Uit het nieuws 04-12-2017

 

Door: Franklin ter Horst

 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 6) (vervolg van de ruiter op het rossig/rode paard)

God zal de mensen overlaten aan hun eigen spel van zelfvernietiging. Echte vrede kan alleen van God uitgaan. De goddelozen kennen geen echte vrede. Ze praten wel over vrede maar ondertussen geven ze een vermogen uit aan wapens om elkaar te vernietigen.

Diverse deskundigen waren van mening dat na beŽindiging van de 2e Wereldoorlog, nooit meer een dergelijk drama zou plaatsvinden, maar de meningen zijn inmiddels drastisch veranderd vanwege het toenemende aantal conflictgebieden in de wereld. Men acht een nieuwe wereldoorlog niet meer uitgesloten. Het aantal conflicthaarden neemt hand over hand toe waarbij de gruwelijkste moordpartijen het menselijk bevattingsvermogen overstijgen. Islamitische barbaren laten zien dat ze maar ťťn doel hebben en dat is door middel van het zwaard proberen de wereldheerschappij te bemachtigen. Daarnaast is de toonzetting tussen de wereldleiders dreigend en oorlogzuchtig. De toenemende spanningen tussen bijvoorbeeld het westen en Rusland is verontrustend. De verantwoordelijke politici houden de bevolking voor dat het allemaal wel weer goed komt, maar wanneer we de Bijbelse profetieŽn en het boek Openbaring goed verstaan, zal dat pas gebeuren nŠ de terugkomst van de Here Jezus. De wereldleiders die thans de dienst uitmaken hebben de Bijbel uit hun denkwereld verbannen, en zijn gezien hun handelen werktuigen Ďvan de vader der leugení geworden. Ze menen het volste recht te hebben de hele wereld naar hun hand te zetten.

Het is al lang geen geheim meer dat er een groep machthebbers (Elite) bestaat die toewerkt naar een wereldwijd geÔntegreerd politiek, religieus en economisch systeem. Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een Ďsterke maní die boven de partijen staat en die aan alle onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt.

Afbeeldingsresultaat voor World governmentHet gaat bij de Elite om een goed georganiseerde, zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur die de wereld wil herscheppen in ťťn wereldomvattend bestuurssysteem. Daarvoor hebben ze de beschikking over samenzweringsgroepen waaronder de Council on Foreigh Relations (CFR), de Trilaterale Commissie, de Bilderbergs en de Bohemian Grove. Daarnaast bestaan er nog diverse andere organisaties die een bijdrage leveren de "Nieuwe Wereld Orde" tot stand te brengen. Groeperingen die allemaal op hun manier invloed op het wereldgebeuren uitoefenen.

Ze manipuleren de macht achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden. Tot ťťn van de plannen van de NWO behoort het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Satan. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de Luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de Bijbel dat beschrijft dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering.

 

Miljoenen mannen en vrouwen op aarde hebben zich van God afgekeerd, zoals onder het witte paard is uiteengezet, en zwelgen in genot en verafgoding van Gods tegenstanders. De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Allerlei occulte organisaties en overheden, daarbij driftig geholpen door een groot deel van de media, zijn druk in de weer de plannen van de ďEliteĒ uit te voeren. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat de mensen zelf het idee hebben dat er niets aan de hand is.

In alle Ďuitgelekteí NWO-programmaís blijkt de verzwakking, resp., vernietiging van het Jodendom en de staat IsraŽl en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complotĒ.

De doelstelling van de Elite is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende Ďverlosserí de antichrist. De Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met "vijandige bedoelingen.Ē Begin oktober 2016 waarschuwde generaal Mark Milley, stafchef van het leger voor de Ďtotale vernietigingí van alle vijanden die de VS in de weg staan, waarbij hij Rusland, China, Iran en Noord Korea bij name noemde.

Volgens de Amerikaanse politicus Ron Paul heeft het Amerikaanse Congres op 4 december 2014 zelfs een wetgeving aangenomen die Washington een vrijbrief geeft een Derde Wereldoorlog te beginnen. De resolutie is goedgekeurd door 98% van de Afgevaardigden en 100% van de leden van de Amerikaanse Senaat. Het lijkt er op dat Washington bewust aanstuurt op een oorlog met Rusland. Er vindt momenteel een enorme militaire opbouw van de NAVO plaats langs de Russische grens. Klik hier voor een video over enorme aantallen Amerikaanse militaire voortuigen in Polen.

