De Great Reset terreur van Klaus Schwab en trawanten

 

Door:Franklin ter Horst  (Aangemaakt: 16 mei 2020) (Laatste bewerking: 31 december 2022)

 

The Great Reset’, de grote herstart, de ‘vierde industriële revolutie’ en de ‘digitalisering van de mens’ is het paradepaartje van de Duitse Professor Klaus Schwab (of heet hij Klaus Bodmer?) een econoom uit Ravensburg. Deze figuur is vooral bekend is geworden als de oprichter en directeur van het World Economic Forum, ook wel bekend als het Davos Forum. Schwab is een vrijmetselaar en komt uit een nazinest van oorlogsprofiteurs. Schwab is één van de ziekste en allergevaarlijkste machtswellustelingen die deze wereld ooit heeft voortgebracht.Voor de oprichting van de WEF heeft Schwab een jaar aan de Harvard University gestudeerd bij Bilderberg Henry Kissinger, die in opdracht van Harvard al eerder had gekeken naar de mogelijkheid van een wereldomvattend forum.Schwab heeft er vanaf 1971 tientallen jaren aan gewerkt om van het WEF een geoliede machine van te maken wat alles in omvang en betekenis overtreft. Vanaf het voorjaar van 2020 is te zien dat de Covid19 zwendel door praktisch alle 190 regeringen wereldwijd wordt opgevolgd. Sindsdien hanteren ze allemaal dezelfde uitdrukkingen, zoals ‘Build Back Better’, of ‘het Nieuwe Normaal’. Wat het World Economic Forum probeert te bevorderen, is mondiaal fascisme. Ze maken er geen geheim van. Ze gebruiken alleen andere woorden.

 

Ze hebben identieke dwangmaatregelen ingevoerd zoals de zinloze mondkapjes, afstand houden, contactbeperkingen, handenwassen en lockdowns, waarmee zo’n beetje de hele wereldbevolking werd/wordt gekneveld. Haar toppositie dankt het WEF aan het feit dat het niet alleen een ontmoetingsplaats is maar tevens dient als kweekschool voor de elite.

 

Vrijmetselaar Klaus Schwab

Ieder jaar brengt het WEF de meest invloedrijke politici en CEO's uit het bedrijfsleven samen om toekomstige strategieën te definiëren en uit te voeren die de globalisering moeten sturen in zijn relaties met staten en wereldmarkten. Klik hier voor de complete ledenlijst van het World Economic Forum. Hier vergaderen de machthebbers: monarchen, prinsen waaronder de houterige groene’ Britse Prins Charles, politici, CEO’s, wetenschappers en niet te vergeten mediamagnaten over wat ze met de wereldbevolking van plan zijn.. Schwab is altijd volkomen transparant geweest in zijn verlangen om de massa te onderwerpen, via onverholen tirannie en onderdrukking. Hij creëert met zijn plannen een crisisatmosfeer en hoopt hiermee dat velen hun ogen zullen openen voor zijn utopische vergezichten.

Schwab heeft een heel leger aan loopjongens ter beschikking die zijn plannen uitvoeren om de hele wereldbevolking onder totale controle te brengen.

Daarvoor bezit het WEF bezit ook een kweekschool van toekomstige wereldleiders. Onder de eerste deelnemers behoren onder meer Angela Merkel, de voormalige Britse premier Tony Blair, de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy, en José-Manuel Barroso die van van november 2004 tot november 2014 voorzitter was van de Europese Commissie.Sinds eind 2004 heeft het WEF ook een jongerenafdeling met de naam Young Global Leaders  als een netwerk van leidende figuren in de economie, technologie en communicatie en internationale samenwerking. Zij worden gerekruteerd uit de sfeer van zakenmensen en wetenschappers. Wie mee wil doen, moet zich onderwerpen aan een strenge selectieprocedure. De eerste groep van 237 Young Global Leaders werd geïnstalleerd op 11 januari 2005, gekozen uit 8000 genomineerden uit 69 verschillende landen. Er zijn thans 1300 personen die deze leiderschapscursus met succes hebben afgerond. Velen hebben een komeetachtig carrière gemaakt en zijn terug te zien als politieke leiders.

De bedoeling is dat de Young Global Leaders cursisten elkaar goed leren kennen in verband met het gezamenlijk uitvoeren van de WEF doelstellingen. Zo ontstond in 1992 al contact tussen Angela Merkel en de vaccinatiecrimineel Bill Gates. Behalve wetenschappers en zakenmensen is het aantal leden uit koninklijke huizen opmerkelijk hoog. Zo maken leden van de vorstenhuizen van Denemarken, Zweden en Noorwegen deel uit van de groep; uit Nederland waren vertegenwoordigt: toen nog kroonprins Willem-Alexander en prinses Mabel van Oranje. Doelend op de cursussen voor Young Global Leaders spreekt advocaat Fuellmich van “mensen die zonder scrupules de staatsmacht kunnen inzetten tegen de eigen bevolking.”

