Aanslagen van moslimextremisten teisteren Europa

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 28 augustus 2017) (Laatste bewerking: 15 augustus 2019)

De blijdschap was weer groot onder de aanhangers van IS(IS) en andere islamitische terreurgroepen na de gruwelijke moordpartij in Barcelona. Net als bij de vorige aanslagen was internet weer het decor van juichende sympathisanten toen ze hoorden dat er weer onschuldigen waren vermoord door hun geloofsgenoten. Zelfs op basisscholen in Europa blijken moslimkinderen te zitten met radicale sympathieŽn. Zij juichen aanslagen toe en noemen Ďongelovigení varkens en maken bewegingen met hun hand naar de keel. Na de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs vroegen leraren op Franse scholen aan de leerlingen om een moment van stilte in acht te nemen voor de slachtoffers Dat verzoek werd echter door moslimkinderen met hoongelach, provocaties en woede ontvangen. Tijdens de minuut stilte bleven ze praten en anderen lachten, waarop ze door de leraren de klas uit werden gestuurd

Ook Julian van 7 behoorde tot de slachtoffers in Barcelona

Het was al weer wat jaren geleden dat moslimextremisten dood en verderf zaaiden in Spanje. Dat was op 11 maart 2004 in Madrid. Daar vonden een aantal bomexplosies plaats aan boord van vier forensentreinen. Er werden 191 mensen gedood en 2050 verwond, van wie velen ernstig. Hiermee is het de grootste aanslag in de geschiedenis van hedendaags Spanje en de ergste terroristische daad in Europa sinds het opblazen van een vliegtuig boven het Schotse plaatsje Lockerbie op 21 december 1988.

Ze noemen Mohammed hun grote voorbeeld, citeren Koranteksten en moorden er luid schreeuwend hoe groot hun god is, naar hartenlust op los. Parijs, Berlijn, Brussel, Londen, Manchester, Nice, Stockholm, Barcelona, de plaats Turki in Finland, voorbeelden genoeg. Ouderen en kinderen, maakt niet uit als het bloed maar vloeit.

Diverse wijken in Europese steden zijn salafistische broeinesten geworden. Er komt een moment dat de burgers in Europa nergens meer veilig op straat kunnen lopen zonder te moeten vrezen voor een aanslag van lieden voor wie dit een geoorloofd middel blijkt te zijn. Dat de moslimgemeenschap als collectief natuurlijk niet verantwoordelijk is voor de terreuraanslagen mag duidelijk zijn. Er blijkt trouwens een enorme toename te zijn van moslims die hun geloof vaarwel zeggen mede onder invloed van de gruwelijke moordpartijen en andere wandaden van hun extremistische geloofsgenoten. Ze willen er kennelijk niet meer mee geassocieerd worden. Ze beginnen zich te realiseren dat de islam niet een Ďreligie van vredeí kan zijn en tegelijkertijd de gruwelijkste moordpartijen plegen op onschuldige burgers uit naam van deze religie.

Sinds de komst van de Islam is het in oorlog met de mensheid en is het de grootste moordmachine uit de geschiedenis. Ze hebben de dood van naar schatting 270 miljoen Joden, christenen, boeddhisten, hindoes en atheÔsten op hun geweten, met als enig argument dat ze geen moslim zijn. Daarnaast hebben Arabische en Turkse slavenhandelaars minstens 17 miljoen zwarte Afrikanen ontvoerd naar de Arabisch-Turkse slavenmarkten. Vrouwen werden verkocht voor seksuele diensten, mannen voor zwaar werk, vaak tot de dood erop volgde. Ook de islamitische handel in blanke slaven was eeuwenlang een zeer omvangrijk en lucratieve bezigheid van de moslims. Zo was bijvoorbeeld het stadje Salť in Marokko een piratennest waar blanke slaven naartoe werden gebracht en verhandeld, nadat ze uit geheel Europa waren ontvoerd, tot aan IJsland toe. In het onderwijs op Europese scholen wordt hier op geen enkele manier aandacht aan geschonken.

