen langs de wegen gespietst.

Kannibaal en massamoordenaar Idi Amin.

Dan is er nog de andere Afrikaanse kannibaal Jean-Bedel Bokassa. Deze voormalige kapitein van het Franse leger liet zich in 1977 tot keizer van de Centraal Afrikaanse Republiek kronen en regeerde van 1966 tot 1979. De kroon op zijn hoofd was volgepropt met diamanten, en de troon, in de vorm van een adelaar, was van massief goud. Ook deze dictator voedde zijn krokodillen met gevangenen en de keizerlijke ijskasten waren gevuld met mensenvlees. Volgens zijn kok verorberde hij het mensenvlees van zijn geslachte tegenstanders met smaak en liet hij met plezier ook zijn gasten van het mensenvlees Ďgenietení. Zijn vele vrouwen - zeventien - en minnaressen leverde hem 55 kinderen op. In 1979 deed Ďde keizerí zelf mee aan een sadistische orgie waarbij honderd schoolkinderen op gruwelijke wijze waren afgeslacht omdat zij klaagden over de uniformen die zij verplicht waren te dragen.Wanneer Satan het voor het zeggen krijgt, rest slechts pure moordlust.

En dan is daar nog de zogenaamde ďDe Arabische lenteĒ zoals de mainstream media en de wereldleiders de barbaarse slachtpartijen in onder meer Egypte, LibiŽ, SyriŽ en Irak noemen. Deze ďlenteĒ heeft honderdduizenden veelal onschuldige burgers het leven gekost in SyriŽ en Irak en miljoenen mensen op de vlucht doen slaan.

De staat IsraŽl heeft sinds de oprichting in 1948 te maken met vijanden die de Joodse staat willen vernietigen en het Joodse volk de Middellandse zee in willen drijven. De dag nadat David Ben Goerion de staat IsraŽl had uitgeroepen kregen nauwelijks 650.000 Joodse overlevenden van de Shoah en de Arabische pogroms te maken met een overmacht van 1 miljoen troepen uit Egypte, SyriŽ, TransjordaniŽ, Libanon, en Irak. Noch Amerika, noch Europa vond het nodig de Arabische landen tot stoppen te dwingen terwijl de aanval volledig in strijd was met VN Resolutie 181. Wat op een vernietiging van IsraŽl had moeten uitdraaien werd een regelrechte catastrofe voor de Arabische legers. Dat IsraŽl deze oorlog won was niets anders dan een mirakel. Jesaja 41:10 -14Ė vrees niet, want Ik ben met u, zie niet angstig rond, want Ik ben uw God Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke Rechterhand. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje IsraŽl! Ik ben het, die u help; luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige IsraŽls.

Na de oorlog van 1948 volgde onder meer de zesdaagse oorlog van 1967 en de Jom-Kippoer oorlog van 1973. Naast deze oorlogen kreeg IsraŽl te maken met terreur van de door de Russen op het wereldtoneel gezette Egyptenaar Jasser Arafat die zich presenteerde als leider van een niet bestaand Palestijnse volk. Arafat en ook de huidige PLO-leider Mahmoud Abbas (Abu Mazen) werden doelbewust door de KGB uitgekozen, getraind en gefinancierd om de PLO te leiden en de Sovjetbelangen in het Midden Oosten te dienen. In de gebieden die onder controle staan van het PLO-bewind in Ramallah en de terreurbeweging Hamas in Gaza, worden de massaís opgezweept tot barbarisme.

Zowel de Palestijnse terreurbeweging Hamas (drie nederlagen in 2009-2012 en 2014) als de Libanese terreurbeweging Hezbollah (nederlaag in 2006) bedreigen IsraŽl opnieuw met totale vernietiging. Ook dreigt de leider van Hezbollah Hassan Nasrallah bij een volgende oorlog de grenzen van Libanon te zullen openen voor honderdduizenden toegewijde Shiitische strijders uit onder meer Jemen, Afghanistan, Pakistan, Iran en Irak. In de oorlog van 2006 waren ze praktisch volledig uitgeschakeld maar wisten Washington en de Verenigde Naties een totale vernietiging van Hezbollah te voorkomen. Nu staan ze opnieuw zwaar bewapend aan de noordgrens van IsraŽl wachtend op een signaal van Iran om opnieuw een oorlog te beginnen. IsraŽl heeft zich echter goed voorbereid op een volgende oorlog.

