De multiculturele samenleving in Duitsland is mislukt

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 18 juni 2014) (Laatste bewerking: 19 augustus 2019)

Net als diverse andere Europese landen heeft ook Duitsland te kampen met een toenemend aantal moslim extremisten. Maar ook hier wil men tot dusver de volgelingen van de ‘vredelievende’ religie niet teveel irriteren en doen de verantwoordelijken al jaren alsof er niets aan de hand is, maar men heeft met dit falend beleid de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie door moslimextremisten. Uit onderzoeken blijkt dat Duitsland steeds meer aan het islamitiseren is en dat steeds meer moslims de jihad naar Europa brengen. De Duitse veiligheidsdienst houdt op dit moment rekening met tot 40.000 radicale islamieten in Duitsland waaronder circa 300 leden van Hamas en 950 leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Volgens informatie van de politie bevinden er zich alleen al in Duitsland rond de 5500 Salafisten die vanuit het buitenland worden aangestuurd. Onder deze Salafisten zou volgens het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst, Hans-Georg Maaßen, de militante bereidheid tot geweld het grootst zijn.Radicaalislamitische groeperingen organiseren zichzelf steeds vaker op Facebook en Twitter.

 

Dit leidt bij velen al na korte tijd tot de bereidheid om met de wapens in de hand de “Heilige Oorlog” in te trekken. Radicale individuen plaatsen op internet zelfs handleidingen hoe bommen te maken. Volgens waarnemingen van de binnenlandse veiligheidsdienst zijn 200 van de 850 moskeeën in Nordrhein-Westfalen “opvallend salafistisch”. De voorzitter van de afdeling Nordrhein-Westfalen van de Duitse politievakbond (DPolG), Erich Rettinghaus, zegt dat er minstens 100 Salafisten in deze Duitse deelstaat gekwalificeerd zouden kunnen worden als bijzonder extreem. Op dit moment nemen ongeveer 320 personen uit het Duitse radicaalislamitische milieu deel aan de gewapende strijd in Syrië. Er bestaan “overkoepelende allianties” tussen radicale islamieten, Duitse links-extremisten en de radicale “Grijze Wolven” uit Turkije. Deze allianties hebben volgens de binnenlandse veiligheidsdienst al in verhoudingsgewijs korte tijd een “aanzienlijke omvang” aangenomen.

 

Bij straatgevechten in Bonn tussen zo’n 600 salafisten en 30 leden van de organisatie Pro-Nordrhein Westfalen (NRW), raakten tientallen agenten gewond, waaronder twee ernstig door messteken van de salafisten.

 

Salafisten in Duitsland slaags met de politie.

 

De salafisten zijn niet alleen goed georganiseerd, maar worden ook door onbekende financiële bronnen aangestuurd. De in de pers als 'extreem rechts' omschreven organisatie NRW droeg de beroemde cartoon van Mohammed met de bom mee. Die cartoon mag, vinden de autoriteiten, door deze organisatie niet meer in het openbaar getoond worden. Zo wint ook in Duitsland de moslimterreur het van de vrijheid van meningsuiting. Angela Merkel wordt door de salafisten opgeroepen het tonen van de cartoon te verbieden, als ze niet wil dat er nog meer Duits bloed zal vloeien. Er wordt zelfs opgeroepen tot onthoofdingen. Ze hebben een actie lopen om overal in Duitsland gratis korans uit te delen, wat veel onrust oproept. Journalisten die hier kritisch over schreven zijn bedreigd.

 

Steeds meer Duitsers beginnen zich tegen de oprukkende islam te verzetten. Als voorbeeld noemt men onder meer de situatie in de Berlijnse wijk Neukölln. In deze wijk wonen ruim 300.000 inwoners waarvan bijna de helft migranten. Onder jongeren tot 18 jaar is het aandeel moslims zelfs 80%. De wijk is vrijwel hermetisch afgesloten van de rest van de stad. Geweld overheerst het straatbeeld en de moslims houden er hun eigen (islamitisch) rechtssysteem op na. Politie en officiële instanties durven hier amper iets tegen te doen.

De Süddeutsche Zeitung, weidde begin november 2010 een artikel aan de dramatische situatie in Berlijn. Maar liefst 70% van de criminele activiteiten in Berlijn zijn afkomstig van moslimimmigranten. In het boek Kampfzone Strasse (Strijdtoneel Straat) beschrijven de Berlijnse politieagent Karlheinz Gaertner en de Arabier Fadi Saad, afkomstig uit één van de Arabische jeugdbendes, hoe erg de situatie in de Duitse hoofdstad inmiddels is. Al sinds 1997 worden de enorme problemen met immigranten door de politiek doelbewust gemanipuleerd om daarmee het complete failliet van de multiculturele samenleving te verbergen. In het islamitische tijdschrift TNT schrijft El-Zayat, algemeen secretaris van het islamitisch concilie in Duitsland: ,,De islam heeft tot doel Duitsland te veroveren. Op dit moment wonen er ongeveer 3.5 miljoen moslims in Duitsland. Door de genade van Allah leven wij in één van de rijkste landen van deze wereld. Ik geloof dat de bondskanselier van Duitsland in het jaar 2020 een in Duitsland geboren en opgegroeide moslim is en dat wij in de constitutionele rechtbank van Duitsland een islamitische rechter hebben.”

De politieagent en het voormalige bendelid, die nu als 'wijkmanager' wordt ingezet, leggen in hun boek duidelijk de link tussen de uit de hand gelopen geweldsmisdrijven en de culturele afkomst van de daders. Zelfs in de metro en tram zijn burgers hun leven niet meer veilig en worden regelmatig in elkaar geslagen of neergestoken door jeugdige migranten. Op verschillende plaatsen in Duitsland worden de bezwaren van islamitische ouders tegen zwemonderwijs voor meisjes geëerbiedigd. De ARD zag af van de uitzending van een documentaire over de vervolging van christenen in de Arabische wereld vanwege druk uit islamitische kring. De Duitse overheid liet per ongeluk 64 dagen lang een document op internet staan wat 'alleen voor intern dienstgebruik' bedoeld was. In het bericht stond hoe de Duitse politie van de politiek de opdracht heeft gekregen om de criminaliteit van Arabische (moslim) migranten te verzwijgen en tegenover de media juist bovenmate veel aandacht te besteden aan de als rechtse extremisten bestempelde rock- en motorclubs zoals de Hells Angels.

