Uit het nieuws 24-06-2019

Door: Franklin ter Horst

Nieuwe Palestijnse schoolboeken druipen van de Jodenhaat

In 2016 is de Palestijnse Autoriteit onder leiding van Mahmoud Abbas met financiŽle hulp van de Europese Unie, de Wereldbank en individuele landen, begonnen met het ontwikkelen van een compleet nieuw lesprogramma voor de scholen. De nieuwe lesprogrammaís zijn in 2018 ingevoerd maar blijken nog kwaadaardiger van opzet dan de vorige uitgaven. Ze vormen opnieuw een doelbewust beleid om de jeugd te indoctrineren met haat jegens de staat IsraŽl en het Joodse volk. Alle eerdere vermeldingen van historische Joodse aanwezigheid in het land zijn uit het curriculum geschrapt. Er is geen enkele sprake meer van een handreiking naar vrede met de Joodse staat. Ook is er sprake van een intense radicalisering, gerelateerd aan de islamitische jihad, en wordt het zogenaamde martelaarschap verheerlijkt. Dit soort teksten is in de schoolboeken voor alle verschillende leeftijdsgroepen en in alle vakken terug te vinden en niet alleen bij geschiedenis of aardrijkskunde maar zelfs in biologie- en wis- en natuurkundeboeken.

De Palestijnse bendeleider Mahmoud Abbas met beide handen wild gebarend tijdens zijn Ďgeschiedenislesí tegenover de samenkomst van de Palestijnse Nationale Raad [beeldbron: AFP/Abbas Momani]

Ook leren de kinderen dat het bloedbad tijdens de Olympische spelen in MŁnchen een vorm van legitiem verzet was tegen een Ďzionistisch doelwití. Dit soort voorbeelden zijn niet toevallig. Hier is sprake van een duidelijke strategie die het Palestijnse ministerie van Onderwijs volgt om Palestijnse kinderen te radicaliseren. De PA wil deze kinderen voorbereiden op oorlog, zodat wanneer het Palestijns leiderschap denkt dat het de juiste tijd is om het geweld weer te laten toenemen, de kinderen bereid zijn om offers te brengen in de strijd om een Palestijnse staat van de rivier tot aan de zee. Deze uitdrukking, Ďvan de rivier tot aan de zeeí, wordt eindeloos herhaald.

 

Het gaat om puur antisemitisme. Er wordt bijvoorbeeld geleerd dat de Joden hebben geprobeerd om Mohammed te vermoorden, en dat Joden onder de Haram el Sharif (het Tempelplein) aan het graven zijn om ervoor te zorgen dat de Rotskoepel en de Al- Aqsa-moskee zullen instorten. De schoolboeken staan vol van dit soort aantijgingen. Het is opnieuw een indicatie dat zowel de bende in Gaza als die in Ramallah steeds verder radicaliseert. Maar dat blijkt voor de gulle sponsoren geen reden om de financiering te stoppen. Sinds het land-voor-vrede-proces is dit trouwens de gangbare politieke koers van Brussel en het Westen.

 

De Europese Unie betaalt jaarlijks via het eigen PEGASE-fonds het ongelooflijke bedrag van 360 miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit. Ze blijven tegen alle Oslo-afspraken in de moordpartijen op onschuldige IsraŽlische burgers als Ďheldendadení propageren. Zo ook de moordpartij op 17 maart 2019 door de 19 jarige Palestijnse terrorist Omar Abu Laila op de IsraŽlische militair Gal Keidan en de 47 jaar oude rabbijn Achiad Ettinger als een Ďheldendaadí omschreven. De moordenaar begaf zich op die datum naar een bushalte in de buurt van de Joodse plaats Ariel in Samaria waar hij Gal Keidan in koelen bloede doodstak. Vervolgens rukte hij Keidans wapen uit zijn handen en opende het vuur op passerende voertuigen, waarbij hij een IsraŽlische automobilist raakte. Een andere IsraŽlische bestuurder rende weg uit zijn voertuig, dat de terrorist vervolgens stal en waarmee hij in de richting van Tel Aviv wegreed. Bij de volgende grote kruising opende de terrorist opnieuw het vuur en trof hij rabbijn Ahiad Ettinger, een vader van 12 kinderen in de leeftijd van ťťn tot 20 jaar uit Eli in Binjamin. Ettinger kreeg daarbij een schot in het hoofd. Hij werd in kritieke toestand opgenomen in het Beilinson Medical Center in Petah Tikva, waar hij op maandagochtend na de aanslag is bezweken aan zijn verwondingen.