 

Hezbollah terreurleider Hassan Nasrallah

 

Ondanks alle vredesovereenkomsten en alle territoriale toegaven zal de Arabische haat tegen de Joden en hun God blijven bestaan en uit Psalm 83 blijkt dat alle buurlanden van IsraŽl inclusief Filistea/Palestina een verbond met elkaar zullen sluiten om IsraŽl te overvallen en de Joden als volk te verdelgen. Ook deze oorlog zal plaatsvinden als de ruiter op het rode paard komt aanstormen.

 

In Auschwitz hebben ze geprobeerd het Joodse volk te vernietigen. Een volk dat formidabele en schitterende mensen heeft voortgebracht die de wereld hebben verrast met fantastische uitvindingen waar de wereldbevolking alleen maar profijt van heeft gehad. De Nobelprijzen laten dat zien. De bijdrage van dit volk is in alle geledingen van de wereldgemeenschap voelbaar. Maar Auschwitz was kennelijk nog niet genoeg. De wereld vindt dat ze helemaal uitgeroeid moeten worden en ondersteunen daarbij allerlei islamitisch geboefte met geld en wapens om dit doel te bereiken. Weg van deze aardbodem. Maar ze maken een grote vergissing want God zal een 2e Auschwitz niet meer toestaan. Straks zijn al die Joden/IsraŽl haters en goddelozen zelf aan de beurt.

 

Lo Ammi

 

De Bijbelse eindtijd profetieŽn domineren steeds vaker de gebeurtenissen van vandaag. Bijbelgetrouwe christenen weten dat het herstel van IsraŽl in 1948 door God is voorzien. Het is trouwens opmerkelijk hoeveel christenen dit herstel niet zien als van Godswege en verwijzen daarbij naar Hosea 1:8-9 waarin deze profeet spreekt over Lo- Ammi. Nadat zij Lo-Ruchama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide Hij: Noem hem Lo-Ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn. Het is echter een misvatting te denken dat dit tekstdeel betrekking heeft op het huidige IsraŽl want het is primair gericht aan de tien stammen EfraÔm/IsraŽl het Noordelijke Koninkrijk van IsraŽl dat in 722 v. Chr. door de AssyriŽrs is weggevoerd. In Hosea staat dat God drie dingen zei ten aanzien van dat 10-stammenrijk: Het zou zijn einde vinden in het dal van JizreŽl, God zou zich voortaan niet meer over het huis van IsraŽl ontfermen. Daarnaast zouden zij niet meer Gods volk zijn. Hosea maakt dus duidelijk dat EfraÔm/IsraŽl op een bepaald moment buitenspel gezet wordt wanneer hij verteld over wegvoering van de 10 stammen. Lo-Ammi in Hosea 1:9 heeft dus geen betrekking op het huidige IsraŽl maar is geschiedenis. Vervolgens zegt God, dat Hij voor hen, waarvan gezegd werd ďgij zijt mijn volk nietĒ juist deze zijn kinderen zouden worden (Hosea 1:10). Dit deel van tekst gaat over onze tijd. Het is daarom van groot belang wat verstaan wordt onder Juda en IsraŽl/EfraÔm. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van IsraŽl zich bijeenscharen, ťťn hoofd over zich stellen, en optrekken uit het land; want groot zal de dag van JizreŽl zijn. Zegt tot uw broeders: Ammi, en tot uw zusters: Ruchama.Ē

De betekenis van JizreŽl is dat God in plaats van IsraŽl te verstrooien onder de volken Hij ze nu weer aan het verzamelen is. Ammi betekend dat er op de hele aarde maar ťťn uitverkoren volk zal bestaan en Ruchama wil zeggen dat Gods gevoelens van liefde weer naar zijn bruid gaan, net als in het begin, alhoewel ze zijn ontferming eigenlijk niet hebben verdiend-want dat ligt ook opgesloten in het woord Ruchama. Hosea voorzegt dus dat het Huis IsraŽls zich in de eindtijd weer met het Huis Juda zal herenigen en daar is in 1948 een begin mee gemaakt.

