De eerste bazuin

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 10 februari 2018) (Laatste bewerking: 22 januari 2022)

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

Openbaring 8:7  “En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.”

Johannes beschrijft hier een ecologische catastrofe die een derde deel van de opbrengst van de aarde en haar vegetatie, vernietigt. De kerk ziet het boek Openbaring vaak geestelijk, maar de gebeurtenissen zijn net zo letterlijk als het bij de plagen van Egypte het geval was. Ook in onder meer Exodus, Jozua, de Psalmen en bij de profeten Jesaja en Ezechiël is er sprake van hagel, bloed en vuur. Dan weet je dat het van God is en daarom mogen we ook het boek Openbaring letterlijk nemen. Enkele voorbeelden:

 

Exodus 9:23  “Toen strekte Mozes zijn staf uit naar de hemel, en de Here liet het donderen en hagelen, vuur schoot naar de aarde en de Here deed het hagelen over het land Egypte.”

Jozua 10:11 “ Terwijl zij nu voor Israël vluchtten en zij juist op de helling van Beth-Horon waren, wierp de Here uit de hemel grote stenen op hen, tot Azeka toe, zodat zij stierven; door die hagelstenen stierven, waren talrijker dan die, welke de Israëlieten met het zwaard doden.”

Psalmen 11:6 “Het regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker.”

Ezechiël 38:22  “Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed, stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de volken die met hem zijn…”

Jesaja 10:17  “Dan zal het Licht van Israël tot een vuur worden en zijn Heilige tot een vlam, die op één dag de distels en dorens van Assur verbrandt en verteert…”

 

Voor alle duidelijkheid: Het licht van Israël is Jezus/Yeshua.

 

In Openbaring 1 onthult Jezus Christus de geheimen die God Hem bekendgemaakt heeft. Hij zal Zijn dienaren laten zien wat moet gebeuren. Daarom heeft Hij Zijn engel naar Zijn dienaar Johannes gestuurd om het hem allemaal te vertellen. Johannes heeft opgeschreven wat hij van God gehoord heeft en wat Jezus Christus hem heeft bekendgemaakt. 

Hoewel Johannes niets meldt over vulkaanuitbarstingen, lijkt het er op dat de tekst in Openbaring 8:7 een verwijzing is naar een plotselinge wereldwijde vulkanische activiteit die de atmosfeer zal ontwrichten zodat het vuur, magma en hagel ‘regent’. Naast aardbevingen behoren vulkaanuitbarstingen tot de meest verwoestende natuurverschijnselen die de aarde kent. Klik hier voor de meest recente uitbarstingen.

Vulkaanuitbarstingen in het verleden

Een van de meest hevige vulkaan uitbarstingen in de gedocumenteerde geschiedenis is die op het eiland Thera (Griekenland) omstreeks 1470 v.Chr. Men vermoedt dat de vloedgolf die hierbij ontstond, een eind maakte aan de Minoïsche beschaving op Kreta. Volgens de Griekse professor Spyridon Marinatos heeft deze uitbarsting niet alleen Thera getroffen maar eveneens een aantal landen aan de Egeïsche en Middellandse zee waaronder Egypte. De uitbarsting veroorzaakte enorme aardbevingen in de regio waarbij tevens reusachtige aswolken en gloeiende lava de lucht in werden geslingerd. Zo ontdekte men op de overblijfselen van het eiland Thera op sommige plaatsen een zestig meter dikke laag as en puimsteen. In Egypte heeft men een aantal geschriften gevonden die melding maken van een natuurramp die omstreeks dezelfde tijd moet hebben plaatsgevonden als de uitbarsting op Thera. Een van de verhalen werd ontdekt op een schrijn (naos) van zwart graniet in de stad El-Arisj. De tekst op de schrijn meldt dat Egypte gedurende 9 dagen in duisternis was gehuld. Ook in de oude Joodse Midrasj geschriften worden bijzonderheden gegeven over deze duisternis. Tijdens de eerste drie dagen kon men nog van plaats veranderen; tijdens de volgende dagen was dat echter niet meer mogelijk. Het was niet de duisternis van een normale nacht; er raasde een felle storm vol fijne asdeeltjes over het land.

Op het Arabisch schiereiland vertelt een overgeleverde traditie dat een geweldige vloedgolf het land overspoelde en dat de mensen door zware stormen werden weggeslingerd. Het toneel van de ramp staat bekend onder de naam “Idam”, wat “razernij” betekent.