 

In de Duitse hoofdstad worden volgens de Süddeutsche Zeitung, autochtone jongeren zo gediscrimineerd door moslims, dat zelfs een leerling die 'Christian' heet maandenlang in elkaar werd geslagen omdat in zijn naam het woord 'Christus' zit. 'Diegene die prestaties levert wordt voor flikker uitgemaakt en Duitse medeleerlingen voor varkensvreters,' aldus de krant. 'Niet-Duitse jongeren verachten Duitsers en beschouwen Duitsland alleen maar als 'buit-samenleving'.' Dat is exact volgens de Koran, waar een hele soera gaat over 'de buit', het in de naam van Allah beroven van de ongelovigen en het plunderen van hun bezittingen en landen. Naast openlijke Duitservijandigheid en antisemitisme blijken islamitische leerlingen in Berlijn hun Duitse medeleerlingen te onderdrukken, terroriseren en als 'slaaf' te behandelen. Hierbij wordt naast psychisch ook grof lichamelijk geweld niet geschuwd. Afpersing en bedreiging van Duitse leerlingen en zelfs leraren door moslimjongeren zijn aan de orde van de dag en daarom durven veel Duitse kinderen amper meer naar school.

 

Anda Damian, hoogste vertegenwoordiger en bisschop van de Koptische-Orthodoxe kerk in Duitsland, waarschuwde in een interview dat er binnen afzienbare tijd christenvervolgingen in Duitsland en Europa zullen losbarsten als gevolg van het snel groeiende aantal moslims. 'Het gevaar bestaat dat een steeds dominantere islam in Duitsland de christenen ernstig zal bedreigen,' aldus Damian. 'Als er geen ingrijpende verandering in Duitsland optreedt, zou het leed van de christenen in Egypte ook het leed van de christenen in Duitsland kunnen worden. Wij moeten iets doen voor onze kinderen, zodat ze in ons land straks niet als tweede- of derderangsburgers of zelfs als minderwaardige mensen worden behandeld.' Het zorgwekkende is dat de overheden in Europa hun volledige medewerking verlenen aan dit antichristelijke islamiseringproces.

 

Na de aanslag op het Joods Museum in Brussel waarbij de 29-jarige Franse Syriëganger Mehdi Nemmouche, in Brussel ongestoord het Joods museum kon binnenwandelen en daar vervolgens zijn kalasnikof kon leegschieten op niets vermoedende burgers waaronder het Israëlisch echtpaar Mira (53) en Emmanuel Riva (54), waarschuwt de voorzitter van de Duitse politievakbond, Rainer Wendt voor een toenemend aantal tot geweld bereide radicale islamieten ook in Duitsland. “Hun aantal stijgt snel, wat niet in de laatste plaats te zien is aan de scene van de zogenaamde salafisten, bijvoorbeeld in het Rijnland”, zegt Wendt tegen Handelsblatt Online. “Bij ettelijke gelegenheden hebben deze extremisten laten zien dat geweld een vast onderdeel uitmaakt van hun strategie om hun doelen te bereiken.” Volgens Wendt moet Duitsland er rekening mee houden dat deze figuren bereid zullen zijn geweld te gebruiken. En dit terwijl de predikers van de islamitische doodscultuur -zelfs terwijl ze bekend zijn bij de veiligheidsorganen- een uitkering, huursubsidie en andere aangenaamheden van de welvaartsstaat krijgen.

 

De moordende Franse Syriëganger Mehdi Nemmouche

 

Steeds meer Duitsers vinden daarom dat de oprukkende islam een halt toe moet worden geroepen en zijn het knuffelen door hun overheid van deze bevolkingsgroep meer dan zat. Het minste of geringste commentaar op hun houding levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Islamitische geestelijken verkondigen het sprookje dat de islam geen vijand is van Joden en Christenen. Moslims, Joden en Christenen zouden altijd in harmonie met elkaar hebben samengeleefd. De geschiedenis vertelt echter een heel ander verhaal. Ook beweren ze dat islamitisch terrorisme voortkomt uit sociale en politieke grieven en dat de rest zich prima gedraagt in de westerse democratieën.

 

Net als in Groot-Brittannië komen er ook in Duitse steden steeds meer “sharia-rechtbanken” waar bij conflicten tussen moslims onderling “vonnissen” volgens de regels van de islam worden uitgesproken. De Duits-Egyptische politicoloog en publicist Hamed Abdel-Samad vindt dat het westen niet moet toegeven aan de eisen van moslims om hun Sharia te laten prevaleren boven de grondwet of bedrijfskantines alleen te voorzien van halal vlees, of hun dochters te verbieden om aan zwemlessen deel te nemen.” En daarom stelt hij ook: “Moslims die niet bereid zijn de Duitse grondwet na te leven en die zich niet duidelijk van geweld en geweldretoriek distantiëren, hebben in Duitsland niets te zoeken”. Maar zo gaat dat in het huidige Duitsland niet. In plaats van allerlei islamitische extremisten onmiddellijk het land uit te zetten, komen er steeds meer binnen. Zo is ook de Libanese terreurbeweging Hezbollah goed vertegenwoordigd in de Duitse samenleving.  Volgens een studie heeft deze doodscultuur maar liefst 950 terroristen in Duitsland gestationeerd, waarvan 250 in Berlijn.

Islam verwoest rechtsstaat

 

Joachim Wagner jarenlang het gezicht van onder andere het bekende Duitse Tv-programma Panorama heeft een boekje opengedaan over de schaduwzijde van de immigratie van de islam naar Europa. Met talloze afschrikwekkende voorbeelden laat Wagner in zijn boek 'Richter Ohne Gesetz' niet alleen zien dat de multiculturele samenleving een 'schijnidylle' is, maar ook dat de democratie wordt verwoest door het islamitische wetsysteem, dat steeds onafhankelijker van het eigen bestaande rechtssysteem gaat functioneren. Wagner richt zich met name op Duitsland, maar wat voor Duitsland geldt, geldt ook voor Nederland en de meeste andere Europese landen.

 

Wagner toonde eerder al aan dat er al lange tijd een parallel islamitisch wetsysteem bestaat dat de Westerse rechtsstaat stap voor stap ondermijnt. De talloze, door de politiek angstvallig doodgezwegen Sharia rechtbanken die in verschillende Europese landen al operationeel zijn, zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Wagner laat zien waar de migratie uit islamitische staten toe zal leiden, namelijk tot het uiteindelijk onregeerbaar worden van Europa. Imams blijken in werkelijkheid in geen enkel opzicht de 'welwillende' en 'tot integratie bereid zijnde' islamitische medeburgers te zijn. Wagner schrikt er ook niet voor terug om de hoge criminaliteit onder moslim migranten ter sprake te brengen, alsmede ook de verborgen gehouden machtsstrijd tussen Arabische criminelen en Turkse clans.