In 2020 is Máxima toegetreden tot de bestuurscommissie van WEF’s Digital Currency Consortium, een stuurgroep die zich richt op afschaffing van al het contante geld. In 2012 is het WEF uitgebreid met nog een andere afdeling. Deze heet Global Shapers, met inmiddels 10.000 leden. Het betreft mensen van onder de 30, die willen meewerken aan het realiseren van de ambities van het WEF. In 400 steden in de wereld zijn trefpunten ingericht ten behoeve van de Young Shapers. Schwab had vastgesteld dat de jeugd onmisbaar is bij het doorvoeren van De Vierde Industriële Revolutie, die neerkomt op digitalisering van alles en iedereen. Hiermee wordt ondermeer op de langere duur gestreefd naar versmelting van het menselijk lichaam met digitale techniek.. In grote lijnen gaat het om hersenspoeling, het afdwingen van gehoorzaamheid, fascistische dwangmaatregelen, cyborg-toekomst, digitalisering van het onderwijs, nanotechnologie (genetische manipulatie),  propaganda, leugens, eugenetica en ontmenselijking Maar het nemen van andermans leven, in welke mate ook, is slavernij. Alle opbrengst van slavernij is onrechtmatig in bezit genomen eigendom. Bij velen worden ongemakkelijke gevoelens opgeroepen door dit doel, dat neerkomt op totale controle over alles en iedereen. Met zijn boeken over digitalisering pleit de aanvoerder der dieven en misleiders Klaus Schwab, voor de volledige opheffing van eigendom. Hij pleit daarmee voor totale slavernij en dat is de bedoeling van de ‘Great Reset’

De keuze voor toekomstig leiderschap valt vooral op mensen die uitblinken door hun inschikkelijkheid. Het gaat om politici die zonder enige wroeging moeiteloos de pijnlijkste en meest schaamteloze beslissingen kunnen nemen. In de landen waar de Great Reset dictatuur van Klaus Schwab is ingesteld zullen zijn volgelingen hun dictatoriale macht die ze verworven hebben, niet meer uit handen geven. Ze hebben inmiddels een door-en-door corrupt systeem aan de mensheid opgedrongen. Om hun macht te consolideren zullen ze een medische politiestaat instellen compleet met verplichte vaccins, vaccinpaspoorten, massale dood en autoritair bewind. Schwab en trawanten zetten gewoon het ‘oude werk’ van Hitler voort. Ook onder Hitler waren onder meer kinderen het weerloze slachtoffer. En ze gingen al naar gelang de oorlog vorderde steeds driester te werk en dat doen Schwab en trawanten ook. "Yes, many people will die when the New World Order is established, but it will be a better world for those who survive". (Henry Kissinger)

 

Klaus Schwab in 2017: ‘Wij zijn er heel trots op dat wij kabinetten binnendringen’

 

In 2017 gaf Klaus Schwab, een lezing bij de Harvard Kennedy School. (Zie ook hier) Tegenover moderator David Gergen deed hij enkele opmerkelijke uitspraken. Hij merkte op dat leiders als toenmalig bondskanselier Merkel en zelfs Vladimir Poetin stuk voor stuk Young Global Leaders van het World Economic Forum zijn geweest. Poetin was in 2009 aanwezig in Davos op een Meeting van het WEF. “Waar we heel trots op zijn, is dat we met de jonge generatie – premier Trudeau, de president van Argentinië, enzovoorts – de kabinetten binnendringen,” zei Schwab. Hij voegde toe dat hij de dag voor de lezing op een receptie van premier Trudeau was. “En ik weet dat de helft van zijn kabinet of zelfs meer dan de helft van zijn kabinet bestaat uit Young Global Leaders van het World Economic Forum,” aldus Schwab.“Dat is ook het geval in Argentinië en in Frankrijk,” zei hij, toevoegende dat de Franse president Emmanuel Macron een Young Global Leader is. Ook de huidige Israëlische premier Naftali Bennet is een product van het World Economic Forum. Hij leverde op 19 januari online een bijdrage aan de Davos agenda 2022.

 

Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) ook onder invloed WEF-sekte

 

(*) Sinds zijn verkiezing in 2013 tot paus onderhoudt ook Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio wederzijds nauwe banden met het WEF, en heeft in zijn eerste jaar als paus in 2014 en daarna in 2018 en 2020 de jaarlijkse vergaderingen van de WEF-sekte toegesproken. Tijdens zijn laatste toespraak moedigde hij deelnemers aan om hedendaagse problemen niet alleen vanuit economische en technologische aspecten te benaderen, maar ook om innovatieve en effectieve wijze te bouwen aan een betere wereld. Enige tijd later verklaarde hij dat de slogan ‘Build Back Better’bijzonder treffend vond. Hij stuurt hiermee het Vaticaan rechtstreeks in de armen van het WEF.Hij versterkt dit beeld door zijn alliantie met een relatief nieuw samenwerkingsverband tussen leiders van de private- en publieke sector. Onder de naam Council for Inclusive Capitalism with the Vatican beoogt deze organisatie samen te werken met ondernemers ten behoeve van een meer inclusief, duurzaam en betrouwbaar economisch stelsel. Dit betreft verbintenissen die gehoorzamen aan de grondbeginselen van het WEF. De doelen van deze onderneming zijn eenvoudig te vertalen als de speerpunten van Agenda 2021/2030 van de VN. Het staat onder leiding van Lady Lynn Forester de Rothschild.

