Christenvervolging neemt wereldwijd toe

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 14 oktober 2005) (Laatste bewerking:  3 februari 2022)

 

Op de Open Doors Ranglijst van christenvervolging (dat gaat over 2021) heeft Noord-Korea plaats gemaakt voor Afghanistan. Van de 150 landen die Open Doors onderzocht wordt duidelijk dat in bijna de helft van deze landen christenen zware, zeer zware of extreme vervolging ondervinden vanwege hun geloof. De vervolging van christenen blijkt intenser en gruwelijker te worden. Christenen lijden in zeker 73 landen in de wereld onder zware tot extreme geloofsvervolging. Tegelijkertijd blijft het aantal christenen dat wordt vervolgd stijgen. In de 50 landen op de Ranglijst Christenvervolging worden in totaal meer dan 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof.

 

NIEUW: Ranglijst christenvervolging 2022: Afghanistan #1 - EO BEAMIn het hele Midden-Oosten, de bakermat van het christendom, worden christenen geconfronteerd met alomtegenwoordige en systematische vervolging die gestaag toeneemt in de intensiteit en reikwijdte. Het aantal christenen in Syrië bedroeg vóór het begin van wat men de “Arabische lente” noemt nog 1.5 miljoen, binnen een jaar was dat al teruggelopen naar 500.000. Niet alleen gevlucht maar ook massaal vermoord door de diverse islamitische terreurgroepen.In China leven nog 127 miljoen christenen maar ook hier neemt de vervolging hand over hand toe. Zo zijn in de provincie Zhejiang al ruim 2000 kerken met de grond gelijk gemaakt en kerkleiders opgesloten.

De  vervolging van christenen in met name de islamitische wereld is nog nooit zo erg geweest als nu. Er is een schrikbarende toename te constateren van moordpartijen op christenen, verbanning, huisonteigening, landroof, brandstichting, afpersing en verkrachting van vrouwen. Men schat dat er jaarlijks rond de 110.000 Christenen in Moslimlanden worden vermoord enkel en alleen vanwege hun geloof, en vele honderdduizenden anderen mishandeld. Politici, kerkleiders en media, besteden nauwelijks enige aandacht aan het geweld van moslims tegen christenen omdat men niet het risico wil lopen beschuldigd te worden van “racisme”.

Door moslims aangerichtte slachtpartijen.

Overal verdwijnen christenen om plaats te maken voor moslims. In Turkije is het aantal christenen van twee miljoen teruggelopen tot 85.000. In Libanon is het aantal gedaald van 55% tot 35%, dit in belangrijke mate door toedoen van de Libanese terreurbeweging Hezbollah. In Syrië bestond de helft van de bevolking uit christenen dat is vandaag nog maar 4%; in Jordanië van 18% naar 2% en in Irak worden ze massaal het land uitgejaagd.

In Iran zijn na de komst van de Ayatollah Khomeini alle christelijke scholen gesloten. Vandaag is er maar één land in het Midden-Oosten waar het aantal christenen toeneemt: Israël. Israël is het enige land in het Midden-Oosten waar Joden, moslims en christenen vrij zijn om hun godsdienst uit te oefenen, zonder vermoord te worden. Volgens het Israëlische bureau van Statistieken, waren er in 1949, 34.000 christenen in Israël en thans 163.000.In de rest van het Midden-Oosten nemen hun aantallen dramatisch af vanwege vervolging door Mohammeds volgelingen. Wat daarbij opvalt is de stilte van de kant van de media, kerkleiders en mensenrechten organisaties. Dat is op zich natuurlijk niet zo vreemd want die hebben het te druk met het demoniseren van de Joodse staat.

In heel het Midden Oosten is geweld tegen christenen en hun bezittingen evenals verkrachting van christelijke vrouwen aan de orde van de dag, omdat moslims dit in hun landen vrijwel straffeloos kunnen doen. Iedereen die hier openlijk over spreekt of klaagt wordt met de dood bedreigd. Van alle inwoners van het Midden-Oosten was begin vorige eeuw nog twintig procent christen, nu is dat nog maar vijf procent. Waren het tot voor kort voornamelijk moslims die zich hier mee bezig hielden, de laatste tijd zijn het ook steeds vaker extremistische Hindoes.

Het meisje op de afbeelding is met haar christelijke familie Syrië ontvlucht, omdat hun leven direct bedreigd werd. Het gezin is naar Turkije gevlucht en laten we hopen dat ze inmiddels ergens onderdak hebben gevonden in Europa. Zoals zij zijn er zovelen. Het zijn degenen die nog ‘geluk’ hebben gehad. Tienduizenden andere christenen zijn in Syrië en Irak gemarteld en gedood in de afgelopen jaren.De afbeelding van het meisje werd op Facebook gedeeld door de Israel Christian Lobby, een groep – veelal Arabisch sprekende -christenen in Israel, die zich inzet voor christelijke zaken in Israel en erop wijst dat de Joodse staat de enige veilige plaats is voor christenen in deze onrustige en onveilige regio.

Gelet op het feit dat het ‘christelijke’ Westen zich volledig stil houdt wat betreft de vervolging van christenen in Irak en Syrië, heeft de Israel Christian Lobby een beroep gedaan op ‘onze Joodse broeders om de regering van Israel te vragen de grenzen te openen voor de christelijke vluchtelingen.’De reacties op Facebook op deze oproep zijn overweldigend positief. ‘We moeten hun een schuilplaats geven in Israel,’ reageert iemand. ‘Wie beter dan ons volk kent zulk lijden,’ schrijft iemand anders.Anderen reageren verontwaardigd op het gebrek aan verantwoordelijkheid bij de christelijke gemeenschap wereldwijd.

Christenen in India

 

2017 was een recordjaar voor geweldsincidenten tegen christenen. Meer dan 600 incidenten werden gemeld, maar het werkelijke aantal ligt vele malen hoger. De overheid doet geen enkele poging om aanvallen van radicale hindoes op minderheden te stoppen. In 2017 werden in India acht christenen vermoord om hun geloof. 635 christenen werden zonder vorm van proces gearresteerd, bijna 24.000 christenen werden aangevallen en 336 christenen werden gedwongen hun huizen te verlaten. De Indiase overheid wil dat alle niet hindoes voor 30 december 2021 bekeerd zijn tot het hindoeïsme. Het gaat vooral om 64 miljoen christenen en ruim 200 miljoen moslims.

 

Extremistische Hindoes schromen niet christenen te vermoorden. Zo werden in augustus 2008, in de Indiase deelstaat Orissa, zeker 500 christenen vermoord door de extremistische  Hindoebeweging RSS. Daarnaast zijn 5000 huizen van christenen verwoest, alsmede 200 kerken andere christelijke instellingen en zelfs hanen, geiten en buffels werden gedood. Ruim 50.000 mensen zijn in paniek gevlucht. De moord op een RSS-leider  Swami Laxmanananda Sarawati, op 24 augustus 2008, was de directe aanleiding voor het geweld tegen de christenen. Zelfs nadat Maoistische aktivisten toegaven de moord te hebben gepleegd, is de vervolging van christenen gewoon doorgegaan. Sinds India zelfstandig is geworden, is er nog nooit zoveel geweld tegen christenen geweest, zegt Open Doors-directeur Tjalling Schotanus.,,De politie doet weinig of niets om christenen te beschermen. Nadat een non was verkracht stonden de agenten later vriendelijk te praten met één van de mannen die haar hadden verkracht. Toen ze aangifte wilde doen, waarschuwde de politie haar voor de gevolgen.” Klik hier om te zien hoe de politie in India meehelpt de christenen af te tuigen. 

