Antisemitisme weer springlevend

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 2 februari 2010) (Laatste bewerking: 11 februari 2019)

 

Op 27 januari 2010 is herdacht dat op deze datum in 1945 het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, door een eenheid van het Sovjetleger op de Duitsers is bevrijd. Ook wordt op deze datum herdacht dat in de diverse concentratiekampen in totaal 6 miljoen Joden, duizendenzigeuners, gehandicapten en anderen door Hitlers moordmachines zijn omgebracht.Wat de Russen in Auschwitz-Birkenauaantroffen, schokte zelfs de soldaten die toch heel wat gewend waren door de veldtocht aan het Oostfront. In het kamp strompelden nog zoín 7560 uitgemergelde, uitgeputte gevangenen rond te midden van stapels lijken die te ziek waren bevonden voor transport naar de kampen in Duitsland. De weken voor de veroveringhadden de Duitsers namelijk nog ca 60.000 gevangenen uit Auschwitz naar kampen in Duitsland overgebracht. Bekend als de ďdodenmarsenĒ. Op het einde van de oorlog begonnen de naziís de kampen op te doeken in een poging hun wandaden te verdoezelen.

Click here to view the Auschwitz Album††

De IsraŽlische Minister voor Informatie en Diaspora Yuli Edelstein hield op 24 januari 2012 een toespraak op de International Holocaust Remembrance Day in het Europees Parlement en zei dat IsraŽl ervoor zal zorgen dat er nooit meer een nieuwe Holocaust zal plaatsvinden. Edelstein herinnerde zijn gehoor er aan dat tijdens de Wannsee Conferentie van 24 januari, 1942, 15 nazi-ambtenaren het lot van miljoenen Europese Joden verzegelden en er andere conferenties plaatsvonden die er alleen op gericht waren om manieren te bedenken om de Joden te elimineren. Zo was er ďde Conferentie van EvianĒ, een door de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt bijeengeroepen conferentie, waar 31 Westerse landen debatteerden om het probleem van Joodse vluchtelingen te behandelen. Ondanks de pleidooien van Joodse organisaties en de aanwezigheid van de internationale pers, bereikte de conferentie niets. De grote westerse democratieŽn maakten slechts symbolische gebaren. De meesten zeiden dat ze al meer dan genoeg Joden binnen hun grenzen hadden. Ook refereerde Edelstein aan de St.James Conferentie in Londen. In mei 1939 gaf de Britse mandaatregering het Witboek uit waarin de Joodse migratie naar het Heilige Land werd beperkt. Deze maatregel kostte ontelbare Europese Joden het leven.Volgens Edelstein is vandaag ďhet doel van de antisemieten hetzelfde Ė om de gemeenschappelijke menselijkheid van de Jood te ontkennen, om hem uit te sluiten, hem tot zondebok te maken. 70 jaar geleden werkte dit perfect.Ē

150 miljoen Europeanen zijn van mening dat IsraŽl een apartheidsstaat is en zelfs als een nazisysteem te werk gaat. De Knessetcommissie voor Immigratie en Diaspora heeft samen met buitenlandse ambassadeurs deze gegevens inzake antisemitische meningen over IsraŽl geŽvalueerd en besproken. 'Het gaat niet alleen om antisemitisme, maar om een judeofobie met de bedoeling om IsraŽl te demoniseren,' verklaarde de wereldberoemde professor Gustavo Daniel Perednik uit ArgentiniŽ. 'Buitenlandse regeringen die van zichzelf beweren dat ze het antisemitisme in hun eigen land bestrijden, zijn eigenlijk partners van de legende van de rituele moord tegen IsraŽl.' Mensen die in hun eigen land aan de zijde van IsraŽl staan, beleven volgens de Amerikaanse jurist Abraham Foxman aanvallen hoe IsraŽl gedelegitimeerd wordt. Het verzet tegen IsraŽl wordt steeds sterker en de zwijgende meerderheid wordt steeds zwijgzamer. Gidon Bachar, die de afdeling voor het bestrijden van het antisemitisme in het IsraŽlische Ministerie van Buitenlandse Zaken leidt, wees erop dat antisemitisme voornamelijk in democratische landen tot uiting komt. 'De politieke uitspraken om antisemitisme te bestrijden, zijn belangrijk. Maar zonder de inzet van de betreffende regeringen zal er niets veranderen. Wij moeten ingrijpen; want de Joodse gemeenschappen in Europa hebben hun vertrouwen in de Europese regeringen verloren.'

In onder meer Ierland, Noorwegen, Polen, Zweden, Frankrijk, TjechiŽ, Spanje, Griekenland, Hongarije, Duitsland en ItaliŽ krijgen de Joden openlijk op TV weer de schuld van zo'n beetje alles wat er mis gaat in de samenleving. Uit een analyse van schoolboeken blijkt dat Duitse schoolboeken al tientallen jaren lang heel veel IsraŽl-vijandig leermateriaal te vinden is. Daarbij wordt aan IsraŽl openlijk of subtiel de grootste schuld van het Midden-Oostenconflict gegeven, de Palestijnse kant wordt constant niet verantwoordelijk gehouden en als slachtoffer voorgesteld.

 

In 2015 werd een ambtenaar van de Europese Unieuit Malta beschuldigd van het verspreiden van antisemitische uitsrpraken en een aanval op een EU-medewerkster. Hij prees in een tirade de fascistische Italiaanse dictator Benito Mussolini en probeerde vrouw te wurgen, van wie hij abusievelijk aannam dat ze Jodin zou zijn. Hij zei: ďVuile JodinÖ Hitler had alle Joden moeten uitroeien, net zoals zij nu de Palestijnen uitroeien.Ē

Hermann Dierkes, leider van de Linker Partij in Duisburg, Duitsland, riep in april 2011 op verzet te plegen tegen wat hij Ďde morele chantage noemde van de zogenaamde Holocaustí. Dierkes postte ook een flyer op de website voorstellende een swastika (nazi-hakenkruis) die overgaat in een Jodenster en verzocht tevens om een boycot van IsraŽlische producten, etiketteerde IsraŽl als een Ďschurkenstaatí en een Ďaanstoker van oorlogen.í De laatste jaren is een tendens zichtbaar dat steeds meer figuren de omvang en zelfs het bestaan van de Holocaust ontkennen of proberen te minimaliseren. Ze beschuldigen de Joden er onder meer van de Holocaust te misbruiken om de wereld geld af te persen. Een onderzoek op de universiteit van het Duitse Bielefeld, blijkt dat maar liefst 42% van de Europeanen van menig is dat de Joden de Holocaust misbruiken om daar financieel beter van te worden. Jodenhaat triomfeert weer en kent vele gezichten.