 

De rol van Franciscus is om hier met zijn inbreng ‘morele geloofwaardigheid’ aan te geven. Hiermee is de verbondenheid –of zelfs verwevenheid- van het Vaticaan met het WEF, de VN en de familie Rothschild zonneklaar. (*) Informatie afkomstig uit Gezond Verstand nummer 32)

 

Schwab noemt de huidige pandemie een zeldzame gelegenheid om onze wereld te resetten. Alle aspecten van onze samenleving en economie moeten op de schop, van onderwijs tot sociale contracten en werkomstandigheden. Daarbij noemt hij de rol van de overheden essentieel. Schwab is vastbesloten ervoor te zorgen dat we nooit zullen terugkeren naar het oude normaal. Het plan niet alleen het recht van iedere mens op persoonlijk bezit af te schaffen maar tegelijk de waardigheid van de mens te vernietigen doordat hem de verantwoordelijkheid voor zijn leven ontnomen wordt. Hij kan en mag over niets meer beschikken in zijn eigen leven. Al zijn vrijheden worden door het centrale wereldbestuur overgenomen. Mensen die weigeren zich te laten vaccineren, zullen overal geweigerd worden. Dit wordt een huiveringwekkende werelddictatuur, zoals in de mensengeschiedenis nooit eerder gezien is.

Parlementen worden onder druk worden gezet om wetten aan te nemen die de ongekozen bureaucraten meer macht geven. Eenieder die waarde hecht aan vrijheid van meningsuiting moet nu toch echt wakker worden want dit beloofd niet veel goeds.

De trekpoppen van de machthebbers van de verschillende landen  moeten zorgen voor de nauwkeurige uitvoering ervan. Dank zij de technologie en digitalisatie zal het hele leven van iedereen gecontroleerd  kunnen worden. Al wat ons dagelijks over corona wordt voorgehouden, is vals en berust op  leugens van de media, corrupte wetenschappers, omgekochte politici en manipulerende Big Farma. Politici en mainstream media zich gewillig door de machthebbers gebruiken hun door de duivel geïnspireerde genocidale doelstellingen te realiseren.

In Klaus Schwabs boek De Vierde Industriële Revolutie staan griezelige zaken. In grote lijnen gaat het om hersenspoeling, het afdwingen van gehoorzaamheid, fascistische dwangmaatregelen, cyborg-toekomst, digitalisering van het onderwijs, nanotechnologie (genetische manipulatie),  propaganda, leugens, eugenetica en ontmenselijking. Schwab droomt ervan een eind te maken aan het normaal menselijk leven en gemeenschap zoals wij eeuwenlang hebben gekend. Ook noemt hij ongevaccineerde mensen een gevaar voor de mensheid Hij wil vaccinatiecertificaten verplichten en gaat nog een stap verder:  “Als je de grens wilt overgaan, moet je in de toekomst mogelijk een hersenscan laten maken om te kijken of je al dan niet een veiligheidsrisico vormt.” De ‘Great Reset’ gaat dus niet alleen over hervorming van het economische systeem, het invoeren van een ‘Green New Deal’ en automatisering. Ook voorspelt hij dat politiediensten op den duur herinneringen rechtstreeks uit het brein van mensen kunnen halen.

Schwab zegt ook te willen terugkeren naar de marxistische beginselen. Hij zegt dat kapitalisme ‘proefondervindelijk’ gefaald heeft, en wil dat we ‘terugkeren naar marxistische beginselen. Met andere woorden: Schwab wil het communisme wereldwijd opleggen aan de naties, met als voorbeeldnatie uiteraard China, dat al heel ver staat in het controleren van diens burgers door middel van gezichtsherkenningscamera’s op iedere hoek van de straat, een sociale kredietscore, etc. Schwab is dan ook goed bevriend met Xi Jinping en prees hem zelfs de hemel in tijdens de laatste online Davos top op 17 januari 2022.

 

Chinese President Xi Jinping delivers a speech to open the World Economic Forum's virtual summit Jan. 17, 2021 (Video screenshot)Chinese President Xi Jinping delivers a speech to open the World Economic Forum's virtual summit Jan. 17, 2021 (Video screenshot)

Ook droomt Schwab van “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. “Hedendaagse externe apparaten – van draagbare computers tot VR-headsets – kunnen op den duur vrijwel zeker geïmplanteerd worden in ons lichaam en ons brein. Ze zullen de manier waarop we communiceren met de wereld aanzienlijk veranderen. Door het aflezen van hersengolven en andere signalen is het mogelijk om met behulp van dergelijke technologie gedachten op te vangen of iemands gemoedstoestand te bepalen” zegt Schwab. Hij suggereert verder dat de bevolking kan worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen.

Wat hem betreft is eugenetica aan een heropleving toe en kondigt met betrekking tot genetische manipulatie aan: “Dat het nu veel gemakkelijker is om het menselijk genoom in levensvatbare embryo’s nauwkeurig te manipuleren. Dit alles wijst op de ontwikkeling van een nieuwe menselijke soort. Het is niets anders dan satanisme wat deze figuur propageert.

Schwab sprak al over een “grote transformatie” in 2016 en is duidelijk vastbesloten samen met zijn kapitalistische haaienvrienden, de massamedia, de academische wereld en de trekpoppen die hem ten dienste staan, alles te doen wat in zijn macht ligt om zijn op eugenetica geïnspireerde transhumanistische wereld van kunstgrepen, bewaking en controle en meedogenloze propaganda via de hem ter beschikking staande mainstream media tot stand te brengen.

De niet slapende wereldbevolking heeft vanaf begin 2020 gezien dat ze nergens voor terugdeinzen om hun dwangmaatregelen aan de wereldbevolking op te dringen. Veel dingen zegt Schwab zullen voor altijd veranderen. “Er zal een nieuwe wereld ontstaan. De maatschappelijke onrust die door COVID-19 is ontketend, zal jaren duren, en mogelijk generaties. Velen denken dat het oude normaal weer terug zal keren, maar dat zal nooit meer gebeuren. Voor Schwab en trawanten is de Covid-19 pandemie de grote versneller van alles wat ze ons al jaren willen opdringen.