Kerk en IsraŽl

 

Ook de kerk heeft zo zijn ideeŽn over het huidige IsraŽl. Volgens de kerk is de rol van IsraŽl na de kruisiging en opstanding van Jezus uitgespeeld. De val van Jeruzalem en de verwoesting van de Tempel wordt uitgelegd als vervulling van de onheilsvoorzeggingen van Jezus over de stad en als straf voor de Joodse betrokkenheid bij de kruisiging. Men heeft het Joodse volk dood verklaard door de vervangingstheologie. Zo konden in de loop van de kerkgeschiedenis alle Jodenvervolgers zich verzekeren van de instemming van de kerkleiders. Want alleen zo kon de wereldwijde moord op het Joodse volk zonder noemenswaardige tegenstand worden uitgevoerd. Dat werd o.a. duidelijk op de ĎRijksdag van Neurenbergí in 1933, toen door middel van rassenwetten de Joden tot minderwaardige mensen werden verklaard en dat met toestemming van de kerk. Daardoor werden alle belemmeringen weggenomen, zodat Ďmen de Joden met een zuiver gewetení kon ombrengen, omdat zij volgens hen Ďvoor altijd door God verworpen warení. De onzalige vervangingstheologie is een theologie vol onheil voor het Joodse volk. Want de Joodse staat mag niet bestaan, omdat met de wederopstanding van het oude IsraŽl de vervangingstheologie zijn bestaansrecht verliest. Opvallend is ook dat een groot aantal kerken aan de kant van de Palestijnse doodscultuur staan.

De dwalingen van de kerk ten aanzien van IsraŽl gaan door tot op de dag van vandaag. Nog steeds verschijnen er artikelen in christelijke bladen waarin kerkleiders beweren dat de huidige ontwikkelingen rond IsraŽl niets te maken hebben met Gods beloften aan dit volk. Nog altijd zijn er kerken die beweren dat Gods verbondsbeloften, aan IsraŽl gegeven, zijn overgegaan op de kerk. Deze houding draagt ertoe bij dat het de vijanden van IsraŽl in de kaart speelt, zoals het dat altijd al heeft gedaan. Door de Arabische Ďlenteí wordt de religieuze vrijheid en veiligheid van honderdduizenden christenen in het hele Midden Oosten bedreigd vanwege moslimgeweld, maar de christelijke leiders richten zich op IsraŽl, een land dat de religieuze vrijheden van zowel christenen als moslims beschermd. De tegen IsraŽl gerichte acties door kerkleiders laten zien hoever genoemde kerken zich van Gods Woord verwijderd hebben en weerspiegelen een toenemend antisemitisme en demoniseren van IsraŽl, wereldwijd. Het Joodse volk wordt zichtbaar in het nauw gebracht en vele kerken doen daar volop aan mee.

Wat IsraŽl tot dusver heeft ervaren, zal de rest van wereld ook gaan meemaken. Dood en verderf zullen zich steeds sterker manifesteren, door toedoen van de ruiter op het rossig/rode paard. Tenslotte zal het op een massale vernietiging uitlopen. Zo hevig dat alles wat er in het verleden is gebeurd, daarbij in het niet zal vallen. God zal de mensen overlaten aan hun eigen spel van zelfvernietiging. Echte vrede kan alleen van God uitgaan. De goddelozen kennen geen echte vrede. Ze praten wel over vrede maar ondertussen geven ze een vermogen uit aan wapens om elkaar te vernietigen.

