De erfenis van Barack Hoessein Obama

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 23 januari 2017) (Laatste bewerking: 25 augustus 2020)

 

Financiële chaos , abortus, dramatisch stijgende werkloosheidscijfers, tentenkampen, gezondheidszorg, heulen met extremistische moslimorganisaties en het weigeren zijn geboortecertificaat te tonen. In de acht jaar van zijn presidentschap werden een half miljoen Christenen, Yazidi's en Moslims in het Midden-Oosten door IS(IS) en andere islamitische barbaren afgeslacht in een genocidale campagne die in de naam van de god van de islam werd uitgevoerd. Twintig miljoen anderen werden in ballingschap gedreven door dezelfde jihadistische troepen. Libië en Jemen werden terroristische staten. Er zijn keiharde bewijzen dat Barack Hussein Obama zowel IS(IS) als Al-Qaeda en Al-Nusra van wapens heeft voorzien. Het gaat om tienduizenden geweren, honderden mortieren en bewapende Humvees. Amerika - eens de dominante buitenlandse macht in het Midden-Oosten- werd vervangen door Rusland, een bondgenoot van de monsterregimes in Syrië en Iran, en hun terroristische proxies. Onder de bescherming van de Obama-administratie mocht Iran uitgroeien tot de gevaarlijkste terreurstaat ter wereld. Iran met bloed aan de handen van duizenden Amerikanen, mocht van Obama van pariestaat een dominante staat in de regio worden en macht gaan uitvoeren in Libanon, Syrië, Gaza en Jemen.

 

Crisis na crisis is wat Barack Hoessein Obama de wereld heeft voorschotelt. De Verenigde Staten zijn onder zijn leiding vervallen tot een land waarin werkelijk alles op zijn kop is gezet, aloude normen en waarden zijn vernietigd, en eens ondenkbare en bizarre zaken het nieuwe 'normaal' geworden. Hij loog over zijn geboorte, zijn kinderjaren, zijn schoolopleiding, zijn invloed in verenigingsleven, zijn prestaties, zijn politiek, zijn ware geloof en zijn plannen met de toekomst van de Verenigde Staten. Hij loog over alle facetten van zijn leven.  Zijn presidentschap hing aan elkaar van misleiding, bedrog, onbetrouwbaarheid en Israël haat. Hij heeft al zijn verzinsels gebruikt om de verkiezingen te winnen en vervolgens zijn radicale agenda te kunnen uitvoeren. Volgens diverse personen die hem vroeger hebben gekend is hij één grote vervalsing. Volgens hen kende de leugenachtigheid van deze man geen grenzen. De Amerikaanse organisatie Grassfire Nation heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de handel en wandel van  Obama en is daarbij tot verbijsterende conclusies gekomen. Het document draagt de titel "ObamaLies". Het is voorzien van talloze bronnen en telt maar liefst 122 bladzijden.

Nog nooit misleidde, manipuleerde en loog een president zo als Obama. Men dacht dat Jimmy Carter de slechtste president ooit was maar zijn optreden verbleekt in vergelijking met dat van Obama. Hij werd door sommige deskundigen zelfs een “menselijke sloopkogel” genoemd. Richard Nixon en Bill Clinton zijn niet langer de grootste leugenaars in de Amerikaanse geschiedenis!  

Velen, ook in de Verenigde Staten hebben lange tijd gedacht dat Barack Hussein Obama de antichrist zou zijn. Dit mede omdat zijn naam valt te herleiden naar zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst van de Bijbel, ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen’. Lucas 10:18. De naam Barack betekent in het Hebreeuws (Baraq) ‘bliksem’. Ook in het Grieks betekent Barak ‘bliksem’. De Hebreeuwse term ‘bama’ wordt gebruikt als referentie naar de ‘hoogten’ van de hemel, zoals in Jesaja 14:14. Dit wordt in dat hoofdstuk direct in verband gebracht met de val van Lucifer, satan. Barack O Bama vertaalt zich vanuit het Hebreeuws dan ook als ‘Bliksem van (uit) de hemel, ‘In Lukas 10:18 heeft Jezus (indien Hebreeuws sprekend) daarom letterlijk gezegd: ‘Satan Baraq O Bama’. Obama's presidentiële Cadillac droeg als bijnaam 'Het Beest' en de codenaam van zijn geheime dienst was 'de Afvallige' (RENEGADE). Hij liet er geen misverstand over bestaan wat zijn bedoelingen waren met het christendom in eigen land en daarbuiten. Uit alle maatregelen die hij heeft genomen bleek dat hij het christendom tot staatsvijand had verklaard. Dus zo raar was de gedachte niet dat men in hem de antichrist zag.

Wat daarnaast ook voeding gaf aan dat idee was dat hij op 16 maart 2012 zijn handtekening had gezet onder executive order 13603 . Dat gaf hem de mogelijkheid de staat-van-beleg (Martial Law) af te kondigen waarmee hij de volledige macht naar zich toe had kunnen trekken! Ook heeft het er even naar uitgezien dat hij de ambitie had om Ban ki-Moon als secretaris-generaal van de Verenigde Naties op te volgen maar dat is de Portugese oud-premier Antonio Guterres geworden. Maar wie weet gebeurt er nog iets waar niemand op gerekend geeft en komt hij alsnog weer op het wereldtoneel terug.

Obama liet de laatste weken van zijn regeerperiode regelmatig horen hoe fantastisch hij het allemaal gedaan had. Bij zijn afscheid bewierookte hij zichzelf maar liefst 86 maal.  Maar in werkelijkheid heeft hij alleen maar bitter kruid gezaaid wat mogelijk nog jarenlang zal voortwoekeren. De leiders in Brussel, de internationale media en vele anderen hebben 8 jaar lang zijn narcistische lofzang luidruchtig meegezongen. Hij heeft zijn eigen land in een diepe chaos gestort en ook internationaal een enorme puinhoop achtergelaten.

In enkele steden, zoals in Flint (Michigan), leeft ongeveer 40% van de mensen onder de armoedegrens. Volgens een rapport zijn 564.708 mensen in de VS dakloos. Ze overnachten op straat, in auto´s, in tentenkampen, in daklozencentra of in gesubsidieerde overgangswoningen. In totaal 206.286 van de daklozen leven in gezinsverband. De andere 358.422 zijn alleen, in totaal 25% is kind. Dan zijn er nog 83.170 chronisch daklozen mensen die op grond van een handicap op straat moeten leven. Een niet onbelangrijk deel van de daklozen zijn veteranen. Van hen hebben 47.725 geen vaste verblijfplaats. Bovendien worden er 1,4 miljoen veteranen met dakloosheid bedreigd. Volgens het onderzoek is dit te wijten aan ontbrekende ondersteuning, een lichamelijke handicap of aan posttraumatische stoornissen. Uitgerekend de stad waarin het Pentagon zich bevindt, Washington, DC, heeft het grootste aantal dakloze veteranen. De stad New York bezit het hoogste aantal daklozen sinds de financiële crisis van 1929. Los Angeles riep in september 2016 op grond van de toenemende dakloosheid de noodtoestand uit. Maar ook in economisch florerende regio´s zoals Sillicon Valley in Californië komen grote aantallen daklozen voor. De regio met de zakenzetels van Google, Apple en Co. bezit een van de grootste aantallen daklozen in de hele VS.

Analisten vragen zich bezorgd af of Donald Trump nog wel in staat zal zijn deze door Obama hem aangerichte puinhoop te herstellen. Hij heeft gelijk met zijn aantreden de website van het Witte Huis ingrijpend veranderd. Nauwelijks een uur nadat Trump de macht had overgenomen werd Obama’s klimaatpolitiek al door hem ten grave gedragen. Alle verwijzingen van Obama’s radicale “climate change”-agenda werd vervangen door een pagina getiteld ’An America First Energy Plan’ (Een Amerika Eerst Energieplan). Obama was een fanatieke Global Warming activist en stond volledig achter het leugenachtige concept van Global Warming. Ook heeft Trump de informatie over de gezondheidszorg, burgerrechten en rechten voor homo’s, lesbiennes en transgenders verwijdert of vervangen. Trump heeft tevens plannen bekendgemaakt hard tegen moslimextremisten te zullen optreden en een eind te zullen maken aan de enorme toestroom van moslims in Amerika. Obama liet ongeveer 1 miljoen moslims ongehinderd het land binnenkomen. Hij werd in het Witte Huis zelfs bijgestaan door een groep radicale volgelingen van de Moslimbroederschap. Obama verbood de toepassing van de begrippen “Islam”, “jihad”, “radicaalislamitisch terrorisme” en “radicale islam” in Amerikaanse veiligheidsdocumenten. Hij de-islamiseerde zelfs de door hem samen met de CIA, Saudi-Arabië en Turkije gecreëerde “Islamitische Staat met de woorden: “ISIL is niet islamitisch. Hij koos voor een cultuur van ontkenning en politieke correctheid.

Screenshot_16Volgens diverse deskundigen hing Obama’s presidentschap aan elkaar van misleiding, bedrog en onbetrouwbaarheid. Hij probeerde met verdraaide economische statistieken, halve financiële waarheden en hele budgettaire leugens, de burger een rad voor ogen te draaien. Er zijn gedurende zijn regeerperiode maar liefst 10,7 miljoen arme Amerikanen bijgekomen. Ruim 50 miljoen Amerikanen zijn afhankelijk van voedselbonnen. Tentenkampen, gezondheidszorg, heulen met moslimextremisten, het weigeren zijn echte geboortecertificaat te tonen, crisis na crisis is wat “Yes we can” Obama de wereld heeft voorschotelt. De Verenigde Staten zijn onder zijn presidentschap vervallen tot een land waarin werkelijk alles op zijn kop is gezet. Aloude normen en waarden zijn vernietigd, en bizarre zaken het nieuwe 'normaal' worden. Wat nog het meest verbijsterende is, is dat de Amerikaanse bevolking hem een tweede termijn van vier jaar heeft gegeven. Was hij tijdens zijn eerste termijn al druk bezig Amerika in een diepe crisis te storten, zijn herverkiezing heeft het hem mogelijk gemaakt het afbraakproces verder door te voeren. De CEO van Murray Energy, Robert Murray, noemde Obama ‘de grote verwoester bijgestaan door radicale milieufanaten, de liberale elite en figuren uit Hollywood.’

Hij werd gelauwerd en bewierookt als degene die de VS en de hele wereld zou redden maar heeft praktisch al zijn verkiezingsbeloften gebroken. Middels allerlei dubieuze wetten heeft hij getracht de vrijheid van de Amerikaanse burgers aan banden te leggen. De ethische opvattingen van Obama over onderwerpen als abortus en stamcelonderzoek hebben hem tot de meest extreme pro-abortuspresident gemaakt. Hoe kon een altijd al openlijk radicaal linkse, pro-Marxistische anti-Amerikaan gekozen worden tot president, zonder dat hij ook maar één moment hoefde te bewijzen wie hij werkelijk is?

 

Dat een foto meer waard is dan 1000 woorden bewijst deze afbeelding. De naam van het boek dat Obama hier in zijn handen heeft draagt de titel: De wereld ná Amerika, en geschreven door een ‘mede’ moslim (Fareed Zakaria). Iemand was met een camera, op het juiste moment op de juiste plaats. Obama was niet blij met de publicatie en heeft er alles aan gedaan om dat te voorkomen, maar dat is mislukt. 

 

De voormalig Amerikaanse presidentskandidaat Alan Keyes heeft gelijk gekregen toen hij zei dat Obama de VS in een enorme crisis zou storten. Keyes: ,,We hebben krankzinnige kinderen aan het hoofd van onze regering staan. Een paar jaar geleden was al duidelijk dat we niet genoeg geld meer hadden en toch blijven ze biljoenen uitgeven. Zijn we gek geworden in dit land? We hebben dat geld niet!! Toch beweren ze dat een failliete regering het al even failliete bankensysteem kan redden. Amerika heeft een persoon gekozen die mogelijk niet gekwalificeerd is, en die met stompzinnige ideeën komt, alsof de wetten van de economie zijn opgeheven en zijn plannen gefinancierd kunnen worden met geld dat niemand heeft.” Keyes was lang de enige niet meer die riep dat het land onder Obama, naar de knoppen zou gaan.