Tambora vulkaan Indonesië

De Tambora is een stratovulkaan op het Indonesische eiland Soembawa. De vulkaan bevindt zich op een schiereiland hiervan en maakt deel uit van de Sandoboog. In het noorden grenst het schiereiland aan de Floreszee, in het zuiden aan de Saleh-baai. De Tambora ligt ongeveer 340 kilometer ten noorden van de Soendatrog. Op zeeniveau heeft de vulkaan een diameter van zo'n 60 kilometer. Naar schatting is de Tambora 57.000 jaar geleden gevormd. Op 10 april 1815 barstte de vulkaan uit. Met een vulkanische-explosiviteitsindex van 7 was dit de grootste uitbarsting die ooit rechtstreeks door mensen is waargenomen. De oorspronkelijk ongeveer 4200 meter hoge vulkaan verloor hierbij ongeveer een derde van zijn hoogte en meet sindsdien circa 2800 meter. Er ontstond een krater van zes kilometer in doorsnede.De laatste bekende uitbarsting vond plaats in 1967, maar dit was slechts een kleine uitbarsting. In augustus-september 2011 steeg het activiteitsniveau van I naar II.

Tambora Vulkaan (Afbeelding Wikipedia)

De Krakatou

In 1883 explodeerde in Indonesië de Krakatou. Dat was eveneens een van de meest vernietigende uitbarstingen in de gedocumenteerde geschiedenis. De uitbarsting van deze vulkaan was zo hevig dat hij op 5000 kilometer afstand werd gehoord. Een stofwolk steeg op tot 80 kilometer hoogte en verspreidde haar inhoud over een afstand van meer dan 5000 kilometer over de aarde. Windstoten van de enorme explosie braken ramen en lieten muren instorten op een afstand van 160 kilometer. De uit de uitbarsting voortkomende vloedgolf richtte echter de grootste verwoestingen aan. In de gebieden die aan de straat van Soenda zijn gelegen, werden 300 plaatsen vernield en kwamen 36.380 mensen om het leven toen een vloedgolf van 36 meter hoog over het land raasde. Op kusten op een afstand van 12.000 kilometer steeg de vloed zeer sterk. Mensen in de hele wereld konden vele maanden lang de wonderlijke verschijnselen zien die veroorzaakt werden door het stof dat in de bovenatmosfeer werd vastgehouden. Het stof zorgde voor prachtige zonsondergangen en zette de hemel in lichterlaaie.

Weinig natuurlijke processen zijn zo spectaculair als vulkanisme. Er kunnen temperaturen optreden van wel 1350 graden Celsius. Er zijn ruim 15.000 vulkanen op aarde waarvan er ca 16 heel gevaarlijk zijn en regelmatig actief. Tot de meest gevaarlijkste vulkanen ter wereld behoren onder meer de boven genoemde Krakatau in Indonesië- Yellowstone Park in de Verenigde Staten- de Fuji in Japan en de 5426-meter hoge Popocatepetl in Mexico.

De Popocatepetl in Mexico.

Dit is een van de meest belangrijke vulkanen in de wereld. Popocatepetl betekent “rokende berg ”, maar de plaatselijke bewoners noemen hem simpelweg “Don Goyo”.  Een uitbarsting van deze vulkaan zal catastrofale gevolgen hebben voor de 23.6 miljoen bewoners van Mexico City dat op 56 kilometer afstand ligt. Dat is de reden dat de autoriteiten Popocatepetl angstvallig in de gaten houden.

De Popocatepetl in Mexico.

Andere vulkanen die angstvallig in de gaten worden gehouden zijn de 2460 meter hoge Mayon op de Filippijnen, de Etna op Sicilië, Mauna Loa op Hawaï, Merapi op Midden-Java, en de Vesuvius in Italië .

De vulkaan Campi Flegrei in Italië

In Italië ligt onder de stad Napels één van de gevaarlijkste supervulkanen ter wereld.  Het gaat om de Campi Flegrei. Deze vulkaan toont volgens wetenschappers tekenen van ontwaken. Het waren de Grieken die in 800 voor Christus een nederzetting op deze plaats bouwden. De stad heette toen ook nog Neapolis en 400 jaar later werd de stad overgenomen door de Romeinen en heet vanaf die tijd Napels. Vulkanologen hebben ontdekt dat de vulkaan al jaren opzwelt. Er wonen 4.4 miljoen mensen in Napels en zeker een half miljoen mensen lopen gevaar bij een uitbarsting. Wanneer de vulkaan uitbarst, is niet te voorspellen maar waarnemers waarschuwen voor een mogelijk op handen zijnde uitbarsting. Vulkanologen waarschuwen dat een uitbarsting niet alleen gevolgen zal hebben voor de bewoners van Napels maar ook mondiale gevolgen zal hebben. Campi Flegrei ligt grotendeels onder en aan de westkant van Napels, terwijl aan de oostkant de Vesuvius ligt. Deze vulkaan was in 79 na Chr., verantwoordelijk voor de verwoesting van Pompeii.

