Breaking the Silence

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 19 december 2016) (Laatste bewerking: 25 februari 2017)

In IsraŽl is een organisatie actief onder de naam Breaking the Silence. Deze organisatie verzamelt getuigenissen van IsraŽlische militairen die dienden in de zogenaamde Ďbezette gebiedení en tijdens de oorlogen tegen het terreurbewind Hamas is Gaza. Deze militairen beschuldigen het eigen leger van wandaden tegen de Palestijnen. Volgens de IsraŽlische organisatie NGO Monitor gaat het om anonieme en oncontroleerbare getuigenissen van militairen die vervolgens als waarheid worden gepresenteerd. Het blijkt echter te gaan om een groep die door diverse internationale organisaties wordt gefinancierd en wiens doel het is het IsraŽlische leger (IDF) zoveel mogelijk schade te berokkenen. Men wil doorgaan voor een mensenrechtenorganisatie maar de BtS blijkt niets anders dan een organisatie met een pro-Palestijnse politieke agenda. Dat het BtS niet te doen is de mensenrechten te bevorderen is al jaren duidelijk. Al in juli 2009 schreef Amos Harel in de IsraŽlische krant Haaretz: ďBreaking the Silence heeft een duidelijke politieke agenda en kan niet langer worden getypeerd als een Ďmensenrechtenorganisatie.Ē Het meest droevige van de hele zaak is dat BtS onderdanen zijn van de Staat IsraŽl, die gekozen hebben hun rug te keren naar hun eigen volk en hun thuisland.

btsDeze club trakteert de wereld al vele jaren op verhalen dat IsraŽlische soldaten de mensenrechten van Palestijnen volledig aan hun laars lappen en om deze militairen aan de schandpaal te nagelen publiceert het rapporten die over de hele wereld worden verspreid.

Volgens Breaking the Silence zou onder meer uit onderzoek onder IsraŽlische militairen, die in de zomer van 2014 gedurende ďOperation Protective EdgeĒ (Operatie Beschermende Rand) vochten tegen de terreurbeweging Hamas in Gaza, een beeld zijn ontstaan van willekeur, moedwillige vernietiging van huizen van Palestijnse burgers en overmatig gebruik van munitie. Het IsraŽlische leger zou tijdens deze operatie alle ethische principes overboord hebben gegooid. Maar het gaat om valse getuigenissen die niet alleen de Staat IsraŽl ondermijnen maar eveneens verstrekkende gevolgen hebben voor de duizenden militairen die aan hun zijde hebben gestreden want ze worden door de internationale media maar wat graag gepubliceerd.

Dat IsraŽlische militairen er alles aan doen om de levens van de Palestijnse burgers te beschermen laat deze video zien waarop het leger eerst de bewoners in Gaza waarschuwt alvorens een gebouw te bombarderen. De terreurbeweging Hamas daarentegen moedigde zoveel mogelijk burgers aan om met hun lichamen hun posities te beschermen. Ze doen daar trouwens ook niet geheimzinnig over zoals Sami Abu Zuhri, woordvoerder van Hamas in deze video laat zien. Deze tactiek van het Ďmenselijk schildí is echter een oorlogsmisdaad, verboden in de Geneefse Conventie van 1949 en dat geld ook voor het schieten van raketten op IsraŽlische burgers. Hamas verwoest het leven van de burgers in Gaza, IsraŽl spaart ze.

Natuurlijk meldt BtS daar niets over en ook niets over de honderden gewonden uit Gaza die in deze oorlog in IsraŽlische ziekenhuizen zijn behandeld. Ze vertellen ook niet dat het IsraŽlische leger een veldhospitaal had opgezet aan de rand van Gaza om gewonde Palestijnse burgers op te vangen.

