De Iraanse Mullahs geloven dat de komst van de Mahdi nabij is

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 8 juli 2019)

De genocidale middeleeuwse Iraanse Mullahs zijn ervan overtuigd dat de huidige onrust in het Midden-Oosten de komst van de islamitische messias aankondigt. Volgens Iran laat deze onrust zien dat de Mahdi binnenkort zal verschijnen en dat hun uiteindelijke overwinning nabij is. De Mahdi, zal in de laatste dagen de legers van de islam naar de overwinning leiden over de niet-moslims. De Mullahs geloven dat de oorlog met IsraŽl bijna is aangebroken. Zij citeren teksten uit de Koran en de Hadith, om te bewijzen dat het door Iran geleide islamitische rijk voorzegd is. De uitspraken van de Mullahs lijken een Iraanse versie van Hitlers 'Mein Kampf' en is dan ook een regelrechte oorlogsverklaring aan het adres van IsraŽl, de Joden en het Westen.

De Mullahs geloven dus dat de komst nabij is van de 12e imam, die Muhammad ibn Hasan al-Mahdi al-Muntazar -de door Allah geleide-heet en door de moslims kortweg Mahdi-messias wordt genoemd en ook wel Ďde heer van deze eeuwí. Opmerkelijk want dat is precies hoe in de Bijbel satan wordt omschreven:

 

2 CorinthiŽrs 3-4 ďIndien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.Ē

 

De Mahdi, voorgesteld als overwinnaar op een paard

 

In de Koran wordt de Mahdi niet genoemd. Ook in de twee belangrijkste soennitische Hadithverzamelingen en de werken van Al-Ghazali ontbreekt het concept van de Mahdi. Binnen Shiíitische stromingen wordt hier dan ook een andere invulling aan gegeven dan binnen soennitische. De algemene gedachte is dat de Mahdi door Allah in de hemel zou zijn opgenomen en volgens de islamitische traditie op de Dag des Oordeels op aarde zal terugkeren, een verhaal dat als twee druppels water lijkt op wat de Bijbel te melden heeft over de terugkomst van Jezus/Yeshua.

 

Er is echter een probleem: deze imam Mahdi kan pas verschijnen als de staat IsraŽl van de aardboden is verdwenen en het Joodse volk, niet meer bestaat. Pas dan wordt de 12e imam verwacht zich te openbaren. IsraŽl is de blokkade voor de door hem nagestreefde alleenheerschappij van de islam over alle mensen. Pas wanneer dit probleem is opgelost en de moslims voldoende chaos hebben veroorzaakt, zal de machtige strijder van de Apocalyps verschijnen en de ongelovigen die geleid worden door het Beest verslaan. De Mahdi zal de moslims naar een grote overwinning leiden en alle creaties zullen vallen voor de troon van Allah. De Shiíitische moslims geloven dat de Mahdi na terugkomst, zal regeren voor een periode van 7 jaar, voor hij het laatste oordeel over de mensheid zal uitspreken.

 

Volgens de islamitische traditie verschijnt de Mahdi niet alleen als een obscure religieuze leider, maar komt hij met name om het Kalifaat te herstellen. Islam beveelt zijn volgelingen: ,,Als u hem ziet, ga en bewijs hem trouw, zelfs al zou u over ijs moeten kruipen, want hij is de medeheerser (Khalifa) van Allah.Ē Ze zien hem als een Ďrechtvaardige geleide, verwachte persooní. Maar deze Mahdi is geen verlosser maar een krijgsheer die de niet-moslims met Mohammeds zwaard tot de islam zal dwingen en die van lauwe moslims bloeddorstige extremisten wil maken.

 

Volgens de meerderheid van de Shiíitische moslims wordt de Mahdi voorgesteld als een messiaanse figuur. Hij vertoont opvallende gelijkenis met de Bijbelse Messias. Door de eeuwen heen hebben vele religies de Bijbelse Messias overgenomen en ingevoerd in hun eigen religieuze systeem. De Mahdi zal de moslims naar een grote overwinning leiden en alle creaties zullen vallen voor de troon van Allah. Hij zal een eind maken aan de strijd tussen Ďgoedí en Ďkwaadí. Het goed wordt vertegenwoordigd door Allah, zijn profeet en al zijn volgelingen, en het kwaad wordt vertegenwoordigd door allen die weigeren de islam te aanvaarden. De Mahdi zal een leger formeren, Jeruzalem aanvallen en in een reeks van apocalyptische veldslagen het Joodse volk uitroeien en IsraŽl van de kaart vegen. Volgens de invloedrijke ayatollah Mohammad Emami Kashani, zal de Mahdi na zijn komst de leiders van het Westen onthoofden.

