Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 12 december 2020) (Laatste bewerking: 25 december 2022)

Laatste nieuws: De BPOC2020 werkt momenteel aan de volgende zaken:– aangifte tegen voormalig minister van Justitie Grapperhaus. De beelden van de 80 politieverhoren worden als bewijs toegevoegd. – aangifte tegen Hugo de Jonge. Het vaccinatierapport wordt als bewijs toegevoegd, en vervolgens openbaar gepresenteerd.

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie BPOC 2020 is opgezet door Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit en staat volledig los van de overheid, bedrijfsleven en politiek. De BPOC doet sinds eind oktober 2020 onderzoek naar het door de overheid gevoerde coronabeleid en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren?De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren worden tussenrapporten en uiteindelijk een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en alle relevante maatschappelijke instanties zoals Jeugdzorg, vakbonden en de Nationale Ombudsman.

Op 15 maart 2021 is de commissie begonnen met het publiceren van transcripties op de website van de commissie waarin agenten hun ervaringen kunnen vertellen dat ze onder meer in gewetensnood zijn gekomen, omdat ze naar eigen zeggen gedwongen worden methodes toe te passen waar ze niet meer achter kunnen staan. In deze video legt de voorzitter van de BPOC commissie uit waarom voor het publiceren van transcripties is gekozen. Ook licht hij de omstandigheden uit rondom de uitnodiging van Veiligheid & Justitie aan de BPOC2020 om te komen praten toe. 

Het ministerie van Justitie bleek een gesprek te willen aangaan met de commissie, om te voorkomen dat de verklaringen openbaar zouden worden gemaakt. Reactie van de commissie: “De BPOC2020 onderhandelt met niemand, óók niet en vooral niet met de overheid! We zullen de verhoren stap voor stap naar buiten brengen, en Nederland maximaal informeren, steeds weer, net zolang tot het geweld stopt!”

Op de website van de BPOC2020 staan inmiddels 80 transcripties waarin agenten vertellen over hun ervaringen en zeggen te weigeren nog langer mee te werken aan het in elkaar knuppelen van onschuldige burgers, zoals blijkt uit de transcripties van politieverhoren. Er zijn schokkende verklaringen afgelegd. Sommigen vertellen dat zij bijvoorbeeld de opdracht hebben gekregen om voor kleine vergrijpen zoals het niet dragen van een mondkapje, buitenproportioneel zware methodes in te zetten: “Op een bepaald moment ga je geestelijk en mentaal een grens over, kom je in een spiraal terecht waarin je elke terughoudendheid laat varen. Geweld toepassen tegen demonstranten is standaard geworden. We moeten er met volle kracht in. Voorheen sloegen ME’ers op de benen, maar nu krijgen ze de opdracht om op het hoofd te slaan. Een bebloed hoofd schrikt af, zeggen ze.”

Een van de agenten vertelde dat hij op 21 juni 2020 moest optreden bij de verboden demonstratie op het Malieveld. Zijn eenheid blokkeerde het station. “Wij moesten voorkomen dat ‘het tuig’ ongehinderd de trein kon pakken naar een ‘verboden wappiedemonstratie’.” Later noemde Rutte de betogers ‘doorgesnoven hooligans’. “Onvoorstelbaar dat hij het uit zijn mond kreeg. Alle verklaringen die door de overheid over dit geweld naar buiten zijn gebracht, zijn gelogen.”aldus de agent.

Een 35-jarige hoofdagent verklaarde dat sinds het begin van de coronacrisis het werk van de mobiele eenheid in Nederland heel erg is veranderd. Hij zegt daarover: “Zelfs bij toegestane aangekondigde demonstraties wordt de ME zichtbaar op locatie geplaatst. Maar dat hangt wel af van het onderwerp van de demonstratie want bij de Black Lives Matter-demonstraties worden we niet eens opgeroepen of low profile geplaatst buiten zicht. Bij demonstraties echter tegen het coronabeleid worden we vol in zicht geplaatst en krijgen we van tevoren de opdracht op te treden bij de minste overtreding van de regels.

Afstand houden is dan een ideale regel om op te treden: het is immers bijna onmogelijk voor demonstranten om de afstand van 1½ meter in acht te nemen. De minste tegenstand, zoals niet snel genoeg lopen, is dan een toegestane reden om maximaal geweld te gebruiken.”Verder merkt hij op dat de demonstraties tegen de coronamaatregelen standaard ‘wappiedemo’s’ worden genoemd. Hij bevestigde verder dat de zogenoemde Romeo’s er bij de coronaprotesten ‘continu op uit zijn de situatie te laten escaleren’, zodat de ME vervolgens zo snel mogelijk de boel kan schoonvegen.