Volgens Mychal Massie, voorzitter van het “National Leadership Netwerk of Black Conservatives” in Washington, zijn drie belangrijke historische gebeurtenissen door Obama op de achtergrond geraakt. ,,Jimmy Carter is niet langer de slechtste president van Amerika ooit en Richard Nixon en Bill Clinton zijn niet langer de grootste leugenaars in de Amerikaanse geschiedenis!”Massie noemt Clintons escapades met onder meer Monica Levinsky en vele anderen, niet langer het hoofd thema van wat er zoal in het Witte Huis heeft plaatsgevonden, maar staan voor altijd in de schaduw van waar Obama allemaal voor staat. Massie zegt niet al teveel woorden vuil te willen maken aan het falen van deze president. ,,Zijn falen vind plaats op alle fronten en hij liegt omdat hij gewoon een leugenaar is! Hij liegt over zijn geloof, hij liegt over zijn moeder, hij liegt over de plaats van zijn geboorte, hij liegt over alle facetten van zijn leven.”

Obama’s inauguratie was ook al niet geheel volgens de voorschriften.

 

Op dinsdag 20 januari 2009 werd Obama ingezworen en de hele wereld heeft kunnen zien dat het een act is geworden zoals nimmer bij een inauguratie is gezien. De hele wereld zag bij de ceremonie Obama zijn hand op de Bijbel van Abraham Lincoln leggen. Het geheel duurde slechts 20 seconden, maar Obama en John G. Roberts, opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof wisten van het afnemen van de eed een rommeltje te maken. Ten overstaan van een miljoenenpubliek struikelde Roberts over de plechtige woorden en hakkelde Obama achter hem aan. Omdat het “niet juist” afnemen van de eed mogelijk grond kan zijn voor het “onwettig” verklaren van zijn presidentschap, werd de hele zaak op 21 januari nog eens overgedaan en werd Obama in de “map-room” in het Witte Huis, in het bijzijn van negen getuigen, ten tweede male ingezworen. Saillant detail was dat het deze keer zonder Bijbel gebeurde. Waarom was de Bijbel tijdens de tweede ceremonie plotseling niet meer zo belangrijk? Opvallend was ook dat de ceremonie plaats vond voor de afbeelding van vrijmetselaar Benjamin Latrobe, de grote architect van het Capitool. Een andere opvallende gebeurtenis was dat de vrijmetselaars Loge nummer 7 (Singleton Loge) in Washington ter gelegenheid van Obama’s beëdiging een inauguratie bal organiseerde voor vrijmetselaren.

 

  Links Obama’s tweede eedaflegging en rechts de poster van het Vrijmetselaarsbal ter ere van Obama’s inauguratie

 

Obama is een 32ste graad vrijmetselaar en lid van de zwarte Prince Hall vrijmetselaarsloge. Het is algemeen bekend dat Washington door de eeuwen heen een bolwerk van de vrijmetselarij is geweest.

 

Dr. Sam Vaknin noemde Obama een leider met een Narcistische Persoonlijkheids Stoornis

 

Dr. Sam Vaknin, een wereldwijd erkende expert op het gebied van narcisme, noemde Obama een rasechte narcist. Hij schreef het toonaangevende werk 'Kwaadaardige Eigenliefde: Narcisme opnieuw bekeken'. Vaknin heeft het karakter, het gedrag, de woorden, de houding, de mimiek, de uitdrukkingen, de getuigenissen van Obama uitvoerig bestudeert. ,,Narcistische leiders zijn slecht en hun daden kwaadaardig en verderfelijk. Ze zijn subtiel, verfijnd, sociaal aangepast, manipulatief, overtuigend, en hebben een buitengewone vaardigheid de aandacht op zichzelf te richten. Verder ontbreekt het hen aan empathie. Ze zijn gedreven en meedogenloos. Narcisten zoeken één ding: macht. Ze willen macht over anderen, zodat ze hun meedogenloze karakter ten volle tot bloei kunnen laten komen. Macht en overheersing is het doel van hun leven, van hun bestaan. Het blijkt uit hun houding, hun woorden, hun reacties, hun oogopslag - hoe sterker dit te zien is, des te narcistischer is de persoon. Obama laat deze trekken buitengewoon sterk zien. Zijn lichaamshouding verraadt hooghartigheid” Tevens is hij meedogenloos en dat zal hij laten merken aan iedereen die hem in de weg staat. Hij negeert gegevens die in tegenspraak zijn met zijn fantasiewereld, of met zijn opgeblazen en grootse zelfbeeld. Dit heeft te maken met het zogenaamde magisch denken. Hij voelt dat hij boven de wet staat. Hij verlangt er vurig naar het exclusieve centrum van de aandacht te zijn, zelfs om bewierookt te worden. Hij heeft een messiaans-kosmische visie van zichzelf en zijn leven en zijn 'missie'. De echte Obama doet uit de hoogte, is gereserveerd, afstandelijk, en minacht de gewone burgers” aldus Vadkin.

 

Obama, pathologische narcist

 

Obama uw geboortepapieren alstublieft

Dat Obama het tot president van de Verenigde Staten heeft geschopt is een even opmerkelijk als een bizar feit. Er bestaan sterke aanwijzingen dat al ruim vóór de presidentscampagne in 2008 bij het Congres bekend was dat Obama geen Amerikaan was en daarom geen president had mogen worden. Veel Amerikanen verdachten hem van een onrechtmatig presidentschap, toch veranderde er niets. Al vanaf zijn aanstelling eisten honderdduizenden Amerikanen dat hij zijn echte geboortedocumenten openbaar zou maken. Men wilde de waarheid horen maar die moest kennelijk verborgen blijven. Niemand wenste hier helderheid over te verschaffen. Het Amerikaanse Congres niet, het Hooggerechtshof niet en de Federale Verkiezingscommissie niet. Obama zelf wilde eveneens niet op de zaak reageren.

Tijdens Obama’s bezoek aan Ghana noemde een grote Ghanese krant de Daily Graphic dit bezoek ‘een terugkeer naar het continent van zijn geboorte’. Daar waren ze in Amerika niet blij mee! Moest wat aan gedaan worden! En jawel, de krant plaatste een paar dagen later een rectificatie met de tekst: ‘het continent van de geboorte van zijn vader.Tijdens een bezoek aan Kenia op 26 augustus 2006, noemde Obama Kenia zijn thuisland en zei hij blij te zijn weer thuis te komen. In deze video is Obama te zien met de voormalige Keniaanse presidentskandidaad  Raila Odinga tijdens een bijeenkomst over AIDS op 2006.Tijdens deze bijeenkomst zei Obama  “Ik ben zo blij thuis te komen en al jou mensen hier te zien”.  De bijeenkomst vond plaats in het Kenya Medical Research Institutuut in Kisumu, Kenya.

 

De bekende advocaat en auteur Michael Shrimpton schrijft in zijn boek Spyhunter dat de CIA tijdens een fundraising party in 2008, DNA van Obama heeft weten te bemachtigen. Hieruit zou gebleken zijn dat de vrouw die doorgaat voor zijn moeder, Ann Durham, helemaal zijn moeder niet is. In de jaren van zijn presidentschap zijn er talloze mensen en organisaties geweest die naar de rechter zijn gestapt en geëist hebben dat Obama diende te bewijzen een geboren Amerikaan te zijn, maar al deze verzoeken zijn door de rechters naar de prullenbak verwezen.  Alle overheidsinstellingen kregen de opdracht om geen documenten vrij te geven zonder toestemming van Obama. De persman van het Witte Huis Robert Gibbs zei dat geen enkel bewijs voldoende zal zijn om de criticasters tevreden te stellen en dat daarom Obama niet op zaak wilde reageren. Maar is dat wel het punt? ‘Dit gaat niet over het weer’ zei Joseph Farah van WorldNetDaily (WND). Dit is een constitutionele aangelegenheid!

 

Miljoenen Amerikanen ergerden zich mateloos aan het feit dat Obama bleef weigeren zijn geboorteakte te laten zien zoals de grondwet dat voorschrijft. Men sprak van een politieke misdaad. Alle documenten waaruit zou kunnen blijken waar hij werkelijk geboren is- werden geseponeerd met de uitleg dat ‘geen enkele burger het wettelijke recht heeft’ de president te vragen wie hij werkelijk is…Maar wanneer Obama niets te verbergen had, wat was dan zijn probleem? Wat probeerde hij te verdoezelen? Alle bekende nieuwsagentschappen waaronder de New York Times en de Washington Post, deden er het zwijgen toe. Ze volgden trouw de opdracht te zwijgen over wat er allemaal achter de schermen gebeurde.

 

Billboards door heel Amerika

 

WorldNetDaily plaatste in alle delen van de Verenigde Staten billboards met daarop de eis dat Obama zijn originele geboortebewijs zou laten zien.  De gepensioneerde Amerikaanse legerleider generaal-majoor Paul E.Vallely deed tijdens een Lincoln Reagan diner in Virginia City, een oproep voor het onmiddelijk aftreden van Obama. “We moeten aandringen op het onmiddellijke aftreden van Barry Soetoero op basis van incompetentie, bedrog, fraude, corruptie, oneerlijkheid en schending van de Amerikaanse ambtseed en grondwet.” Een aantal gepensioneerde militairen probeerden hebben al eerder om Obama uit zijn ambt als president te verwijderen, maar zonder succes. Hoog onderscheiden officieren weigerden zelfs om Obama’s orders uit te voeren zolang hij weigerde met de gevraagde documenten voor de dag te komen. Deze militairen werden overgeplaatst en niet disciplinair aangepakt, omdat een officiële rechtszaak tegen hen er uiteindelijk toe zou kunnen leiden, dat Obama openheid van zaken zou moeten geven.

 

Na lang aandringen kwam Hawaï plotseling met een geboortecertificaat. Maar na onderzoek bleek al snel dat het om een vervalsing ging. Bovendien geeft Hawaï dit soort certificaten ook af aan personen die niet in Hawaï geboren zijn. Een speciaal team onder leiding van Sheriff Arpaio uit de staat Arizona, is na uitvoerig onderzoek tot de conclusie gekomen dat Obama's geboortecertificaat zoals in april 2011 door Obama vrijgegeven, 100% zeker een vervalsing is. Het Arpaio team werd bij onderzoek op Hawaï op alle mogelijke manieren door de betrokken autoriteiten tegengewerkt. Het gaat om een frauduleuze digitale kopie want het papieren certificaat is nooit boven water gekomen. Klik ook hier. Obama's halfzus beweerde tijdens een interview dat hij is geboren in een ziekenhuis in Hawaï maar noemde een ander ziekenhuis dan Obama zelf.

 

Volgens de Amerikaanse grondwet moet je, om president te kunnen worden, een in Amerika geboren burger zijn. Dat bewijs is nooit geleverd. Volgens de Amerikaanse grondwet, Artikel 2, Sectie 1, kan iemand alleen president worden als hij minstens 35 jaar oud is, 14 jaar in de VS woont en van nature een geboren Amerikaan is. Hoe kon een altijd al openlijk radicaal linkse, pro-Marxistische anti-Amerikaan gekozen worden tot president, zonder dat hij ook maar één moment hoefde te bewijzen wie hij werkelijk was?

 

De Keniaanse ambassadeur in Amerika, Peter Ogego, verklaarde in een radioprogramma dat Obama in Kenia is geboren. De journalist Jerome Corsi besloot vervolgens naar Kenia te reizen om de zaak te onderzoeken. Hij werd echter na een hardhandige ontvangst direct weer door de Keniaanse autoriteiten teruggestuurd.

 

Dominee Kweli Shuhubia uit Kenia en Bisschop Ron McRae beweren dat algemeen bekend is, zowel in christelijke als in moslimgemeenschappen, dat Barack Hoessein Obama, Jr., op 4 augustus 1961 in het Coast General Hospital in Mombassa is geboren als Barry Soetoero. Obama’s oma verklaarde in april 2009 dat hij inderdaad in Mombassa geboren is en dat zij bij zijn geboorte aanwezig is geweest. Zowel een Keniaanse minister als de ambassadeur van het Afrikaanse land hebben dit bevestigd. Omdat hij geboren is in Kenia, zou zijn geboortecertificaat in Engeland liggen. Op de vraag van een kind aan Michelle Obama hoeveel jaar zij met Barry (Barack) is getrouwd, komt zij tot vreemde antwoorden. Klik hiervoor voor op deze video vanaf 5 minuten.

