Uit het nieuws 27-02-2017

Door: Franklin ter Horst

Zal de derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd? (deel 1)

 

Voor veel christenen is het nog steeds een punt van discussie of er werkelijk sprake zal zijn van de bouw van de 3e Tempel in Jeruzalem. Ook op internet staan diverse artikelen waarin dat sterk in twijfel wordt getrokken. Toch zijn er diverse aanwijzingen dat deze Tempel over niet al te lange termijn gebouwd zal worden. Een van de organisaties in IsraŽl die al jaren druk in de weer zijn met de voorbereidingen voor de 3e Tempel is het Tempelinstituut. Deze organisatie is gevestigd in het Joodse Kwartier in de Oude Stad van Jeruzalem. De oprichter is Rabbi Yisrael Ariel. Hij noemt de herbouw van de Tempel een Bijbelse opdracht en zegt dat iedere generatie de opdracht heeft er alles aan te doen wat in hun vermogen ligt, de Tempel te herbouwen.

 

Tegenstanders van deze herbouwplannen zeggen dat er pas gebouwd mag worden na de komst van de Messias, en verwijzen daarbij naar de Tempel zoals beschreven door de profeet EzechiŽl (40 t/m 44). EzechiŽl verteld dat deze Tempel zal worden gebouwd onder supervisie van de Here tot Zijn eer en in overeenstemming met Zijn doel. Dat is de Tempel van waaruit Jeshua HaMassiach na zijn terugkeer zal regeren over de hele aarde. De Tempel waarvan nu de voorbereidingen worden getroffen zal volgens DaniŽl in bezit worden genomen door een koning hard van aangezicht en bedreven in listen (DaniŽl 8:23-24 en 11:36). Daarover later meer.

 

Zoals gezegd noemt Rabbi Yisrael Ariel de herbouw van de Tempel in onze tijd een Bijbelse opdracht en is van mening dat de herovering van de Tempelberg tijdens de Zesdaagse oorlog van 1967 het teken is geweest dat er voorbereidingen getroffen moeten worden voor de herbouw van de Tempel. Ariel: ,,Wij voelen dat de komst van de Messias nabij is. Hoe meer ik studeerde, hoe meer ik door de jaren begon te begrijpen, dat God van ons verwacht actie te ondernemen want de tijd is er rijp voor. Wij moeten volbrengen wat ons is opgedragen en alles doen wat in onze macht ligt de Tempel te herbouwen en de goddelijke eredienst te hervatten.Ē

 

Model derde Tempel

De inspanningen van Ariel en de zijnen zijn er op gericht het publiek bewust te maken van het feit dat de Tempel herbouwd moet worden, om opnieuw een centrale rol in het geestelijk leven van het volk van IsraŽl te spelen. Een team van rabbijnen, geleerden, natuurkundigen en andere experts uit verschillende kennisgebieden zijn bezig alles te onderzoeken wat nodig is voor de Derde Tempel. Dit onderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van onder meer de gebruiksvoorwerpen en priesterlijke gewaden. De voorwerpen die klaar zijn kunnen bekeken worden in het hoofdkwartier van het Instituut in Jeruzalem. Deze voorwerpen zijn exacte specificaties zoals door de Bijbel aangegeven, en zijn gemaakt van originele materialen zoals goud, koper, zilver en hout. Het zijn nauwkeurig nagemaakte replicaís. Onder de vele voorwerpen zijn muziekinstrumenten voor het Levitische koor, de van puur goud gemaakte Menorah, de gouden kroon van de Hoge Priester, gouden en zilveren werktuigen om te gebruiken voor de wierook en offers diensten en vele andere voorwerpen.

Zo is het Tempelinstituut tot volledige identificatie van de twaalf stenen van de borstplaat van de Hoge Priester gekomen. De stenen zijn verwerkt in gouden omhulsels en gegraveerd met de namen van de 12 stammen van IsraŽl. De stenen zijn vastgezet met gouden draden precies volgens de voorschriften in Exodus.