Diverse deskundigen waren van mening dat na beŽindiging van de 2e Wereldoorlog, nooit meer een dergelijk drama zou plaatsvinden, maar de meningen zijn inmiddels drastisch veranderd vanwege het toenemende aantal conflictgebieden in de wereld. Men acht een nieuwe wereldoorlog niet meer uitgesloten. Het aantal conflicthaarden neemt hand over hand toe waarbij de gruwelijkste moordpartijen het menselijk bevattingsvermogen overstijgen. Islamitische barbaren laten zien dat ze maar ťťn doel hebben en dat is door middel van het zwaard proberen de wereldheerschappij te bemachtigen. Daarnaast is de toonzetting tussen de wereldleiders dreigend en oorlogzuchtig. De toenemende spanningen tussen bijvoorbeeld het westen en Rusland is verontrustend. De verantwoordelijke politici houden de bevolking voor dat het allemaal wel weer goed komt, maar wanneer we de Bijbelse profetieŽn en het boek Openbaring goed verstaan, zal dat pas gebeuren nŠ de terugkomst van de Here Jezus. De wereldleiders die thans de dienst uitmaken hebben de Bijbel uit hun denkwereld verbannen, en zijn gezien hun handelen werktuigen Ďvan de vader der leugení geworden. Ze menen het volste recht te hebben de hele wereld naar hun hand te zetten.

Het is al lang geen geheim meer dat er een groep machthebbers (Elite) bestaat die toewerkt naar een wereldwijd geÔntegreerd politiek, religieus en economisch systeem. Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een Ďsterke maní die boven de partijen staat en die aan alle onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt.

Afbeeldingsresultaat voor World governmentHet gaat bij de Elite om een goed georganiseerde, zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur die de wereld wil herscheppen in ťťn wereldomvattend bestuurssysteem. Daarvoor hebben ze de beschikking over samenzweringsgroepen waaronder de Council on Foreigh Relations (CFR), de Trilaterale Commissie, de Bilderbergs en de Bohemian Grove. Daarnaast bestaan er nog diverse andere organisaties die een bijdrage leveren de "Nieuwe Wereld Orde" tot stand te brengen. Groeperingen die allemaal op hun manier invloed op het wereldgebeuren uitoefenen.

Ze manipuleren de macht achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden. Tot ťťn van de plannen van de NWO behoort het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Satan. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de Luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de Bijbel dat beschrijft dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering.

 

Miljoenen mannen en vrouwen op aarde hebben zich van God afgekeerd, zoals onder het witte paard is uiteengezet, en zwelgen in genot en verafgoding van Gods tegenstanders. De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Allerlei occulte organisaties en overheden, daarbij driftig geholpen door een groot deel van de media, zijn druk in de weer de plannen van de ďEliteĒ uit te voeren. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat de mensen zelf het idee hebben dat er niets aan de hand is.

In alle Ďuitgelekteí NWO-programmaís blijkt de verzwakking, resp., vernietiging van het Jodendom en de staat IsraŽl en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complotĒ.

De doelstelling van de Elite is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende Ďverlosserí de antichrist. De Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met "vijandige bedoelingen.Ē Begin oktober 2016 waarschuwde generaal Mark Milley, stafchef van het leger voor de Ďtotale vernietigingí van alle vijanden die de VS in de weg staan, waarbij hij Rusland, China, Iran en Noord Korea bij name noemde.

Volgens de Amerikaanse politicus Ron Paul heeft het Amerikaanse Congres op 4 december 2014 zelfs een wetgeving aangenomen die Washington een vrijbrief geeft een Derde Wereldoorlog te beginnen. De resolutie is goedgekeurd door 98% van de Afgevaardigden en 100% van de leden van de Amerikaanse Senaat. Het lijkt er op dat Washington bewust aanstuurt op een oorlog met Rusland. Er vindt momenteel een enorme militaire opbouw van de NAVO plaats langs de Russische grens. Klik hier voor een video over enorme aantallen Amerikaanse militaire voortuigen in Polen.