 

Overigens is Wagner niet de eerste prominente Duitser die zich openlijk afzet tegen de massa immigratie en de groeiende staatsondermijnende invloed van de islam in Duitsland en Europa. In het boek 'Das Ende der Geduld' beschrijft de voormalige Berlijnse rechter Kirsten Heisig, over de het uit de hand lopende jeugdgeweld en de torenhoge criminaliteitscijfers onder met name islamitische migranten en een serie zeer verontrustende feiten waaruit blijkt dat het beslist niet om incidenten gaat, maar om een systematische verwoesting van het democratische rechtssysteem door de islam. Heisig vond in juni 2010 onder mysterieuze omstandigheden de dood, iets wat nog altijd voer is voor speculaties.

 

Hoe de betrokken Duitse instanties, inclusief sommige kerkleiders, met de islam heulen, mag blijken uit de opening van een moskee in 2008 in de Duitse plaats Ingelheim. Onder de genodigde gasten die de feestelijkheden bijwoonden bevonden zich afgevaardigden van de Duitse overheid en diverse kerkleiders. Dit maakt nog eens duidelijk hoe weinig besef men heeft van de ware bedoelingen van de moslims in Europa. De in Ingelheim ingewijde moskee draagt de naam “Fatih-Sultan-Moschee”. Deze naam is niet toevallig gekozen. De Turkse Sultan Mehmet II droeg de bijnaam “Fatih (de veroveraar). In het jaar 1453 veroverde deze christenhater het christelijke Konstantinopel, waarbij alle christenen bijeen werden gedreven en onthoofd. Het door hem aangerichte bloedbad was met geen pen te beschrijven. De naam van deze moskee is heel bewust gekozen. Met dit soort naamgevingen aan moskeeën wordt nog eens goed duidelijk wat de moslims werkelijk van plan zijn in Europa en worden de goede bedoelingen van de Europeanen t.o.v. hun moslimmedemens met voeten getreden. Maar pas op, vooral de islam niet te beledigen. 

 

In mei 2011 besloot de deelstaatrechtbank in het Duitse Osnabrück dat kinderverkrachtingen door Turken in Duitsland niet langer bestraft hoeven te worden, omdat ze onderdeel vormen van een eeuwenlange islamitische traditie. Een moslimgezin moest verantwoording afleggen voor het feit dat een 20 jarig mannelijk gezinslid een meisje van 11 had verkracht. 'Is een islamitische traditie', was het verweer van het gezin, ondanks het feit dat er in Duitsland hele andere wetten gelden voor het seksueel misbruiken van kinderen. Niettemin accepteerde de rechter deze uitleg. De dader kreeg niet eens een taakstraf opgelegd.

 

Verkrachtingen in Duitsland

 

Terwijl bondskanselier Merkel de deuren van haar land heeft opengegooid voor honderdduizenden migranten uit onder meer Pakistan, Somalië, Afghanistan, heeft ze tevens de deur voor de verkrachting van Duitse vrouwen geopend. Verkrachting wordt in Duitsland al beschreven als “epidemisch” en het is een onderwerp waar de Duitse autoriteiten, en de media, niet al teveel over zeggen. Uit rapporten blijkt dat het grootste deel van de “asielzoekers” die nu Duitsland en andere Europese landen binnenkomen afkomstig zijn uit landen waar het vanzelfsprekend is dat vrouwen als vuil worden behandeld. De verkrachters zijn van mening ze het volste recht hebben om vrouwen die zich niet onderwerpen te verkrachten. De Duitse leiders staan toe dat mannen uit gewelddadige vrouwonvriendelijke culturen, waar vrouwen worden gestenigd omdat ze zijn verkracht, in grote aantallen naar Duitsland en andere Europese landen komen. Ze staan toe dat verkrachters, die ook als zodanig bekend staan, zich vrij onder de Duitse vrouwen kunnen mengen. De meisjes in Duitsland worden op deze manier van hun vrijheden beroofd en de nadruk wordt op hun gedrag gelegd, terwijl de verkrachters alle vrijheid krijgen. Verkrachting en aanranding (evenals gedwongen prostitutie) vinden in de vluchtelingenkampen in Duitsland buitensporig plaats en zijn overgeslagen naar de nabijgelegen steden.

In de Duitse stad Magdeburg is sprake van groepsverkrachtingen van jonge vrouwen door migranten. Zo ligt een 19 jarige Duitse vrouw, na verkracht te zijn zwaargewond en in een kunstmatige coma in het ziekenhuis. Volgens burgers is zij niet de enige want er zouden al 48 vrouwen en meisjes in Magdeburg zijn verkracht. Daarnaast zouden er nog vele tientallen zijn aangerand. De vrouw van 19 maakte rond 4 uur ’s middags een wandelingetje door het park toen ze door de Afghaanse migranten werd gegrepen. Voordat ze haar verkrachtten sloegen ze meerdere malen hard op haar hoofd en lichaam. Na hun gruwelijke misdaad deden ze dat opnieuw, en bespuugden haar ook. De politie wilde naar aanleiding van het aangetroffen speeksel een DNA onderzoek in het AZC houden, maar de officier van justitie wees dit van de hand. Voordat ze vanwege haar zeer ernstige verwondingen in een kunstmatige coma moest worden gebracht werd één dader door het meisje herkend, maar over de andere vijf was ze niet 100% zeker. Deze werden daarom weer vrijgelaten. De dader die is vastgehouden moet voortdurend worden bewaakt, omdat de Duitsers hem willen lynchen.

De realiteit is dat de Duitse autoriteiten, die weten dat veel van deze asielzoekers verkrachters zijn, toestaan ​​dat deze mannen zich vrij tussen de Duitse vrouwen kunnen begeven en daarmee (in feite) besloten hebben toe te staan dat de Duitse vrouwen worden verkracht, net zoals andere overheden in heel Europa dat toestaan. In een brief aan de Duitse regering beschreven activisten van vrouwenrechten hoe sommige mannen in vluchtelingenkampen “vrouwen beschouwen als hun mindere en alleenstaande vrouwen behandelen als ´los lopend wild´.” Het is al zover dat in Duitsland vrouwen het advies krijgen om niet zonder begeleiding van en naar het station te reizen en jonge meisjes het advies krijgen dat ze beter geen korte broek (shorts) kunnen dragen, omdat dit kan leiden tot misverstanden (lees verkrachting).

Genitale verminkingen onder moslimmeisjes

Net als in diverse andere Europese landen worden ook in Duitsland islamitische meisjes gruwelijk genitaal verminkt. Het gaat om een ‘normale’ vorm van verminking onder islamitische migranten. Het Duitse ministerie voor Gezondheid schrijft: In Duitsland wonen ongeveer 30.000 meisjes en vrouwen die genitaal verminkt zijn. Zulke praktijken vormen een schending van het mensenrecht op lichamelijke ongeschondenheid met vreselijke lichamelijke en geestelijke gevolgen. Geen enkele culturele of religieuze traditie rechtvaardigt deze misdaad.Sinds september 2013 wordt de vrouwelijke genitale verminking geclassificeerd als een zelfstandig misdrijf en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.Behalve acute complicaties kan er eveneens sprake zijn van chronische lichamelijke complicaties of ingrijpende psychische en sociale gevolgen. Maar ook in Duitsland worden vermoedelijk maar weinig mensen afgeschrikt door deze straffen. Want de slachtoffers zwijgen en de daders voelen zich door hun interpretatie van de vrijheid van godsdienst gewoon in hun recht staan. Bij sommigen gebeurt dat tijdens hun jaarlijkse vakantie naar hun land van oorsprong en keren vervolgens voor het leven verminkt terug naar het land waar deze misdaad tegen de menselijkheid verboden is.