 

De Mahdi zal Jeruzalem veroveren en daarna zijn legers naar de uiteinden van de aarde zenden om alle tegenstand tegen hem de kop in te drukken. Islamitische geleerden zijn het er over eens dat de Mahdi bij zijn komst naar de aarde, vergezeld zal worden door ĎJezusí in wie zij een profeet zien. Dat Jezus/Yeshua als een soort luitenant van de Mahdi op aarde zal verschijnen is natuurlijk niets anders dan een idiote fabel. Jezus/Yeshua zal op aarde terugkeren in Jeruzalem waar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en van waaruit Hij zal uittrekken om te strijden tegen de krachten van de duisternis waaronder de islam.

 

De islamitische messias, imam Mahdi, verschijnt pas als IsraŽl en Amerika zijn vernietigd en twee derde van de Wereld wordt verteerd in het atomaire vuur.

 

Volgens een andere traditie geloven moslims ook in de toekomstige verschijning van een man die maar ťťn oog heeft en op het voorhoofd de letters KFR draagt. (Kafir de ongelovige). Hij zal alles verwoesten, behalve Mekka en Medina en zal gedood worden bij de komst van Jezus Christus, die na 42 maanden alle overgebleven christenen onder het vaandel van de islam zal brengen. Deze tradities tonen aan hoe diep de verwachting van de Ware en valse messias in de harten van de mensen verankerd ligt.

 

De voormalige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft in Teheran een speciale boulevard laten aanleggen om de Mahdi bij zijn komst te begroeten. In 2004 had Iran al een compleet instituut opgezet dat uitsluitend studie maakt van de komst van de Mahdi. Hiervoor geeft de instelling zelfs kindertijdschriften uit, waarin de Iraanse jeugd op Hitlerjugendachtige manier gehersenspoeld wordt met de bijzondere taak die Iran van de Mahdi zou hebben gekregen. Ahmadinejad geloofde te zijn uitverkoren de wereld naar de eindtijd te voeren, om het pad te effenen voor de komst van deze zogenaamde verlosser die de wereld zal veranderen in een machtige islamitische samenleving.

 

Op 17 september 2005 kreeg Ahmadinejad de gelegenheid om in de VN zijn zegje te doen en zou hij een zeer bijzondere ervaring hebben opgedaan. Aan het begin van zijn toespraak zou hij plotseling door een bundel van licht zijn omringd, niet de verlichting van lampen of iets dergelijks, maar een Ďhemels lichtí, zoals hij zelf later beweerde. Hij zou een mystiek visioen hebben gehad over de komst van de Mahdi. Ook verklaarde hij: ,,Vanaf het begin des tijds heeft de mensheid verlangd naar de dag waarop gerechtigheid, vrede, gelijkheid en medeleven de wereld zal omvatten... Als die dag komt zal de ultieme belofte van alle goddelijke religies vervuld worden in de komst van een perfecte mens die de opvolger van alle profeten en vrome mannen zal zijn. Hij zal de wereld naar gerechtigheid en absolute vrede leiden. O machtige heer, ik bid dat u de komst van uw laatste bewaarder, de beloofde, die perfecte en pure mens, degene die deze wereld met gerechtigheid en vrede zal vullen, bespoedigt.Ē Hij bad voor de ogen van de hele wereld tot de moslimgod Allah om de komst van de Mahdi te bespoedigen om over de hele mensheid te heersen en die iedereen die weigert zich te onderwerpen zal vernietigen.