Afbeeldingsresultaat voor NATO military long site de border of Russia

In oktober waarschuwde Bob Corker, voorzitter van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen dat Donald Trump een Derde Wereldoorlog zou kunnen uitlokken. Hij verwees daarbij naar Trumps dreigementen aan het adres van enkele landen.

 

Het feit dat aan de ruiter op het rossig/rode paard een groot zwaard gegeven wordt, duidt er op dat het hier gaat om oorlogen, mogelijk zelfs atoomoorlogen. Overal om ons heen zijn oorlogen en geruchten van oorlogen.

 

Het begint met onvrede, oproer en rellen en zal uitmonden in burgeroorlogen. Maar daar blijft het niet bij! Terreuraanslagen, schending van de mensenrechten, rassenrellen, strijd tussen de ene bevolkingsgroep tegen de andere zullen door toedoen van de ruiter op het rossig/rode paard eerst leiden tot lokale oorlogen en zich in toenemende mate over de hele aardbol uitbreiden tot een totale wereldoorlog met ongekende wreedheden!

 

De oorlog van Gog en Magog is niet de enige oorlog die door de ruiter op het rode paard wordt ontketend, want de oorlog die door de profeet EzechiŽl werd geprofeteerd, zal zich alleen maar in het Midden-Oosten afspelen en zal daarom slechts ťťn van vele oorlogen zijn. In de profetie over de ruiter op het rossig/rode paard zal de vrede namelijk van de hele aarde weggenomen worden. Dit wil dus zeggen, dat er sprake is van een wereldomvattende oorlog zodat er nergens meer vrede zal zijn en dat er op de hele aarde bloedige oorlogen zullen woeden.

 

Jezus, zei het al in MatthťŁs 24:6 ďJullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere...dat alles is het begin van de weeŽn!

 

Dat met het beeld van de ruiter op het rossig/rode paard derhalve niet de laatste grote oorlog van Armageddon bedoeld kan zijn, zoals velen menen, blijkt uit het feit, dat Jezus benadrukt, dat de oorlogen en geruchten van oorlogen nog niet het einde zijn, maar slechts het begin van de weeŽn. De eerste ruiter op het witte paard zal bij het verbreken van het eerste zegel een schijnvrede tot stand brengen, maar de tweede ruiter op het rossig/rode paard zal deze vrede bij het verbreken van het tweede zegel weer van de aarde wegnemen. Deze oorlogen zullen dus vůůr de Grote Verdrukking plaatsvinden.

 

Wie het wereldnieuws een beetje volgt ziet dat er grote ongunstige veranderingen plaatsvinden en daarom lijkt het erop dat de wereld aan de vooravond staat van gebeurtenissen zoals door de Bijbelse profeten is voorzegd. De Bijbel maakt duidelijk dat bepaalde volken die in Oud Testamentische tijden in het Midden Oosten voorkwamen, onbelangrijk zouden worden maar in de verre toekomst opnieuw van zich zouden doen spreken. Ze zouden uit hun slaap ontwaken om opnieuw een rol op het wereldtoneel te spelen. Jeruzalem is vandaag omringd door legerkampen. De volken waarom het gaat zijn onder meer Egypte, Filistea, Tyrus en Sidon (het huidige Libanon), Edom, Moab en Ammon, (het huidige JordaniŽ), PerziŽ (het huidige Iran) en BabyloniŽ (het huidige Irak). De leiders uit deze landen en de diverse terreurbewegingen maken keer op keer duidelijk geen vrede met IsraŽl te willen. Maar IsraŽl is na tweeduizend jaar ballingschap niet naar het aloude thuisland teruggekeerd om zich nogmaals te laten verjagen. En dat zullen de vijanden gaan ervaren.