Volgens de Europese Commissie zijn er in Europa een half miljoen meisjes en vrouwen genitaal verminkt. De ellende begint al vanaf hun meisjestijd wanneer ze tussen hun 6e  en 12e  levensjaar gedwongen clitoridectomie ondergaan. Bij deze ingreep wordt de clitoris weggesneden, vaak gecombineerd met het dichtnaaien van de vagina. Maar het kan nog gruwelijker. Een ingrijpender vorm waarbij ook de schaamlippen worden weggesneden heet infibulatie. Daarbij wordt ook de binnenste laag van de grote schaamlippen verwijderd. Daarna worden de benen van het meisje aan elkaar gebonden tot aan de heupen. Zo moet het meisje ongeveer 20 dagen liggend wachten totdat de wond geheeld is.Jaarlijks worden wereldwijd bijna 135 miljoen vrouwen op deze manier verminkt.

Volgens de Duitse schrijver Henryk Broder laat Europa zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren. Hij zegt dat Europa niet meer in staat zal zijn het naderend onheil af te wenden en dat een vijandelijke overname niet meer te voorkomen is. In zijn boek ‘Hurra, wir kapitulieren’ laat Broder zien hoeveel vrijheid Europa al heeft opgegeven in de ijdele hoop een vijandelijke overname te voorkomen. Broder onttrekt zich demonstratief aan de politiek correcte hang naar harmonie, en voorziet hiermee in een grote behoefte. Hij noemt Europa ‘een vrouw in de vijfde maand van haar zwangerschap die nadenkt over het gebruik van voorbehoedsmiddelen.’Naast het feit dat zijn opmerkingen in Duitsland stormachtige bijval hebben geoogst, krijgt hij ook de meest afschuwelijke verwensingen naar zijn hoofd geslingerd vanwege zijn Joodse afkomst. Men wenst dat hij naar Israël vertrekt om daar afgeschoten te worden door de moordende PLO-terreurbendes.

 

Henryk Broder

De Amerikaanse commentator Ralph Peters is het trouwens niet met Broder eens. Peters gelooft er niets van dat de islam uiteindelijk de macht in Europa zal overnemen. Europa wordt volgens hem niet bedreigd door Eurabië , maar zegt dat de moslim minderheden in Europa in geleende tijd leven. Dit omdat de Europeanen naar het oordeel van Peters ‘tot genocide geneigde maniakken’ zijn, die met ‘verbijsterende hardheid’ zullen terugslaan wanneer ze zich inderdaad door de moslims bedreigd gaan voelen. Hij voorspelt dat er een moment zal komen dat Amerikaanse schepen ‘in Bremen, Bari en Brest’ moslims vluchtelingen uit Europa zullen moeten komen ophalen.

In Berlijn heeft de politie inmiddels gecapituleerd voor de migrantenchaos. ‘Nergens in Duitsland is het verval van de openbare orde zo drastisch te zien als in Berlijn,’ schrijft verslaggever Stefan Schubert. De politie en de rechterlijke macht zijn inmiddels dermate overbelast, dat zaken zoals roofovervallen en diefstallen helemaal niet meer worden vervolgd. Jurist Peter Schröder noemt als voorbeeld veelplegers die binnen 24 uur voor tienduizenden euro’s schade aanrichten, vaak met geweld diefstallen en roofovervallen plegen,  en een paar uur later gewoon weer op straat staan. Eén man stal in een jaar tijd maar liefst 483 artikelen uit winkels, maar wordt keer op keer gelijk weer vrijgelaten. ‘Dat ondermijnt het vertrouwen in de rechtstaat. Berlijn zinkt regelrecht weg in een moeras van geweld en criminaliteit, waar de kapot bezuinigde publieke organen zich zonder verzet met witte vlaggen aan overgeven.’ Waar de extreemlinkse gemeenteraad van de stad (sociaaldemocraten en linksgroenen) wèl tijd en geld voor vrijmaakt, is de installatie van ‘uniseks’ toiletten in het kader van het ‘genderneutrale’ beleid, en een tentoonstelling waar de moslimterroristen die in het Bataclan theater in Parijs een slachting aanrichtten, als martelaren worden vereerd.

Terwijl in diverse West-Europese steden complete moslim vrijstaten zijn ontstaan waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen, zijn vrijwel alle politici en media in Europa om politieke redenen onverminderd bezig de ware feiten te verdoezelen. Men doet de grootste moeite om iedere link tussen de islam, moslims, moskeeën en terrorisme te bagatelliseren, te ontkennen of te negeren. De feiten laten echter niets aan duidelijkheid te wensen over. De wereld wordt geconfronteerd met de meest laaghartige moordpartijen gepaard gaande met religieus fundamentalisme en religieuze intolerantie. Het gaat echt niet om een kleine groep islamitische extremisten zoals de wereldleiders ons willen doen geloven.

De integratiepolitiek is volkomen mislukt

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel noemt de multiculturele samenleving weliswaar mislukt, maar zwijgt over de toename van radicale moslims in haar land. Merkel: "De poging om een multiculturele samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven, is mislukt, volkomen mislukt." Met deze uitspraken sloot Merkel zich aan bij Horst Seehofer, leider van de CSU, die zei: "Multiculti is dood!" Verschillende politieke leiders in andere Europese landen beginnen net als Merkel aarzelend toe te geven dat de multiculturele samenleving op een enorme flop is uitgelopen.  Merkel deed deze uitspraken op een jongerenbijeenkomst van haar partij, de CDU, op 16 oktober 2010 in Potsdam.

Angela Merkel: "Multiculti is dood!"

 

De bank komt met een busje om de asielzoekers uit te betalen. Het dichtstbijzijnde filiaal ligt 250 meter verderop. Dat is kennelijk iets te ver weg! De welkomstcultuur voor de zich illegaal in Duitsland ophoudende personen die al afgewezen zijn, maar nog niet zijn uitgezet, begint steeds idiotere vormen aan te nemen. Het gaat hier om het asielzoekerscentrum in Burg bij Magdeburg. Velen in Duitsland vragen zich af hoe hoog de bedragen zijn die hier worden uitbetaald en of dit soort uitkeringen worden uitbetaald aan alle 600.000 (!!!) zich illegaal in Duitsland bevindende migranten?