Malik Obama, de oudere broer van Barack Hoessein Obama heeft op 9 maart 2017 het orginele geboortecertificaat van de voormalige president gepubliceerd. Klik hier. Zoals al van meet af aan bekend is, is hij op 4 augustus 1961 in het Coast Province General Hospital in Mombassa in Kenya geboren.

De Kenyan Standard Times publiceerde in 2004 een nieuwsbericht dat afkomstig was van Associated Press (AP), één van de grootste en bekendste internationale persbureaus ter wereld, waarin werd bevestigd dat Obama in Kenia is geboren. Van een professionele AP-journalist kan zonder aarzeling worden verwacht dat hij dergelijke feiten niet uit zijn duim zuigt, zeker niet in een jaar dat Obama's geboorteland nog totaal niet belangrijk was. Met andere woorden: Obama heeft inderdaad gelogen over zijn afkomst, en is wel degelijk geboren in Kenia.

 

De familie Soetoero met Barry rechts op de foto.

Ze gaven Obama de titel abortuspresident

Het was de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton die eerst de titel ‘abortuspresident’ droeg. Hij noemde tijdens zijn presidentschap abortus een ‘fundamenteel recht van vrouwen’.Gedurende zijn hele ambtstermijn probeerde hij abortus in het verplichte nationale ziekenfondspakket te krijgen. Hij sprak tweemaal zijn veto uit tegen wetten die probeerden de barbaarse abortusmethode op volkomen levensvatbare kinderen, uit te bannen. Clintons vrouw Hillary was eveneens een fanatieke volgeling van de pro-abortus kliek in Amerika. Het is Obama die de titel ‘abortuspresident’ van Clinton heeft overgenomen. Onmiddellijk na zijn aantreden als president, kondigde Obama aan om abortus sterk te ondersteunen, te promoten en te beschermen.

Op de website van het ‘Obama-Biden Overgangs Project’ kondigde hij een drastische politieke koerswijziging aan op het gebied van abortus door onder meer de pro-abortus organisaties zoals Planned Parenthood te ondersteunen. Deze organisatie bracht begin januari 2013 een rapport uit  met betrekking tot het aantal uitgevoerde abortussen in 2010 en 2011. Daarin staat dat er in 2010- 329.445 abortussen zijn uitgevoerd en in 2011-333.964. Dat zijn 663.409 abortussen in twee jaar tijd. Planned Parenthood heeft de beschikking over een totaal budget van 1.244.700 miljard dollar. ‘Wij zijn bijzonder trots op ons behaalde resultaat en willen onze dank uitbrengen aan onze partners, sponsors, vrijwilligers, directie en vrienden die ons hebben geholpen dit allemaal mogelijk te maken, aldus president Cecile Richards en voorzitster Cecelia Boone. Trots dus op de vernietiging van 663.409 levens in twee jaar tijd.

De ethische opvattingen van Obama over onderwerpen als abortus en stamcelonderzoek maakten hem de meest extreme pro-abortuspresident. Obama vond zelfs dat er een ‘fundamenteel recht’ op abortus moest komen gedurende heel de zwangerschap, inclusief het recht om een volledig ontwikkeld kind in de laatste weken te doden om niet nader omschreven ‘gezondheidsredenen’. In feite werd op deze manier iedere beperking op abortus afgewezen. Abortus is onder Obama de meest voorkomende chirurgische ingreep in Amerika geworden. -

De wereldwijde abortusindustrie heeft direct na het aantreden van Donald Trump, een geweldige dreun te verwerken gekregen. De jaarlijkse steun van 650 miljoen dollar van de regering Obama is direct door Trump stopgezet. Het geld werd onder meer gebruikt om de mogelijkheden voor abortus in Afrika te bevorderen. De Nederlandse minister Ploumen reageerde geschokt en ondernam direct actie om een vervangende geldstroom op gang te brengen, zodat de abortusindustrie niet in de problemen zal komen door geldgebrek. Nederland stelde direct 10 miljoen euro beschikbaar.

ObamaCare

De Amerikaanse vicepresident Joe Biden kon zijn tong niet in toom houden toen het Huis van Afgevaardigden in de VS instemde met Obama’s zorgplan (Obamacare). Toen Biden Obama omhelsde om hem te feliciteren, vingen de microfoons zijn woorden “This is a big fucking deal” op. Dat valt uit te leggen als: we hebben ze mooi genaaid! “Change has come to America!” schreeuwen de voorstanders. Het wetsvoorstel werd met 219 tegen 212 stemmen aangenomen; 34 Democraten stemden uiteindelijk met alle Republikeinen tegen. Obama noemde de beslissing "een overwinning voor alle Amerikanen", en riep politici op oude oorlogen niet opnieuw uit te vechten. Hij verzekerde dat zijn ingreep in de ziekteverzekering louter gebeurde uit altruïstische motieven. "Ik deed dit niet omdat dit goede politiek was. Ik deed het omdat dit goed is voor het Amerikaanse volk".

Bijna alle Amerikanen kregen de opdracht de een of andere ziektekostenverzekering af te sluiten en verzekeraars mochten  niemand afwijzen, anders zouden ze een boete krijgen. Wanneer het een goed plan zou zijn geweest, had Obama niet zoveel moeite hoeven doen zijn eigen Democratische achterban over de streep te trekken met allerlei snoepreisjes en vage beloften etc. Obama heeft met dit plan alle morele grenzen overschreden.

Nog nooit misleidde, manipuleerde en loog een president zo als Obama.  Zo zei hij dat de Amerikanen hun bestaande verzekering mochten behouden wanneer ze dat zouden willen. Maar in werkelijkheid misleide hij het Amerikaanse volk tussen 2008 en 2013 in totaal 36 keer met deze belofte.  Volgens NBC-News wist Obama, zelfs terwijl hij deze leugen herhaalde, dat meer dan 40% tot 67% van de individuele verzekerden hun polissen niet konden houden. Echter kort na zijn beloftes verschenen er brieven in de bus bij miljoenen Amerikanen waar deze belofte kennelijk niet op van toespassing is. Obama ontkende staalhart dat hij deze beloftes ooit gedaan te hebben, maar de bewijzen waren waren talrijk.

Donald Trump kondigde direct na zijn aantreden de peperdure, onbetaalbaar geworden “Obamacare” terug te draaien voor de miljoenen Amerikaanse middenklasse gezinnen die hierdoor in financiële problemen zijn geraakt.

Obama’s connecties met de homobeweging

 

Dat Obama de homobeweging een warm hart toedroeg was ook al lang geen geheim meer.Een voormalige jeugdvriendin van Obama zegt dat er drie dingen centraal stonden in Obama’s leven: cocaïne, leugens en homoseksuele vrienden. De in 1963 geboren Mia Marie Pope zegt hem enkel te kennen onder een naam: Barry Soetoero. Toen ze beiden op Hawaï woonden behoorden ze tot hetzelfde vriendenclubje. Volgens Pope noemde Obama zich in die tijd zelf een ‘buitenlandse student’, en was het algemeen bekend dat hij in homokringen verkeerde. Daarnaast herinnert ze Barry als een ‘pathologische leugenaar’. In hun vriendenkring stond hij behalve zijn cocaïnegebruik ook bekend vanwege zijn voorliefde voor ‘oudere blanke mannen’, die hem van coke voorzagen.

'Barry Soetoero was een coke snuivende, crack rokende homo en een pathologische leugenaar.'

Pope is niet de eerste die Obama ervan beschuldigt zich anders voor te doen. Larry Sinclair schreef in 2009 in zijn boek ‘Barack Obama & Larry Sinclair: Cocaïne, Sex, Lies & Murder’ dat hij ooit eventjes de ‘lover’ van hem was. Dat gebeurde in november 1999, toen Obama 38 jaar oud was. Sinclair schreef dat hij tot 2004 geen benul had met wie hij destijds van doen had. Pas toen Obama zich in 2007 kandidaat stelde voor het presidentschap, besloot Sinclair hem met zijn crack-verleden te confronteren. Daar kreeg hij al gauw spijt van, omdat er onmiddellijk een lastercampagne tegen hem werd opgestart, en hij onder grote druk werd gezet. Bovendien bleek een andere vroegere veronderstelde gaylover van Obama, Donald Young, onder mysterieuze omstandigheden om het leven te zijn gekomen. Naast Young bleken er nog minstens 2 anderen uit de homoscene in Chicago die contact met Obama zouden hebben gehad, plotseling te zijn gestorven. Hij en twee andere homoseksuele gemeenteleden kwamen eind 2007 onverwacht om het leven, zogenaamd door bloedvergiftiging, lontontsteking en AIDS. Volgens Young zijn zij echter geëxecuteerd. In een interview met The Globe beweerde ook Youngs moeder Norma Jean dat haar zoon was vermoord, zodat Obama’s homoseksuele verleden niet aan het daglicht zou komen.

De promotie en normalisatie van homoseksualiteit was een van de hoekstenen van zijn binnen –en buitenlands beleid. Zijn bezoek aan een aantal Afrikaanse landen eind juni 2013, leek eerder op een pro-homo toer dan een politiek bezoek.De vice-president van Kenia, William Ruto, reageerde tegen Obama: ‘Wij gaan hier anders mee om. Onze natie is soeverein en Godvrezend. Dit gaat in tegen onze tradities.’ Eerder botste Obama over dit thema al met president Macky Sall van Senegal. Homoseksualiteit is verboden in veel Afrikaanse landen. De radicale homoseksueel Kevin Jennings, werd door Obama aangewezen als 'Safe School Tsar' om in die hoedanigheid leerlingen van basis- en middelbare scholen te adviseren boeken te lezen waarin op een positieve manier over kinderporno en gayseks wordt geschreven. Christelijke gewetensbezwaarden ten aanzien van het homohuwelijk werden door Obama in de categorie 'racisten' geplaatst.

 

Zowel het Griekse, het Romeinse als het Babylonische Rijk -alsmede ook de Oud Testamentische steden Sodom en Gomorra- bevonden zich aan de vooravond van hun definitieve ondergang in een vergelijkbare morele val als de Verenigde Staten in onze dagen. Dat kwam niet zozeer vanwege het feit dát er homoseksualiteit, pederastie e.d. bestond, maar wel dat het gepromoot werd en in sommige gevallen (de Grieken, Sodom en Gomorra) zelfs de voorkeur kreeg boven normaal heteroseksueel verkeer.

Obama een stiekeme moslim

Hij is de zoon van een hele generatie soennitische moslims in Kenia. Dezelfde stam heeft ooit Keniaanse christenen in de pan gehakt. Tijdens zijn verkiezingscampagne werd alles gedaan, om zijn islamitische achtergrond te bagatelliseren, en juist zijn 'christen' zijn te benadrukken. Terwijl hij in Indonesië nog een gelovig moslim was, presenteerde hij zich later plotseling als een ‘vroom’ christen. Maar gedurende zijn presidentschap begon het steeds meer op te vallen dat Barack Hussein Obama zich vereenzelvigde met de moslimwereld. Hussein is trouwens een naam die exclusief wordt gegeven aan moslims. Zo riep hij met regelmaat de moslims wereldwijd op zich te verenigen en hun onderlinge geschillen op zij te zetten. De islam zegt dat als de vader moslim is, de zoon het ook is. Volgens experts op het gebied van de islam draagt Obama al 30 jaar een gouden ring met daarop de tekst 'La Ilaha Illallah, oftewel 'Er is geen god dan Allah'. De inscriptie 'Er is geen god dan Allah' is één van de vijf pilaren van de islam, en wordt gevolgd door 'en Mohammed is zijn profeet.

 

'Er is geen god dan Allah'

 

Zijn kontakten met diverse islamitische groepen zoals de “Nation of Islam”, de “Council on American Islamic Relations, de “North American Trust”en de “Muslim Alliance”, lijken de vermoedens te bevestigen dat de Amerikanen een 'stiekeme' moslim in het Witte Huis hebben gekozen, wat trouwens door hemzelf in deze video en in deze video bevestigd wordt.

 

Tijdens zijn toespraak in Turkije riep hij vervolgens: 'We zijn niet langer een christelijke natie”, Ook noemde hij de VS ,,één van grootste moslimlanden ter wereld”- een flagrante leugen, aangezien moslims in de VS slechts 2,5% van de bevolking uitmaken. 