https://i2.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2021/01/Herkende-Romeos-foto-Twitter-.jpg?w=640&ssl=1Romeo’s actief op het Malieveld op 14 maart 2021. Afbeelding afkomstig van Robscholtemuseum

In politiejargon spreekt men van ‘hersenloze wappies’, ‘virussen die je moet bestrijden’, ‘onderkruipsels waar je de lat over moet leggen’. ‘Als vrouw binnen de organisatie die zich uitspreekt tegen geweld tegen demonstranten, word deze vrouw met sexisme en onbehoorlijke opmerkingen vernederd zoals: vrouwen kunnen maar met één lange lat omgaan, en dat is de vleeskleurige”.Een van de vrouwelijke agenten vertelde: “Nadat ik weigerde geweld toe te passen op onschuldige burgers kreeg ik vervolgens van mijn collega’s te horen een virus te zijn dat bestreden moet worden. De hele politieorganisatie is ontmenselijkt. Er geldt het recht van de sterkste. Wanneer je geen “wappies wilt molesteren wordt je weggepest, belachelijk gemaakt en uitgekotst”.De verhoren van de Commissie wijzen uit dat de politiemensen in groten getale zijn gehersenspoeld en gelegitimeerd op demonstranten mogen in hakken.

Een andere agent zei hier niet langer aan mee te kunnen en willen werken. Je kunt je overigens niet zomaar ziek- of afmelden: “Er wordt dan direct gevraagd of je moeite hebt met wappies rammen’. Wanneer je dat bevestigt, heb je geen leven meer: je wordt dan continu vernederd en gepest, en onder druk gezet juist demonstranten te slaan. Ik kan dit niet meer. Mijn vrouw kent me niet meer terug. Ik ben depressief, slaap slecht, huil veel en val constant uit tegen mijn vrouw en kinderen. Ik heb besloten mijn ontslag in te dienen. Ik kan en wil hier geen deel meer van uitmaken. Ik ga eraan kapot.”De agent heeft als gevolg van zijn werk bij de ME een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen en is momenteel onder behandeling.

Ook over de demonstraties tegen het coronabeleid van Rutte&CO zijn verklaringen afgelegd zoals het optreden op het Museumplein in Amsterdam. Bij iedere demonstratie tegen het coronabeleid stuurt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema de politie op deze mensen af. Daarbij worden ME-busjes, honden en waterkanonnen ingezet. Een gewetensbezwaarde ME’er uit Amsterdam zegt: “s Ochtends werd er al lol gemaakt: we gaan wappies meppen! Mijn collega zei: dat wordt weer wappierammen. Misschien mag ik wel op het kanon, aluhoedjes spuiten, liet een ander weten.” een gewetensbezwaarde ME’er vertelde: “Ik heb er nachtmerries van. Letterlijk. Maar je moet wel. Anders denken ze dat je ‘er ook zo één bent’. Ik probeer zachtjes te slaan, maar laatst zei een collega: rammen die hap, ze verdienen het!”

Een andere agent vertelde contact te hebben opgenomen een vertrouwenspersoon omdat hij niet langer bereid was burgers te mishandelen. “Wat doe je dan bij de politie?” vroeg ze. “Ik ben huilend naar huis gegaan. Ik weiger vreedzame demonstranten te slaan. Ik ben vervolgens op non-actief gesteld. Maar liever non-actief dan een monster. De vertrouwenspersoon heeft me niet geholpen, bovendien wordt daar regelmatig gelekt. Ik wil mensen helpen, niet in elkaar slaan.” Klik ook hier voor een gesprek wat Tom Zwitser (Blue Tiger) met 4 agenten heeft gehad.

Transcriptie Politieverhoor nummer 19 van de Buitenparlementaire Commissie (BPOC2020)

 

Hierbij verhoor nummer 19. Ik ben (naam wordt om begrijpelijke reden niet vermeldt) en ik werk sinds 8 jaar als politieagent. Als jonge vrouw bij het korps was het al nooit makkelijk. Vrouwelijke agenten staan constant bloot aan seksisme, zoals seksueel getinte opmerkingen, ongewenste aanrakingen en zogenaamdleuke en onschuldige moppen over seks. Vooral na gespannen situaties komt het veel voor. Dat is sinds de coronacrisis veel erger geworden. Ik doel dan bijvoorbeeld op demonstraties waar we als agent aanwezig waren. Zoals u zult weten lopen die demonstraties continu uit de hand door zoals de leiding dat noemtonze nieuwe manier van optreden richting wappies’.Wanneer je dan terugkomt op het bureau draag je de spanning nog met je mee. Veel mannen reageren die spanning af met machogedrag naar vrouwelijke collegas, en dus ook naar mij. Dat afreageren bestaat uit een arm om je heen waarbij een hand op je borst gelegd wordt, of een collega die zich vanaf achter tegen je aandrukt. Maar ook seksuele opmerkingen over je uiterlijk zijn heel gewoon, van opmerkingen over je borsten tot rechtstreekse uitnodigingen ‘om samen even een cel in te duiken.