Een kleine groep Joodse vrouwen in Shilo, is al een tijdje bezig het gordijn te vervaardigen, dat in de Tempel het Heilige afscheidde van het Heilige der Heiligen. Hun poging om het gordijn te weven is in overeenstemming met het gebod: 'U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen; men moet het op kunstige wijze maken, met cherubs erop, werk van een kunstenaar' (Exodus 26:31). Het is geen eenvoudige taak waar de vrouwen mee bezig zijn want alles moet vanaf het begin worden geleerd. De weeftechnieken en de garens, die uit zes draden bestaan, vereist volgens de Bijbeltekst, de productie van de juiste blauwe, paarse en scharlaken kleurstoffen. De grootte van het gordijn zelf, een voorwerp van 20 meter hoog, 10 meter breed en 10 centimeter dik (volgens oude rabbijnse bronnen), is op zichzelf een enorm gecompliceerd project. Een van de meest unieke uitdagingen is om de gezichten van de cherubs te weven, zodat het aan een kant van het gordijn het gezicht van een adelaar, en aan de andere kant het gezicht van een stier is.

Er zijn al een groot aantal voorwerpen klaar waaronder het grote bronzen wasbekken. Dit wasbekken is 2.5 meter hoog en heeft een straal van 2.8 meter. Het bekken is vervaardigd volgens Bijbelse beschrijvingen. Twaalf priesters kunnen zich tegelijkertijd ritueel reinigen. Ook de olie die nodig is voor de Menorah die gebruikt moet worden in de Derde Tempel is door het Sanhedrin geprepareerd. Het licht van de Menorah is een ritueel offer aan God. Exodus 27:20 Gij zult de IsraŽlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.

Niets gebeurt onvoorzien of toevallig!

Exodus 28:31 Gij zult het opperkleed van de efod geheel van blauwpurper maken. De halsopening zal in het midden ervan zijn: de halsopening zal rondom een rand hebben van weefsel als bij een pantser, opdat het niet scheure. En gij zult op zijn zomen granaatappels in blauwpurper, roodpurper en scharlaken, rondom op zijn zomen, zetten, en gouden belletjes overal daartussenÖ.

Het blauwpurper in deze Bijbeltekst betreft de antieke bijbelse blauwe kleurstof die de mantels van koningen, priesters en eenvoudige Joden versierden en ook de tapijten in de tabernakel. Recente vooruitgang op het terrein van de archeologie, marine biologie en chemie, samen met historische en talmoedbronnen hebben de bron van de kleurstof geÔdentificeerd als de kleine zeeslak Murex trunculus, of in het Hebreeuws de Ďhillazoní.In de tijd van Jezus was deze slak er nog, maar is daarna verdwenen. De slak komt voor langs de noordelijke kust van IsraŽl en de zuidelijke Libanese kust. Een aantal jaren geleden is er door een visser Ďper toevalí een slak of schelp gevonden met deze blauwe kleur. De verfstof is een van de meest kleurvaste verven die bestaan. Het blijkt vrijwel onmogelijk de verf te verwijderen, zelfs niet na het lang gebleekt te hebben. De kleurstof is aanvankelijk geel, maar onder invloed van het zonlicht kleurt het geel helder blauw. Velen hebben door de eeuwen geprobeerd de blauwe verf te produceren. Pas in 1980 ontdekte een IsraŽlische chemicus, Otto Einer, dat de invloed van zonlicht nodig was om de blauwe kleur te produceren.

Tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten presenteerde Rabbi Chaim Richman van het Tempel Instituut de bouwtekeningen voor de herbouw van een deel van de Derde Tempel met daarbij ook de Kamer van de Gehouwen Steen, de toekomstige zetel van het Sanhedrin, een centraal onderdeel van het Tempel complex. Richman noemde ooit:ďHet Joodse leven zonder Tempel als vissen zonder waterĒ. 