Uit het jaarlijkse onderzoek van het Anti-Defamation League (ADL) blijkt niet alleen het antisemitisme wereldwijd enorm gestegen is, maar dat er ook een toename van geweld is geconstateerd. Daarnaast heeft het aantal rechtsradicale internetsites een record bereikt. Eind 2010 werden bijvoorbeeld in Duitsland 1872 neonazistische websites geteld, ongeveer achthonderd meer dan vijf jaar daarvoor. Volgens de gegevens van internetportal jugendschutz.de, verdrievoudigde het aantal neo-nazi-netwerken in ťťn jaar tot negentig. Rechts-extremisme neemt toe op het internet. Alleen al het aantal websites van de NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) nam met ongeveer 30 procent toe. De extremisten verspreiden hun haatdragende gedachtengoed ook via sociale netwerken als facebook en platforms als You Tube. Zelfs onschuldig klinkende kinderliedjes worden voorzien van nieuwe teksten die bolstaan van vreemdelingenhaat, antisemitisme en racisme. Dagelijks bezoeken ongeveer 10.000 internet gebruikers rechts-extremistische blogs en platforms.

 

In Europa heeft de Jodenhaat het hoogste niveau bereikt sinds de Tweede Wereldoorlog en blijkt vooral afkomstig uit de grote moslimgemeenschappen in landen zoals Frankrijk, Groot-BrittanniŽ, Duitsland, BelgiŽ, Nederland en de Scandinavische landen. In Denemarken worden bezoekende IsraŽliís door de IsraŽlische ambassadeur Arthur Avnon gewaarschuwd niet hun keppeltjes te dragen in het openbaar, en sieraden met een Davidsster te verbergen en zich te onthouden van een luid gesprek in het Hebreeuws. Avnon zei dat deze waarschuwing van toepassing is ďongeacht of de gebieden die de IsraŽlis bezoeken worden gezien als veilig of nietĒ. Lokale Joodse leiders bevestigden dat het steeds gevaarlijker wordt om gezien te worden als een Jood, en lieten doorschemeren dat het probleem voortkomt uit de groeiende islamitische invloed in de stad Kopenhagen.

Tijdens een onderzoek uitgevoerd onder Joden in negen Europese landen door het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA, Bureau voor Grondrechten), blijkt dat van de Joden in Frankrijk, BelgiŽ en Hongarije 40 tot 50 procent zei dat ze overwegen te emigreren omdat ze zich onveilig voelen. Deze cijfers zijn ook opgenomen in een jaarlijks onderzoeksrapport van het Jewish People Policy Institute aan de IsraŽlische Knesset. In het rapport wordt geconcludeerd, dat de Joden in Europa veel pessimistischer zijn over de toekomst dan ze willen toegeven, en dat de Joden op het hele continent zich bedreigd voelen. Volgens het rapport zou het Joodse leven in Europa zijn weer op een keerpunt staan. Sinds 1990 zijn meer dan 50.000 Franse Joden naar IsraŽl vertrokken.

Klik hier voor antisemitisme in Noorwegen

 

Zweden

 

Zweden is het eerste land na de Tweede Wereldoorlog waar Joden weer vluchten vanwege haat en geweld.De 700 mensen tellende Joodse gemeenschap van MalmŲ kreeg in 2009 niet minder dan 79 antisemitische incidenten te verduren. Daaronder brandbomaanslagen, fysiek en verbaal geweld. Circa 30 Joodse families vluchtten in 2009 uit MalmŲ, sommige naar Stockholm andere naar IsraŽl. Vrijwel alle Joodse jongeren willen weg, of zijn al weg.†† ďWanneer Joodse families naar IsraŽl willen vertrekken is dat niet onze zaakĒ aldus de burgemeester van MalmŲ daarbij de ware reden negerend. De grote moslimgemeenschap (20-25% van de bevolking) was het grootste deel verantwoordelijk voor deze incidenten. Het milieu waarin deze golf van racisme en geweld kon ontstaan, komt voor rekening van de media en de overheid in Zweden. De problemen in Zweden spelen echter al veel langer en hebben te maken met de opinie en houding ten opzichte van IsraŽl. Voor de Zweedse regering en overheden is het een uitgemaakte zaak wie verantwoordelijk is voor het voortdurende conflict in het Midden-Oosten.

 

In sommige delen van Zweden wordt de Holocaust niet meer onderwezen op de scholen, vanwege protesten van de moslims. Maar ook onderwerpen die te maken hebben met het Jodendom of IsraŽl zijn taboe op Zweedse scholen. De autochtone Zweden lijken onverschillig te staan tegenover het lot van de Joden. De mediaberichtgeving over IsraŽl is daar voor een deel debet aan. De grote Zweedse kranten maken bijna uitsluitend gebruik van Arabische correspondenten warbij de waarheid dikwijls ver te zoeken is. MalmŲ is geen incident, het is het logische gevolg van een jaranlang proces in Europa door anti-IsraŽl lobbyisten, de media en overheden.

Klik hier voor antisemitisme in Frankrijk

Spanje

 

De IsraŽlische ambassade in Madrid heeft een hele serie postkaarten met anti-Semitische teksten ontvangen van Spaanse schoolkinderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat op sommige Spaanse scholen kinderen worden geÔndoctrineerd met anti-Semitische en anti-IsraŽl ideeŽn. Sommige postkaarten droegen de tekst ďJoden doden voor geldĒ.ďVerlaat het land van de PalestijnenĒ enďGa ergens naar toe waar ze jullie wel accepterenĒ.Kaarten aan de ambassadeur Rafi Shotz luiden: ,,Hoeveel Palestijnen hebben jullie vandaag al vermoord?Ē en,,Mr.Ambassadeur u moet geen Palestijnse kinderen en ouderen vermoorden. Doet het u helemaal niets mensen te vermoorden? U moet Palestina verlaten.Ē Volgens de Spaanse Ambassadeur in IsraŽl Alvaro Iranzo behoren dit soort aanteigingen niet tot het standaard educatieve programma op Spaanse scholen, maar zijn de kaarten een privť initiatief.

TjechiŽ

In de Tsjechische stad Brno riep op 27 januari 2012 de islamitische haatprediker in maatpak LukŠö Vĕtrovec, in een preek op tot de vernietiging van de Joden en beriep zich daarbij op een historisch citaat. ,,Het uur van het laatste Oordeel zal niet eerder komen totdat jullie de Joden bestrijden. De Jood zal zich achter rotsen en bomen verstoppen. Dan zullen de rotsen en bomen roepen: īOh moslim, dienaar van Allah, er zit een Jood achter me verstopt. Kom en dood hem!Ē. De opname van de preek van de imam van Brno LukŠö Vĕtrovec was op internet gezet en had vooral onder Joden een storm van verontwaardiging veroorzaakt.

Vĕtrovec rechtvaardigde zichzelf ermee door te zeggen dat dit niet zijn eigen woorden zouden zijn, maar een overlevering, die zou worden toegeschreven aan de profeet Mohammed. Zijn preek bevatte echter nog meer antisemitische uitlatingen. En bovendien ontkende hij de Holocaust en de rechtmatigheid van de staat IsraŽl. Uit commentaren van veel Tsjechen was te vernemen, dat zulke tonen in de plaatselijke moskeeŽn en gebedshuizen helemaal niet ongebruikelijk zouden zijn. Tsjechische christendemocraten eisten daarop de opheffing van alle islamitische gemeenten met de motivering, dat de moslims de grondwettelijke principes van hun gastland niet zouden respecteren.