Afbeeldingsresultaat voor NATO military long site de border of Russia

In oktober waarschuwde Bob Corker, voorzitter van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen dat Donald Trump een Derde Wereldoorlog zou kunnen uitlokken. Hij verwees daarbij naar Trumps dreigementen aan het adres van enkele landen.

 

Het feit dat aan de ruiter op het rossig/rode paard een groot zwaard gegeven wordt, duidt er op dat het hier gaat om oorlogen, mogelijk zelfs atoomoorlogen. Overal om ons heen zijn oorlogen en geruchten van oorlogen.

 

Het begint met onvrede, oproer en rellen en zal uitmonden in burgeroorlogen. Maar daar blijft het niet bij! Terreuraanslagen, schending van de mensenrechten, rassenrellen, strijd tussen de ene bevolkingsgroep tegen de andere zullen door toedoen van de ruiter op het rossig/rode paard eerst leiden tot lokale oorlogen en zich in toenemende mate over de hele aardbol uitbreiden tot een totale wereldoorlog met ongekende wreedheden!

 

De oorlog van Gog en Magog is niet de enige oorlog die door de ruiter op het rode paard wordt ontketend, want de oorlog die door de profeet EzechiŽl werd geprofeteerd, zal zich alleen maar in het Midden-Oosten afspelen en zal daarom slechts ťťn van vele oorlogen zijn. In de profetie over de ruiter op het rossig/rode paard zal de vrede namelijk van de hele aarde weggenomen worden. Dit wil dus zeggen, dat er sprake is van een wereldomvattende oorlog zodat er nergens meer vrede zal zijn en dat er op de hele aarde bloedige oorlogen zullen woeden.

 

Jezus, zei het al in MatthťŁs 24:6 ďJullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere...dat alles is het begin van de weeŽn!

 

Dat met het beeld van de ruiter op het rossig/rode paard derhalve niet de laatste grote oorlog van Armageddon bedoeld kan zijn, zoals velen menen, blijkt uit het feit, dat Jezus benadrukt, dat de oorlogen en geruchten van oorlogen nog niet het einde zijn, maar slechts het begin van de weeŽn. De eerste ruiter op het witte paard zal bij het verbreken van het eerste zegel een schijnvrede tot stand brengen, maar de tweede ruiter op het rossig/rode paard zal deze vrede bij het verbreken van het tweede zegel weer van de aarde wegnemen. Deze oorlogen zullen dus vůůr de Grote Verdrukking plaatsvinden.

 

Wie het wereldnieuws een beetje volgt ziet dat er grote ongunstige veranderingen plaatsvinden en daarom lijkt het erop dat de wereld aan de vooravond staat van gebeurtenissen zoals door de Bijbelse profeten is voorzegd. De Bijbel maakt duidelijk dat bepaalde volken die in Oud Testamentische tijden in het Midden Oosten voorkwamen, onbelangrijk zouden worden maar in de verre toekomst opnieuw van zich zouden doen spreken. Ze zouden uit hun slaap ontwaken om opnieuw een rol op het wereldtoneel te spelen. Jeruzalem is vandaag omringd door legerkampen. De volken waarom het gaat zijn onder meer Egypte, Filistea, Tyrus en Sidon (het huidige Libanon), Edom, Moab en Ammon, (het huidige JordaniŽ), PerziŽ (het huidige Iran) en BabyloniŽ (het huidige Irak). De leiders uit deze landen en de diverse terreurbewegingen maken keer op keer duidelijk geen vrede met IsraŽl te willen. Maar IsraŽl is na tweeduizend jaar ballingschap niet naar het aloude thuisland teruggekeerd om zich nogmaals te laten verjagen. En dat zullen de vijanden gaan ervaren.

