Uit het nieuws 02-12-2019

 

Door: Franklin ter Horst

 

Opnieuw valse beschuldiging Amnesty International aan het adres van Israël 

Zoals bekend heeft Amnesty International een nare reputatie hoog te houden waar het gaat om het demoniseren van Israël. Amnesty heeft al jaren een zeer twijfelachtige reputatie als het om Israël gaat. De jaarverslagen van deze club staan jaar na jaar bol van anti-Israël smeerstukken. In een nieuwe leugenachtige aanval beschuldigd het Israël valselijk van schending van het internationale recht door te schieten op het gebouw van de Palestijnse Mensen­rechten­commissie in Gaza: 'Wij veroordelen ten zeerste deze aanval, waarvan het kantoor in Gaza, werd getroffen door een Israëlische raket, Aanvallen op civiele gebouwen zijn in strijd met het internationale recht. We sturen onze solidariteit.’ Zonder de moeite te nemen de ware feiten te onderzoeken kreeg Israël de schuld van de raketinslag. Amnesty toonde foto’s van een verwoest gebouw in Gaza, met de vermelding, dat het getroffen was door Israëlische raketten.

Trey Yingst, verslaggever van Fox News was ter plaatste en weerlegde de beschuldiging dat het om een Israëlische raket zou gaan. Hij was er getuige van dat het gebouw werd geraakt door een raket van de Islamitische Jihad die werd afgeschoten richting Israel, maar zich in het bewuste gebouw boorde.

De veroordeling past geheel in de door Amnesty International voor­ingenomen­heid waarmee Israël in de internationale arena wordt geconfronteerd. Het is immer hetzelfde verhaal met deze club: ‘het opzettelijk verspreiden van laster over Israël en de misdaden van de islamitische terreurbewegingen in Gaza te verdoezelen.’ Israël heeft de valse beschuldiging terecht krachtig veroordeeld. Matan Peleg, CEO van de pro-Israëlische organisatie 'Im Tirtzu'' zei hierover: ‘deze zogenaamde mensenrechtenorganisatie zou zich moeten schamen om zo'n vuile aanklacht tegen Israël te verspreiden en zich aan de zijde van de terroristen te stellen'.

Het is volkomen duidelijk dat Amnesty International alle geloofwaardigheid heeft verloren als het om Israël gaat. Deze club kiest overduidelijk de kant van de terroristen en maken daarmee het voortgaan van de terreur mogelijk. Opmerkelijk is dat Amnesty nooit iets meldt over het schenden van de mensenrechten in de Palestijnse gebieden. Bovendien worden deze rechten ook door de westerse media volkomen genegeerd. Om nog niet over Gaza te spreken waar Hamas standrechterlijk haar eigen onderdanen in het openbaar executeert. Israël houdt al jarenlang vol dat organisaties zoals Amnesty International en hun leiders de Joodse Staat geen eerlijke kans geven wegens persoonlijke vooroordelen en gepolitiseerde standpunten over het conflict met het bewind in Ramallah en Hamas, de terreurbeweging in Gaza.

Het is dit jaar niet de eerste keer dat Amnesty International zich kritisch opstelt ten opzichte van Israel. Op 10 juli 2019 ging het weer eens alle perken te buiten met een oproep tot een toerisme boycot in haar rapport ‘Destination: Occupation’ van wat het noemt ‘de Israëlische nederzettingen’ in de Palestijnse gebieden. Deze Joodse plaatsen werden als een ‘oorlogsmisdaad’ bestempeld. Ook promoot Amnesty de Israël demoniserende boycot acties van Boycott, Divestment and Sanctions.

Smerig antisemitisme op BNN-VARA

Op 24 september 2019 kreeg een inbeller bij het BNNVARA-programma Gaan! (NPO Radio 1) alle ruimte om antisemitische complottheorieën te verspreiden en op te roepen tot geweld tegen Joden. De stelling waar luisteraars op konden reageren luidde: “Kinderen hebben teveel verplichtingen”. Een beller met de naam Mario reageerde daarop door te zeggen dat “we vanaf de wieg tot het graf niet vrij worden gelaten, maar worden gemodelleerd om te renderen”. Om dit te bereiken worden kinderen volgens zijn betoog “volgespoten met allerlei vergif”.Het werd al gauw duidelijk dat het om een antisemitische complottheorie ging, toen hij opmerkte dat “deze matrix werd bestierd door geldgierig Jodengespuis”. Presentator Morad El Ouakili gaf de beller maar liefst acht minuten lang de tijd om de meest giftige denkbeelden over Joden te verkondigen.