 

Dankzij de openlijke steun van Obama is de Council On Islamic Relations (CAIR), uitgegroeid tot veruit de machtigste lobbygroep in de Verenigde Staten. Dawud Walid, uitvoerend directeur van CAIR Michigan, had regelmatig ontmoetingen met topbestuurders van de regering Obama en via hen veel invloed op het beleid van het Witte Huis. In januari 2011 nam hij met 20 imams deel aan een FBI bijeenkomst over de controle- en trainingstactieken van de federale agenten. Deze figuur noemde in een Arabisch uitgesproken preek in een moskee in de stad Warren op 25 mei 2012 het afslachten van Joden door moslims gerechtvaardigd. 'Wie zijn degenen die blootstaan aan de wraak van Allah? Het zijn de Joden, het zijn de Joden.' En deze figuur werd regelmatig in het Witte Huis gesignaleerd.

 

Het vrije Westen had met Obama een leider die de islam omhelsde, en het christendom tot zijn vijand verklaarde en dat terwijl hij zelf beweerde een christen te zijn. Velen geloofden hem omdat hij 20 jaar lang een kerk had bezocht. In deze kerk  werd haat gepredikt tegen alles wat Amerikaans, Westers, joods en Israëlisch was. Ook uitte hij openlijke bewondering voor de extreem links-radicale satanist Saul Alinsky, die onder andere achter het plegen van aanslagen in de VS stond, en de Amerikaanse samenleving wilde omvormen naar een antichristelijk Sovjetmodel. Het werkelijke gezicht van Obama's beloofde CHANGE kwam met al dit soort praktijken steeds duidelijker naar voren.

 

Er stak een storm van afkeuring op toen de Amerikaanse bevolking via hun tv-zenders de beelden te zien kregen van hun president die op 1 april tijdens de opening van de G20 bijeenkomst in Londen in 2009, als een knipmes boog voor de Saoedische dictator Abdullah. Hij boog voor de koning van het land dat bekend staat als de grootste financier van het islamterrorisme.

 

Obama buigt als een knipmes voor de Saoedische dictator Abdullah

Obama heeft er nooit enige twijfel over laten bestaan wat betreft zijn opvattingen over de islam. Hoe gecharmeerd Obama was van de islam en van de fascistische Moslimbroederschap blijkt onder meer uit het feit dat deze extremisten door hem met een rode loper op het Witte Huis werden ontvangen. Hij liet zich zelfs adviseren door deze figuren. Daarnaast werden ook andere extremisten in het Witte Huis gesignaleerd waaronder terroristen van Hamas, Hezbollah en andere islamitische militante organisaties. Zo was op 13 juni 2013 Sheikh Abdullah bin Bayyah, een afgevaardigde van de islamitische extremist Yusuf al-Qaradawi, de spirituele leider van de Moslim Broederschap, te gast in het Witte Huis. Donald Trump heeft alle islamitische symbolen uit het Witte Huis verwijderd, alleen een kruis is achtergebleven.

Tijdens een vergadering met het Pentagon, die ging over de bombardementen op ISIS, barstte Obama zeer luidruchtig en in woede uit tegen Amerikaanse hoge officieren, en verliet duidelijk geïrriteerd de vergadering, nadat er opmerkingen werden gemaakt waarbij de koppeling werd gelegd tussen de Islamitische Staat (ISIS) en de islam. Hij kwam vervolgens even later terug met naast zich een belangrijke adviseur, en gaf te kennen hoe “ongepast” het was om “te proberen alles wat de islam betreft over één kam te scheren.”

Heel stiekem en onopgemerkt door het publiek verstrekte Obama 832.014 Greencards aan mensen uit islamitische landen. Dit blijkt uit een analyse van het Department of Homeland Security. Greencards zorgen ervoor dat de immigranten in het bezit komen van het staatsburgerschap, ondersteuning door de staat en een werkvergunning. Evenals een sociale verzekering, levensmiddelencoupons en vooral gratis ziekenzorg.

Obama’s oorlog tegen de christenen

Terwijl hij riep een vrome christen te zijn liet hij er geen misverstand over bestaan wat zijn bedoelingen waren met het christendom in eigen land en daarbuiten. Hij sprak de hoop uit dat het evangelie geen rol meer zou spelen in de Verenigde Staten. Het hardop bidden en noemen van de naam van Jezus Christus kon een aanklacht wegens belediging en discriminatie tot gevolg hebben, en het openlijk verwijzen naar Bijbelteksten over homoseksualiteit kon een boete en zelfs gevangenisstraf opleveren.

 

Begin 2009 werden reeds alle twijfels weggenomen omtrent de antipathie van de Obama-administratie tegenover de christenen. De regering weigerde toen aan de vereniging van de veteranen een terrein in de Mojave woestijn voor de reconstructie van een Kruis dat in 1934 opgericht was ter herdenking van de oorlogsslachtoffers. De echte felle aanvallen op God begon in juni 2011, toen het departement van veteranen het verbod kreeg de Naam van “God” en van “Jezus” uit te spreken tijdens een begrafenisplechtig-heid op het nationaal kerkhof van Houston.Soldaten en militaire aalmoezeniers kregen een verbod opgelegd zelfs een zinspeling te maken op God, vooral tijdens begrafenissen. Ook werd er een verbod ingesteld op het verspreiden van religieus materiaal. Dit verbod werd opgelegd door het Walter Reed Nationaal Militair Medisch Centrum, één van belanrijkste militaire hospitalen van het land. In november van hetzelfde jaar besloot de luchtmacht 80 miljoen dollar te spenderen voor de constructie van een stenen tempel op de basis van Colorado Springs voor een heidense cultus en daarbij kondigde ze het einde aan van de samenwerking met een christelijke organisatie voor de verzending van geboortegeschenken met een religieus kaartje.

 

In 2012 werd één van de beroemdste generaals van de gewapende macht, William G. Boykin, een algemeen bekende christen, verplicht een verzoek te weigeren om te spreken in de Amerikaanse militaire academie. In november van dat jaar weigerde de Obama-kliek om op het monument in Washington ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog het volgende opschrift te zetten: “Met Uw Zegen zullen we de goddeloze krachten van onze vijand overwinnen”. Het ging om een eenvoudig gebed van president Franklin Roosevelt om aan God te vragen de geallieerde troepen in de strijd tegen de nazi's aan te moedigen.

 

De doelstelling van Obama was het geloof in de Bijbelse God uit het openbare leven uit te bannen. Franklin Graham werd geweerd uit het Pentagon tijdens de nationale gebedsdag in 2010 vanwege kritische opmerkingen over de islam. ,,Zelfs in onze regering vandaag, kun je niet meer tot Jezus bidden in tal van openbare vergaderingen. Je mag Boeddha noemen en Mohammed, maar je mag de naam Jezus niet noemen. Ze spotten met de naam van Jezus Christus. De geest van de antichrist is overal. Alles wat te maken heeft met het christelijk geloof wordt langzaam weggenomen uit de samenleving”, aldus Graham, die opmerkte dat verslaggevers van de tv- netwerken de Christengerelateerde onderwerpen van de voorpagina hebben gehaald.

Franklin Graham

Graham behoort tot de weinigen in Amerika die nog “pit in zijn lijf” hebben om te zeggen waar het op staat. Op zijn Facebook-site roept Graham ertoe op om de komst vn moslims naar de VS net zolang te stoppen tot het terreurgevaar verdwenen is. “Amerika ligt voortdurend onder vuur van moslims, in binnen- en buitenland”, aldus Graham. Hij verwees daarbij naar de moordaanslag door de moslim ‘martelaar’ (moordenaar) Mohammad Yousseff Abdulazeez (24) bij een marinekantoor in het Amerikaanse Chattanooga waarbij vijf doden vielen. Verder zei Graham: “Iedere moslim die dit land binnenkomt, heeft het potentieel om geradicaliseerd te worden – en moeten hier hun moorden uitoefenen om hun religie en Mohammed te eren.”

Obama noemde christenen dwepers en kwezels en uit alle maatregelen die hij heeft genomen bleek hij het christendom tot staatsvijand te hebben verklaard. Amerikaanse militairen die gelegerd zijn op de basis Fort Hood kregen in een briefing op 17 oktober 2013 te horen dat het Witte Huis evangelische christenen, Tea Party supporters en anti-abortusactivisten als de nieuwe vijanden van de VS beschouwt dienden te worden. Soldaten reageerden verontwaardigd en geschokt. 'Ik was enorm geschokt en kon niet geloven wat ik hoorde,' aldus een soldaat. Ik kreeg het gevoel dat mijn religieuze vrijheden, waar ik mijn leven voor riskeer, mijn tijd met mijn familie voor opoffer en waar ik voor vecht, van mij werden afgenomen. Het is ziek om de enorme meerderheid in het leger die zegt christen te zijn als vijanden van de staat te bestempelen.'

Mikey Weinstein, oprichter van de Military Religious Freedom Foundation (MRFF) en beleidsadviseur van het Pentagon op het terrein van religieuze tolerantie, noemde christenen 'fundamentalistische monsters' wier 'extremistische, militante' Bijbelse geloofsovertuiging leidt tot 'gemeen gedrag'. Volgens hem vormen christenen die het evangelie verkondigen 'een bedreiging voor de nationale veiligheid' en maken zich schuldig aan 'spirituele verkrachting’ en zijn in Weinsteins ogen 'gedrochten' en 'meelijwekkende ongrondwettelijke avonturiers'. Weinstein deed zijn gewraakte uitspraken in de Huffington Post en werd ook geciteerd door de Washington Post. Nauwelijks te geloven dat deze man die overduidelijk een intense haat koestert tegen christenen en het verkondigen van het evangelie 'spirituele verkrachting' noemt, door het Pentagon werd ingeschakeld om te adviseren over religieuze 'tolerantie' en 'vrijheid' in het Amerikaanse leger. Kortom, Obama's niet aflatende strijd tegen het traditionele christendom begon naarmate zijn ambtstermijn vorderde, onrustbarende vormen aan te nemen.

Om zijn afkeer van de christenen nog eens goed te laten zien, liet hij 27 christenen uit Irak zonder enige uitleg opsluiten in een ICE detentiecentrum Otay Mesa in Californië omdat ze via de grens met Mexico waren binnengekomen. Het ging om Chaldese christenen die door de barbaren van IS(IS) uit hun huizen in Irak waren verdreven. De grens is open voor hele horden moslims en anderen maar niet voor Iraakse christenen. De maand juni 2015 werd door hem uitgeroepen tot maand van de "Lesbian, Homo’s, Bisexuelen, en Transgenders. Iedere overheidsambtenaar en leden van het leger ontvingen hierover een presidentiele proclamation waarin hen werd opgedragen hier aan mee tewerken. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat de extremistische moslimbroederschap werd versterkt, terwijl juist deze groepering christenen onderdrukt.

Op de eerste donderdag van februari wordt in Amerika sinds 1953 het National Prayer Breakfast gehouden. Sinds de jaren 1980 gebeurt dat in het Hilton-hotel van Washington. Er komen duizenden genodigden uit vele landen.  Alle presidenten vanaf Eisenhower hebben bij deze gelegenheid gesproken. Bij de organisatie zijn betrokken het Amerikaans Congres en The Fellowship Foundation, een Christelijke organisatie. In (2015) sprak moslimbroederschap activist Obama. Op een weerzinwekkende manier callobareerde hij met het grootste kwaad dat de wereld ooit gezien, werden de daden van de barbaren van ISIS gerelativeerd door te herinneren aan misdaden begaan in naam van het Christendom verwijzend naar de daden van de Inquisitie en de Kruistochten. Obama heeft gedurende zijn achtjarige presidentschap de weg geëffend voor de verspreiding van religieuze intolerantie tegen christenen in het hele Westen.

Miljoenen hebben hem als een messias aanbeden.

