Uit het nieuws 02-07-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 36)

Openbaring 13 “Het beest uit de zee en het beest uit de aarde” (deel 9)

 

Satan in de muziekindustrie.

Muziek met een satanische inhoud heeft een enorme vlucht genomen. Diverse muziekmaatschappijen hebben ontdekt dat de duivel goede handel kan zijn. Het is satan wat de klok slaat. Er zijn heel wat jongeren die daardoor op het terrein van het occulte terechtkomen en vervolgens in aanraking komen met het rijk van de duisternis en van allerlei geesten. In Amerika bestaat een vereniging van tovenaars en samenzweerders die zich "Wicca" noemt. Deze vereniging bezit een aantal muziekuitgeverijen die muziek op de markt brengen die ten doel hebben om aan de morele vernietiging en innerlijke ontreddering van de jeugd bij te dragen. Diverse artiesten verklaren openlijk in interviews, dat ze hun ziel hebben verkocht aan de duivel ten behoeve van een wereldcarrière in de rockmuziek.

Openbaring 13:4 “…en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

Tijdens de MTV Music Video Awards ceremonie in september 2009 spoorde acteur Jack Black het publiek aan om elkaar de hand te geven en te bidden tot 'Satan de heer der duisternis'. De acteur bad vervolgens dat de popsterren en genomineerden ,,blijvend succes zouden hebben in de muziekindustrie'.” Met zijn kreet 'laat me die horens zien!' vroeg hij de aanwezigen om met hun hand het duivelsteken te maken. Een deel van het aanwezige publiek reageerde enthousiast op zijn oproep om de duivel te 'aanbidden.

De gebeurtenis die op zowel kabel- als satelliet tv te zien was, kreeg in conservatieve- en christelijke kringen opvallend weinig aandacht, mogelijk omdat Jack Black een komiek is en ze dachten dat het slechts om een publiciteitsstunt ging. Maar Jack Black heeft in het verleden al vaker zijn grote minachting voor het christendom en de Bijbel laten blijken. Het Culture & Media Institute (CMI) betitelde Jack Black op 4 december 2008 niet voor niets als een 'antichristelijke opruier'. Black's gebed aan Satan schept volgens Paul McGuire, auteur en professor aan het King's College, een gevaarlijk precedent. Het is nauwelijks bekend dat Satanisme één van de snelst groeiende religies in Amerika is. Daarom valt te verwachten dat Satanisten dezelfde rechten zullen gaan eisen als iedere andere religie.

Openbaring 13:5En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

De Amerikaanse tv-zender ABC zond een aantal jaren geleden een geluidsband uit waarop de voormalige popster Michael Jackson anti-joodse opmerkingen maakte. Jackson typeerde Joden als “bloedzuigers”.Jackson werd duidelijk geïnspireerd door ‘de god van deze wereld’. Zijn songs en vooral video’s zitten vol met verwijzingen naar satan en het occulte. Volgens eigen zeggen sprak hij met geesten. In Zwitserland kwam Jackson met een heks in contact. Tijdens een voodooritueel offerde hij een aantal koeien met als doel om mensen te doden onder wie Steven Spielberg. Met het bloed van de koeien nam hij een bloedbad. 

Michael Jackson, alias Jacko X, maakt hier het duivelsteken.

Openbaring 13:6En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.”

Er zijn artiesten die verklaren dat, zodra ze het podium op gaan, er een geest meegaat die de leiding in muziek en teksten overneemt. Die teksten gaan over het oproepen tot moord, het afslachten van mensen, criminaliteit en opstand tegen alle gezag en alle regels. De Australische popgroep Deicide heeft een CD uitgebracht die aanspoort tot haat en geweld en tot het doden van christenen. Er zijn liedjes op te vinden als "Als Satan straks de wereld regeert". De leider van de popgroep verklaarde in een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God vervloekt. Het komt rechtstreeks uit de diepste satanische duisternis. De naam Deicide betekent: Dei=God en ‘cide’ komt van het Latijnse ‘caedere’, hetgeen ‘doden’ betekent. Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan dit soort rockmuzikanten.

