Anti-IsraŽl activist Frans Timmermans

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 23 mei 2013) (Laatste bewerking: 12 augustus 2019)

Frans Timmermans was van 1 november 2014, eurocommissaris en tevens de eerste vicevoorzitter onder de Luxemburgse drankorgel Jean-Claude Juncker en tevens diens plaatsvervanger en rechterhand. Timmermans werd in 2019 door de PES, de sociaal-democratische groepering in het Europese Parlement gekozen tot spitskandidaat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement 2019. Hij dacht Juncker op te kunnen volgen deze functie ging naar Ursula von der Leyen. Timmermans moest genoegen nemen met een benoeming als eerste vicevoorzitter, de tweede man binnen de Europese Commissie.

Timmermans was van 5 november 2012 tot 17 oktober 2014 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II. In deze functie presenteerde hij zich als een pro-PLO activist (Palestinian Liberation Organisation) en een felle criticus van de staat IsraŽl. Nauwelijks in functie opende hij een aanval op IsraŽl door het plan van de IsraŽlische regering, 1285 nieuwe woningen in het oostelijk deel van Jeruzalem te bouwen, scherp te veroordeelen. Dit tot groot genoegen van de bekende meezwijmelende anti-IsraŽl kliek. Niet gehinderd door juridische en historische feiten zoals vastgelegd tijdens de Conventie van San Remo in 1920, kletste Timmermans maar een eind weg. Zo noemde hij het bouwen van nederzettingen in IsraŽls aloude thuisland (de Bijbelse gebieden Samaria en Judea) in strijd met het internationale recht. Timmermans concludeerde volkomen ten onrechtte dat Joden in Samaria en Judea daar illegaal zouden wonen. Hij verzuimde er bij te vermelden welk internationaal verdrag IsraŽl verbiedt in deze gebieden te bouwen. Dat bestaat namelijk niet! Hij nam geen enkele moeite de ware feiten te onderzoeken, want deze vertellen, zonder ook maar enig punt van discussie, aan wie het land volkenrechtelijk toebehoort. Zijn uitspraken zijn niet alleen volledig in strijd met de San Remo resolutie maar ook met het mandaat van de Volkerenbond. Timmermans papagaait luidruchtig met de anti-IsraŽl kliek en hun mediapropagandisten mee.††

Volgens Timmermans: ,,ondergraaft IsraŽl met de bouwplannen de twee-staten oplossing, waarbij IsraŽl en een toekomstige Palestijnse staat in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan.ĒTimmermans heeft zich kennelijk ook nooit verdiept in de handvesten van zowel het kannibalen bewind in Ramallah als dat van de doodscultuur Hamas in Gaza. Beide streven onverkort naar de vernietiging van IsraŽl. Hij stond al bekend om zijn pro-Europese en pro-PLO standpunten. Hij streeft dan ook naar nauwe banden met de ďBende van RamallahĒ. Hij stond al bekend om zijn felle kritiek op IsraŽl en wil met zijn manier van optreden de hetze tegen IsraŽl nog verder opvoeren. Dit natuurlijk tot groot genoegen van de Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas (Abu Mazen) en zijn maffia maatjes en niet te vergeten die van de Nederlandse diplomatieke elite die fel gekant waren tegen het pro-IsraŽl beleid van Timmermans voorganger Uri Rosenthal. Ze adviseerden Rosenthal een positie in te nemen die meer in overeenstemming was met de pro-PLO standpunten van de EU en van de internationale gemeenschap. Op de interne website van het ministerie hadden ambtenaren Ďopgeruimd staat netjesí berichten geplaatst, kritiek op de oud-minister geuit en zijn opvolger hartelijk verwelkomd. De opvattingen van Timmermans, zijn dus duidelijk meer in overeenstemming met de standpunten van de ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn politiek correct gezwam waarin het PLO-bewind enkel als slachtoffers moet worden gezien, moet kennelijk ten koste van alles in stand worden gehouden.