Zijn invloed is groter dan Hitler ooit heeft gehad. Velen bewonderen hem maar de doelstelling van deze figuur is de wereldpopulatie te onderwerpen aan de macht van de duisternis en Gods Schepping te manipuleren met vaccins die de mens veranderen in een robot. De bedoeling is dat alle landen hun identiteit zullen verliezen en op gaan in één globale wereldmacht, de Nieuwe Wereld Orde waarin de wereldpopulatie drastisch zal worden gereduceerd.

 

Op 5 mei 2009 vond in Manhattan een bijeenkomst plaats van ’s werelds rijkste miljardairs. Onder de aanwezigen bevonden zich Bill Gates (Microsoft), David Rockefeller, Warren Buffet, Michael Bloomberg (voormalig burgemeester van New York), media-icoon Ted Turner en multimiljardair en megacrimineel George Soros. De deelnemers waren het over één ding roerend eens: ‘overbevolking’ is de grootste bedreiging voor onze planeet. Hun transhumanistische visie is weerzinwekkend voor bijna iedereen buiten hun eigen kleine kring. Ze denken de macht te hebben om hun satanische dictatuur aan de wereldbevolking op te leggen. Ze willen de mensheid dwingen de vierde industriële revolutie in te gaan, maar dat wil niet zeggen dat hun plan ook zal gelukken.

Schwab geeft zelf toe dat Covid-19 geen existentieel gevaar vormt. Desondanks benadrukt hij dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar normaal. Daarmee suggereert hij dat steeds terugkerende lockdowns, social distancing en andere beperkende maatregelen permanent zullen worden. In juni 2020 schreef hij  “Ieder land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en iedere industrie, van olie en gas tot tech, moet getransformeerd worden. Er is een grote reset van het kapitalistische systeem nodig.” Schwab zei ook dat alles in onze samenleving op de schop moet, ‘van onderwijs en sociale contracten tot arbeidsomstandigheden’. Het oordeel van onafhankelijke wetenschappers wordt daarbij genegeerd of worden zelfs brutaalweg als samenzweerders neergezet. Onder het mom het “het coronavirus verslaan” zijn onvoorstelbare ingrepen gedaan in de democratische-, grondwettelijke- en humanitaire mensenrechten.

Alles verloopt precies volgens de richtlijnen van de machthebbers die zijn neergelegd in onder meer Agenda 2030 en de Great Reset build back betterom uiteindelijk het hele huidige wereldbestel volledig te resetten in een totale vrijheidbeperkende dictatuur.” De kreet “build back better” is trouwens niet nieuw want het maakt ook al minstens 15 jaar deel in kringen binnen de Verenigde Naties in het kader van Agenda 2030. Dit idee werd gepresenteerd in juni 2020 door prins Charles van Wales en Klaus Schwab onder de titel "The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better".

Build Back Better And The Great Reset A Respectable 'conspiracy'Afbeelding afkomsitig van Humans are Free.

In het voorjaar van 2020 zijn ze begonnen de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en dictatuur. Er hebben zich wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voorgedaan. Burgerrechten zijn achteloos terzijde geschoven. Het coronavirus is een Trojaans paard dat gebruikt wordt om een tirannieke agenda uit te rollen. Ze laten aan alle kanten duidelijk merken dat ze niet alleen de mainstream media, fake-deskundigen, en mogelijk in de nabije toekomst ook het leger, volledig in hun zak hebben.

Mensen zullen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken of echt onderzoek te doen. Kritisch denken wordt bestempeld als ‘gevaarlijk’. Mensen met een onafhankelijke geest worden nu al bestempeld als ‘complotfantast’ of viruswaanzinnige, een uitdrukking wat inmiddels veelvuldig wordt gebruikt door onder meer de dwaalgeesten van de Nederlandse media die functioneren als een verlengstuk van de coronapolitici.Alles wat van regeringswege wordt verstrekt wordt braaf overgenomen zelfs als het aantoonbare onzin is.

De media, het onderwijs, de politiek, de gezondheidszorg, de voedselindustrie, alles moet worden gereset. Het doel is de mensheid tot slaaf maken en een wereld van totale controle creëren. Massamanipulatie heeft alles beroofd wat de waarheid is, alles wat waardevol is. Het kwaad manifesteert zich op een ongekende manier. De mainstream media, de praatpalen van de machthebbers, zorgen dat dit kwaad aan de wereldbevolking wordt gepresenteerd als de enige echte bron van waarheid. En als het op de televisie is, kan het immers niet anders dan waar zijn! Zij zorgen ervoor dat de mensheid de meest waanzinnige leugens geloven en helpen zodoende mee aan het creëren van massahysterie. Er zullen zulke radicale, ingrijpende veranderingen plaatsvinden. De wereldbevolking zal pas wakker worden wanneer ze zien dat hun leven in een nachtmerrie is veranderd. Alle bezit en macht wordt overgeheveld naar een satanische werelddictatuur.