De geschiedenis leert dat de Ďprofeetí betrokken is geweest bij meer dan 50 militaire conflicten. Hij gaf toestemming aan zijn volgelingen om karavanen te beroven, de eigenaars te doden, de vrouwen aan de harem toe te voegen en de kinderen als slaaf te verkopen. Hij voerde een schrikbewind onder Joden en christenen en andere vijanden. Hij verjoeg alle Joden uit Medina omdat deze zich niet aan zijn nieuwe religie wilden onderwerpen. Hij overviel karavanen en andere stammen, schond verdragen en liet tegenstanders vermoorden. Robert Spencer schetst een duidelijk beeld van Mohammeds activiteiten in zijn boek de ďThe Truth About MuhammedĒ.

Volgens Robert Spencer vinden immorele extremisten in de Koran vergoelijking voor barbaarse misdaden tegen niet-moslims. Pedofilie, verkrachting en eerwraak worden niet gezien als verwerpelijke misdaden, maar als een religieus recht en islamitische plicht. Spencer gaat in op Mohammeds rol als krijgsheer die geweld predikte. Die opdracht gaf tot moordpartijen ter vergroting van zijn bezittingen. Hij vertelt over Mohammeds losbandige leven, zijn huwelijken, zijn genot in het brutaal vermoorden van zijn vijanden, en bovenal, zijn duidelijke orders aan zijn volgelingen niet-moslims tot de islam te forceren of te leven als ondergeschikten onder de islamitische wet. En deze figuur is de grote held van de extremistische moslims die met autoís en vrachtwagens inrammen op onschuldigen en mensen met messen van achteren aanvallen.

In de Amerikaanse staat Indiana is een billboard geplaatst met de tekst ďDe Perfecte manĒ. Daaronder wordt uitgelegd hoe perfect deze man wel is. Het gaat over Mohammed met zes aspecten van zijn leven: ďHij trouwde met een zesjarige, onthoofde 600 Joden in een dag, hij hield er slaven op na en was daar tevens handelaar in, hij had 13 vrouwen, 11 op hetzelfde moment, Hij was een verkrachter, hij martelde en vermoorde ongelovigenĒ aldus te tekst op de billboard. Ondanks al zijn misdaden zien miljoenen moslims Mohammed als ďDe perfecte manĒ en zien hem als een rolmodel voor zichzelf. Barbaren van ISIS, Al Nura, Al Qaeda en andere extremisten treden maar wat graag in zijn voetsporen. Ze schreeuwen om actie en geweld.

De toekomst van Europa ziet er somber uit als de overheden blijven weigeren harde stappen te ondernemen tegen al die figuren die met kwade bedoelingen Europa zijn binnengestroomd en die imams die haat prediken in de moskeeŽn. De leiders in Brussel doen echter net alsof er weinig aan de hand is maar de Jihad tegen het Westen is allang begonnen. Mensen die commentaar leveren worden uitgemaakt voor naziís, racisten, opruiers en vreemdelingenhaters! De Europese leiders spelen met onze toekomst. Vrijwel alle politici en media in het Westen doen de grootste moeite om iedere link tussen de islam, moslims, moskeeŽn en terrorisme te bagatelliseren, te ontkennen of te negeren. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen joden en christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeŽn, creŽren nieuwe terroristen onder jonge islamieten.

Bij de diverse islamitische aanslagen wordt ons door de wereldleiders en een deel van de media voorgehouden dat al die gruwelijke aanslagen niets met de islam van doen hebben. Het zou gaan om een enkele moslim die de weg een beetje kwijt is. In werkelijkheid zijn er sinds 9 september 2000 al 31646 aanslagen (stand 15 augustus 2019) door islamitische extremisten uit naam van hun geloof gepleegd.