Ook verschijnen er met regelmaat artikelen dat men een rode vaars gevonden heeft. Red-Heifer-YouTube1-300x300Zie ook deze video uit 2015. Een driejarige rode vaars is nodig voor de reinigingsrituelen in de Tempel. De vaars moet echter zonder enig gebrek zijn. ĎSpreek tot de IsraŽlieten dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk is gekomení (Numeri 19:2).

De eerste heeft Mozes voorbereid. De as daarvan was voldoende tot na de Babylonische ballingschap. De tweede was door de Schriftgeleerde Ezra voorbereid en de resterende rode kalveren door de priesters in de tijd van de Tweede Tempel. Een rode vaars is uitzonderlijk zeldzaam want in de Joodse geschiedenis zijn er slechts negen rode kalveren geweest, die voor reinigingsrituelen geschikt waren. Reeds in het jaar 2000 dacht men een rode vaars gevonden te hebben, maar die moest worden afgekeurd vanwege twee haartjes die een afwijkende kleur hadden. Ook mag het dier niet ouder dan vier jaar zijn.

In Bijbelse tijden werd de rode vaars compleet verbrand, door de priester, buiten de Tempel. Dat gebeurde op de Olijfberg. Daarna werd de as gemengd met water en werd dat het reinigingswater genoemd, waardoor mensen gereinigd werden. Dan pas konden ze de Tempel binnengaan. Zonder een rode vaars was de Joodse eredienst op de Tempelberg onmogelijk.

Voor het bekijken van alle voorwerpen die klaar zijn klik hier. Op zondag 26 juli 2015 was het תשעה באב Tisha Be'Av, de negende dag van de maand Av, de Joodse treurdag, waarop de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel in Jeruzalem en nog tal van andere rampen worden herdacht. Het Tempelinstituut heeft ter herdenking van deze verwoestingen, een drie-dimensionale video over de inhoud van de Derde Tempel geproduceerd waarop te zien is hoe deze Tempel eruit zou kunnen zien. De drie minuten durende video laat de kijker onder meer de binnenkant van het hoofdheiligdom en de Menorah zien.

De Menorah is ťťn van de belangrijkste symbolen van IsraŽl. Op 6 december 2007 is een replica van de Menorah, die tot dat moment stond opgesteld in het uit de Romeinse tijd daterende Cardo in het Joodse kwartier van de Oude Stad, verplaatst naar een nieuwe bestemming niet ver van de Westelijke muur (Klaagmuur).

De originele Menorah is door de Romeinen na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, naar Rome meegenomen. Er gaan al jaren geruchten dat het voorwerp en alle geroofde heilige voorwerpen te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan.

De Menorah uit de verwoeste stad Jeruzalem door de Romeinen meegenomen naar Rome.

Ook oude bronnen melden dat de Menorah zich in het Vaticaan bevindt. Joodse bronnen vertellen de Menorah in Rome te hebben gezien kort na de verwoesting van Jeruzalem en zelfs eeuwen later. In de tweede helft van de 12e eeuw maakt een Spaanse Jood bekend als Benjamin van Tudela een tour in de tot dan bekende wereld. Hij claimde in zijn journaal dat Joden in Rome hem vertelden dat de geroofde heiligdommen uit de Tempel in het Vaticaan verborgen werden gehouden.De connectie tussen het Vaticaan en de Menorah wordt ook geÔllustreerd in een afbeelding op de muur van het Borgia Appartement in het Vaticaan. Dit appartement is gebouwd door Alessandro VI, wiens regeerperiode begon in 1492, hetzelfde jaar dat de Spaanse Joden de keus kregen zich tot het Katholicisme te bekeren of verbannen te worden.