 

Dit gedrag wordt ook naar arrestanten vertoond. Dat is nog erger geworden sinds we regelmatig demonstranten en mensen die een maatregel hebben overtreden aanhouden. Het lijkt wel of alle grenzen en scrupules weg zijn gevallen. Jonge vrouwelijk arrestanten worden belaagd met smerige opmerkingen, indirecte bedreigingen tot aanranding, zoals je drinkt toch zo graag koffie? Ik kom zo wel even koffiedrinken in je cel, tot aanrakingen op ongepaste plaatsen op het lichaam wanneer een collega zo’n meisje naar een cel begeleid.

 

En de leiding staat er bij en kijkt er naar. Een klacht indienen heeft geen zin: klachten van demonstranten en burgers die een maatregel hebben overtreden belanden op de plank en blijven daar liggen. Laatst was er een jonge vrouw van Surinaamse afkomst aangehouden. De opmerkingen van de collegas over het heerlijke kontje van Surinaamse wijven, de pronte tieten van dat zwarte kind’, en andere ongegeneerde opmerkingen schokte haar duidelijk, getuige het feit dat ze onmiddellijk ging huilen en zeer angstig was. n van de collegas stelde voor haar in een cel met camera te plaatsen, zodat ze een peepshow kon geven. Naderhand zou hij haar dan wel even een bezoekje brengen voor de next step, terwijl de camera bleef lopen’.Het meisje (19) was volledig overstuur.

 

Ik heb er wat van gezegd, met als resultaat dat ik wekenlang smerige opmerkingen te verduren heb gekregen, er over mijn onbetrouwbaarheid is geklaagd bij de leiding, en niemand meer samen met mij in de auto wilde zitten. Die collegas waren dus echt beledigd, en vinden dit gedrag heel gewoon. Er zijn talloze WhatsAppgroepen waar linkjes naar porno in worden gedeeld. Je wordt als vrouw dan toegevoegd aan zo’n groep. Het is smerig en walgelijk, en de leiding doet er totaal niets aan. Wappies hebben geen rechten, dus die mag je betasten waar je maar wilt, zei een collega laatst. Arrestanten die eerst met buitenproportioneel geweld aangehouden zijn, worden dan ook nog eens slachtoffer van seksisme, ongewenste intimiteiten en rechtstreekse ongepaste voorstellen. Voor burgers is een politiebureau een onveilige plek. Voor mij is het korps een onveilige plek geworden om te werken. Ik moet continu op mijn hoede zijn. Ik hoop dat deze verklaring iets bijdraagt aan verandering, maar ik vrees dat het al te laat is. Klik hier voor een verhoor dat de commissie online heeft gezet.

“Uit de verhoren rijst het beeld dat het politiekorps voor agenten én burgers een onveilig korps is. De commissie wil daarom in gesprek met de vakbonden en met de leiding van het korps. Er zijn namelijk sterke signalen dat de huidige situatie ontstaan is door het gevoerde beleid. De BPOC2020 is zeer bezorgd en zal niet loslaten en diepgaand onderzoek blijven doen tot de onderste steen boven is!Voor de agenten en ME-ers die door ons gehoord zijn, wordt op verzoek veilige psychiatrische hulp door ons beschikbaar gesteld. Veel van hen verkeren in grote psychische nood. De BPOC2020 beschouwt het als haar verantwoording deze mensen de helpende hand te bieden” aldus BPOC2020. Het is ronduit schandalig dat er agenten zijn die er genoegen in scheppen om mensen die demonstreren voor hun vrijheid en tegen de dwangmaatregelen van Rutte &CO, hiervoor in elkaar worden geslagen. Klik ook hier en hier voor getuigenissen van agenten.

“De politie is niet meer te vertrouwen”. Dat zijn de woorden van een gewetensbezwaarde agent die zijn verhaal heeft gedaan. De agent, die al 14 jaar bij de politie werkt, zegt zich zorgen te maken over het extreme geweld en de grofheid tegen burgers die de coronamaatregelen overtreden en mensen die demonstreren. Het broeit binnen de politie, onthult de agent, die anoniem wil blijven omdat zowel collega’s als de commissie worden bedreigd. “Het wantrouwen jegens elkaar is groot. Niemand vertrouwt elkaar.” Wapengebruik ligt dan op de loer. Er gaan straks doden vallen, let op mijn woorden.” Klik ook hier. Een trieste situatie, die feilloos laat zien hoe de sfeer en situatie in Nederland is. Kijkende naar het extreme politiegeweld op zondag 14 maart op het Malieveld in Den Haag is wederom duidelijk geworden dat de overheid geen grenzen meer heeft in het toepassen van geweld tegen de eigen burgers. Met zo'n overheid gaan we niet in gesprek. 