LukŠö Vĕtrovec

De imam van Brno zou zich tot zulke uitlatingen hebben kunnen laten verleiden, nadat de moefti van Jeruzalem, Muhammad Hussein, in een in begin januari 2012 gehouden toespraak met hetzelfde citaat het doden van Joden de religieuze plicht van moslims noemde. Ook de presentator, die de belangrijkste religieuze leider van het PLO-bewind in Ramallah, maakte zijn opvatting tegenover Joden duidelijk: ďOnze oorlog met de nakomelingen van apen en varkens is een oorlog van de religie en van het geloof.Ē Tijdens de tweede intifada gebruikte de ďBende van RamallahĒ diezelfde hadith om via de staatszender de bevolking ervan te doordringen dat het een islamitische plicht is om Joden te vermoorden. Dat dit soort oproepen van belangrijke moeftiís niet ongevaarlijk zijn, blijkt uit een onderzoek van het Israel Project; maar liefst 73% van de PLO-Arabieren staat achter deze hadith.

RoemeniŽ

Een Roemeens tv-station ligt onder vuur nadat het de presentatie van een antisemitisch Kerstlied heeft uitgezonden. De staatstelevisie TVR3 Verde, een kanaal gericht op landelijke gemeenschappen, begon haar uitzendingen op 3 december met een programma dat een kerstlied met antisemitische teksten omvatte. De Jewish Telegraphic Agency maakte de gruwelijke teksten woensdag bekend, waarin de tekst zat: ďDe kikes, verdomde kikes, de Heilige God zal de Kike niet laten leven, noch in de hemel noch op aarde, alleen als rook in de schoorsteenĒ. (Kike is een scheldnaam die wijst naar Joden) Een lokale waakhond groep schreef een klachtenbrief naar de Roemeense president Traian Basecu, ďhet is schandalig dat niemand in het publiek een standpunt innam tegen dit antisemitische kerstlied dat aanzet tot verbranden van de JodenĒ stond in de brief vermeld. Zij voegden eraan toe dat het ďabsoluut onaanvaardbaar is dat TVR3 geprobeerd heeft om de verantwoordelijkheid voor het toestaan van de uitzending te ontkennenĒ.

Polen

Ook in Polen zijn de uitingen van antisemitisme aan de orde van de dag en zelfs levensbedreigend voor de nog aanwezige Joden in dit land. Via internet en andere sociale media woedt een gemene oorlog van diepgewortelde haat tegen de Joden. Ze krijgen de schuld van alle Poolse problemen door de eeuwen heen. Volgens het Amerikaanse Berman Instituut leven er in Polen anno 2010 nog ca. 3200 Joden In 1939 aan de vooravond van WOII, woonden er ca. 3.3 miljoen Joden in Polen, waarvan ca. 3 miljoen tijdens de Holocaust werden vermoord. Polen is ťťn van de 28 lidstaten van de Europese Unie die voor een selectieve economische boycot van IsraŽlische producten heeft gestemd. Uit een peiling onder Poolse tieners van april 2013 blijkt dat 44 procent geen Joodse buren wenst. In juli 2013 nam Polen een wet aan die de Joodse rituele kosjere slacht verbiedt. De nog aanwezige Joden houden zich stil vanwege angst voor represailles.

Uit een enquÍte die in Polen ter gelegenheid van de Internationale holocaust-herdenking werd afgenomen, bleek dat drieŽnzestig procent (63%) van de bevolking gelooft dat er een Joodse samenzwering bestaat om het bankwezen en de wereldmedia te beheersen. Achttien procent houdt de Joden verantwoordelijk voor de dood van Christus, en dertien procent van de ondervraagden gelooft nog steeds dat de Joden christelijk bloed gebruiken voor rituele doeleinden. Vandaag de dag is antisemitisme meestal vermomd als vijandigheid jegens de staat IsraŽl, en dat kwam ook in de enquÍte naar voren: eenentwintig procent van de respondenten zei dat IsraŽl de Palestijnen net zo behandelde als Hitler de Joden van Europa. Vijfendertig procent zei dat IsraŽl zich door niets zou laten stoppen om zijn snode doelen te bereiken. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Center for Prejudice Research in Warschau onder een representatieve steekproef van Poolse burgers.

Griekenland

Mikis Theodorakis, de componist die bekend is geworden met de film Zorba the Griek, heeft internationaal furore gemaakt door begin november 2003 in een persconferentie te zeggen dat "Joden de wortel van het kwaad zijn". Hij maakte deze opmerking tijdens een promotietoer voor zijn nieuwe boek ĎWhere can I find my soul?í Volgens de Deutsche Presse-Agentur, de Atheense krant Kathimerini en andere uitgaven, maakte de componist een vergelijking tussen Grieken en Joden, twee volken uit de klassieke oudheid. "Wij zijn twee naties zonder broeders in deze wereld, wij en de Joden, alleen kennen zij Ďfanatismeí. "De Grieken hebben het voorrecht grote mensen te eren als Pericles. De Joden hebben volgens hem alleen maar Abraham en Jakob, die hij ďschaduwenĒ noemt. Daarnaast beschuldigd hij de Joden ervan de wortel van het kwaad te zijn. De beschuldigingen van antisemitisme aan zijn adres deed hij af met Ďlastertaalí.

Mikis Theodorakis

In 2013 werd een aanzienlijke stijging van het aantal antisemitische incidenten in Griekenland geconstateerd, vooral door neonazistische groepen. Onder de incidenten in Griekenland waren verklaringen van prominente figuren die ontkende dat de holocaust ooit heeft plaatsgevonden, net als de ontheiliging van Joodse graven en monumenten. Deze nieuwe golf van antisemitisme in Griekenland is evenzeer door de onlangs ontbonden Golden Dawn-partij gevoed als leiders van de Grieks-orthodoxe kerk, die antisemitische retoriek en argumenten als vanzelfsprekendheid blijven gebruiken.

Hongarije

In de plaats Eger in Hongarije is de Joodse acteur Szťkhelyi Jůzsef tot "persona non grata" verklaard. In een ďgelektĒ bericht van een vergadering van het Culturele Comitť in Eger, staat dat in deze bisschoppelijke residentie, zij die er een ďverschillendeĒ politieke oriŽntatie op na houden, niet getolereerd hoeven te worden en dat dit ook betrekking heeft op Joden. Een lid van het comitť sprak de woorden: "BŁdŲs zsidů" dat ďstinkende JoodĒ betekend. De leider van het Culturele Comitť barste daarop in schaterlachen uit. De leider van deze verachtelijke club is lid van de regeringspartij in Hongarije, Fidesz/KDNP. Volgens regeringswoordvoerders is in Hongarije geen plaats voor discriminatie van minderheden. Maar geen enkel lid van de regering protesteerde tegen deze vorm van smeerlapperij.