Velen wilden niets negatiefs over hen horen. Zij verdroegen geen enkele kritiek op deze man. Dit is niets anders dan een vorm van religieuze aanbidding.Met velen valt niet eens te praten over Obama. Onder zijn leiding was de Verenigde Staten onafgebroken in oorlog. Maar dat interesseerde zijn verdwaasde en gehersenspoelde aanhangers geen zier. Commentaar op zijn optreden werd met de meest absurde argumenten en bezetenheid bestreden. Op 15 november 2013 zij Oprah Winfrey tijdens een interview met BBC Friday dat Obama slachtoffer is van racisme, en racisten, dat zijn in haar ogen vooral blanken. Die moeten volgens haar allemaal sterven om het racisme te doen verdwijnen. Niet alleen blanken reageerden verontwaardigd op haar haatzaaiende opmerkingen. Dominee Jesse Lee Peterson, een gezaghebbende leider binnen de zwarte Amerikaanse gemeenschap, verklaarde dat Winfrey 'een verwoestende en racistische boodschap aan de zwarte jeugd' heeft afgegeven. 'Ik roep Oprah op om haar beweringen te onderbouwen, en bewijs te geven dat zwarten worden geterroriseerd door blanken. Dat kan ze niet, want dit gebeurt niet,' aldus Peterson. 'Integendeel, het is zwart tuig dat venijnig blanken aanvalt en misdaden tegen hen pleegt. In Chicago (Oprahs en Obama's 'hometown') vermoorden zwarte misdadigers ook andere zwarten. In 2013 zijn daar 500 zwarten door zwarten vermoord. Wanneer heeft Oprah het over het zwarte racisme en terreur?'

Oprah Winfrey heeft Obama van meet af aan passioneel gesteund. Winfrey zei er dagelijks mee te zitten dat Obama zonder respect wordt behandeld omdat hij een Afrikaanse Amerikaan is. Het is algemeen bekend dat zij openlijk campagne voerde voor mister nobody Obama tijdens de verkiezingen, enkel en alleen omdat hij een Afrikaanse Amerikaan is. Daar heeft het echter niets mee van doen, de man is onbekwaam op alle fronten en zorgt voor steeds meer verdeeldheid, haat en geweld onder de Amerikaanse bevolking. Kijk eens hoe al de flagrante leugens van Obama worden genegeerd en hoe ze hem zijn overduidelijke racisme hebben vergeven. Hoe kunnen weldenkende mensen zó gemanipuleerd worden dat ze zijn kwasi-zombieachtige volgelingen worden?

Al zijn flagrante leugens werden volkomen genegeerd. Hoe is het mogelijk dat weldenkende mensen zonder ook maar enig onderzoek, gecharmeerd van hem raakten en als was in zijn handen werden. Zo zijn niet alleen massa’s gewone burgers voor hem gevallen maar ook ervaren en intelligente Democratische senatoren en niet te vergeten de naïeve leiders in Europa. Zozeer, dat ze allerlei duistere feiten over hem verborgen hebben gehouden, en zijn leugens hebben onderbelicht of gebagatelliseerd.

 

Daniël 12:10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

 

Ze gaven hem de Nobelprijs voor de vrede

 

In een vlaag van volledige verstandsverbijstering gaf het Noorse Nobelprijscomité Barack Hussein Obama in 2009 de Nobelprijs voor de Vrede. De inschrijftermijn voor deze prijs eindigde elf dagen na het ingaan van Obama’s officiële ambtstermijn. Terwijl hij nog totaal niets had gepresteerd werd hij door het Nobelprijscomité onder leiding van de Noor Thorbjörn Jagland, uit een lijst van 205 kandidaten gekozen. Het werd allemaal nog belachelijker als men bedenkt dat men hem beloonde voor "zijn uitzonderlijke inspanningen ter versterking van de internationale diplomatie en de samenwerking tussen de volkeren". Ook was het Comité vol lof over Obama’s plan om te komen tot nucleaire ontwapening. Jagland verklaarde dat Obama een ,,nieuw klimaat had geschapen in de internationale politiek en dat slechts zeer zelden een persoon in dezelfde mate als Obama de aandacht van de wereld had getrokken en zijn volk hoop op een betere toekomst had gegeven.” Obama’s opmerkingen over nucleaire ontwapening was echter niets anders dan een theaterstuk om de wereldopinie te paaien. Zo probeerde hij de gunst van de wereldbevolking af te dwingen.

 

Obama met zijn Nobelprijs voor de vrede.

 

Het besluit om Obama de prijs toe te kennen wekte bij vriend en vijand grote verbazing. Men sprak van een “dolle klucht”, “een misplaatste pr-stunt” en de “slechtste keuze uit de geschiedenis” van het Noorse Nobelprijscomité. Obama’s toespraak in Cairo in de zomer van 2009 werd door het Nobelprijscomité gezien als een grote doorbraak in de toenadering tot de islamitische wereld. Dat hij daarnaast Israël op een meer dan schandalige manier schoffeerde, vond men kennelijk niet iets om aandacht aan te besteden. Hij kreeg de prijs alleen al vanwege zijn mooie beloftes maar liet vervolgens 9 landen bombarderen, waarbij zo’n 1 miljoen doden vielen. Barack Hussein Obama werd zelfs de eerste president in de geschiedenis die iedere dag van zijn 8 jaar durende termijn wel ergens oorlog voerde.

Obama’s Cairo toespraak

De toespraak in Cairo wordt gezien als één van de belangrijkste toespraken van zijn presidentschap. Het eerste deel ging over de betrekkingen van de VS met de islamitische wereld en de relatie tussen de westerse wereld en de islam in het algemeen. Caroline Glick schreef in een analyse over deze toespraak hoe Obama onder meer op een voor Israël intens gemene manier impliciet de aloude Arabische doelstellingen om de Joodse staat totaal te vernietigen, min of meer ondersteunde. Voorafgaand aan zijn toespraak in Cairo zei hij in interviews, en ook in zijn eigenlijke toespraak, niet te schromen om mensen de 'harde waarheid' te vertellen. Daarbij verzen uit de Koran citerend.

Volgens Glick is Obama's poging om de waarheid te vertellen echter jammerlijk mislukt. Al zijn 'harde waarheden' over Islamitische extremisten, gelijke rechten voor vrouwen, vrijheid van religie en de noodzaak van de democratie bestonden slechts uit niets zeggende theoretische verklaringen. Hij negeerde kompleet het feit dat in vrijwel de hele Islamitische wereld aan moslimvrouwen fundamentele wettelijke- en mensenrechten onthouden worden. Vervolgens rechtvaardigde hij deze uitspraken door op een leugenachtige manier te stellen dat Amerikaanse vrouwen op vergelijkbare manier aan ongelijkheid worden blootgesteld. Verder sprak hij weliswaar over de noodzaak van vrijheid van religie, maar negeerde hij de bestaande religieuze apartheid in landen als Saoedi -Arabië. Hij benadrukte de zegeningen van de democratie, maar verzuimde de islamitische landen te noemen waar dictators de bevolking tiranniseren.

Hij zei ook het Arabische gezichtspunt te omarmen dat Israël een 'vreemde' -en daarom niet te rechtvaardigen- indringer is in de Arabische wereld. Sterker nog: in plaats van de Arabische afwijzing van Israël aan te vallen, legitimeerde hij deze juist. Zijn opmerkingen over Israël werden gekenmerkt door feitelijke en morele oneerlijkheid, die slechts in dienst stonden van zijn eigen politieke doelstellingen. In plaats van de Arabische afwijzing van Israël aan te vallen, legitimeerde hij deze juist.

Ook kwam Obama met het kletsverhaal dat 'het streven naar een Joods thuisland geworteld zou zijn in een tragische geschiedenis’ waarmee hij de oprichting van Israël verbond aan de Holocaust. ‘Zoals het verdriet en de trauma’s in de geschiedenis van de Joden hebben geleid tot een staat, zo hebben de Palestijnen, die nu veel moeten lijden, eveneens recht op een staat. Al ruim zestig jaar ondergaan ze de pijn van het ontheemd zijn’ aldus Obama. Historisch gezien klopt hier natuurlijk helemaal niets van.  60 jaar geleden bestond er nog geen ‘Palestijns volk’. Nog erger dan zijn doelbewuste blindheid voor de historische, legale en morele rechtvaardigingen voor Israëls wedergeboorte was Obama's omschrijving van Israël zelf. Op een brutale, valse en aanstootgevende wijze vergeleek hij Israëls behandeling van de Palestijnen met de behandeling van zwarte slaven door hun blanke meesters in het Amerikaanse slaventijdperk. Zo plaatste hij de Palestijnse-terroristen in dezelfde moreel zuivere categorie als slaven. Het meest walgelijk was misschien nog wel, dat Obama het Palestijns-terrorisme verhief tot het morele niveau van de slavenrebellen en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, door hier naar te verwijzen met het Arabische eufemisme hiervoor: 'verzet'.

Terug naar de Nobelprijs.

 

De Aartsbisschop Gabriel Charles Palmer-Buckle uit Ghana, sprak van ,,een goddelijk plan achter de verkiezing van Obama.” "Het is alsof het Bijbelse verhaal over Jozef zich herhaalt die als slaaf aan Egypte werd verkocht en als de hoogste ambtenaar eindigde.” Machtige complimenten vielen Obama ten deel, de man die tot op dat punt in zijn leven nog helemaal niets had gepresteerd. Logisch dat veel Amerikaanse analisten en ook daarbuiten forse kritiek uiten op het besluit van het Nobelprijscomité om Obama deze prijs toe te kennen. Ook Geir Lundestad, oud secretaris van deze club maakte in september 2015 bekend dat het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede aan Obama een fout is geweest omdat hij de hoge verwachtingen nooit heeft waargemaakt. Lundestad brak met zijn uitspraak de traditie dat eenmaal toegekende prijzen achteraf nooit door (oud) leden van het comité worden bekritiseerd. Ze hebben hem gevraagd de prijs terug te geven maar daar blijkt de man die tal van bloederige conflicten in gang heeft gezet, weinig zin in te hebben. Hij was de stuwende kracht achter de invasie in Libië en het verdwijnen van Muammar Gadhaffi. Hij steunde de revolutie in Egypte en was groot voorstander van het verdwijnen van de Syrische leider Bashar al-Assad. En dan is daar nog zijn bemoeienis met de fascistische staatsgreep in Oekraïne.

Obama’s bemoeienis met de liquidatie van Moeammer Gadhaffi.

Wat was de Libische leider Moeammer Gadhaffi blij met de verkiezing van Barack Hussein Obama als president van de Verenigde Staten. Obama werd door hem ‘onze man in het Witte Huis’ genoemd. ,,De moslimwereld heeft de verkiezing van Obama met enthousiasme ontvangen omdat zij weten dat hij van oorsprong stamt uit een moslimfamilie mogelijk zelfs van Arabische afkomst” aldus Gadhaffi. Ook noemde hij de relatie met de Verenigde Staten “uitstekend” en bedankte hij het Amerikaanse volk ,,de zoon Barack Hussein Obama te hebben gekozen”. De Washington Post schreef op 27 april 2010: ,,President Obama geniet de steun van één van ’s werelds meest prominente leiders. Het is de Libische dictator en broeder Muammar Gadhaffi.” Maar Obama was daar niet blij mee want hij  was later mede de stuwende kracht achter de invasie in Libië.

Obama noemde het de verantwoordelijkheid van de VS de ‘mensenrechten’ van de bevolking van Libië te verdedigen zoals hij verklaarde in april 2011. Hij gebruikte als argument: het is in ons nationale belang dat wij ons niet afzijdig kunnen houden en moeten helpen deze tiran te verwijderen, gelijk Bush dat heeft gedaan in Irak.” Hij zette in juni 2011 het Congres gewoon buitenspel door openlijk te zeggen dat hij hen niet nodig had om militair op te treden tegen Libië maar volgens Artikel I, Sectie 8 van de Amerikaanse Grondwet kan alleen de oorlog worden verklaard als het Congres daarmee instemt. In juli 2011 verwierp het Congres het verzoek van de Nobelprijswinnaar om alsnog toestemming voor de oorlog te krijgen. Desondanks ging de oorlogzuchtige Obama gewoon door met voorbereidingen Gadhaffi van het wereldtoneel te verwijderen. Later probeerde hij zijn optreden te rechtvaardigen door in een brief aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, te verklaren dat de militaire aanval 'geautoriseerd’ was door de VN Veiligheidsraad.

Obama’s bemoeienis met de bloedige revoluties in het Midden-Oosten is volkomen duidelijk en bewijsbaar.

In de praktijk bleek Obama de stuwende kracht achter de zogenaamde 'humanitaire' oorlog tegen Gadhaffi en de invasie in Libië. De internationale media nam het op voor de ‘vredestichter’ Obama en sprak van humanitaire acties om 'vrede' te brengen. Maar de waarheid zag er heel wat anders uit. In 2011 kwam Obama met het nep-nieuws dat de Libische leider Gadhaffi een ‘genocide’ tegen zijn bevolking aan het plannen was maar de argumenten die hij daarbij gebruikte waren gebaseerd op valse bewijzen.

