Council on Foreign Relations.

Door: Franklin ter Horst.(Aangemaakt: december 1994)  (Laatste bewerking: 18 januari 2020)

De Council on Foreign Relations is een organisatie die nauw betrokken is bij de vorming van de Nieuwe Wereld Orde. Het is de Amerikaanse tak van de in 1891 door de Zuidafrikaanse staatsman Cecil Rhodes opgerichtte geheime genootschap: The Round Table ( De Ronde Tafel). De CFR is na de Eerste Wereldoorlog opgericht maar haar machtsbasis is pas gevormd na de Tweede Wereldoorlog. J.P. Morgan, een schatrijke Amerikaanse bankier en groot voorstander van de NWO, domineerde met name in de beginfase de besluitvorming van de CFR, maar later verschoof deze invloed geleidelijk aan naar de Rockefellers. Dit gebeurde vooral in de periode van 1970 tot 1985 toen David Rockefeller voorzitter van de raad was. De CFR is de Amerikaanse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en wordt ook wel de regering achter de regering van de Verenigde Staten genoemd, Amerika’s onzichtbare regering. De CFR heeft de controle over de vier machtigste posities in de VS, namelijk Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, en de Nationale Veiligheid Adviseur.

Deze "Schaduwregering" is een schepping van de Elite en een enorme, goed georganiseerde, zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur. Het functioneert precies zoals ‘de meesters’ het willen laten functioneren: de macht manipuleren achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden. Daarnaast plaatst men regeringsleiders op het wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Deze slaafse lieden mogen hun geheime bijeenkomsten bijwonen en zwijgen wat ze allemaal te horen krijgen.In een biografie over David Rockefeller, geschreven door William Hoffman: "David, Report on a Rockefeller" wordt duidelijk dat de CFR, en de Illuminatie achter alle pogingen tot de vorming van een wereldregering zitten.

De CFR heeft een vreemd doch onthullend logo waarop een ruiter te zien is op een wit paard. De ruiter steekt zijn rechterhand omhoog als een uiting van overwinning en triomf. Het ‘gehoornde god teken’  dat ook bekend staat onder de naam “El Diablo”, en “Heil Satan”.

 

   

 

Het traditionele logo van de Amerikaanse Republikeinse partij is de olifant. De sterren in het logo links zijn de traditionele sterren, zoals ook in de normale Amerikaanse vlag te zien zijn. De sterren in het rechter logo tonen echter het  Geit van Mendez”, pentagram, een van Satan’s symbolen.De drie sterren in het logo van de Republikeinse partij zijn aangepast in het jaar dat George W.Bush tot president van de Verenigde Staten is gekozen.

Een kwart eeuw geleden zei de toenmalige Secretaris-Generaal van de Navo, Henri Spaak: ,,we zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man- of hij nu god is of de duivel- we zullen hem volgen.” Belangrijke leden van de CFR zijn de voormalige presidenten Gerald Ford, Jimmy Carter, George Bush senior, Bill Clinton en Henry Kissinger, de gewezen minister van Buitenlandse zaken onder Nixon en dominee Jesse Jackson, fervent aanhanger van Barack Hoessein Obama. Veel andere bekende prominenten zijn ooit directeur van de CFR geweest, bijvoorbeeld Zbigniew Brzezinkski (de grote man achter Jimmy Carter en Barack Hoessein Obama) en David Rockefeller. Veel CFR-leden zijn tevens lid van de Bilderbergers en de Club van Rome.  

Voor het Empire State Building, het Rockefeller-Center in New York staat het standbeeld van de Griekse god Prometheus, volgens de Griekse mythologie de schepper van de mens. Deze god wist met behulp van de zon zijn fakkel aan te steken en gaf het vuur door aan de mensen, opdat zij intelligenter zouden worden dan de dieren. Sommige geloven dat het standbeeld de macht van het Rockefeller-kartel symboliseert boven dat van andere mensen op aarde.