 

Extremistische Hindoe-groeperingen in India beloven geld, voedsel en alcohol aan iedereen die christenen vermoord en hun huizen verwoest. Faiz Rahman, de voorzitter van 'Good News India', zegt dat vooral christelijke leiders het doelwit zijn. 'De beloning voor het vermoorden van een voorganger is $ 250.' Rahman, het hoofd van diverse weeshuizen, heeft al 25 voorgangers geholpen om uit vluchtelingenkampen te komen, maar zegt dat zo'n 250 christelijke leiders nog altijd ondergedoken zitten. 'Alle voorgangers zijn gewilde doelwitten,' aldus Rahman tegenover de Engelse organisatie Release International. 'Daarom moeten we hen uit de kampen zien te krijgen.'Een official zei persoonlijk getuige geweest te zijn van de 'crematie van meer dan 200 lichamen' nadat christenen de schuld hadden gekregen van de dood van RSS-leider. Volgens de mensenrechtenorganisatie Barnabus Fund worden christenen in Orissa onder dreiging van verkrachting en moord op hun kinderen gedwongen zich te 'bekeren' tot het Hindoeïsme. Een christelijke familie werd gedwongen koeienuitwerpselen te eten om zichzelf te 'reinigen' van het christendom.In een brief aan de eerste minister van de staat verklaarden de katholieke bisschoppen van Orissa dat de aanvallen op christenen onderdeel vormen van een vooropgezet plan om het christendom in de regio uit te roeien, zodat er een aparte Hindoe-staat opgericht kan worden.

 

Wegens het geloof van zijn ouders in Christus werd een jongetje van zeven jaar in noordelijk India vermoord. Zijn lichaam vertoonde de gevolgen van vreselijke martelingen, die daar aan zijn vooraf gegaan. Zijn gezicht was verbrand, zijn handen door vuur en snijwonden verminkt en zijn mond dicht gebonden. Er waren op zijn buik nog resten te zien van gloeiende kolen en zijn tanden waren gebroken. Uit autopsierapporten bleek dat Anmoi uiteindelijk door verdrinking is omgekomen.

 

AnmoiAnmoi, op een vreselijke manier vermoord

Het gezin was al geregeld bedreigd. Anmoi, zoals het kind heet, werd vermist na het bezoek van de bij een gemeente behorende zondagsschool op 17 november. Zijn lichaam werd de volgende dag gevonden. De voorafgaande bedreigingen en vervolging geven aan dat hij doelwit was geworden door het geloof van het gezin.Vervolging van christenen komt wekelijks voor, maar de intensiteit van deze wreedheid tegen een kind is bijna ondenkbaar. De ouders van Anmol zagen hem voor het laatst in leven toen hij naar de zondagsschool ging. Toen hij niet terugkwam, dezen zij aangifte van vermissing bij de plaatselijke autoriteiten. Maandagavond identificeerden zij hun kind in het ziekenhuis. In 2010 werd in India de christelijke professor TJ Joseph door een groep moslims aangevallen omdat hij Mohammed zou hebben beledigd. Zijn rechterhand en een deel van een arm werden afgehakt. Pas eind vorig jaar werd de man vrijgesproken van het belasteren van de islam, en kreeg hij zijn baan terug.

 

Christenen in Pakistan

In Pakistan zijn al 20.000 christelijke gezinnen het slachtoffer geworden van moslims, die hen tot slavernij hebben gedwongen. In Pakistan wordt de een na de andere christen straffeloos vermoord door moslims en zuchtten velen onder het juk van slavernij.Velen moeten onder vreselijke omstandigheden bakstenen maken. Soms krijgen ze dagenlang geen eten. Christenen die weigeren of proberen te ontsnappen, worden gemarteld. De hulporganisatie Rescue Christians is de enige die zich het lot van de christenen actief aantrekt, en hen helpt ontsnappen.

Duizenden christelijke mannen, vrouwen en jonge kinderen in Pakistan worden door moslims gedwongen om onder vreselijke omstandigheden bakstenen te maken.

Daarnaast worden christenen door moslimbendes afgeslacht. In 2001 bestormden islamitische schutters de protestantse kerk St Dominic, openden het vuur op de gemeente en doodden minstens 16 gelovigen, meest vrouwen en kinderen. In het Pakistaanse dorp Korian werden op 29 juli 2009, onder het schreeuwen van ‘dood de ongelovigen’ enkele tientallen christelijke vrouwen en kinderen afgeslacht nadat moslims zo’n 60 huizen van hen in brand staken. Toen de politie in wilde grijpen blokkeerden de moslims de toegangsweg naar het dorp. Dit is niet de eerste aanval van moslims op christenen in de provincie Punjab.

Eerder werden in het dorpje Bahamin Wala huizen van christenen in brand gestoken. Iedere keer wordt dezelfde reden opgegeven: christenen zouden de Koran ontheiligd hebben, iets wat door de christelijke minderheid ten stelligste ontkend wordt. De aanval in Korian vond plaats tijdens een christelijk huwelijksfeest. Via de luidsprekers van de moskee werden de moslims opgehitst om de 'ongelovigen ' een lesje te leren. Omdat het nacht was hadden velen van hen de deuren van hun woningen op slot gedaan, vanwege de voortdurende vijandige houding en dreiging met geweld door de moslims. Sinds de groeiende invloed van de islam in de jaren '70 hebben christenen in Pakistan het steeds moeilijker gekregen. In een andere plaats in Pakistan weigerde de Christen Arshed Masih zich te bekeren tot de Islam, waarna hij in brand werd gestoken. Zijn kinderen van 7 en 12 moesten daarbij toekijken, ook hoe hun moeder door Moslim politieagenten werd verkracht. In de hoofdstad Islamabad zijn christenen verplicht te wonen in een ghetto, omgeven door een muur die aan de bovenkant voorzien is van scherpe glasscherven. De zwaar gediscrimineerde christenen mogen geen werk verrichten dat door moslims kan worden gedaan, hun huizen krijgen geen stroom geleverd en hun vuilnis wordt niet opgehaald.

Door moslims verwoeste huizen in Korian

 

Eveneens in Pakistan werden in de plaats Gojra op 1 augustus 2009, 100 huizen geplunderd en 50 huizen in brand gestoken. Daarbij werden 9 christenen door moslims gedood omdat er een koran zou zijn ontwijd, maar daar bleek na onderzoek geen sprake van te zijn. De slachtoffers waren levend verbrand. Ook twee kerken gingen in vlammen op. Net als in Korian zou de menigte door moslimextremisten zijn misleid.

In maart 2013, werd een christen beschuldigd van godslastering, en daarom vielen zo'n 3.000 moslims de christelijke Joseph Colony van Lahore aan, verbranden twee kerken en 160 huizen van christenen. Volgens een christelijke ooggetuige: 'De politie deed wat ze het beste doen - niets! Hun vooroordeel tegen christenen is heel duidelijk, want toen de moslims onze kerk en bezittingen aanvielen keken ze alleen maar toe, maar toen we hen confronteerden, begonnen ze ons met knuppels te slaan en gebruikten scherpe munitie om ons af te schrikken'.

Op 22 september 2013 zijn bij een zelfmoordaanslag op de All Saints Church in de noordwestelijke stad Peshawar in Pakistan, 85 christenen om het leven gekomen waaronder veel zondagsschoolkinderen, vrouwen en koorleden.Daarnaast vielen er 135 mensen gewonden. Menselijke resten lagen verspreid door de hele kerk. De aanslag werd gepleegd door twee zelfmoordterroristen. Een blies zichzelf op in de kerk, de andere buiten, toen kerkgangers het gebouw verlieten na de zondagsmis. Meer dan. Volgens getuigen waren er op het moment van de aanslag circa 600 mensen in de kerk. In Pakistan leven circa 7 miljoen christenen. De politie noemde de aanslag een van de bloedigste tegen de christelijke minderheid in het overwegend islamitische Pakistan. De betrokken kerk werd in 1883 gebouwd en wordt ook wel de 'Martelarenkerk' genoemd, omdat moslims met geweld probeerden de bouw te stoppen en daarbij een groot aantal christenen vermoordden.Een afdeling van de Taliban in Pakistan heeft de verantwoordelijkheid voor deze aanslag opgeëist en zeggen door te zullen gaan met aanslagen op niet-moslims totdat de Amerikanen stoppen met Drone aanvallen in Pakistan.