ďZo waarlijk helpe mij God almachtigĒ zei hij op 5 november 2013 tijdens de eedaflegging in zijn nieuwe ambt als minister. Wie is dan wel deze God van Timmermans? Naast de bindende resoluties, die vandaag nog onveranderd van kracht zijn, bestaat Gods Woord. Wanneer Timmermans hier de God van de Bijbel mee bedoeld dan zou hij toch op zijn minst moeten weten dat het land waar hij kritiek op heeft, als een eeuwig durend verbond door God aan IsraŽl is gegeven. Zo maar een paar voorbeelden: Genesis 12:1-2-3-4 Genesis 17:20 Genesis 17:7-8-19-20-21 Psalm 105:8-9-10-11 Dit verbond is nooit meer herzien. Dan zou Timmermans toch ook op zijn minst een paar van de meer dan 400 profetieŽn moeten kennen waarin de terugkeer van de kinderen van IsraŽl naar de bergen van Samaria en Judea zijn aangekondigd. Opnieuw een paar voorbeelden: Ezechiel36:24 Jesaja 43:6 Hosea14:5-6-7 Jesaja 61:4.

In opdracht van Timmermans wordt Nederlandse bedrijven afgeraden om mee te werken aan openbare voorzieningen in Judea, Samaria en het oostelijk deel van Jeruzalem zoals openbaar vervoer en waterzuivering. Zo heeft de Nederlandse regering ingenieursbureau Royal HaskoningDHV geadviseerd te stoppen met de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Jeruzalem, omdat dit project in door Israel bezet gebied zou liggen. Volgens Nederland zijn dergelijke projecten in strijd met het internationaal recht. De installatie waar Royal HaskoningDHV samen met de gemeente Jeruzalem aan werkt, zuivert rioolwater dat door het Kidron-bassin via de Olijfberg naar Maíale Adumim en de Dode Zee loopt. Meer dan tweehonderdduizend mensen - vooral Arabieren - hebben last van de vervuiling, door het ontbreken van goede waterzuivering. Daardoor is de betreffende Kidron rivier nu feitelijk een open riool, dat stankoverlast geeft, het grondwater vervuilt en water verspilt. Nederland en de Europese Unie beschouwen dit echter als door IsraŽl bezet gebied maar hetgebied waar het om gaat is het zogenaamde gebied C, waar IsraŽl volgens de Oslo-akkoorden rechtmatig het bestuur uitoefent. Deze Oslo-akkoorden zijn gegarandeerd door de VN en de Europese Unie Ė inclusief Nederland. Nu werkt Nederland echter het IsraŽlische bestuur daar tegen. Timmermans handelt dus in strijd met internationale verdragen, en dus het internationaal recht. Hoe is het mogelijk dat het Nederlandse ministerie een advies afgeeft dat humanitair, juridisch en economisch niet te verdedigen is?

Het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageert verontwaardigd op het advies. ĄEr lijkt geen enkele juridische grondslag voor zo'n negatief advies door NederlandĒ, aldus woordvoerder Yigal Palmor. ĄVorig jaar spande een Palestijnse organisatie op dezelfde gronden een zaak aan tegen het Franse bedrijf Veolia dat de tramlijn door Jeruzalem bouwde. Ze verloren op alle fronten, omdat de Franse rechter oordeelde dat de tram alle inwoners van de stad ten goede komt, zonder onderscheid te maken. Royal HaskoningDHV liet weten Ąaltijd volgens de wet en regelgevingĒ te werken. ĄWe zijn bezig met betrokken partijen om te kijken wat dit betekent voor de voortgang van het project. Volgende stappen in het project nemen we pas als duidelijkheid is over de ontstane situatie.Ē

Timmermans heeft ook problemen met producten uit IsraŽl: ,,Als op producten uit de nederzettingen staat dat ze uit Israel komen, klopt dat gewoon niet met het internationaal rechtĒ zegt Timmermans. IsraŽl zegt zeer gekwetst te zijn door het voorstel van de Nederlandse minister om producten uit IsraŽlische nederzettingen niet langer het label Ďuit IsraŽlí te geven. De Adviesraad Internationale Vraagstukken, die de Nederlandse regering adviseert over buitenlands beleid, kwam begin 2013 met een gelijkluidend voorstel.Volgens IsraŽl zijn die nederzettingen hooguit omstreden, maar zeker niet onwettig, zoals Nederland en veel andere landen vinden.IsraŽlische woordvoerders veroordeelden het Nederlandse plan terecht in scherpe bewoordingen. ,,Het is vreemd dat Nederland geen stappen onderneemt om Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog alles hebben verloren volledig te compenseren, maar het wel nodig vindt Joodse producten van een stempel te voorzien. Als Nederland burgers wil informeren dat bepaalde producten uit een controversieel gebied komen, moet het dit voor alle controversiŽle gebieden in de wereld doen. Maar aangezien het alleen bij IsraŽl wordt toegepast, kunnen wij het niet anders noemen dan discriminatie.Ē Volgens sommige nieuwsbrengers zou het voorstel van Timmermans op de lange baan zijn geschoven, maar anderen meldden dat hij heeft laten weten het plan gewoon te willen uitvoeren.