Het is de taak van de politie om de bevolking te beschermen tegen misdaad. De minister van Justitie en Veiligheid is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de politie. Samen maken ze deel uit van de verzameling gezagsdragers die we overheid noemen. Maar wat gebeurt er als die overheid zich bezondigt aan het opleggen van dwangmaatregelen waaronder vrijheidsberoving wat door Reiner Fuellmich en vele anderen wordt gezien als misdaden tegen de menselijkheid? Wat als de politie wordt aangestuurd door een overheid die zich tegen de bevolking keert? Wie neemt in dat geval de bevolking daartegen in bescherming? 

De voormalige Minister van Veiligheid en Justitie Grapperhaus heeft meerdere keren geweigerd de conclusies van het politierapport, de validiteit en de echtheid van de verklaringen te erkennen, ondanks dat hem de beëdigde verklaring van echtheid van de notaris is aangeboden. Kamervragen van de Kamerleden Sybren van Haga en Gideon van Meijeren wuifde hij weg met de opmerking dat 'er geen Buitenparlementaire Onderzoekscommissie nodig is', omdat de Nederlandse politie 'uitstekend functioneert'. De verhoren laten zien dat dit ver bezijden de waarheid is. Er heeft een verharding plaatsgevonden in het beleid van de politie; er wordt buitenproportioneel geweld gebruikt tegen burgers; agenten en dan met name ME’ers gebruiken drugs; er is binnen de politieorganisatie sinds het begin van de coronacrisis in toenemende mate sprake van dehumanisering, seksisme en racisme; er heerst een cultuur van wantrouwen; en het ziekteverzuim is sterk toegenomen.“Concluderend stelt de commissie vast dat er sprake is van structurele problemen binnen de politieorganisatie met betrekking tot geweld tegen burgers en de cultuur binnen het politiekorps. Het betreft hier geen incidenten. Er is sprake van een onderliggend probleem” Als commissie roepen zij de politieorganisatie maar ook de minister van Justitie en Veiligheid op om dit probleem allereerst te erkennen en daarna nader te onderzoeken.

Onze geschiedenis laat vele voorbeelden zien van politiekorpsen die zich, aangestuurd door zittende machtsdragers, tegen burgers keren. Burgers die ze heten te beschermen.

De politie verwordt dan van een organisatie die veiligheid moet bieden tot een bron van onveiligheid en gevaar voor de bevolking. Tot een bedreiging die, gezien het feit dat de politie voorzien is van wapens, niet klein te noemen is. In iedere dictatuur speelt de politie daarom een bepalende en onmisbare rol. Tenminste, zolang die politie zich laat aansturen door de malafide regering in kwestie. Het betekent niet alleen dat de beschermende functie ervan wegvalt, maar ook dat er een nieuwe en gevaarlijke bedreiging bijkomt. Die van de politie zelf.

Het motto “Waakzaam en Dienstbaar”blijft dan nog steeds van kracht. Het betreft dan alleen niet langer waakzaamheid over, en dienstbaarheid aan de belangen van de burger, maar aan die van de zittende macht. Anders gezegd: de politie wordt aangestuurd door de regering, en als die regering zich tegen het volk keert, zoals in Nederland nadrukkelijk het geval is, dan keert de politie zich ook tegen het volk.

Op zaterdag 10 juli 2021 zouden 80 gewetensbezwaarde agenten naar buiten treden na verklaringen te hebben afgelegd bij de BPOC2020, wat heeft geresulteerd in een politierapport dat is gepresenteerd in de Blue Tiger Studio. Op woensdag 7 juli heeft de BPOC2020 echter meerdere doodsbedreigingen ontvangen. De personen achter de bedreigingen wisten waar de commissieleden wonen, in welke auto zij rijden en waar de agenten naar buiten zouden treden. De BPOC2020 heeft in overleg met de agenten moeten besluiten de presentatie te annuleren, laat zij weten in een persbericht. Ook het online zetten van de beelden is geen alternatief, omdat ook dit raakt aan hun veiligheid.

Op dit moment zoekt de commissie samen met de betrokken agenten naar wegen om alsnog naar buiten te treden. Voor de beveiliging kan de commissie zelf zorg dragen door het inhuren van professionele beveiligers. Het is echter strikt noodzakelijk dat de agenten en hun gezinnen gedurende langere tijd na hun naar buiten treden beveiligd zullen worden.

