Uit het nieuws 04-02-2019

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 63)

 

Openbaring 18 (De val van Babylon deel 5)

De Here zal de troon der koninkrijken omverwerpen.

De toorn van God gaat niet alleen uit naar de verstokte goddelozen, maar ook naar allen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van haat tegen Gods volk de kinderen van IsraŽl en de demonisering van de huidige staat IsraŽl. Zo laat de Verenigde Naties keer op keer zien volledig geobsedeerd te zijn van IsraŽl en de stad Jeruzalem. De internationale gemeenschap bemoeit zich met geen enkel conflict in de wereld zo intensief en eenzijdig als met IsraŽl. De anti-IsraŽl resoluties binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Natiesvolgen elkaar in snel tempo op. Zo was er op 16 november 2018 opnieuw weer sprake van een heus anti-IsraŽl feest. Niet minder dan negen resoluties, allen met veroordelende teksten over Israel. Nederland stemde voor acht van de negen resoluties.

Op 30 november 2017 werd met 151 tegen 6 stemmen een resolutie aangenomen waarmee de duizenden jaren oude band tussen IsraŽl en diens hoofdstad Jeruzalem werd verbroken, en IsraŽl een Ďbezettingsmachtí werd genoemd wiens besluiten over Jeruzalem Ďillegaal en daarom van nul en generlei waarde zijní. Alle lidstaten van de EU waaronder Nederland stemden voor deze resolutie. Naast de VS stemden alleen Canada, de Marshall eilanden, MicronesiŽ, Nauru en IsraŽl zelf tegen de resolutie. Negen landen, waaronder AustraliŽ, onthielden zich van stemming.

De leden proberen op alle mogelijke manieren de ruim 3000 jaar oude band van de kinderen van IsraŽl met het land te verbreken. De meeste anti-IsraŽl resoluties komen voornamelijk uit de koker van gewelddadige, intolerante, racistische, discriminerende, en totalitaire krachten ter wereld. De leugens van diverse megalomane dictators vliegen zonder blikken of blozen over tafel en de donoren van diverse islamitische terreurgroepen krijgen keer op keer de ruimte hun vunzigheid te etaleren.

Op 17 november 1974 kreeg aartsterrorist Jasser Arafat de gelegenheid de Algemene Vergadering van de VN toe te spreken.

Terreurbaas Jasser Arafat voor de VN

Gestoken in uniform beklom hij het spreekgestoelte en betitelde hij IsraŽl als imperialistisch, racistisch en kolonialistisch. In zijn hand hield hij een takje van een olijfboom, en zei dreigend: ďLaat deze olijftak van de vrede niet uit mijn hand vallen." Toen hij zijn anderhalf uur durende geraaskal had beŽindigd kreeg hij een daverende ovatie van de aanwezigen en oogstte hij groot diplomatiek succes in zijn streven de wereldopinie aan zijn zijde te krijgen.

Hij beloofde de wereld af te zien van het gebruik van geweld en langs de weg van vreedzame middelen te komen tot een oplossing van de geschillen met IsraŽl. Maar de wereldburgers wiens geest niet door deze plechtige beloften was versluierd, zagen al spoedig dat hij bezig was met het opbouwen van legerkampen in Zuid Libanon om van daaruit het noorden van IsraŽl met Katjoesja-raketten te beschieten en terreuracties te ondernemen. Gedurende Arafats aanwezigheid in Libanon liet hij naar schatting 4000 Katjoesja-raketten op doelen in het noorden van IsraŽl afvuren waarbij veel slachtoffers te betreuren waren en de plaats Kiryat-Shmona zwaar werd getroffen.

Er zijn na Arafat nog heel wat schurken op dit podium in de gelegenheid gesteld hun haat tegen IsraŽl te ventileren. De Verenigde Naties heeft echter geen enkel moreel gezag wanneer het over IsraŽl en het Joodse volk gaat. Deze club is in de loop van de 21ste eeuw een Ďgrote ontgoochelingí gebleken en hebben Ďgoed en foutí omgewisseld, zodat IsraŽl de grote schurk is geworden en de slachtoffers diegenen zijn geworden die behoren tot de meest onverdraagzame volkeren op aarde.