De wereldbevolking staat voor de opkomst van massale slavernij, het terugdringen van de bevolking en collectieve straf wanneer men niet aan de eisen van het satanische tuig wil voldoen. Wat ze gaan doen is alle macht, geld en bezit van burgers overhevelen naar een complex van topglobalisten, toppolitici en topmultinationals. Dat wordt op dit moment wereldwijd uitgerold. Van alle mensen die niet tot deze kliek behoren, zal alles worden afgepakt, inclusief al hun vrijheden en inspraak, en op termijn zelfs de zeggenschap over hun eigen lichaam en gezondheid. Ook de Nederlandse regering werkt daar volop aan mee. Er zal een basisinkomen worden ingevoerd, wat net genoeg zal zijn om in leven te kunnen blijven. Het grootste deel van onze huidige welvaart zal verdwijnen. Logisch dat er burgerlijke onrust zal ontstaan. Dat zal echter met harde hand de kop worden ingedrukt.

Er wordt ons continu duidelijk gemaakt dat de poppenkast permanent is. Ze gebruiken het testen als excuus voor verlenging van lockdown en nieuwe maatregelen zoals het dodelijk isolement voor ouderen,  het schrappen van afspraken van kankerpatiënten en anderen met dodelijke ziektes omdat de coronapatiënten voorrang krijgen ip de IC’s.Steeds meer middelen van bestaan ​​die vernietigd zullen worden. Meer zelfmoorden, meer tirannieke politiebevoegdheden, meer economische schade, meer nieuwe normale waanzin. Zij die al jarenlang onderzoek doen naar de machten achter de zogenaamde 'nieuwe wereldorde' weten wat er komen gaat en dat er iets heel erg mis is met wat ze aan het doen zijn. De monsters hebben ons leven op zijn kop gezet. Ze zullen ons in een vorm van slavernij brengen. Deze figuren worden gedreven door pure hebzucht en onvoorstelbare wreedheid.

 

De Great Reset zal verregaande financiële gevolgen hebben voor de hele mensheid.

 

Zelfs vanuit de financiële wereld komen geluiden dat de Great Reset verregaande financiële gevolgen zal hebben voor de mensheid. Een van hen is Mike Maloney eigenaar en oprichter van GoldSilver.com en al jarenlang bekend als financieel specialist die door veel investeerders wordt gevolgd. In deze video is Maloney in gesprek met een aantal collega’s die zeggen het er over eens te zijn dat het geldsysteem zoals wij dat nu kennen gedoemd is om in rook op te gaan. Zij zien de Great Reset die nu gaande is ook als een manier om de nog resterende rijkdom bij het gewone volk over te hevelen naar de elite. Twee van de drie financiële experts in de video zijn druk bezig met het zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden. Ze doen dit onder andere door hun eigen voedsel te verbouwen. Zij zeggen een storm te zien aankomen, een zware storm. En wat er na die storm nog allemaal overeind zal staan, weet niemand, maar wat ze wel zeker weten is dat hij gaat komen.

Ook de Nederlandse oud-premier Jan Peter Balkenende is één van de aanjagers van de Sustainable Development Goals, ook wel de Great Reset-doelen genoemd. Hij liet aan klokkenluider Huig Plug weten ontevreden te zijn over de uitrol van de WEF-agenda. Balkenende is voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een samenwerkingsverband van acht multinationals die zich gaan inzetten voor ‘duurzame groei’. Het doel van deze organisatie is Nederland op de kaart zetten als ‘Sustainable Valley’. Je zou kunnen zeggen dat hij de aanjager van de WEF-agenda is.“Meneer Balkenende, mag ik u een vraagje stellen?” vroeg Plug hem op het Plein in Den Haag. “Nee, nee, nee,” riep hij. Plug deed toch een poging: “Hoe gaat het met de uitrol van de SDG-agenda? Goed?” “Nee, nog helemaal niet goed,” antwoordde de oud-premier. “We moeten de zaak versnellen. Ik ben een groot voorstander van de SDG’s, maar de kernvraag is nu: are we on track? En dat zijn we niet. En we moeten veel meer opstuwen. Meer doen. Meer actie.”Terwijl hij wegliep, resumeerde Plug: “Jan Peter Balkenende, groot voorstander van de Sustainable Development Goals, kennisdrager van alle doofpotten.”

World Ecocomic Forum waarschuwt voor komende Cyberpandemie

Het World Economic Forum (WEF), waarschuwt dat de Covid-19 pandemie kinderspel zal blijken te zijn vergeleken met de volgende crisis. De Covid-19 fake pandemie zal niet voor de hoeveelheid chaos op de wereld zorgen die nodig is om een echte wereldwijde reset voor elkaar te krijgen. Daarvoor zijn andere dingen nodig, grotere, een veel omvangrijkere crisis. Een crisis die net zoals covid-19 zal worden veroorzaakt door iets dat zich niets aantrekt van nationale grenzen en nationaliteiten en dat derhalve ook weer een oplossing op wereldniveau zal vergen. Het volgende is wat Jeremy Jurgens, de CEO van het WEF daarover zegt: “Ik denk dat er nog een andere crisis gaat komen. Eén die veel meer gevolgen zal hebben. Eén die sneller zal toeslaan dan dat we hebben gezien bij Covid. De gevolgen zullen veel groter zijn en daardoor zullen de economische en sociale gevolgen ook veel heftiger zijn”. De wereld zal te maken krijgen met een uitgebreide cyberaanval.

Klaus Schwab zegt daar zelf daarover: “Wij weten het allemaal, maar besteden er veel te weinig aandacht aan en dat is het beangstigende scenario van een uitgebreide cyberaanval die de complete elektriciteitsvoorziening zal platleggen, alle transport, alle ziekenhuizen, in feite onze totale maatschappij. Hierbij vergeleken zal de covid-19 crisis slechts kinderspel lijken. Wij moeten de covid-19 crisis dan ook zien als een gelegenheid om ons beter voor te bereiden op een grote cyberaanval en ervoor zorgen dat wij daarop beter zijn voorbereid dan nu het geval is”. Net zoals we voor het begin van de coronapandemie een oefening zagen in de vorm van Event 201, zo is het WEF kennelijk van plan een cyberaanval te trainen om te leren hoe ze met de gevolgen van een wereldwijde cyberaanval om moeten gaan.