Nu is Pakistan niet alleen een hel voor christenen, maar eveneens voor de vrouwen in dit van de duivel bezeten land. Christelijke meisjes en jongens worden hier straffeloos verkracht door moslims. Dit land is tevens berucht om het grote aantal gevallen van eerwraak bij vrouwen. Jaarlijks komen hierdoor bijna duizend Pakistaanse vrouwen om het leven door steniging of doordat ze worden overgoten met giftige stoffen. De armoede is groot in Pakistan. Negentig procent van de Afghaanse vrouwen heeft wel eens te maken gehad met huiselijk geweld en door eerwraak sterven er jaarlijks duizend vrouwen. Het vrouwenbeeld is negatief en dit is ook te merken in de neerbuigende houding tegen vrouwelijke toeristen.

Op 15 maart 2015 werden in Pakistan twee kerken aangevallen door islamitische zelfmoordenaars. Minstens 17 gelovigen kwamen daarbij om het leven, 70 anderen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de Taliban. Het was een wonder dat er niet nog meer slachtoffers vielen, omdat er op het moment van de aanslagen wel 2000 christenen aanwezig waren in de beide kerken.Enkele moedige gelovigen, onder wie een 15-jarige jongen, ontdekten de zelfmoordenaars en verhinderden hen de kerken binnen te gaan. Het kostte hen wel hun leven.
Ondanks de toenemende dreiging van aanslagen tegen christenen, is de bescherming vanuit de Pakistaanse overheid naar kerken toe, minimaal. Volgens ooggetuigen zaten agenten, die op wacht zouden moeten staan, tijdens de aanslagen naar een cricketwedstrijd op tv te kijken.

Half april 2015 is in Pakistan is een 14-jarige christelijke jongen door moslims in brand gestoken en vijf dagen na de aanslag bezweken aan zijn verwondingen. Dat meldde de Aziatische katholieke persdienst “Ucanews” woensdag onder verwijzing naar artsen en familie van de jongen. Zoals de 14-jarige onmiddellijk na de aanslag in Lahore verklaarde, vroegen twee moslims hem naar zijn geloof. De beide jongeren hadden zojuist het vrijdagsgebed verlaten in de plaatselijke moskee. Volgens hem zouden de mannen hem uitgescholden, geslagen, met benzine overgoten en in brand gestoken hebben.Volgens de behandelende arts liep de jongen zware verbrandingen op 55% van zijn lichaamsoppervlakte. De politie stelde een onderzoek in.Maar daar hoor je in dit soort landen nooit meer iets over terug.De christelijke rechtshulporganisatie “Center for Legal Aid Assistance and Settlement” sprak van “een toenemend gevoel van onveiligheid onder christenen”.

Zo werd een bejaarde christen door de overheid beschuldigd van ‘godslastering’, omdat hij volgens de imam de Koran zou hebben beledigd. Daar staat in Pakistan de doodstraf op. De 106 moslims die in 2013 een compleet christelijke dorp hadden platgebrand werden ondanks 80 getuigenverklaringen echter vrijgesproken

Ook in 2017 was het weer raak. Zo vielen bij een aanslag in Quetta op zondag 17 december 2017 elf doden. Eerder in 2017 werden ook al vijftien christenen gedood om hun geloof. Ook werden 168 kerken aangevallen en 110 christenen gearresteerd zonder enige vorm van rechtspraak. Daarnaast werden 700 christenen ontvoerd en 83 christenen verkracht of seksueel mishandeld. En zeker 700 christelijke vrouwen werden gedwongen tot een huwelijk met een moslim. De dreiging van aanklachten op basis van de godslasteringswet en het vele geweld veroorzaken dat veel christenen vluchten naar Thailand en Sri Lanka.

Taliban vermoorden christenen in Pakistan

Bij een zelfmoordaanslag door een islamitische zelfmoordenaar op 27 maart 2016 in de tien miljoen inwoners tellende stad Lahore in het noordwesten van Pakistan, zijn minstens 60 mensen gedood en raakten meer dan 300 gewond. Volgens de woordvoerder van de hulpdiensten zijn de doden en gewonden voornamelijk vrouwen en kinderen. De aanslag werd door de islamitische Taliban opgeëist. Het doelwit waren christenen die op het moment dat veel gezinnen het park Gulshan Iqbal Park verlieten. Ze waren in het park geweest om Pasen te vieren.

Screenshot_112De aanslag vond plaats enkele meters verwijderd van een speeltuin tussen geparkeerde auto's bij de ingang van een groot park in een buitenwijk van Lahore. Tal van media berichtten dat de terrorist is geïdentificeerd, omdat zijn hoofd is gevonden. Het zou om een 28-jarige man uit het zuiden van de getroffen deelstaat Punjab gaan. Pakistan telt bijna tweehonderd miljoen inwoners en minder dan drie miljoen Pakistani zijn christelijk. In Lahore zou bijna 5 procent van de bevolking christelijk zijn. Het dodental zou inmiddels tot 70 opgelopen zijn.

Christenvervolging in Bangladesh

In Bangladesh dreigen alle niet-moslims het slachtoffer te worden van etnische 'zuiveringen'. Moslimbendes overvallen boerderijtjes. De vingers van een man werden afgesneden, zijn rechterbeen afgehakt. Zijn broer werd later eveneens overvallen, en werd gedwongen toe te kijken terwijl zijn vrouw en twee dochters van 9 en 13 werden verkracht. Zijn huis en al zijn bezittingen werden verbrand. De politie doet niets, en geeft vaak de slachtoffers de schuld. In July 2013, werd de Presbyteriaanse voorganger Arun Kanti Chakma vermoord, en tenminste vijf kerken en twee Bijbelscholen verwoest. Het komt in dit land regelmatig voor dat christelijke vrouwen worden verkracht. Zo werden in mei 2013  140 christelijke meisjes gered uit Islamitische traningscentra (madrassas) waar ze werden misbruikt als sexslavinnen.

Christenen in Laos

Christenen in het district Atsaphangthong in Laos moeten hun geloof afzweren, of vrezen de regio uitgezet te worden. Dit hebben lokale ambtenaren bekend gemaakt, meldt de Vaticaanse missiepersdienst Fides. Ze kondigden hun beleid op 21 september 2013 aan in reactie op klachten over grote aantallen bekeringen tot het christendom. De christenen in het gebied hebben laten weten dat zij zich tegen het beleid zullen verzetten met een beroep op hun grondwettelijk vastgelegde recht op godsdienstvrijheid. Het grootste gedeelte van de Laotianen (60%) is boeddhist, 38% is animist. Minder dan 1% van de bevolking is christen.

Christenvervolging op de Filipijnen

Op het Filipijnse eiland Jolo gingen op 27 januari 2019 twee bommen kort na elkaar af bij een katholieke kerk. De politie sprak van zeker 27 doden en 81 mensen gewonden. In het zuidwesten van de Filipijnen, waaronder op Jolo, zijn militante moslims actief. De islamitische terreurbeweging Abu Sayyaf, dat zichzelf verwant voelt aan IS en strijdt voor onafhankelijkheid binnen het overwegend katholieke land, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag. Zij zitten achter meerdere bloedige bomaanslagen op christelijke doelwitten.Volgens de autoriteiten ging de eerste bom af in de kerk waar op dat moment een dienst werd gehouden. Toen militairen naar het incident waren toegesneld, ontplofte nog een bom op een parkeerplaats bij de kerk. Onder de slachtoffers zijn burgers en militairen. “We zullen de meedogenloze daders achter deze laffe misdaad vervolgen tot het einde van de wereld, totdat elk van hen voor de rechter is gebracht en achter de tralies is gezet. De wet zal hen geen genade schenken”, zei een woordvoerder namens president Rodrigo Duterte.