Volgens Timmermans is de ĎWest Bankí (Samaria en Judea) geen Israel en daarmee alle Joodse dorpen tot illegaal bombarderend.Maar Timmermans heeft zijn huiswerk niet goed gedaan want de Oslo akkoorden voorzagen niet in het vaststellen van grenzen en ook daarna is er nooit een akkoord gesloten over de definitieve grenzen.  Er is geen enkele sprake van illegale bezetting zoals ook door diverse andere anti-IsraŽl activisten met regelmaat wordt verkondigd. Het Franse hooggerechtshof heeft onlangs ook vastgesteld dat IsraŽls activiteiten in Samaria en Judealegaal is. Er is geen sprake van dat IsraŽlische bedrijven en burgers die zich in de aloude Bijbelse gebieden vestigen de wet zouden overtreden. De etikettering van IsraŽlische producten is derhalve in strijd met de burgerrechten van de Joden die in deze gebieden wonen.Ook dit argument werd eerder ondersteund door uitspraken van Europese rechtbanken. Zowel het Franse Hooggerechtshof als het Europese Hof voor de Mensenrechten oordeelden dat  het boycotten of de oproep daartoe van IsraŽlische producten onwettig is en dat het  discriminatie inhoudt (op nationale, racistische en religieuze gronden). Al deze uitspraken worden door de betweterige Timmermans genegeerd.

 

Er is sprake van het toepassen van een dubbele standaard waar het om Israel gaat, en dat staat gelijk aan antisemitisme. De hetze van Timmermans tegen IsraŽl treft de Arabieren die leven onder het gezag van het PLO-bewind in Ramallah, het hardst. Zeker 40.000 PA-Arabieren werken voor IsraŽlische bedrijven in Samaria en Judea, daarnaast zijn meer dan 250.000 voor hun dagelijks levensonderhoud afhankelijk van werk in dergelijke bedrijven. Tot slot betekent het voorstel van Timmermans een schending van het zogenaamde Olmert Mandeson akkoord uit 2005. Dit handelsakkoord tussen de EU en Israel regelde de exporten van IsraŽlische producten, inclusief die afkomstig uit Samaria en Judea. De IsraŽlische ambassade in Berlijn schreef in een brief aan de Duitse regering dat Israel de export van deze goederen uitvoert in volledige overeenstemming met dit akkoord en dat dit is geverifieerd door EU rapportage.

Op 1 april 1933 ontzegden leden van de SA en SS in Duitsland mensen de toegang tot Joodse winkels. Op winkeldeuren en aanplakbiljetten stond te lezen: ĎDuitsers! Verzet u! Koop niet bij Joden!íEn de nazikrant VŲlkische Beobachter schreef: ĎDeze boycot is slechts een generale repetitie!íDeuren van huizen en kantoren van Joodse artsen en advocaten werden besmeurd met davidsterren en het woordíJOODíom niet-Joden te intimideren ren te dwingen het contact met Joden te verbreken.

http://www.ruhrbarone.de/wp-content/uploads/2010/01/kauft_nicht_bei_juden.jpgDe oproep ĎKoop niet bij Joden!í was meer dan een economische boycot, het was de beginfase van een ontwikkeling die uiteindelijk leidde tot de uitroeiing van zes miljoen Joden. Nadat de diplomatieke status van de ďBende van RamallahĒ eind 2012 was opgewaardeerd door de VN, klonk al snel: ĎKoop geen producten uit IsraŽl!íDe geschiedenis leert dat elke periode van Jodenvervolging begon met een boycot van Joodse handelaren. Omdat de zin ĎKoop niet bij Joden!í teveel doet denken aan de nazitijd, hebben IsraŽls tegenstanders nu gekozen voor: ĎKoop geen producten uit IsraŽl!íTerwijl dit land al ruim 3000 jaar door het volk van IsraŽl word bewoond,spreekt men van Ďdoor IsraŽl bezet gebiedí.