Ze zijn in staat om de hele wereld plat te leggen om hun sadistische plannen sneller te kunnen uitvoeren. Ze deinzen er niet voor terug de hele wereldwijde elektriciteits voorziening d.m.v. van een cyberaanval uit te schakelen. Zeker nu we al ruim een jaar zien hoe ze met nietsontziende dwangmaatregelen de hele wereld in hun greep hebben gekregen. Duizenden deskundigen spreken van een geplande pandemie Covid-19, ondersteund met fake-PCR-testen, slavenmaskers, anderhalve meter afstand van elkaar, alles vernietigende lockdowns, en een absurde avondklok. Mochten ze inderdaad een cyberaanval overwegen dan zal de ellende die dit veroorzaakt alles wat de mensheid tot dusver aan narigheid door hun toedoen heeft meegemaakt, kinderspel blijken te zijn.

Sinds 2020 zitten in de raad van toezicht van het WEF de klimaat fantast Al Gore, oud-vicepresident van de Verenigde Staten, Bilderberger (2013 en 2016) Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank. In Nederland moeten de tot ‘coronagezant’ aangestelde Klaas Knot van de Nederlandse Bank, Feike Sijbesma, voormalig (CEO van DSM en tevens bankraad bij de DNB), en Bilderberger Sigrid Kaag (D66) minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking meehelpen Nederland in de fuik te drijven van de “The Great Reseten de ‘digitalisering van de mens’ te coördineren. Prominente Nederlanders dus die als trekpoppen van miljardairs ijverig meewerken aan de totstandkoming van een wereldoverheid (Nieuwe Wereldorde). Corporate governance dus, multinationals die regeringen dicteren, vaak voorgezeten door oud-politici.

Sijbesma werd in 2020 benoemd tot speciaal coronagezant voor het ministerie van Volksgezondheid.Zo lopen de lijnen DSM is een belangrijke leverancier van AstraZeneca, waar Sijbesma’s broer directeur is. AstraZeneca is het bedrijf waarmee de Nederlandse minister Hugo de Jonge samen met Frankrijk, Duitsland en Italië een vaccincontract heeft afgesloten. Het vaccin van AstraZeneca wordt door de WHO gezien als één van de meest veelbelovende vaccinkandidaten wereldwijd. Maar zo betrouwbaar is dit bedrijf niet want in een document van de ‘Pharmaceutical Integrety Coalition’ staan 58 pagina’s met rechtszaken die gevoerd zijn tegen AstraZeneca.

Afbeelding afkomstig van Humans are Free 02-02-2021

Dat het World Economic Forum achter de  coronapandemie zit is inmiddels al lang geen geheim meer.

De wereldburgers worden geconfronteerd met misdaden tegen de menselijkheid.

Er is sprake van een ongekende machtconcentratie die meehelpen de wereldbevolking te knevelen. Er is sprake van pure minachting voor de mens en de nietsontziende trekpoppen voeren Schwarbs plannen op een meedogenloze manier uit. Ze hebben de jaarlijkse griepgolf omgedoopt van Covid-19 en gebruiken dit al argument de wereldbevolking in een keurslijf te persen. Zie hier de griepcijfers van het griepseizoen 2017/2018 in Nederland.

De rechten van wereldwijd vele honderden miljoenen mensen zijn onder het mom van nep-pandemie op onbeschrijfbare wijze geschonden. Steeds meer rechters veroordelen de overheden die deze coronamaatregelen opleggen. Ze begaan dus nóg eens een misdaad door geen gehoor te geven aan rechterlijke uitspraken. Alles wat hen niet zint wordt genegeerd. Er zijn geen regels meer. Slechts hun denken, is toegestaan en verder moet je echt je mond houden en gehoorzamen. Moeilijke vragen worden dikwijls beantwoord met minachtende ontwijkingen of regelrechte leugens. Het is zoals zij het willen en verder is er niets. In deze waanzinnige situatie leven we nu. Miljoenen mensen worden door hun leiders gehersenspoeld en de media doet vrolijk mee.

Wij worden geconfronteerd met leugens op een schaal zoals de wereldbevolking waarschijnlijk nog niet eerder op deze planeet hebben meegemaakt. Klaus Schwab en zijn bende hebben er alle belang bij om wereldwijd alles volledig kapot te maken, zodat ze dit op hun manier opnieuw kunnen opbouwen.

De dwangmaatregelen van deze Build Back Better-kliek veroorzaakt een steeds groter wordende angstcultuur en dagelijkse tsunami aan fake-news doet de rest. De Great Reset resulteert in een wereld waarin ‘het gewone volk’ niets meer bezit, maar de ‘uitverkoren allerrijksten’ zullen alleen nog maar rijker worden. Schwab: “Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn”. Ze vertellen dat de toekomst zonder privé-eigendom zal zijn. Dit bericht is ook terug te vinden op de officiële website van het World Economic Forum (WEF). Wij leven overduidelijk in het Babylon zoals het boek Openbaring beschrijft.

