Uit het nieuws 09-10-2017

 

Door: Franklin ter Horst

Palestijnse terreurgroepen lijken elkaar opnieuw gevonden te hebben

Ze slaan elkaar met regelmaat de hersens in, maar de Palestijnse Autoriteit onder leiding van Mahmoud Abbas en de terreurbeweging Hamas in Gaza lijken elkaar opnieuw te hebben gevonden. De verzoeningsovereenkomst is nog niet helemaal rond maar voortekenen wijzen er op dat er een deal in de maak is. De Palestijnse premier Rami Hamdallah was op 2 oktober in Gaza voor een ontmoeting met Hamas-leider IsmaŽl Haniyeh en Gazaís sterke man, Yahiya Sinwar de leider van de Al Qassam Brigades, de gewapende vleugel van Hamas.

 

Na aankomst in Gaza zei Hamdallah te hopen dat de samenwerking met Hamas succesvol zal zijn, omdat de deling (hun onderlinge gewelddadigheden) ten gunste van IsraŽl was geweest. ĎWe hebben diverse regeringscommissies opgericht die onder andere de verantwoordelijkheid op zich zullen nemen voor de grensovergangen en de grenzen. Ik prijs Hamas voor het ontbinden van zijn Ďburgerlijk bestuurí en ik hoop op een goede samenwerking van alle betrokken partijen in het belang van ons volk in Gaza. We zullen ons blijven verzetten tegen de IsraŽlische bezetting totdat de blokkade van Gaza is opgeheven en de grenzen worden geopend.í

 

Rami Hamdallah in Gaza.

Ook wende hij zich tot de bevolking van Gaza: 'Mijn volk in Gaza, ik ben gekomen om uw lijden te verminderen. We moeten voor jongeren zorgen, hun wensen vervullen en een betere toekomst voor hen opbouwen. We weten dat de weg nog lang is en dat we nog veel meer obstakels en uitdagingen zullen tegenkomen, maar het Palestijnse volk kan vandaag de dag zijn vaderland en toekomst opbouwen en net als andere volkeren van de wereld eervol leven.'

Of een eventuele deal ook werkelijk iets te betekenen heeft is nog even afwachten want het gaat namelijk al om de vierde in zijn soort sinds 2007. Alle eerdere pogingen liepen tot nu toe op niets uit en verzanden al snel in nieuwe ruzies en onderlinge moordpartijen. De laatste overeenkomst was in 2014, toen besloten werd om een eenheidsregering te vormen en verkiezingen te houden. Er werd een regering van technocraten gevormd onder leiding van Hamdallah en de Hamas-regering werd ontbonden. Kort daarna klaagde Hamas er echter over dat de nieuwe regering alleen voor de zogenaamde 'West-Bank' zou zorgen, en vormde daarop een eigen schaduwregering voor de Gazastrook. Dit keer wordt aangenomen dat Hamas er belang bij heeft, zich van de last van de civiele verantwoordelijkheid te bevrijden en zich nog meer te concentreren op een komende oorlog tegen IsraŽl. Nu de beide terreurgroepen elkaar lijken te hebben gevonden, laten de Ďbroedersí nog eens zien wat ze eigenlijk van plan zijn. Zo herhalen ze dat ze nooit het bestaansrecht van IsraŽl zullen erkennen. Hamas-leider Haniyeh zei openlijk dat de deal met Mahmoud Abbas en trawanten een middel is om IsraŽl te vernietigen en Hamas nooit een centimeter land van Palestina aan IsraŽl zal laten.