Jaren voor de start van de “Arabische Lente” in 2011, was de omverwerping van Gadhaffi al gepland. Er is nog steeds veel discussie waarom hij eigenlijk van het wereldtoneel moest verdwijnen. Volgens sommige onderzoekers zou Gadhaffi van plan zijn geweest de Amerikaanse dollar te dumpen, als olie-voor-valuta-munt. Het was zijn bedoeling een ‘Gouden Dinar’ als betaalmiddel in te voeren en vroeg de leiders van de olieproducerende Afrikaanse en Moslimlanden hem hierin te steunen. Deze munt zou vanzelfsprekend een regelrechte bedreiging zijn geweest voor zowel de Amerikaanse dollar als de Euro. Wanneer dit plan doorgang zou hebben gevonden, zou het de balans in de financieel-economische wereld, volledig hebben verstoord. Daar waren ze natuurlijk niet blij mee in Washington en de tweederangs spelers in Brussel! Dus opruimen deze dictator.

Men bewapende de zogenaamde “vrijheidstrijders” terwijl een belangrijk deel van deze terroristen tot Al Qaeda en andere terreurgroepen behoorden. Onder Obama’s leiding en dat van de toenmalige minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton lanceerde de NAVO maar liefst 9700 luchtaanvallen tegen Libië. De steden Misurata en Sirte werden volledig platgebombardeerd. Er zijn sterke aanwijzingen dat Gadhaffi door speciale troepen van de NAVO is opgepakt en in beide benen is geschoten om te voorkomen dat hij zou vluchten. Vervolgens werden de rebellen op de hoogte gesteld waar zij hem konden vinden. Er waren twee redenen voor deze handelswijze: ten eerste mocht de aanwezigheid van NAVO grondtroepen in Libië niet officieel bekend worden, omdat hiermee het VN mandaat werd overtreden. Ten tweede wilde men de rebellen -die er niet in geslaagd waren om Sirte te veroveren- een psychologische overwinning bezorgen. Het zou veel beter overkomen dat Gadhaffi door zijn eigen volk was vermoord dan door de NAVO. Hillary Clinton lachte om de dood van Gadhaffi.

Libië is na de dood van Gadhaffi ontaard in een strijdtoneel van elkaar rivaliserende islamitische bendes die de smaak van het moorden te pakken hebben. Honderden milities die meehielpen bij het verdrijven van Gadhaffi zwaaien nu de scepter in steden en regio’s en zijn druk doende het land in een puinhoop te veranderen. Onder deze bendes bevinden zich duizenden barbaren van IS(IS), en terroristen van Al-Qaeda met aan het hoofd de in 1966 geboren Abd Al-Hakim Belhadj een Al-Qaeda veteraan uit Afghanistan. Na de dood van Gadhaffi, benoemde deze Belhadj zich met toestemming van Obama tot leider van de militaire raad in de Libische hoofdstad Tripoli. De plaats Sirte, de geboorteplaats van Gadhaffi, is de hoofdstad van IS(IS) en hun uitvalsbasis. Hier wordt de sharia nageleefd en wordt de burgerbevolking als menselijk schild ingezet tegen eventuele luchtaanvallen.

Dankzij Obama en zijn supporters in Brussel controleert IS(IS) inmiddels een enorm gebied langs de Libische kust, vanwaar dagelijks talloze bootjes vol met vluchtelingen richting Europa vertrekken. Na het verdwijnen van Gadhaffi werd de kleine christelijke gemeenschap in Libië het slachtoffer van aanvallen door de door Obama gesteunde terroristen. Kerken werden aangevallen, nonnen die sinds 1921 de zieken en armen hielpen werden gedwongen te vluchten; buitenlandse christenen die Bijbels in hun bezit hadden werden gearresteerd en gemarteld. Gadhaffi had te strijden tegen de kliek in Washington en in Brussel, tegen gruwelijkheden en tegen verraad. Hij werd in het Westen een gestoorde gek genoemd en een krankzinnige. Libië was onafhankelijk en vrij maar is door het ingrijpen van de Westerse leiders veranderd in een woestenij van elkaar bestrijdende islamitische bendes. Weg vrijheid, weg gratis huizen,weg vrije medicijnen, weg educatie en als ze honger hadden gaf Gadhaffi ze te eten. ‘Gelukkig hebben Barack Hussein Obama, de leiders in Brussel en de NAVO, het Libische volk van deze tiran bevrijd’.

Obama’s voorliefde voor de Moslimbroederschap in Egypte en zijn aandeel in de oorlog in Syrië

Eind 2010 begon de instabiliteit en desintegratie van het Midden-Oosten. Dat jaar begon in Tunesië de Jasmijnrevolutie tegen dictator Abidine Ben-Ali. Politici in Europa en Barack Hussein Obama noemden dit ‘het begin van de Arabische lente’. De Israëlische premier Benjamin Netanjahoe waarschuwde direct dat deze ‘lente’ niet zou zorgen voor vooruitgang, maar voor chaos. Hij werd weggehoond door diverse naïeve Europese leiders en tal van andere politici waaronder Obama. De hele Arabische wereld zou volgens hen in no time veranderen in een democratisch paradijs. Op 25 januari 2011 vonden in Egypte de eerste grootschalige protesten plaats. De demonstraties en rellen waren voor een deel geïnspireerd door de Jasmijnrevolutie in Tunesië. De voornaamste redenen waarom de Egyptenaren de straat op gingen was dat er al sinds het aantreden van de Egyptische president Hosni Moebarak, sprake was van geweld door de regering, werkloosheid, armoede, woning- en voedseltekorten, corruptie, gebrek aan toekomstperspectief en de beperkte vrijheid van meningsuiting. Gaandeweg werden de demonstraties gekaapt door de extremistische Moslimbroederschap en ging de roep om het aftreden van president Moebarak steeds vaker gepaard met geweld. Felle demonstraties zorgden ervoor dat het snel gedaan was met de rol van Moebarak die tientallen jaren (van 14 oktober 1981 tot 11 februari 2011) de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten had verdedigd. De Moslimbroederschap extremist Yusuf al Qaradawi keerde vervolgens in triomf naar Egypte terug waar hij hartstochtelijk door honderdduizenden Egyptenaren werd toegejuicht.

Moslimbroederschap extremist Yusuf al Qaradawi

Het leger maakte plaats voor gewapende bendes van de Broederschap. Andere oppositieleiders die ook van het podium van de Broederschap gebruik wilden maken werden met harde hand verwijderd, zonder dat het leger ingreep. Obama koos heel bewust de kant van de islamfascisten. Zelfs nadat de blinde Sheikh Rahman opriep om overal waar mogelijk Amerikanen te vermoorden, alle Amerikaanse ambassades te verwoesten, schepen te laten zinken en vliegtuigen neer te schieten, deed hij er het zwijgen toe.

Tijdens een massabijeenkomst op het Tahrirplein in Cairo op 18 februari 2011 gaf Qaradawi een voorproefje van zijn bedoelingen. Voor een menigte van naar schatting een miljoen toehoorders, riep hij op tot “bevrijding van de Al Aqsa moskee in Jeruzalem” waarop de menigte scandeerde: “Met miljoenen martelaren op naar Jeruzalem”. Ook riep Qaradawi de Koptische christenen op om te buigen in een daad van onderwerping aan Allah. De christenen besloten daar echter geen gevolg aan te geven.

Zoals verwacht won de antisemitische racistische moslimbroederschapextremist Mohammed Morsi op 30 juni 2012 de verkiezingen in Egypte. Na zijn aanstelling gingen in Cairo en andere steden tienduizenden schreeuwende Egyptenaren de straat op om het laatste restje vrijheid vaarwel te zeggen en de overwinning van Morsi te vieren. In plaats van democratische ontwikkelingen, begon Morsi vriendschappelijke betrekkingen aan te gaan met moslimextremisten waaronder de middeleeuwse Ayatollahs in Iran, de Libanese terreurbeweging Hezbollah en de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Er heerste onmiddellijk een klimaat van terreur en toenemend islamisme, dat ook letterlijk zichtbaar werd in het straatbeeld in Egypte. Het bleek al snel dat Egypte met de verkiezing van Morsi op weg ging naar een door moslimextremisten gecontroleerd bewind. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de universiteit van Cairo, zei Morsi tegen de studenten: ,,De Koran is onze grondwet, de Profeet is onze leider, jihad is onze weg en dood in de naam van Allah is ons doel.”

De Moslimbroederschap extremist Mohammed Morsi

Obama reageerde enthousiast op de overwinning van Morsi en was een van de eersten om hem te feliciteren. Obama nodigde hem onmiddellijk uit voor een bezoek aan Washington. Zijn blijdschap was zo groot dat hij maar liefst 1½ miljard dollar aan Egypte overmaakte. Obama deelde Morsi telefonisch mede dat Washington hem alle mogelijke hulp zou bieden om de overgang tot ‘democratie’ goed te laten verlopen. Hij benadrukte zijn interesse om samen te werken en de vele gezamenlijke belangen van beide landen te continueren.

'Wij steunen universele rechten,' gaf Obama als reden. 'Deze rechten bevatten vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vreedzame vergadering, vrijheid van religie, gelijkheid in de wet voor mannen en vrouwen en het recht om je eigen leiders te kiezen - of je nu in Baghdad, Damascus, Sana (Jemen) of Teheran woont.' Maar er was geen enkele sprake van vrijheid, vrijheid van religie of van gelijke rechten van mannen en vrouwen. Ook onder Morsi is de vervolging van de christenen dramatisch toegenomen. Morsi betitelde de Koptische christenen als “kruisvaarderchristenen” die bestreden moesten worden. Het resultaat was massale vervolging van christenen, verwoestingen van kerken, scholen, huizen en winkels, verkrachtingen en moordpartijen. Er zijn onder het door Washington en Brussel gesteunde bewind van Morsi, meer christenen vermoordt dan in de voorgaande 30 jaar in Egypte. Obama’s voorkeur voor de islam en zijn haat tegen de christenen, was ook in dit geval overduidelijk. Klik hier voor mijn artikel over de vervolging van de Koptische christenen in Egypte.

Op 14 juli 2012 was Hillary Clinton in opdracht van Obama in Egypte om haar openlijke steun voor Morsi uit te spreken. Christelijke leiders in Egypte waren zo ontsteld dat zij weigerden de trekpop van Obama te ontmoeten. 's Nachts protesteerden mensen bij haar hotel tegen het feit dat Obama en consorten de Moslim Broederschap hadden geholpen de macht in Egypte over te nemen. Als president gaf Morsi een grondwettelijke verklaring uit dat hem in feite ongelimiteerde bevoegdheden gaf en de macht om wetten zonder enige vorm van toezicht in te voeren. Door tegenstanders werd dit gezien als een 'islamitische staatsgreep', honderdduizenden mensen demonstreerden tegen deze machtsgreep en veel rechters legden hun werk neer als protest. Op 3 juli 2013 werd Morsi afgezet door het leger nadat miljoenen mensen de straat op waren gegaan om zijn aftreden te eisen. De demonstraties waren groter dan die in 2011 tegen Moebarak. Een bittere pil voor Obama en zijn moslimbroederschap  vrienden. 

Morsi werd afgezet door de Egyptische legerleider Abdel Fattah al-Sisi na enorme protesten en om zijn land voor een burgeroorlog te behoeden. Morsi werd door de Egyptische justitie beschuldigd van het aanzetten tot moord, spionage voor Hamas en Hezbollah en dodelijk geweld. Hij werd aanvankelijk veroordeeld tot 20 jaar celstraf vanwege de dood van demonstranten in 2012 maar op 16 mei 2015 werd Morsi veroordeeld tot de doodstraf voor het verspreiden van staatsgeheimen, het organiseren van gevangenisuitbraken en aanvallen op de politie. Het Egyptisch hof van cassatie in Cairo verwierp dat besluit echter en besliste dat het proces moest over worden gedaan. Deze zaak loopt nog. 

Na het afzetten door het leger van Morsi werd al-Sisi via verkiezingen tot president verkozen.

Abdel Fattah al-Sisi

De nieuwe leiders in Egypte onder leiding van al-Sisi bleken van meet af aan geen zin te hebben te luisteren naar waarschuwingen uit Washington. Obama eiste dat er geen leden van de Moslimbroederschap gevangen mochten worden genomen, dat Morsi zou worden vrijgelaten en eiste opheffing van de noodtoestand. Maar Al-Sisi zei overal nee op. Obama stelde de Moslimbroederschap voor als weerloze slachtoffers van wrede veiligheidstroepen.

