Uit het nieuws 22-07-2019

Door: Franklin ter Horst

Er staan nog duizenden moordenaars klaar

 

Likoed Nederland meldde op 11 juli 2019 in een persbericht dat Mahmoud Al-Aloul de vicevoorzitter van de Palestijnse Fatah beweging en tevens plaatsvervanger van de huidige leider Mahmoud Abbas, op 26 juni 2019 heeft verklaard dat duizenden Palestijnen bereid zijn om Joden te gaan vermoorden. ďEr staan nog duizenden moordenaars klaar.Ē Al-Aloul zei dit in een toespraak bij een protest tegen het Amerikaanse economische hulpplan van 50 miljard dollar voor de Palestijnen, dat in de Arabische golfstaat Bahrein werd gepresenteerd. Fatah is zowel een politieke partij als een terreurbeweging. Zo maken de Al-Aqsa Martelarenbrigade en de Fatah-Tanziem onderdeel uit van deze beweging. Tijdens de 2e intifada heeft de Fatah-Tanziem terreurbeweging zich schuldig gemaakt aan gruwelijke moordpartijen op onschuldige IsraŽlische burgers maar ook onder de Palestijnse bevolking.

 

Zo werden negen Palestijnen volkomen ten onrechte op beschuldiging van collaboratie met IsraŽl door deze terreurgroep, op gruwelijke wijze vermoord. Het lichaam van Mahmoud Sabatin werd in Bethlehem door de straten gesleept waarna onder toeziend oog van een aantal toeschouwers, een poging ondernomen werd het lichaam op te hangen op het plein voor de Geboortekerk.

 

De leider van Tanziem was Marwan Barghouti. Deze terrorist is ook de oprichter van de eerder genoemde al-Aqsa Martelaren Brigades. Als ťťn van de aanvoerders van de 2e intifada, wist Barghouti net als zijn voormalige baas, terreurmiljardair Jasser Arafat de meute op te hitsen en aan te zetten tot geweld tegen militairen en onschuldige IsraŽlische burgers. Tijdens de 2e intifada hebben zijn bendes begraafplaatsen verwoest, telefoonverbindingen naar kerken doorgesneden christenen uit hun huizen verdreven, vermoord, verkracht, stelselmatig vervolgd, gemolesteerd en geÔntimideerd.

 

De Palestijnse terreurleider Marwan Barghouti

 

Met name Barghoutiís Tanziem terreurbeweging zaaide tussen 2000-2002 doodsangst onder de christelijke bevolking van onder meer Bethlehem en Beit Jala, een dorp nabij Bethlehem. Onderzoeken laten zien dat Barghouti nog steeds een van de meest populaire politieke Palestijnse figuren is. Geen wonder want Palestijnen houden van terroristen, van barbaren met bloed aan hun handen van onschuldige IsraŽlische burgers. Barghouti is op 6 juni 2004 veroordeeld tot vijf maal levenslange gevangenisstraf plus 40 jaar gevangenisstraf voor poging tot moord. In BelgiŽ zijn zelfs linkse ParlementariŽrs die een plan steunen om Barghouti de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen.

 

De vicevoorzitter van de Palestijnse Fatah beweging Mahmoud Al-Aloul zei letterlijk:ďHebben jullie niet begrepen wat de motieven van Omar Abu Laila waren? Er zijn duizenden Omar Abu Lailas die zich niet bij tirannie neerleggen.ĒOmar Abu Laila was een 19 jarige Palestijnse terrorist die op zondagochtend 17 maart 2019 eerst de IsraŽlische militair Gal Keidan doodstak bij een bushalte in de buurt van de Joodse plaats Ariel in Samaria en later de 47 jaar oude Rabbijn Achiad Ettinger vader van twaalf kinderen uit Eli in Binjamin vermoordde.

 

Terwijl Mahmoud Al-Aloul het podium besteeg, werd er een lied gezongen, met onder meer de volgende tekst: ďMet granaten kondigen wij de strijd aan. Ik kom eraan, mijn vijand (de Joden).Wij zullen naar elk huis gaan met onze hakbijlen en messen. Ik zweer dat jullie niet kunnen ontsnappen.Ē (Uitgezonden op de Fatah Facebook pagina op 26 juni 2019.)