Het is zoals de moslim Bassam Tamil, in zijn artikel ĎThe Big Middle East Lieí op 2 oktober 2017 schreef op de site van The Gatestone Institute: ďHet (Arabisch/IsraŽlisch) conflict slaat op de onverzettelijke weigering om een ​​Joods IsraŽl in het Midden-Oosten te laten bestaan. Het gaat om de hardleerse interesse in de Arabische en islamitische wereld om IsraŽl te vernietigen en de Joden te vermoorden. Het gaat om de doorlopende, bloedige Arabische en islamitische opstand tegen IsraŽl en de Joden.Ē

Beide partijen zeggen dat de overeenkomst tot doel heeft een einde te maken aan een lange en bloedige rivaliteit, die ruim 10 jaar geleden ontstond, toen de terreurbeweging Hamas een coup pleegde en de macht in Gaza overnam van Mahmoud Abbas en trawanten, culminerend in een burgeroorlog. Sindsdien zijn Hamas en Fatah bittere vijanden. De onderlinge Ďdiscussieí van 10 jaar geleden liep enigszins uit de hand! Balans: 616 doden, waaronder 400 aanhangers van het bewind van Abbas. Daarnaast vielen er 1500 gewonden waarvan vele voor het leven verminkt. 70.000 door Amerika gesteunde Fatah-leden werden door 10.000 leden van Hamas uit Gaza verdreven. Zij gaven zich over met al hun wapens die ze van de Amerikanen en IsraŽl hadden gekregen. Wie niet tijdig kon vluchten werd achter de tralies gegooid en gemarteld. Palestijnen tegen Palestijnen. Egypte wilde ze niet. IsraŽl was het enige land dat troepen, helikopters en ambulances stuurde opdat ze niet allemaal zouden worden afgeslacht. Ze zitten nu in Samaria en Judea, in de volksmond de ĎWest-Bankí genoemd onder het bewind van Mahmoud Abbas.

 

Palestijnse Moslimbroeders van Hamas en Fatah slaan elkaar in een Ďvreedzameí dialoog de hersens in.

Familieleden van Hamas die werden gedood (door al-Fatah) tijdens de onderlinge Ďdiscussieí in 2006 kunnen van de Palestijnse Autoriteit tot 50.000 dollar compensatie krijgen indien zij afzien tot het plegen van bloedwraak jegens de familie van de dader(s). Majed Abu Shamalla, een parlementslid van Al Fatah, zei hierover: ďDoor dit te doen, beŽindigen we de rancunes onder de gezinnen. Wij beŽindigen een bloedcyclus van bloed en wraak en dit kan leiden tot een echte politieke verzoening. Zonder dit te beŽindigen kan de politieke verzoening tussen de Palestijnse facties niet worden bereikt.ĒBloedwraak is het wreken van de doodslag of moord op bloedverwanten, door de moordenaar of diens bloedverwant te vermoorden, zodat de getroffen familie haar algemene familie-eer niet verliest en dat volgens het principe ďoog om oog, tand om tandď. Indien deze bloedwraak niet gelijkwaardig wordt Ďgeregeldí kan dit leiden tot een langdurige bloedvete die decennialang (soms eeuwen) kan blijven sluimeren en nog vele generaties later tot moord kan leiden om alsnog de familie-eer te wreken. Het idee achter het afkopen van de bloedwraak is om Gaza een van haar donkerste hoofdstukken te helpen afsluiten, na de wekenlange interne strijd die eindigde met de machtsovername door Hamas in 2007. Over de gruwelijkheden die zich toen aan beide zijden afspeelden werd destijds in de westerse pers nauwelijks of helemaal niet gewag gemaakt. Er waren in die onderlinge Palestijnse strijd immers geen Joden of IsraŽliís bij betrokken en dan hebben zulke zaken in het Westen geen enkele nieuwswaarde.

Ook Hamas heeft tijdens de onderlinge Ďdiscussieí en temidden van de chaos tijdens de 23 daagse IsraŽlische actie onder de naam ďCast LeadĒ barbaarse misdaden gepleegd onder de Fatah-aanhangers waarbij de allerlaagste menselijke instincten naar boven zijn gekomen. Leiders van Fatah vertellen dat tientallen van hun volgelingen door Hamas zijn gemarteld en geŽxecuteerd waaronder zeker 35 die werden verdacht van 'collaboratie' met IsraŽl. Op YouTube zijn een hele serie videoís te vinden over de gewelddadigheden tussen Hamas en leden van Fatah-beweging.