Obama’s aandeel in de oorlog in Syrië.

Het begon als een gewone demonstratie op 15 maart 2011 tegen het bewind van dictator Bashar al-Assad in Syrië. De betogers vroegen om politieke hervormingen, een einde aan de overheersing van de Ba'ath-partij, meer burgerrechten en het einde van de noodtoestand die al sinds 1963 bestond. De demonstraties kregen na verloop steeds meer een gewelddadig karakter. Door het Westen geronselde buitenlandse terroristen, Syrische islamisten, soennitische deserteurs uit het Syrische leger, leden van de Syrische Moslimbroederschap en salafisten kaapten de protesten en hitsten de bevolking op tegen het bewind van Assad en begonnen vervolgens een gewapende strijd tegen het Syrische leger, de Syrische politie en de regering van president Bashar al-Assad.

De eerste demonstraties waren in werkelijkheid door het Westen georganiseerd met als doel Assad van het wereldtoneel te verwijderen. Dat werd duidelijk na een uitspraak van de Amerikaanse generaal Wesley Clark dat de beslissing om Assad van het wereldtoneel te verwijderen al kort na de aanslag op de Twin Towers in 2001 was genomen. Er was dus sprake van een samenzwering. In september 2009, noemde John Kerry Syrië nog  “een belangrijke speler in het brengen van vrede en stabiliteit in de regio”. Tot vlak voor het begin van de demonstraties, noemden een aantal figuren rond de Obama-administratie, waaronder de voormalige Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel, Hillary Clinton, Bashar al Assad nog ‘een hervormer’, een edelmoedige, constructieve leider en een man van zijn woord. John Kerry vloog regelmatig naar Damascus, waar hij sprak en dineerde met Assad en zijn vrouw in het Naranj restaurant in Damascus. Ook maakten ze samen af en toe een ritje met de motor. Bij terugkeer in Washington noemde hij Assad  "zijn grote vriend”.

Maar ineens was daar Obama en nog een hele serie anderen die eisten dat Assad moest verdwijnen. Kerry vergeleek Assad plotseling met Hitler.  Dergelijke doembeelden doen het goed bij de grote massa. De Syrische regering, volk en land bleken vanaf het begin slachtoffer van een lang voorbereide, goed geplande samenzwering van buiten af om Syrië te ontwrichten en chaos te creëren. Het Syrische leger kreeg de opdracht hard op te treden tegen de opstandelingen. Eerst werden er sluipschutters ingezet en vervolgens tanks, helikopters en vliegtuigen.

Obama sprak vervolgens van bruut geweld door het bewind van Assad tegen ‘vreedzame betogers’. De Britse premier David Cameron en anderen papagaaiden hem na en spraken eveneens van ontoelaatbaar geweld van het Syrische leger alsof er op dat moment nog geen moordende en verkrachtende terreurgroepen aan het werk waren. Sindsdien wordt Assad geconfronteerd met een door het Westen georkestreerde aanval op zijn positie. Uit alle aspecten van de Syrische crisis blijkt overduidelijk dat het gaat om een buitenlandse samenzwering. In Syrië kan niet worden gesproken van een burgeroorlog. In de strijd tegen het leger van Bashar al-Assad gaat het om islamitische terreurgroepen die mede door Washington werden/worden voorzien van een heel scala aan wapens. Een aantal van deze terreurgroepen zijn niets anders dan creaties en instrumenten van de CIA. Er is sprake van door de duivel gemotiveerde barbaren die zich mogen verheugen op steun van Washington.

Tienduizenden kinderen zijn het slachtoffer geworden van ongekende gruwelijkheden. (Bron: http://canadianleaks.com/index.php/2015/09/03/whats-behind-the-syrias-long-running-war/

Reva Bhalla, vicepresident van de bekende strategische inlichtingenorganisatie STRATFOR, schreef in december 2011 een email over een bijeenkomst in het Pentagon met onder andere een Amerikaanse kolonel en twee Britse en Franse afgezanten. Toen al bleken er Amerikaanse special forces actief in Syrië om de jihadisten niet alleen te trainen, maar ook bij te staan in hun guerrilla- en moordcampagnes. Ook uit gesprekken met rechtstreeks betrokkenen, die te zien waren in een documentaire van de bekende Amerikaanse documentaireserie “Frontline” werd duidelijk dat het Amerikaanse leger op een geheim steunpunt in Qatar jihadisten opleidde.

Ze leerden de jihadisten hoe Syrische regeringstroepen en hun voertuigen te overvallen en “soldaten die een hinderlaag overleefden definitief uit de weg te ruimen.” Deze documentaire, die op 28 mei 2014 door de televisiezender PBS werd uitgezonden, levert een unieke kijk op hoe de Obama-administratie de gewapende opstand tegen de Syrische president Bashar al-Assad ondersteunde. De jihadisten vertellen hoe ze van wapens en munitie werden voorzien en daarna voor een verdere opleiding naar Qatar werden gebracht in een steunpunt vlakbij de grens met Saoedi-Arabië. Hier werden ze drie weken lang getraind in het gebruik van moderne wapens en speciale gevechtstechnieken “Ze leerden ons hinderlagen te leggen voor voertuigen van het bewind van Assad of andere tegenstanders en het oprichten van straatblokkades”, vertelde een gemaskerde strijder, die slechts met “Hussein” werd aangesproken, aan de journalist.

Met zijn beslissing de kant van de jihadisten in Syrië te kiezen, heeft Obama ook wat dat betreft laten zien geen zier te geven om het lot van de christenen.  Het zijn juist de christenen die een verschrikkelijke tol betalen door het barbaarse optreden van de jihadisten in Syrië. Kerken worden verwoest, christenen uit hun huizen verjaagd, vrouwen massaal verkracht en vermoord en dikwijls onthoofd. Obama was volledig van deze slachtpartijen op de hoogte maar heeft blijkbaar nooit enige behoefte gehad daar iets tegen te ondernemen.Het Witte Huis besloot zelfs de Syrische terroristen te voorzien van zware antitankwapens van het type BGM-71.

Ook de benarde situatie en de horrorverhalen over de Palestijnen in Syrië leverde geen enkele reactie op van Obama. Hij bemoeide zich alleen maar met de Palestijnse landrovers in  Ramallah en  de terreurbeweging Hamas in Gaza. De Palestijnen in Syrië zijn het slachtoffer geworden van de wreedste vormen van foltering, gruwelijke gemartelingen en vermoord door de handen van gewapende bendes en ook door het bewind van Bashar al-Assad. Sinds de oorlog zouden 3420 Palestijnen (455 van hen zijn vrouwen) zijn gedood. 54 Palestijnse minderjarigen zouden door marteling in Syrische gevangenissen zijn gestorven. Tienduizenden zijn gevlucht. De organisatoren hebben opgemerkt dat honderden gevangenen en gedetineerden, nadat ze werden aangehouden door de Syrische autoriteiten, vermist zijn. Ook de internationale media bekommerd zich niet om wat er met deze Palestijnen gebeurt. Niemand vraagt hoe zij zich voelen over de verwoesting van hun gezinnen, gemeenschappen en leven. Wel zijn de veelal nep-journalisten met hele horden in Israël neergestreken om Israëlische politieagenten of militairen te veroordelen wanneer ze Palestijnse terroristen op de korrel nemen die met auto’s en vrachtwagens inrammen op soldaten en burgers. Washington en ook Brussel geven niets om de Palestijnen die in Syrië.

De ogen van Barack Hoessein Obama waren gericht op het verwijderen van Assad en niet op de moordende en verkrachtende  jihadisten. Deze hadden een vrijbrief hun gruwelijke misdaden ongestoord te kunnen uitvoeren. In een rapport van de VN wordt een beeld van algemene wetteloosheid geschetst waarbij de daders zich onkwetsbaar voelen. Overal waar Washington zich onder leiding van Obama zich met de interne aangelegenheden van een land bemoeide, ontstond chaos, moord en doodslag. Dood en vernietiging van hele dorpen en woonwijken zijn veroorzaakt door samenzweerders die in Syrië hun eigen belangen willen vestigen. Voor hen heeft het leven van het Syrische volk en de soevereiniteit van dit land geen enkele waarde. De mainstream media heeft er alles aan gedaan Obama en al die anderen die achter het beleid van Obama stonden, met hun misleidende propaganda zo geloofwaardig mogelijk over te laten komen.

Washington heeft sinds de Tweede Wereldoorlog al meer dan zeventig conflicten geïnitieerd.

Obama’s betrokkenheid bij de oorlog in Irak en de ‘revolutie’ in de Oekraïne en het nucleaire nep-verdrag met Iran

Voor velen is het nog steeds een volslagen raadsel waarom Barack Hussein Obama de moslimjihadist en terreurleider Abu Bakr al-Baghdadi in 2009 heeft vrijgelaten. Hij werd gevangen gehouden in Camp Bucca een detentie faciliteit in Irak. Na zijn vrijlating splitste Baghdadi zich af van Al-Qaeda en formeerde IS(IS) later omgedoopt tot simpelweg, “Islamitische Staat” (IS) waarbij hij zichzelf tot Kalief Ibrahim uitriep. Er waren van meet af aan al aanwijzingen dat IS(IS) net als de terreurbeweging Al-Qaeda producten zijn van de CIA en dat Obama mede betrokken is geweest bij de creatie van IS(IS) en bij de financiering van deze barbaren. In een programma The Common Sense Show zei Scott Bennett van leden van IS(IS) gehoord te hebben dat ze door de Amerikaanse overheid gefinancierd worden via Zwitserse bankrekeningen. Zelfs Henry Kissinger bevestigde tegenover Fox News dat IS(IS) bewapend werd door Amerika. Ook Poetin beweerde in een toespraak dat IS(IS) een creatie is van Obama.

Dit moet hem zijn, de van de duivel bezeten Abu Bakr al Baghdadi.

Na de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley, beweerde Obama dat IS(IS) niets te maken had met de islam om zodoende deze goed geoliede moordmachine van alle blaam te zuiveren. Maar wat Obama beweerde is niets anders dan ontkenning van de ware feiten want IS(IS) is wel degelijk islam net als al die andere terreurgroepen zoals Al-Qaeda, de Palestijnse terreurbeweging Hamas, de Moslimbroederschap, Al-Shabab, Boko Haram in Nigeria, Hezbollah in Libanon, de Afghaanse en Pakistaanse Taliban en Al Nusra in Syrië.  Allemaal islamitische terreurgroepen die Koranteksten citerend de meest gruwelijke moordpartijen plegen. Uit een onderzoek in Saoedi-Arabië is gebleken dat 92% van de Saoedi’s zegt dat IS(IS) zich geheel conform de koran gedraagt.

Obama voerde zuivere islamitische politiek in het hele Midden-Oosten. Toen Abu Bakr al-Baghdadi halverwege 2013 zijn complete strijdmacht van Syrië naar Irak verplaatste, deed het Witte Huis helemaal niets. Toen IS(IS) de Iraakse provincie Anbar en een aantal belangrijke steden zoals Falluja, Mosoel en Tikrit overnamen, zag Obama geen enkele reden daar op te reageren.

Obama en de staatsgreep in de Oekraïne

De zogenaamde 'revolutie' in Oekraïne is niets anders dan een door Washington georganiseerde en door de NAVO gesteunde fascistische coup om het land binnen de Westerse invloedssfeer te brengen. En natuurlijk deed Brussel ook mee. De democratisch gekozen regering in Kiev werd omver geworpen, zodat die kon worden vervangen door een anti-Russisch, pro-globalistisch marionettenregime. Snipers schoten vanaf de daken op het Maidanplein op zowel demonstranten als politie. Dat werd bevestigd door de ambassade van Estland maar is nooit door de massamedia openbaar gemaakt. Verschillende artsen hebben bekend gemaakt dat zowel demonstranten als politieagenten exact dezelfde wonden hadden, veroorzaakt door Amerikaanse munitie! Volgens Pro-Russische activisten waren er ook complete ‘doodsploegen’ van de CIA in het Oosten van Oekraïne actief.

De illegaal aan de macht gekomen interim- premier Areniy Yatsenyuk was niets anders dan een trekpop van het Westen. Deze ex centrale bankier werd zonder aarzelen door de leiders in Washington en Brussel erkend. Vanaf dat moment stond de regering in Kiev onder volledige controle van de Amerikaanse regering.