Experts waarschuwen voor de verhoogde activiteit van een enorme vulkaan onder de Laacher See tussen Bonn en Koblenz, Er is sprake van een verhoogde activiteit onder deze supervulkaan. Er zou magma omhoog komen en er zouden zich kleine aardbevingen diep onder de grond voor doen.

Ook de Verenigde Staten zijn af en toe het toneel van hevige vulkaanuitbarstingen. Zo kwam op 18 mei 1980 de Mount St. Helens in de staat Washington voor het eerst sinds 123 jaar tot uitbarsting. Bij de uitbarsting kwamen 57 personen om het leven en raakten 200 huizen, 47 bruggen, 24 km spoorweg en 300 km weg vernield. De uitbarsting werd voorafgegaan door een beving van 5,1 op de schaal van Richter waarbij de top van Mount St. Helens instortte en de berg 400 m lager werd. Voordat de eigenlijke eruptie plaatsvond, steeg een enorme pliniaanse wolk uit de kratermond. Een gloedwolk met een temperatuur van rond de 500 graden Celsius, verwoestte alles op zijn weg naar beneden. Tot in de wijde omtrek werden de bomen platgegooid en de omgeving werd "gezandstraald" over een oppervlak van ca. 600 km². Onbeschermde personen werden binnen enkele tellen levend gekookt. In september 2004 begon de berg opnieuw te roken en dat gebeurde op 3 januari 2018 opnieuw, maar een grote uitbarsting bleef achterwege.

Bij de uitbarsting van de St.Helens op 18 mei 1980 vormde zich uiteindelijk een 10 km hoge wolk van rook en as.

Anchorage, de grootste stad van Alaska met zo'n 280.000 inwoners, wordt al enige tijd bedreigd door de uitbarsting van de vulkaan Mount Redoubt. Volgens geologen is er zoveel activiteit in de berg dat een uitbarsting mogelijk is. Het typische aan deze vulkaan is dat hij heel explosief kan uitbarsten en as tot 130 km hoog in de lucht kan spuwen.

Bij andere vulkanen gaat de uitbarsting gepaard met een langzame lavastroom op de flank van de berg. Omdat gas probeert te ontsnappen maar geblokkeerd zit in Mount Redoubt, komt er een immense druk in de vulkaan. Als de wind ongunstig staat bij een uitbarsting kan Anchorage een enorme aswolk over zich heen krijgen. Hoewel de vulkaan op zo'n 160 km ten zuidwesten van deze plaats ligt. 

Yellowstone National Park

Onder Yellowstone National Park in de staat Wyoming (USA) bevindt zich een zogenaamde supervulkaan. Wetenschappers vrezen dat deze vulkaan binnen afzienbare tijd tot uitbarsting zal komen. Seismologen maken zich al geruime tijd grote zorgen over wat er in de bodem van dit park gebeurt. Er bevindt zich een zgn. caldeira onder het oppervlak. Een caldeira is een grote komvormige krater, gevormd door vulkanische activiteit. De ondergrondse magmagrot is ongeveer 90 kilometer lang en 35 kilometer breed en bevat een geweldige vuurzee van miljarden kubieke meters gesmolten rots. Volgens de U.S. Geological Survey zijn er de afgelopen jaren in dit park duizenden bevingen geregistreerd.

Een volledige uitbarsting van deze vulkaan zou catastrofaal zijn, niet alleen voor Amerika, maar voor de hele wereld. Honderden kubieke kilometers lava, rotsen en as zouden tot hoog in de atmosfeer worden geblazen. Zelfs vliegtuigen lopen het risico uit de lucht te worden geblazen. Een uitbarsting van deze vulkaan zou voor een knal zorgen die duizenden keer zo zwaar als die van de eerder genoemde vulkaan St.Helens op 18 mei 1980. De as zou het grootste deel van het noordelijke halfrond enkele dagen lang in complete duisternis dompelen. Binnen 160 kilometer van de uitbarsting zou al het leven onmiddellijk worden gedood. Degenen die net buiten deze zone wonen, zoals de inwoners van Denver en Salt Lake City, wacht een nog veel wreder lot. Deze steden zouden wekenlang bekogeld worden met hete vulkanische as, stof en rotsblokken. Uiteindelijk zal vrijwel niemand dat overleven. Geschat wordt dat tot op zo’n 1000 kilometer afstand 90% van de bevolking zal omkomen. In een straal van 1600 kilometer zal alles door een minimaal 3 meter dikke laag as worden bedolven. Wetenschappers vrezen dat twee derde van de Verenigde Staten in één klap onbewoonbaar zal worden. Daarnaast kunnen zich heftige bevingen van de aardkorst voordoen.