Zowel in november als in december 2013 waren er op de officiŽle PLO-televisie, oproepen te horen van PLO-minister van Religieuze Zaken Mahmoud Al-Habbash tot het plegen van zelfmoordaanslagen. Hij omschreef een martelaar als iemand die sneuvelt in de strijd tegen niet-moslims, bijvoorbeeld bij een zelfmoordaanslag als een gunstige daad voor Allah, een verdienste die niemand anders heeft gedaan. Deze PLO-minister roept met goedkeuring van terreurleider Abu Mazen op om te strijden en te sterven in de strijd tegen de Ďongelovigení. In Tweede Kamer werden hierover vragen gesteld aan de Nederlandse regering. PvdA-minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans antwoorde op 7 februari 2014 dat het PLO-bewind een actief beleid voert tegen haatzaaien op overheidsniveau. De waarheid is dat Mazen en trawanten hier helemaal niets tegen ondernemen, integendeel, ze doen zelf stevig mee aan het oproepen tot geweld. Timmermans liegt dus keihard mee en verspreidt op die manier de leugens verder in plaats er wat aan te doen. Met de uitspraak van Timmenmans wordt het PLO-bewind juist bevestigd in hun streven om IsraŽl te vernietigen een streven dat heimelijk door veel Westerse politici wordt ondersteund.

Eind december 2013 was Timmermans op bezoek in IsraŽl en had een politieke stunt in gedachten. Hij wilde namelijk zonder IsraŽlische militaire begeleiding de stad Hebron bezoeken. Dat werd echter door de IsraŽlische autoiteiten geweigerd. De reden was dat het op dat moment al een jaar lang onrustig was in dat gebied met talrijke incidenten en geweld, en IsraŽl het zich niet kon veroorloven de veiligheid van een buitenlandse politieke leiders in gevaar te brengen, waarvan achteraf uiteraard en automatisch de schuld bij IsraŽl zou gelegd worden, wanneer er wat zou zijn gebeurd. Hebron is in 1997 onder druk van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton door IsraŽl aan het terreurbewind van Jasser Arafat overgedragen als onderdeel van de Oslo-akkoorden. Deze overdracht is vastgelegd in de "Note for the Record" het zogeheten Hebron protocol.

Nederland heeft met deze Timmermans te maken met een anti-IsraŽl activist, iemand met een zeer selectief geheugen of met iemand die de keiharde feiten over IsraŽls recht op het land gewoon aan zijn laars lapt! Misleidende uitspraken zijn Timmermans ook niet vreemd gezien zijn reactie op schriftelijke Kamervragen door de Kamerleden Voordewind (CU), Van der Staaij (SGP) en Omtzigt (CDA), over het moslimgeweld tegen christenen in Nigeria. Hij stelt onder andere dat Ďhoewel christenen zeker tot de doelen behoren, er een evenredig aantal islamitische slachtoffers valtí. Hij wil de indruk wekken verstand van zaken te hebben maar in de praktijk zwets meneer maar een eind weg want de feiten zoals in dit artikel vertellen een heel ander verhaal. Slachtoffers onder de moslims komen zelden voort uit wraakacties van christenen maar voornamelijk voor rekening van het Nigeriaanse leger.

Zoals gezegd is Timmermans vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij heeft aangekondigdde wetgeving van EuroBabel te willen veranderen, wat er op neerkomt dat hij de democratie verder wil uithollen. Timmermans is dus druk doende Europa verder op weg te helpen naar een dictatuur. Timmermans en drinkeboer Jean-Claude Juncker, willen de Europese wetgeving onttrekken aan de invloed van burgers en parlementen en in plaats daarvan ongekozen technocraten erover laten oordelen wat gereguleerd moet worden en wat niet. En dat, hoewel er nu al niet echt gesproken kan worden van democratische processen binnen de EU.Volgens het plan moeten in het vervolg ook de parlementariŽrs en de leden van de Raad van de EU-regeringen ieder voorstel ter verandering van een door de commissaris gewenst ontwerp eerst voorleggen voor een ďinschatting van de gevolgenĒ, voordat zij hier wetsontwerpen van maken waarover gestemd kan worden. Daarmee worden nieuwe horden opgeworpen, zodat zinvolle veranderingen zoals veiligheidsvoorschriften op de arbeidsplaats, scherpere regels bij het toelaten van medicijnen en andere agendaīs ter verbetering van de levenskwaliteit effectiever verhinderd zouden worden.