Een 25- jarige reservist van het IsraŽlische leger vertelde na afloop van de oorlog wat hij had meegemaakt, hoe hij en zijn maten het moesten opnemen tegen schurken en moordenaars die de dood liefhebben en maar op een ding uit zijn en dat is de volledige uitroeiing van het Joodse volk en vernietiging van de staat IsraŽl. Zijn team, 25 man sterk, kreeg de opdracht om specifieke huizen in Gaza te doorzoeken op terroristen, wapens en verborgen tunnels. Levensgevaarlijk werk vanwege de sluipschutters, boobytraps en andere valkuilen. Hier ťťn van zijn verhalen: ĎWe naderden een huis van verschillende kanten en wisten dat de vijand ons daar stond op te wachten. Vanuit een bovenverdieping van het huis werd met machinegeweren het vuur op ons geopend, maar we hebben geleerd hoe we de schutters moeten uitschakelen. Maar midden in dat vuurgevecht ging de voordeur open en kwam er een groep van 14 tieners naar buiten met tussen hen in drie terroristen die over de hoofden van deze kinderen het vuur op ons openden. Onze officier gaf direct het bevel het vuren te staken en ons te verbergen. Het is ons namelijk ten strengste verboden om op vrouwen, kinderen en ongewapende mensen te schieten. Bij de IsraŽlische wet is dat vastgelegd en als een soldaat of een team hiermee de fout ingaat dan wordt dat direct en uiterst streng gestraft. Je kunt dus niets anders doen dan je terugtrekken.í In een van de andere huizen vonden we een driejarig Arabisch meisje met een bomgordel om!

Vooral dode kinderen verhoogt de feeststemming onder de Gazaanse doodscultuur want dan weten ze dat de linkse pers en de hele internationale onwetende anti-IsraŽl kliek weer hun uiterste best doen om IsraŽl neer te zetten als nietsontziende geweldplegers. Terwijl het IDF al het mogelijke doet om te vermijden dat er onder deze burgers slachtoffers vallen doet Hamas precies het tegenovergestelde en voert haar bevolking aan de frontlijn van het gevaar, terwijl ze zich openlijk achter de burgers verschuilen en van daaruit schoten afvuren en raketten en mortiergranaten lanceren.

Pamflet van Hamas met oproep om als menselijk schild dienst te doen

In een rapport van Breaking the Silence, beweren 30 Ďmilitairení anoniem dat het IsraŽlische leger onnodig veel slachtoffers zou hebben gemaakt en buitenproportioneel veel schade zou hebben aangericht. De Ďmilitairení spreken onder meer over het vernietigen van duizenden huizen. De militairen zouden van hun superieuren bevel hebben gekregen op alles te schieten wat bewoog. Ook beweren ze dat burgers in Gaza door het leger als menselijk schild zijn gebruikt en onder bedreiging van vuurwapens zijn gedwongen huizen binnen te gaan waar mogelijk explosieven lagen of terroristen verschanst zaten. Diverse burgers in Gaza hebben juist verklaard dat Hamas zich achter de bewoners van de huizen verschansten om van daaruit de militairen onder vuur te nemen. Wat betreft het vernietigen van huizen moet de schuld voor een belangrijk deel gezocht worden bij Hamas. Net als in 2009 en 2012 plaatste Hamas weer raketlanceerinrichtingen in huizen van burgers, in moskeeŽn in scholen en in ziekenhuizen. Huizen van burgers werden gebruikt als opslagplaatsen voor bommen, raketten en ander oorlogstuig. Met explosieven ondermijnde burgerwoningen werden door Hamas opgeblazen om de IsraŽlische militaire opmars te beletten.

Alle beschuldigingen van BtS blijken gebaseerd op niets want bewijzen worden niet geleverd. Er worden geen speciale datums, tijden of plaatsen genoemd, waar de incidenten zouden hebben plaatsgevonden. Uit alles blijkt dat de samenstellers van het rapport wilden voorkomen dat er vůůr de publicatie nog kritisch naar het rapport gekeken zou worden. Zonder het IsraŽlische leger in de gelegenheid te stellen de beschuldigingen te onderzoeken, werd het rapport rechtstreeks naar de media gestuurd. Het leger reageerde terecht verontwaardigd en noemde de verklaringen in het rapport grotendeels gebaseerd op geruchten en zeker niet op feiten. En omdat de getuigenissen anoniem zijn heeft het leger geen bewijs dat het om echte militairen gaat.

