Uit het nieuws 01-07-2019

Door: Franklin ter Horst

Al Jazeera trekt de waarheid over de Shoah (Holocaust)in twijfel

Het blijkt tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld om IsraŽl met het nazibewind van Hitler te vergelijken. Vanwege een chronisch gebrek aan feitenkennis spreken sommigen zelfs van door IsraŽl gepleegde massamoord op de Palestijnen zonder daarbij natuurlijk enig bewijs te leveren. IsraŽl en hun leiders worden afgeschilderd als schurken die de Palestijnen onderdrukken. IsraŽl op hetzelfde morele niveau van nazi-Duitsland plaatsen is schandalig en gevaarlijk want het verspreiden van dit soort leugenachtige beschuldigingen kan een basis vormen voor een nieuwe Shoah. Er is geen sprake van het moedwillig en willekeurig militair optreden van het IsraŽlische leger tegen onschuldige Palestijnse burgers.Het aantal Shoah-ontkenners, dat gelooft in complottheorieŽn, en antisemitische leugens, blijkt schrikbarend toe te nemen.

Op 17 mei 2019 plaatste de anti-IsraŽl zender Al Jazeera een video waarin de ďwaarheidĒ van de Shoah in twijfel werd getrokken. In de zeven minuten durende video werd het feit dat zes miljoen Joden tijdens de Shoah zijn vermoord, neergezet als een verhaal dat ten profijt van de zionistische beweging is. Volgens Al Jazeera is de Shoah uitgebuit om de staat Israel te realiseren en is het zionisme afgeleid van de nazi-ideologie. De aandacht die het Joodse lijden m.b.t. de Tweede Wereldoorlog krijgt, staat niet in verhouding tot de wereldwijde tragedie van WO2, zo wordt in de video gesteld. Volgens Al-Jazeera journalist Muna Hawwa komt dit doordat de Joden relatief veel macht over het kapitaal en de media hebben.

De fantast Muna Hawwa

Deze macht wordt gebruikt om het eigen lijden te benadrukken ten koste van het lijden van andere groepen, zoals homoseksuelen en zigeuners, aldus het nieuwsmedium uit Qatar. ďDe vervolging en het lijden Ė het veelbesproken verhaal over het verdriet van de Holocaust Ė effende de weg voor de Joodse immigratie naar PalestinaĒ, zegt Hawwa in de video. ďIsrael is de grootste winnaar van de Shoah en het gebruikt dezelfde rechtvaardigingen als de naziís deden als een springplank voor de raciale zuivering en vernietiging van de Palestijnen.Ē De journalist stelt met haar uitspraken haar gebrek aan historische kennis ten toon. Dat er al ruim 3000 jaar sprake is van Joodse aanwezigheid in Israel wordt verzwegen want dat past niet in de filosofie van de IsraŽl hatende Qatarse zender. Bovendien begonnen de Joodse migratiestromen uit onder meer Rusland en de OekraÔne naar het Heilige Land al decennia voor de Tweede Wereldoorlog.

Het World Jewish Congress noemde de video op Al-Jazeera een ďafschuwelijk antisemitisch stuk dat ďalle regels van fatsoen overschrijdt en riekt naar een bloedsprookje.Ē Het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde in het Arabisch op Twitter op de video. Het ministerie noemt de video ďverderfelijk kwaad in zijn ergste soortĒ waarmee Al Jazeera ďjongeren in de Arabische wereld hersenspoelt en hun haat tegen Israel en de Joden voedt.Ē Het lijkt er op dat de zender een stortvloed aan commentaar over zich heen heeft gekregen want een dag na publicatie is de video verwijderd. In een statement laat het nieuwsmedium weten dat de publicatie ďniet in lijn was met de redactionele normen van het netwerk.Ē Vergeet die normen want deze zender verlaagt zich met regelmaat in hun niet aflatende hetze tegen de Joodse staat. Het gaat om schaamteloze misleidingen van deze zender.

Al Jazeera zetelt in Doha de hoofdstad van Qatar en is eigendom van de Qatarse leider Tamin bin Hamad al-Thani.Het land is ťťn van de grootste sponsoren van het hedendaagse moslimterrorisme. Het land heeft een grondwet die gebaseerd is op de Sharia, en worden de mensenrechten van onder meer gastarbeiders op grove manier geschonden. In Qatar zijn conform de wet stokslagen en het stenigen van mensen legaal. Onder Thaniís leiding heeft Qatar zich ontwikkeld tot een gevaarlijke vijand van IsraŽl en ťťn van de belangrijkste sponsoren van diverse moordende islamitische terreurgroepen waaronder de terreurbeweging Hamas en terreurgroepen in LibiŽ. Zo kreeg Hamas in mei van dit jaar maar liefst een bedrag van 480 miljoen dollar overhandigd.

Tamin bin Hamad al-Thani, sponsor van islamitische terreurgroepen

Qatar huisvest ondermeer Yusuf al-Qaradawi, de geestelijke leider van de Moslim Broederschap. Qaradawi staat bekend om zijn haatpredikingen op Al-Jazeera. Deze zender laat de kijkers al jaren in volle teugen meedrinken uit de door hen gepresenteerde anti-IsraŽl gifbeker. Qaradawi bereikt met zijn haatpredikingen wekelijks naar schatting zoín veertig tot zestig miljoen kijkers. Alle leed dat de Joden wordt aangedaan, zou volgens deze religieuze fanaat gerechtvaardigd zijn.