Op 14 december 2012 stak tijdens een anti-IsraŽl demonstratie voor het Hongaarse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het onafhankelijk Hongaarse parlementslid Balazs Lenhardt een IsraŽlische vlag in brand. Andere demonstranten schreeuwden antisemitische slogans zoals ďVuile JodenĒ en ďRot allen op naar Auschwitz.Ē Lenhardt werd op de avond van de demonstratie door de politie van Boedapest aangehouden. Het Hongaarse Buitenland Ministerie veroordeelde ďde beschamende, ophitsende uitspraken als beledigend voor een minderheid,Ē evenals het verbranden van de vlag van IsraŽl die door het ministerie wordt beschouwd als ďeen daad bedoeld voor het aansporen tot haat tegen een land, tegen een natie,Ē schreef Politiek. Lenhardt is een voormalig lid van de radicale nationalistische partij Jobbik. Deze partij staat bijzonder kritisch tegenover IsraŽl en zijn leden hebben een lange geschiedenis van tot haat opruiende en controversiŽle uitspraken omtrent kwesties betreffende de Holocaust en de Joodse staat, evenals tegen Roma en Sinti (zigeuners) en homoseksuelen van zijn land.

Hongarije2aVlagverbranding door Balazs Lenhardt in Hongarije

Dit is niet het eerste incident in Hongarije waarbij een IsraŽlische vlag werd verbrand. De IsraŽlische vlag ging in januari 2004 in vlammen op in Boedapest, waar ultrarechtse elementen gele Davidsterren droegen en het Arpad-kruis uit de nazi-tijd. De sympathie voor Hitler galmde door het land.

Hoe zeer het antisemitisme in opmars is in Hongarije mag blijken uit onderstaande poster. De poster laat een figuur zien in uniform, gelijkend op dat van de SS die een Jood bij zijn haar vasthoudt. De Jood ziet er afzichtelijk uit, zijn hoofd misvormd en een hoekige neus. De datum van de poster is maart 2012 en met duizenden over heel Hongarije verspreid. Zo begon het ook allemaal in Hitlers Duitsland en kondigde het begin aan van de Jodenvervolging.

Het aantal antisemitische incidenten is in 2013 verdubbeld in vergelijking met2012. Het gaat om gewelddadige aanvallen op lokale Joden, ontheiliging van Joodse begraafplaatsen, openbare antisemitische gezangen en de verbranding van de IsraŽlische vlag. Yaakov Hagouel van de World Zionist Organization noemde het feit dat Joden nog steeds met deze intense haat worden geconfronteerd Ďontzettendí.

Antisemitische poster In Hongarije.

Oostenrijk

In Oostenrijk stond in 2009 de 14 jarige IsraŽlische Daria Strenikov die goud had gewonnen bij de wereldkampioenschappen schermen voor jongeren, tevergeefs op het podium te wachten op het IsraŽlische volkslied ĎHatikwaí. Strelnikov en haar teamgenoten besloten vervolgens zelf het volkslied te zingen en werden bijgestaan door haar coach en sommige mensen in het publiek. Beluister de Hatikwa. ( watch the video )

In oktober 2012, verbrandden leden van de Jobbik partij naar verluidt een IsraŽlische vlag voor een synagoge van Boedapest. Het parlementslid Marton Gyongyosi van Jobbik veroorzaakte heel wat opschudding na de regering voor te stellen om Hongaarse Joden op een lijst te zetten die een ďbedreiging voor de nationale veiligheidĒ vormen.

In augustus 2012 schreeuwden Hongaarse voetbalfans antisemitische slogans en jouwden toen het IsraŽlische volkslied weerklonk tijdens een voetbalmatch werd gespeeld tussen IsraŽl en Hongarije in Boedapest.

ItaliŽ

In ItaliŽ verklaarde de vermaarde linkse filosoof Gianni Vattimo zelfs dat hij het antisemitische propagandawerkje 'De Protocollen van de Oudsten van Zion' had 'geherevalueerd' en dat hij nu van mening was dat het nog altijd populairste boek in de islamitische wereld -samen met Hitlers 'Mein Kampf'- grotendeels de waarheid weerspiegelt over de Joden. De grootste synagoge in Rome, ťťn van de oudste ter wereld, lijkt inmiddels op een militaire vesting. Talloze bewakers, metaaldetectoren en politie agenten zijn nodig om de Joden te beschermen tegen het toenemende antisemitische geweld. Om dezelfde reden hebben Joodse scholen tralies voor hun ramen moeten plaatsen en worden ook zij beschermd door bewakers, bodyguards en camera's. In ItaliŽ roept een anti-Semitische website op Joodse professors op een ďZwarte lijstĒ te plaatsen. Een IsraŽlische student aan de Universiteit van Turijn, Amit Peer, zei tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera dat ďde Joden in ItaliŽ hun identiteit verbergen om niet het slachtoffer van agressie te wordenĒ. De IsraŽlische attachť Shai Cohen werd op de Universiteit van Pisa tijdens een toespraak door studenten aangevallen en uitgescholden voor ďslachterĒ. De IsraŽlische ambassadeur,Ehud Gol moest de Universiteit van Florence uitvluchten na een gelijksoortig incident.

Varkenskoppen gestuurd naar IsraŽlische ambassade in Rome

Dozen met varkenskoppen werden in Rome naar de IsraŽlische ambassade en de synagoge van de stad gestuurd, meldden de Italiaanse media afgelopen zaterdag. De pakket, opgestuurd naar de ambassade in de rijke wijk Parioli van de Italiaanse hoofdstad, werd onderschept door de politie nadat andere, soortgelijke pakketten waren verzonden naar de synagoge en het Joods Museum van Rome. Bomexperts die met spoed naar de plaats van het gebeuren waren gestuurd ontdekten de gruwelijke koppen, waarvan zij geloven dat ze van een slachthuis kwamen. Een brief in de pakketten bevatte denigrerende opmerkingen over de Holocaust en verwijzingen naar Theodor Herzl, die beschouwd wordt als de grondlegger van het moderne politieke zionisme. De pakketten werden begeleid door de verschijning van verse graffiti in een buitenwijk van Rome zaterdag waar stond te lezen ďHolocaust fakeĒ en ďAnne Frank leugenaarĒ. De Burgemeester van de stad was er snel bij om de antisemitische incidenten te veroordelen. Integratie Minister Cecile Kyenge beloofde degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn op te sporen. (INN) 

Europeanen en ook Nederlanders hebben er geen enkel probleem mee te zeggen en te schrijven dat de Joodse staat IsraŽl moet verdwijnen. Juist dit streven kan en zal er enkel en alleen toe leiden dat de hele wereld in een nieuwe, verwoestende oorlog wordt gestort. Joden beginnen in steeds grotere aantallen het almaar fascistischer wordende Europa te ontvluchten. Net als in de jaren '30 weigeren ook nu verreweg de meeste mensen te geloven dat het mogelijk is, maar voor sommigen is het al een tijdje zonneklaar waar dit naar toe gaat: Holocaust nummer 2, een nieuwe poging om de Joden uit te roeien.