Golani Brigade commandant Col. Avi Peled, verklaarde dat ťťn van de militairen wiens getuigenis in het rapport wordt gemeld, niet eens aanwezig is geweest tijdens de strijd in Gaza. Een woordvoerder van het IDF reageerde op de beschuldigingen door te zeggen dat iedere militair die dergelijke immorele opdrachten heeft gekregen, dat aan de autoriteiten had moeten rapporteren en details moeten noemen zodat er een gedegen onderzoek had kunnen plaatsvinden en niet op deze manier zich verschuilen in anonimiteit. Natuurlijk is het normale leven in Gaza in de oorlog van 2014 ontwricht geweest, maar IsraŽl heeft haar acties volledig gericht op terreurdoelen van Hamas en daarbij op alle mogelijke manieren getracht de burgers te ontzien, met groot risico voor de eigen militairen.

Op 1 november 2014 nam de stafchef van het Amerikaanse leger, generaal Martin Dempsey deel aan een debat in de Carnegie Council for Ethics in International Affairs. Er werd hem gevraagd zijn mening te geven betreffende ďde ethische richtlijnenĒ van het IsraŽlische leger tijdens Operation Protective Edge. Dempsey was uitermate lovend voor al de inspanningen die het IDF heeft gedaan en de maatregelen die het heeft genomen om zoveel mogelijk burgerlevens te sparen. De generaal gaf voorbeelden hoe het leger de burgers in Gaza waarschuwde voor een aankomend bombardement, hoe ze pamfletten uitstrooien boven woonwijken om hen aan te manen de buurt te ontruimen. Ook meldde hij het oprichten door het leger van een veldhospitaal om Gazaanse burgers te verzorgen en nog zoveel meer. Zie hier wat Dempsey over het IsraŽlische leger te vertellen heeft, over IsraŽls bedoelingen de burgerbevolking in Gaza te ontzien.

De vroegere bevelhebber van de Britse troepen in Afghanistan Richard Kemp nam het net als in 2009 weer op voor IsraŽl.

Richard Kemp neemt het op voor IsraŽl

Hij was in IsraŽl om steun te verlenen aan de militaire campagne tegen de terreurbewegingen in Gaza en het op te nemen tegen de tegenstanders die beweren dat het IsraŽlische leger daar oorlogsmisdaden zou plegen. ďGeen ander leger in de wereld heeft ooit meer gedaan dan IsraŽl nu doet om het leven van onschuldige burgers in een gevechtszone te reddenĒ, zei Kemp in een interview met Channel 2 News. Nadat hij in zowel Irak als Afghanistan bevel voerde is Kemp vertrouwd met precies het soort vijand waarmee IsraŽl wordt geconfronteerd, en de omgeving waarin het moet vechten. ďIslamitische extremisten over de hele wereld maken gebruik van zeer vergelijkbare tactiekenĒ, legde de gepensioneerde kolonel uit, zo herinnerde hij zich dat de Taliban jonge kinderen gebruiken om troepen aan te vallen. ďBritse soldaten hebben juist dit soort vijand in Afghanistan en in Irak bevochten. Britse soldaten begrijpen wat IsraŽl doetĒ.

BtS wordt gewezen op onregelmatigheden in hun rapporten maar weigeren deze te corrigeren. De IsraŽlische televisiezender Channel 2 News zond op donderdag 17 maart 2016 een documentaire uit met erg confronterend materiaal over de activiteiten van Breaking the Silence. In deze documentaire werd aangetoond dat de onschuldig lijkende activiteiten van Breaking the Silence slechts een faÁade zijn en bij nader toezien regelrechte spionageactiviteiten jegens het IDF ontwikkeld en gevoelige militaire informatie doorgeeft aan de hoogst biedende. De manier waarop BtS Ďbewijzení verzamelt over geheime militaire operaties van het IDF en informatie over de wapens die daarbijworden ingezet, laten de dubieuze doelstelling van BtS zien. Yuli Novak, de CEO van Breaking the Silence, in antwoord op het bericht van Channel 2, ontkende de aantijgingen dat de organisatie geheim materiaal zou verzamelen.

