De hype van 23 september 2017

 

Door: Franklin ter Horst(Aangemaakt: 27 september 2017)

Tijdens de hype rond de 23ste september 2017 viel op diverse sites op internet te lezen dat op die datum de wereld zou vergaan, Jezus/Yeshua op aarde zou terugkeren en het mannelijke kind (de gemeente) van de aarde zou worden weggenomen. Dit alles had volgens diverse zelfverklaarde Ďprofetení te maken met de stand van de sterren op die datum. Het Sterrenbeeld Leo (Leeuw), dat bestaat uit negen zichtbare sterren, zou gezelschap krijgen van de planeten Mercurius, Venus en Mars, en zo een kroon van twaalf sterren op het hoofd van de Maagd vormen. Om het allemaal nog wat opmerkelijker te maken, zou dit teken volgens sommigen uitsluitend boven Jeruzalem te zien zijn. Bovendien zou het zich precies voordoen binnen de periode dat het Joodse volk in 2017 hun Rosj Hasjana (nieuwjaarsdag) zouden vieren.De uitlijning van de stand van de sterren zou op 23 september 2017 volledig voldoen aan hetgeen geschreven staat in het boek Openbaring:

Openbaring 12:1-2 ďEn er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeŽn en in haar pijn om te baren.Ē

 

Er bestaat echter geen enkel verband tussen de genoemde sterrenstand en de maagd uit Openbaring 12, laat staan dat het mannelijke kind iets met de gemeente van doen zou hebben. Volgens de traditionele Rooms-katholieke exegese is de "Vrouw" de Maagd Maria, de moeder van de kerk de "Koningin des Hemels", maar ook dat is profetisch gezien onjuist. De vrouw in Openbaring 12 heeft niets met een sterrenconstellatie noch met de Maagd Maria van doen. De vrouw is niemand anders dan IsraŽl, de twaalf sterren zijn de stammen van IsraŽl en het mannelijke kindis niet van toepassing op de gemeente maar op Jezus/Yeshua, de "zonne der gerechtigheid ".De maan onder haar voeten is het symbool van de Islam, de creatie van Gods tegenstander, die uiteindelijk overwonnen zal worden.Openbaring 12 heeft in zijn geheel met IsraŽl te maken.

 

Er bestaat geen enkele aanwijzing dat de apostel Johannes sterrenbeelden in gedachten heeft gehad toen hij de eerste vijf verzen van Openbaring 12 opschreef. Daarbij komt dat Ąhet teken van den Zoon des mensenĒ (MattheŁs 24:30) voor iedereen zichtbaar zal verschijnen. Dat kon van het Ďtekení op 23 september 2017 niet worden gezegd. Het Evangelie staat niet in de sterren geschreven.

 

Het betrokken sterrenbeeld dankt zijn naam aan de Grieken en Romeinen. Die noemden dit sterrenbeeld respectievelijk Demeter en Ceres, naar hun godin van de landbouw. Of ook wel naar Justitia, de Romeinse godin van de rechtspraak; of naar Astraea, de Griekse godin van de schoonheid. Er is zelfs een apocalyptische 23 septembercultus ontstaan die nog steeds nagalmt. De sterrenconstellatie die zich op 23 september 2017 heeft voorgedaan is trouwens helemaal niet bijzonder want dat heeft zich in de afgelopen eeuwen al vaker voorgedaan zoals in: 1827, 1483, 1293 en in 1056 aldus Christopher Graney, hoogleraar fysica en astronomie aan de Jefferson Community & Technical College in Louisville, Kentucky (USA),.

Er zijn door de jaren tientallen dataís voorbij gegaan waarin allerlei Ďzienersí de apocalyps hebben voorspeld en over de opname hebben geprofeteerd.! Zo zou in 2002 de verborgen planeet Niburu met de aarde botsen en in 2010 was de komeet Elenin op weg om de aarde te verwoesten. Aan de hand van Mayakalenders werd de oordeelsdag voorspeld op 21 december 2012. De vier bloedmanen in 2014 en 2015 voorspelden iets bijzonders rond de staat IsraŽl. Men verwees daarbij naar:

JoŽl 2:30-31 ďEn Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt.Ē

Dat alle vier de bloedmanen in het sabbatsjaar op Joodse heilige dagen zouden vallen, dat kon toch geen toeval zijn maar ook in dit geval heel veel herrie over niets! Een bloedmaan is niets bijzonders maar een gewoon natuurlijk fenomeen. In Jeremia 10:2 staat: Zů zegt de Here: Gewend u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken.

Wij hebben de The Harbinger en deThe Shemitah voorbij zien komen met geflopte profetische theorieŽn dat de terugkomst van Jezus/Yeshua op handen zou zijn en dat de opname elke dag zou kunnen gebeuren.

Met de hype van 23 september 2017 nog vers in het geheugen, blijken velen dagelijks op internet op zoek naar nieuwe dataís om bevestigd te krijgen dat de opname nu toch echt snel moet gaan plaatsvinden en dat Jezus/Yeshua nu toch spoedig moet terugkeren. Net als in het najaar van 2017 verschijnen er aan de lopende band nieuwe dataís waarop het allemaal zal gebeuren. Misleiding op misleiding! Verontschuldiging op verontschuldiging nadat de dataís zijn gepasseerd zonder dat er iets is gebeurt. Opvallend is dat het gaat om grote groepen christenen die blijven steken in hun comfortabele geloof dat Jezus/Yeshua ieder moment terug kan komen en de opname elk moment kan gebeuren.

Voor de christenen die niet begrijpen dat het huidige IsraŽl alles te maken heeft met Gods plan met het volk van IsraŽl en de wereld, zullen de profetieŽn in het Oude Testament en het boek Openbaring, een gesloten boek blijven. Er zijn door de eerder genoemde voorbeelden en de 23 septembercultus van 2017 weer heel wat christenen door diverse zelfverklaarde Ďprofetení op een dwaalspoor gezet.

 

Terug naar: Inhoud