Wacht Amerika een nieuwe burgeroorlog?

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 22 november 2013)(Laatste bewerking: 18 december 2016)

 

Velen in Amerika vragen zich af of Barack Hussein Obama voorbereidingen treft om de staat-van-beleg af te kondigen omdat ze zien dat hij een tiranniek bewind aan het vestigen is. Naast de vele door hem ondertekende Executive Orders die hem en zijn administratie onbeperkte macht geven, heeft hij op 1 januari 2012 de omstreden National Defense Authorization Act ondertekend die het mogelijk maakt om Amerikaanse burgers zonder vorm van proces op te pakken en voor onbepaalde tijd op te sluiten. Daarnaast heeft hij in 2012 zijn handtekening gezet onder Executive Order 10998 die het de overheid onder meer mogelijk maakt om grondbezit van farmers te onteigenen. De organisaties die Obama daarvoor onder meer ten dienste staan zijn de FEMA en het Bureau of Land Management (BLM).

 

Op dit moment speelt er een zaak in de staat Oregon tegen de Hammond familie. Hammond is trouwens lang niet de enige want ook in de staten Montana en Nevada spelen zaken zoals zich thans in Oregon voordoen. Hammond is een veeboer die wegens brandstichting op federale grond is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Ook zijn zoon kreeg dezelfde straf. De twee waren bezig om het land onkruidvrij te maken maar verklaarden dat de brand uit de hand was gelopen. Desondanks werden beide schuldig bevonden en veroordeeld. Na hun vrijlating, besloot een rechter echter dat ze een te lichte straf hadden gekregen en oordeelde dat ze voor langere tijd terug moeten naar de gevangenis.

Als reactie hierop meldde zich een groep van 150 gewapende Amerikaanse patriotten om de Hammonds te steunen. Sinds zaterdag 2 januari 2016 bezet deze groep het hoofdkwartier van het Malheur nationaal natuurpark in Oregon. De groepering noemt zichzelf Citizens for Constitutional Freedom en zegt niet van plan te zijn te vertrekken en het gebouw zelfs met geweld te zullen verdedigen. Onder hen is de Rancher Ammon Bundy die zegt op te komen voor grondrechten van de lokale veeboeren.

Ammon Bundy

Ammon Bundy is de zoon van Cliven Bundy, een veeboer uit Nevada die het in 2015 opnam tegen de Amerikaanse overheid. Daarover later iets meer. Volgens Ammon Bundy dient het hoofdkwartier van het Malheur nationaal natuurpark als werktuig voor de onrechtmatige tirannie van de overheid die de familie Hammond heeft moeten ondergaan. Hij vindt dat de landelijke overheid teveel druk uitoefent op het bezit van de diverse landeigenaren. In deze video legt onder meer Bundy de situatie uit en roept hij mensen op om zich bij hen aan te sluiten.

Naast de beschuldiging van brandstichting worden de Hammonds ook dwars gezeten "omdat ze weigeren hun grond aan de overheid te verkopen onder het mom dat men van plan is dit gebied aan het Malheur Nationaal natuurpark toe te voegen. Maar wat er in werkelijkheid aan de hand is is dat er zich onder de grond van de Hammonds een schat aan waardevolle grondstoffen bevindt zoals koper, zilver, uranium, gas en olie. Logisch dat de familie Hammand niet bereid is hun land (gedwongen) te verkopen aan de overheid. Dat is de reden waarom ze Hammond als een terrorist vijf jaar lang hebben opgesloten. Het heeft niets te maken met brandstichting.

The Washington Post noemt de groep Hammond sympathisanten 'bezetters' en The New York Times houdt het op 'gewapende activisten'. Logisch dat deze kranten dit soort uitspraken doen want ze publiceren immers precies dat wat de overheid van ze verwacht. De aan de leiband van de Elite lopende propagandazender CNN bestempeld Bundy en zijn aanhang als “binnenlandse terroristen”. Op social media wordt de overheid opgeroepen geweld te gebruiken en ‘de bezetters daar af te schieten.’ Natuurlijk wordt er met geen woord gerept over de maffiapraktijken van de overheid, maar worden mensen die tegen dit soort zaken in opstand komen terroristen genoemd.

Bundy voert zelf al jarenlang strijd met de autoriteiten over het recht om zijn koeien te laten grazen in een weidegebied in Nevada dat volgens de overheid formeel onder controle staat van het Bureau of Land Management (BLM). Zij zeggen dat Bundy zijn vee laat grazen op publiek terrein, wat weliswaar toegestaan is, maar dat hij daar graasbelasting over moet betalen. Bovendien zou hij in overtreding zijn met een Federale Wet die voorziet in de bescherming van bepaalde diersoorten. Allemaal leugens! De voorouders van Bundy zijn al sinds 1870 veehouders in dat gebied en hebben historische rechten om gebruik te maken van deze weidegebieden. BLM is een in 1949 opgericht Federaal Instituut dat door heel Amerika gebieden beheert waarvan Washington vindt dat die aan de Federale overheid toebehoren, maar waarvan Bundy en anderen zeggen dat deze toebehoren aan de individuele staat, zoals in zijn geval Nevada. De BLM gaf Bundy vervolgens de opdracht zijn koeien weg te halen.

Toen Bundy weigerde kwam de BLM in groten getale met zwaar bewapende troepen naar hem toe om hem daartoe te dwingen. Het gebied werd hermetisch afgesloten en de BLM had aannemers ingehuurd om Bundy’s koeien te verzamelen. Bundy gaf niet toe, ondanks dat er een no flyzone werd ingesteld. De gebeurtenis werd zoals gebruikelijk door de mainstream media zoveel mogelijk geboycot en mobiele zendmasten in de buurt werden uitgezet om de communicatie zoveel mogelijk te beperken. Ondanks de herhaalde dreigingen van Federale Overheid dat er geschoten zou worden werd de groep Bundy supporters steeds groter. Farmers van heinde en ver kwamen om hem te helpen.

Bundy’s aanhang tegenover de bewapende overheid

Uiteindelijk lukte het op deze manier om niet alleen weerstand te bieden tegen de tot de tanden bewapende BLM, maar ook om ze uiteindelijk een nederlaag toe te brengen. Mensen die erbij waren omschreven het als “een scene uit een film” en een “historische gebeurtenis”. Het brutale optreden van de BLM tegen de Bundy’s heeft net als bij de Hammonds te maken met grote hoeveelheden uranium in de bodem van hun grondgebied. Wanneer men op de website kijkt van het BLM staat daar het volgende: In September 2011, a representative from Oregon Energy, L.L.C. (formally Uranium One), met with local citizens, and county and state officials, to discuss the possibility of opening a uranium oxide ("yellowcake") mine in southern Malheur County in southeastern Oregon. Oregon Energy is interested in developing a 17-Claim parcel of land known as the Aurora Project through an open pit mining method. Besides the mine, there would be a mill for processing. The claim area occupies about 450 acres and is also referred to as the "New U" uranium claims.Vandaar dat de overheid ze kwijt wil. Klik hier voor een video over de Bundy ranch affaire.

De gebeurtenis rond de Bundy ranch is maar een voorbeeld van de agressieve manier waarop politie en ook het leger in opdracht van de Amerikaanse overheid opereren. Dat betekend niet automatisch dat alle politieagenten of federale agenten tot de bad guys gerekend moeten worden, of dat ze volledig achter de door hen uitgevoerde opdrachten staan. Een van de zaken die goed duidelijk is geworden m.b.t. de federale actie tegen de Bundy ranch was dat sommige federale agenten zich bijzonder ongelukkig voelden bij het uitvoeren van de opdracht.

 

Gebeurtenissen als in Oregon en Nevada laten zien dat de Amerikanen bereid zijn in opstand te komen tegen de Obama-administratie en zijn Moslimbroederschap vrienden die van plan zijn om de Verenigde Staten aan hun macht te onderwerpen. Zo eist een gepensioneerde kolonel van het Amerikaanse leger de afzetting van Obama en van andere leden van de Amerikaanse regering. Miljoenen Amerikanen hebben zich aangesloten bij groeperingen om het met voeten treden van de Amerikaanse grondwet, door Obama en trawanten een halt toe te roepen. Duizenden groepen staan klaar om gewapend verzet te plegen tegen wat men de kliek in Washington noemt. In Texas is per 1 januari 2016 een nieuwe wet in werking getreden waarbij iedereen die een wapenvergunning heeft het is toegestaan open en bloot met hun wapens rond te lopen en dat zijn er circa 826.000.