 

In de hele islamitische wereld wordt al jarenlang dag in dag uit in kranten, weekbladen, schoolboeken, radio- en tv-uitzendingen, preken van imams, in lessen op school en aan universiteiten een onvoorstelbare hoeveelheid anti-joodse propaganda van de ergste soort over honderden miljoenen hoofden uitgestrooid. Ook in talloze cartoons, die soms regelrecht zijn overgenomen uit de anti-joodse pers van de Nazi-tijd, wordt een beeld van het Joodse volk gecreŽerd dat in negativiteit zijn weerga niet kent.In tal van PLO-schoolboeken wordt kinderen jaar in jaar uit geleerd dat het een heilige plicht is het Joodse volk te vernietigen omdat Joden als Satanskinderen zich tegen Allah verzetten en tegen de mensheid en de islam complotteren. En al dit lesmateriaal wordt door Europa zwaar gesubsidieerd.

Ook de verhalen waarin IsraŽl wordt beschuldigd van het ontvoeren van kinderen voor het stelen van hun organen, winnen aan populariteit. In september 2009 beschuldigde de Zweedse krant ďAftonbladetĒ het IsraŽlische leger ervan organen van omgekomen PLO-Arabieren te hebben verhandeld. Als Ďbewijsí voerde de linkse anti-IsraŽlische activist Donald Bostrom aan dat de IsraŽlische overheid in 1992 wegens een tekort aan donororganen een campagne voerde voor orgaandonatie en dat er tijdens deze campagne jonge Arabieren verdwenen en later weer in hun dorpen werden afgeleverd, Ďdood en opengesneden.í Een woordvoerder van het IsraŽlische ministerie noemde het stuk Ďschaamteloos racistischí en nergens op gebaseerd. Op verschillende websites in de OekraÔne circuleert het bloedsprookje dat IsraŽl de afgelopen twee jaar 25.000 kinderen uit de OekraÔne zou hebben ontvoerd om ze te gebruiken voor handel in organen. De kinderen zouden onder het mom van adoptie naar IsraŽl zijn gebracht, om daar de Ďorgaanvoorraadí aan te vullen.De grove beschuldiging kwam uit de koker van een OekraÔense schrijver en filosoof, tijdens een pseudo-wetenschappelijke conferentie in KiŽv. De OekraÔne wordt de laatste jaren overspoeld door een golf van antisemitisme.Het land kent trouwenskent een lange geschiedenis van Jodenhaat en Jodenvervolging. Vanaf de 8ste en 9de eeuw zijn ze met regelmaat geconfronteerd met pogroms. In de Holocaust zijn meer dan anderhalf miljoen OekraÔnse Joden omgebracht.

Op You Tube verscheen een filmpje waarin een Amerikaan beweerde dat de IsraŽliís alleen maar naar HaÔti waren gekomen om de organen van de HaÔtiaanse kinderen te stelen. Ook het PLO-bewind beschuldigd IsraŽl regelmatig van het stelen van organen van hun kinderen. Al deze valse beschuldigingen worden niet alleen door de Arabische media overgenomen maar vinden ook hun weg in de internationale media. Eind 2008 weigerde Egypte op basis van dit soort beschuldigingen IsraŽlische doctoren toe te laten op een medische conferentie. Dr. Hamdi Al-Sayed, hoofd van de conferentie vertelde de fabel dat IsraŽlische doctoren dit zelf zouden hebben toegegeven, en daarom medeschuldig zijn.

Dwaalgeest Roger Waters

Ook niet vies van een flinke portie antisemitisme is Roger Waters voormalig lid van Pink Floyd. Ook schuwt hij de leugen niet zoals blijkt uit zijn toespraak op 29 november 2012 voor de Algemene Vergadering van de VN. Volgens Waters maakt IsraŽl zich schuldig aan een aantal internationale misdaden, zoals apartheid en etnische zuivering.Hij spreekt over PLO-rechten, over de belangrijke rol van internationale activisten, over medeplichtige regeringen en hij citeert Bob Dylan's "The times they are a-changin'". Ook beweert deze dwaalgeest dat de terreurbeweging Hamas uit is op vrede met IsraŽl. Ieder wiens geest niet is verduisterd voor de waarheid weet dat deze doodscultuur streeft naar totale vernietiging van IsraŽl. Dat doel staat te lezen in het zesendertig artikelen tellende handvest uit 1988. Hamas is doordrenkt van haat en racisme. Dat staat centraal in de ideologie van Hamas. Het gaat hen maar om ťťn ding: oorlog en terreur tot de staat Israel vernietigd is en alle Joden zijn gedood. Om dit bereiken wordt geen enkel middel geschuwd.

Tijdens een optreden in BelgiŽ choqueerde hij een deel van het publiek met antisemitische uitspraken. Onder het concertthema Ďdictatoriale regimesí liet Waters een opblaasvarken op daarop een davidster geprojecteerd. Geschokte muziekliefhebbers merkten op dat er ook een tijdlang een silhouet van een man geprojecteerd werd die de nazigroet brengt. Waters zong ondertussen het lied ĎIn the Fleshíí waarin hij Joden uitmaakt voor uitschot. Waters droeg zelf een dictatoroutfit die verdacht veel leek op een naziuniform en schoot aan het eind van het liedje het varken met een replica machinegeweer aan flarden.

Waters tijdens zijn toespraak

Het Simon Wiesenthal Centrum heeft de 10 ergste uitbraken van antisemitisme in 2014 gerangschikt. De nummer 1 plaats ging naar een arts in BelgiŽ, die weigerde om medische zorg te bieden aan een 90-jarige joodse vrouw met een gebroken rib. Hij vertelde haar zoon, die om de zorg had gevraagd: ďStuur haar een paar uur naar Gaza, om te zien wat daar gebeurt. Ik kom nietĒ, en hij hing vervolgens op.

Jodenhaat onder Arabische kerkleiders

De Grieks-orthodoxe aartsbisschop in IsraŽl, Attalah Hanna, een ĎArabische christen!í, noemde enige tijd geleden Hamaszelfmoordterroristen volkshelden waarop men trots mag zijn: ,,Ze plegen geen zelfmoord zoals sommigen zeggen, en ze plegen ook geen terreur zoals anderen beweren, maar ze strijden tegen de bezetting.Ē Ze verheerlijken de Ďheilige oorlogí van de moslimterroristen. Hanna vindt dat christenen zich bij de moslims moeten aansluiten om ĎPalestinaí te bevrijden van de Middellandse zee tot aan de rivier de Jordaan.Ook roept hij alle kerken in de wereld op het stilzwijgen te verbreken. ,,de kerken moeten hun stem laten horen tegen het barbaarse optreden van IsraŽl. Wij roepen de christenen in de wereld op de Palestijnen te ondersteunen in hun strijd tegen de IsraŽlische brutaliteit. Het is de plicht van iedere kerk mee te werken in de strijd tegen onrechtvaardigheid.Ē Ook geven ze IsraŽl de schuld van de massale uittocht van christenen maar in werkelijkheid is het PLO-bewind hier verantwoordelijk voor.