De Nationale Ombudsman heeft het oog op de politieverhoren laten vallen, getuige het telefonisch verzoek die de BPOC2020 heeft gekregen om de namen van de politiefunctionarissen aan hen door te geven. In overleg met de politieagenten hebben zij daar terecht geen gehoor aan gegeven. De Ombudsman staat dicht bij een overheid die niet het vertrouwen geniet van deze agenten. Ook misdaadverslaggever John van den Heuvel van de Telegraaf heeft BPOC2020 benaderd. Na zijn artikel getiteld "Me-ers hebben toch ook mensenrechten", waarin hij Amnesty International populisme verwijt t.a.v. hun zorgen over het buitenproportionele politiegeweld tegen demonstranten, zien de commissie en de politieagenten geen reden John van den Heuvel in een interview te woord te staan.

De overheid blijkt niet blij te zijn met BPOC2020 want het YouTube-kanaal is van 9 op 10 juni 2021 in opdracht van overheidswege kortstondig offline gehaald door YouTube. Na een email van de advocaat heeft YouTube het kanaal binnen 15 minuten weer teruggeplaatst. YouTube geeft tweemaal aan dat het account 'van overheidswege' is opgeschort. Dat roept nogal wat vragen op, zoals: Censureert en verwijdert YouTube in opdracht van of op verzoek van de overheid onwelgevallige content? Zo ja, wie bij de overheid heeft deze opdracht gegeven of dit verzoek aan YouTube gedaan?Hoe vaak heeft YouTube kanalen en/of content verwijderd op verzoek van of in opdracht van de overheid?Zijn er ook andere social media die content hebben verwijderd op verzoek van of in opdracht van de overheid?Op al deze vragen wil de BPOC2020 een antwoord. Om deze antwoorden te verkrijgen zal de BPOC2020 een bodemprocedure tegen YouTube beginnen. Zodra de datum en locatie van de rechtszaak bekend zijn zullen ze deze via social media, de nieuwsbrief en de website bekend maken. 

Op donderdag 6 januari 2022 was Ricardo Baretzky, President van de European Centre for Information Policy and Security ECIPS & CYBERPOL, te gast in een Zoom-Hoorzitting van Buitenparlementaire Commissie. De hoorzitting vond plaats naar aanleiding van het politiegeweld in Amsterdam op zondag 2 januari 2022.

 

telegraaf leugensDhr. Baretzky heeft daar het volgende over geschreven en in de hoorzitting herhaald (vertaald uit het Engels m.b.v. Google-Translate): 'Wanneer je militaire veteranen hebt, gekleed in volledig uniform met een commandant onder hen in verenigde formatie, en overgelopen politie probeert hen te stoppen door intimidatie en afranselingen, dan is het een echt recept voor rampspoed dat alleen maar kan leiden tot toekomstige conflicten zoals gezien op zondag 2 januari in Nederland. De toenemende corruptie onder de EU-leiders heeft geleid tot het kantelpunt in de publieke emoties, met name die van het leger en zijn veteranen. Degenen in de rechtsstaat zullen voor de keuze staan om de corrupten te volgen of hun werk te doen zoals vereist door Justitie en grondrechten.

 

Als we zwijgen over de brutale politie-gruweldaden in de EU, dan stemmen we ermee in om hen dergelijke bevoegdheden te geven om burgers te terroriseren met politiehonden, wapenstokken en mannen met wapens op paarden om vreedzame parken en openbare ruimtes binnen te vallen met als uiteindelijk resultaat dat men de veiligheid van onze kinderen en rechten op vrijheid, rechtvaardigheid en grondrechten zullen bedreigen. Het kan alleen maar leiden tot conflicten in de zeer nabije toekomst. De minister die verantwoordelijk is voor de politie moet aftreden en voor een meervoudige zitting worden gebracht. Bij wet mogen de bevoegdheden van de politiemacht niet groter zijn dan die van het leger. Het leger heeft de macht bij wet, van plicht of van dienst, actief of veteraan om in te grijpen wanneer het publiek wordt geconfronteerd met een veiligheidsdreiging. Het lijkt erop dat de politie haar grenzen aan bevoegdheden niet kent. Dit gebeurt wanneer de politie meer bevoegdheden wil hebben dan het hoofd van het leger en denkt dat het de baas is'.

De BPOC2020 heeft in een zoom-meeting ook contact gehad met Nils Melzer speciaal rapporteur marteling bij de Verenigde Naties. Ook Melzer veroordeelt het politieoptreden tijdens een aantal coronademonstraties in Nederland, waaronder de demonstratie op zondag 2 januari 2022. Op verzoek van Melzer heeft de commissie beelden aan hem overgedragen waaronder een slachtoffer van politiegeweld en waarin een vrouw overreden wordt door een politiepaard. Ook heeft BPOC vertrouwelijke inzage in de beelden van de 80 door de commissie gehoorde politieagenten aangeboden.

