Uit het nieuws 03-01-2017

Door: Franklin ter Horst

Iraans terreurbewind in paniek om onlusten

Wat begon als een betoging tegen armoede, corruptie en werkloosheid, lijkt uit te lopen op een opstand tegen de islamitisch-fascistische Iraanse ayatollahs die de bevolking al jaren in hun greep houden. Het IsraŽlische Channel 10 News sprak met een Iraanse demonstrant, die vertelde dat de protesten in Iran zullen doorgaan en zullen aangroeien totdat de religieuze heersers van het land ten val zijn gebracht. Hij vertelde dat het dagelijks leven gewoon ondraaglijk was geworden en dat IraniŽrs niet langer bereid waren dit te tolereren.

Sinds 1979 heeft Iran geen democratie maar een dictatuur waarin de opperste leider alle beslissingen neemt. De rechtscultuur is moreel failliet en het volk wordt getiranniseerd.

De bevolking wil een eind aan dit theocratische bewind. Of dat inderdaad zo ver komt valt te betwijfelen want de genocidale Iraanse leiders schromen niet hun machinegeweren op de menigte in te zetten naar het voorbeeld van de ďGroene RevolutieĒin 2009. Bij de presidentsverkiezingen in dat jaar brak een golf van protest uit onder de bevolking. Er braken rellen uit die de hevigste waren in dertig jaar. Door handig gebruik te maken sociale media, gingen honderdduizenden IraniŽrs de straat op om te protesteren. Maar de ayatollahs grepen hard in. Honderden burgers en hervormingsgezinde politici verdwenen in de gevangenis. Buitenlandse journalisten werden geslagen, gearresteerd of uitgezet. Sociale netwerksites werden afgesloten alsook mobiel telefoonverkeer. Het nooit helemaal duidelijk geworden hoeveel doden er zijn gevallen maar men schat het aantal op enkele duizenden.

De leiders in Iran zijn na de nucleaire nep-deal, in 2015 weer door de internationale gemeenschap in de armen gesloten, met Barack Hussein Obama en de naÔeve leiders in Europa voorop. In een vlaag van totale verstandsverbijstering beweerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken John Kerry, dat de wereld een veiliger plaats is geworden sinds de deal met Iran. Obama maakte in een toespraak van een kwartier triomfantelijk de nucleaire overeenkomst met Iran bekend. Een overeenkomst met leiders van een land die met regelmaat ďDood aan AmerikaĒen ďDood aan IsraŽlĒ schreeuwen. De bij de onderhandelingen betrokken wereldmachten hebben het lot van het Midden-Oosten in handen gelegd van de volkomen onbetrouwbare ayatollahs. De overeenkomst houdt Iran niet tegen om een kernmacht te worden, en het beteugeld zijn nucleaire infrastructuur niet. Obama wist dat Iran zijn atoomwapens tegen IsraŽl zou gaan gebruiken. Wat was de IsraŽl- en Joden hatende Barack Hussein Obama gecharmeerd van deze genocidale islamitische extremisten in Teheran. Hij was zo blij met het nucleaire nep-vedrag, dat hij de ayatollahs beloonde met een presentje van 150 miljard dollar. De geldstroom heeft Iran de mogelijkheid geboden IsraŽls vijanden financieel verder tegemoet te komen, resulterend in een toename van de financiering van Hezbollah, Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza en het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad. De inkt van het nucleaire akkoord was nauwelijks droog of Iran verblijdde de Izzadin Kassam Brigade, de militaire vleugel van de terreurbeweging Hamas met een gulle gift van tientallen miljoenen dollars voor onder meer de bouw van ondergrondse terreurtunnels.

Sinds het nucleaire akkoord is de handel van Europa met Iran weer booming. Europaís geld helpt Iran in hun oorlog tegen IsraŽl. Tijdens haar bezoek aan Teheran werd de Europese minister van Buitenlandse zaken Frederic Mogherini gefotografeerd met een Iraanse sluier om haar hoofd, breed lachend naar de ayatollahs. Zij is het symbool van de Europese verzoening met de radicale Iraanse terreurleiders.