De etnische zuivering van christenen in deze gebieden is gigantisch. Bethlehem en Nazareth, van oudsher christelijke plaatsen, zijn nu praktisch geheel islamitisch. In 1948 was 80% van de inwoners van Bethlehem christen, in 1995 nog 62% en vandaag is dat minder dan 20%. 80% is moslim. In alle gebieden maken de christenen nog maar 2.4% uit van de bevolking. Twee miljoen christenen zijn de laatste 20 jaar het Midden Oosten ontvlucht vanwege vervolging, verkrachting en moord. En de kerkelijke leiders; die geven IsraŽl de schuld van deze massa-immigratie. De geschiedenis heeft geleerd dat de christenen in plaatsen die door IsraŽl aan het bewind in Ramíallah zijn overgedragen, met islamitische terreur te maken kregen. Bethlehem en andere plaatsen zijn daar een schrijnendvoorbeeld van.

De christelijke leiders in IsraŽl geloven niet alleen dat Godís verbond met IsraŽl niet meer van toepassing is, maar noemen ook het geloof in een letterlijke eindtijd zelfs Ďketterijí. Munib Younan van de Evangelische Lutherse Kerk in Jeruzalem vindt dat de Luthersen Ďalle christenen moeten waarschuwen tegen de valse leer, dat de grote wereldrampen, oorlogen en plagen genoemd in het Bijbelboek Openbaring letterlijk zullen gebeuren.í

Munib Younan met PLO-baas Abu Mazen (Mahmoud Abbas). Twee handen op ťťn buik!

Ook het Vaticaan beschuldigd IsraŽl in een vrijgegeven document ervan verantwoordelijk te zijn voor de exodus van christenen uit de gebieden die onder controle van het PLO-bewind staan en zelfs voor de vlucht van christenen uit het hele Midden-Oosten. Het document is de uitkomst van een bijeenkomst van bisschoppen in oktober 2009 waarin is gesproken over de minderheid van christenen in het MO. Van de deelnemers kwam het merendeel uit het Midden-Oosten en zeiden dat de IsraŽlische Ďbezettingí van Arabisch land, de oorzaak is van het verdwijnen van de christenen. Zij beweren dat wanneer deze bezetting zou worden opgeheven, de radicale islamitische groepen hun aanhang zouden verliezen en dat dit de zaak van de christenen ten goede zou komen. Het Vaticaan weigerde zich van het rapport te distantiŽren en meldde dat de bisschoppen in het Midden-Oosten echt wel weten waar ze over praten.

Antisemitisme in Zuid-Amerika

 

Vooral in Zuid-Amerika viel een beangstigende stijging van antisemitische incidenten waar te nemen.De Venezolaanse dictator Hugo Chavez blijkt zich van dezelfde anti-Semitische retoriek te bedienen als de Nazi's in de dertiger jaren van de vorige eeuw om het Duitse volk op te hitsen tegen de Joden. Chavez vergelijkt in zijn toespraken voor de nationale televisie de 'Zionisten' met de Nazi's, en impliceert voortdurend dat 'de afstammelingen van degenen die Christus kruisigten' alle rijkdom in de wereld bezitten - een bekende onzinbeschuldiging die vrijwel altijd gebruikt wordt door degenen die de Joden en/of hun land IsraŽl willen demoniseren. Tijdens de operatie van het IsraŽlische leger tegen de terreurbeweging Hamas in Gaza in januari 2009, wees Chavez de IsraŽlische ambassadeur uit en versterkte met de Iraanse demagoog en jodenhater Mahmoud Ahmadinejad. De situatie voor Joden in Venezuela begint steeds nijpender te worden en in de door de staat gecontroleerde media verschijnen regelmatig artikelen waarin wordt opgeroepen om alle Joden het land uit te zetten.

 

Hugo Chavez-Mahmoud Ahmadinejad, dikke vrienden

 

De schandalige wijze waarop de Joden in onze tijd wereldwijd worden zwart gemaakt is alleen maar te vergelijken met Nazi-Duitsland op zijn ergst. Steeds meer mensen lijken vatbaar voor de slinkse, kwaadaardige manier waarop IsraŽl voortdurend wordt gedemoniseerd. Hierdoor is er opnieuw een voedingsbodemontstaan voor het herleven van de duivelse fantasieŽn van het Derde Rijk.

De wereld wordt overspoeld met informatie waarin leugens voor waarheid worden verkocht en waarin een gloeiende haat jegens de Joden wordt gepredikt. In 1988 maakte de Bisschop van Canteburry ter gelegenheid van "Kristalnacht" een korte opmerking: "als er geen antisemitisme van de kerken had bestaan, was er geen holocaust geweest." Men hoeft dus niet echt verbaasd te zijn over de golven van antisemitisme die Europa vandaag overspoelen.

Antisemitisme op Amerikaanse universiteiten.

 

Ook op links georiŽnteerde Amerikaanse universiteiten heerst een uiterst zorgelijke anti-IsraŽl sfeer. Zo stemde een grote meerderheid van de studentenraad aan de Davis University in CaliforniŽ voor het terughalen van investereingen in bedrijven die iets te maken hebben met de zogenaamde ĎIsraŽlische bezettingívan Palestijns land. Dat anti-IsraŽl gelijkstaat aan antisemitisme blijkt uit de hakenkruizen die tijdens demonstraties werden getoond, en die op de deuren van Joodse studenten werden gekalkt. Ook studenten van andere Californische universiteiten sloten zich aan bij de boycot-actie, zoals de Stanford University en de Berkeley University. Ook hier werden hakenkruizen op de deuren van Joodse studenten getekend. Er bestaat een duidelijk verband tussen de IsraŽl boycot en antisemitisme. De angst onder de Joodse studenten neemt hand over hand toe. Dit leidt ertoe dat steeds minder studenten openlijk aan pro- IsraŽlische activiteiten durven deelnemen. Wat vroeger alleen bij extremistische randgroeperingen voorkwam is vandaag breed aan de orde.

 

Ook de Occupy Wall Street beweging maakt zich schuldig aanantisemitische uitbarstingen en protesten tegen de staat IsraŽl en maken volgelingen van deze beweging van de gelegenheid gebruik Joden de schuld van alle misŤre in de wereld te geven. De "Occupy Boston" tak van de Amerikaanse sociale beweging "Occupy Wall Street" bestormde op 4 november 2011 het IsraŽlische consulaat in Boston. De media negeerden het incident bijna geheel. Eerdere antisemitische uitbarstingen bij "Occupy" demonstraties werden door de media en de activisten afgedaan als acties van een kleine minderheid van "dwazen". Maar de mars naar het IsraŽlische consulaat in Boston was een gesanctioneerde gebeurtenis, vermeld in de officiŽle lijst op de website van 'Occupy Boston'. De organisatie noemde de mars naar het consulaat een reactie op IsraŽls onderschepping van de nieuwste 'humanitaire' Gazavloot, die probeerde om de maritieme blokkade van de door Hamas geregeerde Gazastrook te breken.