De CFR ziet het als hun taak de hele wereld te verenigen, te beginnen met het samenvoegen van regio's zoals thans in Europa aan de gang is. (de vermaledijde Europese Unie). De CFR zelf heeft na de president de controle over de vier machtigste posities in de VS, namelijk Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, en de Nationale Veiligheid Adviseur. Tevens is bijna iedere ambassadeur en diplomaat een overtuigde globalist. Hetzelfde geldt voor iedere oppercommandant van de NAVO. De CFR heeft ook een stevige greep gekregen op het onderwijssysteem, universiteiten en uitgevers van schoolboeken. Veel CFR leiders zijn direct verbonden aan de New Age beweging, milieugroeperingen, grote kerkverbanden en de Verenigde Naties.

De CFR is niet alleen een "Schaduwregering" maar het heeft ook een dikke vinger in de pap in de Amerikaanse en internationale bankwereld. De macht over het geld- het beheer van de Federal Reserve Trust (vergelijkbaar met de Nederlandse bank) dat in handen van het Amerikaanse Congres behoort te zijn, is echter in handen van een kleine groep particuliere bankiers, waarvan de Chase Manhattan Bank van Rockefeller de leiding heeft. Het nationale bankwezen wordt zodoende gecontroleerd door private investeringsbanken. Zij bepalen in feite de koers van de dollar en stellen miljarden aan leningen beschikbaar om zo de regeringen nog meer onder hun controle te brengen. Dit wil zeggen dat private mensen en belangen de ultieme macht hebben om te beslissen hoe en wanneer het geld uitgegeven wordt. Met andere woorden: hoe meer schulden een staat heeft, hoe beter de private banken er van worden. Immers, zij innen de interesten die betaald moeten worden! Dat is ook de reden waarom de staatsschulden in veel landen steeds hoger worden en niet meer afbetaald raken.

Alle nationale banken ter wereld en regeringen zijn met handen en voeten gebonden aan de willekeur van enkele privé-investeringsbanken. De nationale banken zijn niets anders dan innigsfilialen van enkele financiële monsters. Hoe dieper de ( financiële put), hoe meer water (geld) er uit geput kan worden. Het bestuur van de grootste banken zijn bijna allen leden van de CFR. Dat geldt eveneens voor de grootste oliemaatschappijen in de wereld, de media en de belangrijkste internationaal opererende multinationals. De CFR is naar buiten toe geen geheim genootschap maar ze verbergen hun ware identiteit en doelstelling: de vestiging van een NWO.

Oud admiraal Chester Ward waarschuwde in 1975 dat het doel van de CFR de 'onderwerping van de Amerikaanse soevereiniteit en nationale onafhankelijkheid aan een almachtige één-wereldregering' is. Lid worden van de CFR kan alleen via uitnodiging. Artikel 2 van het CFR-reglement beschrijft dat leden hun lidmaatschap kunnen verliezen als ze in het openbaar met de agendapunten naar buiten treden en daarmee werd de CFR gekwalificeerd tot een geheime organisatie.

De CFR controleert multinationals en media zoals Newsweek, Reader's Digest en de Washington Post en waren waren of zijn de baas van NBC, CBS, de New York Times, de Washington Post, en veel andere belangrijke kranten. De leiders van Time, Newsweek, Fortune, Business Week en talloze andere bladen, zijn CFR-leden. De leden van de organisatie domineren eveneens de academische wereld, topbedrijven, de enorme belastingvrijstellings organisaties, de vakbewegingen, het leger, en feitelijk ieder onderdeel van de Amerikaanse samenleving. Daarnaast hebben ze een stevige greep gekregen op het onderwijssysteem, universiteiten en uitgevers van schoolboeken.

Aan de top staan ca 12 mensen, die bepalen welke informatie de wereldburgers mogen ontvangen. Vervolgens komt het terecht in de CFR en de Trilaterale Commissie. En dan komt het in de media, die precies doet wat de Elite wil. Ze menen het volste recht te hebben wat zij in de wereld aan het doen zijn. Zij menen dat de ‘gewone man’ niet voldoende verstand heeft om zelf over zijn lot te beschikken. Het mag duidelijk zijn dat het hier niet gaat om volgelingen van de Bijbelse God maar de god die in de Bijbel onder andere wordt aangeduid met de ‘macht der lucht’, of satan.