De geruchten dat de Menorah zich in het Vaticaan bevindt duurt voort tot op de dag van vandaag. Tijdens een bijeenkomst tussen de IsraŽlische minister van Religieuze zaken Shimon Shitrit en paus John Paul II in 1996, verzocht Shitrit de paus de Menorah aan IsraŽl terug te geven. Shitrit heeft nooit een antwoord gekregen. Ook Rabbijn Yona Metzger en Shlomo Amar hebben gelijkwaardige verzoeken gedaan tijden hun bezoeken aan het Vaticaan. Begin januari 2003 richtte de voormalige IsraŽlische president Moshe Katzav, een verzoek aan Kardinaal Angelo Sudano, een lijst samen te stellen van alle schatten en andere Joodse voorwerpen die in het bezit zijn van het Vaticaan. Katzav vroeg om dit vraagstuk wat voor IsraŽl zo gevoelig ligt, te helpen oplossen. Het Vaticaan heeft nooit op zijn verzoek gereageerd. Rabbijn Yonatan Shtencel schreef in 2013 een brief aan nieuw gekozen paus Franciscus met het verzoek de gelegenheid ten baat te nemen de gestolen gouden Menorah aan IsraŽl terug te geven. Maar dat verzoek leverde tot dusver niets op.

Volgens Gershon Salomon, oprichter en leider van Getrouwen van de Tempelberg is het Tempelgerei eeuwenlang in het Vaticaan te bezichtigen geweest. Joodse bezoekers en anderen die het Vaticaan hebben bezocht, hebben de voorwerpen met eigen ogen gezien. Maar bij het uitroepen van de staat IsraŽl in 1948 zijn ze plotseling verdwenen. Het Vaticaan doet vervolgens net of ze van niets weten. Het Vaticaan ontvangt jaarlijks honderden brieven van Joden en niet-Joden met het verzoek de heilige gebruiksvoorwerpen uit de tempel aan het Joodse volk terug te geven. Het Vaticaan doet er echter het zwijgen toe.

Gershon Salomon

Naast het tempelinstituut is ook de eerder genoemde Gershon Salomon, een groot voorvechter voor de bouw van de Tempel. Deze getrouwen hebben zich daarnaast ten doel gesteld de Tempelberg te bevrijden van de Arabische bezetting. Zij vinden dat de islamitische heiligdommen moeten verdwijnen zodat de Tempelberg opnieuw aan de Here kan worden toegewijd. Door de wijding van de Tempelberg zal God tot Zijn doel komen met IsraŽl, zo menen zij. Salomon en zijn getrouwen hebben al meerdere pogingen gedaan twee grote marmeren hoekstenen (gewicht 6.5 ton per stuk) op het Tempelplein neer te leggen. Steeds opnieuw wordt dit echter door de IsraŽlische overheid belet omdat men bang is voor een gewelddadige reactie uit de islamitische wereld. Wel gaf men op 4 oktober 2001 toestemming twee hoekstenen bij de zuidelijke ingangen van het Tempelplein neer te leggen. Deze hoekstenen zijn gesneden volgens Bijbelse regels, dus niet door gebruik van ijzer of welk ander metalen gereedschap, maar met behulp van diamanten slijpgerei. Ze werden vervoerd op een grote truck vergezeld van vlaggen met Hebreeuwse letters die duidelijk maakten dat het ging om de hoekstenen voor de derde tempel.

