Daytons PLO troepen

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 6 oktober) (Laatste bewerking: 20 april 2016)

 

IsraŽl maakt zich al enige tijd zorgen over het trainen en financieren van de PLO-veiligheidsdiensten door de Amerikaanse Luitenant-generaal Keith Dayton het zogenoemde 'US Security Coordination program' (USSC). Dit programma helpt het PLO-bewind haar Ďveiligheidsdienstení te hervormen. De Verenigde Staten en ook Europa hebben inmiddels honderden miljoenen dollars is deze trainingen gestopt. Dayton heeft sinds januari 2008 in onder meer Jericho, al ruim 3000 speciale troepen opgeleid en gedetacheerd in Jenin, Bethlehem, Hebron en Sichem (Nablus). In totaal zullen er ca 4700 man worden opgeleid.Volgens de Amerikanen moeten deze troepen Ďde terreur bestrijden van de rivaliserende Hamas beweging, en zich bezig moeten houden met het oppakken en ontwapenen van andere terroristen.í Dat hier tot dusver niets van terecht gekomen is, is volslagen duidelijk. Dayton leidt troepen op om Hamas cellen op te rollen, maar de praktijk leert dat IsraŽl zelf op jacht moet om deze moordenaars op te pakken. PLO-leider Abu Mazen (Mahmoud Abbas)reageerde furieus op het doden door IsraŽl op 17 september 2010 vanHamas terrorist Iyad Abu-Shalabiya in Tulkarm, waar het PLO-bewind verantwoordelijk is voor de veiligheid. Hij eiste van IsraŽl onmiddellijk te stoppen met operaties in de plaatsen die onder zijn beheer vallen.

 

Hysterische menigte met het lichaam van Hamas terrorist Iyad Shelbaya.

 

Tijdens de 2de Intifada kreeg IsraŽl te maken met door de Amerikanen getrainde Ďveiligheidstroepení die in de negentiger jaren in opdracht vanBill Clinton in Amerika waren opgeleid. Deze opleidingen zijn later door George W.Bush overgenomen en worden ook door Barack ďKingĒ Hoessein Obama voortgezet. Deze zogenoemde 'Preventive Security Forces' waren tijdens de 2de Intifada verantwoordelijk voor diverse terreuracties tegen IsraŽlische burgerdoelen. ďDaytonís troepenĒ hebbenopenlijk gedreigd hun wapens opnieuw tegen IsraŽl te zullen gebruiken bij eenvolgend conflict. PLO maj.Gen. Diab el-Ali zei in een interview dat zijn troepen in staat moeten zijn Ďhet volk bescherming te bieden voor ieder gevaar dat hen bedreigdí. ĎWij zijn er niet alleen maar om Hamas te bestrijden.í De Dayton troepen doen er niet geheimzinnig over wat ze met het geleerde in de trainingen van plan zijn.ĎWij hebben nu speciale sluipschutter eenheden. We hebben geleerd hoe gebouwen te omsingelen en te bestormen. Ook hebben wij geleerd IsraŽlische agenten op te sporen die binnen onze cellen zijn geÔnfiltreerd. We zullen alle technieken die wij van de Amerikanen hebben geleerd, tegen IsraŽl gebruiken, aldus ene Yousuf. Het was de journalist verboden de namen van de geÔnterviewden en de plaats van het interview te noemen.

 

De IsraŽlische generaal Avi Mizrahi waarschuwde zijn soldaten er ernstig rekening mee te houden dat de door Dayton getrainde troepen hun wapens vroeg of laat tegen hen zullen gebruiken. Volgens de generaal vormen deze troepen een enorm potentieel gevaar: ĎZij kunnen in principe met vijf scherpschutters een heel dorp in gijzeling houden.í Dayton zelf waarschuwde een aanval op de Joodse staat door deze troepen niet uit te sluiten wanneer er door IsraŽl niet wordt voldaan aan de opdrachten zoals door het Kwartet van Vier, Rusland, Amerika, Europa en de Verenigde Naties, zijn omschreven in de Roadmap.