Waar dit VN-circus naar streeft, is niets anders dan een eind te maken aan de Joodse staat. Maar IsraŽls voortbestaan ligt gelukkig niet in de handen van de Verenigde Naties, maar in die van de Almachtige God. Allen die Gods beloften aan IsraŽl negeren en die over Zijn land en Zijn volk willen heersen, die IsraŽl van de aardbodem willen vagen en die een deel van Gods land aan niet-joden willen geven, hebben een verbond met de dood gesloten.

Ook Europa doet volop mee aan het demoniseren van IsraŽl

Er raast een storm over de wereld met schrikbarende schendingen van de mensenrechten, onderdrukking van vrouwen, vervolging van minderheden, onderdrukking van de vrije meningsuiting, het uitmoorden van politieke rivalen.

Maar al deze problemen blijken van ondergeschikt belang voor de leiders van de Europese Unie want die lijken maar door een echt probleem in beslag te worden genomen, en dat is de alles overheersende topprioriteit de ďLandrovers in RamallahĒ aan een eigen staat te helpen in IsraŽls aloude thuisland. Het gaat om pure vijandigheid tegen het Joodse volk en de staat IsraŽl. Wereldwijd vallen er jaarlijks bij oorlogshandelingen en door de handen van islamitische extremisten duizenden doden, maar daar komt men in Brussel niet echt voor in actie. Maar wanneer IsraŽl zich verdedigt tegen terreur, komen de reacties los. Dat is niets anders dan verdekte Jodenhaat.

Federica Mogherini

IsraŽl wordt door buitenlandcoŲrdinator van de Europese Unie Federica Mogherini, neergezet als de slechterik omdat ze de smerige spelletjes van Brussel niet wil meespelen. In een op haar blog gepubliceerde verklaring maakte Mogherini bekend dat zij IsraŽl beschouwt als de echte onruststoker van het Midden-Oosten. Ze reageert niet op de agressie van Iran, een land dat openlijk oproept tot de vernietiging van IsraŽl. De vuile vingerafdrukken van de Europese Unie besmeuren de hele kaart van IsraŽl.

Ze zijn te vinden in de financiering van NGO's die IsraŽl juridisch bestrijden, in de EU-financiering van illegale bedoeÔendorpen in het zuiden van IsraŽl, en in de EU-financiering van talloze andere organisaties die als enig doel hebben de Joodse Staat te verzwakken tot het punt van capitulatie. Het is niet de 'bezetting', van wat men de Palestijnse gebieden noemt, maar het is het bestaan van de Joodse staat dat de Europese Unie niet kan verdragen. De systematische moordpartijen op christenen in voornamelijk de Arabische wereld, alle gruweldaden van islamitische terreurgroepen in onder meer SyriŽ en Irak, de moordpartijen door de Turken op de Koerden, niets lijkt voor hen erger dan de staat IsraŽl.

Er is weinig veranderd in Europa. Terwijl door de eeuwen heen het Joodse volk de schuld kreeg van alle ellende in de wereld moet vandaag de staat IsraŽl het ontgelden. De EU financiert zelfs een extreemlinkse organisatie, BíTselem, die de Shoah (Holocaust) ontkent. ĎDe Europese elites zijn nog veel antisemitischer dan de doorsnee moslims,í aldus Tuvia Tenenbom, auteur van het geruchtmakende boek ĎCatch A Jewí (2015). ĎWat de Europeanen met IsraŽl doen is niets anders dan het voortzetten van de Nazi ideologie van vroeger, om door middel van NGOís de klus te klaren die hun voorvaderen in de Tweede Wereldoorlog niet hebben afgemaakt.í Antisemitisme in Europa komt niet vanuit de randgroepen. Het zijn voornamelijk de linkse liberalen - de "intellectuelen" - die de brandstof zijn voor de haat.