Yellowstone park ’s werelds grootste supervulkaan

 

Steeds opnieuw komen er verontrustende berichten naar buiten. Na een enorme serie van ruim 60 aardbevingen en aardschokken op vrijdag 16 juni 2017 hebben diverse wetenschappers de vrees uitgesproken dat deze vulkaan veel sneller kan uitbarsten dan tot nu toe werd gedacht.

 

Sommige deskundigen geloven zelfs dat de klap zo groot zal zijn dat Amerika als wereldmacht tot het verleden zal behoren. Wetenschappers vrezen dat een zware uitbarsting in Yellowstonepark niet alleen catastrofaal zal zijn voor de wijde omtrek van het park, maar ook een 'vulkanische winter’ kan opleveren die op het gehele noordelijk halfrond nog jarenlang het leven zal ontwrichten. Kernwapens die in de omgeving van Yellowstonepark lagen opgeslagen zijn naar het zuidoosten van Amerika verplaatst. Volgens het Pentagon gaat het om 50 nucleaire langeafstandsraketten in de staten Wyoming, Montana en North Dakota. Het gaat om staten die grenzen aan Yellowstone Park.

 

De Amerikaanse autoriteiten blijken in 2014 een miljardencontract te hebben afgesloten met Australië, Argentinië en Brazilië voor de opvang van miljoenen Amerikaanse vluchtelingen, mocht de supervulkaan inderdaad uitbarsten en een groot deel van het leven verwoesten. Het contract is afgesloten voor een periode van 10 jaar eindigende in 2024. Het overheidsplan voor een massale volksverhuizing werd opgesteld nadat wetenschappers hadden gewaarschuwd dat er een serieuze kans bestaat dat de supervulkaan al binnen 10 jaar uitbarst. De betrokken landen accepteerden een forse ‘verzekeringspremie’ van honderden miljarden dollars in de ruil voor de belofte om Amerikaanse vluchtelingen op te nemen, indien de supervulkaan inderdaad binnen 10 jaar mocht uitbarsten.

 

Indonesië telt maar liefst 130 vulkanen

Sunda StraitsIndonesië telt maar liefst 130 min of meer actieve vulkanen, waaronder de Anak Krakatou, een ‘kind’ van de eerder genoemde Krakatou en de Merapi. De activiteit van Anak-Krakatou neemt volgens waarnemingen, steeds meer toe. Er worden voortdurend diepe vulkanische bevingen waargenomen.

Enorm aantal vulkanen in Indonesië

Op het Indonesische eiland Sumatra is op 29 augustus 2010, de 2460 meter hoge Sinabung weer ontwaakt na zo'n 400 jaar inactief te zijn geweest. Er zijn sindsdien uitbarstingen geweest in 2014 en 2016 en februari 2017.

Op 19 september 2021 werd plotseling de vulkaan Cumbre Vieja op La Palma actief. Het ging om twee spleetuitbarstingen met in totaal acht openingen op de Montaña Rajada in de omgeving van de Cabeza de Vaca.De lava bereikte binnen enkele uren de vrijstaande huizen van het dorp El Paraiso. 24 uur later waren honderd huizen verwoest of verdwenen. Op 28 september 2021 bereikte de lava de zee. Op 12 november 2021 telde de EU-organisatie Copernicus Emergency Management Service 2616 verwoeste gebouwen en 1019 hectare land dat bedekt was met lava. Op 25 december dat jaar werd deze uitbarsting door het Canarische vulkanologisch instituut officieel beëindigd verklaard.

Op 15 januari 2022 barstte bij de eilandstaat Tonga in Polynesië in de Stille Oceaan,de onderwatervulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai uit met een tsunami die omringende eilanden trof, en tot in Japan en Amerika reikte.

Na de explosie ontstond een aswolk tot 30 km hoog en 700 km breed, en een schokgolf die twee keer de wereld rondging. De uitbarsting was te zien vanuit de ruimte, De klap was tot 2300 km ver, in Nieuw-Zeeland, te horen. In de aswolk werden meer dan 10.000 bliksemflitsen per uur gedetecteerd. Wetenschappers van NASA hebben de kracht berekend van de enorme uitbarsting. Ze kwamen tot een cijfer van rond de 10 megaton TNT, wat vergelijkbaar is met 500 keer de atoombom die op Hiroshima werd gegooid.

De uitbarsting werd tot in Alaska gehoord, en was wellicht de luidste uitbarsting in meer dan een eeuw, wellicht sinds de uitbarsting van de Krakatau in 1883, aldus Michael Poland van USGS. Het was zeker de zwaarste vulkaanuitbarsting wereldwijd sinds de uitbarsting van de Pinatubo in 1991, in Indonesië, welke een Vulkanische Explosiviteitsindex (VEI) van 6 had. Klik hier voor een overzicht van vulkanen die op dit moment actief zijn.

   Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud