Bill en Hillary Clinton

Door: Franklin ter Horst ( Aangemaakt oktober 2001) (Laatste bewerking: 22 november 2018)

William Jefferson (Bill) Clinton acteerd nog steeds op het wereldtoneel. Bill wenst thans met William aangesproken te worden. Uit zijn recente inspanningen valt af te leiden dat deze eens zo controversiële maar onverklaarbaar geliefde voormalige president van de Verenigde Staten zijn zinnen heeft gezet op tenminste één nieuwe titel: 'Redder der Wereld'. Om zich als zodanig te positioneren organiseerde Clinton op 15 september 2005 zijn eerste driedaagse conferentie  bij de VN in New York, voor de installatie van het “Clinton Global Initiative” (CGI). Hierbij waren een groot aantal wereldleiders aanwezig. De Chinese krant South China Morning Post schreef; ,,Clintons  plannen zijn groots, maar kan hij de wereld redden?”  Clinton wil zijn CGI gebruiken om ‘de wereld te genezen van zijn wonden’ zoals hij dat omschrijft. De punten waar de conferentie om draaide waren: ,,Beëindiging van de armoede op aarde, het gebruik van de godsdienst als een kracht voor verzoening en oplossing van conflicten,  het invoeren van nieuwe zakelijke strategieën en technologieën om verandering van het klimaat tegen te gaan, en het versterken van de regeerbaarheid van de wereld."

 

Het gaat om onderwerpen die het bijzonder goed doen bij een deel van de wereldbevolking, dus is succes verzekerd. Het is natuurlijk mogelijk dat het allemaal niet zo mooi is als het lijkt. Conservatieve blogger en radiopersoonlijkheid Shaun Pierce merkt profetisch op: ,,Achter Clintons internationale activiteiten zitten politieke motieven." Het zou kunnen zijn dat het Clinton Global Initiative slechts het voorwerk is voor de uiteindelijke greep naar de macht, wat niet als een verrassing zou komen. Volgens Clinton moet zijn rol in de wereld gezien worden als die van een soort ‘priester’. Op diverse Amerikaanse internetsites wordt hij daarom al als zodanig afgebeeld.

 

Clintons ideeën worden gesteund door ondermeer koning Abdullah II van Jordanië, de voormalige Franse president Chirac, de voormalige Britse premier Tony Blair, Dick Parsons van Time Warner, Rupert Murdoch van News Corporation en Howard Schulz van Starbucks.

 

Naar welke nobele resultaten Clinton ook mag uitzien, conservatieven en mensen die tegen abortus zijn, kunnen ervan op aan dat, wat Clintons beweegredenen ook zijn om de wereldvrede te bereiken, deze geenszins zullen lijken op een bouquet mooie rozen. Hij noemt bijvoorbeeld abortus een ‘fundamenteel recht van vrouwen’. Gedurende zijn hele presidentstijd probeerde hij abortus in het verplichte nationale ziekenfondspakket te krijgen, hij sprak tweemaal zijn veto uit tegen wetten die probeerden de barbaarse abortusmethode op volkomen levensvatbare kinderen, uit te bannen. Clinton tegenstanders beweren dat hij een destructieve natuur bezit wat betreft het menselijk leven.

 

Op 30 juli 1999 meldde Conservative News dat de Clinton-administratie meer heeft gedaan aan het bevorderen van rechten voor homoseksuelen dan wie dan ook. Hij steunde actief de beweging voor rechten voor homo's en ook overhandigde hij honderden miljoenen dollars belastinggeld aan internationale fondsen om de groei van de bevolking onder controle te houden, waaronder International Planned Parenthood. Velen noemden hem de "abortuspresident". En dit is dezelfde man die ‘president van de wereld’ wil worden. Het recht op abortus is ook één van de VN-doelstellingen voor alle landen in de wereld.

 

John F.Harris, journalist bij de Washington Post, schrijft in een artikel op 1 juni 2005 dat Bill Clinton streeft naar de rol van “President van de Wereld”. Door zijn verleden, zijn huidige manier van optreden en zijn plannen, is hij voor velen  één van de wegbereiders van de komende antichrist. Het is op zijn minst verbazingwekkend dat Clinton overal waar hij komt, met open armen wordt ontvangen. Het was (eind 1999) toen de New York Post aan haar lezers vroeg een top 25 lijst samen te stellen van meest verfoeilijke personen van de laatste honderd jaar. Op deze lijst staan naast de namen van Adolf Hitler en Jozef Stalin, ook die van Bill en  Hillary Clinton. Hillary stond zelfs op de zesde plaats. Vandaag kijkt William er al niet eens meer raar van op dat hij wordt toegeroepen met kreten als: “Wij willen een koning als Clinton” en “Clinton, Clinton, leider van het Universum, vredestichter”

 

Ook de Britse prins Charles meent dat het zijn taak is ‘de wereld te redden’. Hij gelooft dat hij voor dat doel op aarde is geplaatst als toekomstig koning. “Ik wil niet dat mijn kleinkinderen of die van anderen later bij mij langs komen en vragen: “Waarom in godsnaam heb je niets gedaan? We lijken het besef te hebben verloren over het inzicht in de natuur en het universum als een levend wezen.”

 

Prince CharlesPrins Charles. Redder van de wereld

 

 Clinton is een grootmeester in het betoveren van de publieke opinie. Het is moeilijk om nog terug te denken aan de obsessies van de oude Bill, namelijk buitenechtelijke relaties, meineed, het verdrijven van gevaarlijke getuigen naar het buitenland of naar het graf, of het zich redden uit benarde posities met alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen. Zijn regeerperiode stond in het teken van manipulatie, bedrog, corruptie en schandalen.

 

Hij zou volgens een uitgave van The Mc Alvany Intelligence Advisor,  intiem contact hebben gehad met tientallen jonge vrouwen. Dozijnen van hen hebben geprobeerd hem officieel aan te klagen, maar zijn hiervan met geld, een goede baan of dreigementen weerhouden. Volgens zijn critici is Clinton bezeten van macht en vrouwen, en weet hij geen onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Het gaat dus niet alleen om een seksschandaal en een onbetrouwbare politicus. Volgens Mc Alvany heeft hij maar liefst elf keer onder ede gelogen. Verder bestaan er 13 getuigenverklaringen over drugsgebruik (cocaïne) door Clinton in een filmdocumentaire die "The Clinton Chronicles" heet. Clinton en zijn vrouw hebben zichzelf op allerlei listige manieren verrijkt door transacties en schenkingen als dank voor hulp in gevallen van belastingontduiking, enz, door diverse bedrijven. Al deze beschuldigingen zijn teruggevonden in krantenknipsels, rapporten en boeken, zoals: "Obstruction of Justice" en "Bill Clinton’s Rise To Power".

 

Niet minder dan 21 relaties kwamen onder verdachte omstandigheden om het leven’ aldus het artikel in de  New York Times. Jerry Parks, hoofd van Clinton’s veiligheidsteam, is gevonden met een schotwond in zijn hoofd. Zelfmoord!!! Parks was bezig met een uitgebreid onderzoek en het aanleggen van een dossier over Clinton’s misdadige activiteiten. Het dossier is na zijn dood verdwenen. Ed Willey, die zich had bezig gehouden met het verwerven van fondsen voor Clinton, werd in 1993 dood gevonden, diep in de bossen van Virginia. Zelfmoord!!! Willey stierf op dezelfde dag dat zijn vrouw Kathleen met het verhaal kwam dat Clinton haar had betast in de Oval Office van het Witte huis. De details staan allemaal in het boek van Willey: Target: Caught in the Crosshairs of Bill and Hillary Clinton.

 

Klaus Eberwein, een voormalig ambtenaar van de Haïtiaanse overheid die van plan was te getuigen tegen de Clinton Foundation wegens corruptie en wanpraktijken, is dood gevonden in de haven van Miami met een kogel in zijn hoofd. Er zou sprake zijn van zelfmoord. Eberwein vertelde voor zijn dood dat hij bang was voor zijn leven i.v.m. zijn kritiek op de Clinton Foundation. Het was de bedoeling dat Eberwein zou verschijnen voor de ethische en anticorruptiecommissie van de Haïtiaanse senaat, waarvan algemeen werd verwacht dat hij zou getuigen dat de Clinton Foundation omdat de Clintons de aardbevingsgiften van Haïti van internationale donoren zouden hebben verduisterd.

 

Volgens Eberwein kwam een schamele 0,6 procent van de donaties van internationale donoren aan de Clinton Foundation met het uitdrukkelijke doel om de Haïtianen rechtstreeks bij te staan uiteindelijk in handen van Haïtiaanse organisaties. Nog eens 9,6 procent eindigde bij de Haïtiaanse overheid. De resterende 89,8 procent - 5.4 miljard dollar - werd gesluisd naar niet-Haïtiaanse organisaties waaronder De Clinton Foundation. Eberwein noemde de Clintons tijdens een protest buiten het hoofdkwartier van de Clinton Foundation in Manhattan, criminelen, dieven en leugenaars. Volgens de Haitiaanse krant Libre zou Eberwein 'goed van geest' zijn geweest met plannen voor de toekomst. Zeker geen man die van plan zou zijn zichzelf van het leven te beroven.