Net als bij de vorige aanslagen verschenen er ook na de aanslag in Barcelona weer artikelen op internet waarin verschillende complotfantasten beweerden dat IsraŽl achter deze aanslag zou zitten. ĎOok deze aanslag zou specifieke kenmerken hebben van een CIA/Mossad operatie.í Want zo redeneert men, False Flag aanvallen zijn immers het handelsmerk van de Mossad en in dit geval om Spanje te waarschuwen te stoppen met het steunen van de BDS=beweging. ĎAl die aanslagen zijn dus volgens deze fantasten door IsraŽl in scene gezetí. Merkwaardig want de aanslagplegers zijn allemaal moslims die juist het Joodse volk vervloeken en IsraŽl van de wereldkaart willen verwijderen. Imams houden anti-IsraŽlische en antiwesterse preken en verspreiden antizionistische denkbeelden. Klik hier maar eens. Ook IS(IS) laat in minstens 10 verschillende videoís zien dat ze Jeruzalem zullen Ďbevrijdení en alle Joden in het Midden-Oosten zullen uitroeien. Klik hier. De IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu waarschuwde IS(IS) en andere islamitische terreurgroepen IsraŽl met rust te laten want dat ze anders een zware prijs zullen betalen.

Ook wordt het onder de anti-IsraŽl kliek en onder de moslims in Europa steeds populairder om antisemitisme te verpakken als Ďantizionismeí. De pijlen richten zich dan hoofdzakelijk op IsraŽl, waarbij de Joodse Staat schaamteloos op ťťn lijn wordt gezet met Nazi-Duitsland, omdat IsraŽl zich schuldig zou maken aan Ďetnische zuiveringí of Ďgenocideí op wat men de ĎPalestijnení noemt.

Een bekende IsraŽlisch-Britse historiker Prof.Robert Wistrich van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, waarschuwt dat de Slogan: ďNiet weerĒ langzaam vervaagt en zegt dat het niet onwaarschijnlijk is dat er opnieuw een Holocaust kan plaatsvinden. Hij zegt dat de politiek die in de dertigerjaren de naziís aan de macht hielp, vandaag nog steeds leeft. Wistrich waarschuwde in het bijzonder voor de opmars van de Islam en de gevaren die dat voor het Joodse volk oplevert waarbij Europa en de Westerse wereld daar met gelatenheid op reageert. ,,Wij bevinden ons in een tijd, waarin de Joden als volk opnieuw worden geconfronteerd met moordneigingen.Ē

De 28Ėjarige terrorist Driss Oukabir een van de daders van de aanslag in Barcelona wees ook naar IsraŽl en zei in een antisemitische video begaan te zijn met het lot van de Palestijnen en trok van leer tegen een ĎJoods complotí dat de wereld over wil nemen.

Dit soort uitspraken is het resultaat van jarenlange antisemitische indoctrinatie door moslimleiders, het verspreiden van bloedsprookjes door imams in moskeeŽn, het verspreiden van fakenews over IsraŽl door onder meer de islamitische haatzender Al-Jazeera, de internationale media, door anti-IsraŽlische websites waaronder diverse complotfantasten die achter ieder boom de Mossad (de IsraŽlische Geheime Dienst) zien staan, en niet te vergeten door tal van wereldleiders in wiens aderen de Jodenhaat onverminderd brand.

Een IsraŽliŽr die undercover is gegaan onder radicale moslimgroepen in Europa, geeft in een viertal videoís een duidelijk beeld over wat er leeft binnen de islamitische gemeenschappen in Europa. Deze video is het eerste deel van de IsraŽlische documentaire makers Zvi Yehezkeli en David Deryi omtrent de radicalisering van moslims in Europa. De film is Hebreeuws gesproken maar Engels ondertiteld. De filmmaker kon zich dankzij zijn vloeiende kennis van de Arabische taal, moeiteloos mengen in de moslimgemeenschappen in de zogenoemde ďno-go zonesĒ van Zweden en Frankrijk en aldus van binnenuit een blik werpen wat leeft binnen islamitische geesten. De volgende drie delen zijn hier te bekijken: Deel 2; Deel 3 en Deel 4.

Europa dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Het multiculturalisme is volledig mislukt, maar desondanks worden de migratiestromen uit de moslimlanden en de gelukzoekers uit Afrika, niet tegengehouden. Europa heeft hiermee een oordeel over zich uitgesproken. Zelfs de derde generatie jonge islamieten zijn fanatieker en kwaadaardiger dan ooit. Kinderen nauwelijks uit de luiers schelden hun niet-moslim klasgenootjes uit voor varkens en maken handgebaren naar de keel. Hopelijk komen ze nog tot inkeer als ze straks wat ouder zijn maar vele deskundigen hebben grote twijfels.

Terug naar: Inhoud