Uit een onderzoek van de aan de Duitse SPD verbonden Friedrich Ebert Stiftung blijkt dat ⅓ van alle Duitsers wil dat er snel iets aan het migrantenprobleem gedaan wordt en buitenlanders het land worden uitgezet als de werkloosheid te hoog oploopt. 10% van de Duitse bevolking verlangt naar een nieuwe Führer die 'het land met een ijzeren vuist' moet gaan regeren. Bijna zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog lijken er in de vriendelijke Duitse maatschappij onderhuids opnieuw sympathieën te groeien die soms doen denken aan het gedachtegoed van de Nazi's. Zo'n 25% van alle 2500 ondervraagde Duitsers zou in meer of mindere mate racistische opvattingen hebben. Maar liefst 58% vindt dat de traditionele moslim manier van leven in Duitsland moet worden ingedamd. De sociaaldemocratische stichting waarschuwt dat steeds meer Duitsers antidemocratische en racistische opvattingen huldigen. De onderzoekers merken op dat deze opvattingen niet alleen maar aan de rand van de maatschappij terug te vinden zijn, maar in alle leeftijdsgroepen en sociale klassen in opkomst zijn, ongeacht geslacht of opleidingsniveau.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, heeft de terreurbeweging “Islamitische Staat” (voorheen ISIS) in Duitsland verboden. Daarmee geeft hij een signaal af, dat gevolg moet worden door andere Europese landen. Dit demonische geboefte stijgt uit boven de woorden van de chef van de Libanse terreurbeweging Hezbollah, Hassan Nasrallah: “Wij houden van de dood” – en tonen een moordlust, een bloeddorstigheid, die alleen maar beestachtig genoemd kan worden. De gruweldaden, die de terreurbeweging “Islamitische Staat” laat zien plaatst alles wat de wereld tot nu toe gezien heeft, in de schaduw. De Duitsers lijken het niet langer te tollereren dat de “islamistische” kankergezwel in de Duitse straten lopen te zwaaien met de zwarte vlaggen van IS, diens emblemen zowel als onderscheidingen draagt, onthoofdingen bejubelt of zelfs fanatiek gemaakte gekken naar Syrië en Irak stuurt om opgeleid te worden in het moorden, opdat zij daarna hun moordlust tussen Bonn en Berlijn kunnen botvieren of het alleen maar wagen hun haat te spuien tegen alles wat westers is.

Aanrandingen en verkrachtingen in diverse Duitse steden

Tijdens de jaarwisseling (2015-2016) zijn in de Duitse stad Keulen ruim honderd doodsbange vrouwen door een groep van circa duizend jonge moslims aangerand, verkracht  en beroofd van portemonnees en mobiele telefoons. Een groot deel van de daders was asielzoeker en nog maar kort in Duitsland. Velen lieten een document zien dat ze kregen bij hun asielaanvraag. Het opnamebureau geeft de asielzoeker dan een kopie van de asielaanvraag met een kopie van zijn foto. Slechts weinigen bleken langer dan drie maanden in Duitsland. Dat zeggen anonieme agenten tegen Welt am Sonntag. De politie bevestigt dat het om mannen gaat met een voornamelijk Arabisch uiterlijk. Volgens de Duitse politie is driekwart van de vrouwen aangerand. De slachtoffers werden door een horde wilde moslims 'als vee' opgejaagd. De meisjes werden uitgescholden voor  hoer en slet. Een politiechef spreekt van een respectloosheid die hij in zijn 29 jaar bij de politie nog nooit had meegemaakt. ''Ik heb jonge vrouwen gezien van wie het slipje was uitgetrokken of die door de menigte bespuugd waren. Ik heb huilende vrouwen gezien. “Ook wij werden massaal aangevallen.''“Het ging de daders in de eerste plaats om seksuele misdrijven” Voorbijgangers en agenten slaagden er in om nog veel meer verkrachtingen te voorkomen.

Vrouwen werden aan hun haren over de grond gesleept en vervolgens aangerand. De handelwijze van de daders van Keulen is overigens in de Arabische wereld een bekend fenomeen. Een groep mannen sluit een vrouwelijk slachtoffer in en vergrijpt zich aan de vrouw. De getuigenissen van de slachtoffers zijn verschrikkelijk. Vrouwen en meisjes werden belaagd, bestolen en onderworpen aan walgelijk en uiterst traumatiserend gedrag. Zo getuigde een slachtoffer: “Ze hebben ons ingesloten en begonnen ons te betasten. Ik had vingers in al mijn lichaamsopeningen” aldus Julia W tegen de zender WDR. Een andere getuige verteld dat toen zij bij het centraal station kwamen door twee rijen mannen overal werd betast: “De stemming was bijzonder agressief. Ik werd door meerdere mannen aan mijn borsten en billen vastgepakt.” Een andere vrouw vertelt: "We probeerden langs de Rijnoever te ontkomen, maar toen kwam een hele groep ons tegemoet. Een van hen greep mijn schoondochter tussen de benen. Het was angstaanjagend. Een ander slachtoffer is een vader die met vrouw en twee kinderen bij het verlaten van de stationshal in het gedrang kwam. Hij werd “door een grote groep buitenlanders” die de stationshal binnendrong, bijna onder de voet gelopen en van zijn gezin gescheiden. De mensen uit de opdringerige menigte omsingelden hun slachtoffers, vielen vrouwen lastig en beledigden en bestalen ze. Toen het gezin elkaar terugvond was zijn huilende vijftienjarige dochter net als haar moeder betast. Het dertienjarige zoontje was van zijn mobiel beroofd. De vader zei politie te hebben gezien, maar die schoot niet te hulp. Tussen de daders zaten ook vluchtelingen, verklaarden agenten ondanks eerder berichten dat dit niet het geval was. In Keulen hebben inmiddels 106 vrouwen aangifte gedaan van aanranding of diefstal.

Ook in Hamburg en Stuttgart werden tijden de jaarwisseling tientallen jonge vrouwen door groepen Arabische mannen omsingeld, betast en beroofd. Dat melden verschillende Duitse media, waaronder Bild en Focus. Vijftig vrouwen hebben aangiftes gedaan. De slachtoffers zijn vrouwen van 18 tot 25 jaar. Het gaat volgens de politie om 39 klachten over aanrandingen en veertien over beroving en diefstal.In Stuttgart werden volgens de politie twee 18-jarige meisjes door een groep vijftien mannen omringd en vervolgens aangerand en beroofd. Ook in dit geval spreekt de Duitse politie over daders met een ‘Arabisch uiterlijk’. Het verhaal wat BILD beschrijft lijkt een exacte kopie te zijn van de gebeurtenissen in Keulen: groepjes jonge mannen die vrouwen uitschelden, klem zetten en vervolgens aanranden en beroven. Een woordvoerder van de politie in Hamburg bevestigt dat er tenminste zes aangiftes zijn gedaan. De slachtoffers zijn allen tussen de 18 en 24 jaar oud. Men gaat er vanuit dat er veel meer slachtoffers zijn maar dat die geen aangifte durven te doen, uit angst of schaamte.