 

Van een vermeende Fatah collaborateur, werden de benen kapot geknuppeld. Een ander slachtoffer verteld dat hij zes keer door zijn benen is geschoten: ,,IsraŽlische militairen kwamen mijn huis binnen en redden mijn leven. Zij verbonden mijn wonden en brachten mij naar het ziekenhuis. Ik ben mijn benen kwijt maar zal nooit vergeten dat de Joden waarvan ik dacht dat het mijn vijanden waren, mijn leven hebben gered en de Arabieren waarvan ik dacht dat ze tot mijn volk behoorden, probeerden mij te vermoorden.Ē

Denk niet dat de onderlinge moordpartijen van deze destructieve geesten enige imago schade hebben aangericht onder de fans en donoren in het Westen want in de praktijk blijven ze zowel met Hamas als Mahmoud Abbas en zijn bende sympathiseren. De werkelijke reden is natuurlijk niet dat ze ook maar iets om deze terroristen geven, maar wat hen drijft is de haat tegen het Joodse volk en de staat IsraŽl.

Het valt te verwachten dat Brussel de nieuwe samenwerking tussen de verschillende terreurgroepen net zoals in het verleden, weer van harte zal verwelkomen. Brussel zal weer even vergeten dat de Europese Unie Hamas als een terroristische organisatie bestempelen.

Het doel van de samenwerking is om IsraŽl van de kaart te vegen. Ze combineren een religieuze extremistische islamitische ideologie met terrorisme en weigeren het bestaansrecht van IsraŽl te erkennen. Ze roepen nog steeds dat de IsraŽliŽrs geen geloof en geen principes hebben en een geavanceerd instrument van de duivel zijn. Op 2 april 2014 riep Tawfiq Tirawi, lid van het dagelijks bestuur van Al Fatah (Centraal Comitť), de politieke fractie die wordt voorgezeten door Mahmoud Abbas: ďWij moeten terugkeren naar de optie van ťťn Palestina van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.Ē Een zoveelste bewijs dat het doel van de Palestijnen niet de oprichting is van een eigen soevereine staat op de ĎWest Bankí (in werkelijkheid de Bijbelse gebieden Samaria en Judea) en in Gaza maar tegelijk heel IsraŽl wil inpalmen.

Twee Palestijnse terreurorganisaties hebben elkaar gevonden

Enkele vooraanstaande leden van het Centrale Comitť van de Palestijnse terreurbeweging Al Fatah, Azzam Al-Ahmad en de terrorist Jibril Rajoub, hebben begin oktober in het kader van het eenheidsakkoord tussen Al Fatah en Hamas, verklaard dat dit niet betekent dat Hamas het ďgewapend verzetĒ zal opgeven en dat ook Al Fatah niet zal doen. Azzam Al-Ahmad, vertelde dat Fatah haar principes niet heeft verloochend en vasthoudt aan ďvolksverzet, gewapende strijd en onderhandelingen.Ē In een nieuwsuitzending op 9 oktober 2017 van de officiŽle openbare omroep van de Palestijnse Autoriteit zei Al-Ahmad: ďHet is het recht van het Palestijnse volk om de strijd tegen de bezetting te voeren met inzet van alle middelen, maar er moet een consensus komen omtrent de vorm ervan. Wij hebben sinds de lancering van Fatah tot op vandaag, geen enkele methode uitgesloten, noch omwille van onze overwegingen noch omwille van onze principes: volksverzet, gewapende strijd en onderhandelingen. Als geweld weer uitbreekt, zal IsraŽl er verantwoordelijk voor zijn.Ē Het Centrale Comitť van Fatah werd in 1963 opgericht door o.a. terreurmiljardair Jasser Arafat. Dit Comitť is het hoogste besluitvormende orgaan van de Palestijnse Autoriteit. Een jaar na de oprichting van deze bende werd in 1964 de Palestijnse terreurorganisatie (PLO) gesticht die een groot deel van alle Palestijnse groepen en politieke facties overkoepeld. Uit de PLO werd de gewapende vleugel opgericht van het Palestijnse Bevrijdings Leger (PLA) die verschillende terreuroperaties uitvoerde in Libanon en JordaniŽ .

De overeenkomst tussen de beide terreurgroepen voorziet in de inzet van 3000 politieagenten van de Palestijnse Autoriteit in de Gazastrook en bij grensovergangen, zodat de Palestijnse Autoriteit ook verantwoordelijk zal zijn voor de veiligheid. De administratieve controle over de Gazastrook moet uiterlijk op 1 december 2017 aan de Palestijnse regering worden overgedragen. De onderhandelingen zijn nog niet helemaal afgerond want de bedoeling is dat de militaire arm van Hamas ontwapend moet worden. Hamas voelt daar trouwens niets voor, dus zal ook deze overeenkomst uiteindelijk weer tot niets leiden.

IsraŽl is momenteel even ver verwijderd van een vredesakkoord met de Palestijnen als twintig jaar geleden. Veel mensen zeggen zelfs dat de vrede verder weg is dan ooit tevoren. Gezien de gezondheidsproblemen van Mahmoud Abbas vreest men dat er in de nabije toekomst een machtsvacuŁm zal ontstaan, dat opgevuld zal worden door Hamas of door een nog radicalere groepering.

Met het oog op het creŽren van stabiliteit in de toekomst (of zelfs vrede), hebben IsraŽl en Washington opnieuw hun kaart gezet op Mohammed Dahlan. Behalve IsraŽl zijn ook Egypte, Saoedi-ArabiŽ, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en de Verenigde Staten betrokken bij dit plan. De eerste stap die de verschillende partijen willen zetten, is Dahlan te laten terugkeren naar de Gazastrook om hem daar weer aan de macht te krijgen. Als dat lukt, zou Dahlan mogelijk ook voor de Palestijnse Autoriteit als president aanvaardbaar zijn.

Mohammad Dahlan in 2006 (Michal Fattal/Flash90)

Toen de eerste berichten over deze ontmoeting in de publiciteit kwamen, reageerden Abbas en zijn achterban (met name Turkije) verontwaardigd en werd Dahlan ervan beschuldigd een agent van de IsraŽlische geheime dienst te zijn.

(*) Dahlan heeft inderdaad in de negentiger jaren, toen hij leider was van de Palestijnse Fatah-beweging in Gaza regelmatig samengewerkt met de CIA en IsraŽlische geheime diensten en bouwde daar zelfs met steun van de CIA en IsraŽl een legermacht op van 20.000 man. Dat maakte hem ťťn van de meest machtige Palestijnse leiders. In die tijd werd Gaza "Dahlanistan" genoemd. Hij maakte zich schuldig aan grove schending van de mensenrechten en corruptie. De rijke inwoners van Gaza konden voor veel geld hun veiligheid bij hem kopen.

De wereldleiders en de media zagen in Dahlan destijds de man die in staat moest worden geacht om de Palestijnse terreurorganisaties te ontwapenen. De media had een onverklaarbare sympathie voor hem. The New York Times schreef dat hij deed denken aan een geliefde held uit een actiefilm. The Miami Herald Times noemde hem een gematigde persoon en Associated Press noemde hem een keurig geklede hoffelijke persoonlijkheid. Wat de media echter verzuimde te vertellen was, dat Dahlan de nare gewoonte had om bussen vol met IsraŽlische schoolkinderen op te blazen. Zijn troepen zijn door de jaren betrokken geweest bij terreur tegen IsraŽl. Zijn mannen waren betrokken bij het smokkelen en de productie van illegaal wapentuig en waren verantwoordelijk voor diverse aanslagen op joodse doelen in Gush Katif en Netzarim.

 

Dahlan wordt verantwoordelijk gehouden voor tenminste drie aanslagen op schoolbussen. De eerste door hem gepleegde aanslag vond plaats op 1 april 1996, toen twee Palestijnse zelfmoordenaars bij Netzarim en Kfar Darom in Gaza een poging deden om twee met IsraŽlische schoolkinderen volgepakte bussen op te blazen. In beide gevallen raakte op miraculeuze wijze, niemand gewond. De chef van de IsraŽlische Generale staf in die tijd, Lt-Gen Amnon Lipkin-Shahak, zei dat beide terroristen Palestijnse politie-uniformen droegen en dat tenminste ťťn, maar mogelijk allebei, behoorden tot Dahlan's veiligheidsdienst. ( The Jeruzalem Post, 2-4-1997) Op 18 oktober 2000 liet hij een bus met 40 IsraŽlische vrouwen en kinderen onder vuur nemen in de buurt van Katif Junction toen de bus een Palestijns politiebureau passeerde. Ook bij deze aanslag kwam wonder boven wonder niemand om het leven. De IsraŽlische veiligheidsdienst concludeerde dat Dahlan persoonlijk achter de aanslag zat. Een maand later kwam zijn grote wens uit: een schoolbus ging in vlammen op. Op 20 november 2000 werd in de plaats Kfar Darom een langs de weg geplaatste bom tot ontploffing gebracht op het moment dat de bus passeerde. Twee leraren verloren hierbij het leven en negen anderen raakten gewond waaronder vijf kinderen. Onder hen waren Tehilla, Yisrael en Orit Cohen, drie jonge mensen van wie verschillende ledematen werden afgerukt. Ook dit spoor leidde naar Dahlan.

 

Hij wordt eveneens genoemd in de zaak waarbij Yaron Ungar en zijn vrouw Efrat op 9 juni 1996 zijn vermoord. Yaron en Efrat hadden hun zoontje Yishai bij zich toen ze met hun auto in de buurt van Beit Shemesh in een hinderlaag reden. De moordenaars werden twee jaar later door IsraŽl geÔdentificeerd en opgepakt.Ook was Dahlan in 1996 betrokken bij de onlusten die uitbraken na de opening van een 2200 jaar oude HasmoneeŽn tunnel langs de westelijke muur van het Tempelplein in Jeruzalem. Hannan Ashrawi, ťťn van Arafat's toenmalige marionetten vertelde aan CNN de leugen dat IsraŽl een tunnel had geopend onder de Al-Aksa moskee. Deze tunnel ligt daar echter hemelbreed driehonderd meter van verwijderd en is jaren geleden, notabene met medeweten van, en in overleg met, de moslimautoriteiten, door archeologen en technici van het puin ontdaan wat daar eeuwenlang had gelegen. Bij de rellen die daarop ontstonden werden 16 IsraŽlische veiligheidsagenten vermoord. Alles was door Arafat en zijn bende in scŤne gezet met als doel een veroordeling van de wereldgemeenschap te versieren en precies zo gebeurde het. Verder zou Dahlan persoonlijk assistentie hebben verleend aan terroristen van Al-Qaeda en Hezbollah die opereren in de strook van Gaza. (*) Informatie afkomstig uit eigen archief.

 

Deze Dahlan is niets anders dan een misdadiger van de ergste soort. Hij liet vele criminelen onder zijn commando werken. Hij richtte doodseskaders op die betrokken waren bij het ontvoeren en doden van burgers in Gaza. Toch zien zowel IsraŽl als Washington en de andere bij de onderhandelingen betrokken landen, in hem kennelijk de ideale man om de nieuwe leider van de Palestijnen te worden, zowel in de gebieden die onder controle van Ramallah staan als in Gaza. IsraŽl heeft op 17 oktober 2017 besloten geen diplomatieke onderhandelingen meer met de Palestijnse Autoriteit te zullen voeren zolang niet aan de door IsraŽl gestelde voorwaarden wordt voldaan. IsraŽl eist onder meer dat Hamas geen deel mag gaan uitmaken van een toekomstige Palestijnse regering. Ook moet Hamas IsraŽl erkennen en het terrorisme afzweren. Daarnaast moet Hamas ontwapend worden.

 

De Amerikaanse ambassadeur Jason Greenblatt, gaf op woensdag 18 oktober 2017 een verklaring uit omtrent het recente verzoeningsakkoord tussen de Palestijnse Autoriteit en de terreurgroep Hamas. Zoals bekend staat Hamas op de zwarte lijst van verboden terreurorganisaties en dat zowel op de Amerikaanse terreurlijst als op de lijst van de Europese Unie. Greenblatt: ďAlle partijen zijn het erover eens dat het essentieel is dat de Palestijnse Autoriteit volledige, echte en onbelemmerde verantwoordelijkheden op het gebied van civiele en veiligheid in Gaza kan uitoefenen en dat we samenwerken om de humanitaire situatie voor de Palestijnen die daar wonen te verbeteren. De Verenigde Staten herhaalt het belang van de naleving van de Kwartet-principes: elke Palestijnse regering moet zich ondubbelzinnig en expliciet verplichten tot geweldloosheid, de staat IsraŽl erkennen, eerdere afspraken en verplichtingen tussen partijen accepteren, waaronder terroristen ontwapenen, en zich engageren tot vreedzame onderhandelingen. Als Hamas een rol in een Palestijnse regering wil spelen, moet het aan deze basisvereisten voldoen.Ē Hamas top-schurk Yahya Sinwar herhaalde echter op 19 oktober 2017 nog maar eens de staat IsraŽl nooit te zullen erkennen en zei dat het doel onveranderd is de Joodse staat uit het Midden-Oosten te willen verwijderen.

Mahmoud Abbas heeft met de ondertekening van de "verzoeningsovereenkomst" bewust gekozen voor voortzetting van het gewelddadig verzet tegen de Joodse staat. Hij kan nu samen Hamas zijn genocidale plannen verder uitvoeren. De nieuw gekozen plaatsvervangend voorzitter van Hamas' "Politieke Bureau", de door IsraŽl gezochte aartsterrorist Saleh Arouri, verklaarde dat de volgende stap van zijn beweging is om te werken aan het verenigen van alle Palestijnen tegen de "zionistische onderneming". Wanneer men het over de "zionistische onderneming" heeft, dan gaat het om de vestiging van de Joodse staat. Deze Arouri is van mening dat het nieuwe partnerschap met alle Palestijnse groepen een stimulans moet zijn om de krachten te bundelen in de strijd tegen IsraŽl. Als nieuwe partner van Hamas kan IsraŽl Abbas vanaf nu verantwoordelijk stellen voor elke terreuraanslag die vanuit de Gazastrook wordt gepleegd.

In de nacht van donderdag op vrijdag 19 oktober 2017 zond het kantoor van de Palestijnse Autoriteit in Bogota, Colombia, een provocerende tweet de wereld in waarin terreurmiljardair Jasser Arafat werd geciteerd ďOns doel is het einde van IsraŽl. Wij willen geen vrede. Wij willen oorlog en de overwinning.Ē Nadat de IsraŽlische media de aandacht vestigde op dit bericht, verwijderden Abbasí medewerkers in Bogota de bewuste tweet zonder verdere toelichting. Hiermee levert de ďBende van RamallahĒ bestaande uit barbaren, terroristen en psychopatische messentrekkers, het zoveelste bewijs dat ze geen vrede wil met IsraŽl maar tot op vandaag enkel en alleen ijvert voor de vernietiging van de Joodse staat.

Het sprookje van Palestijnse eenheid lijkt zoals verwacht alweer tot een eind te zijn gekomen

Aan het sprookje van ďPalestijnse eenheidĒ lijkt stilaan een einde te komen, voor wie er ooit in geloofd heeft. Op dinsdag 28 november hebben de (Izz ad-Din) al-Qassam Brigades, de gewapende militie van Hamas, de eis van de Palestijnse Autoriteit om te ontwapenen als onderdeel van het Fatah/Hamas verzoeningsakkoord, openlijk verworpen. Mushir al-Masri, een van de leiders van Hamas, zei dat het wapen van het verzet ďeen heilig nationaal wapen is dat niet mag worden geschaad en het reŽle verlangen om het te beschadigen is een ingebeelde droom.Ē Masri beschuldigde senior Fatah-leden van krachtige taal te gebruiken in een poging om de verzoeningsinspanningen te dwarsbomen en de toezeggingen die Fatah onder de recente overeenkomst met Hamas heeft gedaan, te ontduiken.Op maandag 27 november, herhaalde Khalil al-Hayya, een belangrijke terroristenleider van Hamas, dat ďHamas niet zal ontwapenen als onderdeel van de verzoeningsovereenkomst met FatahĒ. Khalil al-Hayya is lid van het Politburo en parlementslid van Hamas en sinds het februari van dit jaar vice-premier in Gaza onder de nieuwe leider van Hamas Yahya Sinwar.Vice-premier al-Hayya zei dat de groep ďhaar activiteiten in Judea en Samaria nog zal uitbreidenĒ en ook ďde wapens van het verzet zijn een rode lijn die onbespreekbaar is. Deze wapens zullen naar de Westelijke Jordaanoever worden overgebracht om tegen de bezetting te vechten. Het is ons recht om weerstand te bieden aan de bezetting totdat ze wordt beŽindigd,Ē benadrukte al-Hayya.

Voormalig lid van Hamas spreekt voor de Raad van Mensenrechten van de VN

Op 25 september 2017 veegde Mosab Yousef, een voormalig lid van Hamas, voor de Raad voor de Mensenrechten binnen de Verenigde Naties in zeer duidelijke bewoordingen, de vloer aan met de ďBende van RamallahĒ.(*) Verschillende vertegenwoordigers van landen in de VN reageerden geschokt. De 36e vergadering van de VN-raad voor de Mensenrechten begon nog met de gebruikelijke kritiek op IsraŽl over de mensrechtenschendingen. Landen als Noord-Korea, Iran en Pakistan waar de mensenrechten met voeten worden getreden, veroordeelden IsraŽl. Daarna mochtMosab Yousef de gedelegeerden toespreken. Yousef bekeerde zich in het geheim tot het christedom, terwijl h ij nog lid was van Hamas. Hij schreef later het boek Zoon van Hamas.IsraŽlische veiligheidsdiensten hebben via hem veel informatie toegespeeld gekregen, waardoor een groot aantal mensen is gered.

Screenshot_17Yousef sprak de PA zeer veroordelend toe: ďJullie beweren de vertegenwoordigers te zijn van het Palestijnse volk, maar ik vraag jullie: Waar komt jullie volmacht vandaan? Niemand heeft jullie gekozen, het volk heeft jullie niet gemachtigd om hen te vertegenwoordigen. Jullie hebben jezelf aangesteld. Jullie schenden de mensenrechten van het volk dat je zegt te vertegenwoordigen. Jullie zijn totaal niet geÔnteresseerd in de mensen over wie je regeert. Jullie ontvoeren studenten en martelen hen in jullie gevangenissen. Jullie martelen politieke tegenstanders. Het Palestijnse volk lijdt onder jullie zelfzuchtige, politieke belangen. Jullie zijn de ergste vijanden van het Palestijnse volk en niet IsraŽl.í Yousef besloot zijn rede met de woorden: ĎJullie misbruiken dit podium om de internationale gemeenschap te misleiden, zoals jullie dat ook doen met de Palestijnen zelf, door ze laten geloven dat IsraŽl verantwoordelijk is voor de problemen die jullie veroorzaken.íTijdens de toespraak van Yousef staarden de gedelegeerden van andere landen de spreker met open mond aan. Zulke duidelijke taal wordt zelden gehoord bij de Verenigde Naties. De verbouwereerde gezichten van de twee Palestijnse gedelegeerden spraken eveneens boekdelen. (*) Teksdeel afkomstig uit IsraelToday, november 2017. Klik hier voor de video waarop het gesprek te zien is.

 

Franklin ter Horst