De bezetters van de Bijbelse gebieden Samaria en Judea blijven terreur aanmoedigen en terroristen worden nog steeds vorstelijk beloond. Desondanks is de Europese Unie nog steeds fan van deze bende. Ook in Nederland zijn vele fans van deze doodscultuur te vinden en zingen volop mee in het valse pro-Palestijnse koor. Nederland draagt niets bij aan vrede en veiligheid in het conflict tussen IsraŽl en de ďBende van RamallahĒ want het handelt al jaren tegen IsraŽlische belangen en voert een pro-Palestijns beleid. Het doet betalingen aan de Palestijnse autoriteit, in de wetenschap dat deze moordenaars aanmoedigt en ondersteunt.

De Nederlandse minister van BuZo Blok zegt dat IsraŽl de Golan-hoogvlakte bezet houdt.

Volgens de huidige minister Blok bezet IsraŽl de Golan hoogvlakte illegaal. Hij ziet deze Hoogvlakte als Syrisch grondgebied dat sinds 1967 door Israel zou zijn bezet: ďHoewel Israel het feitelijk gezag over het gebied uitoefent, heeft het land er geen soevereiniteit omdat het internationaal recht gebiedsverwerving door middel van geweld verbiedtĒaldus Blok. VN-Veiligheidsraadresoluties 242 en 497 zouden deze regel in het geval van de Golanhoogten ďweerspiegelen en bevestigenĒ. Deze resoluties zijn echter volledig in tegenspraak met het Mandate for Palestine.

De Golan-hoogvlakte is het Bijbelse Basan. Dit gebied is in de 13e eeuw v. Chr., door de IsraŽlieten in opdracht van God door Jozua in bezit genomen en aan de halve stam van Manasse toegewezen. Het hoort onlosmakelijk tot het erfdeel van het volk van IsraŽl. Tientallen opgravingen tonen aan dat er sprake is geweest van eeuwenlange IsraŽlische aanwezigheid. Zo zijn er drieŽndertig relatief goed bewaard gebleven synagogen uit Bijbelse tijden uitgegraven. IsraŽls recht op de Golan-hoogvlakte is vastgelegd in het Mandate for Palestine in 1922, door de toenmalige Volkerenbond in Geneve toevertrouwd aan Engeland voor de stichting van een ďJewish National HomeĒ. Een kaart uit 1920 laat zien dat de Golan-hoogvlakte onderdeel was van het mandaat gebied voor de vestiging van een Joods nationaal tehuis. De Britten gaven het in 1923 vervolgens aan Frankrijk die het inlijfden in hun eigen mandaat over SyriŽ. Dit was echter in artikel 5 van het mandaat verboden. Uiteindelijk werd SyriŽ in 1945 onafhankelijk en kwam de Golan volkomen ten onrechte in hun bezit. SyriŽ is niet de rechtmatige eigenaar van dit gebied. Minister Blok blijkt dus totaal niet op de hoogte te zijn van ware feiten.

Nederlandse leerboeken blijken de geschiedenis over IsraŽl te manipuleren

Uitgeverij Noordhoff blijkt stelselmatig de geschiedenis van IsraŽl te manipuleren. In de in februari van dit jaar geÔntroduceerde nieuwe schoolboeken zijn opnieuw grove fouten en valse voorstellingen van zaken terug gevonden. Het betreft een VMBO schoolboek van Noordhoff Uitgevers ĎPlein Mí. Het boek onderwijst dat Jeruzalem slechts heilig is voor moslims en christenen. Het is werkelijk ongehoord dat dit boek daarmee verzwijgt dat Jeruzalem veruit de heiligste plaats van de Joden is. Het is God Zelf die deze plek heeft uitgekozen. Jeruzalem is de stad van de kinderen van IsraŽl, Gods volk, het is de stad van hun geschiedenis en hun toekomst.

Psalm 132 onderstreept nog eens de unieke en belangrijke rol die de stad in het godsdienstige leven van de kinderen van IsraŽl vervulde.

Psalm132: 13-14 ďWant de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is Mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd.Ē

Ook beweert het boek foutief dat christenen en Joden door de Arabieren ďmeestal goed behandeld werdenĒ. Zo worden eeuwenlange discriminatie, slavernij en vervolging van christenen en Joden door Arabieren onder het tapijt geveegd.

Dit soort fouten over Joden, Jodendom en IsraŽl zijn niet uniek. In totaal vond Likoed Nederland naar aanleiding van klachten van ouders al meer dan honderd fouten in Nederlandse schoolboeken Ė waaronder zelfs antisemitische beweringen (zie het eerdere persbericht). Toch ziet de huidige Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob (CU) geen reden om in te grijpen. Er is geen taak voor de rijksoverheid, want het weergeven van foutieve geschiedkundige feiten ďpast bij de autonomie van scholen en de professionele ruimte van lerarenĒ. Kortom, het onderwijzen van leerlingen met foute informatie wordt gelegitimeerd door de Nederlandse overheid. Waar de overheid bijna overal een taak ziet, geldt dit blijkbaar Ė heel verrassend Ė niet voor het juist onderwijzen van kinderen. Die kinderen mogen blijkbaar van jongs af aan met fouten gevoed worden. Van de joods-christelijke cultuur mag het joodse gedeelte uitgegumd worden. Geschiedvervalsing is toegestaan Ė inclusief antisemitische vuiligheid Ė zelfs in deze tijd van weer sterk opkomende Jodenhaat.