In Saoedi-ArabiŽ klinkt de oorlogstrom richting Iran steeds luider. De kans op een militaire krachtmeting tussen dit land en Iran is steeds waarschijnlijker. Het Saoedische koningshuis is van plan de Iraanse opmars in de regio te stoppen. Wat daarbij opvalt, is dat ze daarbij niet alleen gesteund worden door de Verenigde Staten maar ook door IsraŽl, het land waar ze zelfs geen diplomatieke betrekkingen mee onderhoudt. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman beschuldigt Iran van Ďmilitaire agressieí door het leveren van ballistische raketten aan de rebellen in Jemen en noemde dat een oorlogsdaad. Dank zij Barack Hussein Obama die na de nucleaire deel met Iran, miljarden dollars aan bevroren tegoeden vrij gaf, konden de Iraanse Ayatollahs Hezbollah, Hamas en andere terreurgroepen weer van de nodige financiŽle middelen voorzien. Allemaal moslimterreurbendes die IsraŽl van de wereldkaart willen verwijderen.

China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel opkomen als een formidabele eindtijdmacht. Het land bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden. Afgevaardigden van defensie spreken van een onrustbarende ontwikkeling want Peking bewapent snel en grootschalig. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waarmee men de VS een vreselijke slag kan toebrengen. De ene na de andere onderzeeŽr loopt van stapel en de Amerikaanse admiraals spreken al van een ultieme nachtmerrie. China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribisch gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden.

 

Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet meer uitsluit. Het land bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen.

 

Oorlogsdreiging tussen India en Pakistan

Het lijkt rustig maar er dreigt al jaren een nieuwe oorlog tussen India en Pakistan over Kashmir. Dit wordt door militaire specialisten gezien als het potentieel ťťn van de gevaarlijkste conflicten ter wereld. Sinds 1947 hebben India en Pakistan al drie keer aan de rand van een nucleaire oorlog gestaan waarbij telkens Kasjmir de inzet van de oorlog vormde. Kasjmir is strategisch van enorm belang voor zowel India als Pakistan vanwege zijn geografische ligging en de aanwezigheid van grondstoffen.

Beide landen zijn kernmachten. Het aantal kernbommen van Pakistan wordt geschat op een kleine honderd en dat van India op ca 150. De voormalige president van Pakistan Musharraf zei indien noodzakelijk miljoenen Pakistaanse doden op te offeren in een eventuele oorlog om Kasjmir. Kasjmir vormt het grensgebied tussen India en Pakistan en vormt als zodanig de frontlinie voor confrontaties tussen beide landen. Aan beide zijden van de grens bevinden zich grote troepenconcentraties. Daarnaast heeft India alleen al in Kasjmir een constante aanwezigheid van 600.000 militairen.

Ook Noord-Korea is de laatste tijd weer uitvoerig in het nieuws

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Noord-Korea in felle bewoordingen gewaarschuwd te stoppen met het bedreigen van zijn land. De president zei dat het regime in Pyongyang kan rekenen op Ąvuur en woede zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwenĒ als het niet inbindt. De spanning loopt steeds verder op vanwege aanhoudende Noord-Koreaanse nucleaire- en rakettesten. Analisten van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA concludeerden dat het stalinistische regime een kernkop heeft geproduceerd die klein genoeg is om op intercontinentale ballistische raketten te bevestigen.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong un

Het land zou met zoín projectiel vermoedelijk het Amerikaanse vasteland kunnen treffen. Noord-Korea suggereerde dat het bereid is kernwapens te gebruiken als de VS militaire actie ondernemen. Minister Jim Mattis (Defensie) waarschuwde in augustus 2017 dat een militair conflict met Noord-Korea ongekend bloedig zou zijn. Mattis wees erop dat de dichtbevolkte Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul binnen het bereik valt van honderden artilleriekanonnen en raketwerpers van Noord-Korea. In en rond Seoul wonen circa 25 miljoen mensen.

Noord-Korea zegt op 3 september 2017 een waterstofbom te hebben getest die op een intercontinentale raket kan worden gemonteerd. Een gemiddelde waterstofbom is ongeveer vijfhonderd keer zo sterk als de bommen die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki werden gegooid. Sommigen kunnen zelfs duizend keer sterker zijn. Berichten over de mogelijke dreiging van Noord Korea met een zogenaamde EMP aanval zijn weer volop in het nieuws.

Wordt vervolgd

Franklin ter Horst