 

Straatactie tegen IsraŽl in New York City, 27 januari 2010. Honderden strookjes Kill Jews worden uitgestrooid in de straten van Brooklyn. Let wel: er staat niŽt Kill Zionists of Kill Israelis, maar Kill Jews.

Een aantal activisten wist in te breken in de lobby van het IsraŽlische consulaat, waar op dat moment niemand was, omdat de Joodse shabbat al was begonnen. Kade Ellis, de organisator van Occupy Boston die een minutieus verslag publiceerde van de gebeurtenissen, schreef op haar Twitter-account: "Geen dubbeltje meer! Zelfs geen stuiver! Geen geld meer voor IsraŽls misdaden!" De Amerikaanse senator Scott Brown van Massachusetts gaf een verklaring uit, waarin hij de mars naar het IsraŽlische consulaat krachtig veroordeelde. "Deze groep demonstranten heeft een giftige boodschap die duidelijk moet worden weerlegd", zei Brown. "Het was schokkend om de demonstranten anti-IsraŽlische slogans te horen zingen als steun aan de door terroristen gesteunde intifada, die zoveel ellende en dood in IsraŽl heeft veroorzaakt." Het incident werd bijna volledig genegeerd door de belangrijke media.

Dat de huidige demonisering van IsraŽl leidt tot toenemende wereldwijde jodenhaat en antisemitisme mag duidelijk zijn. Door allerlei lastercampagnes denken mensen dat IsraŽl hetzelfde doet als wat de naziís deden. Europa is onverminderd een broeinestvan antisemitisme en nazistische sympathieŽn. De eeuwenoude antisemitische stereotypes blijken erg hardnekkig.í Kom laten we de Joden de schuld geven van alle ellende in de wereldí.

Het antisemitisme werd de voedingsbodem van het nazisme. In "Mein Kampf" sprak Hitler zich duidelijk uit voor een racistische politiek die in hoofdzaak tegen de joden gericht was. Hitler besloot zijn politiek testament, opgesteld 24 uur voor zijn dood, als volgt: ,,boven alles beveel ik de regering en het volkÖzich meedogenloos te verzetten tegen het vergif van alle naties, het internationale jodendom.Ē Deze woorden krijgen in onze tijd, opnieuw een vervolg. Het nazi verleden van de collaborerende regimes in het voormalige Oostblok, galmt niet alleen nog steeds na, maar heeft een nieuwe voedingsbodem gevonden, net als in de rest van Europa. De fans van Hitlers moordmachine laten zich steeds nadrukkelijker horen en dat belooft weinig goeds voor de toekomst.

De wereld heeft met het herstel van de staat IsraŽl, een nieuwe voedingsbodem gevonden voor het verspreiden van haat.Het oude Joodse volk wordt nog steeds bedreigd, beledigd en vernederd. Het antisemitisme/antizionisme verspreidt zich als een kankergezwel over Europa en de rest van de wereld. In diverse landen leren kinderen niets meer over de verschrikkingen van de Tweede Wereld Oorlog. Begin november 2009 publiceerde de Britse krant Daily Mail een zeer schokkend onderzoek waaruit blijkt dat veel Engelse kinderen tussen de 9 en 15 jaar denken dat Adolf Hitler een Duitse voetbalcoach was en het vernietigingkamp Auschwitz tijdens de tweede Wereldoorlog dienst deed als pretpark. Uit het onderzoek, verricht onder 2000 kinderen door het Erskine fonds voor oorlogsveteranen, blijkt verder dat 1 op de 20 kinderen denkt dat de term Holocaust slaat op de feestvieringen aan het einde van de oorlog.

Het is ronduit beschamend, dat juist in Europa, waar de holocaust plaatsvond, de anti-IsraŽl stemming weer bijzonder sterk is. Wat is het nog geleden dat in Europa volgepakte veewagons met Joden richting de vernietigingskampen vertrokken. Een massaslachting waar Europa niets van heeft geleerd want opnieuw worden de vlammen van het antisemitisme aangewakkerd. Antisemitische emoties worden gecreŽerd en losgelaten als een virus door Jodenhaters en het verspreidt zich via daarvoor ontwikkelde propaganda- communicatietechnieken, demagogen, journalisten en schrijvers in de staatsmedia: tv, radio en kranten en tegenwoordig met de moderne technieken zoals internet, blogs, Facebook en Twitter. Propaganda is eigenlijk niets anders dan het hersenspoelen van mensen. Het kan mensen aanzetten tot blinde haat tegen Joden en demonisering van de staat IsraŽl.

(*)Zelfs gerespecteerde wetenschappers als Noam Chomsky en Norman Finkelstein; beide Amerikanen worden in IsraŽl beschouwd als antisemitische Joden. Prof. Dr.Finkelstein is de zoon van een Holocaustoverlevende, en als politicoloog verbonden aan de DePaul-university in Chicago. Hij zei over IsraŽls militaire actie ĎGegoten Loodí in 2009 als antwoord op duizenden raketten van Hamas: ĎIsraŽl begaat in Gaza een Holocaust.í Een Holocaust is het op systematische wijze uitroeien van een etnische groep. In de geschiedenis van de mensheid waren het steeds weer de Joden, die men wilde uitroeien. En dat alleen op basis van het feit dat ze bestonden. Het is overbodig te zeggen dat het gelijkstellen van IsraŽlische soldaten aan Naziís niet alleen absolute onzin is, maar ook puur antisemitisme.

Anti-IsraŽl activist Norman Finkelstein

Chomsky, een alom gerespecteerde hoogleraar linguÔstiek en filosofie aan het Amerikaanse MIT-College, geeft openlijk uiting aan zijn sympathie voor de terreurbeweging Hezbollah in Libanon. Na de Libanonoorlog in 2006, sloot hij zich zelfs aan bij sympathisanten van deze terreurbende om vanaf de grens stenen te gooien naar IsraŽl. Onvoorstelbaar, een prominente Joodse professor die, als het aan hem ligt, IsraŽl zou willen stenigen tot de dood erop volgt en verlangt naar de dag dat IsraŽl niet meer bestaat. Zowel Finkelstein als Chomsky zijn bij lange na niet de enige Joden, die voortdurend op agressieve wijze tekeer gaan tegen IsraŽl. In liberale kringen vinden de opvattingen van beide mannen overal ter wereld bijval. Het fenomeen dat Joden alles doen om het Joodse volk schade te berokkenen, is niet nieuw.(*) Uit www.Israeltoday.nl juli/augustus 2013.

