De grootste slavenhandelaren in de geschiedenis van de mensheid waren moslims

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 7 november 2022)

De hypocriete Israël hatende meute schreeuwt moord en brand over vermeende Israëlische schendingen van de Palestijnse mensenrechten, maar dergelijke verontwaardiging is nauwelijks te horen over de wijdverbreide slavernij in de Arabische landen. De antisemitische obsessie van degenen die Israël zien als 's werelds enige schender van de mensenrechten en hun trouw aan de fake-Palestijnen verklaren, is vooral schrijnend gezien hun gebrek aan interesse in het misbruik dat door Palestijnse leiders wordt gepleegd tegen hun eigen volk, de vervolging van Palestijnen in Libanon, en de marteling en moord op Palestijnen door het Syrische regime. Nog opmerkelijker is het stilzwijgen van mensenrechtenactivisten over slavernij in de Arabische wereld. De grootste slavenhandelaren en bezitters in de geschiedenis van de mensheid waren de Arabieren. Het onderwerp kreeg in de jaren tachtig korte bekendheid met de publicatie van John Laffins boek The Arabs as Master Slavers (1982) en Murray Gordons Slavery in the Arab World (1989). Laffin merkte op dat “de slavenhandel voor het eerst in Afrika was begonnen door de Arabieren; zij waren de inkopers en leveranciers” en dat “vanaf de vroegste periode van de geschiedenis van de islam in Afrika, slaven vaak werden genoemd als eerbetoon of belasting betaald aan politieke superieuren.”

De wreedste en langste slavenhandel in de geschiedenis komt op rekening van Arabieren. De Senegalese antropoloog Tidiane N´Diaye spreekt in zijn boek over de “versluierde volkerenmoord”.“De islamitische slavenhandel was de langste in de geschiedenis van de mensheid”, aldus N´Diaye. Moslims hadden bijna duizend jaar lang het monopolie op de handel met zwarte Afrikanen, voordat zo langzamerhand de eerste Europeanen op dit terrein opdoken. Binnen een periode van ongeveer 450 jaar ontrukten zij ongeveer 12 miljoen mensen aan het zwarte continent, de doden niet meegerekend, die naar Noord- en Zuid-Amerika en naar het Caribische gebied werden gedeporteerd. Via de islamitische slavenhandel werden “in totaal vermoedelijk tot 15 miljoen Afrikanen naar de islamitische kernlanden tot aan China gedeporteerd; dat zijn schattingen, zij reiken tot 17 miljoen.” Dat schrijft Charlotte Wiedemann in een essay, dat begin 2012 verscheen in “Le monde diplomatique”. Ook N´Diaye gaat uit van 17 miljoen betrokkenen, ook hier zonder diegenen die bij de overvallen op de dorpen vermoord werden of tijdens de zware transporten om het leven kwamen.

“Hij duurde 1300 jaar lang en eiste veel meer slachtoffers dan de slavenhandel naar Amerika – die 400 jaar duurde. De zwarte Afrikanen werden naar de Arabische wereld, naar Turkije, naar Perzië en naar India verscheept. Of ze werden door de Sahara naar Noord-Afrika gedreven. Velen stierven al bij de overvallen op de dorpen of door de ontberingen tijdens het transport. Wie op de slavenmarkten aankwam werd gecastreerd. Vier van de vijf Afrikanen sterven aan deze gevaarlijke operatie. Ook de jongens en mannen, die het zwaarste werk op plantages of in mijnen moeten doen, werden ontmand – niet alleen de eunuchen, die in de huishouding werken of de harems bewaken.

Laffin citeert The Economist uit 1956: “Saoedi-Arabië lijkt het meest schuldig wat betreft ‘klassieke’ slavernij.” De Saoedi's waren de laatsten die de slavernij in Arabië afschaften - in 1962. Velen van hen werden geen slaven meer genoemd, maar hun behandeling bleef precies hetzelfde als voorheen. Zelfs in de jaren tachtig zag je advertenties in Saoedische kranten die aanboden om 'een hardwerkend Indiaas meisje te ruilen' voor een 'laat-model Amerikaanse auto'.

 

De status van buitenlandse arbeiders in Saoedi-Arabië, vooral die van vrouwelijke huishoudsters, is zelfs nu zeer verontrustend en verwant aan een soort slavernij. Zoals alle buitenlandse werknemers in Saoedi-Arabië, zijn hun paspoorten in het bezit van hun werkgevers, die de macht hebben om hen ervan te weerhouden hun baan te verlaten, of om ze in een oogwenk het land uit te zetten. Deze werknemers zouden volgens de laatste regelgeving die bedoeld is om "de arbeidsomstandigheden te verbeteren", recht hebben op "negen uur rust" per dag, wat neerkomt op een potentieel van 15 uur werk, zes dagen per week. Sommige van deze arbeiders worden seksueel misbruikt door hun meesters, zonder verhaal. De omstandigheden waren zo slecht dat verschillende landen, waaronder Oeganda, Ethiopië en de Filippijnen, hun onderdanen hebben verboden om in Saoedi-Arabië te gaan werken totdat de arbeidsomstandigheden in het Koninkrijk zijn verbeterd.