Christenen in Afghanistan.

 

De onderdrukking van christenen in Afghanistan zijn bijna net zo erg als in Noord-Korea. Tijdens een zitting van het Afghaanse parlement riep Abdul Sattar Khawasi op de christenen in het land openbaar te executeren. Volgens hem is er geen plaats in Afghanistan voor christenen. Khawasi kwam tot zijn uitlatingen nadat op de Afghaanse televisie beelden waren vertoond van Afghanen die tot geloof waren gekomen en zich hadden laten dopen. “Zij moeten in het openbaar worden geëxecuteerd zodat iedereen het kan zien” aldus Khawasi. Volgens sommige berichten zou Khawasi ‘bijval’ hebben gekregen en was er binnen het Afghaanse parlement geen enkel protest tegen de opmerkingen te horen. Op de Universiteit van Kaboel kwam het tot een protest na het zien van de televisiebeelden. Door studenten werd eveneens opgeroepen Afghaanse christenen te doden en alle buitenlandse christenen onmiddellijk het land uit te zetten. Volgens een woordvoerder van de Afghaanse regering is verandering van godsdienst in Afghanistan illegaal en dat mensen die naar het christendom overstappen, gestraft dienen te worden. De weinige christenen die er nog in het land zijn, beleven en belijden hun christen-zijn vrijwel geheel ‘ondergronds’. Hun aantal ligt wellicht tussen de 500 en 8000. In de zomer van 2011 werd het laatste kerkgebouw in het land gesloopt. Er zijn alleen nog kerken en kapellen op internationaal grondgebied, zoals op militaire bases en bij ambassades. Geschat wordt dat 99 procent van de bevolking moslim is.

 

Christenen in Amerika

 

In New Jersey in de Verenigde Staten is op 16 januari 2005 een christelijk gezin op gruwelijke wijze door moslimextremisten vermoord. De moordenaars hadden Hossam Armanious, zijn vrouw Amal Garas en hun twee dochters eerst vastgebonden, toen gemarteld en daarna de keel doorgesneden. De familie waren Koptische christenen. Hossam ontving de laatste twee maanden met regelmaat doodsbedreigingen van moslims omdat hij zich kritisch over de islam zou hebben uitgelaten.  In een van de bedreigingen aan zijn adres stond: “Je kunt maar beter stoppen met je kritiek, anders zullen wij jou slachten als een kip”. Sylvia, een van de meisjes uit het gezin, was voordat ze haar de keel doorsneden, eerst herhaaldelijk met een mes in haar borst gestoken omdat zij een tatoo van een Koptisch kruis op haar borst droeg. Ook was ze in haar polsen gestoken omdat ze hiermee haar gezicht probeerde te beschermen. Sympathisanten van “de religie van de vrede” hebben opgeroepen de zaak niet al teveel op te blazen omdat, zo zeggen ze, een toename van haat tegen de moslimgemeenschap vrezen.

In de belangrijkste hadith (islamitische overlevering), die van Boechari, staat duidelijk: “Islam is er om te heersen en niet om beheerst te worden.” Jihad, de heilige oorlog is de plicht van elke moslim. Wie de jihad afwijst is een afvallige, niet langer een moslim en daarmee zelf een doodskandidaat. Dat volgt niet alleen uit de Koran en de andere geschriften, maar ook uit de handelingen van Mohammed, wiens daden door alle moslims dienen te worden nagevolgd. Het is verbijsterend wat moslims hebben aangericht in Indonesië, op Ambon waar hele dorpen met christenen zijn uitgemoord, in Pakistan, India, Nigeria, en Soedan, terwijl het Westen de andere kant opkijkt. In Soedan is het aantal vermoorde christenen door moslims sinds 1984 opgelopen tot 1,5 miljoen.  De oorlog tussen Eritrea en Ethiopië, was in werkelijkheid een oorlog tussen moslims en christenen. In Nigeria worden regelmatig Christenen door moslims met machetes in de straten afgeslacht. In 2010 werden in dit land maar liefst tweeduizend christenen door moslims afgeslacht. Op Kerstavond in dat jaar kwamen bij een serie aanslagen nog 35 christenen om het leven. Nigeria is het land met de grootste bevolking van Afrika (140 miljoen mensen). 12 van de 36 Nigeriaanse staten worden geregeerd door de Sjaria wet , de islamitische apartheidswet die niet moslims discrimineert en vrouwen als minderwaardige schepsels ziet.  De rechten van vrouwen en niet-Moslims zijn ontbonden. Nigeria heeft zich volledig overgegeven aan de jihad en dat wordt aangemoedigd door buitenlandse Arabieren, "Palestijnen", Syriërs, en Soedanezen, die allen adviseurs zijn voor de mulla’s in Nigeria en die de Moslim militia’s, die daar in de afgelopen jaren huishouden, financieren en trainen.

Voor christenvervolging Nigeria klik op “De islamitische hellehonden van Boko Haram

Christenen in Kenia

In Kenia zijn christenen eveneens steeds vaker het doelwit van de volgelingen van Allah.Kenia telt 83 procent christenen en 11 procent moslims. Tussen april en augustus 2012 werden tenminste veertien Keniaanse kerken aangevallen door met al Shabaab verbonden islamitische terroristen, daarbij werden veel christenen gedood. Op zaterdag 21 september 2013 overvielen aan Al Shabaab ('de jeugd') verbonden leden uit het naburige Somalië, het Westgate winkelcentrum in Nairobi. Hierbij werden meer dan 62 mensen op beestachtige manier afgeslacht, en liepen meer dan 150 mensen min of meer ernstige verwondingen op. Bij de aanval werd onderscheid gemaakt tussen moslims en niet-moslims. De moslims mochten vertrekken en alle anderen dienden te blijven. Achterblijvers werden vreselijk gemarteld en vermoord. Waarschuwing: afschuwelijk beelden. Ogen werden uitgestoken, neuzen en oren afgesneden. Lichamen werden aan haken opgehangen. Vingers werden afgetrokken met buigtangen. Kinderen werden dood gevonden in diepvriezers met messen die nog in hun lichamen staken. Mannen waren gecastreerd, dan blind gemaakt en opgehangen. Kelen werden van oor tot oor doorgesneden en vervolgens luid schreeuwend-hoe groot hun god wel is-van de derde verdieping over het balkon naar beneden gegooid.

Ze namen de handen van de slachtoffers en slepen de vingers er af zoals je een potlood slijpt en bevalen vervolgens hun eigen naam met het bloed te schrijven. Bij praktisch alle slachtoffers waren de neuzen en vingers met tangen afgetrokken. Deze mensen moeten helse pijnen hebben meegemaakt. Ook dreven ze messen in het lichaam van een kind. Soldaten en artsen spraken van gruwelijke scènes. Een soldaat vertelde de Daily Mirror: “Ik heb veel verschrikkelijke dingen gezien, maar dit zal me voor de rest van mijn leven blijven achtervolgen”.  De meeste van de verslagen terroristen werden “verbrand tot as” ontdekt, aangestoken door de laatste extremist om zo te trachten hun identiteit te beschermen.

Bij een aanval van moslims op twee kerken in de Keniaanse stad Garissa op zondag 1 juli 2012, zijn achttien christenen omgekomen en zesenzestig mensen gewond geraakt. Moslimextremisten drongen de  African Inland Church (AIC) en een katholieke kerk binnen en openden het vuur op de kerkgangers en gooiden  handgranaten naar binnen. De Keniaanse overheid vermoed dat deze aanslagen zijn gepleegd door  de aan al-Qaida gelieerde islamitische terreurbeweging al-Shabaab uit Somalië.