Terwijl de oude generatie antisemieten iedere gelegenheid aangrijpen om Gods volk te vervloeken, is er alweer een nieuwe generatie haters bezig hun rol op het wereldtoneel over te nemen, gevoed door overheden en journalisten die dag en nacht geciteerd worden door de vijanden van IsraŽl.Volgens het Simon Wiesenthal Centrum is er nu meer antisemitisme dan voor de Tweede Wereldoorlog. De wereld wordt overspoeld met bronnen waarin leugens voor waarheid worden verkocht en waarin een gloeiende haat jegens de joden wordt gepredikt. Het antisemitisme is in feite een opstand tegen God.

Luchthaven Belgrado: 'Goede vlucht naar Palestina'?!

Begin september veroorzaakte een medewerkster van de luchthaven van Belgrado in ServiŽ voor opschudding, toen zij de oproep deed aan de passagiers om zich naar uitgang C3 te begeven voor hun vlucht naar 'Palestina'. Ze deed de oproep tweemaal, aldus een van de IsraŽlische passagiers. 'Ik kon mijn oren niet geloven. Ik vroeg verschillende mensen of ik de oproep goed had verstaan. Ikzelf en nog een andere IsraŽli gingen naar de balie en eisten dat ze de vlucht aankondigen als naar IsraŽl, en niet naar Palestina.' De medewerkster bleef echter benadruken dat de vlucht naar Palestina zou gaan, en niet naar IsraŽl. De IsraŽlische passagiers weigerden vervolgens in te stappen totdat het grondpersoneel de oproep herriep en corrigeerde en bood men de IsraŽli's excuses aan. Emmanuel Nachshon, de woordvoerder van het IsraŽlische Ministerie van Buitenlandse Zaken zei: 'Het is ondenkbaar dat een medewerker van een luchthaven die een microfoon in handen heeft, op zo'n tartende en bedrieglijke manier kan proberen de werkelijkheid te veranderen.'

De IsraŽlische ambassadeur in ServiŽ, Alona Fisher-Kamm, nam later contact op met de president-directeur van Air Serbia, die naar verluidt geschokt en verbijsterd was over het incident. 'Dit politieke standpunt geeft niet het standpunt van het bedrijf weer,' benadrukte hij, en hij bood uitgebreid excuses aan Fisher-Kamm aan. Air Serbia heeft geŽist dat de luchthavenautoriteiten in Belgrado de medewerkster disciplinair straffen voor het schaden van de reputatie van de luchtvaartmaatschappij. Dat de medewerkster in kwestie heel bewust IsraŽl probeerde te demoniseren, mag duidelijk zijn. Dit soort gebeurtenissen komen vaker voor want in maart 2016 kreeg een IsraŽliŽr in BelgiŽ te horen dat IsraŽl niet bestaat.

ĎIsraŽl bestaat niet.Het is Palestinaí

Brussel werd op dinsdagochtend 22 maart 2016 rond acht uur opgeschrikt door zelfmoordaanslagen op de luchthaven van Brussel (Zaventem) en op het metrostation Maalbeek in het hart van de regeringswijk. De aanslagen waren het werk van aan ISIS verbonden moslimbarbaren. Op het vliegveld vielen veertien doden, in de metro twintig. Ook vielen er minimaal 187 gewonden. Bij de aanslagen raakten verschillende mensen uit IsraŽl gewond. Eťn persoon was er zo erg aan toe dat hij in een kunstmatige coma werd gehouden. Een Joodse vrijwilliger belde het crisiscentrum om te informeren hoe hij enkele IsraŽlische slachtoffers kon repatriŽren naar IsraŽl. De IsraŽlische overheid wilde hem op 30 maart met een speciaal vliegtuig ophalen voor verdere behandeling in Israel. Toen een vrijwilliger van het Joods CoŲrdinatiecentrum in Antwerpen hierover belde met het crisisnummer van Binnenlandse Zaken en de situatie uitlegde, kreeg hij te horen dat Israel niet bestaat. 'Het is Palestina, meneer,' hoor je de telefonist zeggen, die zichzelf bekendmaakt als Zakaria.

 

IsraŽl bestaat niet. Het is Palestina.

 

Het is nauwelijks te geloven dat een medewerker van het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken dit zelfs meerdere keren herhaalde. Hoezo vroeg de beller ďKent u dan IsraŽl niet maar enkel Palestina?Ē Waarop Zakaria antwoordde:ďIk weet dat de Joden naar daar trokken, dat Palestina hen daar heeft opgevangen en dat er een oorlog uitbrak tussen IsraŽl en Palestina. En de bezettingÖ dat is wat natuurlijk op het nieuws isÖ Dus, zij willen terug naar Palestina reizen en vragen of ze daar een bewijs van kunnen hebben? De familie van het slachtoffer reageerde geschokt, ďhet is hier precies Iran!Ē ďZodra we op de hoogte waren van de ongepaste uitspraken, zijn direct de nodige acties ondernomen met de firma naar de betrokken persoonĒ, aldus het Crisiscentrum, dat eraan toevoegde dat het ďeen alleenstaand gevalĒ betrof. (bron: Reformatorisch Dagblad) Het voorval is schoolvoorbeeld van iemand die jarenlang is gehersenspoeld met leugens over Israťl door de nieuwsmedia en overheden. De betrokken persoon is op staande voet ontslagen.

 

In het boek ĎThe Devil That Never Dies: The Rise and Threat of Global AntisemitismĎ (2013), gaat Daniel Jonah Goldhagen, voormalig professor aan de Universiteit van Harvard, uitvoerig in op het hedendaagse antisemitisme en het ontkennen van Bijbelse waarheden.

the-devilOok in het verleden ontstond er al een merkwaardige vriendschap tussen tegengestelde polen van Jodenhatende overheersers van de staat IsraŽl in de tijd van de Heer Jezus.Lukas zegt daar het volgende over: Lukas 23:11-12 En Herůdes met zijn krijgslieden Hem veracht en bespot hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en zond Hem terug tot Pilatus. En op die zelfde dag werden Pilatus en Herůdes vrienden met elkander; want zij waren te voren in vijandschap de een tegen de ander.

Herodus was een Idumeťr, een Edomiet, een nakomeling van Ezau en Pilatus was de vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk. En zie daar, zij kunnen het weer prima met elkaar vinden. Europa en de Verenigde Staten zijn dikke vrienden met zo ongeveer alle vijanden van de Joodse staat.

Wat is het wat de tegenstanders van IsraŽll drijft? Is het omdat God tegen Abraham zei: Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht en hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft het ganze land Kanaan tot een altoosdurende bezitting geven en Ik zal u tot een God zijn. Genesis 17:7-8-19-20-21 Is het omdat God IsraŽl Zijn land noemt en het volk van IsraŽl, Zijn volk. Is het dat God geen ander land op aarde aan een volk in het bijzonder heeft beloofd terwijl dat wel met IsraŽl is gebeurd?Gods Woord is betrouwbaar en onlosmakelijk verbonden aan het volk van IsraŽl. Het is God die hen terug heeft gebracht naar de bergen van IsraŽl en hen steeds opnieuw terzijde staat wanneer de vijanden hen probeerden te vernietigen. Het is een perverse leugen dat IsraŽl Palestijns land zou bezetten.

Terug naar: Inhoud