 

De voormalige Iraanse moslimextremist Mahmoud Ahmadinejad

 

Ahmadinejad beschuldigde de Verenigde Staten er met regelmaat van de komst van de Mahdi, doelbewust tegen te houden. Begin 2009 hield Iran een conferentie waarin werd besproken hoe de komst van deze Ďredder van de mensheidí te bespoedigen. De conclusie was dat grof geweld daarbij onvermijdelijk zal zijn. ,,We hebben gedocumenteerd bewijs dat zij (Amerika) geloven dat een afstamming van de profeet van de Islam uit deze omgeving zal voortkomen en de wortels van alle onrechtvaardigheid in de wereld zal uitroeien. Ze willen de komst van de verborgen Imam verhinderen, omdat ze weten dat Iran zijn komst zal voorbereiden en zijn heerschappij zal steunen.Ē aldus Ahmadinejad, volgens de in Dubai gevestigde tv-zender Al Arabiya.

Op de 9e Mahdi Conferentie hebben hoge Iraanse officials bevestigd dat het Armageddon nabij is en dat alle volgelingen van de islam zich moeten voorbereiden op een monumentale verandering in de wereld. Meerdere sprekers wezen op het belang van de Mahdi-theologie en de noodzaak van het voeren van de jihad om de laatste grote oorlog mogelijk te maken. Parlementslid Rubollah Hosseinian riep het publiek op zich voor te bereiden op oorlog. 'De komst van zijne hoogheid is verzekerd... de profeet heeft beloofd dat het volk uit het oosten, wat volgens de Hadith Iran is, de macht zal grijpen en de heerschappij van Imam Mahdi zal voorbereiden.'

De Iraanse Ayatollah Khamenei heeft de islamitische landen opgeroepen zich militair te verenigen en een Mahdi leger te vormen om daarmee IsraŽl en de Verenigde Staten te verslaan. Khamenei wil voor dit doel een militair verbond aangaan met onder andere Turkije, Libanon, SyriŽ, Pakistan en Afghanistan. IsraŽl en de VS zijn volgens Khamenei het grootste obstakel voor de komst van de Mahdi. ,,Wij moeten een deugdelijke troepenmacht trainen die de obstakels opruimen die de komst van de Mahdi kunnen verhinderenĒ aldus Khamenei bij monde van Ali Saeedi. Hassan Rohani die zich sinds juni 2013 president van de Islamitische Republiek Iran mag noemen droeg zijn verkiezingsoverwinning op aan de Mahdi.

 

De Iraanse Opperste leider ayatollah Ali Khamenei

 

De Iraanse mullahs zijn er heilig van overtuigd dat een apocalyptische oorlog vooraf moet gaan aan de komst van de Mahdi. Lang vůůr de komst van Ahmadinejad discussieerden de Iraanse leiders openlijk over de 'logica' van een kernoorlog met IsraŽl. De bedreigingen aan het adres van IsraŽl is inmiddels bijna dagelijkse kost. Op maandag 1 juli 2019 dreigde Mojtaba Zolnour, een hooggeplaatst Iraans parlementslid IsraŽl binnen een half uur te vernietigen indien de Verenigde Staten mocht besluiten Iran aan te vallen. Het dreigement van Zolnour komt temidden van toenemende spanningen in de regio, nadat president Donald Trump vorige week zei dat hij dicht bij een aanval op Iran was geweest nadat zijn troepen een Amerikaanse bewakingsdrone in de Straat van Hormuz hadden neergeschoten.

 

De voormalige president Ali Akbar Rafsanjani, heeft ooit verklaard dat het 'niet irrationeel' is om een kernoorlog met IsraŽl te overwegen. Al in 1984 gaf de toenmalige opperleider Ayatollah Khomeini de opdracht om kernwapens te ontwikkelen, omdat dit volgens hem de enige manier is om de essentie van de Islamitische Revolutie te beschermen tegen de intriges van zijn vijanden, met name de VS en IsraŽl, en om de komst van de imam Mahdi voor te bereiden.