Moderne slavernij bestaat bijvoorbeeld ook in Qatar, waar mensen als slaven worden behandeld. Zoals bekend is Qatar gastland van de 22e  editie van het FIFA wereldkampioenschap voetbal in 2022. De keuze voor Qatar leidde tot heel wat mondiale tegenstand temeer omdat in juni 2014 de Britse krant 'The Sunday Times' meldde dat stemgerechtigde FIFA-leden zijn omgekocht om op Qatar te stemmen. Sinds de toekenning zijn er enorme corruptiebeschuldigingen bekend geworden. Zo zou de Golfstaat de FIFA in totaal $ 880 miljoen voor het wereldkampioenschap hebben betaald, bericht de “Sunday Times” in Groot-Brittannië. Daarvan zouden de tv-zender uit Qatar, Al Jazeera, $ 400 miljoen en het emiraat Qatar $ 480 miljoen voor hun rekening genomen hebben. Negen stadions zijn nieuw gebouwd en drie bestaande stadions gerenoveerd.

Daarvoor zijn honderdduizenden gastarbeiders aangetrokken die onder erbarmelijke omstandigheden leven en als slaven worden behandeld. Door levensgevaarlijke arbeidsomstandigheden hebben ruim 6500 arbeiders het leven verloren. Volgens onderzoek door “The Guardian” komen er elke week gemiddeld 12 arbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka om het leven. Het totale aantal gestorven uitzendkrachten is vermoedelijk groter, omdat landen zoals Kenia en de Filippijnen, die eveneens goedkope arbeidskrachten naar Qatar sturen, geen sterfgevallen registreren.

Uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat is vrijgegeven blijkt dat in 2021 naar schatting 50 miljoen mensen in moderne slavernijomstandigheden leefden, waaronder 33 miljoen kinderen. Hiervan zitten 28 miljoen gevangen in dwangarbeid en 22 miljoen in gedwongen huwelijken. Volgens de Global Slavery Index (GSI) zijn meer dan 500.000 mensen slaven in Arabische landen. Shravan Raghavan, de redacteur van Statecraft, een publicatie gericht op Zuid-Azië, legt uit: “onder wat bekend staat als het kafala-systeem, waarin ze in wezen eigendom worden van werkgevers.” Deze immigranten hebben meestal geen idee waar ze aan beginnen. “Onder de voorwaarden van het kafala-systeem,” merkt hij op, “kunnen arbeiders hun baan niet opzeggen of het land verlaten zonder de toestemming van hun sponsor, en diezelfde sponsors houden hun paspoorten en salarissen in en zelfs betaling eisen om hun vrijlating goed te keuren.” Velen worden misbruikt:

Wetshandhavinginstanties bieden weinig respijt en sturen over het algemeen vermoeide arbeiders terug naar hun misbruikers als ze alarm durven slaan. Dit alles herinnert ons eraan dat het in de islam geoorloofd is om slaven vast te houden.

Slavernij is acceptabel in de islam. In de koran zegt Allah tegen Mohammed dat hij hem meisjes als seksslavinnen heeft gegeven: “O profeet, voorwaar, wij hebben uw vrouwen wettig gemaakt aan u aan wie u hun bruidsschat hebt betaald, en degenen die uw rechterhand bezit van degenen die Allah heeft jullie als oorlogsbuit gegeven.” (Koran 33:50). Mohammed zelf kocht, verkocht en bezat slaven, waardoor de praktijk sindsdien voor moslims is toegestaan, want Mohammed was de perfecte man (al-insan al-kamil) en gedragsmodel (uswa hasana). Het herinnert ons er ook aan dat moslims in de Koran wordt geleerd dat, hoewel ze de "beste van de volkeren" zijn (3:110), ongelovigen de "meest verachtelijke van alle geschapen wezens" zijn. (98:6) Gelukkig handelen lang niet alle moslims hiernaar. Maar fanatieke moslims hebben het gevoel dat ze niet-moslims met zoveel wreedheid kunnen behandelen als ze willen. Het zijn tenslotte ongelovigen.

In Soedan, waar nog steeds duizenden mensen door hun landgenoten in het noorden tot slaaf worden gemaakt, riepen de Arabieren al in de 7e eeuw de Jihad uit, de heilige oorlog tegen de zwarten. De Arabieren chanteerden eeuwenlang de Afrikaanse koningen om zich aan de islam te onderwerpen en slaven te leveren als beschermingsgeld. Tussen 1860 en 1890 deporteerden de Arabieren meer slaven dan de Europeanen in een hele eeuw. Een centrum van de smerige handel was het Oost-Afrikaanse eiland Zanzibar. Hier sloot men de mensen na het verbod op de slavernij op in ondergrondse kerkers. De mensenhandel maakte van de beruchte Tippu Tip de op één na rijkste man van Zanzibar. En nog na 1920 zwoegden er slaven op de plantages van het eiland.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud