Uit het nieuws 17-07-2017

Door: Franklin ter Horst

De UNESCO is druk bezig de geschiedenis van IsraŽl te vervalsen

 

De Werelderfgoedcommissie van de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) heeft op 7 juli 2017 in Krakau, Polen, wederom een ďfake historyĒ beslissing genomen door de Machpelagrot in Hebron tot Palestijns Werelderfgoed te verklaren. Het gebouw boven de grot wordt nu de Ibrahimi Moskee genoemd maar nergens in het 11 paragrafen lange document wordt uitgelegd hoe of wanneer deze plaats islamitisch is geworden. Dit is de plaats waar de aartsvaders Abraham, Isašk en Jakob en hun vrouwen Sara, Rebecca en Lea zijn begraven. De Machpela is al ruim drieduizend jaar een heilige plaats van het volk van IsraŽl, lang voordat de islam ontstond. Dertien staten stemden voor de resolutie, drie stemden tegen en zes onthielden zich van stemming. Historische waarheden doen er niet meer toe in de wereld van de Verenigde Naties. Ze verdraaien de waarheid, manipuleren de publieke opinie en creŽren hun eigen waarheid. Het enige wat telt is IsraŽl schofferen.

 

Men is druk doende om de duizenden jaren oude band van de kinderen van IsraŽl met het Bijbelse land te ontkennen en zelfs compleet uit te wissen. De UNESCO blijkt steeds opnieuw niets anders dan een werktuig van de islam. De resolutie over de Machpelagrot in Hebron toonde opnieuw aan dat de VN er niet voor terugdeinst om haar eigen statuten en doelen volkomen te negeren. Het is de zoveelste poging van UNESCO om de IsraŽlische staat te ondermijnen.Ze hebben niet eens een mandaat om zulke explosieve politieke beslissingen te nemen en al helemaal niet wanneer ze deze beslissingen nemen ten voordele van een bewind dat de vernietiging van IsraŽl in haar handvest heeft staan.

 

Het gebouw boven de Machpelagrot in Hebron (Foto: Miriam Alster/Flash90)

De reactie op de Machpela resolutie door Mahmoud Abbas en trawanten was zoals verwacht euforisch. De buitenlandminister zei: ,,de overwinning van vandaag in de UNESCO is het begin van een weg die moeilijk is maar uiteindelijk zal leiden naar de bevrijding van ons land en van de bezetting. ĎPalestinaí heeft het recht om op de wereldkaart te staan.Ē De terreurbeweging Hamas sprak van ďeen belangrijke stap voorwaarts in het bewaren van Ďons erfgoed Palestinaí en de heilige plaatsen in het aangezicht van IsraŽlische schendingen.Ē

Kort na de beslissing van de UNESCO sprak de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu in een videoboodschap volkomen terecht van een misleidende beslissing: ĎWe zullen de Machpelagrot in Hebron blijven beschermen, evenals de vrijheid van godsdienst en de waarheid.' Op 9 juli opende hij de Kabinetszitting met het lezen van een tekstdeel uit Genesis 23 vers 16 en 19 waarin wordt uitgelegd dat Abraham de spelonk in het veld van Machpťla kocht van de Hethiet Efron, en zijn vrouw Sara daar begroef. De IsraŽlische minister van defensie Avigdor Liberman noemde de UNESCO een politiek bevooroordeelde, beschamende en antisemitische organisatie die schandalige beslissingen neemt. "Geen van de beslissingen van deze irrelevante organisatie zullen onze historische rechten op de site schaden of ons recht op ons land. Onze rechten zijn duizenden jaren oud.Ē

 

Benjamin Netanyahu opende de kabinetszitting met het lezen van Genesis 23.

De Ďtopprioriteití van UNESCO is het promoten van kwaliteitsonderwijs dat voldoet aan de afspraken gemaakt op het World Education forum dat in 2000 in Dakar werd gehouden. De doelstelling is dat onderwijs moet bijdragen aan de wereldwijde cultuur van vrede. Dat is in de gebieden die onder controle van de ďBende van RamallahĒ staan echter mijlenver te zoeken. Juist onder leiding van Abbas en trawanten worden kinderen aangemoedigd tot heilige oorlog tegen IsraŽl omdat zo zegt men ,,de zionistische gangsters het land Palestina hebben gestolen en de oorspronkelijke bevolking hebben verdreven en daarna de staat IsraŽl gesticht. Daarom moet hetHeilige Land Palestina etnisch gezuiverd worden.Ē Schoolboeken accentueren sterk dat aan de strijd tegen IsraŽl geen einde zal komen, totdat IsraŽl zal zijn vernietigd. De jeugd wordt geleerd dat de stichting van de staat IsraŽl immoreel is en dat zij daarom geen recht van bestaan heeft. Dit is een kleine greep van wat er zoal in de PLO-schoolboeken terug te vinden is. En deze bende mag zich verheugen op steun van UNESCO die daarmee volledig in strijd handelt met haar eigen doelstellingen.

Ook het Tempelplein en de Klaagmuur werden al eerder tot islamitisch erfgoed uitgeroepen

De Machpťla is tot dusver de laatste in de rij van vervalste historische bezittingen van de kinderen van IsraŽl door het bestuur van de UNESCO. Zo werd op vrijdag 15 april 2016 ook al een resolutie aangenomen waarin de Klaagmuur en het plein waar de Joden bidden, tot Palestijns en islamitisch erfgoed uitgeroepen en omgetoverd tot de Al-Buraq Plaza, genoemd naar het paard waarmee Mohammed naar Jeruzalem zou zijn gevlogen. Het verhaal is echter niet meer dan een idiote fabel want Mohammed is nooit in Jeruzalem geweest.. Daarnaast had de UNESCO IsraŽl ook al beroofd van al hun wettelijke, historische en natuurlijke rechten op de Tempelberg. UNESCO noemt de Tempelberg en Jeruzalem Ďislamitisch erfgoedí en laat hiermee zien een antisemitische, islamgedienstige club narren te zijn. Volgens de UNESCO zijn de Klaagmuur, de Tempelberg onlosmakelijk verbonden met de islam en daardoor een integraal onderdeel van de Al-Aksa moskee en het Al-Haram Al-Sharif complex (de Tempelberg). Tot de islamgedienstige nuttige idioten die de resolutie steunden behoorden Frankrijk, Spanje, Zweden, Rusland en SloveniŽ. Van Rusland is bekend dat het al tientallen jaren doelbewust het antisemitisme in de Arabische moslimwereld en elders aanwakkert en het feitelijke brein is achter de verspreiding van de vooral op het alternatieve internet populaire Zionistische complottheorieŽn. Om dat allemaal nog wat extra kracht bij te zetten verzonnen ze in Moskou het ĎPalestijnse volkí.

De resolutie van de UNESCO over de Tempelberg, heeft de islam absolute soevereiniteit over IsraŽls meest heilige plaats gegeven en werkt daardoor als een magneet op Palestijnse terroristen zoals vrijdagochtend 14 juli toen twee agenten van de Grenspolitie door drie terroristen met automatische wapens en een mes werden aangevallen. (zie ook aan het eind van de nieuwsbrief). De terroristen maakten namelijk gebruik van de Al-Aksa moskee op de Tempelberg ter voorbereiding van hun moordpartij.

Met al die krankzinnige resolutieís laat de UNESCO zien er een anti-IsraŽlische agenda op na te houden. Men negeert eenvoudigweg de unieke historische connectie van het volk van IsraŽl met de stad Jeruzalem en de Tempelberg, waar 3000 jaar geleden de tempel van Salomo stond en 2000 jaar geleden de door Herodus gebouwde tempel. De plaats waar de Joden eeuwenlang hebben gebeden.

Door de islamgedienstige UNESCO omgetoverd tot Al-Buraq Plaza

Ook eist de UNESCO dat IsraŽl onmiddellijk stopt met alle archeologische activiteiten in de Oude Stad van Jeruzalem. Er komen kennelijk teveel bewijzen boven tafel want in praktisch iedere vierkante meter grond en bijna iedere steen in Jeruzalem verteld het verhaal van IsraŽls meer dan 3000 jaar oude Bijbelse geschiedenis in het door God aan het volk van IsraŽl toegewezen hoofdstad Jeruzalem.

Volgens de UNESCO heeft IsraŽl ook niet het recht op het Graf van Rachel. Ook bij dit graf zou het gaan Ď om een 1000 jaar oude moskeeí. Het graf wordt nu de "Bilal ibn Rabah Moskee" genoemd. Rachel was de 2e echtgenote van Jakob (IsraŽl). Uit Jakob zijn de twaalf oorspronkelijkestammen van IsraŽl ontstaan die hij bij zijn vier echtgenotes heeft verwekt: Bilha, Zilpa, en de gezusters Lea en Rachel. Heilige plaatsen als het graf van Rachel en dat van de Aartsvaders zijn onderdeel van IsraŽls geschiedenis. Wie dat ontkent of bestrijd heeft daar andere doelen mee op het oog. En zo is de UNESCO bezig de hele geschiedenis van IsraŽl te herschrijven.

De Turkse dictator (sultan) Recep Tayyip Erdogan zei dat het graf van de Aartsvaders en Rachels Tomb ďnooit Joodse heilige plaatsen zijn geweest, maar islamitische.Ē Dit soort figuren zijn meesters in het verdraaien van de waarheid en het verspreiden van haatverwekkende berichten over het Joodse volk. Ze noemen de huidige bevolking van IsraŽl een internationaal allegaartje van bezetters, kruisvaarders en piraten en gebruiken op zeer effectieve manier de media voor het verspreiden van hun leugens en het ophitsen tot geweld. Een Arabisch spreekwoord luidt: "Een leugen, die ons dient, is beter dan een waarheid, die ons schaadt." Van de korangeleerde Al-Ghazali is de volgende uitspraak bekend: "Weet, dat de leugen in zich niet verkeerd is. Wanneer de leugen de enige weg is, een goed resultaat te behalen, is zij geoorloofd. Daarom moeten wij liegen, om het doel, dat Allah ons opdroeg, te bereiken".

 

Graf van Rachel omgedoopt tot de "Bilal ibn Rabah Moskee.

 

De UNESCO is de afgelopen jaren gaan samenwerken met de ISESCO, de culturele afdeling van de Organisatie van de Islamitische Conferentie. De ISESCO verspreidt de leugenpropaganda dat de Bijbelse historie en de Joodse tempels zijn verzonnen, dat Joodse monumenten eigenlijk islamitische schatten zijn die door de 'Zionisten' zijn gestolen en dat de IsraŽlische archeologische opgravingen 'criminele activiteiten' tegen de moslims zijn.

 

De UNESCO gaat zo ver in het steunen van de moslimlanden dat de Joden enkel nog als 'bezettende kolonisten' worden weggezet - en dat terwijl het juist de landrovers in Ramallah zijn die geen enkel recht van spreken hebben. Maar plotseling leggen de nep-Palestijnen- die zich voordoen als de afstammelingen van de Kanašnieten, Jebusieten, Filistijnen en Hetieten - een volkomen ongefundeerde claim op het land en IsraŽls erfgoed en weten zich daarbij gesteund door de UNESCO en een hele horde meelopers.

 

Het UNESCO wangedrocht neemt steeds krankzinnigere maatregelen omdat de Joodse staat ondanks alle aanvallen nog steeds op zijn eigen plek bestaat. Al tijdens de 2e Intifada in het jaar 2000 veroordeelde de UNESCO IsraŽl voor ,, de verwoesting en beschadiging van het culturele erfgoed van de Palestijnen en noemde dat een misdaad tegen het gemeenschappelijke culturele erfgoed van de mensheid.Ē De beslissingen van de UNESCO zijn absurde en ongenuanceerde aanvallen op de Joodse staat. Zij die de Bijbel kennen weten dat dit vroeg of laat tot verschrikkelijke oordelen zal leiden. Ze halen zich de woede van de God van IsraŽl op de hals. Men grijpt iedere gelegenheid aan het Joodse volk te vervloeken en te vernederen. De meest absurde leugens worden dankbaar gebruikt om hun haat te etaleren.

De hypocrisie kent geen grenzen. Terwijl ISIS en andere islamitische terreurgroepen alle historische overblijfselen in Aleppo, Palmyra, Mosul, en andere steden heeft verwoest, kiest de UNESCO ervoor zich te concentreren op IsraŽls 3000 oude hoofdstad Jeruzalem, het Tempelplein, de Klaagmuur, het Graf van Rachel en het graf van de aartsvaders in Hebron en doen ze net alsof de kinderen van IsraŽl geen enkele binding met het aloude Bijbelse land hebben. Maar ze kunnen de geschiedenis niet herschrijven en ze kunnen IsraŽls geschiedenis niet ontkennen. Geen enkele stemming van een stel dwazen zal dit kunnen veranderen.

Er zijn duizenden documenten, landkaarten en fotoís te zien van IsraŽls historische band met het land. De talrijke vondsten in het land getuigen van archeologische artefacten voorzien van Hebreeuwse lettertekens en antieke Hebreeuwse namen die vanuit de Bijbel bekend zijn. Interessant is dat er tot nu toe nog nooit een archeologische vondst is gedaan waar de naam ĎPalestinaí of ĎPalestijnení op voorkomt. De geschiedenis kent geen onafhankelijke staat onder de naam Palestina, noch een Palestijns Volk. Daar is geen enkel historisch bewijs voor te vinden. De naam Palestina is een creatie van Romeinse keizer Hadrianus, niet de naam van een land of van een Arabische nationaliteit. Het is niet een Arabisch woord, maar een naam die is afgeleid van de Filistijnen. Er bestaat geen Palestijnse nationaliteit. Er bestaat geen Palestijnse taal. Ze beschikken niet over een lange geschiedenis, of een bepaalde identiteit, of een gedocumenteerd erfgoed. Er is niets dat hen doet verschillen van de Arabische bevolking in bijvoorbeeld JordaniŽ, Egypte, Irak of een ander Arabisch land". De Palestijnen zijn gewoon Arabieren. Zie ook deze video. Gezien al deze feiten kan men alle resoluties van de UNESCO waarin IsraŽls erfgoed wordt omgetoverd tot islamitisch erfgoed en Palestijns bezit, als idiote propaganda afdoen.

De Ďgeschiedenisí van de Palestijnen is mooi Ďomschrevení in een nieuw boek van de IsraŽlische auteur Assaf A. Voll, A History of the Palestinian People: From Ancient Times to the Modern Era. Het boek is direct na verschijning een bestseller geworden op de hitlijst van Amazon. Het boek werd echter na twee dagen weer van de lijst verwijderd toen bleek dat het boek alleen maar 131 blanco bladzijden bevatte. De geschiedenis van de Palestijnen is inderdaad een boek vol met lege bladzijden.

 

Assaf A.Voll met zijn nieuwe boek

 

Twee agenten vermoord in Jeruzalem

 

Vrijdagochtend kort na 7 uur plaatselijke tijd zijn bij de Leeuwenpoort aan de noord-oostkant van het Tempelplein, twee agenten van de Grenspolitie door drie terroristen met automatische wapens en een mes aangevallen. Ook raakten er twee andere agenten gewond. Op de beelden is te zien dat twee terroristen ťťn van de agenten in zijn rug schieten. Dit zijn de Ďheldenívan Mahmoud Abbas en trawanten. Ze gedragen zich zoals de Amalekieten uit het verleden. Ook die vielen niet aan op een heldhaftige manier, maar vanuit de rug.

 

De twee ernstig gewonde agenten werden naar het Sha'are Tzedek ziekenhuis gebracht, waar zij aan hun verwondingen overleden. De slachtoffers van de aanslag waren Druzen: Ha'il Satawi, 30, uit Maghar. Hij laat zijn vrouw, een zoontje van pas drie weken oud, zijn ouders en drie broers en zussen achter.het andere slachtoffer Kamil Shnaan, 22, uit Hurfeish, laat zijn ouders, een broer en drie zussen achter. De daders vluchten na de aanslag het Tempelplein opwaar ze door de politie werden nagejaagd, neergeschoten en gedood. Op hun lichamen werden nog een pistool, machinegeweren en messen gevonden. Drie uur voor de aanslag zetten twee van de terroristen een foto van hen op Facebook met de Al-Aqsa Moskee op de achtergrond met de tekstĒ: "Morgen zullen wij nog meer lachen.Ē

De Arabische terroristen kwamen uit de stad Um al Fahm, die tevoren onbekend waren bij de IsraŽlische veiligheidstroepen.

De twee vermoorde agenten van de Grenspolitie, links Ha'il Satawi en rechts Kamil Shnaan

Vele Druzen dienen met grote toewijding in het IsraŽlische leger en bekleden zelfs topposities. Die toewijding is nergens duidelijker te zien dan in het Herev Bataljon, een elite Druzen infanterie-eenheid belast met de bewaking van de noordelijke grens van IsraŽl en de voorbereiding van de komende oorlog tegen Hezbollah en SyriŽ. Ze laten zien, dat het stereotype van een verdrukte minderheid, dat de wereldmedia hen opdringen, niet juist is.

 

Franklin ter Horst