In Saoedi-ArabiŽ klinkt de oorlogstrom richting Iran steeds luider. De kans op een militaire krachtmeting tussen dit land en Iran is steeds waarschijnlijker. Het Saoedische koningshuis is van plan de Iraanse opmars in de regio te stoppen. Wat daarbij opvalt, is dat ze daarbij niet alleen gesteund worden door de Verenigde Staten maar ook door IsraŽl, het land waar ze zelfs geen diplomatieke betrekkingen mee onderhoudt. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman beschuldigt Iran van Ďmilitaire agressieí door het leveren van ballistische raketten aan de rebellen in Jemen en noemde dat een oorlogsdaad. Dank zij Barack Hussein Obama die na de nucleaire deel met Iran, miljarden dollars aan bevroren tegoeden vrij gaf, konden de Iraanse Ayatollahs Hezbollah, Hamas en andere terreurgroepen weer van de nodige financiŽle middelen voorzien. Allemaal moslimterreurbendes die IsraŽl van de wereldkaart willen verwijderen.

China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel opkomen als een formidabele eindtijdmacht. Het land bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden. Afgevaardigden van defensie spreken van een onrustbarende ontwikkeling want Peking bewapent snel en grootschalig. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waarmee men de VS een vreselijke slag kan toebrengen. De ene na de andere onderzeeŽr loopt van stapel en de Amerikaanse admiraals spreken al van een ultieme nachtmerrie. China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribisch gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden.

 

Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet meer uitsluit. Het land bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen.

 

Oorlogsdreiging tussen India en Pakistan

Het lijkt rustig maar er dreigt al jaren een nieuwe oorlog tussen India en Pakistan over Kashmir. Dit wordt door militaire specialisten gezien als het potentieel ťťn van de gevaarlijkste conflicten ter wereld. Sinds 1947 hebben India en Pakistan al drie keer aan de rand van een nucleaire oorlog gestaan waarbij telkens Kasjmir de inzet van de oorlog vormde. Kasjmir is strategisch van enorm belang voor zowel India als Pakistan vanwege zijn geografische ligging en de aanwezigheid van grondstoffen.

Beide landen zijn kernmachten. Het aantal kernbommen van Pakistan wordt geschat op een kleine honderd en dat van India op ca 150. De voormalige president van Pakistan Musharraf zei indien noodzakelijk miljoenen Pakistaanse doden op te offeren in een eventuele oorlog om Kasjmir. Kasjmir vormt het grensgebied tussen India en Pakistan en vormt als zodanig de frontlinie voor confrontaties tussen beide landen. Aan beide zijden van de grens bevinden zich grote troepenconcentraties. Daarnaast heeft India alleen al in Kasjmir een constante aanwezigheid van 600.000 militairen.

Ook Noord-Korea is de laatste tijd weer uitvoerig in het nieuws

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Noord-Korea in felle bewoordingen gewaarschuwd te stoppen met het bedreigen van zijn land. De president zei dat het regime in Pyongyang kan rekenen op Ąvuur en woede zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwenĒ als het niet inbindt. De spanning loopt steeds verder op vanwege aanhoudende Noord-Koreaanse nucleaire- en rakettesten. Analisten van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA concludeerden dat het stalinistische regime een kernkop heeft geproduceerd die klein genoeg is om op intercontinentale ballistische raketten te bevestigen.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong un

Het land zou met zoín projectiel vermoedelijk het Amerikaanse vasteland kunnen treffen. Noord-Korea suggereerde dat het bereid is kernwapens te gebruiken als de VS militaire actie ondernemen. Minister Jim Mattis (Defensie) waarschuwde in augustus 2017 dat een militair conflict met Noord-Korea ongekend bloedig zou zijn. Mattis wees erop dat de dichtbevolkte Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul binnen het bereik valt van honderden artilleriekanonnen en raketwerpers van Noord-Korea. In en rond Seoul wonen circa 25 miljoen mensen.

Noord-Korea zegt op 3 september 2017 een waterstofbom te hebben getest die op een intercontinentale raket kan worden gemonteerd. Een gemiddelde waterstofbom is ongeveer vijfhonderd keer zo sterk als de bommen die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki werden gegooid. Sommigen kunnen zelfs duizend keer sterker zijn. Berichten over de mogelijke dreiging van Noord Korea met een zogenaamde EMP aanval zijn weer volop in het nieuws.