Obama met zijn trekpop Areniy Yatsenyuk.

Op de top van Malta (2 en 3 dec. 1989), na de val van Berlijnse muur (9 nov 1989) beloofde George W.Bush Sr. geen landen van het voormalige Warschau-pakt toe te laten tot de NATO. Maar vervolgens begon Washington het ene land na het andere los te wringen van de Sovjet-Unie en op te nemen in de NATO.

 

De brutaliteit van Obama ging zover dat hij van plan was Rusland te beroven van zijn marinebasis aan de Zwarte Zee. Als reactie daarop besloot Poetin de Krim (Crimea) onmiddellijk onder Russische beheer te plaatsen. Obama reageerde daarop door Amerikaanse raketten in Oekraïne op te stellen en deze te richten op Moskou. Ook stuurde hij Amerikaanse jachtbommenwerpers naar de Baltische landen en naar Polen en slagschepen naar de Zwarte Zee om de druk op Poetin op te voeren! Brussel en Washington beschuldigden Rusland ervan verantwoordelijk te zijn voor de crisis in de Oekraïne en voerden een scala aan sancties in tegen Rusland om Poetin daar eens flink mee te treffen. Deze sancties kwamen trouwens allemaal uit de koker van Obama. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden zei tijdens een toespraak aan de Harvard universiteit dat de Europese Unie eigenlijk niets zag in sancties tegen Rusland, maar dat de regering Obama de Europeanen heeft gedwongen die toch in te stellen.

Uit de woorden van Biden bleek dat de Amerikanen enorme politieke druk op Europa hebben uitgeoefend om ze zover te krijgen sancties tegen Rusland in te stellen – sancties, die nog steeds schade aan de Europese economie toebrengen, maar nauwelijks aan de Amerikaanse. Biden gaf als belangrijke reden voor het invoeren van sancties, ‘het neerschieten van (vlucht MH17 uit Amsterdam) door de Russische separatisten’, een beschuldiging waar nog steeds geen enkel bewijs voor geleverd is.

Dat Washington overduidelijk bij dit conflict betrokken is blijkt uit deze reportage waarin zwaar bewapende huurlingen zijn gefilmd in de stad Donetsk, in het pro-Russische zuiden en oosten van het land. Volgens een verklaring van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn deze huurlingen van Academi (voormalig Blackwater) ook actief in de regio Slovjansk. Academi weerspreekt de berichten maar uitgerekend de Amerikaanse geheime diensten hebben zelf de geheime inzet van Blackwater soldaten in Oekraïne bevestigd.

 

Door de propaganda geloven velen in het Westen dat Rusland de agressor is, en president Vladimir Poetin hoe dan ook moet worden gestopt, omdat hij een ‘gevaar’ vormt voor de ‘vrije’ wereld. De anti-Russische propaganda liep zelfs zo hoog op, dat de voormalige Oekraïense president Yulia Tymoshenko, het lievelingetje van het Westen, vrijwel zonder aandacht en protest kon pleiten voor het met kernwapens vernietigen van de 8 miljoen Russen in de Oekraïne, en Rusland zelf. Ook zei ze Poetin persoonlijk een kogel door zijn hoofd te zullen schieten.

 

Obama’s nucleaire overeenkomst met Iran

Barack Hussein Obama maakte in een toespraak van een kwartier triomfantelijk de nucleaire overeenkomst met Iran bekend. Een overeenkomst met leiders van een land die met regelmaat “Dood aan Amerika”en “Dood aan Israël” schreeuwen. De bij de onderhandelingen betrokken wereldmachten hebben het lot van het Midden-Oosten in handen gelegd van de volkomen onbetrouwbare middeleeuwse ayatollahs in Teheran. De overeenkomst houdt Iran niet tegen om een kernmacht te worden, en het beteugeld zijn nucleaire infrastructuur niet. Dat wist Obama ook en ook dat Iran zijn atoomwapens tegen Israël zal gebruiken. Volgens het Iraande bewind zou Obama gedurende de nucleaire onderhandelingen, Iran hebben toegezegd geen problemen te hebben met Iraanse raketten die Israël kunnen raken. Dat zou onderdeel hebben uitgemaakt van de nucleaire deal. Velen reageerden met verbijstering over het gesloten nucleaire verdrag met de apocalyptische kliek in Teheran. Deze deal zal het nucleaire programma van Iran niet beperken maar juist legitimeren en de economie van dit terroristische monster versterken. Obama was zo blij met de overeenkomst dat hij de ayatollahs ook nog verraste met een presentje van 150 miljard dollar.

In het midden Mohammad Javed Zarif breed lachend om het nucleaire nep-verdrag en de 150 miljard dollar met naast hem links de naïeve Federica Mogherini van de Europese Unie en rechts het hoofd van de Iraanse Atoom Energie organisatie Ali Akbar Salehi.

 

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier stelde dat in de nabije toekomst elke Iraanse poging tot het ontwikkelen van een atoombom betrouwbaar en controleerbaar uitgesloten is. 'Ik kan met volle overtuiging zeggen, dat dit een overeenkomst is die veiligheid brengt aan de wereld, aan de regio en zelfs aan de buren van Iran', zei Steinmeier. Deze man blijkt in sprookjes te geloven evenals een groot deel van de internationale media die de overeenkomst zagen als een historische doorbraak.

De overeenkomst geeft internationale legitimiteit aan het nucleaire programma van Iran, waarvan het enige doel is om een nucleaire bom te produceren. Het zal de risico's van nucleaire proliferatie in de regio en de risico's van een gruwelijke oorlog verhogen. Reeds in 2008 liet Obama de ayatollahs al in het geheim weten een vriend te zijn van de fascistische kliek in Teheran. Het is voor ieder normaal denkend mens wel duidelijk dat de wereld te maken heeft met van de duivel bezeten Iraanse leiders.

De ayatollahs zijn al sinds 2004, onder de neus van de wereldleiders bezig de boel te belazeren. Het Iraanse Atoom Agentschap heeft in 2012 in een interview met de Arabische krant Al-Hayat toegegeven dat de regering in Teheran meerdere malen doelbewust heeft gelogen over het nucleaire programma van het land. 'Om onze nucleaire faciliteiten en onze successen te verdedigen hebben we hen (de inspecteurs van het IAEA) soms valse informatie gegeven. We hadden geen andere keus dan het IAEA en andere spionnen te misleiden.'

Desondanks sloot Obama een nucleaire overeenkomst met deze terreurstaat. Land-en volksverraders zijn het schrijft Daniël Greenfield daarmee doelend op Obama en John Kerry. Met de volkomen waardeloze nucleaire deal met Iran hebben zij en de bij de onderhandelingen betrokken wereldleiders, de veiligheid van Israël verkwanselt en wie weet van het hele Midden-Oosten en zelfs ver daarbuiten. Het kan echter nog gekker! Het Internationale Atoomenergiebureau (IAEA) gaf Iran namelijk toestemming hun nucleaire programma zelf te controleren. De westerse toezichthouders van de groep 5+1, de VS, China, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, accepteerden deze overeenkomst zonder enig bezwaar als deel van het totale nucleaire verdrag met Iran. Volgens de internationale energiedeskundige dr. Olli Heinonen is het in het verleden nog nooit eerder voorgekomen dat een Staat die onder nucleair toezicht staat zonder vreemde controleurs zichzelf mag controleren. De waanzin druipt ervan af. Op allerlei fronten is te zien dat de gekte in deze wereld steeds verder toeslaat.

Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat bleek het Witte Huis zo ongeveer alle eisen van Teheran te hebben ingewilligd. Dat Iran de leidende staat is in het financieren, bewapenen en trainen van terroristische groeperingen die actief zijn over de hele wereld, is voor Obama geen beletsel geweest een deal met dit terreurbewind te sluiten. Ook was hij totaal niet van plan het Iraanse kernprogramma te stoppen. Tijdens de hoorzitting kwam Kerry zelfs met de opmerking Iran te zullen verdedigen  bij een aanval op de kerninstallaties van het land.

De nucleaire deal verandert Amerika van een tegenstander van het Iraanse expansionisme, terrorisme en zijn nucleaire wapenprogramma in een belangrijke voorstander. De internationale coalitie, die opgebouwd werd om Iraans kernwapens te stoppen, zal in plaats daarvan zijn programma beschermen. Zonder Obama zou dit alles niet gebeurd zijn. Obama is nooit van plan geweest om Iran van het ontwikkelen van kernwapens af te houden. Alle waarschuwingen van Israël zijn door hem genegeerd en zelfs belachelijk gemaakt. Terwijl Obama zijn grootste miskleun van zijn ambtstermijn vierde, voelden diverse Arabische staten en Israël zich door Obama en Kerry verraden.

Barack Obama en John Kerry de beide initiatief nemers van de verraderlijke nucleaire overeenkomst met Iran

Donald Trump heeft bij herhaling aangegeven tegen het nucleaire verdrag met Iran te zijn en er het liefst vanaf te willen. Hij is direct na de proef van Iran met een nieuwe ballistische raket op 29 januari 2017 begonnen het land te straffen met nieuwe sancties. De test met een ballistische raket was in strijd met de VN-resolutie 2231, waarin Iran zich ertoe verbonden heeft om acht jaar lang geen testen uit te voeren met ballistische raketten De strafmaatregelen die Trump heeft afgekondigd zijn gericht tegen dertien personen en twaalf bedrijven, die betrokken zijn bij het raketprogramma van Iran of die de elitemacht van de Iraanse Revolutionaire Garde financieren. Trump ziet het Shiitische Iran als een destabiliserende factor in het Midden-Oosten en zegt dat het land met vuur speelt.

 

De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie James Mattis haalde op 4 februari scherp uit naar het bewind in Iran. Hij  beschreef het land als de grootste overheidssponsor van het wereldwijde terrorisme.” Iran’s  “wanbeleid en wangedrag” zou moeten aangepakt worden, zei Mattis, die deze uitspraken deed een dag nadat Trump de nieuwe sancties heeft opgelegd aan Iran.

 

Obama’s internationale beleid heeft geleidt tot chaos en grote aantallen doden. Hij wilde de hele wereld zijn wil opleggen. Het maakte hem totaal niet uit dat zijn acties illegaal waren. Hij participeerde in het omverwerpen van buitenlandse regeringen in naam van de verspreiding van de democratie. De bevolking van het Westen werd op grote schaal misleid met pure propaganda en regelrechte leugens. In diverse landen werden drones door hem ingezet in naam van het verdedigen van mensenrechten. Lindsay Graham, een van de leidinggevende Republikeinse senatoren, schatte dat de drones van Obama ongeveer 4700 mensen het leven hebben gekost in landen als Afghanistan, Pakistan, Irak, Somalië en Jemen. Daarnaast stuurde hij speciale militaire eenheden naar landen die hun eigen soevereiniteit en territoriale integriteit probeerden te verdedigen. Wie weet hoeveel duizenden onschuldigen daarbij het leven hebben verloren. 

 

Hij deed net alsof Rusland slechts een regionale grootmacht was maar dit land beschikt over een nucleaire capaciteit waarmee men de Verenigde Staten in een klap volledig kan vernietigen. Obama dacht dat de oplossing voor terrorisme was het zonder voorwaarden vooraf gaan praten met terroristen en terreurlanden waaronder Iran. Toen Rusland Georgië binnenviel was alles wat het wonderkind kon bedenken, een oproep aan beide partijen tot 'terughoudendheid'. Amerikanen die een beroep deden op hun grondwettelijke rechten, werden beschouwd als een bedreiging, en door de regering Obama gekenmerkt als potentiële 'binnenlandse terroristen'. De buitengewone arrogante Obama administratie nam beslissingen alsof ze de mening van de hele wereld verkondigden.

Zoals eerder opgemerkt liet Obama de laatste weken van zijn regeerperiode regelmatig horen hoe fantastisch hij het allemaal gedaan had. Bij zijn afscheid bewierookte hij zichzelf maar liefst 86 maal. De leiders in Brussel, de internationale media en vele anderen hebben 8 jaar lang zijn narcistische lofzang luidruchtig meegezongen. In werkelijkheid heeft hij zijn eigen land in een diepe chaos gestort en ook internationaal een enorme puinhoop achtergelaten.

Klik hier voor mijn artikel “Barack Hussein Obama de meest Israël vijandige president ooit”

Terug naar: Inhoud