Op 23 maart 2014 stormden twee moslimterroristen een kerk binnen in de buurt van de Keniaanse havenstad Mombassa en schoten in het wilde weg op de gelovigen waarbij zeker vier doden en 17 gewonden zijn gevallen.

Op 3 april 2015 werden bij een massale slachting op een universiteit in de Keniaanse stad Garissa, minstens 147 studenten vermoord door de Somalische terreurgroep al-Shabaab. In totaal telde de universiteit 800 studenten. In verband met examens waren velen van hen aanwezig. De terroristen vroegen de studenten een tekst uit de Koran te citeren. Zij die dat konden mochten vertrekken, maar de christenen die dat niet konden werden in koelen bloede vermoord. Sommigen van hen werden zelfs onthoofd. Toen de terroristen het universiteitscomplex binnendrongen, vroeg in de ochtend, werd er juist een gebedsbijeenkomst van de christenen gehouden. Bij de bevrijdingsactie door het Keniaanse leger werden vier terroristen gedood.

Centraal Afrikaanse Republiek

De Centraal-Afrikaanse Republiek bevindt zich in een spiraal van geweld tussen islamitische en christelijke milities. In het conflict werden al meerdere duizenden mensen gedood, bijna een miljoen mensen bevinden zich op de vlucht. 76 procent van de bevolking is christen en deze geterroriseerd door radicale moslims van de islamitische rebellenbondgenootschap Seleka die in maart 2013 staatschef François Bozizé ten val hebben gebracht. Zijn opvolger Michel Djotodia, die inmiddels door de overgangspresidente Catherine Samba Panza werd afgelost, ontbond Seleka weliswaar officieel, maar de milities zijn nog steeds actief. Zo werden door de moslimterreurgroep Seleka vijf christenen vastgebonden en vervolgens in een rivier gegooid en aan de krokodillen gevoerd. Eén van hen overleefde het, en kon zijn verhaal vertellen.

Hele dorpen in het land zijn door de roof-, plunder- en moordtochten van Arabisch sprekende moslimextremisten vervallen tot spookstadjes. Maar liefst 450.000 christenen zijn op de vlucht geslagen nadat moslims met machetes en geweren barbaarse slachtpartijen hebben aangericht. In de plaats Bangui werden door de moslimextremisten van Seleka in twee dagen tijd maar liefst 1000 christenen vermoord. Overal lagen lijken langs de wegen. “Ze slachten ons als kippen” zei Appolinaire Donoboy, lid van een christen familie die aan de moordpartij wist te ontsnappen. De internationale media heeft weinig aandacht voor de beestachtige moordpartijen van de moslims. Maar sinds de christenen zich hebben georganiseerd en terugvechten melden ze plotseling dat onschuldige moslims worden aangevallen door christelijke milities en spreekt men van een “humanitaire catastophe” onder de moslimbevolking.  De slachters van Seleka hebben in maart 2013 de christelijke president Francois Bozize afgezet en hun eigen leider Michel Djotodia tot president van het land uitgeroepen.

CAR.jpgChristenen in de Centraal Afrikaanse Republiek op de vlucht.

Op 17 mei 2014 berichten de autoriteiten van de Centraal-Afrikaanse Republiek van nieuwe gruweldaden. Seleka-rebellen en strijders van de volksgroep van de Peul hebben 13 mensen levend in brand gestoken. Gewapende mannen maakten in het dorp Dissikou in de regio Kaga Bandoro jacht op de inwoners. Er werden minstens 13 mensen in een huis opgesloten, dat daarna in brand werd gestoken.

Op woensdag 27 mei 2014 bestormden islamitische jihadisten van de terreurbeweging Seleka een kerk met vluchtelingen in de plaats Banqui in de Centraal Afrikaanse Republiek en vermoorden tenminste 30 christenen. De internationale media meldt dit soort gebeurtenissen over het algemeen alleen wanneer moslims het slachtoffer zijn.

Christen vervolging in Burkina Faso

Op zondag 16 februari 2020 werden zeker 24 christenen, onder wie een dominee gedood door circa twintig moslimterroristen en verwondden 18 anderen in een aanval op een protestantse kerk in het dorp Pansi in Burkina Faso. Christenen maken ongeveer een derde uit van de bevolking in dit Afrikaanse land. Tot voor kort leefden ze vredig samen met hun islamitische landgenoten samen tot in 2019 de aanvallen op christenen plotseling begonnen. Begin februari ontvoerde een groep terroristen zeven mensen in het huis van een pastoor in Sebba. Vijf van de zeven lichamen, waaronder de pastoor, werden drie dagen later gevonden. Een inwoner van Sebba vertelde dat veel van de Pansi-dorpelingen vluchtten en hun toevlucht zochten in de nabijgelegen stad. Het zijn niet zozeer Burkinese moslims die achter de aanslagen in Burkina Faso zitten. Het gaat voornamelijk om moslimterroristen uit de Sahel die hoervoor verantwoordelijk zijn. Het gaat veelal om aanhangers van Al-Qaeda en ISIS. Zij steken de nagenoeg onbewaakte grens van Burkina Faso over vanuit Mali en Niger en slaan vervolgens toe. Er zijn naar schatting al zo’n 4000 christenen vermoord in gerelateerde terroristische aanslagen in Burkina Faso en de omliggende gebieden - inclusief de buurlanden Mali en Niger.

Bij een aanval op een kerk in het dorp Hantoukoura in het oosten van Burkina Faso nabij de grens met Niger werden ten minste 14 mensen doodgeschoten.

Op 8 maart 2020 werden in Burkina Faso bij aanvallen in de provincie Yatenga nabij de grens met Mali minstens 43 mensen vermoord nadat gewapende mannen de dorpen Dinguila en Barga waren binnengevallen. Opvallend is dat de dorpen worden bevolkt door etnische Fulani-herders, die doorgaans zelf verantwoordelijk zijn voor gruwelijke moordpartijen.

·       14 DEAD, Muslims Open Fire in CHURCH during Sunday Service in Burkina Faso, Executing the Faithful Including the Pastor and Children

·       ANOTHER Islamic Another Church Attack in Burkina Faso Leaves 4 Dead/

·       Muslim gunmen slaughter close to 100 innocents in attack on village in Mali

·       Jihad Church attack: Gunmen open fire at mass service – priest among six dead

·       Burkina Faso in mourning after DOUBLE Islamic attacks

·       Christmas Mass Murder: Jihadis Slaughter 42 (Mostly Women) in Islamic Terror Attack in Burkina Faso

·       14 DEAD, Muslims Open Fire in CHURCH during Sunday Service in Burkina Faso, Executing the Faithful Including the Pastor and Children

·       Muslims Execute 4 Christians Executed for Wearing Cross Necklaces in Burkina Faso

·       ANOTHER Islamic Another Church Attack in Burkina Faso Leaves 4 Dead

·       French forces kill 20 jihadists on Mali-Burkina Faso border

·       Muslim Supremacists Slaughter Pastor, Six Christians in Church Attack in Burkina

·       Jihad Church attack: Gunmen open fire at mass service – priest among six dead

Christenen in Ivoorkust

Ook in Ivoorkust zijn de christenen hun leven niet meer zeker sinds de islamiet Alassane Ouattara, nakomeling van een islamitische immigrant, in 2010 de verkiezingen won met 54%. Zijn opponent uit het zuiden, Laurent Gbagbo, in de internationale media weggezet als machtswellustige dictator, tekende bezwaar aan tegen de uitslag en liet in enkele provincies de uitslag ongeldig verklaren. Als gevolg hiervan behaalde hij alsnog een meerderheid. Deze manoeuvre werd echter internationaal niet erkend. Gbagbo had verder de pech dat Ivoorkust lid is van de franc CFA zone. Het was daarom voor de overwegend islamitische West-Afrikaanse landen een koud kunstje om zijn geldtoestroom af te knijpen. Hierdoor kon hij zijn soldaten niet meer betalen. Eind maart deserteerden ze massaal, waarna de moordende, verkrachtende  moslims het zuiden onder de voet konden lopen. Hierbij zijn in de plaats Duekoue tenminste 1000 christenen door moslims als beesten afgeslacht. In Ivoorkust leven de moslims in het noorden van het land en in het zuiden de christenen. De troepen van de Verenigde Naties stonden erbij en keken ernaar, zoals altijd en overal!