En dan is daar nog de huichelachtige vertoning rond de neergehaalde vlucht MH17 boven OekraÔne door Frans Timmermans. Velen zien in deze figuur de meest huichelachtige en gevaarlijkste politicus die ooit het Nederlandse toneel heeft betreden. Wie zijn meesters zijn, wordt helemaal duidelijk wanneer je de volgende korte video bekijkt van een toespraak van Timmermans in Brussel. De boodschap die Timmermans namens zijn meesters geeft, is luid en duidelijk: Accepteer het feit dat Europa een smeltkroes wordt en reken er maar niet op dat je als land je eigen identiteit kunt behouden. De smeltkroes wordt door hem verscheidenheid genoemd. En deze verscheidenheid is dan het lot van de mensheid. Mensen die vast willen houden aan hun identiteit als volk of land hebben volgens Timmermans geen enkele plaats in de toekomst. Hij stelt als gegeven dat Europa en de rest van de wereld een smeltkroes zullen worden. En wanneer we niet doen zoals Timmermans zegt dat we moeten doen, zullen wij als maatschappij niet overleven, sterker nog, dan zal Europa wederom het toneel worden van strijd en oorlog omdat vrijheid en vrede geen stand zullen houden. Het lot van de Europese bevolking is in handen van piassen, van islamgedienstige nuttige idioten.

De ongekozen roergangers als Timmermans blijken geen idee te hebben wat er speelt in de echte wereld. Omdat ze zo verweven zijn met hun eigen gekweekte waan, dat ze op geen enkele wijze meer openstaan voor de realiteit. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze als gedrogeerde trekpoppen precies dat uitvoeren wat de NWO-Elite van ze verlangt. Timmermans had het ook al eens over het Huis Europa. De droom van een herenigd Europa is al eeuwen aan de gang. Het was dezelfde visie die Napoleon en Hitler in het verleden inspireerde- en vandaag de Europese Unie inspireert. Al de volken die thans deel uitmaken van de Europese smeltkroes wortelen in de oude Romeinse cultuur. Europa ademt de sfeer van het Romeinse rijk en tevens het oude Babylon. Daar doen ze in Brussel trouwens ook niet geheimzinnig over. Het huidige Europese Huis is gebouwd door een stel charlatans. Het heeft een wankele basis waardoor het volledig in elkaar zal storten door een van buiten komende oorzaak. Het verpulvert zo, dat het stof wordt, de wind krijgt er vat op en er zal helemaal niets meer van te zien zijn. Dit moment komt steeds dichterbij. Onafwendbaar, het is niet tegen te houden.

Timmermans lakei van George Soros?

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Pťter SzijjŠrtů noemt Frans Timmermans een ďSoros-volgelingĒ. Timmermans zou de aanwijzingen en plannen van miljardair Soros en diens NGOīs opvolgen als het om de immigratie van nog eens honderdduizenden naar Europa zou gaan. De Europese linksgeoriŽnteerde politici zouden een ďgeordende immigratieĒ organiseren, aldus SzijjŠtů in ďHungary todayĒ. ďDe immigratie moet gestopt in plaats van georganiseerd wordenĒ zo zei hij tegenover journalisten in Boekarest. Het is volgens hem duidelijk dat Timmermans, en de Europese socialisten de aanwijzingen van Sorosī netwerk uitvoeren en voorstander zouden zijn van meer immigratie in richting Europa.ďWe hebben het bij Timmermans heel duidelijk over een Soros-man, anders zou hij hem niet viermaal ontmoet hebben en diens NGO-vertegenwoordigers al talrijke kerenĒ, stelde SzijjŠrtů vast.

Het meespelen op het grote wereldtoneel, betekent meedoen in een anti-God en anti-IsraŽl beleid, het betekent het volgen van de duivel, ook door de pseudo-christelijke figuren. Timmermans bezit een hele serie onderscheidingen waaronder Ridder in de Orde van Malta, aldus wikipedia.

Terug naar:Inhoud