Op donderdag 7 april 2016 werd aan het parlement van de Duitse deelstaat Noord-Rijnland Westfalen het officiële onderzoekrapport gerepresenteerd van de gebeurtenissen op nieuwjaarsnacht in Keulen. Het rapport is mede gebaseerd op 1178 uur aan filmmateriaal van bewakingscamera’s. Het rapport bevestigt dat de getroffen vrouwen in Keulen op nieuwjaarsnacht grootschalig werden misbruikt. Er zijn 1.218 slachtoffers van aanslagen, van wie er 529 werden blootgesteld aan seksuele misdrijven. Het onderzoekrapport stelt ook vast dat bijna alle verdachten, 149 van de 153 personen, immigranten zijn. Van deze komen twee derde uit Marokko en Algerije. 68 zijn asielzoekers, 18 bevinden zich illegaal in het land en 47 hebben een onbekende status, dat wil zeggen dat men niet weet of ze legaal of illegaal in het land zijn. Vier zijn niet-begeleide minderjarigen, en tien zijn een verblijfsvergunning toegekend. Nieuwe beelden over verkrachtingen in Oudejaarsnacht in Keulen

Duitsland is op harde wijze geconfronteerd met de gevolgen van de onverantwoorde politiek waarbij het land de afgelopen jaren duizenden migranten binnen liet met een islamitische cultuur. Kritiek over de houding van vluchtelingen is van meet af aan onmiddellijk de kop ingedrukt. Overheid en media hebben tot dusver de vele seksuele misdrijven door asielzoekers doodgezwegen. Mensen die commentaar leveren worden uitgescholden voor nazi’s, racisten, opruiers en vreemdelingenhaters! De Duitse media heeft de gebeurtenissen drie dagen lang bewust verzwegen. Het doodzwijgen van dit soort gebeurtenissen is een slag is in het gezicht van de slachtoffers. Ook Nederland zal op termijn met dit soort smeerlappen te maken krijgen.

Er komt gegarandeerd een moment dat bepaalde groeperingen in Europa de terreur van de islamitische extremisten niet langer zullen dulden omdat men van de overheden met hun idiote waanideeën over een multiculturele samenleving, niets meer hoeft te verwachten. De westerse regeringen ondernemen hoegenaamd niets tegen de alsmaar toenemende agressie vanuit de islamitische hoek. Ze laten de uit Syrië teruggekeerde koppensnellers die zich schuldig hebben gemaakt aan de meest barbaarse misdaden, ongemoeid. Volgens de overheden worden ze in de gaten gehouden maar dat blijkt weinig effect te hebben gezien de moordpartij in Brussel van de uit Syrië teruggekeerde Mehdi Nemmouche en diverse andere voorbeelden. Dat deze moordenaar op vrijdag 30 mei in Marseille bij een routinecontrole werd opgepakt, is niets anders dan puur toeval. Bovendien is deze moordpartij het resultaat van constante haat tegen Joden en de staat Israël vanuit islamitische kringen. “Antisemitisme is zwaar verankerd in de islam, al vanaf zijn oorsprong” zei Andrew Bostom, auteur van drie boeken over de islam, waaronder “The Legacy of Islamic Antisemitisme”, dat eeuwen van antisemitische haat, moorden, pogroms en discriminerende apartheid omschrijft. Bovendien is antisemitisme al eeuwen zwaar verankert in Europa. Ook de jarenlange hetze tegen de staat Israël en het Joodse volk, lijkt rechtstreeks uit het nazipropagandakanaal van Hitler te komen. Het schrikbarende beeld begint te ontstaan dat er inmiddels geen Jood meer veilig is in Europa en dat allemaal na de verschrikkelijke ervaringen van dit volk tijdens de Sjoah.

Naast het probleem met de islamitische extremisten, kampt Duitsland ook met een toename van het aantal neonazi’s. Al op 1 december 2001 was de wereld getuige van de grootste neonazi mars in Berlijn sinds 1945. Zo’n 4000 neonazi’s afkomstig uit verschillende Europese landen waren bijeen gekomen om hun ongenoegen kenbaar te maken tegen een omstreden Wehrmacht-tentoonstelling over oorlogsmisdaden aan het Oostfront begaan door Duitse soldaten. De neonazi’s vonden de expositie een belediging voor ‘de dappere Duitse soldaten en het Vaderland’. De planning van de organisatie was om de protestmars door de voormalige joodse wijk in Berlijn-Centrum te voeren en langs de gerenoveerde synagoge aan de Oranienburgerstraat, maar dat werd verijdeld. De internationale media waren er als de kippen bij om de optocht van de neonazi’s en skinheads in hun ‘bomberjacks’ en zwarte laarzen te verslaan. Deze mars volgde op een andere georganiseerde neonazi mars die plaatsvond in Leipzig op 1 september 2001. Duitsland is al enige tijd in de ban van rechts-radicalen.Het aantal actieve neonazi’s en skinheads is de grens van 10.000 al ruimschoots overschreden.

Neonazi’s herdenken Rudolf Hess.

Op 28-10-2003 werden in Sleeswijk-Holstein een groep neonazi’s van de groep "Combat 18" opgepakt, alsmede lijsten met instructies voor het vervaardigen van bommen. Eerder al waren wapens in beslag genomen. Ook heeft de Duitse politie ternauwernood een aanslag van neonazi’s weten te voorkomen op het Joods centrum in Munchen. Ze waren van plan geweest om gedurende de herdenking van de Kristallnacht op 9-11-2003, dit centrum op te blazen. Tijdens de Kristallnacht op 9 november 1938 trokken georganiseerde bendes van nazi jongeren op strooptocht door de Joodse wijken in Duitsland, Oostenrijk en Sudetenland. Daarbij werden ca 100 joden vermoord, 7500 joodse winkels verwoest, tussen 26.000 en 30.000 joden gearresteerd en naar concentratiekampem afgevoerd en over de 2000 synagogen verbrand. In Augustus 2004 heeft de Duitse politie 105 mensen opgepakt bij de jaarlijkse demonstratie van neonazi’s ter gelegenheid van de herdenking van de sterfdag van Rudolf Hess. De meeste arrestanten droegen wapens of kleding met nazi-symbolen. Er waren 3800 neonazi’s bijeengekomen om hun held te gedenken. Rudolf Hess (93) pleegde in 1987 zelfmoord in een gevangenis. In 1946 kreeg hij levenslang voor zijn aandeel in de Tweede Wereldoorlog.