Massamoord op christenen in Ivoorkust

Ook zijn twee broers in dit land vanwege hun geloof gekruisigd. De oudste van de beide broers, Raphael Aka Kouame, overleed aan de gevolgen van zijn verwondingen, maar als door een wonder overleefde zijn jongere broer de martelingen. Beide werden nog enorm geslagen en mishandeld, voordat ze op 29 mei 2011 met stalen spijkers door hun handen en voeten aan een kruis van houten planken werden gespijkerd.

 

Christenvervolging in Soedan

In Soedan woedt al jaren een islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom onder leiding van president Omar al-Bashir. Deze al-Bashir wil heel Soedan islamiseren en weet zich daarbij gesteund door Barack Hoessein Obama’s broer Malik. Ook het Witte Huis heeft de kant van al-Bashir gekozen. Kerken worden verwoest, Bijbels verbrand en duizenden christenen, inclusief vrouwen en jonge kinderen, worden gruwelijk mishandeld, verkracht en vermoord. Vele tienduizenden Soedanese christenen zijn hier reeds het slachtoffer van geworden. In januari 2014 werden in Zuid-Soedan in de stad Bor een kerk aangevallen en geplunderd. De vrouwelijke medewerkers, waaronder vrouwelijke predikanten, werden eerst door de moslimbarbaren verkracht en daarna vermoord.

Een Soedanese vrouw die weigerde haar christelijk geloof op te geven was aanvankelijk door een rechtbank in Soedan veroordeeld tot de strop. Het gaat om Miriam Yahya Ibrahim (27), voormalig moslima die na haar huwelijk met een christelijke man tot het christendom is toegetreden. Haar wordt overspel verweten omdat het in Soedan verboden is om als moslima te trouwen met een niet-moslim en daarom had de rechtbank besloten de vrouw te veroordelen tot honderd zweepslagen en haar vervolgens ter dood te brengen. Volgens de Soedanese regering is marteling en de doodstraf voor iemand die van moslim christen is geworden, niet in strijd is met de mensenrechten. Lokale media melden dat de doodstraf twee jaar na haar bevalling zou worden uitgevoerd. Volgens de Soedanese rechter kon de vrouw de doodstraf ontlopen door haar christelijk geloof af te zweren een weer moslim te worden maar ze zei executie te verkiezen over het verloochenen van het christendom. De vrouw heeft inmiddels in het gevangenisziekenhuis het leven geschonken aan een meisje. Na het doodvonnis brak wereldwijd een storm van kritiek los waardoor de Soedanese regering heeft besloten haar vrij te laten. Volgens de regering is het trouwens onterecht dat de Soedanese regering wordt aangesproken op deze zaak, omdat het juist de familie van de vrouw zou zijn die de doodstraf tegen haar eist omdat ze heeft gebroken met de islam. Een Sudanese rechtbank heeft op 23 juni 2014 de vrijlating bevolen. Dat meldt het Sudanese staatspersbureau SUNA. Advocaten van de vrouw waren in beroep gegaan tegen het vonnis omdat het strijdig zou zijn met de Sudanese grondwet waarin de vrijheid van religie is vastgelegd. De vrouw is overgebracht naar een veilige geheime locatie omdat haar familie eerder is bedreigd.

De vrouw is op 31 juli 2014 in de Verenigde Staten aangekomen, waar ze eerst werd verwelkomd door de burgemeester van Philadelphia als een “wereld vrijheid vechter” en later door juichende supporters die zwaaiden met Amerikaanse vlaggen in New Hampshire. Meriam Ibrahim vloog van Rome naar Philadelphia met haar man en twee kinderen, op weg naar Manchester, waar haar man familie heeft en waar ze hun nieuwe thuis zullen stichten. Haar man, Daniel Wani, bedankte de Soedanese gemeenschap van New Hampshire in opdracht van zijn familie en zei dat hij waardering heeft voor de uitstorting van steun. “Dank je wel”, zei hij, terwijl tranen over zijn gezicht stroomden. “Ik ben zo opgelucht. De beproeving is voorbij”. “De Here maakt de gevangenen los.” Ps. 146:7.

Christenvervolging in Niger

Na de moordaanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs, braken er in de voormalige Franse kolonie Niger in Afrika zeer ernstige rellen uit. Door extremistische moslims werden 84 kerken in brand gestoken en totaal vernield en een aantal mensen kwam om het leven. Christenen ontvangen aan de lopende band doodsbedreigingen. In de tweede stad van het land, in Zinder, vielen demonstranten winkels van christenen aan. Van de gehele bevolking van Niger is ruim 98 procent moslim. Toch was er altijd respect voor religieuze minderheden. Zo werd het huis van Djergou Barage gemarkeerd om in brand te worden gestoken en werd zijn familie bedreigd met de dood. De aanvallen op de christenen vonden georganiseerd plaats. In minder dan drie uur werden de eerste zestig kerken in brand gestoken. Een voormalige koranleraar, die nu tot geloof in de Here Jezus is gekomen, vertelde dat alles wat gebeurt, het ware en echte karakter van de islam is: terreur, moorden en bloedvergieten zit in de genen van de islam.

Christenvervolging in Mozambique

 

Sinds 2017 zijn er in dit voornamelijk christelijke land naar schatting 100.000 mensen ontheemd en minstens 700 vermoord door radicaal-islamitische extremisten in de zuidoostelijke regio van het land. Dit deel van Afrika werd ooit als relatief vreedzaam beschouwd in vergelijking met andere landen in de regio waar islamitische terroristen die verbonden lijken te zijn met de Islamitische Staat, steeds meer voet aan de grond krijgen. Het Institute for Security Studies, een in Afrika gevestigde denktank, publiceerde in januari 2020 een rapport waarin staat dat er in Mozambique maar liefst 350 terreurincidenten hebben plaatsgevonden sinds de lokale jihadistische groep Ahlu Sunnah Wal Jammah in oktober 2017 tegelijkertijd de politie en een militaire bases aanviel.De aanvallen van deze terroristen verspreiden zich nu over de meeste van de 16 districten van Cabo Delgado. Cabo Delgado is een van de minst ontwikkelde regio's van het land. Honderden dorpen zijn in brand gestoken en verlaten vanwege de "willekeurige terreurcampagne. De vluchtelingen spreken van moord, verminking en marteling, verbrande huizen, verwoeste gewassen en winkels. Ook zijn er meldingen van van onthoofdingen, ontvoeringen en verdwijningen van vrouwen en kinderen. Soms komt het voor dat de aanvallers de lokale bevolking waarschuwen wanneer en waar ze zullen aanvallen, waardoor de bewoners het gebied ontvluchten.

 

Bisschop Luiz Fernando Lisboa van het bisdom Pemba vertelde aan de Katholieke liefdadigheidsorganisatie Kerk in Nood dat een aanval in de regio gericht was op een lerarenopleiding voor landbouwleraren in Bilibiza met meer dan 500 studenten. De school werd platgebrand en vervolgens verwoesten (de aanvallers) andere winkels en bedrijven in de buurt aldus de bisschop. Hij noemt het een triest feit dat de strijdkrachten van het leger de veiligheid van de burgers niet kunnen waarborgen zonder internationale steun. Lisboa waarschuwde dat er, omdat dorpen volledig worden ontruimd, er niemand overblijft om gewassen te planten. Dat betekent dat er honger geleden zal worden.