De minister legt het probleem zelfs neer bij de ouders en leerlingen, want die ďkunnen kwesties via de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad bij het schoolbestuur aankaarten.Ē

In een in mei 2015 verschenen verplicht Nederlands vmbo-leerboek bleek de geschiedenis over IsraŽl ook al in strijd met de waarheid. Dit leerboek bevat tendentieuze en haatzaaiende passages. Een woordvoerder van uitgeverij Noordhoff zei echter van mening te zijn dat ze de feiten in de juiste verhouding hebben weergegeven. Volgens het leerboek zouden joodse milities tijdens de oprichting van IsraŽl moorden hebben gepleegd in Arabische dorpen en dat, als gevolg daarvan, ďhonderdduizenden Palestijnen zijn gevlucht en in vluchtelingenkampen aan de andere kant van de grens zijn belandĒ. Een regerechte fabel!Het geschiedenisboek, dat werd goedgekeurd door het Nederlandse ministerie van Onderwijs als voorbereiding op het eindexamen, merkte op dat de voormalige IsraŽlische premier Menachem Begin en Nobelprijswinnaar bekend is geworden als een vredestichter, maar een groot deel van zijn leven bekend stond als een terrorist vanwege het feit dat zijn milities Palestijnse burgers (lees Arabische burgers) hebben vermoord en terreurdaden gepleegd.

De voormalige IsraŽlische premier Menachem Begin

Met betrekking tot de Zesdaagse Oorlog van 1967 meldt het schoolboek dat de gebieden waarover IsraŽl de controle kreeg Ė de SinaÔ woestijn, de Gazastrook, de Golanhoogten en Oost-Jeruzalem Ė ďsinds die tijd zijn erkend als bezette gebiedenĒ.Dat dit helemaal niets met de ware feiten van doen heeft, mag duidelijk zijn. Het leerboek bevat daarom onjuiste anti-IsraŽlische passages en draagt mogelijk bij aan ophitsing. Volgens de IsraŽlische ambassade in Den Haag wordt een eenzijdig beeld geschetst omdat er in het boek niet wordt gerefereerd aan Arabische wreedheden tegen Joden voor het ontstaan van IsraŽl. Volgens de ambassade is er sprake van verdraaiing van feiten ďof zelfs van ophitsingĒ.

Eerder vond Likoed Nederland maar liefst 41 fouten in een geschiedenisboek en 39 fouten in een aardrijkskundeboek van ThiemeMeulenhof. Ook in andere schoolboeken van Noordhoff en Malmberg blijken vele fouten te staan.

Ministerie van Economische Zaken bezoekt Christenen voor IsraŽl

Onlangs bracht het ministerie van Economische Zaken een bezoekje aan het IsraŽlcentrum in Nijkerk. Hen was namelijk ter ore gekomen dat het IsraŽl Producten Centrum (IPC) zich niet aan de anti-IsraŽlpolitiek van de Europese gemeenschap zou houden. Volgens Roger van Oordt, directeur van Christenen voor IsraŽl kwamen ze met een richtlijn uit 2015 waarin de Europese Commissie, met instemming van Nederland, bedrijven wil verplichten om de term Ďproduct uit IsraŽlí niet meer op etiketten te vermelden als het product gemaakt wordt in de Bijbelse gebieden Samaria, Judea of op de Golan Hoogvlakte. Producten die men daar maakt mogen dus niet ĎIsraŽlí als land van herkomst vermelden en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet daar op toe. Hier wordt door de NVWA anti-IsraŽl politiek van Brussel in de praktijk gebracht. Dit zijn niets anders dan anti-Joodse maatregelen. Etikettering was ooit bedoeld voor voedselveiligheid, maar nu is het geworden tot een politiek drukmiddel tegen de Joodse staat.