 

Ze denken de macht te hebben hun technocratische dictatuur aan de wereldbevolking op te leggen maar de wereldbevolking hoeft de dwangmaatregelen, hun vaccins waarmee ze ons DNA willen manipuleren, natuurlijk niet te accepteren. We hoeven ons niet te laten implanteren met smartphones of microchips waarmee wij rechtstreeks hun transhumanistische hel in lopen.

 

Topkardinaal: ze gebruiken corona om moorddadige agenda te bevorderen

Begin november 2020 waarschuwde de Italiaanse aartsbisschop Carlo Maria Vigano in een brief voor de aanstaande ‘Grote Reset’. Achter de Grote Reset plannen schuilt volgens Vigano een wereldelite die de mensheid wil onderwerpen. Hij  waarschuwt dat de "Deep Church" (Vaticaan) samenwerkt met de Deep State om van de katholieke kerk onder leiding van paus Franciscus een spirituele arm van een nieuwe wereldorde te maken. In de brief zei hij dat de katholieke kerk als geheel wordt gebruikt om mondiaal neoliberaal autoritarisme te bevorderen.

Volgens Vigano zijn de machthebbers achter de Great Reset van plan middels dwangmaatregelen de vrijheden van hele bevolkingsgroepen drastisch in te perken. De hele wereld wordt bedreigd door een samenzwering tegen de mensheid. Het kwaad wil volgens hem de basis van onze samenleving vernietigen: het gezin, respect voor het menselijk leven, vaderlandsliefde en vrijheid van onderwijs.

Terwijl politieke leiders de westerse cultuur om zeep helpen, moeten burgers hun rechten opgeven onder het mom van een gezondheidscrisis die wordt gebruikt om een onmenselijke tirannie te installeren. Achter de wereldleiders, de uitvoerders van dit helse project, bevinden zich de gewetenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren.” schrijft Vigano.

Rechts Carlo Maria Vigano

In navolging van Vigano heeft ook één van de machtigste katholieken in de Verenigde Staten de aanval geopend op de elite. Kardinaal Raymond Burke haalde op 13 december 2020 tijdens zijn preek uit naar ‘seculiere krachten’ die ons ‘slaven van hun goddeloze en moorddadige agenda’ willen maken. De voormalige voorzitter van de hoogste Vaticaanse rechtbank zei over de coronacrisis: “Dan is er nog het mysterieuze Wuhan-virus waarover de massamedia ons dagelijks tegenstrijdige informatie geven. Wel is duidelijk dat het door bepaalde krachten is gebruikt – ten koste van gezinnen en de vrijheid van naties – om hun kwaadaardige agenda te bevorderen. Deze krachten vertellen ons dat wij nu onderdanen zijn van de zogenaamde ‘Grote Reset’, het ‘nieuwe normaal’, dat ons wordt opgelegd door burgers en naties te manipuleren met behulp van onwetendheid en angst.”

Holocaust-overlevende Vera Sharav waarschuwt voor Schwabs Vierde Rijk: ‘We staan op een cruciaal kruispunt’

 

sharav

Foto: Vera Sharav (Klartext CC BY 3.0)

De coronapandemie is georkestreerd. Sharav spreekt van een gigantisch experiment. Dit is pas de eerste stap. Als wij de plannen van de machthebbers niet dwarsbomen, dan is de mensheid verloren, waarschuwt Holocaust-overlevende Vera Sharav in gesprek met Uwe Alschner van Klartext. Nadat ze de verschrikkingen van de Holocaust had overleefd en als 11-jarig meisje een veilig heenkomen vond in de Verenigde Staten, vroeg ze zich af hoe het kon dat mensen dit hadden laten gebeuren. Ze kwam er al snel achter dat er veel mensen zijn die profiteren van oorlogen. Ze besloot om niet de andere kant op te kijken als zoiets ooit weer zou gebeuren. “Ik heb hier een antenne voor ontwikkeld.”Ze kan dan ook niet begrijpen dat de Israëlische overheid medische gegevens van de hele Israëlische bevolking heeft overgedragen aan een bedrijf als Pfizer, dat talloze misdaden op zijn geweten heeft. Deze gegevens zijn extreem waardevol voor farmaceuten. Dat ze in het geval van vaccinschade zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid, zou volgens Sharav alarmbellen moeten doen rinkelen.

Volgens Sharav staan wij mogelijk aan de vooravond van een Vierde Rijk. De vader van Klaus, Eugen Schwab, stond aan het hoofd van een Zwitserse firma die allerlei soorten wapens produceerde voor de nazi’s. Ze was dan ook geschokt dat Israël een ‘groene pas’ introduceerde, die we in Europa krijgen in de vorm van een digitaal groen certificaat. Deze pas staat voor apartheid en zorgt voor een tweedeling in de maatschappij, zegt Sharav. Vaccineren onder dwang via de achterdeur. “We hebben het hier over een gigantisch experiment.” “Iemand moet hier een stokje voor steken.”Ze wijst erop dat dit allemaal onderdeel is van de Grote Reset van Klaus Schwab. “We moeten onszelf serieus gaan afvragen hoe we de vorming van het Vierde Rijk kunnen stoppen. We hebben veel macht uit handen gegeven aan diegenen die zich hier heel lang op hebben voorbereid.”“We staan momenteel op een cruciaal kruispunt.”