Christenvervolging in Somalië

In dit land werden twee christelijke vrouwen, als onderdeel van een campagne om elke christelijke aanwezigheid in het Oost-Afrikaanse land weg te vagen, in het openbaar onthoofd door islamitische terroristen in het zuidoosten van Somalië. Mediaverslagen maakten bekend dat de twee vrouwen werden vermoord door de aan Al Qaeda gelieerde Al Shabaab-militie in de havenstad Barawa nadat hun christelijke identiteit werd ontdekt. Dorpelingen werden gedwongen om aanwezig te zijn bij de moord, waaronder de 8 en 15 jarige dochters van een van de slachtoffers. Lokale bewoners beschreven de schrijnende taferelen terwijl de jongste dochter tevergeefs naar iemand schreeuwde om haar moeder te redden van de brute moord. De meisjes zijn nu overgeplaatst naar een ander gebied voor hun eigen veiligheid. Volgens lokale bronnen maakten de beulen van de vrouwen hun uiteindelijke doel duidelijk in een aankondiging onmiddellijk vóór de uitvoering. “We weten dat deze twee mensen christenen zijn die onlangs terugkwamen uit Kenia. We willen het ondergrondse christelijke leven wegvagen binnen het gebied van de jihadisten”.

Christenvervolging in Indonesië

Tienduizenden Christenen zijn door moslims vermoord in Indonesië. 8000 christenen zijn hier met geweld overgegaan tot de Islam onder druk van bewapende islamitische bendes. Zij die weigerden werden vermoord. De al jaren durende bloedige oorlog in Soedan- de moslims in het noorden, tegen de christenen in het zuiden- hebben aan honderdduizenden christenen het leven kost. Christenen werden levend uit vliegtuigen gesmeten. Er bestaan geen taboes meer voor deze hellehonden.

Vervolging christenen in Eritrea

In Eritrea worden christelijke vrouwen en mannen opgesloten in onderaardse kerkers, ijzeren vrachtcontainers en militaire gevangenissen. “Ze worden zonder enige bescherming blootgesteld aan de hitte, moeten zwaar werk doen en lijden onder ontoereikende verzorging met levensmiddelen en water. Bovendien ontbreekt het aan hygiëne. Vaak worden ze in de gevangenis op elkaar gepropt en krijgen geen medische behandeling tegen malaria en longontsteking of welke ziekte dan ook.

Vervolging christenen Vietnam

 

Hoe vreselijk christenen ook in Vietnam vervolgd worden mag blijken uit de volgende gebeurtenis. In het voorjaar van 2011 kondigde de Amerikaanse ‘predikant’ Harold Camping via zijn radiostation Family Radio aan dat de Here Jezus op 21 mei terug zou komen om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Campings valse profetie heeft geleid tot een slachtpartij onder Hmong christenen in het berggebied van Noord Vietnam.  Nadat Hmong-christenen via de radio de boodschap van Camping hadden gehoord, trokken zevenduizend van hen naar de top van een berg om God te prijzen. Hun lijden onder het communistische bewind zou bijna voorbij zijn, omdat de Jezus terug zou komen en Zijn vrederijk zou oprichten. Toen het Vietnamese bewind ontdekte dat de groep  zich op de berg bevondt, opende de militaire politie het vuur waarbij honderden christenen werden doodgeschoten en afgeslacht waaronder  kinderen.  Twee voorgangers werden onthoofd en velen gearresteerd, aldus zendeling Jacob Prasch en de organisatie International Christian Concern (persecution.org). De gedode christenen werden vervolgens met bulldozers begraven in massagraven. Veel Hmong-christenen zijn spoorloos en de achtergebleven familie weet niet of hun vermiste geliefden gedood zijn of gearresteerd. De problemen van de Vietnamese christenen zijn na de massamoord, die 'het berg bloedbad' wordt genoemd en is bevestigd door onder andere de organisatie International Christian Concern, alleen maar groter geworden.

 

Klik hier voor vervolging christenen in de gebieden die onder controle van het PLO-bewind in Ramallah staan.

Klik hier voor vervolging van christenen in Irak

Christenen in Libië

Ook in Libië moeten sinds de dood van Moeammer Gadhaffi christenen het ontgelden en worden als loslopend wild behandeld. Op vrijdag 14 september 2012 zei een imam in een preek in de oostelijke stad Benghazi: "Oh Allah, vernietig de haatdragende Christenen en de corrupte Joden". "Laten wij hen raken in hun economie." Hoor de openlijke haat en het opruiende taalgebruik van deze middeleeuwse mafkees. Maar het lijkt er op dat geen enkele officiële instantie, wereldleiders noch kerkleiders, zich geroepen voelt te reageren op de haatpredikingen van imams in moskeeën.

Op 24 februari 2014 werden op een strand in de buurt van Benghazi de lijken van zeven Koptische christenen gevonden, vermoord door moslimextremisten. De uit Egypte afkomstige personen waren door schoten door het hoofd om het leven gebracht. Volgens ooggetuigen hadden gewapende mannen de Egyptische christenen de avond tevoren uit hun huis gesleurd. Dit is niet voor het eerst dat in Libië na de val van dictator Gadhaffi Koptische christenen en hun instellingen worden aangevallen. In januari werden een Britse man en een vrouw uit Nieuw-Zeeland op vergelijkbare wijze gedood en bij een bomaanslag in december 2012 op een Koptische kerk in de stad Misrata werden eveneens twee mensen gedood en raakten er drie gewond. In maart 2013 werd een brandaanslag op de belangrijkste Koptische kerk in Benghazi gepleegd. Sindsdien is de kerk gesloten.

Screenshot_51In de stad wonen ongeveer 3000 Koptische christenen. In het voorjaar van 2013 werden er meer dan 100 Kopten gearresteerd. Ze werden ervan beschuldigd in Libië te missioneren. Er werd ook een christelijke boekhandelaar gearresteerd en er werden duizenden Bijbels in beslag genomen. De boekhandelaar werd ervan beschuldigd de Bijbels in omloop gebracht te hebben. Hij ontkende de beschuldigingen echter. Na massale protesten in Egypte werden de Kopten later vrijgelaten.Woonden er tijdens de heerschappij van Gaddafi ongeveer 300.000 Egyptische Kopten in Libië, nu bestaat de gemeenschap uit nog maar ongeveer 10.000 mensen. De meeste van hen zijn artsen, ingenieurs, leraren en arbeiders. Maar een groot deel van de migranten heeft het land verlaten, omdat de economische ontwikkeling op grond van de voortdurende gewapende conflicten en politiek gemotiveerde moorden duidelijk slechter werd.

IS(IS) publiceerde op 15 februari 2015 een video, waarin de executie van 21 Koptische christenen te zien is. De video zou zijn opgenomen in de buurt van Tripoli. ‘We staan ten zuiden van Rome. Deze video is een boodschap voor de vijandige Egyptische kerk. Veiligheid voor jullie kruisvaarders is iets wat jullie alleen maar kunnen wensen’ aldus een van de barbaren. Veel Egyptenaren zijn naar Libië gereisd om daar werk te zoeken. Sommige van de onthoofde mannen zouden familie van elkaar zijn. Egyptische gevechtsvliegtuigen hebben luchtaanvallen uitgevoerd op trainingskampen en wapenopslagplaatsen van IS(IS), maar of dat wat uitmaakt, valt te betwijfelen.