Volgens Vladimir Poetin is de wereld een stuk gevaarlijker geworden door de Ďwereldwijde Amerikaanse bemoeizuchtí en doordat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden. Rusland vindt dat het al te lang door het westen is gekleineerd. De drempel voor het gebruik van kernwapens is verlaagd omdat er volgens Poetin sprake zou zijn van een toenemende militaire dreiging. Tot dusver was het gebruik van kernwapens alleen voorzien voor gevallen waarin het bestaan van de natie werd bedreigd. Volgens de nieuwe uitgangspunten voor de veiligheid kan Rusland nu naar de kernwapens grijpen om gewapende agressie af te slaan. De Russische kernraketten waaronder de Topol-M klasse, kunnen met gemak de VS bereiken. Deze raket werd tot begin 2016 het meest geavanceerde nucleaire wapen beschouwd ,maar in 2016 maakte Moskou bekend met succes een nieuwe intercontinentale ballistische raket te hebben getest genaamd ĎSarmatí, die de bijnaam ĎSatan 2í heeft gekregen.

Deze raket zal in 2018 in gebruik worden genomen en zoín 10 tot 12 kernkoppen met een totale vernietigingskracht van 40 megaton (2000x Hiroshima) met zich mee dragen, en complete landen en landsdelen op 10.000 kilometer afstand van de kaart kunnen vegen. De Russische viceminister van Defensie, Yuri Borisov, verklaarde dat de raket overal ter wereld doelen kan vernietigen. Met de lancering van ťťn zoín raket kan een gebied ter grote van Frankrijk of Texas totaal worden vernietigd. Ook heeft de test aangetoond het Westerse raketafweersystemen te kunnen omzeilen.

De Sarmat met de bijnaam ďSatan

De profeet Jesaja beschrijft onder meer met verontrustende accuratesse een nucleaire winter, een periode van abnormale koude en duisternis na een nucleaire oorlog, waarbij rook en stof de atmosfeer van de aarde verduistert zodat de zonnestralen nier meer kunnen doordringen. Jesaja 13:10Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.

De regeringsleiders van Rusland hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken wanneer Washington daar toe dwingt.Rusland heeft Amerika altijd al als de vijand gezien. Alle voorbereidingen die Rusland maakt zijn militair en gericht op oorlog. Het is in het verleden een paar keer bijna tot het inzetten van kernwapens gekomen. Zo besloot Nikita Chroetsjov president van de Sovjet Unie in 1962 tot het plaatsen van raketten op Cuba. Als antwoord daarop dreigden de Verenigde Staten in 1963 met een kernaanval. Deze zogeheten Cubaanse raketcrisis of Cuba-crisis was het dieptepunt in de Koude Oorlog en de bracht de wereld aan de rand van een nucleaire oorlog. De Amerikaanse president Richard Nixon heeft meerdere malen overwogen tot de inzet van kernwapens.

Het ďgrote zwaardĒ dat aan de ruiter op het rossig/rode paard werd gegeven lijkt niet alleen een verwijzing naar een komende wereldoorlog, maar ook naar het gebruik van atoomwapens. Volgens officiŽle tellingen bezitten de Verenigde Staten en Rusland ieder ruim 10.000 kernbommen, genoeg om de hele aarde te verwoesten. En dat allemaal in ťťn verblindende flits.In Nederland, Duitsland, Engeland, ItaliŽ, BelgiŽ en Turkije liggen nog steeds 480 Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Vanaf 1945 hebben atoomgrootmachten rond de 2000 kernproeven gehouden met een vernietigend effect op het milieu en op de bevolking in de testgebieden. Sommige gebieden zijn door de testen voor duizenden jaren onbewoonbaar geworden.