Er wordt door de machthebbers en hun trawanten een spirituele en psychologische oorlog gevoerd tegen de wereldbevolking.De wereldbevolking wordt opnieuw met genocidale barbaren geconfronteerd, die van plan zijn gruwelijke misdaden te begaan tegen de menselijkheid. Het creëren van een pandemie is de perfecte manier om wereldcontrole te implementeren. Creëer gewoon een virus, laat het los, hype de cijfers in de media, en knevel de wereldbevolking zodanig dat ze niets meer te vertellen hebben en straf al diegenen die weigeren de opdrachten uit te voeren met harde maatregelen. Het door China verspreidde Wuhan-virus wordt als gangmaker gebruikt voor dit fascistische experiment. Er is op een meer dan schandalige manier sprake van machtsmisbruik. The Great Reset zal zorgen voor ongelijkheid, slavernij en ellende. Dat is wat de wereldbevolking te wachten staat. Het is niet overdreven om te zeggen dat wij getuige zijn van een gigantische omwenteling waarin de wereld zich thans bevindt. De wereldbevolking is getuige van een meedogenloze vernietiging van de huidige samenleving door de invoering van onmenselijke structuren.

 

Alles wat wij als normaal hebben ervaren wordt voor onze ogen weggevaagd in ruil voor een kunstmatige wereld van onvoorstelbare proporties. Ook het partnerschap tussen Bill Gates en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) loopt parallel met de totale reset van de wereld. Het is hoog tijd dat de mensheid begint te begrijpen dat we inmiddels middenin een wereldwijde satanische misdaad zitten. Reeds decennia geleden lanceerde David Spranler, directeur van het ‘Planetair Initiatief’ van de VN, deze  oproep: “Niemand treedt de nieuwe wereldorde binnen als hij niet zweert Satan te zullen vereren. Niemand zal deelnemen aan de New Age zonder een initiatie-ritus voor Lucifer”.  Mensen worden beschouwd als minderwaardige wezens die tot voor kort een natuurlijke dood mochten sterven, maar nu door hen uit de weg moeten worden geruimd. De lockdowns hebben wereldwijd miljoenen mensen in de grootste armoede gestort met een dramatische stijging van hongersnood, ziekte en dood.

Het gaat om een racistisch, eugenetisch, satanisch  plan van een stel nietsontziende barbaren die de mensheid drastisch wil beperken en in een totalitaire greep onderwerpen, met een radicale vernietiging van alle menselijke waarden die God in Zijn Schepping heeft voortgebracht. De menselijke waardigheid wordt weggevaagd onder het frauduleuze label van de ‘Great Reset’ en dat allemaal om een stel satanische machthebbers te gerieven die van plan zijn Gods Schepping te vernietigen. Het gaat om een opstand tegen God en zijn Schepping en daarom ook tegen de mens, geschapen naar Gods beeld. Daar willen de satanisten een eind aan maken. Ze eigenen zich het recht toe te beslissen over leven en dood van 7,8 miljard mensen.

De “nieuwe wereldorde” en de grote herstart ontnemen ons niet alleen al onze vrijheden maar ze zijn ook al onze  menselijke en christelijke waarden op een meer efficiënte wijze aan het vernietigen. Wij worden geconfronteerd met een wereldwijde beweging van godslastering.De God is dood theorie waard rond en de Here Jezus wordt eveneens doodgezwegen. De doodscultuur die in het westen reeds decennia lang ingeburgerd is, heeft  nu officieel de wind in de zeilen.Wie de waarheid en waardigheid verdedigt kan nu veel gemakkelijker dan voorheen het zwijgen worden opgelegd of uit het openbare leven verwijderd.  Het oprecht en open zoeken naar de waarheid in de wetenschap is nu al onmogelijk gemaakt. Al wat niet strookt met de agenda van de vrijmetselaar Klaus Schwab en trawanten, wordt uit de openbare media geschrapt, moedige wetenschappers die de waarheid verdedigen worden steeds strenger vervolgd en gestraft. En zo wordt iedere samenleving die streeft naar waarheid, schoonheid en goedheid, een samenleving van leugen en onderdrukking.

Maar hoogmoed komt voor de val want ze maken een onvoorstelbare fout door bij alles wat ze doen te vergeten dat God de regie nog steeds in handen heeft en niet zal toestaan dat ze hun plannen ook daadwerkelijk volledig zullen gaan uitvoeren. Het Nieuwe Testament leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen. Bijbelverhalen maken duidelijk dat God soms ingrijpt in menselijke aangelegenheden om het kwaad rechtstreeks te straffen en het goede te belonen.

Jesaja 13:11 “Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.”

De profeten van het Oude Testament hebben de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zal ingrijpen in de wereld. Juist in de eindtijdfase van het huidige wereldbestel behaalt Gods tegenstander zijn grootste overwinningen. Maar op een goed moment zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking. Vergeet niet dat God altijd het laatste Woord heeft. Ook in Jezus’ tijd stonden de bewoners van het Heilige Land bloot aan duivelse machthebbers, die alleen konden heersen door middel van de leugen, misleiding en bedrog. De geschiedenis herhaalt zich. Opnieuw zijn de slechteriken dronken van hun macht en zullen niet aarzelen om onder valse voorwendselen miljoenen mensen de dood in te jagen in hun verlangen om de planeet te ontvolken. Het zijn wegvoorbereiders voor de komst van het Beest uit de Bijbel. Weet dat alleen Jezus de weg is en de waarheid (Johannes 14:6 ).

Romeinen 8: 35 t/m 39 “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Ze hebben de duisternis verkozen boven het Licht. Ze hebben niet het recht de wereldbevolking te terroriseren en zullen daarvoor gestraft worden.

Terug naar: Inhoud