 

GALORE.de | Interviews | Nils Melzer | 12.06.2020Nils Melzer

Volgens Jurist Ghislen Nysten zijn de poorten naar een totalitaire staat wagenwijd opengezet, zo verklaarde hij bij de BPOC2020.“Wat er op dit moment gaande is, is dat er in dit land sprake is van zeer grootschalige discriminatie van groepen mensen. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. Je ziet dat mensen op basis van modellen worden buitengesloten”. Hij vindt dat we afdrijven naar een totalitaire staat. “In een totalitaire staat dringt het ingrijpen van de overheid door tot in de haarvaten van de samenleving” aldus de jurist.

Ook gaat het bij de verhoren om de schadelijkheid van de vaccinaties. Naar de overtuiging van de deskundigen die de commissie heeft geraadpleegd zijn de vaccins niet veilig voor gebruik. De BPOC2020 heeft daarover bewijs aangeboden aan het ICC. De aanklacht betreft onder meer foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd. Het Internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome. De commissie is ervan overtuigd dat de Nederlandse regering op de hoogte is van de overlijdens en de ernstige gevallen van gezondheidsschade die opgetreden zijn en nog dagelijks optreden na vaccinatie. De regering wenst echter geen kennis te nemen van de meldingen van het Meldpunt Vaccinatie. De aanklacht zal worden ingediend tegen ieder afzonderlijk lid van het (demissionaire) kabinet. Indien het nieuwe kabinet het beleid voortzet, zal ook tegen elke afzonderlijke bewindspersoon van het nieuwe kabinet een aanklacht worden ingediend. Inmiddels is er door het ICC een zaaknummer en een investigator (onderzoeker) toegewezen. 

 

Tevens heeft de commissie de gespreksverslagen van haar bezoek aan het Ministerie van VWS en van haar bezoek aan het Lareb op 9 september 2021 aan het ICC overgedragen. Het Lareb wilde de meldingen van het BPOC echter niet in ontvangst nemen. Bovendien weigerde Agnes Kant de vertegenwoordigers van de BPOC te woord staan, hoewel zij hen voor het gesprek had uitgenodigd. In een eerder stadium heeft BPOC Kant ook al eens opgeroepen om te komen getuigen in een openbare live gestreamde hoorzitting maar ook daar heeft zij niet op gereageerd. Ondanks de enorme toename van het aantal sterfgevallen wereldwijd beweert Kant dat de ‘vaccins’ veilig zijn Verder hult het Lareb zich in stilzwijgen over (het onderzoek naar) de meldingen die bij het Lareb binnen zijn gekomen. Lees hier de ontvangstbevestiging van het ICC van 4 oktober 2021.Lees hier de begeleidende email bij de ontvangstbevestiging van het ICC. Bekijk hier het volledige dossier ICC.

 

Het is duidelijk dat het Lareb, op geen enkele wijze functioneert in het effectief registreren van de sterfgevallen en bijwerkingen als gevolg van de experimentele vaccins. Dit is de reden dat BPOC de Staat wil dagvaarden. Ook is de BPOC met behulp van gerenommeerde deskundigen, bezig een onderzoeksrapport op te stellen waaruit zonneklaar zal blijken dat de door Hugo de Jonge opgezette vaccinatiecampagne moet worden stilgelegd om de slachting onder de bevolking te stoppen!Er blijkt ook een belangenverstrengeling van Lareb met Big Pharma te bestaan. Kant spreekt in een brochure veel waardering uit voor Gavi, Global Alliance for Vaccines and Immunisation van Bill Gates. Zo loopt er een directe lijn van Gavi naar het directeurschap van Lareb. In de raad van bestuur zit Jaap van Dissel, chef van het RIVM. In Nederland controleert de ene ambtenaar het werk van de andere ambtenaar. En zo kan iedereen ongestoord zijn gang gaan met het manipuleren van de bevolking in de apartheidsstaat Nederland.

Huisarts Els van Veen was al ongerust, maar sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona zegt zij alleen maar ongeruster te zijn geworden.“Het gebeurt haastig en onzorgvuldig,” zei ze in gesprek met de BPOC “De mensen die momenteel worden ingeënt, doen eigenlijk mee aan een onderzoek.”Ze maakt zich ook grote zorgen over de sterfgevallen die vrijwel dagelijks kort na vaccinatie optreden. “Er wordt dan steeds gezegd dat al die mensen onderliggend lijden hadden. Ik vind dat onzorgvuldig en oneerlijk, want als je met onderzoek bezig bent moet je zeker weten dat het niet aan het vaccin ligt. We hebben een code waar we als artsen aan zijn gehouden en dat is de Code van Neurenberg. Er is ooit afgesproken dat we mensen nooit mogen dwingen om deel te nemen aan een experiment.”