Afbeeldingsresultaat voor Frederic Mogherini visit TeheranFrederic Mogherini op missie in Teheran

De ayatollahs bestelen hun eigen bevolking. De op 8 januari 2017 overleden oud president van Iran Akbar Hashemi Rafsanjani, leidde samen met (mannelijke) familieleden een imperium, van mijnen tot bouwbedrijven. Hij was de rijkste en door zijn geestelijke status eveneens ťťn van de machtigste mannen in Iran. Washington, Brussel en de internationale media hebben jarenlang de misdaden van deze Jodenhater en genocidale oorlogzuchtige en militaristische fanaat witgewassen. Rafsanjani was net als de huidige ayatollahs een voorstander was van totale vernietiging van de Joodse staat. Ook de genocidale dreiging van de huidige Ayatollahs worden door met name Europa witgewassen.

Hassan Rohani, sinds juni 2013 president van Iran wordt door de leiders in het Westen voorgesteld als ďgematigdĒ. Maar deze figuur is alles behalve gematigd. Zo droeg hij zijn verkiezingsoverwinning op aan de islamitische messias, de Twaalfde Imam, de Mahdi. Ook hij noemt IsraŽl de 'Grote Zionistische Satan'. De man is een IsraŽlhater net als zijn voorganger, de slang Ahmadinejad.In zijn eerste openbare toespraak na het winnen van de verkiezing beschuldigde hij IsraŽl ervan achter de economische ellende in Iran te zitten. Rohani speelt al jaren een belangrijke rol in de misleidende politieke tactieken van het Iraanse bewind.

Sinds de 'gematigde' Rohani aan de macht is, zijn openbare executies aan de orde van de dag. Kruisiging, steniging, de doodstraf voor afvalligheid van de islam of ongelovigheid maken in Iran officieel deel uit van het strafrecht ondanks het feit dat dit land de volkenrechtelijk bindende mensenrechtenverdragen heeft ondertekend. Maar deze verdragen worden systematisch gebroken en dit met voorschriften uit het islamitisch recht, de sharia, gerechtvaardigd. Het exacte aantal terechtstellingen wordt door de staat geheim gehouden. Maar volgens schattingen van de VN is Iran na China verantwoordelijk voor de meeste terechtstellingen en staat bij het volstrekken van doodstraffen per hoofd van de bevolking zelfs wereldwijd op de eerste plaats. Al jarenlang stijgt het aantal executies in Iran. Talrijke ďdelictenĒ worden met de dood bestraft, die volgens de internationale rechtstandaard vastgelegde mensenrechten zijn, zoals het recht om je geloof vrij te kiezen of niet tot een geloof te behoren. Processen zijn oneerlijk, omdat vrouwen of niet-moslims bijvoorbeeld slechts een beperkt en in veel gevallen helemaal geen getuigenrecht hebben. Op deze manier breekt de Iraanse justitie veelvuldig het eigen recht: vonnissen worden niet gemotiveerd en aan de aangeklaagde overhandigd, advocaten hebben geen toegang tot de aktes en geen mogelijkheid in hoger beroep te gaan. Zelfs minderjarige wetsovertreders worden met de dood bestraft. Het publiekelijk ophangen van veroordeelden is ťťn van de door dit land toegepaste middeleeuwse praktijken.

Hassan Rouhani

De huidige bende in Teheran heeft al gedreigd hard tegen de demonstranten te zullen optreden en dat belooft niet veel goeds. Zo worden Criminelen vrijgelaten om de demonstranten in elkaar te slaan. Mochten de ayatollahs toch enigszins in het nauw worden gedreven dan is het niet ondenkbaar, dat zij -om de aandacht af te leiden- de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah de opdracht geven de al lang verwachtte aanval op IsraŽl te beginnen. Toch is de val van de ayatollahs niet echt waarschijnlijk want de profeet EzechiŽl ziet PerziŽ (Iran) samen met Gog oprukken naar de bergen van IsraŽl. Een Iran dat zich heeft bevrijd uit macht van de ayatollahs, zal IsraŽl niet vijandig gezind zijn want dat heeft de geschiedenis wel bewezen

Franklin ter Horst