 

De miljoenen Iraanse doden die hier uit voort zullen vloeien zullen door de Iraanse mullahs als een gunst worden beschouwd omdat ze op deze manier aan miljoenen mensen een gemakkelijke toegang bieden tot een glorieuze beloning in het Islamitische hiernamaals. Tijdens de langdurige Iraanse-Iraakse oorlog (1980-1988) zijn naar schatting 450.000 Basiji kinderen naar het front gestuurd waarvan sommige niet ouder dan twaalf jaar. De Ayatollah Khomeini importeerde 500.000 kleine plastic sleutels uit Taiwan. De sleuteltjes om de hals van de kinderen moest de poorten naar Allahs nepparadijs voor hen openen. Zo marcheerden ze in formatie de mijnenvelden binnen om een pad vrij te maken met hun lichamen.Hun lichamen werden uiteen gerukt en het slagveld lag bezaaid met duizenden lichamen aldus een officier van het Iraakse leger.

 

Voordat ze de mijnenvelden werden ingestuurd kregen ze nog een sprookjesachtig verhaal te horen van een mysterieuze (spook) ruiter met een Ďstralend gezichtí die op een wit paard aan de frontlijn zou verschijnen om hen aan te moedigen. Het zou hier gaan om de ďgoddelijke leiderĒ de Mahdi.

Volgens een voormalig lid van de Iraanse Revolutionaire Garde, de elite strijdkrachten van het bewind in Teheran, is Iran vastbesloten het Islamitisch Messiaans tijdperk in te luiden door chaos en verwoesting te scheppen. Hij waarschuwt dat als Iran erin slaagt kernwapens te ontwikkelen, de leiders niet aarzelen om deze tegen IsraŽl, Saoedi-ArabiŽ de Perzische Golfstaten en zelfs Europa te gebruiken. De man verklaarde voor Israel National Radio, dat de middeleeuwse mullahs zich inzetten voor het inluiden van chaos en verwoesting, waartoe wordt opgeroepen in de laatste Hadith (islamitische commentaren op Mohammed's leringen en handelingen). Uit die chaos, zo leert de Hadith, zal de Imam Mahdi verschijnen. De informant, die vanaf een geheime locatie sprak en een schuilnaam gebruikte om zichzelf en zijn familie te beschermen, zei dat veel IraniŽrs zoals hij ernstig teleurgesteld waren in het Islamitische regime van hun land. Meer informatie valt te lezen in zijn boek, "A Time to Betray" (Een tijd om te verraden).

Een zeer opmerkelijke voorzegging wordt gedaan over Saoedi-ArabiŽ: voorafgaand aan de komst van de Mahdi zal Saoedi-ArabiŽ een koning hebben met de naam van een dier. De naam van de vorige Koning was Fahd, dat de naam is van een jachtluipaard. Hij zal volgens de Hadith opgevolgd worden door zijn broer Abdullah en dat is inderdaad gebeurd. Na de dood van koning Abdullah zal er een einde komen aan de langdurige regering van dit koningshuis en zal er chaos in het land komen vanwege de opvolging en dat zal het teken zijn van de komst van de Mahdi. Abdullah is inmiddels dood en opgevolgd door Prins Salman. De islamitische Hadith beschrijven verder dat er veel verdeeldheid en strijd zal zijn tussen de Arabische volken. Dat is thans aan de orde. Zij zullen elkaar betichten van ongeloof. Zie hoe de Shiíiten en de Soenieten elkaar hebben bestreden in Irak en SyriŽ en hoe de demonen van IS(IS) alle, in hun ogen, Ďongelovigení op gruwelijke wijze hebben afgeslacht. Het goede dat men daarin ziet is dat ook dit het teken van de komst van de Mahdi is. De verovering - in hun ogen de bevrijding - van ĎPalestinaí wordt beschreven als een van de belangrijkste gebeurtenissen rondom de komst van de Mahdi.

Ook de Mullahs worden gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Wat ze verspreiden is niets dan haat. De bevolking wordt gehersenspoeld over hun missie die ze zeggen op aarde te hebben. De Mullahs hanteren een totalitair politiek systeem, met een religieus Ďjasjeí, dat miljoenen ophitst tot een leven, waarin men bereid is te moorden. Zij volgen exact de lijn van de al 1400 jaar durende duivelse islamitische dans van moord, tirannie en marteling waarmee Mohammed (570-632) begonnen is. Mohammed heeft met het zwaard in zijn hand het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat niet-moslim was. De bronnen beschrijven orgieŽn van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.

Terug naar: Inhoud