Ontploffingvan ďIvy MikeĒ de eerste waterstofbomin 1952

Het meest gruwelijke wapen wat de mens tot dusver heeft ontwikkeld is de waterstofbom. De explosieve kracht van eenwaterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen. De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilo. Deze gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs. In het boek Openbaring staat het verhaal over de ďZeven schalen van Gods gramschapĒdie door zeven engelen over de aarde worden uitgegoten.

Openbaring 16:21 ďEn grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.Ē

 

Een talent is een Oudgrieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het ďAttisch-talentĒ en het ďAiginetisch-talentĒ. Het eerste talent bedroeg ca 26 kilo en het tweede ca 41 kilo. Volgens de Larousse Encyclopedie, deel 22, bladzijde 639, is een talent in principe gelijk aan het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. De ervaringen tijdens de proeven met waterstofbommen hebben geleerd dat de Bijbeltekst in Openbaring 16:21 allesbehalve een sprookje is.

Doomsday Clock

 

Een groep prominente wetenschappers heeft op 22 januari 2017, de Doomsday Clock op tweeŽnhalve minuut voor twaalf gezet (23.57Ĺ). De achterliggende gedachte is dat om twaalf uur de Ądag des oordeelsĒ aanbreekt. Vladimir Poetin en Donald Trump worden aangewezen als hoofdschuldigen voor de naderende doemsdag.

 

De Doomsday klok is een symbolische klok die in 1947 is ingesteld door de makers van het Buletin of Atomic Scientist, een tijschtift dat met name gaat over de gevaren van nucleaire en andere massavernietigingswapens. Het opschuiven van de klok richting twaalf uur, geeft aan dat het gebruik van kernwapens door de wereldmachten als een reŽle mogelijkheid moet worden beschouwd. Men maakt zich met name zorgen over de nucleaire ambities van landen als Noord-Korea en Iran.

 

Doomsday Clock

 

In vele oude geschriften komen beschrijvingen voor van alles vernietigende wapens die bijzonder veel lijken op de kernwapens van onze tijd. De beschrijving van deze wapens vindt men in Indiase Epos de Mahabharata. De beschrijvingen zijn realistisch en indrukwekkend. Het is een klassieke vertelling van een oorlog waarin Ďgodení onderling strijd leveren.

,,Het onbekende wapen is een stralende bliksem een alles verwoestende bode des doods die allen die behoorden tot de steden Vrisjni en Andhaka tot as liet vergaan. De verbrande lichamen waren onherkenbaar. Bij hen die ontkwamen vielen haren en nagels uit. Vaatwerk brak zonder verdere aanleiding aan stukken en de vogels in het veld werden geheel wit. In korte tijd was al het water en het voedsel vergiftigt. De bliksem zonk ineen en werd tot fijn stof. Het leek alsof alle elementen waren losgebroken. Verzengd door de gloed van het wapen leek het wel of de aarde wankelde in de hitte. Olifanten werden door de gloed verschroeid en holden eerst nog wild heen en weer. Het water van de rivieren begon te koken waardoor alle dieren in het water stierven. Het woeden van het alles verzengende vuur deed de bomen als bij een bosbrand in rijen omvallen. De lijken van de mensen en de dieren waren door de ontzettende hitte verpulverd en de mensen zagen er niet meer als mensen uit. Nadat alles eruit zag als na een enorme brand viel er plotseling een doodse stilte. Het was een afschuwelijk schouwspel. Nimmer hadden wij zulk een afschuwelijk wapen gezien en nooit eerder hadden wij van zulk een wapen gehoord.Ē

Kwamen de gevallen engelen onderling in oorlog? Schoten zij raketten af en lieten zij uit onbekende vliegende objecten op kernbommen gelijkende wapens vallen? Wat de oude kroniekschrijvers bericht hebben kwam dat uit een macabere fantasie voort zoals velen geloven,of is wat ze hebben overgeleverd ooit een echt gebeurde werkelijkheid geweest? Geesten hebben geen wapens en de Ďdemonení waren wezens van vlees en bloed. De omschreven gebeurtenissen zijn bewijzen dat de Macht der duisternis , over machtige middelen kan beschikken.

Terug naar: Inhoud