 

De bekende Amerikaanse acteur Chuck Norris, die zich al jaren opwerpt als verdediger van de Amerikaanse vrijheid, zegt  dat Texas formeel nooit een deel van de Verenigde Staten is geweest, en dat als de rebellie tegen Washington gaat beginnen, Texas hierbij voorop zal lopen. In een column op de site van WorldNetDaily zegt Norris: ,,als de ‘state of the union’op deze manier doorgaat een vijand van de staat te worden, dan kan dit wel eens sneller realiteit worden dan we denken”. Van 1836 tot 1845 was Texas een onafhankelijke staat. Op 1 maart 1845 werd Texas door president John Tyler geannexeerd, maar in de Texaanse wetten staat dat ‘alle politieke macht aan de burgers toebehoort. Zij hebben te allen tijde het onvervreemdbare recht om hun regering te veranderen, op een manier die hen goed acht.’ Obama denkt dat hij met een aantal maatregelen het wapenbezit onder de Amerikaanse burgers verder terug kan dringen, maar dat zal geen enkel effect hebben.

Talloze agenten en militairen hebben al aangegeven niet mee te zullen werken aan de totstandkoming van het Obamafascistische Amerika. Zeker 30 burgerorganisaties en - groepen, hopen dat er een tweede Amerikaanse revolutie komt om het land te ontdoen van Obama en zijn politieke kliek in Washington. Men vindt het daarom tijd voor actie. Volgens oud-senator Gordon Humprey heeft de regering Obama een 'ongekende veiligheidsstaat' opgezet, met 'meer macht dan de SS, de Stasi en de KGB bij elkaar.

Scott Wagner, professor en commandant van een Amerikaanse Politie Academie, en tevens commandant van een Contra-Terrorisme Trainings Eenheid schreef al in 2009 dat er een groeiende angst bestaat in de gelederen van de politie in heel Amerika, voor het uitbreken van een nieuwe Revolutie.

Randy Brogdon gouverneur van de staat Oklahoma noemt het Congres een bende zichzelf overschattende onbenullen. Judy Burges afgevaardigde van de staat Arizona zegt dat haar staat af wil van de invloed van Washington. Zij zegt dat indien de federale overheid mocht besluiten tot het confisceren van vuurwapens, de staat Arizona daar niet akkoord mee zal gaan omdat dat tegen het Tweede Amendement van deze staat is:  ,,We hebben een soevereine staat in Arizona, en zijn geen afdeling van de federale overheid, en willen zo dus niet behandeld worden.” Ook Texas wil terug naar haar eigen onafhankelijkheid. 14 Gouveneurs uit 14 staten en hun burgers bereiden zich voor op een mogelijke burgeroorlog tegen Obama en zijn politieke kliek.

Het zijn duidelijk motie’s van wantrouwen tegen het beleid en de plannen van de Obama administratie. Ex-Navy SEAL Ben Smith waarschuwde dat het Witte Huis zowel hoge als lage officieren in het leger rechtstreeks heeft gevraagd bereid te zijn om dodelijk geweld te gebruiken wanneer Washington mocht besluiten de Amerikaanse bevolking te ontwapenen. Als ze weigeren, dan krijgen ze harde sancties opgelegd, worden buitenspel gezet of zelfs ontslagen. Zo is Obama ondertussen à la Jozef Stalin druk bezig met het 'zuiveren' van de legertop en heeft hij maar liefst 197 hooggeplaatste officieren ontslagen die weigeren hem absolute trouw te zweren, of op een andere manier weggewerkt. Onder hen bevinden zich viceadmiraal Tim Giardiana en generaal-majoor Michael Carey. Meerdere soldaten uit het hele land hebben verklaard dat ze inmiddels worden getraind om een binnenlandse oorlog te voeren tegen groepen die zich op wat voor wijze dan ook verzetten tegen de Obama-administratie. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (door Martial Law) en kan de gehele bevolking in slavernij gebracht worden.

In een rapport van het Amerikaanse leger wordt gewaarschuwd dat Amerikaanse legeronderdelen erop voorbereid moeten zijn dat ze naar New York City en andere megasteden worden gestuurd om burgerlijke onrust en politieke opstanden te voorkomen. Zij kunnen worden ingezet om, in het belang van de nationale veiligheid, belangrijke infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Gezien recente handboeken van het leger die tot in detail voorbereidingen omschrijven over hoe moet worden omgegaan met rellen op grote schaal in de Verenigde Staten, kunnen de militairen worden gedwongen mee te doen aan acties met dodelijk geweld tegen demonstranten. Het feit dat de Amerikaanse troepen worden voorbereid om in de nabije toekomst belangrijke Amerikaanse steden te bezetten is uiterst zorgwekkend. Er zijn de laatste jaren met regelmaat militaire oefeningen (urban warfare) in grote steden door heel Amerika uitgevoerd. Dit inclusief oefeningen waarbij “dissidenten” werden opgejaagd, gearresteerd en afgevoerd.

Op de website ‘Oath Keepers’, een organisatie van politieagenten, militairen, reservisten en veteranen, die zweren dat zij de Grondwet zullen verdedigen, staat dat ze een nieuwe revolutie verwachten, waarbij ‘de levens van miljoenen op het spel staan.’ Online staat een verklaring van overheidsbevelen die de bij de organisatie aangesloten agenten en militairen niet zullen opvolgen. Daaronder wordt verstaan, het niet meewerken aan het ontwapenen van Amerikaanse burgers, het zonder huiszoekingsbevel doorzoeken van huizen, voertuigen, etc., het arresteren van Amerikaanse burgers die als ‘onwettelijke vijandelijke strijders’ worden beschouwd, het uitvoeren van een invasie in een staat die zichzelf onafhankelijk verklaard van de federale regering, het gedwongen overbrengen naar de FEMA-detentiekampen, onder welk voorwendsel dan ook.

De Oath Keepers noemen zichzelf patriotten. De populariteit van de milities is groeiende voornamelijk door de manier waarop Barack Hussein Obama bezig is Amerika naar de rand van afgrond te duwen. Zij zien het als hun plicht zichzelf en hun land te verdedigen. Het Southern Poverty Law Center schat het aantal actieve milities in de VS nu op 276.

 

Een kind kan zien dat er in Washington iets niet pluis is. Waar de mensen bang voor zijn is voor een nieuwe revolutie in de orde van de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865 tussen de Noordelijke Staten (de Unie) en de Zuidelijke Staten (de Confederatie). Gezien de huidige ontwikkelingen rijst de vraag of zich dat kan herhalen. Obama heeft namelijk op 16 maart 2012 zijn handtekening gezet onder executive order 13603 waarmee hij gerechtigd is de staat-van-beleg (Martial Law) af te kondigen en als zodanig de volledige macht naar zich toe kan trekken! Hij hoeft onder de staat-van-beleg géén rekening meer te houden met het Amerikaanse Congres. De door hem ondertekende Executive Orders geven hem op ieder moment wanneer hem dat zo uitkomt, de gelegenheid de volledige macht te grijpen. Dat geeft hem tevens de mogelijkheid alle verkiezingen voor onbepaalde tijd uit te stellen inclusief de presidentsverkiezingen van 2016 zodat hij zelf kan blijven zitten.

Naast de door Obama ondertekende executive orders, heeft hij de beschikking over de executive orders die in 1962 door John F.Kennedy i.v.m. de Cuba crisis zijn ondertekend. In dat jaar dreigde in oktober een atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Cuba was na een zevenjarige guerrillastrijd in 1959 communistisch geworden onder Fidel Castro, en had zich na de mislukte invasie in de Varkensbaai tot de Sovjet-Unie gewend om militaire bijstand. Op 22 oktober 1962 trad de crisis in volle openbaarheid toen president John F. Kennedy een felle rede hield waarin hij de ontmanteling eiste van alle Sovjet-raketbases op Cuba en een blokkade aankondigde op alle militaire goederen naar het eiland; twee dagen later werd deze 'illegale' blokkade van kracht; de wereld hield de adem in, vooral toen duidelijk werd dat Sovjetschepen met kernkoppen aan boord de quarantainezone al dicht waren genaderd. Op zaterdag 27 oktober kwam het, zoals tientallen jaren later duidelijk werd, bijna tot een kernoorlog. De volgende dag, zondag 28 oktober, bleek een keerpunt in de crisis, toen Radio-Moskou bekendmaakte dat de Sovjet-Unie gevolg zou geven aan de eisen van de VS en de schepen rechtsomkeert zouden maken. Deze concessie volgde op een intensieve briefwisseling tussen de Russische leider Chroesjtsjov en Kennedy, waarin niet alleen tot ontmanteling van de raketbases op Cuba werd besloten, maar ook tot terugtrekking door de Verenigde Staten van de op de Sovjet-Unie gerichte Jupiter-raketten in Italië en Turkije.

De Cuba crisis ligt aan de basis van de door Kennedy ondertekende volgende executive orders. Executive Order 10990 staat de regering toe om alle vormen van transport en de controle over snelwegen en zeehavens over te nemen. Executive order 10995 geeft de regering de macht de media volledig onder haar invloed te brengen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen. Executive Order 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering. Executive Order 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen. Executive Order 11002 geeft de Directeur-Generaal der Posterijen het recht om een nationale registratie van alle personen teweeg te brengen. Executive order 11003 geeft de overheid de vrijheid alle luchthavens en vliegtuigen over te nemen inclusief commerciële vliegtuigen. Executive order 11005 staat de overheid toe alle spoorwegen, alle binnenlandse waterwegen en opslag ruimtes  over te nemen.

Chroesjtsjov en Kennedy in overleg in 1961

Obama kan natuurlijk niet zonder enige aanleiding zomaar een staat-van-beleg afkondigen. Daar moet tenminste een flinke crisis voor aan ten grondslag liggen. Denk hierbij aan de alsmaar verslechterde relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland. De situatie is zo explosief dat een gewelddadige confrontatie tussen de beide supermachten niet langer meer uitgesloten moet worden. Het lijk wel alsof Washington heel bewust een oorlog tegen Rusland aan het uitlokken is. De Amerikaanse generaal dreigt Rusland zelfs met totale vernietiging. Ook bestaat er in toenemende mate de mogelijkheid van een totale financiële ineenstorting, of een terroristische aanslag. Volgens de voormalige CIA directeur Michael Morell "zijn er duizenden ISIS sympathisanten in de Verenigde Staten” die van plan zijn flink wat rotzooi te schoppen. De stemming onder de Afro-Amerikaanse bevolking wordt er ook niet beter op. Ze gaan steeds meer de straat op om te protesteren tegen het politiegeweld. Het gaat nu nog om geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, maar dat kan snel veranderen en ontaarden in massale landelijke rellen. Een valse vlag operatie behoort natuurlijk ook altijd nog tot de mogelijkheden.

Velen vragen zich al enige tijd af waarom de Amerikaanse bevolking de beperking van hun vrijheden, vrije meningsuiting en alle veranderingen die Obama aan het doorvoeren is, nog langer toestaan. Maar inmiddels nemen de protesten toe. Het gaat nu nog om geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, maar dat kan snel veranderen. De linkse media noemt de tegenstanders van de Obama-administratie nazi’s, gewelddadige en gevaarlijke rechtse extremisten. Maar deze mensen, jong en oud, komen alleen maar op voor hun rechten en ageren tegen de waanzinnige dictatoriale beslissingen uit Washington. De hele westerse wereld zou zich zorgen moeten maken over wat de man in het Witte Huis allemaal bekokstoofd. Hij is niet alleen een vijand van de Amerikaanse bevolking maar van de hele vrije niet-moslim wereld. Uit alle maatregelen die Obama neemt blijkt hij het christendom tot staatsvijand heeft verklaard. Velen in Amerika en daarbuiten geloven daarom dat de ‘moslim’ Obama de rol van antichrist zal gaan vervullen. Ook in Boeddhistische kringen is men die mening toegedaan. Obama zou volledig voldoen aan de Boeddhistische Apocalyptische “Kalachakra” waarin de komst wordt aangekondigd van de duivelse demon-King Krinmati, die zowel zal optreden als vertegenwoordiger van de christenen alsook van de moslims en de Joden. De Boeddhistische Kalachakra verteld dat er strijd geleverd zal worden tegen deze christelijke demon King Krinmati: Obama de Antichrist.

Openbaring 9:11 En zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon. Het Hebreeuwse woord  ABADON   אֲבַדּוֺן  betekend vernietiging of verruineerd. Hebben de Amerikanen deze Abadon tot president gekozen? ABADON is een machtige koning (of regerend leider ) die zal proberen om wereldwijd chaos en vernietiging te brengen tegen het Christendom. Zie hier hoe Barack Hussein Obama  het christendom vervloekt. Hij heeft alle christelijke top admiraals en generaals uit het Amerikaanse leger verwijderd.

In 2008 zette Amerika een 'stiekeme' moslim (door hemzelf in deze video en in deze video bevestigd) en een pruilerige narcist in het Witte Huis. Een man met een ononderbroken geschiedenis van betrokkenheid bij gewelddadige, corrupte, uiterst linkse, black power politiek, die Joden afkraakt en het Westen haat. Velen geloven dat hij Amerika en ook het Westen in een angstaanjagende duisternis zal veranderen. Anderen geloven echter dat het Amerikaanse volk hem in het riool van de geschiedenis zal wegspoelen, voorgoed verdwenen en uitgewist in de geschiedenis!

Ook verschijnen er berichten op internet dat Obama van plan zou zijn om Ban Ki-moon -wiens mandaat eindigt op 31 december 2016- op te volgen als Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

De FBI heeft met een schietpartij op een wrede manier een eind gemaakt de vredige bezettingsactie in het plaatsje Burns in de staat Oregon. Er is een dode gevallen en de leider Ammon Bundy zijn broer Ryan en nog twee metgezellen zijn ter plekke gearresteerd. Naast de broers Bundy en een aantal metgezellen is ook een journalist gearresteerd die al vanaf het begin de actie ondersteunde en live radio- en videoreportages maakte vanuit Oregon. Zijn naam is de bij veel Youtube gebruikers bekende Pete Santilli. Bundy en een aantal van zijn metgezellen waren op weg naar een bespreking buiten het bezette pand zoals ze dat wel vaker deden, toen de auto’s onderweg werden aangehouden door de FBI. Vervolgens ontstond een schietpartij waarbij iemand werd gedood en er meerdere (licht) gewonden vielen. De gedode man zou de rancher LaVoy Finicum uit Arizona zijn. Sommigen in de Verenigde Staten noemen deze gebeurtenis het begin van een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog.

actievoerder oregonRancher LaVoy Finicum, vermoord door de FBI.

Op deze video zijn beelden te zien van het moment waarop Finicum door de FBI werd neergeschoten. Het is niet helemaal duidelijk te zien of hij van plan was om zich over te geven of dat hij zoals door de FBI wordt gezegd, iets (een wapen) uit zijn jaszak probeerde te halen tijdens zijn arrestatie. Finicums dochter Thara laat via Facebook weten dat haar vader zich had overgegeven met de handen in de lucht stond of zat en vervolgens in het gezicht werd geschoten.


moord finicum

Op 28 oktober is bekend geworden dat de zeven verdachten, waaronder de gebroeders Bundy, door een rechtbank in Portland zijn  vrijgesproken van de aan hen ten laste gelegde aanklachten in de eerder genoemde zaak in de staat Oregon tegen de Hammond familie.  Daarmee is de zaak echter niet afgedaan want de harde kern van deze groep blijft in de gevangenis. Toen de advocaat van de groep tijdens de zitting deze uitspraak te horen kreeg ging daarop zo door het lint dat hij overmeesterd werd door de parketwachten waarbij hij zelfs werd getaserd (stroomstootwapen). Ammon Bundy blijft vastzitten en zal worden overgedragen aan de autoriteiten in Nevada in verband met de eerder genoemde gebeurtenissen op de boerderij van hun vader Cliven Bundy. Ook broer Ryan blijft voorlopig nog vast, omdat de jury het er niet over eens kon worden of hij nu wel of niet schuldig zou zijn aan diefstal. Ook Brian Cavalier, de lijfwacht van Ammon Bundy zal vanwege dezelfde aanklachten als Ammon worden overgedragen aan de autoriteiten in Nevada.

Terug naar: Inhoud