Breaking the Silence ontvangt al vele jaren directe en indirecte financiering van verscheidene Europese regeringen en andere pro-Palestijnse organisaties. De BtS richt haar mediacampagnes op met name Europa, de Verenigde Staten en internationale linkse doelgroepen want daar scoren ze het best. Breaking the Silence zit ingeweven in een ideologisch en financieel web dat geheel bestaat uit notoire linkse IsraŽl-demoniserings-clubs en de subsidiemachine van de Europese Unie zelf. Zo blijkt dat 78% van het budget tussen 2012 en 2015 van alle activiteiten van Breaking the Silence, inclusief valse campagnes, beschuldigingen van oorlogsmisdaden en onthullingen betreffende potentiŽle spionage afkomstig is van buitenlandse (Europese) regeringen waaronder Zwitserland, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Nederland, en de Europese Unie. De praktijk laat zien dat ook diverse verslaggevers smullen van de rapporten van Breaking the Silence. De Nederlandse regering subsidieert al vele jaren op directe en/of indirecte wijze niet ťťn maar meerdere non-gouvernementele organisaties (ngoís) die zich openlijk uit de naad werken om de belangen en zelfs de veiligheid van de Joodse staat te schaden.

Honderden IsraŽlische reserveofficieren en Ėsoldaten- die niet anoniem zijn- reageren inmiddels op de kritiek van BtS en vertellen hun kant van het verhaal over de oorlogsdagen in 2014 in Gaza. Men is begonnen met het documenteren van activiteiten van 'Breaking the Silence' in de verschillende regioís waar is gebleken dat die organisatie betrokken is bij het verspreiden van leugens. Klik ook eens hier om te horen wat een gids van Breaking the Silence te zeggen heeft over IsraŽlische militairen en de staat IsraŽl tijdens een rondleiding van een groep leden van het Europese parlement in de plaats Hebron.

De IsraŽlische militairen zijn met regelmaat genoodzaakt ten strijde te trekken tegen de terreur van de verschillende Palestijnse terreurgroepen die hun land bedreigen. Het IsraŽlische leger doet zijn uiterste best om de Palestijnse burgers zoveel als mogelijk te beschermen, en doet alle mogelijke moeite de meest ethische standaard te handhaven. De ranzige figuren van de BtS beweging collaboreren schaamteloos met IsraŽls vijanden. Hamas is schuldig aan de slachtoffers die vallen in Gaza en niet IsraŽl. Er speelden zich tragedies af in Gaza, maar de schuld ligt niet bij IsraŽl maar bij de barbaren van Hamas die de bevolking die onder hun bestuur vallen, rechtsreeks naar de vuurlinie stuurt.

De Knesset heeft een wetsontwerp aanvaard waarin het 'Breaking the Silence' niet langer is toegestaan bijeenkomsten in openbare scholen te houden. Minister van Onderwijs Naftali Bennett zei dat het enige echte doel van de organisatie is om de IsraŽlische samenleving tegen de IDF vergiftigen. Tijdens het debat over de nieuwe wet verklaarde Bennett:
'Breaking the Silence wil niet alleen de wereld tegen ons vergiftigen met hun haat tegen IsraŽl, maar ook onze kinderen en jongeren vergiftigen. Ze willen de scholen bezoeken en de studenten vergiftigen met hun lelijke leugens. Iedereen die onze jeugd vergiftigt en de IDF schaadt, verspeelt zijn recht om de studenten van IsraŽl te ontmoeten.'

Franklin ter Horst