De terrorist reed vervolgens naar het nabijgelegen Palestijnse dorp Burqin, waar hij het gestolen voertuig achterliet en verdween. Vervolgens gingen de IsraŽlische strijdkrachten het dorp binnen en voerden een grondige klopjacht uit waarbij Omar na een korte schotenwisseling werd gedood. IsraŽls Ďvredespartnersí in Ramallah gingen direct aan het werk. Ze verhieven de moordenaar Omar Abu Laila tot ĎSter van Palestinaí. Twee straten kregen zijn naam, maar dat was nog niet genoeg. Er is ook nog een plein en een moskee naar hem vernoemd. Daarnaast werd er ook nog een voetbaltoernooi naar hem genoemd en een monument opgericht ter ere van wat men zijn Ďheldendaadí noemde. Saleh Jabbar, voorzitter van de studentenvereniging van de Al-Quds-Universiteit, zei: ĎOmar Abu Laila is het ideale voorbeeld van een nationale held. Hij is als martelaar naar de hemel gegaan nadat hij de zonen van zijn vaderland vreugde had bezorgd en de zionistische bezetters ernstig verlies had toegebracht. Zijn naam zal altijd een bron van inspiratie voor onze kinderen zijn tot we onze staat hebben, waarvan de hoofdstad Jeruzalem. Met de hemel bedoelde hij natuurlijk Allahís fakeparadijs.

De slachtoffers van de terrorist Omar Abu Lila

Geen wonder dat een hele generatie jongeren is besmet met deze haat. De televisie doet aan Holocaust revisionisme en PLO-functionarissen verzinnen gruwelijke bloedsprookjes die de haat tegen Joden en de staat IsraŽl moeten aanwakkeren. De onder controle staande media gaan zich te buiten aan grove geschiedvervalsing enaangestelde islamitische geestelijken noemen Joden "varkens en apen".

De internationale media en politiek reageren nauwelijks op de opruiende taal en op de moordpartijen op onschuldige IsraŽlische burgers. Ook sluit men de ogen voor de anti-IsraŽl propaganda die constant door Abbas en consorten en de Palestijnse media wordt verspreid. De pers staat al jaren vol haatverwekkende berichten over het Joodse volk. Palestijnse media manipuleren de publieke opinie steeds geraffineerder. Het gaat niet alleen meer om mensen die op brancards liggen en simuleren dat ze dood zijn. Op lichamen worden op kunstzinnige wijze vreselijke nepwonden creŽert. De beelden moeten aantonen dat mensen in Gaza vreselijk lijden onder IsraŽlische agressie. De media worden consequent ingezet voor het verspreiden van dit soort smerige anti-IsraŽlische propaganda, leugens en het ophitsen tot geweld.

Palestinian Media Watch heeft een uitvoerig rapport gepubliceerd waarin nog eens duidelijk wordt gemaakt dat het terreurbewind in Ramallah de haat tegen IsraŽl wordt versterkt, hetbestaansrecht van IsraŽl wordt bestreden en dat terroristen en martelaren worden geŽerd. Het rapport geeft een veelheid aan voorbeelden van het verheerlijken van terrorisme, aldus de directeur van PMW, Itamar Marcus. Hij beschrijft hoe een dag van een Palestijns kind in de door het bewind in Ramallah bezette Bijbelse gebieden er uitziet: 'Het gaat naar school over een weg die naar een terrorist is genoemd, en komt dan op een school die naar een terrorist is genoemd. Het is omgeven met verheerlijking van terreur, het ontkennen van het bestaansrecht van IsraŽl, het ontkennen dat Joden het recht hebben om als menselijke wezens te bestaan.'Het rapport wijst op educatieve uitzendingen op de Palestijnse televisie. Daarin worden kinderen uitgenodigd om gedichten op te zeggen. Zo droegen ze voor dat Joden 'apen en varkens' zijn, dat Joden 'vijanden van Allah' zijn en dat Sion 'satan met een staart' is. PMW documenteerde, dat de Palestijnse Autoriteit tientallen scholen naar moordenaars heeft genoemd. In zulke scholen hangen op prominente plaatsen enorme fotoís, met de mededeling dat het om 'heldhaftige martelaren' gaat. Een van de scholen draagt de naam Haj Amin al-Husseini. Dat was de groot-moefti uit de tijd van het Britse mandaat, die met de naziís samenwerkte en als oorlogsmisdadiger verantwoordelijk is voor de dood van duizenden burgers. Zelfs sportevenementen en Facebook-acties worden door de PA gebruikt om haat en geweld te propageren.