“Sorry dat ik het zeg, maar ik noem het beestje gewoon bij de naam. Die lui moeten echt uitgeroeid worden, wereldwijd, want we zitten echt in een spiraal naar beneden” zo vervolgde de beller Mario. In plaats van de beller weg te draaien, vroeg El Ouakili naar de bekende weg door te vragen wat Mario met ‘Jodengespuis’ bedoelde, waarna deze zijn hele theorie nogmaals uiteenzette en voegde er nog aan toe: “ook de economie, televisie en radio worden gemodelleerd. Alle stenen die je optilt bij onderzoek naar bijvoorbeeld grote aanslagen, 9/11, de media, alles wat gebaseerd is op het kunnen managen, een verdienmodel maken van de massa, daar zitten alleen maar kikes, Joden, achter!”

Dit ging nog enige tijd zo door. El Ouakili meldde dat Mario’s uitspraken werd toegejuicht door meerdere luisteraars. Volgens hem kwamen er heel veel appjes binnen, onder andere van mensen die Mario “duizend procent gelijk” gaven. Andere app-berichten die door El Ouakili werden voorgelezen noemden het “een waarheid als een koe” of zeiden het “helemaal eens te zijn” met de beller.

Slechts één luisteraar kreeg de ruimte om het antisemitische geraas van de beller een complottheorie te noemen. Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) ontving meerdere meldingen van luisteraars die de antisemitische uitspraken als zeer schokkend ervoeren. El Ouakili bood de dag na het schandalige voorval zijn excuses aan en las een verklaring voor waarin hij zei dat ‘Mario nooit zo lang aan het woord had mogen blijven: “Ik had in moeten grijpen toen ik doorhad wat voor vlees ik in de kuip had.Vanuit mijn nieuwsgierigheid doorvragen was ongepast, omdat dit soort abjecte ideeën gewoonweg fout zijn.” Zijn uitspraak zou geloofwaardig zijn geweest wanneer dit de eerste keer zou zijn geweest maar eerder op 11 september 2019 deed zich een vergelijkbaar incident voor.

In dit geval liet El Ouakili ene ‘Ben’ aan het woord, een inbeller met nazisympathieën. Al snel werd duidelijk dat Ben sympathieën voor Hitler koesterde. In de loop van het gesprek, dat in totaal zo’n 8 minuten voortduurde, kon Ben – een paar vragen ter verheldering daargelaten – moeiteloos zijn complotten over de Holocaust uit de doeken doen. Tijdens het gesprek kwamen de meest krankzinnige antisemitische ideeën langs. Zo zou Hitler volgens Ben door Joden zelf tot de Holocaust zijn aangespoord, om zo de stichting van Israel te bewerkstelligen. Het fragment is terug te luisteren via de website van NPO Radio 1.

Verenigde Naties wil dat Tempelberg voortaan Haram-esh Sjarief genoemd wordt

Na de beslissing van de UNESCO de stad Jeruzalem om te toveren tot “hoofdstad van de Arabische cultuur“, de Klaagmuur (Kotel) tot islamitisch erfgoed, de Machpelagrot in Hebron en het graf van Rachel nabij Bethlehem tot Palestijns Werelderfgoed, heeft het Vierde Comité van de Verenigde Naties in New York, de Joodse staat opnieuw gevoelig geschoffeerd door in een conceptresolutie iedere link tussen de Tempelberg en het Jodendom onder het tapijt te vegen. Het voorstel is de Tempelberg voortaan alleen bij de islamitische naam "Haram-esh Sjarief " te noemen. Van de 193 lidstaten stemden 154 vóór het voorstel. Zoals gebruikelijk stemden ook de Europese Unie en Nederland vóór. Het voorstel is nog niet definitief want de algemene vergadering van de VN moet er in december nog over stemmen. Het gaat om een krankzinnig voorstel want dit is de plaats waar Abraham zijn zoon Isaäk wilde offeren en waar Salomo 3000 jaar geleden de opdracht uitvoerde om daar de 1ste Tempel te bouwen.

1 Koningen 6:1 “In het vierhonderd tachtigste jaar na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van Salomo’s regering over Israël, in de maand Ziv, dat is de tweede maand, bouwde hij het huis voor de Here.

De door Salomo gebouwde Tempel werd uiteindelijk in 587 v. Chr. verwoest door Nebukadnezar. Daarna was het Herodus die de Tempel vernieuwde. De Tempel die de ballingen uit Babylon vijf eeuwen tevoren had laten bouwen was weliswaar zo’n honderd jaar voor de tijd van Herodus nog eens opgeknapt, maar was desondanks een bescheiden bouwwerk gebleven.

 

Reconstructie Tempel Herodus in Jeruzalem

 

Deze Tempel werd in het jaar 70 na Chr., verwoest door het Romeinse leger onder aanvoering van Titus. Al het roofgoed waaronder de Menora, werd in triomftocht mee naar Rome genomen en daar tentoongesteld. Er is nooit een spoor teruggevonden. Al jaren gaan geruchten dat ze te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan.

 

Het enige wat na de verwoesting is blijven staan is de Klaagmuur (Kotel). Deze muur was oorspronkelijk onderdeel van de gigantische muur die het plateau omringde en ondersteunde waarop de Tempel stond. De Klaagmuur werd een traditionele plaats om de verwoesting van de tempel te betreuren en te bidden voor de wederopbouw ervan en ook voor persoonlijke gebeden.

De geschiedenis van het islamitische Jeruzalem begon pas bij de verovering van de stad in 638 n. Chr. door Arabische moslims onder leiding van kalief Omar. Hij lijfde Jeruzalem bij het Arabische rijk in onder de Arabische naam "Haram-esh Sjarief " (het verheven heiligdom) en begon te bouwen aan de naar hem genoemde moskee, waarin op een inscriptie te lezen staat dat dit gebouw voltooid werd in het Mohammedaanse jaar 72 (691 na.Chr). Door de eeuwen heen hebben de islam, noch de inwonende Arabieren in het Heilige Land, de Tempelberg opgeëist als bezit van het een of ander Arabisch rijk. Eeuwenlang was het de in het land wonende moslims duidelijk dat in Jeruzalem ooit de Joodse Tempels hebben gestaan. Maar sinds de staat Israël een feit is, is ook de claim van de islam op de Tempelberg gekomen.

Dat veranderde toen in 1964 de wereld plotseling werd geconfronteerd met een uit het niets ontstane volk dat zich ‘Palestijnen’ is gaan noemen. Deze nep-Palestijnen claimen het Tempelplein als hun eigendom en verkondigen de fabel dat er nooit Joodse tempels op het Tempelplein hebben gestaan. Hun claim is echter gebaseerd op pure fantasie. Toch scoren ze er succes mee gezien het voorstel van het Vierde Comité van de Verenigde Naties in New York, het Tempelplein alleen bij de islamitische naam "Haram-esh Sjarief” te noemen. Het ontkennen van het bestaan van de Joodse Tempels op het Tempelplein is een absurd fenomeen dat steeds vaker wordt gebruikt als propagandamiddel.

Biddende Joodse vrouwen bij de Klaagmuur in 1877 (door UNESCO omgetoverd tot de Al-Buraq Plaza)

Het beleid van de “Bende van Ramallah” is om routinematig de hele Joodse geschiedenis in het Heilige land te ontkennen. Palestinian Media Watch, een Israëlische organisatie die onder meer de Palestijnse media en schoolboeken in de gaten houdt, plaatst regelmatig artikelen/video’s in het Engels op haar website waarin de nep-Palestijnen onder meer pure fabels over Israëls geschiedenis verkondigen. Dit soort smeerstukken blijven in het Westen onopgemerkt omdat het in het Arabisch gebeurt. Hierbij een paar recente fabels over Israëls geschiedenis: Klik hier en hier en hier.

Het zal geen verrassing zijn dat ook Nederland voor het voorlopige besluit stemde. Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie en Hidde van Koningsveld van het CIDI hebben goed duidelijk gemaakt het hier niet mee eens te zijn, zoals ze lieten blijken in het Radio 1-programma Dit is de Dag: “De naamsverandering is je reinste geschiedvervalsing.”

Joël Voordewind noemt het wegvallen van de joodse naam een klap in het gezicht van Israël. Hij noemt het bizar dat men op deze manier aan geschiedvervalsing doet. Hij refereert aan in november 2017 aangenomen motie van de Kamer waarin stond dat het afgelopen moest zij met het ‘bashen’ van Israël binnen de Verenigde Naties. De minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok kreeg van de Tweede kamer de opdracht actief stelling te nemen in de VN tegen dit soort zeer eenzijdige resoluties, echter zonder enig resultaat. Voordewind noemt de beslissing van de VN een moedwillige poging de Joodse geschiedenis en wortels in het land te ontkennen.

Het “voedsel van de toekomst” zou “dode mensenlichamen” kunnen zijn.

Een Zweedse gedragswetenschapper heeft (op de nationale televisie!) geopperd dat het noodzakelijk kan worden om over te schakelen naar kannibalisme en mensenvlees te eten om “de planeet te redden”.

Magnus Söderlund, die op de Zweedse televisie verscheen om te praten over een conferentie over het “voedsel van de toekomst,” zei dat hij seminaries zou houden over de noodzaak van het consumeren van menselijk vlees om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Environmentalisten geven de vlees- en landbouwindustrie voor een groot deel de schuld van de “opwarming van de aarde” (Quod non).Volgens Söderlund zou een mogelijke oplossing de ‘Soylent Green-oplossing’ zijn, die het eten van dode lichamen inhoudt.

Hij vertelde de presentator van de show dat één van de grootste obstakels voor het voorstel het taboe rond lijken zou zijn en het feit dat velen dit voorstel zouden zien als het bezoedelen van de overledenen. Söderlund erkende wel dat mensen “licht conservatief” zijn als het gaat om het eten van dingen die ze niet gewend zijn, zoals menselijke kadavers. De discussie vond plaats met op de achtergrond afbeeldingen van menselijke handen op vorken (zie afbeelding hierboven).

Franklin ter Horst