Er verschijnen steeds opnieuw artikelen en videoís op YouTube waarin de Tempelberg als plaats van de Tempel van Salomo en die van Herodus, in twijfel wordt getrokken. Bovendien lijkt het mode te worden het bestaan van de beide Tempels naar het rijk der fabelen te verwijzen. Er bestaan echter diverse aanwijzingen dat de beide Tempels wel degelijk op het huidige Tempelplein gestaan hebben. Zo heeft de IsraŽlische oudheidkundige dienst namelijk onder de helling van de Tempelberg een groot waterreservoir uit de tijd van de Eerste Tempel ontdekt. Het uit de rotswand gehouwen reservoir is 12 meter lang, 5.5 meter breed, 4.5 meter hoog, en kon 250 kubieke meter water bevatten. IsraŽlische archeologen hebben lange tijd aangenomen dat in de tijd van de Eerste Tempel al het water in Jeruzalem uit de Gihonbron kwam. Maar daar kon nooit voldoende water uit worden gehaald, dus moesten er meer waterreservoirs zijn. Met deze vondst komt eindelijk een oplossing voor het raadsel waar de stad het vele benodigde water vandaan haalde. Alleen al het koperen waterbekken van koning Salomo bevatte 120.000 liter water. De archeoloog Zwika Tzuk berekende dat voor de tempeldienst dagelijks 100 kubieke meter water nodig was voor rituele wassingen, drinken, bevloeiing van planten en het afspoelen van bloed na de offerandes. Maar het bleef een raadsel waar de enorme hoeveelheid water die daarvoor nodig was, in die tijd vandaan kwam. Archeoloog Eli Shukrun denkt dat er naast dit reservoir meer reservoirs van dit soort zullen worden gevonden.

Ook zijn er talloze historische resten gevonden in het puin wat door de islamitische autoriteiten op een vuilnisbelt in het Kidrondal is gedumpt. Deze resten zijn afkomstig uit een ruimte onder de tempelberg die bekend staat als de ďStallen van SalomoĒ. Gabriel Barkay, prof. voor archeologie aan de Bar-Ilan-Universiteit die belast is met het onderzoek naar de sloopwerkzaamheden, heeft vastgesteld dat er zich in het puin belangrijke resten bevinden uit de tijd van de Eerste en Tweede Tempel, waaronder delen van een marmeren pilaar.

Delen van een marmeren pilaar op de vuilnisbelt in het Kidrondal

Hoewel nog maar een klein deel is onderzocht, werpen de gevonden overblijfselen een enorm licht op de geschiedenis van de Tempelberg.

Gershon Salomon en zijn gevolg geloven dat de tijd spoedig zal aanbreken dat God zijn plannen met de Tempel zal voltooien en Zijn vijanden en dat van Zijn volk IsraŽl, van het Tempelplein zal verwijderen. ,,De vijanden van God en Zijn volk weten dat hun dagen zijn geteld en daarom intensiveren zij hun aanvallen op IsraŽlĒ aldus Salomon. Salomon en de zijnen worden moreel gesteund door een deel van de religieuze Joden en volgens een Gallup opiniepeiling worden de belangrijkste uitgangspunten van de Getrouwen zelfs door een meerderheid van de IsraŽlische bevolking onderschreven.

De erkende Bijbelwetenschapper en historicus David Solomon vindt de tijd rijp dat IsraŽl weer een koning krijgt. Solomon wijst op de ,,desastreuze afwezigheid van een oprecht politiek, spiritueel en religieus leiderschapĒ in het huidige IsraŽl. Volgens Solomon zijn alle ingrediŽnten aanwezig voor het opnieuw toewijzen van een koning in IsraŽl. Ook het Sanhedrin, heeft deze mogelijkheid besproken. Of de kroning van een Koning over het volk van IsraŽl binnen afzienbare tijd ook werkelijkheid wordt, is nog niet bekend. Wie er ook als koning gekozen zal worden, deze zal plaats moeten maken wanneer de Here Jezus op aarde terugkeert als de echte Koning over Zijn volk en de rest van de wereld.

Het Sanhedrin is op 13 oktober 2004, de 28ste dag van de Joodse maand Tishrei, in de stad Tiberias aan het meer van Galilea weer in leven geroepen. Deze club was in de hellinistisch-romeinse periode de Joodse rechterlijke en uitvoerende macht in Jeruzalem en was vooral bekend vanuit Jezusí tijd. Het herstel van het Sanhedrin kan niet onvoorzien of toevallig worden genoemd. Het heeft alles te maken met de vervulling van de Bijbelse profetieŽn waaronder het fysieke herstel van IsraŽl.

Franklin ter Horst (wordt vervolgd)