Het afscheid van de kleuterschool vindt plaats met geweren en strijdliederen. Ze leren de kinderen vanaf hun kleutertijd op school dat zij hun vijanden (de Joden) aan stukken moeten scheuren tot er geen ťťn meer over is. Dat is het onderwijs dat de Palestijnse kinderen krijgen Ė in flagrante strijd met de vredesakkoorden, waarin de Palestijnse leiding zich verplicht heeft tot Ďvredeseducatieí van de eigen bevolking. In deze film is de afscheidsceremonie van de kleuterschool van Palestijnse kleuters in de door hen bezette Bijbelse gebieden te zien. De kleuters dragen militaire uniformen, hebben speelgoedwapens en treden daarmee op tijdens een lied. Een foto van de in 2004 overleden terreurmiljardair Jasser Arafat is zichtbaar op het podium. De kleuterschool maakt deel uit van de Anabta vrouwenvereniging. Geen wonder dat deze kinderen uitgroeien tot moordenaars.

Ook de sociale media worden door Abbas en trawanten gebruikt om hun haatboodschappen de wereld in te sturen. Het bloederige werk van terroristen wordt uitvoerig geprezen en als heroÔsche helden opgehemeld. Palestinian Media Watch bericht regelmatig hoe de ďBende van RamallahĒ hun Facebookpaginaís gebruiken om terroristen te verheerlijken. Daarom moet Abbas worden berecht voor misdaden tegen de menselijkheid, maar de wereldleiders staan achter hem in hun haat tegen IsraŽl dus gebeurt er niets. Ze doen er alles aan de man nog steeds als een Ďvredesduifjeí af te schilderen.

De wereld zit opgescheept met een corrupt, autoritair regime, dat als een baby de fles krijgt van de internationale gemeenschap. Ze gaan gewoon door met hun dagelijkse haatuitzendingen op de televisie, met haateducatie op hun scholen, met het eren van moordenaars die onschuldig IsraŽlisch bloed hebben vergoten, met oproepen de staat IsraŽl te willen vernietigen, en met allerlei anti-IsraŽlische propaganda. Toch blijft Brussel gewoon doorgaan deze bende te financieren.

De dieven en criminelen in Ramallah kunnen geen vrede sluiten, ze streven naar vernietiging van IsraŽl. Maar ze kunnen ook geen regelrechte oorlog voeren, want dat zou een deel van de donoren het mogelijk laten afweten. Om er voor te zorgen dat de dollars, euroīs, dirhams en riyals blijven binnenstromen, moeten ze de balans tussen oorlog en vrede in stand houden. Het bewind is dit spel nu al bijna 30 jaar aan het spelen en het heeft haar leiders zeer rijk gemaakt.

Van al dat geld van de gulle donoren heeft Mahmoud Abbas een 13 miljoen kostend paleis voor zichzelf laten bouwen in buurt van Ramallah.

Dit is het paleis wat Mahmoud Abbas voor zichzelf heeft laten bouwen.

Het optrekje staat op een heuvel waaruit hij een deel van de door hem bezette Bijbelse gebieden kan overzien. Volgens PA is het gebouw bedoeld als een ďpublieke faciliteitĒ en als residentie voor bezoekende hoogwaardigheidsbekleders. Ze vertellen dat ze het paleis zelf hebben gefinancierd, maar dat is gezien de eerdere informatie in dit artikel, een regelrechte leugen. De mensen die zich geen fabels laten aansmeren weten dat het nagenoeg gehele budget van de PA afkomstig is van de gulle donoren uit Brussel en Washington.

Het is moeilijk vechten tegen een vijand die graag wil sterven, die gelooft dat de dood beter is dan het leven, en die meent verzekerd te zijn van het paradijs als hij sterft terwijl hij ďongelovigenĒ afslacht. De corrupte maffia bende in Ramallah promoot zelfmoordaanslagen, offeren hun eigen vrouwen en kinderen op om ze propagandistisch te kunnen gebruiken ter bevordering van Joden- en IsraŽlhaat en boeken daarmee groot succes bij de ďmensenrechtenorganisatiesĒ als Amnesty International en Human Rights Watch, wereldleiders, Verenigde Naties, linkse politici en de massamedia in het westen. Joods bloed is goedkoop! Allen die IsraŽls optreden tegen de PLO-terroristen blijven veroordelen, helpen mee de terreur te continueren.

Ondanks het bloedgeld dat Mahmoud Abbas en trawanten op de bankrekeningen stort van Palestijnse moordenaars of/en familieleden, is de Europese Unie en de Nederlandse regering niet van plan de bijdrage aan het terreurbewind in Ramallah te beperken. De enorme geldstromen die naar Ramallah vloeien, tarten al vele jaren het gezond verstand.

Franklin ter Horst