Duitslands Deportatieplan voor Migranten: "Een Politieke Schijnvertoning"

De Duitse overheid blijkt honderdduizenden migranten die het land binnen zijn gekomen in 2015 te zijn kwijtgeraakt, en heeft geen idee waar ze verblijven. Televisiezender N24 liet in een van zijn uitzendingen weten dat wel 50% van de "asielzoekers" ondergedoken zit en hun verblijfplaats onbekend is. Deze groep bestaat vermoedelijk uit economische migranten en anderen die proberen te ontkomen aan hun deportatie als/wanneer hun asielaanvragen worden afgewezen. De Saarbrücker Zeitung schreef dat wel 30% van de migranten die werden opgevangen in de Oost-Duitse provincies Brandenburg, Thuringia en Saksen-Anhalt "simpelweg verdwenen zijn." Hiernaast vermoeden Duitse autoriteiten dat er honderdduizenden migranten het land binnen zijn gekomen zonder zich te registreren, en wiens verblijfplaatsen onbekend zijn.

Tienduizenden migranten blijken hun paspoort en andere identiteitsdocumenten vernietigd te hebben voordat ze in Duitsland arriveerden. Het zou jaren kunnen duren voordat de Duitse autoriteiten de identiteit en het land van herkomst van deze mensen vast kunnen stellen. Zelfs al stuurt Duitsland deze mensen terug naar de landen waar ze de oorspronkelijk de EU binnenkwamen (meestal Griekenland, Hongarije of Italië), met een Europa zonder grenzen kunnen migranten gemakkelijk weer terug naar Duitsland komen.

Volgens vele critici lijkt het alsof het Duitse juridisch systeem ontregeld is wegens politieke correctheid. Hoewel migranten voor een enorme groei in geweldsmisdaden zorgen in steden en dorpen door heel Duitsland, bagatelliseren de Duitse autoriteiten deze misdaden, schijnbaar om het aanwakkeren van anti-immigratiesentiment te voorkomen. Een vertrouwelijk politiedocument, dat gelekt is naar de Rheinischen Post, onthulde dat er in 2014 een recordaantal van 28.000 asielzoekers is veroordeeld voor misdaden in Duitsland. Onderzoekers denken dat dit aantal – wat uitkomt op meer dan 100 misdaden per dag – slechts een fractie bevat: veel misdaden worden niet bekendgemaakt.

In een nieuwe bestseller over het falen van multiculturalisme in Duitsland, beschrijft Tania Kambouri, een Duitse politieagente, de instorting van het Duitse juridisch systeem en hoe Duitse rechters onwillig zijn wat betreft het straffen van migranten, waaronder recidivisten.

Velen waren van mening dat de toestroom van asielzoekers in de winter van 2015/2016 sterk zou afnemen, maar ze bleven komen met aantallen van ongeveer 2000 per dag. Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) kwamen er in januari 2016 meer dan 54.000 mensen Europa binnen via de zee, waaronder 50.668 via Griekenland. Op 9 januari waarschuwde de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller in een interview met Bild, dat de grootste vluchtelingstroom richting Europa nog moet komen. Hij zei dat nog maar 10% van de migranten uit Irak en Syrië in Europa zijn beland vanuit de chaos aldaar: "Acht tot tien miljoen migranten zijn nog onderweg."

Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen’

Migrantencriminaliteit explodeert in Duitsland

(Door: Udo UlfkotteVertaling: E.J. Bron) Heel lang hebben politici en vooraanstaande media ons belogen en beweerd: de massale immigratie van cultuurbarbaren uit Afrika en de Oriënt zullen ons vrede en welvaart brengen. De realiteit? Migrantencriminaliteit wordt een alomtegenwoordig probleem.Omdat migrantencriminaliteit werd genegeerd, hebben onze politici geen nieuwe gevangenissen gebouwd. Per slot van rekening sukkelden ze ons in slaap met de bewering dat de criminaliteit zou afnemen. Nu moeten onze gevangenissen wegens instortingsgevaar ontruimd worden – ze zijn net zo bouwvallig als onze wegen, scholen, kleuterscholen en universiteiten, waarin gewoon niets meer geïnvesteerd wordt.En heel langzaam wordt ook de laatste zich ervan bewust: ondanks alle sussende leugens van onze politici luidt de waarheid dat de migrantencriminaliteit explodeert.We zouden nu wegens de exploderende migrantencriminaliteit meer cellen nodig hebben, we hebben er echter minder. En dat niet alleen: de criminele migranten worden ook steeds agressiever, ze zijn “een uitdaging voor het gevangeniswezen”. Zelfs op ooit vreedzame plaatsen zoals zwembaden is men tegenwoordig bang voor Oriëntaalse seks-gangsters die geen respect voor onze cultuur hebben. En in Chemnitz kon een politieagente een Pakistaanse seks-gangster onlangs alleen met een doelgerichte trap een aanval op haar onderlichaam afweren – een blijkbaar pijnlijke integratiecursus. De straffen voor geïmmigreerde seks-gangsters zijn ongelooflijk mild. Een Eritreeër, die een 17-jarige in een parkeergarage in Bad Oldesloe wilde verkrachten, hoeft maar enkele uren taakstraf te verrichten – dat was het. Dat verspreidt zich onder criminele immigranten.

De Duitse Stedenbond wil het probleem op interessante wijze oplossen: gewoon van veel “vluchtelingen” politieagenten maken. Daarover kun je alleen nog maar je hoofd schudden. Terwijl “asielzoekers” of “licht getinten” in onze speeltuinen drugs aan kinderen verkopen, zichzelf in speeltuinen voor de ogen van kinderen aftrekken en conductrices uit de trein willen gooien (“Jij hoer, jij bent respect aan ons verschuldigd”), willen we onze veiligheid aan migranten toevertrouwen?In Passau hebben “asielzoekers” onlangs nog een conciërge bijna doodgeschopt en hem daarna in de Donau gegooid. Als Duitsers een “asielzoeker” bijna doodgeslagen en de Donau gegooid zouden hebben, dan zouden alle politici nu op pelgrimstocht naar Passau gaan en optochten met kaarsjes organiseren – maar bij een Duits slachtoffer? Dan kijkt men gewoon de andere kant op. Hoe gek zijn wij eigenlijk? Tegenwoordig worden vrouwen in hun eigen huis door migranten verkracht – en de vooraanstaande media en de politici kijken de andere kant op. Een Turk foltert een gepensioneerde, die hem had gewezen op het rookverbod, met een strijkbout, brandende kaarsen en een mes in haar intieme gebied dood – en tegelijkertijd bejubelen zowel politici als de vooraanstaande media in koor de geïmmigreerde “verrijking”. Kan het nog krankzinniger?