Op 19 april 2015 werden er opnieuw beelden verspreid van de moord op circa dertig mannen die ze Ethiopische christenen noemen. De video die is verspreid op internet duurt bijna een half uur en toont de onthoofding van zeker twaalf mannen op een strand en de executie van zestien anderen met vuurwapens in een woestijngebied. In de video krijgen christenen te horen dat ze nergens veilig zullen zijn, tenzij ze zich bekeren tot de islam of geld betalen aan moslims.Ethiopië behoort tot de oudste christelijke naties ter wereld. Het christendom nestelde zich er in de eerste eeuw. Naar schatting 43½procent van de 90 miljoen Ethiopiërs is lid van de oude Ethiopisch Orthodoxe Kerk. Circa 20 procent behoort tot andere christelijke gemeenschappen. Meer dan 34 procent is islamitisch.

 

Christenen in Libanon

Libanon was ooit een christelijke natie. Duizenden christenen zijn tijdens diverse emigratiegolven vertrokken naar het Westen. Een bloedig treffen in Beiroet tussen moordbrigades van Yasser Arafat en christelijke milities luidde in het voorjaar van 1975 het begin van de Libanese burgeroorlog in. Arafat was van plan op 2 augustus 1982 in Libanon de staat ‘Palestina’ uit te roepen, net als hij dat enkele jaren daarvoor in Jordanië van plan was geweest. Alles was daartoe voorbereid tot aan de nummerplaten op de auto’s toe.

Yasser Arafat in Libanon

Christenen werden door moslimbendes ontvoerd, gemarteld, de ogen uit gestoken, oren afgesneden en met gloeiende poken werden kruizen op hun ruggen gebrand. Bij kinderen werden de vingers afgehakt zodat ze later niet konden deelnemen aan de strijd.

Er bestaat een onvoorstelbare lange lijst van Arafats misdaden tegen de christelijke bevolking van Zuid-Libanon. Vlak na de oorlog hebben zo’n 5000 gezinnen zich vrijwillig gemeld om getuigenverklaringen af te leggen opdat de wereld kennis zou nemen van de misdaden van Arafats moordmachines. In Deir Achache stond een klooster dat tot school was omgebouwd, die werd geleid door monniken. Op 3 september 1975 werd de school bestormd door honderden gewapende moslims. In het gebouw bevonden zich drie bejaarde monniken. De jongste was zestig, de oudste drieënnegentig. Eén van de geestelijken werd in zijn kamer met messteken gedood, de tweede werd onthoofd en zijn lichaam in brand gestoken. De oudste monnik was blind. Arafats hellehonden sneden bij wijze van grap de slagaders van zijn armen door en  lieten hem doodbloeden. Daarna staken ze het klooster in brand, plus de schoolbussen en negentig woningen van christenen.

In steden als Sidon trof men een wirwar van cellen en onderaardse kerkers aan waarin mensen waren gefolterd. Getuigen vertelden dat folteringen vaak nachtenlang duurden en met uiterst sadistische middelen volvoerd werden. Het schreeuwen van vrouwen en meisjes was buiten te horen. Zij waren de slachtoffers van ontvoeringen en verkrachtingen, dikwijls vele malen achtereen. De moektar van Burg-Bahal sprak met verachting over de terroristen en vergeleek hen met de Nazi’s. Hij vertelde van een geval waarin een man van collaboratie met Israël werd beschuldigd en in het openbaar op een groot plein werd terechtgesteld. De armen en benen van de man werden aan de bumpers van vier auto’s gebonden. Op een afgesproken teken- een door een Fatah-officier afgevuurd pistoolschot- begonnen de auto’s te rijden, twee naar voren en twee naar achteren, waarbij de ledematen van de man uit elkaar getrokken werden. Mensen op het plein vielen flauw van de verschrikkingen die ze zagen.

 

Al die misdaden hebben ertoe bijgedragen dat moslims vandaag een meerheid vormen in het land. Het is de middeleeuwse Iraanse ayatollahs gelukt om het land te infiltreren via de terreurbeweging Hezbollah (partij van Allah). De christenen die in Libanon zijn gebleven, leven voortdurend in angst en weten dat ze tweederangs burgers zijn. Regeringsleiders in het westen begrijpen niet dat Hezbollah niet alleen strijd tegen Israël, maar dat het een jihadistische organisatie is dat de sharia wil invoeren in Libanon en dat impliceert dat christenen bij wet vervolgd zullen worden.

 

Christenen in Jordanië

 

Jordanië wordt vaak gezien als het meest gematigde land in de Arabisch-islamitische wereld. Maar ook hier is het moslims bij wet verboden zich te bekeren tot het christendom. Christelijke mannen mogen niet trouwen met niet—christelijke vrouwen. Christenen mogen hun geloof binnen hun erediensten vrijelijk belijden, maar zij moeten zich wel onderwerpen aan verschillende bepalingen van de Shariawetgeving.

 

Christenen in Iran

 

In november 2010 werd de Iraanse predikant Youcef Nadarkhani ter dood te zijn veroordeeld, en in 2011 bevestigd door het Hooggerechtshof.vrijgelaten. Hij kwam in actie omdat zijn kinderen werden gedwongen om de Koran te lezen. Later werd zijn aanklacht omgezet in afvalligheid en evangelisatie onder moslims. Nadarkhani weigerde ondanks islamistische druk afstand te nemen van zijn christelijk geloof. Wereldwijd kwamen christenen in actie. Een Twitter-campagne bereikte meer dan 3 miljoen mensen.Hij op borgtocht vrijgelaten.

Nadarkhani en zijn vrouw.Youcef Nadarkhani en zijn vrouw Fatemah

 

Christenen in Marokko

 

In de eerste week van 2010 werden in de Marokkaanse plaats Amizmiz christenen opgepakt tijdens een Bijbelstudie.Een Amerikaan die ook aanwezig was, is het land uitgezet. Zo’n zestig agenten vielen het huis binnen. Naast lokale christenen waren er ook bezoekers elders uit Marokko aanwezig. De achttien opgepakte christenen, onder wie vijf kinderen jonger dan vier jaar, zijn veertien uur vastgehouden en ondervraagd. De Marokkaanse overheid is niet eerder met zo veel machtsvertoon opgetreden tegen een kleine bijeenkomnst van christenen, aldus de leider van de groep. Volgens hem herhaalden de agenten voortdurend dat ze handelden op persoonlijk bevel van de minister van Justitie. Volgens een verklaring van de overheid was de bijeenkomst bedoeld om mensen ,, in te wijden in het christendom.”

Klik hier voor de vervolging van Koptische christenen in Egypte.

Er zijn tientallen voorbeelden waaruit blijkt, dat de Islam wel degelijk stap voor stap de vrije Westerse samenleving aan het verzieken is. Ze krijgen het ene na het andere privilege terwijl Christenen  in 'hun' landen echter stelselmatig straffeloos gediscrimineerd, vernederd, vervolgd, mishandeld en vermoord worden.In de moslimwereld zijn er regimes, bewegingen en individuen die ervan overtuigd zijn dat hun religie de meest vreselijke wandaden rechtvaardigd en daar voordeel van heeft. Als moslims in het Westen ook maar één tiende zouden meemaken van wat christenen in de islamitische wereld moeten doorstaan, dan zouden de media er bol van staan en zouden er onmiddelijk VN-resoluties worden ingediend om er een einde aan te maken. Nu de golf islamitische slachtpartijen van christenen steeds meer slachtoffers maakt blijft het Westen zwijgen. De World Council of Churches (Wereldraad van Kerken) kijkt bij al deze beestachtige moordpartijen de andere kant op en dat geldt eveneens voor de wereldleiders. In de Verenigde Staten mogen vertegenwoordigers van de overheid zelfs op bevel van Barack Hoessein Obama de woorden ‘islam’, ‘moslims’ en ‘terreur’ niet meer met elkaar in verband brengen.

 

Terug naar: Inhoud