Als je hierover contact opneemt met artsenorganisaties zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) of de KNMG, krijg je nietszeggende reacties terug, zegt huisarts Van Veen. “Dan word ik nog ongeruster.”Zo schreef ze naar het NHG: “Het is om moedeloos van te worden, dat artsenorganisaties niet de vaccinaties stopzetten nu er mensen overlijden na vaccinatie. Het is nota bene een fase 3-experiment waar men nu mee bezig is. Alleen daarom zou je het al stop moeten zetten, om zodoende te onderzoeken of er echt geen verband is tussen overlijden en vaccin. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet hierin? Waarom geeft u informatie van het RIVM door die evident niet volledig en zelfs misleidend is?Uiteindelijk zal de waarheid boven tafel komen en komen de verantwoordelijken hier niet mee weg. Dit is tegen de Eed van Hippocrates, dit is tegen de Code van Neurenberg, dit is immoreel wat er nu gebeurt,” voegde ze toe.

Ze kreeg als antwoord: “Wij hebben uw protest genoteerd. Het overlijden na de vaccinatie en de reden daarvan is niet aan het NHG om te beoordelen. Dit laten wij over aan de daartoe aangewezen instanties zoals het Lareb, het EMA, de Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid. Ditzelfde geldt ook voor uw overige bezwaren ten aanzien van de huidige vaccinatiestrategie.”

Van Veen wijst erop dat bij het Neurenberg-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog bleek dat juist de artsen voorop liepen. Ze gaven tips hoe je de bevolking het beste kon zuiveren. “In deze coronacrisis lopen artsen opnieuw voorop,” zegt ze. “Jaap van Dissel is een arts. De voorzitter van de KNMG is een arts. Diederik Gommers is een arts. Ernst Kuipers is een arts.”Klik hier voor de eed die de Nederlandse artsen hebben afgelegd. BPOC heeft sinds 11 oktober 2020 een uitgebreid archief opgebouwd. Het archief wordt nog steeds uitgebreid d.m.v. de verhoren die nu en in de komende tijd gewoon door zullen gaan. Het archief dient als bewijslast. BPOC werkt ook samen met dr. Reiner Fuellmich in de Class-Action Lawsuit, het zgn. Tweede Neurenberg-tribunaal. BPOC vond het echter noodzakelijk de Nederlandse regering ook apart aan te klagen bij het ICC om te voorkomen dat het kabinet middels het niet erkennen van het tribunaal zich onttrekt aan vervolging. 

Ex-Telegraaf-journalist ziet parallellen tussen nazi-Duitsland en huidige situatie

De journalistiek in Nederland is een links bolwerk en stuurt het publiek een bepaalde kant op. Het is in feite geen journalistiek meer, omdat men niet op zoek is naar de waarheid. Dat zei oud-journalist Henk Verhaeren, die vanaf 2015 heeft geschreven voor De Telegraaf en Privé, op 22 januari 2022  bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020.De overheid en wetenschap werken samen in het verkeerd informeren van de bevolking over corona, stelde Verhaeren. “Dit doen zij om mensen bang te maken zodat ze uitgebuit kunnen worden en gestuurd kunnen worden om bepaalde dingen te doen. Mensen die eigenlijk tegen de Hitlergroet waren, deden toch mee omdat ze anders het risico liepen in een kamp gezet te worden. Op dezelfde manier dragen veel mensen mondkapjes ondanks het feit dat ze weten dat het niet effectief is. “Zo ontstaat zelfverloochening. Mensen weten dat ze zichzelf voor de gek houden, waardoor frustratie en verbittering ontstaan die vervolgens geprojecteerd worden op mensen die weigeren een mondkapje te dragen,” zei Verhaeren.“Journalisten zijn bang om hun reputatie te verliezen en uitgesloten te worden.”Journalisten zijn volgens Verhaeren niet langer objectief. Hij noemt als voorbeeld de manier waarop er in de pers wordt geschreven over de speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling, Nils Melzer, die het politiegeweld in Nederland vergeleek met de dood van George Floyd. Ondanks het feit dat hij al 20 jaar werkzaam is voor de VN wordt hij in de Nederlandse pers belachelijk gemaakt. “Dit past in het patroon.”