 

Ondanks dit soort uitspraken wuift Obama IsraŽls bezorgdheid weg onder het mom dat Abu Mazen een sterke politiemacht nodig heeft als straks de PLO-staat eenmaal een feit is. Volgens Nabil Shaíath, onderhandelaar namens het PLO bewind, zullen zij IsraŽl nooit accepteren als een Joodse staat. Bovendien dreigde hij met oorlog als Ramallah niet alle eisen ingewilligd krijgt. Obama accepteert het PLO-bewind als een legitieme speler op het toneel van het Midden-Oosten en negeert daarmee het feit dat de PLO-leiders continu aanzetten tot vijandschap en haat tegen IsraŽl en terreur tegen de eigen bevolking.

De meeste dodelijke aanslagen op IsraŽliís in Samaria en Judea de laatste jaren zijn gepleegd door leden van de PLO-veiligheidsdiensten. In november 2007 vermoorden drie PLO-politiemensen Ido Zoldan in Samaria. Een maand later vermoorden twee leden van de PLO-geheime dienst twee IsraŽlische militairen die stonden te liften nabij Kiryat Arba (Hebron). Eind 2009 werd Rabbijn Meir Chai bij Sichem door drie leden van Mazens veiligheidstroepen vermoord. De laatste moordpartijen zijn het gevolg van het ontmantelen van controleposten in opdracht van Washington en Brussel. Het bloed van de slachtoffers wordt goedkoop.

 

 

Keith Dayton

 

Sinds Daytonís troepen in actie zijn zijn volgens journalist Khaled Amayreh tenminste acht Arabieren overleden ten gevolge van marteling in detentie, terwijl tientallen andere ex-arrestanten zeggen eveneens te zijn gemarteld. In een interview met de Britse krant The Mail bevestigd Haitham Arar, dat marteling, mishandeling en het vermoorden van gevangenen, tot de regelmatig voorkomende werktuigen zijn van het PLO-bewind. Ook lijden de persvrijheid en het functioneren van de rechterlijke macht onder de zuiveringsijver van de veiligheidsdiensten, doordat journalisten worden gearresteerd en/of geÔntimideerd en rechters en advocaten de raad krijgen zich niet te bemoeien met zaken die de veiligheid betreffen. Er is geen wezenlijk verschil tussen het PLO-bewind en maffiabendes. De hele wereld heeft kunnen zien welke misdaden er na de ondertekening van de Oslo akkoorden onder het bewind van Arafat en zijn trawanten zijn gepleegd en na diens dood door Mazen zijn voortgezet.

 

De ontelbare militaire systemen die gevestigd zijn onder het corrupte PLO-bewind en gefinancierd met fondsen van de EU en andere internationale bureaus, zijn in werkelijkheid criminelen, dieven en moordenaars. Het politiestelsel is door en door corrupt. Omkoperijen hebben de wet vervangen. Politieagenten leiden bendes van drugshandelaren en dieven die auto's uit IsraŽl stelen. Geen wonder dat dit soort maffiapraktijken vandaag gebeuren want de figuren die de lakens uitdelen zijn op een enkele uitzondering na,allemaal oude maatjes van Arafat en behulpzaam geweest bij de beestachtige moordpartijen in Libanon. Veel van deze misdadigers hebben laterhoge banen gekregen in de vele Ďveiligheidsdienstení en sommigen zelfs de rang van officier.Vandaag worden ze doorAmerikaanse Luitenant-generaal Keith Dayton getraind om straks hun wapens opnieuw op IsraŽl te richten.

 

De Arabische Nisreen Abdel Nabi noemde in een gesprek met Israel Today in oktober 2009, Mazens regering dieven en leugenaars. ĎIk zie geen verschil tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit. Ga maar eens naar de Palestijnse dorpen en praat met de mensen daar. Dan zul je vanzelf ontdekken wat zij van Abu Mazen (Mahmoud Abbas) en zijn kliek vinden. Het volk haat zijn regering.Geloof me, veel Palestijnen in Samaria en Judea verlangen terug naar het IsraŽlische bestuur. Dat ging veel respectvoller met ons om dan de Palestijnse politie. Niet de IsraŽlische agenten en soldaten van destijds, maar de Palestijnse politie van nu zijn een verschrikking.í Steeds meer Arabieren zeggen in geen geval onder het PLO-bewind te willen leven of in een PLO-staat, maar onder IsraŽls bestuur te willen blijven. Maar het Kwartet van Vier is niet geÔnteresseerd in de mening van de Arabieren in Jeruzalem, Samaria of Judea. Zij worden door Washington, Brussel en de Verenigde Naties volkomen genegeerd.