De NVWA spreekt over Ďkolonistení en Ďnederzettingení om de Joodse staat verder te criminaliseren. Het IPC weigert terecht de politiek gemotiveerde anti-IsraŽlische wetten na te leven. Het gaat om nieuwe oorlogsvoering tegen IsraŽl en de ambtenaren van de Nederlandse overheid zijn gewillige uitvoerders van bizarre anti-IsraŽlmaatregelen. Het IPC hangt een hoge boete boven het hoofd als de etiketten niet worden aangepast. De inspecteurs van de overheid eisen dat voortaan wordt vermeld dat de producten zijn gemaakt op de Westelijke Jordaanoever, met tussen haakjes erachter (IsraŽlische nederzetting). Op producten uit Bethlehem moet zelfs vermeld worden: ĎProduct uit Palestinaí, en dat terwijl er niet eens een Palestijnse staat bestaat. Deze etikettering is een zuiver politieke kwestie om Israel te dwarsbomen. Het is niets anders dan een hedendaagse versie van ' Koop niet bij Joden.íDoor de ophef over de etiketteringkwestie is de verkoop van de producten uit de betrokken gebieden echter sterk gestegen.

Op 26 maart van dit jaar riep een boycot-IsraŽl activiste via sociale media de Nederlandse warenhuisketen Hema op om de koosjere IsraŽlische Hadar wijn te boycotten en uit de schappen van te halen. Volgens de boycotactiviste Mieke Zagt verkoopt de Hema Efrat-wijn uit de Judean Hills en volgens haar liggen zowel Efrat als de Judean Hills in bezet Palestijns gebied. Maar er bestaat geen Ďbezet Palestijns gebiedí. Haar oproep heeft averechts gewerkt want het onderwerp werd trending op Twitter. De activiste veroorzaakte vervolgens een kleine stormloop op de Ďfouteí wijn.

De EU heeft besloten dat in IsraŽls aloude thuisland de staat: ĎPalestinaí moet komen waarin alleen Arabieren welkom zullen zijn. Om dat te bewerkstelligen verklaart men alle IsraŽlische activiteiten in dat gebied als Ďillegaal. Om de wens van een Palestijnse staat kracht bij te zetten worden er zelfs Illegale EU-bouwwerken geplaatst. Een puur anti-IsraŽl spelletje van Brussel. IsraŽl zit er kennelijk niet echt mee want deze bouwwerken worden door IsraŽlische overheid weer met de grond gelijk gemaakt. De EU-politiek gaat niet over het lot van de Arabieren die zich ten onrechte Palestijnen noemen maar wat hen drijft is het inperken van het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk.

Brussel krijgt met deze anti-IsraŽl politiek steun van de Boycot Desinvest Sanction (BDS) beweging.

Deze kliek tracht langs economische, culturele en educatieve weg de Joodse staat IsraŽl te delegitimeren. BDS (B staat voor Blacklist-Zwarte lijst) is een internationale campagne die zich ten doel stelt IsraŽl te isoleren door wereldwijd campagnes te voeren tegen de Joodse staat. Joden worden ďZionistische varkensĒgenoemd. Zionisme noemt men racisme en terrorisme. Ook de naziís, begonnen met boycots net zoals de BDS beweging dat doet. De BDS-beweging is er niet om de Palestijnen te helpen, maar heeft slechts ten doel IsraŽl te demoniseren.

BDS wil geen vrede, en geen vredesonderhandelingen tussen IsraŽl en Palestijnen. Ze streven net als de vroegere klassieke antisemieten naar het verdwijnen van IsraŽl totdat het land helemaal vrij van Joden zal zijn. Deze beweging is met steun van allerlei anti-IsraŽlische organisaties en bekende figuren waaronder de Britse zanger Roger Waters, op zeer agressieve wijze bezig iedere samenwerking met IsraŽl te torpederen. Waar het de extremistische kliek van de BDS-beweging in werkelijkheid om gaat is het volledig verdwijnen van de Joodse staat.

De oprichter van de BDS-beweging Omar Barghouti

De Nederlandse regering subsidieert ook ondersteuners van de antisemitische BDS-campagne. In Nederland is BDS nog wel toegestaan omdat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) in 2016 besloot dat het delegitimeren en boycotten van IsraŽlische producten onder de vrijheid van meningsuiting valt. Koenders eiste echter nooit gelijksoortige maatregelen tegen andere landen, waarin de juridische situatie veel duidelijker is, zoals het door Turkije bezette Noord-Cyprus. Dat is een typische anti-IsraŽlische mutatie van het klassieke antisemitische meten met twee maten. GroenLinks nam op haar partijcongres van zaterdag 16 februari 2019 zelfs een motie aan waarin BDS als geoorloofd middel tegen de Ďillegale bezetting van Palestinaí wordt beschouwd.

Franklin ter Horst