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie BPOC 2020 heeft Rutte op 1 februari 2022 een brief geschreven met daarin een oproep om af te treden

 

Op 1 februari heeft de BPOC2020 een brief geschreven aan Rutte, met een oproep om af te treden.
De commissie heeft niet de illusie dat de minister-president aan haar oproep zal voldoen. De oproep is echter belangrijk om toe te voegen aan ons archief. De brief is tevens verstuurd aan de voorzitter van de Tweede kamer, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Strafhof en aan het Europees Parlement. Voorts is de brief belangrijk in een eventuele aanklacht tegen minister president Rutte en dhr. Hugo de Jonge bij de Procureur Generaal inzake ambtsmisdrijven. Lees hier een deel uit deze brief: Sinds 14 oktober 2010 bent u minister-president van Nederland, waarbij u leiding heeft gegeven aan drie kabinetten. Thans staat u aan het hoofd van het vierde kabinet. Al sinds het ontstaan van de parlementaire democratie wordt het als een doodzonde beschouwd de Tweede Kamer, en daarmee de Nederlandse bevolking, opzettelijk verkeerd te informeren, in het dagelijks leven van de gewone burger ‘liegen’ genoemd. Op de website parlement.com lezen we de volgende definitie:

 

Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. Denkbaar is bijvoorbeeld dat ambtenaren de bewindspersoon niet volledig hadden geïnformeerd.

 

We hebben hier niet de intentie om alle keren dat u de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd/voorgelogen te benoemen. Wanneer een CEO in het bedrijfsleven op dezelfde wijze als u een loopje met de waarheid had genomen met de aandeelhouders, had deze CEO voor de rest van zijn werkzame leven op een zijspoor gestaan. Het is wel onze intentie u aan te spreken op het bewust verkeerd informeren van de Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking sinds maart 2020, het begin van de zogenaamde coronacrisis. Als minister-president bent u 'primus inter pares', de eerste onder gelijken. U bent eindverantwoordelijk voor het algemeen regeringsbeleid, maar de ministers blijven voor hun eigen beleidsterrein verantwoordelijk. Onder uw leiding heeft de vorige minister van VWS, dhr. Hugo de Jonge, herhaaldelijk de Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking verkeerd ingelicht en belogen. De vraag is hierbij belangrijk of u en minister de Jonge verkeerd zijn ingelicht door de ambtenaren van het ministerie van VWS. Indien dit het geval was, is de vraag belangrijk of u had kunnen weten dat u verkeerd werd voorgelicht door de ambtenaren.

 

Laat er geen misverstand over bestaan dat u, zelfs indien u verkeerd werd voorgelicht door de ambtenaren, eindverantwoordelijk was en bent voor het beleid dat u op die verkeerde inlichtingen gebaseerd heeft. Het blijft een ‘politieke doodzonde’. Dat slechts zelden een bewindspersoon om die reden aftreedt, geeft aan in welke staat de Nederlandse parlementaire democratie verkeert. Laten we terugkeren naar uw beleid en dat van de minister van VWS sinds maart 2020.Vanaf maart 2020 tot aan de dag van vandaag wordt de Nederlandse bevolking voorgehouden dat het coronavirus SARS-CoV-2 een dermate ernstig virus is, dat het noodzakelijk was op zo kort mogelijke termijn een vaccin te ontwikkelen. In de aanloop naar het vaccin waren daarom ingrijpende maatregelen ter voorkoming van besmetting gerechtvaardigd. Al snel bleek dat het virus niet zo dodelijk was als in beginsel werd aangenomen. De lockdowns en maatregelen werden echter voortgezet onder steeds weer andere opgave van redenen. We gaan hier niet het hele rampzalige beleid behandelen, maar beperken ons tot de verschillende vaccins. Voor de rest van de brief klik hier.

Aangifte tegen ex-minister Grapperhaus: ‘Gaf opdracht om in alle gevallen geweld te gebruiken tegen coronademonstranten’

Op 7 november 2022 heeft de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 aangifte gedaan tegen oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand (Ferd) Grapperhaus. Hij zou het Nederlandse politiekorps hebben opgedragen om ‘in alle gevallen geweld te gebruiken tegen coronademonstranten’.Van de 80 politieagenten die een getuigenis hebben afgelegd bij de BPOC2020 heeft meer dan de helft verklaard dat er in opdracht van de korpsleiding geweld moest worden gebruikt tegen coronademonstranten, ook wanneer dat geweld volgens de politiewet niet gerechtvaardigd was, aldus de commissie. Beelden van de getuigende agenten zijn vertrouwelijk bij de aangifte gevoegd, zodat er over de echtheid van de verklaringen geen twijfel kan bestaan. De beelden van de verhoren zijn op 18 oktober vorig jaar aangeboden aan toenmalig justitieminister Grapperhaus. Hij nam ze niet in ontvangst. Wat de BPOC2020 betreft, is de maat nu vol. Tijdens de demonstraties tegen de lockdowns, mondkapjes en vaccinatiedwang vond op grote schaal politiegeweld plaats. De BPOC2020 heeft 80 politieagenten gehoord die zich gewetensbezwaard voelden. Ze getuigden niet alleen dat zij van de korpsleiding opdracht kregen in alle gevallen geweld toe te passen tegen de coronademonstranten, maar spraken zich ook uit over andere ernstige misstanden binnen het politiekorps.

Zie ook: Er is een totalitair politiek bestel over Nederland uitgerold

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud