Uit het nieuws 30-11-2017

 

Door: Franklin ter Horst

 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 5) (vervolg van ruiter op het rossig/rode paard)

 

De wereld is niet geheel onvoorbereid van wat er straks allemaal komen zal want voorbeelden van enorme ďslachtingenĒ zijn er in de vrij recente geschiedenis genoeg.

 

De 1ste Wereldoorlog die in Europa begon op 28 juli 1914 en tot 11 november 1918 duurde, heeft Ī 20 miljoen mensen het leven gekost. Het dodental onder het bewind van de Russische leider Lenin wordt op 10 miljoen mensen geschat. Tussen 1894 en 1922 zijn er Ī anderhalf miljoen ArmeniŽrs door de Turken vermoord. Het aantal doden onder het bewind van Stalin wordt geschat op 20 tot 42.8 miljoen. De Chinese Mao Zedong, joeg 40 tot 72 miljoen Chinezen de dood in met zijn communistische revoluties. In Nederland lopen nog een aantal vooraanstaande figuren rond die sympathiseerden met onder meer de massamoordenaars Stalin en Mao.

 

De Tweede Wereldoorlog heeft ongeveer 55 miljoen mensen (soldaten en burgers) het leven gekost. Rusland verloor zo'n 20 miljoen mensen waarvan 13 miljoen militairen. De Vietnamoorlog koste Ī 2.5 miljoen doden waaronder 58.200 Amerikaanse militairen. Tijdens de 1ste Golfoorlog van 1990-1991 verloren 86.000 Iraakse mannen, 48.000 vrouwen en 32.000 kinderen het leven en de gevolgen hiervan vlak na de oorlog. Op de beruchte Snelweg des Doods viel de Amerikaanse luchtmacht op 26 en 27 februari Iraakse troepen en burgers aan die zich uit Koeweit aan het terugtrekken waren. Ze vernietigde eerst de eerste en laatste voertuigen en bombardeerde hierna herhaaldelijk de klemzittende overige voertuigen. Duizenden Iraakse militairen en burgers werden levend verkoold (ongeveer 2000 verkoolde voertuigen werden achteraf geteld). Dit gebeurde ondanks het feit dat de VS hadden beloofd dat de terugtrekkende Iraakse troepen en burgers ongemoeid Koeweit zouden kunnen verlaten. Zie ook deze video en deze.

 

De snelweg naar de dood.

 

Tijdens de in maart 2003, door George W.Bush en trawanten ingezette 2e Golfoorlog koste aan bijna 1,4 miljoen Irakezen het leven. Daarnaast vielen er 4700 doden aan Amerikaanse zijde.

De allerzwartste bladzijde in de menselijke geschiedenis was natuurlijk de Shoah (Holocaust) toen 6 miljoen Joden in Hitlers kampen op gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht. Toen de Amerikaanse opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, generaal Dwight Eisenhower, de slachtoffers van de dodenkampen zag, gaf hij opdracht om zoveel mogelijk fotoís te maken. Eisenhower verklaarde hierbij: ,,leg alles nu vast -maak films - zorg dat er getuigen zijn -want ergens in de geschiedenis zal er iemand opstaan en zeggen dat dit nooit is gebeurd.Ē Eisenhower had een vooruitziende blik want er bestaat inmiddels een heel netwerk van Shoahontkenners die d.m.v. boeken, tijdschriften en vooral via internet proberen hun stompzinnige argumenten te bewijzen. Klik hier voor The Auschwitz Protocol een uitvoerig verslag over de gruwelijke gebeurtenissein in het kamp.

Ook de Russen waren verbijsterd wat zij in Auschwitz-Birkenau aantroffen. Het schokte zelfs de soldaten die toch heel wat gewend waren door de veldtocht aan het Oostfront. In het kamp strompelden nog zoín 7560 uitgemergelde, uitgeputte gevangenen rond te midden van stapels lijken die te ziek waren bevonden voor transport naar de kampen in Duitsland. De weken voor de verovering hadden de Duitsers namelijk nog ca 60.000 gevangenen uit Auschwitz naar kampen in Duitsland overgebracht. Bekent als de ďdodenmarsenĒ. Op het einde van de oorlog begonnen de naziís de kampen op te doeken in een poging hun wandaden te verdoezelen.

Dwight Eisenhower.

Nog vers in het geheugen licht ook de onvoorstelbare door Hutuís gepleegde slachtpartij in Rwanda in 1994 waarbij naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's in een periode van 100 dagen, van 6 april tot half juli 1994 met onder meer kapmessen om het leven zijn gebracht. De internationale vredesmacht Unamir stond er bij en keek ernaar omdat de Verenigde Naties weigerden hun eigen organisatie toestemming te geven om het moorden te stoppen. De westerse wereld was volledig op de hoogte, maar greep niet in.

En wie herinnert zich niet de met onderscheidingen behangen, Oegandese kannibaal en slachter Idi Amin. Deze dictator heeft naar schatting de dood van 300.000 Oegandezen op zijn geweten. Hij gaf er de voorkeur aan zijn slachtoffers aan de krokodillen te voeren. En wat te denken van de gruwelijke moordpartijen door gedrogeerde kindsoldaten in Liberia en SiŽrra Leone onder leiding van Charles Taylor. Het werd een slachtpartij die uiteindelijk 150.000 mensen het leven heeft gekost. Lichamen van slachtoffers werden op palen langs de wegen gespietst.

Kannibaal en massamoordenaar Idi Amin.

Dan is er nog de andere Afrikaanse kannibaal Jean-Bedel Bokassa. Deze voormalige kapitein van het Franse leger liet zich in 1977 tot keizer van de Centraal Afrikaanse Republiek kronen en regeerde van 1966 tot 1979. De kroon op zijn hoofd was volgepropt met diamanten, en de troon, in de vorm van een adelaar, was van massief goud. Ook deze dictator voedde zijn krokodillen met gevangenen en de keizerlijke ijskasten waren gevuld met mensenvlees. Volgens zijn kok verorberde hij het mensenvlees van zijn geslachte tegenstanders met smaak en liet hij met plezier ook zijn gasten van het mensenvlees Ďgenietení. Zijn vele vrouwen - zeventien - en minnaressen leverde hem 55 kinderen op. In 1979 deed Ďde keizerí zelf mee aan een sadistische orgie waarbij honderd schoolkinderen op gruwelijke wijze waren afgeslacht omdat zij klaagden over de uniformen die zij verplicht waren te dragen.Wanneer Satan het voor het zeggen krijgt, rest slechts pure moordlust.

En dan is daar nog de zogenaamde ďDe Arabische lenteĒ zoals de mainstream media en de wereldleiders de barbaarse slachtpartijen in onder meer Egypte, LibiŽ, SyriŽ en Irak noemen. Deze ďlenteĒ heeft honderdduizenden veelal onschuldige burgers het leven gekost in SyriŽ en Irak en miljoenen mensen op de vlucht doen slaan.

De staat IsraŽl heeft sinds de oprichting in 1948 te maken met vijanden die de Joodse staat willen vernietigen en het Joodse volk de Middellandse zee in willen drijven. De dag nadat David Ben Goerion de staat IsraŽl had uitgeroepen kregen nauwelijks 650.000 Joodse overlevenden van de Shoah en de Arabische pogroms te maken met een overmacht van 1 miljoen troepen uit Egypte, SyriŽ, TransjordaniŽ, Libanon, en Irak. Noch Amerika, noch Europa vond het nodig de Arabische landen tot stoppen te dwingen terwijl de aanval volledig in strijd was met VN Resolutie 181. Wat op een vernietiging van IsraŽl had moeten uitdraaien werd een regelrechte catastrofe voor de Arabische legers. Dat IsraŽl deze oorlog won was niets anders dan een mirakel. Jesaja 41:10 -14Ė vrees niet, want Ik ben met u, zie niet angstig rond, want Ik ben uw God Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke Rechterhand. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje IsraŽl! Ik ben het, die u help; luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige IsraŽls.

Na de oorlog van 1948 volgde onder meer de zesdaagse oorlog van 1967 en de Jom-Kippoer oorlog van 1973. Naast deze oorlogen kreeg IsraŽl te maken met terreur van de door de Russen op het wereldtoneel gezette Egyptenaar Jasser Arafat die zich presenteerde als leider van een niet bestaand Palestijnse volk. Arafat en ook de huidige PLO-leider Mahmoud Abbas (Abu Mazen) werden doelbewust door de KGB uitgekozen, getraind en gefinancierd om de PLO te leiden en de Sovjetbelangen in het Midden Oosten te dienen. In de gebieden die onder controle staan van het PLO-bewind in Ramallah en de terreurbeweging Hamas in Gaza, worden de massaís opgezweept tot barbarisme.

Zowel de Palestijnse terreurbeweging Hamas (drie nederlagen in 2009-2012 en 2014) als de Libanese terreurbeweging Hezbollah (nederlaag in 2006) bedreigen IsraŽl opnieuw met totale vernietiging. Ook dreigt de leider van Hezbollah Hassan Nasrallah bij een volgende oorlog de grenzen van Libanon te zullen openen voor honderdduizenden toegewijde Shiitische strijders uit onder meer Jemen, Afghanistan, Pakistan, Iran en Irak. In de oorlog van 2006 waren ze praktisch volledig uitgeschakeld maar wisten Washington en de Verenigde Naties een totale vernietiging van Hezbollah te voorkomen. Nu staan ze opnieuw zwaar bewapend aan de noordgrens van IsraŽl wachtend op een signaal van Iran om opnieuw een oorlog te beginnen. IsraŽl heeft zich echter goed voorbereid op een volgende oorlog.

 

Hezbollah terreurleider Hassan Nasrallah

 

Ondanks alle vredesovereenkomsten en alle territoriale toegaven zal de Arabische haat tegen de Joden en hun God blijven bestaan en uit Psalm 83 blijkt dat alle buurlanden van IsraŽl inclusief Filistea/Palestina een verbond met elkaar zullen sluiten om IsraŽl te overvallen en de Joden als volk te verdelgen. Ook deze oorlog zal plaatsvinden als de ruiter op het rode paard komt aanstormen.

 

In Auschwitz hebben ze geprobeerd het Joodse volk te vernietigen. Een volk dat formidabele en schitterende mensen heeft voortgebracht die de wereld hebben verrast met fantastische uitvindingen waar de wereldbevolking alleen maar profijt van heeft gehad. De Nobelprijzen laten dat zien. De bijdrage van dit volk is in alle geledingen van de wereldgemeenschap voelbaar. Maar Auschwitz was kennelijk nog niet genoeg. De wereld vindt dat ze helemaal uitgeroeid moeten worden en ondersteunen daarbij allerlei islamitisch geboefte met geld en wapens om dit doel te bereiken. Weg van deze aardbodem. Maar ze maken een grote vergissing want God zal een 2e Auschwitz niet meer toestaan. Straks zijn al die Joden/IsraŽl haters en goddelozen zelf aan de beurt.

 

Lo Ammi

 

De Bijbelse eindtijd profetieŽn domineren steeds vaker de gebeurtenissen van vandaag. Bijbelgetrouwe christenen weten dat het herstel van IsraŽl in 1948 door God is voorzien. Het is trouwens opmerkelijk hoeveel christenen dit herstel niet zien als van Godswege en verwijzen daarbij naar Hosea 1:8-9 waarin deze profeet spreekt over Lo- Ammi. Nadat zij Lo-Ruchama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide Hij: Noem hem Lo-Ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn. Het is echter een misvatting te denken dat dit tekstdeel betrekking heeft op het huidige IsraŽl want het is primair gericht aan de tien stammen EfraÔm/IsraŽl het Noordelijke Koninkrijk van IsraŽl dat in 722 v. Chr. door de AssyriŽrs is weggevoerd. In Hosea staat dat God drie dingen zei ten aanzien van dat 10-stammenrijk: Het zou zijn einde vinden in het dal van JizreŽl, God zou zich voortaan niet meer over het huis van IsraŽl ontfermen. Daarnaast zouden zij niet meer Gods volk zijn. Hosea maakt dus duidelijk dat EfraÔm/IsraŽl op een bepaald moment buitenspel gezet wordt wanneer hij verteld over wegvoering van de 10 stammen. Lo-Ammi in Hosea 1:9 heeft dus geen betrekking op het huidige IsraŽl maar is geschiedenis. Vervolgens zegt God, dat Hij voor hen, waarvan gezegd werd ďgij zijt mijn volk nietĒ juist deze zijn kinderen zouden worden (Hosea 1:10). Dit deel van tekst gaat over onze tijd. Het is daarom van groot belang wat verstaan wordt onder Juda en IsraŽl/EfraÔm. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van IsraŽl zich bijeenscharen, ťťn hoofd over zich stellen, en optrekken uit het land; want groot zal de dag van JizreŽl zijn. Zegt tot uw broeders: Ammi, en tot uw zusters: Ruchama.Ē

De betekenis van JizreŽl is dat God in plaats van IsraŽl te verstrooien onder de volken Hij ze nu weer aan het verzamelen is. Ammi betekend dat er op de hele aarde maar ťťn uitverkoren volk zal bestaan en Ruchama wil zeggen dat Gods gevoelens van liefde weer naar zijn bruid gaan, net als in het begin, alhoewel ze zijn ontferming eigenlijk niet hebben verdiend-want dat ligt ook opgesloten in het woord Ruchama. Hosea voorzegt dus dat het Huis IsraŽls zich in de eindtijd weer met het Huis Juda zal herenigen en daar is in 1948 een begin mee gemaakt.

Kerk en IsraŽl

 

Ook de kerk heeft zo zijn ideeŽn over het huidige IsraŽl. Volgens de kerk is de rol van IsraŽl na de kruisiging en opstanding van Jezus uitgespeeld. De val van Jeruzalem en de verwoesting van de Tempel wordt uitgelegd als vervulling van de onheilsvoorzeggingen van Jezus over de stad en als straf voor de Joodse betrokkenheid bij de kruisiging. Men heeft het Joodse volk dood verklaard door de vervangingstheologie. Zo konden in de loop van de kerkgeschiedenis alle Jodenvervolgers zich verzekeren van de instemming van de kerkleiders. Want alleen zo kon de wereldwijde moord op het Joodse volk zonder noemenswaardige tegenstand worden uitgevoerd. Dat werd o.a. duidelijk op de ĎRijksdag van Neurenbergí in 1933, toen door middel van rassenwetten de Joden tot minderwaardige mensen werden verklaard,Ö en dat met toestemming van de kerk. Daardoor werden alle belemmeringen weggenomen, zodat Ďmen de Joden met een zuiver gewetení kon ombrengen, omdat zij volgens hen Ďvoor altijd door God verworpen warení. De onzalige vervangingstheologie is een theologie vol onheil voor het Joodse volk. Want de Joodse staat mag niet bestaan, omdat met de wederopstanding van het oude IsraŽl de vervangingstheologie zijn bestaansrecht verliest. Opvallend is ook dat een groot aantal kerken aan de kant van de Palestijnse doodscultuur staan.

De dwalingen van de kerk ten aanzien van IsraŽl gaan door tot op de dag van vandaag. Nog steeds verschijnen er artikelen in christelijke bladen waarin kerkleiders beweren dat de huidige ontwikkelingen rond IsraŽl niets te maken hebben met Gods beloften aan dit volk. Nog altijd zijn er kerken die beweren dat Gods verbondsbeloften, aan IsraŽl gegeven, zijn overgegaan op de kerk. Deze houding draagt ertoe bij dat het de vijanden van IsraŽl in de kaart speelt, zoals het dat altijd al heeft gedaan. Door de Arabische Ďlenteí wordt de religieuze vrijheid en veiligheid van honderdduizenden christenen in het hele Midden Oosten bedreigd vanwege moslimgeweld, maar de christelijke leiders richten zich op IsraŽl, een land dat de religieuze vrijheden van zowel christenen als moslims beschermd. De tegen IsraŽl gerichte acties door kerkleiders laten zien hoever genoemde kerken zich van Gods Woord verwijderd hebben en weerspiegelen een toenemend antisemitisme en demoniseren van IsraŽl, wereldwijd. Het Joodse volk wordt zichtbaar in het nauw gebracht en vele kerken doen daar volop aan mee.

Wat IsraŽl tot dusver heeft ervaren, zal de rest van wereld ook gaan meemaken. Dood en verderf zullen zich steeds sterker manifesteren, door toedoen van de ruiter op het rossig/rode paard. Tenslotte zal het op een massale vernietiging uitlopen. Zo hevig dat alles wat er in het verleden is gebeurd, daarbij in het niet zal vallen. God zal de mensen overlaten aan hun eigen spel van zelfvernietiging. Echte vrede kan alleen van God uitgaan. De goddelozen kennen geen echte vrede. Ze praten wel over vrede maar ondertussen geven ze een vermogen uit aan wapens om elkaar te vernietigen.

Wordt vervolgd.

Franklin ter Horst