 

 

Niemand is vergeten wat Clinton met de 22 jarige Monica Lewinsky uitspookte in het Witte Huis. Nadat zij in 1995 haar bachelor in de psychologie had behaald, vond zij een stageplaats als medewerkster in het Witte Huis; daar kreeg zij een seksuele relatie met Bill Clinton. Deze relatie en alles wat daaruit voortvloeide werd later wereldkundig als de "affaire-Lewinsky". Volgens Monica speelde zij hete spelletjes met haar toenmalige werkgever. Hij was gek op triootjes met haar en een andere vrouw en was helemaal dol op seksspeeltjes. Clinton vertelde ook aan haar dat zijn vrouw Hillary maar een ijskast was en dat hij daarom zijn gading wel ergens anders moest zoeken. De relatie met Lewinsky lekte uit, en werd er een afzettingsprocedure tegen hem opgestart. Clinton ontkende echter onder ede een seksuele relatie met Lewinsky te hebben gehad. “Ja, ze heeft me wel eens oraal bevredigd, maar dat is toch geen seks?” “But I want to say one thing to the American people. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time; never. These allegations are false”, zo luidde zijn  verklaring op 26 januari 1998. De acties waren bij hem verricht en hij had naar eigen zeggen zelf een passieve houding gevoerd.  Maar een half jaar later kwam hij op zijn uitspraken terug.

Op 17 augustus 1998 verklaarde hij wel degelijk een relatie te hebben gehad met Lewinsky die niet gepast was. Clinton erkende op nationale televisie dat hij het Amerikaanse volk, zijn ministers en zijn staf zeven maanden lang misleid had. Het leidde tot een afzettingsprocedure, omdat hij meineed zou hebben gepleegd. Clinton werd uiteindelijk vrijgesproken van de aanklachten. De motie tot afzetting werd echter niet door het Congres aangenomen, zodat Clinton zijn regeerperiode op normale wijze kon beëindigen. Maar het beeld van de met een sigaar spelende Clinton blijven tot de verbeelding spreken. Betty Currie, de persoonlijke secretaresse van Clinton, vertelde eind jaren negentig aan de Washington Post, wat zij zoal met haar baas had meegemaakt. Zij vertelde dat zij de afspraakjes tussen Clinton en Monica Lewinsky regelde. Ze hield de wacht in het keukentje als Bill en zijn Monica belangrijke handelingen hadden te verrichten in de Oval Room en verstopte cadeautjes die Clinton voor haar had gekocht onder haar bed. Ze verduisterde zo zelfs bewijsmateriaal in het strafrechtelijk onderzoek naar haar baas. Lewinsky heeft aangekondigd een boek te zullen schrijven over haar avontuurtjes met Clinton.

Het boek van Kathleen Willey

Bill Clinton had niet alleen een affaire met Monica Lewinsky, maar ook met een hele serie anderen waaronder Eleanor Mondale, dochter van voormalige vice-president Walter Mondale. Eleanor, die in 2011 overleed aan de gevolgen van een hersentumor, zou een dagboek bijgehouden hebben waarin haar romantische onderonsjes met Bill uitgebreid beschreven stond. Een medewerker van de geheime dienst heeft nu uit de school geklapt en beweert dat Clinton inderdaad in zijn tijd als president vreemdging met Eleanor.George J. Byrnes, de bewuste medewerker, liep eens per abuis de kamer van Clinton binnen. Hier lag hij in een compromitterende houding met Eleanor. "Oftewel, ze waren aan het vrijen op de 'strategie-tafel'", zou George volgens Radar Online opgeschreven hebben. Volgens Byrne heeft een andere medewerker, genaamd Nel, steeds sperma en andere rotzooi moeten opruimen na de seksuele uitspattingen van Clinton. En dat gebeurde weken achtereen.

 

'Hillary wist van seksobsessie Bill'

Hillary Clinton wist dat Bill Clinton een notoire schuinmarcheerder en seksmaniak was, nog voor ze überhaupt getrouwd waren in 1975. Zo kwam zij in 1974 te weten dat de 21-jarige Marla Crider sex met hem had. Dolly Kyle, een andere vriendin van Bill vertelde daar het volgende over in een interview met RadarOnline: “Een paar weken voor hun huwelijk betrapte Hillary hem op een vrijpartij in zijn kantoor. Ze zei toen dat de bruiloft niet door zou gaan".Dolly's onthullingen worden bevestigd door een bron die dichtbij Hillary staat. "De bijnaam van Bill was 'zieke puppy'. Toen hij in Oxford studeerde had hij soms seks met drie verschillende meisjes op één middag. Als een potentiële bedpartner de kamer in kwam lopen, ging zijn neus omhoog zoals een hond dat doet." Volgens Dolly ging Bill steeds verder. Hij zou hebben opgebiecht dat hij met tweeduizend vrouwen het bed gedeeld had. In 1999 verklaarde Juanita Broaddrick dat ze in 1978 was verkracht door Bill Clinton toen hij de procureur-generaal van Arkansas was. Pas in januari dit jaar (2016) sprak ze weer over het incident: “Ik was 35 jaar oud toen Bill Clinton me verkrachtte en Hillary me het zwijgen probeerde op te leggen. Ik ben nu 73. Het gaat nooit meer weg.”

'Hillary sloeg Bill meerdere malen'

Hillary heeft Bill een keer zó hard geslagen, dat hij er een duidelijk zichtbare plek op zijn gezicht aan overhield. Tegen het einde van Bills ambstermijn zou het Witte Huis een waar slagveld zijn geweest. Het zou regelmatig geëscaleerd zijn tussen hem en Hillary waarbij zij geweldpleging niet schuwde. Dat zegt een insider tegen Radar Online. "Hillary verloor zichzelf helemaal. Ze sloeg Bill tegen zijn hoofd aan. Hij stond perplex", aldus de bron. Blijkbaar sloeg Hillary zo hard, dat de blauwe plek van haar uithaal dagenlang op Bills gelaat te zien was. Enkel door make-up kon Bill de vuistslag verdoezelen. De beveiliging moest de twee regelmatig uit elkaar halen. Wanneer zij kwaad op hem was gooide zij met boeken en zelfs met een asbak. Het ging er af en toe zo ruig aan toe dat de beveiliging zich zorgen maakte over de veiligheid van de president.

Kathleen Willey verteld in haar boek uitvoerig wat er zich allemaal in de Oval Room van het Witte Huis heeft afgespeeld. Volgens Willey ziet Clinton vrouwen slechts als seksuele objecten. Zij noemt de Clinton’s arrogante niets ontziende machtswellustelingen. Ondanks de stortvloed aan bewijsmateriaal blijven de meeste Amerikanen doof en blind voor de criminele escapades van de twee. Zie de lijst van mensen die op mysterieuze wijze om het leven gekomen zijn in de tijd dat Clinton gouverveur was van Arkansas en later president van Amerika. 

Ook zou hij betrokken zijn geweest bij de grootste gouddiefstal aller tijden. De Clinton administratie zou in de jaren '90 namelijk zo'n 1,5 miljoen goudstaven in Fort Knox, met een waarde van circa $ 500 miljard, hebben vervangen door valse goudstaven - gemaakt van zogenaamd 'tungsten' (wolfraam, een zwaar metaal) met een dun laagje goud erom heen.  Volgens Jim Willie van 'The Golden Jackass' heeft Clinton, met Robert Rubin als minister van Financiën, misschien wel de HELE goudvoorraad van Fort Knox vervangen met 'tungsten' staven. De zaak van de (met wolfraam) geharde Amerikaanse 'goud'staven, is voor het eerst in Hong Kong ontdekt. Willie zegt iemand te kennen die in die dagen dienst deed bij de Amerikaanse militaire politie, en dat deze persoon wekenlang   eindeloze karavanen vrachtwagens met' onbekende lading' uit Fort Knox heeft zien vertrekken. Steeds duidelijker wordt dat de Amerikaanse overheid en financiële markten geregeerd worden door een gewetenloos misdaadsyndicaat.

 

Vlak voordat Bill Clinton president werd, behoorde zijn vrouw Hillary tot de honderd meest invloedrijke advocaten van de Verenigde Staten. Pas toen haar man president werd, gaf ze haar baan op. Bill benoemde haar als voorzitter van een commissie die de gezondheidszorg moest reorganiseren, maar Hillary hield zich nog met heel wat andere zaken bezig. Zo zou zij onder meer mede verantwoordelijk zijn geweest voor de aanval op de geloofsgemeenschap van de Branch Davidion in Waco Texas op 19 april 1993. Vince Foster, voormalig raadgever van het Witte Huis en collega Hillary Clinton in Little Rock Rose (advocaten kantoor), stierf door een schotwond in zijn hoofd, uitgelegd als Zelfmoord!!! Maar getuigen vertelden een heel ander verhaal. Foster zou namelijk te veel hebben geweten over de schandalige moordpartij van de FBI en andere organisaties op het hoofdkwartier van de geloofsgemeenschap “Branch Davidian” in Waco Texas op 19 april 1993.  De bestorming vond plaats onder Clintons presidentschap, met zijn vrouw Hillary en Janet Reno -door Clinton op 11 februari 1993 aangesteld als minister van justitie -in de hoofdrol.

 

Uit een zeer uitvoerige reconstructie blijkt dat er op grote schaal door overheidsdienaren is gelogen over wat er werkelijk in Waco is gebeurd en zijn er talloze vraagtekens geplaatst over de lezing van de Amerikaanse overheid. Bill Clinton’s voormalige adviseur Dick Morris beweert dat Clinton zelf de opdracht tot de invasie heeft gegeven. Volgens Morris is bewust verzwegen. Er was sprake van Clintons betrokkenheid bij de moordpartij, leugenachtige getuigenissen waaraan ook de traditionele helers van de Elite, de media hebben meegewerkt. De Amerikaanse rechter Bill Johnston vertelde op 24 januari 2000 aan CBS, dat de reden dat hij zich als officier van justitie uit de zaak Waco had teruggetrokken, hij niet meer wilde werken voor mensen die het Congres misleiden over deze zaak. Het doel van de FBI was de locatie van de Branch Davidians met de grond gelijk te maken om zo alle sporen van hun optreden uit te wissen. Verschillende onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat de FBI verboden gassen in de gebouwen heeft gespoten. Alles werd in brand gestoken en de wind deed de rest. 74 mannen, vrouwen en kinderen, inclusief 12 kinderen jonger dan 5 jaar, stierven door geweervuur of werden levend verbrand. Brandweerwagens die te hulp kwamen werden door de FBI tegengehouden. De verantwoordelijken voor dit drama zijn nooit ter verantwoording geroepen. Leugens zijn op leugens gestapeld om de bevolking de ware toedracht  te onthouden.

 

   Deze afbeeldingen stonden in de Amerikaanse pers met de tekst “Waco, show time

 

Veel mensen geloven dat David Koresh, de leider van de Branch Davidians verantwoordelijk was voor de dood van de 74 mensen, die stierven in het vreselijke inferno in Waco. Wat de bevolking ook te horen kreeg was dat de leider Koresh werd beschuldigd van mishandeling en seksueel misbruik van de kinderen. In ijltempo werden de Branch Davidians daarmee geclassificeerd als een kwaadaardig sociaal gezwel dat zo snel mogelijk moest worden uitgesneden. De lokale sheriff die regelmatig polshoogte ging nemen, zegt echter nooit iets onrechtmatigs te hebben ontdekt. Er is inmiddels heel wat bewijsmateriaal voorhanden waaruit blijkt dat niet Koresh maar de FBI, de boel in de brand heeft gestoken. De Davidians blijken koelbloedig te zijn vermoord door agenten acterend onder de autoriteit van de Clinton-administratie. De gebeurtenis is opnieuw in de openbaarheid gebracht in 1999 toen Michael McNulty in een documentaire verklaarde, na grondig onderzoek te hebben vastgesteld dat de FBI bepaalde vormen van gas heeft gebruikt, iets wat door de FBI altijd is ontkent. De mensen van Waco studeerden de Bijbelse profetieën.

 

Er bestaat een enorme hoeveelheid informatie over de gebeurtenissen in Waco waaronder een schokkende DVD onder de titel “The shocking truth revealed” Waco the “Rules of engagement”.Ook bestaat er een boek met als titel: Armageddon in Waco. Een ander indrukwekkend boek komt van de hand van Carol Moore, onder de titel The Davidian Massacre.  

Bill Clinton was ook de man die de opdracht gaf tot het bombarderen van Joegoslavië met 31.000 bommen waarin VU verwerkt zat. Hij noemde de bombardementen een “Humanitaire interventie” en “belangrijk voor de Amerikaanse nationale belangen”. Deze verwoestende Navo bombardementen vonden plaats van 24 maart tot 10 juni 1999. Gedurende deze 78 dagen durende bombardementen werden 2000 burgers gedood.

De man van 31.000 bommen op voormalig Joegoslavië

De oorlog op de Balkan duurde van 1992 tot 1995, en werd door Amerikaanse/NAVO interventie beëindigd. Clinton dwong de Serven de Dayton akkoorden te ondertekenen, en Bosnië over te geven aan moslim heerschappij. Daarmee werden de eerste onafhankelijke islamitische enclaves in het zuidoosten van Europa gecreëerd, ten koste van orthodox-christelijk gebied, dat beschermd werd (en wordt) door Rusland.

Hillary Clinton

Hillary Clinton gaf er tijdens het presidentschap van haar man regelmatig blijk van aan de kant van Jasser Arafats bende moslimterroristen te staan. Ook had ze al eens gezegd ,,voorstander van een Palestijnse staat te zijn nog vóór het officiële Amerikaanse standpunt in deze.” Tijdens een bijeenkomst in het huis van  Arafat’s vriend Hani Masri in Washington pleitte zij zo enthousiast voor de ‘Palestijnse’ zaak dat de gehouden "Fundraising" spontaan meer dan 50.000 dollar opbracht. Reeds in de jaren tachtig was zij actief in de New York Foundation, in het verwerven van fondsen ter ondersteuning van de “Bende van Ramallah”. In februari 1996 trad zij op als gastvrouw voor leiders van de Amerikaanse Moslimraad voor Amerikaans islamitische betrekkingen die toentertijd bekend stonden als steunverleners aan de terreurbeweging Hamas.

Hillary Clinton was in de tijd dat haar man zijn uiterste best deed delen van Israël te verkwanselen aan de terreurbaas, te gast bij Arafat’s vrouw Suha. Suha beschuldigde Israël van het gebruik van gifgas tegen ‘Palestijnse’ kinderen en het vergiftigen van het water. Hillary kreeg een golf van kritiek te verduren omdat ze niet had gereageerd op deze volledig  misplaatste aantijgingen.

Hillary Clinton en Suha Arafat

In februari 2002 was Hillary opnieuw in Israël, nu als gast van het Ministerie van Toerisme. Ze bleek haar pro-PLO houding plotseling gewijzigd te hebben want ze weigerde de PLO-gebieden te bezoeken en betichtte terreurmiljardair Arafat schuldig te zijn aan het voortdurende geweld en de aanslagen op onschuldige Israëlische burgers. ,,Wat Israël ervaart, zal de hele wereld gaan ervaren als wij dit brutale terrorisme niet bestrijden, sprak ze voor een gehoor van Joodse organisaties. ,, Arafat heeft als leider gefaald, hij weet wie de terroristen zijn en wat zij doen, maar hij doet er niets tegen.” Ook beschuldigde zij Arafat van het oproepen van haat jegens de Joodse bevolking  en van connecties met Iran. De veranderde opstelling van Hillary had slechts ten doel de Joodse bevolking van New York te paaien.

Hillary stond in 1999 nog bekend als een van de meest corrupte personen in Amerika. Aantoonbare feiten vertellen wie zij werkelijk is, hoe ze bereid is te liegen, te tiranniseren te frauderen en te manipuleren in haar zucht naar macht. Hoe snel feiten worden vergeten en meningen  veranderen, bleek toen Hillary nauwelijks twee jaar later werd gekozen tot senator van de staat New York. Een door Quinnipicc University Polling Institute gehouden onderzoek in 2004 laat zien dat 64 procent haar nu ineens  eerlijk en betrouwbaar te vinden en vind dat zij krachtige leiderschapskwaliteiten bezit. Mevrouw Clinton wordt met name in conservatieve kring gehaat. Men spreekt zelfs van een nachtmerrie. In hun ogen heeft de geschiedenis geleerd dat deze vrouw staat voor alles wat slecht is. Dominee Jerry Fallwell zei het tijdens haar verkiezingscampagne zo: ,,De duivel als kandidaat zou ongeveer dezelfde weerstand hebben opgeroepen.” Om de christelijke kiezers te paaien, claimde zij ook christen te zijn. Om het Joodse volk te paaien, zei  ze pro-Israël te zijn. Diverse vorige presidenten claimden ook christen te zijn en zeiden achter Israël te staan totdat ze zitting namen in het Witte Huis. Zowel de regeerperiode van Bill Clinton als die van George W.Bush heeft in het teken gestaan van het transformeren van een deel Gods land in een PLO-terreurstaat.

In een uitgave van WorldNetDaily van 14 november 2007 noemt Joseph Farah Hillary Clinton een gevaarlijke en corrupte demagoog. Naast het boek van Kathleen Willey, geeft ook L.Brent Bozell III in het boek Whitewash, een ontluisterend beeld over het duistere leven van de beide Clintons.Tijdens de Democratische voorverkiezingen in New Hampshire in 2008 was in de zaal waar Hillary haar overwinningsrede hield, een enorme Amerikaanse vlag te zien die afwijkt van de normale vlag. Kijk eens naar de twee afbeeldingen van de Amerikaanse vlaggen. Op de linker afbeelding is de normale Amerikaanse vlag te zien met de punt van de sterren naar boven.   Op de rechter afbeelding, met daarop ook Bill Clinton, staan de sterren met twee punten naar boven wat het “Geit van Mendez” pentagram voorstelt. Dit pentagram behoort tot één van satan’s symbolen, ook wel bekend als de horens van Lucifer.

  

Men zou zich nog kunnen voorstellen dat de vlag op de kop hangt, maar dat is niet het geval want dan zou het deel met de sterren recht onder komen te zitten en dat is bij de normale Amerikaanse vlag niet zo.

Hillary Clinton was op 9 december 2011 in Nederland voor een tweedaagse conferentie om zich samen met de toenmalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal in te zetten voor de bescherming van internetvrijheid overal ter wereld. Rosenthal en Clinton benadrukten dat het onacceptabel is dat in steeds meer landen mensen online de mond worden gesnoerd. Zo worden websites geblokkeerd, wordt inhoud gemanipuleerd en worden bloggers aangevallen en gevangen genomen. Deze mensen moeten worden beschermd, vonden de bewindslieden. Zij noemden de vrijheid van meningsuiting een universeel recht. Bijzonder dat dit door Clinton wordt gedeeld omdat haar baas moslimbroederschap imam Barack Hoessein Obama” , al enige tijd werkt aan een wet die het mogelijk maakt overal ter wereld websites plat te kunnen leggen en de vrijheid van internet te beperken. Obama wil naar een totale controle over het dagelijks leven van de Amerikaanse burgers. Wanneer dit plan doorgaat geeft hem dat de mogelijkheid om het hele internet af te sluiten als er een zogenaamde ‘cybersecurity’ crisis plaats zou vinden.

 

 Volgens wereldredder Bill Clinton is het mogelijk "de realiteit van de geschiedenis van de mens te veranderen door systematische actie". En dat is een waar woord dat William hier predikt! En systematische actie is iets, waarin William heeft laten zien, dat hij goed, zeer goed is. Bill Clinton is nog lang geen geschiedenis; hij heeft nog een wereld te redden. Clinton bereist de wereld om de aandacht op zichzelf te vestigen. Wat velen niet weten is dat William lid is van de Council on Foreigh Relations, de Trilaterale Commissie en de Bilderbergers, drie organisaties die werken aan de vestiging van de Nieuwe Wereld Orde.

 

Clinton maakt er geen geheim van wiens fan hij is.

Meneer de ‘priester’ meneer de ‘president van de wereld’ en de messias zoals hij ook al wordt genoemd, zegt naar een oplossing te willen van alle religieuze conflicten in de wereld en denkt dit te kunnen verwezelijken d.m.v. een eenheidsreligie, een Wereldkerk! Clintons plannen zijn derhalve minder mooi dan ze lijken. Toen hij zijn toespraak hielt voor zijn tweede presidentiele ambtstermijn, lag zijn hand op de Bijbel bij Jesaja 58:12 ,,En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, herbouwers van straten.” Clinton betrok dit vers op zichzelf, proclamerend. “Dit is mijn vers. Ik ben het waarover dit vers gaat” Deze godslasterlijke uitspraak heeft velen doen geloven dat hij de aanstaande antichrist is die de wereld weer zal ‘verlossen’ uit de chaos. De betrokken Bijbeltekst gaat echter over de kinderen van Israël en de Hersteller van bressen is de komende Messias, Jezus Christus, Koning der Koningen en niet William J. Clinton.

Bill Clinton was ook aanwezig bij de oprichting van “Faith Foundation” door de vroegere Britse premier Tony Blair.

Clinton en Blair, voorvechters voor één wereldwijd religieus systeem.

De belangrijkste doelen van deze organisatie  zijn: de religies dichter bij elkaar brengen en armoede en oorlog tegengaan. Blair wil net als Clinton, en vele anderen, de samenwerking tussen de religies bevorderen op basis van de doelstellingen van de Verenigde Naties die er op neer komen, alle religies te laten samensmelten tot één wereldwijd religieus systeem. Dit religieus systeem zal niets meer van doen hebben met de ware Gemeente van Jezus Christus. Deze nieuwe religie zal niet alleen de politiek van de antichrist en zijn assistent onderschrijven maar het zal ook zorgen dat de wereldbevolking hen zonder gewetensbezwaren trouw en aanbidding zal geven. Blair die momenteel speciaal gezant is voor het Midden-Oosten, is in december 2007 lid geworden van de Rooms-katholieke Kerk. Blair was lid van de Anglicaanse kerk, de officiële Britse staatskerk. Britse media speculeerden al jaren over een eventuele overstap van Blair. Diens vrouw Cherie is ook katholiek en ze voeden hun kinderen katholiek op. Kort voor zijn vertrek als premier bracht hij nog een bezoek aan paus Benedictus XVI.

Clintons regeerperiode stond in het teken van manipulatie, bedrog, corruptie en schandalen. In 2002 werd hij door de organisatie Judicial Watch, die jaarlijks een lijst uitbrengt van meest corrupte figuren, tot de “King of Corruption” benoemd.  Zelfs de laatste uren van zijn presidentschap stonden in het teken van ‘last-minute’ gratie verleningen aan allerlei criminele kopstukken. De "Pardongate"- affaire, zoals de media Clintons handelingen noemde, heeft destijds geleid tot vernietigende commentaren in de New York Times. Na Clintons vertrek uit het Witte Huis hebben een aantal van zijn naaste ex-medewerkers en aanhangers toegegeven wat zijn vijanden al jarenlang beweren: ,, de man is door en door corrupt". De krant noemde Bill en Hillary Clinton een onethisch en vulgair echtpaar omdat ze iedereen die ooit in hen geloofde, hebben bedrogen.In het Londense dagblad de Times schreef Lord William Rees-Mogg: ,,Clinton is in elk opzicht een morele bankroetier. Vanaf ‘Little Rock tot in het Oval Hous’, Clinton laat een spoor van stank, verdorvenheid en corruptie achter.” Hij merkt verder op, dat de ex-president bezeten is van macht en vrouwen, maar dat hij geen onderscheid weet te maken tussen goed en kwaad. Voordat Clinton president werd, toen hij nog in Arkansas woonde, zag hij de massale invoer van cocaïne via de luchthaven van Mena door de vingers. Er waren ook gevallen van giften, leningen en steekpenningen. Zijn vrouw, Hillary, werkte samen met corrupte collegae in een advocatenkantoor. Allerlei documenten zijn spoorloos verdwenen.

Verschillende leidende figuren in de Democratische partij zijn zich van Clinton gaan distantiëren. Hij bracht verschillende gewezen vrienden onherstelbare schade toe.   Hij liet het arrestatiebevel intrekken van de terrorist Abu Abbas, de man die in 1985 verantwoordelijk was voor de kaping van het cruiseschip Achille Lauro. Tijdens deze kaping werd de invalide Amerikaanse jood Leon Klinghoffer vermoord en in zijn rolstoel over boord gesmeten. Een zegsman van de Amerikaanse Ambassade in Tel Aviv vertelde dat Clinton het arrestatiebevel had ingetrokken na een verzoek van de voormalige PLO-terreurbaas Jasser Arafat. Opmerkelijk is ook dat de figuren die hem naar de top hebben geholpen waaronder David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski later in het openbaar zware kritiek op hem hadden. Clinton werd door de Monika Levinsky affaire, voor het aanzien van de hele wereld te schande gezet maar hij kon desondanks zijn ambtstermijn gewoon uitdienen.

Tijdens zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap stond de uitvoering van het doodvonnis op de rol van een man die in zijn jeugd was geopereerd vanwege een hersentumor waardoor hij de belevingswereld bezat van een kind van 7 jaar. Hij schafte zich een wapen aan,  en schoot iemand dood zonder te beseffen wat hij had aangericht. Na jaren van gevangenschap en gratieverzoeken, tekende Bill Clinton als gouverneur uiteindelijk het doodvonnis.De man werd geëxecuteerd, hij begreep niet eens wat er gaande was want hij wilde na de executie het toetje van zijn galgenmaal opeten!

De vrijmetselarij zag wel wat in hem vanwege zijn familiebanden met bepaalde samenzweerders. Zij gaven hem toen hij van school kwam een baan als assistent van senator J. William Fulbright in Arkansas. Zij schoolden hem aan de Georgtown Universiteit, een rooms onderwijsinstituut van de Jezuïten. Dit stond onder leiding van professor Carrol J. Quigly, een bekend lid van de Illuminatie die hem de beginselen van "Het Plan" bijbracht. Na een studie in Engeland aan de Oxford Universiteit, waar hij verder werd ingewijd in de plannen van de samenzweerders. Daarna werd hij door zijn superieuren naar de Yale Universiteit gestuurd, waar hij rechten studeerde..Uiteindelijk werd hij gouverneur van de staat Arkansas met hulp van David Rockefeller senior die hem later ook naar de "Top" lanceerde. In de Amerikaanse pers kreeg hij al snel de naam "Slick Willie" (Gladde Willem), wegens zijn talent voor politiek bedrog, sluwheid, misleiding en seksuele uitspattingen.

Het waren de Bilderbergers die Clinton tijdens een Bilderberg conferentie in Baden Baden in juni 1991 toestemming gaven een gooi naar het Amerikaanse presidentschap te doen. George Bush senior was weliswaar hun grote favoriet, maar als hij zou falen met zijn campagne dan hadden zij Clinton achter de hand.

In het boek “Their Livesvan Candace E.Jackson, staan een groot aantal details over het tiranniseren door de politieke machine van Bill en Hillary Clinton op medewerkers en anderen.  De feiten worden door het grootste deel van de media gemanipuleerd, verdraaid of geheel verzwegen. 

In het boek Blood Feud van de gezaghebbende auteur Edward Klein zegt Clinton een bloedhekel aan Barack Hussein Obama te hebben en hem meer te haten dan welke man ook op deze planeet. Dat zou “Slick Willy” zich eens hebben laten ontvallen tijdens een besloten bijeenkomst in het bijzijn van vrienden. Obama suggereerde tijdens de verkiezingscampagne van 2008 dat Clinton een racist zou zijn. Volgens Klein heeft Clinton hem dat nooit vergeven. Clinton heeft bovendien een hekel aan de manier waarop Obama hem sindsdien behandelt, schrijft Klein. "Ik kan er echt niet tegen hoe Barack me betuttelt wanneer hij tegen me spreekt. Soms zitten we enkel naar elkaar te staren, het voelt zo ongemakkelijk. Bovendien moeten we met het oog op de toekomst voortdurend om elkaars gunsten zitten vragen, en dat gaat zeer onaangenaam zijn. Volgens Klein is Obama ook niet bepaald een fan van de Clintons, schrijft Klein in zijn boek.

Clinton is niet alleen een aartsmisleider maar strooit ook regelmatig met onderscheidingen. Zo werd Vrijmetselaar Tony Blair  door hem op 13 september 2010 onderscheiden met de “Liberty Medal. De onderscheding is in het leven geroepen in 1988 om mensen te eren die zich hebben ingezet voor de wereldvrede, maar niet aan figuren die duizenden weduwen en wezen hebben achtergelaten in Irak. Blair was namelijk als premier van Groot-Btittannië van 1997 tot 2007 een van de grootste voorstanders van de oorlog tegen het bewind van de Iraakse dictator Saddam Hoessein in 2003.Vele Britse militairen sneuvelden of raakten gewond in de oorlog, iets wat Blair bijzonder kwalijk wordt genomen. Volgens de onafhankelijke website icasualties.org zijn 179 Britten in Irak omgekomen. Men beschuldigd hem er eveneens van mede verantwoordelijk te zijn voor de honderdduizenden doden in Irak en dat hij daarvoor voor een oorlogstribunaal zou moeten verschijnen. Blair zegt geen spijt te hebben van de Brits-Amerikaanse aanval op het Irak  "Ik kan geen spijt hebben van het besluit de oorlog te beginnen", schrijft Blair  "Wat ik wel kan zeggen is dat ik nooit had verwacht wat voor nachtmerrie het zou worden". Ondanks Blair’s rol in de oorlog in Irak is hij door Bill Clinton onderscheiden. Bill Clinton was ook aanwezig bij de oprichting van Blairs  “Faith Foundation”. 

Terug naar: Inhoud