Het antisemitisme in Europa blijft maar stijgen terwijl het aantal Europese Joden zienderogen afneemt. Tijdens Internationale Herdenkingsdag van de Shoah, is de Kristallnacht een gelegenheid waarin westerse leiders krokodillentranen plengen over de dode Joden van gisteren. Daarnaast zijn diezelfde figuren bezig met het demoniseren en belasteren van de Joodse staat IsraŽl voor het verdedigen van zichzelf tegen vijanden die zijn vernietiging zoeken. Dode en weerloze Joden zijn populairder dan ooit in het huidige Europa. Als het gaat om Joden en antisemitisme, stemmen de woorden van Europa nŠ 1945 ďnooit meer opnieuwĒ niet overeen met wat ze vandaag doen.

Terwijl Europese leiders zoals Merkel beweerden dat hun pro-immigratiebeleid werd geleid door het humanisme, heeft het de Jodenhaat en misdaadniveaus in Europa verhoogd. Wat het Ďliberaleí establishment van Europa betreft, zijn Joden kennelijk alleen sympathie waard als ze weerloos of dood zijn. Het grootste probleem van Europa met IsraŽl is dat het een krachtige Joodse natie is die zichzelf verdedigt maar aldus niet past in het geÔdealiseerde Europese beeld van Joden als dakloos en weerloos.

De duivel weet dat zijn einde snel nadert. Daarom laat hij niets onbeproefd, om de joden toch nog op de een of andere manier te vernietigen.

Openbaring 12:12 ďWee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.Ē

Dat hij daarvoor in het bijzonder de islam en Europa gebruikt is niet toevallig. Het toenemende antisemitisme/antizionisme in Europa is voor de duivel een soort generale repetitie van de toekomstige wereldwijde veldtocht tegen het Joodse volk. De toekomst zal echter leren dat het Woord van de Almachtige meer kracht heeft dan welke mening van politieke leiders uit Europa dan ook. Europa gaat nog zeer barre tijden tegemoet omdat het zich openlijk heeft gekeerd tegen de God van IsraŽl en Zijn volk. Europa is bezig de "steen Jeruzalem" te heffen en ook de Europese leiders zullen zich daaraan vertillen.

Zacharia 12:3 ďÖallen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.Ē

Dat is de boodschap die de Here aan de naties geeft. God zegt niet, dat Hij de naties die zich tegen IsraŽl keren zal straffen! Nee, Hij zegt, Ik zal hen zoeken te verdelgen, dat is uitroeien. Hij zal zoeken te verdelgen wie zich verzet tegen de volvoering van Zijn plan met IsraŽl. En dit plan is de oprichting van Zijn Koningsheerschappij op aarde, vanuit Jeruzalem. Wij leven nu in een tijd waarin duidelijk wordt, wie nog vastbesloten achter IsraŽl staat:

Jesaja 60:12 ďWant het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden.Ē

 

De vijandige volkeren weten niet, dat zij een werktuig in de hand van satan zijn en door hem gemanipuleerd worden:

MatthťŁs 25: 32 ďEn al de volken zullen vůůr Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokkenÖĒ46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

De volkeren weten niet, dat zij een werktuig in de hand van satan zijn en door hem gemanipuleerd worden. Maar er zal met IsraŽl niet gebeuren wat satan en de wereld wil. God heeft Zijn volk bestemd tot een grote opdracht voor de hele wereld. Al is de hele wereld tegen IsraŽl en ondervindt het overal vijandschap, dit land en dit volk zullen blijven bestaan omdat God met hen is. Het zal niet goed aflopen met IsraŽls vijanden want de Bijbel vertelt dat God in grote ijver tegen de overmoedige volken zal ontbranden. De Bijbel maakt op verschillende plaatsen duidelijk dat de wereld gestraft zal worden voor deze anti-IsraŽl houding. Een voorbeeld daarvan is terug te vinden bij de profeet JoŽl.

JoŽl 3:13-16 ďLaat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven.Ē

Jesaja 29:5 ďÖ..de menigte uwer vijanden zal worden als fijn stof en de menigte der geweldenaars als wegstuivend kaf; onverwachts, plotseling zal het geschieden.Ē

HaggaÔ 2:23 ďIk zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de koninkrijken der volken verdelgen, de wagens en wie daarop rijden omverwerpen en de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van de ander.Ē

Vervolg Openbaring 18

 

Openbaring 18:20 t/m24ďWees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht. En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zů zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden. En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.Ē

 

In vers twintig wordt het gericht over Babylon plotseling onderbroken door een ďintermezzoĒ. Het jammeren van de belanghebbenden wordt plotseling onderbroken door de oproep: ďwees vrolijk over haar, gij hemelen en gij heiligen , en gij apostelen en profeten, want God heeft haar rechtszaak tegen u berecht.Ē In de hemel wordt de ondergang van Babylon met gejuich ontvangen. Het grote Babylon is zo verdorven dat "heiligen, apostelen en profeten" van vreugde jubelen wanneer God er een eind aan maakt. Nu kunnen IsraŽl en de gelovige rest van de volken, die zo lang onder het juk van Babylons goddeloosheid, de uitbuiting, de uitzinnige weelde, zien hoe God Zijn rechtszaak tegen hen ter hand neemt.

Na dit intermezzo volgt in vers 21 de totale ondergang van Babylon. Een sterke engel heft een steen op, zo groot als een molensteen, en werpt deze in zee en zegt: ďZo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en nooit zal zij meer gevonden worden.Ē Zoín steen zinkt onmiddellijk. Zo zal het gaan met Babylon. De ondergang kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Babylon wordt zelfs niet meer teruggevonden. Dit thema van het volkomen verdwijnen van Babylon waar alles om geld, genot en weelde draait, wordt in doodsbeelden voortgezet. Geen geluid meer van citerspelers van fluitspelers en bazuinspelers en geen stem meer van zangers. Dat zal niet meer gehoord worden. Alle bedrijvigheid zal verstommen. In Babylon heerst de stilte van het graf. Bij herhaling wordt nog gezegd dat de eigenlijke machthebbers der aarde de groothandelaren (multinationals) zijn, dat wil zeggen degenen die alles ondergeschikt hebben gemaakt aan hun geldgierigheid. Babylon, de stad van afgoderij en godslastering, van overspel met de afgoden, van puur materialisme, van manipulatie van alles en iedereen, zal nooit meer gevonden worden. Naarmate de komst van Jezus/Yeshua dichterbij komt zullen de activiteiten van satan toenemen. Jeruzalem is het centrum van de geestelijke strijd. Deze stad is altijd in het nieuws en zo is het door eeuwen ook altijd geweest:

Zacharia 8:3 ďo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden.Ē†††††††

 

De oplossing van onoplosbare kwesties wordt door geen enkele, hoe belangrijke aardse macht ook, gevonden. De Bijbel vertelt overduidelijk dat er een einde zal komen aan het huidige wereldbestel. Het zal niet het einde van de wereld zijn, maar het einde van het huidige wereldsysteem, dat geregeerd wordt door het kwaad. De Bijbel vertelt ook hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan het voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. Dat betekent dat wanneer God niet zou ingrijpen, het voortbestaan van de hele mensheid op het spel staat. Niet eerder heeft een totale vernietiging van de planeet aarde binnen handbereik gelegen. Nooit eerder beschikte de wereld over het vermogen het hele menselijk geslacht weg te vagen.

 

De consequentie van dit alles is het allerergste: ďen in u is gevonden het bloed der heiligen en der profeten en alle die op aarde geslacht zijnĒDe heiligen, dat wil zeggen de gelovigen uit IsraŽl en de volken, de werkelijk afgezonderden van Babylon (ook al moeten zij in Babylon leven) komen onherroepelijk in botsing met Babylon. Degenen die uitgebuid zijn de pariaís in Babylon, zijn de gelovigen die geen deel willen hebben aan haar zonden. Alle anderen ontvangen het merkteken van het wereldbordeel Babylon. De ware gelovigen die tegen de Babylonische kliek zijn zullen geboycot worden. Wat niet in het Babylonische gareel wenst te lopen, moet worden geliquideerd. Babylon waarin het beest niet genoemd wordt, draagt duidelijk alle tekenen van de antichrist. Eindelijk nadert de inbezitneming van de aarde door de rechtmatige Koning zijn voltooiing. In de hemel wordt de overwinning al gevierd. De waarneembare komst op aarde van Jezus/Yeshua, is nu vlakbij.

 

Franklin ter Horst