De Egyptisch-Duitse politicoloog, publicist en filmcriticus, Hamed Abdel-Samad, schetst in zijn boek ‘Mohammed – een afrekening’ uit 2015 de ‘profeet’ als een gekwelde, paranoïde buitenstaander en een massamoordenaar, die over lijken ging om zijn doelen te bereiken. Door het verspreiden van dit soort berichten is zijn leven echter niet meer zeker. Al sinds 2013 circuleren er allerlei oproepen om de schrijver te vermoorden. De politici die de gruwelijke moordpartijen van ‘religie van de vrede’ ontkennen en verdoezelen, zijn op die manier al jaren bezig propaganda voor deze barbaren te plegen. Uit angst houden ze de islam weg uit het politieke debat. In plaats van de werkelijke oorzaken van het geweld aan te pakken, spreken ze van islamofobie als ze over de tegenstanders van de islam hebben en worden daarbij maar al te vaak  ondersteund door diverse meehuilende journalisten.

Bijna iedere Duitse stad kent inmiddels “Afrikaanse seksmaniakken”. En in bijna iedere Duitse stad zijn bejaarden, die zich alleen nog maar met een rollator kunnen voortbewegen, bang voor criminele migranten. En hoe reageren onze politici? Burgemeesters adviseren vrouwen tegenwoordig gewoon niet meer alleen de deur uit te gaan. Vroeger heeft Duitsland grondstoffen geïmporteerd om er producten van te maken die in de hele wereld gewild waren en veel geld opleverden. Tegenwoordig importeert Duitsland criminelen en terroristen, die geen enkel ander land wil hebben.En omdat we in Duitsland nu steeds meer criminele moslims hebben, worden in onze gevangenissen steeds meer islamwetenschappers aangesteld. Hoe lang zullen de mensen dit alles nog accepteren? Hoeveel willen we nog voor criminele buitenlanders uitgeven? Iemand moet de mensen de waarheid vertellen. En die luidt: onze politici en toonaangevende media zijn verantwoordelijk voor grenzeloze criminaliteit.

Extreemlinkse groepen in Duitsland veroorzaken regelmatig gewelddadige rellen en bedreigen rechtse politici met de dood en roepen openlijk op tot de ‘Volkstod’ van de Duitsers. Door middel van het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten, kan zonder overdrijving worden gesteld dat de échte nieuwe ‘bruinen’ in Europa de linkse groepen en partijen zijn, die klaarblijkelijk niet kunnen wachten om de autochtone Europeanen die hun landen, culturen en samenlevingen willen behouden, en niet willen laten verwoesten door islam, uit te roeien. Gezien de pro-islam standpunten van bijna alle linkse partijen in Europa heeft het er alle schijn van dat zij binnenkort op hun wenken zullen worden bediend. Honderdduizenden moslimmigranten in Duitsland hebben namelijk een twitter oproep gekregen om massaal de Duitsers, die ‘varkens’ worden genoemd, af te slachten: ‘Spoedig is het zover, Broeder. Allah heeft ons dit land beloofd, en hij heeft woord gehouden! Spoedig komt de dag van de afrekening. Het bloed komt over de Duitse varkens!’

De islam begon al in zijn begintijd met het massaal uitroeien van andere volken en religies. In de 10e eeuw vielen Arabieren en Turken India binnen, en slachtten in de 2 eeuwen daarna in totaal zo’n 80 miljoen Hindoes en 35 miljoen boeddhisten af, de grootste en meest bloedige genocide in de menselijke geschiedenis, waar u in onze geschiedenisboekjes tevergeefs naar zult zoeken. Immers: de islam is de enige beschermde religie, waar geen kwaad woord over gehoord mag worden.

Schandaal rond 5200 oorlogsmisdadigers.

Overgenomen van E.J.Bron. Sinds 2014 zijn er meer dan 5200 aanwijzingen over oorlogsmisdadigers onder zogenaamde “vluchtelingen” bij de Federale Duits politie binnengekomen. Maar in ongeveer 98% van alle gevallen volgde er geen onderzoek. Het blijkt de Duitse overheid niets uit te maken dat zich zware misdadigers onder zogenaamde “asielzoekers” bevinden, die een enorm gevaar voor de burgerbevolking kunnen vormen! De cijfers zijn meer dan schrikbarend: van 2014 tot begin 2019 gaf de Federale dienst voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF) ruim 5000 aanwijzingen betreffende “delicten volgens het volkerenrecht” aan de Federale politie en de procureur-generaal bij het hoogste Duitse gerechtshof door. Nog eens 200 meldingen kwamen van elders. Onder de zogenaamde “asielzoekers” zouden zich derhalve duizenden gewetenloze oorlogsmisdadigers kunnen bevinden.

Pikant: in 129 gevallen werd überhaupt onderzoek gedaan, zoals de “Zeit” bericht. Als je uitgaat van 5200 aanwijzingen, dan betekent dit dat de autoriteiten in 98% van alle gevallen helemaal niet actief zijn geworden. Onverbiddelijk dringt de verdenking zich op alsof er systeem zou zitten in het stilzwijgen van de onderzoekers. Want de uitspraak van een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken klinkt eerder ongeloofwaardig. Deze zei tegenover de pers: “Het grote aantal aanwijzingen heeft het niet toegestaan om ze allemaal, bijvoorbeeld door verhoor door de politie, na te trekken.”

Hebben onderzoeksautoriteiten daadwerkelijk te kampen met te weinig capaciteit? Nauwelijks! Want als het er om gaat om etnische Duitsers te vervolgen, omdat deze bijvoorbeeld hun mening hebben verkondigd op internet, dan worden alle hefbomen van het justitiële apparaat in beweging gezet. Zo werden bijvoorbeeld begin juni 2019 bij tientallen Duitsers ´s morgens in de vroegte de deuren ingetrapt – een actiedag van de BKA (Bundeskriminalamt – Duitse federale recherche) tegen zogenaamde “haatcommentaren” op internet. Bij de alle perken te buiten gaande razzia´s werden bijvoorbeeld computers en smartphones in beslag genomen, die in zekere zin golden als “corpus delicti”.

Terwijl er voor Duitsers voor zogenaamde “haatboodschappen” op internet tot vijf jaar gevangenisstraf dreigen, kunnen geïmmigreerde vermeende oorlogsmisdadigers het zichzelf in het Merkel-paradijs in de sociale hangmatten gemakkelijk maken. Het is verbazingwekkend hoe er in de BRD met twee maten wordt gemeten. Hard werkende belastingbetalers krijgen te maken met huiszoekingen vanwege het vermelden van hun mening op internet, en bij levensgevaarlijke oorlogsmisdadigers wordt zelfs helemaal geen onderzoek ingesteld.

Terug naar: Inhoud