De CFR streeft naar invloed in beide grote Amerikaanse partijen, zodat zij uiteindelijk de presidentskandidaten van beide partijen kan beïnvloeden. Het gaat nog slechts om twee leden van de CFR, die slechts in schijn verschillende programma’s aan de kiezers voorleggen. Wie ook gekozen wordt: de gekozene zal zich in het Witte Huis slechts kunnen handhaven door de CFR-politiek te volgen. Geen enkele Amerikaanse president kan iets klaarspelen zonder directe of indirecte medewerking van de CFR. Ook de Verenigde Naties is een geesteskind van de CFR en moet deze club dienen in het vestigen van een Wereldregering. De CFR heeft een enorme rol gespeeld bij het samenstellen van het Handvest van de Verenigde Naties. De CFR gebruikt de mede door henzelf en andere samenzweringen veroorzaakte onrust in de wereld om het nut en de noodzakelijkheid van een wereldregering aan te tonen.

James Warburg- bankier en archirect van het Federal Reserve Systeem – stelde in 1950 voor een Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen:  “Wij zullen één wereldregering hebben, of je het nu fijn vindt of niet; door middel van strijd of door middel van overeenstemming”. Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een ‘Sterke man’ die boven de partijen staat en die aan al deze onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt. Men wil van onze planeet één groot slavenkamp maken.

Tijdens een paneldiscussie van de Council on Foreign Relations over de G20-landen werd met tevredenheid gekeken naar het stapsgewijs verdwijnen van de soevereiniteit van de EU lidstaten. De EU dient volgens de CFR als model voor het uiteindelijk hoofddoel: een planetaire wereldregering waarin de meeste grenzen zullen zijn vervaagd of zelfs zijn opgeheven. Achter de schermen wordt de volgende stap inmiddels koortsachtig voorbereid: het economisch en politiek samengaan van Europa en Noord Amerika. Het gaat om projecten die stap voor stap de economieën en politieke systemen van de deelnemende landen integreren in een supranationale autoriteit naar het model van de autoritaire Europese Unie.

 

Samen met de CFR werken organisaties zoals het Transatlantic Policy Network, het Brookings Institution en de Carnegie Endowment for International Peace aan het invoeren van deze zogenaamde ‘handelsverdragen’ die er op gericht zijn de soevereiniteit van de landen in Europa en Noord Amerika geleidelijk af te breken en uiteindelijk compleet te vernietigen. Kortom: de Nieuwe Wereld Orde in wording. De Europese Unie werd geprezen als model voor het toekomstige wereldsysteem, omdat men er in Brussel reeds in geslaagd is de soevereiniteit en nationale belangen van de lidstaten voor een groot deel op te heffen. Niet voor niets stelde de voormalige EU president Herman van Rompuy in 2012 dat de nationale parlementen niet in het belang van de EU zijn en daarom van hun macht moeten worden beroofd, vooral ten aanzien van financiële zaken.

 

De CFR verwacht militaire incidenten en conflicten met Iran, Pakistan en China, een ernstige crisis rond Noord Korea en een massale aanval op Israël waarbij veel slachtoffers zullen vallen.Ook voorziet de CFR een groot risico op een 'militair incident' tussen China en de Verenigde Staten of één van Amerika's bondgenoten in het Verre Oosten. Daarbij moet worden gedacht aan gewapende provocaties, interne politieke instabiliteit en de verdere ontwikkeling van kernwapens en intercontinentale raketten. Men gelooft dat de Verenigde Staten wel eens het doelwit zou kunnen worden van een aanval of aanslag waar zeer veel slachtoffers bij zouden kunnen vallen. Ook moet Amerika ernstig rekening houden met een cyberaanval op kritieke infrastructuur zoals de telecommunicatiesystemen, het elektriciteitsnet, de gas-, olie- en watervoorziening, het bankwezen en/of het transportnetwerk.

 

Overige bronnen: http://www.biblebelievers.org.au/nowcfr.htm Rockefeller en de Council on Foreign Relations, E.Smit.

Terug naar: Inhoud