 

Pathalogische IsraŽl haters spreken van een Ďappartheidsstaatí maar in de Joodse staat kunnen meer dan ťťn miljoen Arabieren ongestoord wonen en werken en diverse Arabieren dienen vrijwillig in het IsraŽlische leger.

 

Lt. Hesham Aborea is een Arabische moslim en officier in het IsraŽlische leger (IDF).

 

ďEr is geen ander land ter wereld dat ik zou verkiezen boven IsraŽl" zegt een man uit de plaats Bartaía. In IsraŽl heersen orde en democratie. Uit een onderzoek onder de Arabische bevolking van IsraŽl, uitgevoerd door professor Sami Smooha van de universiteit van HaÔfa, blijkt dat driekwart van de in IsraŽl levende Arabieren onder de 25 jaar voorstander is van de nationale diensplicht voor Arabische inwoners. Het onderzoek wees ook uit dat 33 procent van de IsraŽlische Arabieren zichzelf als Ďzeer vaderlandslievendí ten opzichte van IsraŽl beschouwt, terwijl 53 procent zei Ďgematigdí vaderlandslievend te zijn; 44 procent zegt trots te zijn op IsraŽl.

 

 

De PLO-veiligheidsdiensten moeten dus volgens Washington Ďde terreur bestrijden van de rivaliserende Hamas beweging, en zich bezig houden met het oppakken en ontwapenen van andere terroristen.í De verantwoordelijkheid voor de aanslag op vier IsraŽlische burgers op 31 augustus 2010, is door Hamas opgeŽist.Het PLO-bewind beweerde de daders te hebben opgepakt, maar daar is niets meer van vernomen. Arabieren in Gaza vierden massaal feest na de moordpartij en liepen zwaaiend met Hamas vlaggen door de straten onder het schreeuwen van "victory". Volgens Hamas zijn alle Joden legitieme doelwitten.

 

Volgens PLO-ambassadeur in Libanon Abdullah Abdullah zijn al die gesprekken over Ďvredeí niets anders dan een list. Wat velen die zich niet door de linkse leugenachtige media hebben laten beÔnvloeden, natuurlijk al jaren weten. Volgens Abdullah Abdullah zijn de onderhandelingen met IsraŽl slechts onderdeel van een groter plan om de strop rond IsraŽls nek vast aan te halen, om haar legitimiteit aan te tasten en het land als een opstandige, racistische staat voor te stellen."  Evenals Abu Mazen houdt ook Abdullah Abdullah vast aan Yasser Arafat's conclusie, dat het bestaan van IsraŽl stap voor stap moet worden uitgewist.

 

Daytonís Palestijnse troepen

 

Op 24 april 2011 vielen door Dayton getrainde PLO Ďpolitiemensení (lees terroristen) een groep Breslav Chassidisch Joden  aan bij het graf van Joseph nabij Shechem (Nablus). Volgens de Oslo akkoorden hebben Joden vrije toegang tot deze heilige plaatsen en is het de plicht van het PLO-bewind de veiligheid van de Joodse bezoekers te garanderen. Op 11 maart 2011 werden in de nabijgelegen Joodse gemeenschap Itamar het echtpaar Fogel en drie van hun kinderen op beestachtige wijze vermoord. De daders werden aangehouden in het nabij Itamar gelegen dorp Awarta. Hun DNA profiel kwam overeen met 'sporen' die de IsraŽlische veiligheids diensten in het huis van de familie Fogel had gevonden. Deze sporen zouden volgens onbevestigde berichten zijn ontstaan omdat de moordenaars Ruth Fogel zouden hebben 'verminkt' na haar dood. Eerder werd bekend dat de drie maanden oude baby tijdens de worsteling en de daarop moord op het echtpaar Fogel aanvankelijk over het hoofd was gezien door de daders. Nadat zij het huis verlieten hoorden zij de baby huilen en keerden terug om ook haar de keel af te snijden.

Ook Groot-BrittanniŽ houdt zich uitvoerig bezig met de opbouw van het PLO terreurleger. De Britten spreken echter van het ,,opleiden van veiligheidstroepen van de PalestijnenĒ. Volgens de Britse ambassadeur in IsraŽl, Matthew Gould moet dit leger een centrale rol gaan spelen bij de opbouw van een Palestijnse staat.

PA-forces2ĎSoldatení van het terreurbewind in Ramallah worden door Britse officieren opgeleid Ė via een firma met de naam ďSaladin Securityď

Terug naar: Inhoud