Popzanger en satanist Marilyn Manson (die eigenlijk Brian Warner heet) roept onder luid gejuich van tienduizenden aanwezigen: “Het is mijn taak het christendom te vernietigen, zodat we niet langer onder de tirannie van dat christelijke fascisme hoeven te leven. Het einde van het christendom is in zicht”. En duizenden juichten alsof de grootste overwinning was behaald. Hij gaf openlijk toe zijn ziel aan de duivel te hebben verkocht, in ruil voor een succesvolle muziekcarrière.

De Amerikaanse drugsgoeroe Timothy Leary verklaart brutaalweg: “Ik moet de jeugd klaarmaken voor de antichrist”. De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een vorm van razernij, hysterie en woede bij ze ontstaat. Voordat deze muziek op de markt verschijnt, wordt de plaat eerst, d.m.v. een soort ritueel, aan de duivel gewijd. Veel van de gezongen teksten roepen op zich te verzetten tegen de ouders, tegen de maatschappij, eigenlijk tegen alles wat er bestaat. Daarnaast roepen ze op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen.

Openbaring 13:12En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”

 

Mick Jagger van de Rolling Stones zegt dat Anton laVey, de oprichter van de eerste satanskerk en schrijver van de satansbijbel, hen heeft geholpen met het inspireren van onder andere het lied ‘Their Satanic Majesties Request’ (Hun verzoek van de satanische majesteiten) en ‘Sympathy for the devil’, waarin het werk van satan verheerlijkt wordt tijdens de kruisiging van Jezus/Yeshua . Jagger gaf toe: ‘Inderdaad, popmuziek is het terrein van de satan.’Een ander lied van satansaanbidding van deze groep is ‘Goats Head Soup’(geitenkoppensoep), dat tijdens een echt Haïtiaans voodooritueel is opgenomen. De geitenkop is een symbool voor de satan en de Stones lijken hier bewust voor gekozen te hebben.

Black Sabath zong: Jezus, gij zijt de slechterik, neem het zegel, dat van de antichrist, het getal 666. Andere teksten zijn: Dance with the devil en ‘We sold our soul for rock and roll’. Led Zeppelin zong: Ja aan satan, heb geen angst voor satan; ik verlang ernaar dat de Heer op zijn knieën gaat voor satan. De teksten van deze groep komen uit oude toverboeken en de muziek ontvangt men uit spiritistische seances.

De band Queen zingt in haar lied ‘Bohemian Rhapsody’ ‘Beëlzebul has a devil put aside for me (Beëlzebul heeft een duivel apart gehouden voor mij) . KiSS zong: Satan, dat is diegene die je God is. De naam KISS (SS in runentekens geschreven) herinnert sterk aan Hitlers SS, waardoor zij niet in Duitsland mochten optreden. KISS schijnt de afkorting te zijn van ‘Knights (of Kids of Kings) in Satans Service’ (ridders of kinderen of koningen in satans dienst). Opvallend veel doodskoppen, pentagrammen, omgekeerde kruizen, draken, bokkenkoppen, duivels en demonen, galgen, ‘Sacred talismans’ (heilige amuletten), kristallen bollen, zwaarden zijn er te zien. Posters en flyers liegen er ook niet om. Satan afgebeeld als bok en doodshoofden staan garant voor een heftig concert. Bepaalde groepen gebruiken systematisch technieken om boodschappen die niet te horen zijn, maar wel opgepikt kunnen worden door het onderbewuste, de wereld in te sturen. Het zijn boodschappen van het type: Bedrijf de liefde met de duivel- het christendom zal verdwijnen- Satan is God.

AC/DC zongen over ‘Highway to Hell’ en Ik dood de kinderen, ik houd ervan ze te zien sterven; ik doe de moeders huilen, ik verpletter ze onder mijn auto; je bent jong, maar je zult sterven, ik breng je naar de hel, ik zal de klokken van de hel luiden.

Shawn Corey Carter beter bekend als Jay-Z, de man van Beyonce, is een Amerikaanse rapper en producent. Deze figuur noemt zichzelf ook wel Jay-Hova. Vanaf het moment dat hij het album Dynasty uitbracht, gebruikt hij regelmatig het Illuminatie piramide symbool om zich te identificeren met zijn platenlabel. Enkele jaren later werkte hij samen met de bekende occultist Rick Rubin, voor een nummer op zijn Jay-Z Black album. Jay-Z werkt ook lang samen met Kanye West. Hij nam samen met hem en Rihanna een song op die heet “Run This Town”, wat ook weer gevuld is met Illuminatie symboliek. Hierna volgt een foto van Rihanna die een gebaar maakt wat de hoorns van de duivel moet uitbeelden. In andere video’s kun je haar ook zien waarbij ze het gebaar maakt van het Alziend Oog.

Het alziend oog op het Amerikaanse dollarbiljet

Als het teken van de hoorns wordt gemaakt met de handpalmen naar je toe gericht, dan nodig je satan uit. Als je ze naar buiten keert, dan werp je satan in de richting van anderen. Beyonce heeft samengewerkt met de Illuminatie lieveling en meesteres in de occulte symboliek, Lady Gaga in de song “Telephone”waarbij ze op de typische Lady Gaga manier het Alziend oog en het triple-zes gebaar maakt. Als een rode draad loopt satan tussen diverse artiesten door die tegenwoordig het muziektoneel bevolken en waar kinderen mee opgroeien.

 

Openbaring 22:11Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog

meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

 

 

In de video “They sold their souls for rock ‘n roll’ vertelt een satanspriester dat muziek een zeer geschikt middel is om zielen voor de hel te vergaren. Popmuziek blijkt als zodanig een uitstekend voertuig voor het verbreiden van de satanische gedachte. Zanger Alice Cooper vertelde dat satan tijdens het optreden gedeeltelijk de zang en de acts over nam. Housers zeggen dat satan op party’s zelf aanwezig is. Er worden demonen opgeroepen door satanisten. Openlijk wordt op houseparty’s gezongen dat satan jongeren voorbereidt op de heilige oorlog tegen God. Op een groot scherm was plotseling Jezus/Yeshua aan het kruis te zien, waarna een duivel met rollende ogen Hem ervan af rukte. (*) Zij ook bijlage onderaan van D.Mast

 

Internet biedt de surfer een scala aan obscure religieuze bewegingen als neo-heidenen, UFO-sekten, sjamanen, satanisten en spirituele media. Een anonieme tegenstander van het christendom biedt via Internet een spel aan dat gericht is tegen het christendom. Daarbij kan op alles geschoten worden, wat met het christelijk geloof te maken heeft. Men kan zelfs op Jezus/Yeshua schieten die voorbij zweeft op een hemeltroon. De internetsite spoort mensen ertoe aan, zich op de ‘terreur van het christendom’ af te reageren, door op engelen, dominees, kerken en de Bijbelse God te schieten. Het computerspel kan gratis gedownload worden. Alles heeft een begin, eerst in spelvorm later in werkelijkheid. Achter dit soort Internetspellen steekt de grote woede van de duivel tegen alles en iedereen die trouw blijft aan Gods Woord.

Ook waarzeggers en spiritisten mogen zich verheugen in een enorme belangstelling. Boeken over het spreken met doden halen grote oplagen. Er bestaan zelfs speciale boekhandels waar deze rommel te koop is. Een boek met occulte profetieën van de zieneres Jeane Dixon, haalde in Amerika een oplage van maar liefst drie miljoen exemplaren. Films als de Exorcist trokken volle bioscopen en verduisterden de geesten van velen voorgoed. Het westen telt inmiddels duizenden heksen en op hun bijeenkomsten vinden de vreemdste orgieën plaats. De in Openbaring voorgestelde feiten beginnen griezelig echt te lijken. Paranormale krachten worden aangewezen als bewijs dat de mens een goddelijk wezen is. Het vermogen gedachten te kunnen lezen, buiten het lichaam te kunnen treden en te reizen, lepels door gedachtekracht te kunnen buigen of over een bed van gloeiende kolen te lopen, zijn tekenen van goddelijke oorsprong, aldus de New Agers. Al deze zaken, zo zegt men, leren dat de mens in zijn diepste wezen God is. Maar al deze zaken komen rechtstreeks uit de koker van satan en zijn gruwelen in Gods ogen.

De Bijbel vertelt dat de wereld gedurende de regeerperiode van de antichrist met wreedheden en rampen geconfronteerd zal worden zoals de wereld nog nooit gezien heeft.

Het "Lam van God" is degene die uiteindelijk triomfeert over het beest en die Gods eeuwige plan verwezenlijkt. De overwinning wordt vooruit aangekondigd.

2 Thessalonicenzen 2:8 “…hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

De vijandelijke legermachten worden door geesten der duivelen vergaderd in het heilige land waar de antichrist zich bevindt. De overwinning is volkomen. Gods profeten hebben het allemaal aangekondigd. De wereld bespotte hen. Nu lacht God! De wreedheid en goddeloosheid van het beest zijn slechts tijdelijk; de genade en heerlijkheid van het Lam zijn eeuwig. Openbaring 19:20 vertelt dat het beest en zijn valse profeet gegrepen worden en in de poel van vuur verdwijnen.

Johannes 4:3 “…en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de antichrist te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. De wereld bevindt zich niet ver meer van zijn komst. Nog even en dan is de weg vrij voor het rijk der duisternis. Het rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus/Yeshua die straks als Hij komt de antichrist zal uitschakelen en Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten. Een rijk waarin de mens verlost zal zijn van al het geestelijk en lichamelijk lijden!

God Zelf zal de enige zijn, die aan het werk van de valse messias een einde kan maken. God Zelf zal dit ook doen:

Daniël 7:26 “…dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde.”

Omdat hij niet in het woord van de Bijbel gelooft, bemerkt hij ook niet dat in de hemel het toneel voor zijn ondergang in gereedheid wordt gebracht. Daniël ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet Daniël degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd. Daniël ziet Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: “Ziet, Hij komt met de wolken”.

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. In de tijd dat de profeet Jeremia het volk van Israël waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was.

Bijlage van D. Mast.

 

Bepaalde groepen gebruiken systematisch technieken om boodschappen die niet te horen zijn, maar wel opgepikt kunnen worden door het onderbewuste, de wereld in te sturen. Het zijn boodschappen van het type: Bedrijf de liefde met de duivel- het christendom zal verdwijnen- Satan is God.Dit is ook wel de beruchte omkeer- vermommingstechniek (Backmasking) waar in de jaren '80 van de vorige eeuw zo'n heisa om geweest is. Stichting Moria schreef daar zelfs een boekje over. Zelf ben ik ook bekend met de omkeer- vermommingstechniek. Er zijn twee soorten daarvan:

De eerste soort is door bijv. "Satan is God" in te spreken op een spoelenbandrecorder, om die vervolgens achteruit te laten spelen tijdens het mixproces. bijv. gesproken boodschappen "doG si nataS" vertraagd in de muziek te mixen, waardoor je in bepaalde popsongs hooguit wat donker en vaag gemurmel hoort. Draai je zo'n lied dan versneld achterstevoren af, dan komt de boodschap "Satan is God" tevoorschijn. Ook The Beatles gebruikten dit met de "Paul is dead" gedoe. Kost wel wat moeite om zoiets op te sporen.

De tweede soort is de fonetische omkeer- vermommingstechniek, waarbij liederen op een occulte manier geïnspireerd zijn. Draai je dan zo'n lied achterstevoren af, hoor je satanische teksten. Een berucht voorbeeld daarvan is Stairway to Heaven van de occulte rockgroep Led Zeppelin. Dat lied is eerder Stairway to Hell en het lied "Number Nine" van The Beatles, draai je dat lied achterstevoren af, hoor je "Turn me on, dead man".

Franklin ter Horst