De kliek in Qatar is machtig geworden dank zij gas- en oliewinning en is uitgegroeid tot een van de rijkste landen ter wereld. De leiders doen ijverig mee de hele wereld om te vormen tot een radicale islamdictatuur. Zij stonden mede achter de opstand in TunesiŽ, LibiŽ, de terreur van Hamas in Gaza tegen IsraŽl en tegen het bewind van Bashar al-Assad. Qatar is in heel Europa actief in het sponsoren van Moslimbroederschap-radicalisme.

De schandelijke ontkenning van de Shoah heeft vooral ten doel de huidige staat IsraŽl en haar Joodse bevolking te schofferen en te demoniseren. Het gaat om diepgewortelde haat van verwrongen antisemitische breinen. Historische waarheden doen er niet meer toe en dat werkt aanstekelijk op andere warhoofden. Vaak uiten ze hun haat ook nog eens door hun steun te betuigen aan de landrovers in Ramallah en Hamas de doodscultuur in Gaza. Uit hun hele manier van denken blijkt dat ze door de duisternis worden aangestuurd. Het is de geest van de grootste leugenaar aller tijden die hen drijft.

Met name in de Arabische wereld is het populair om de Shoah als een leugen te zien, een verhaal wat is gebouwd op valse beweringen. Men ziet Hitler als een held. De historische associatie tussen islam en nazisme werd werkelijkheid door de samenwerking tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen nazi-Duitsland en de islamitische leider Hajj Amin al-Hoesseini (1893-1974), de grootmoefti van Jeruzalem.

Hajj Amin al-Hoesseini op bezoek bij Hitler

Het boek ĎMein Kampfí van Hitler is niet alleen zeer populair in diverse islamitische landen maar ook in de gebieden die onder controle staan van Abbas en trawanten. De Jodenhaat in Mein Kampf sluit naadloos aan op de Jodenhaat in de koran en de hadith, volgens moslims de overleveringen van de daden en uitspraken van Mohammed.

Men beschuldigd IsraŽl ervan zichzelf als slachtoffer voor te stellen en van de Shoah een soort heldenverering te hebben gemaakt terwijl het slechts zou gaan om leugens en vage vermoedens. De Arabische schrijver Hassan al-Agha vertelde dat het wetenschappelijke bewijs is geleverd dat er niet meer dan 400.000 Joden zijn omgebracht inplaats van 6 miljoen. In een boek "Zionizisme, bestrijd het voordat het jou vermoordt" staat dat het Joodse volk allang is uitgestorven en de Shoah een leugen is. Volgens de auteur van het boek is de huidige bevolking van IsraŽl een internationaal allegaartje van bezetters, kruisvaarders en piraten dat de agenda van de imperialistische landen, met name de Verenigde Staten, uitvoert.

Het is algemeen bekend dat de Palestijnse bendeleider, Mahmoud Abbas (ook wel bekend als Abu Mazen), een aanhanger is van de bijzonder schadelijke door de naziís geÔnspireerde complottheorie over de Shoah. In een ongelooflijk antisemitische tirade op 30 april 2018 beschuldigde hij de Joden ervan, dat ze zelf schuld hebben aan hun eigen bijna-uitroeiing in de nazi-Holocaust. In een onsamenhangende toespraak tot de Palestijnse Nationale Raad in Ramallah, benadrukte Abbas dat de Shoah niet het gevolg was van antisemitisme van de nazi's, maar eerder van het 'sociale gedrag, (het heffen van) rente en financiŽle zaken' van de Joden. Het was weer ouderwets antisemitisch gebazel wat de terreurbaas ten gehore bracht. Het doel was om zijn toehoorders ervan te overtuigen dat het Joodse volk niet het recht heeft om in het Heilige Land te leven, en blijkbaar ook niet het recht om te leven.

De Amerikaanse ambassadeur in IsraŽl David Friedman noemde de verbale aanval van Abbas een aanwijzing van de ware reden waarom de vrede in het Midden-Oosten zo moeilijk te bereiken is. 'Abbas 'heeft een nieuw dieptepunt bereikt door de oorzaak van massamoorden op Joodse mensen door de jaren heen toe te schrijven aan hun 'sociaal gedrag met betrekking tot rente en banken'. Tot al diegenen die denken dat IsraŽl de reden is dat we geen vrede hebben, denk er nog eens over na,' schreef Friedman op Twitter.

Ook de speciale gezant van de Amerikaanse president Donald Trump voor het Midden-Oosten, Jason Greenblatt, veroordeelde Abbas, en twitterde:'De uitlatingen die president Abbas gisteren in Ramallah heeft gedaan bij de opening van het Palestijnse Nationale Congres moeten door iedereen onvoorwaardelijk worden veroordeeld. Ze zijn zeer ongelukkig, zeer verontrustend & vreselijk ontmoedigend. Vrede kan niet op zo'n fundament worden gebouwd.' Het is trouwens zeer naief te denken dat de Palestijnse Autoriteit uit is op vrede. Het doel is de volledige vernietiging van de Joodse staat.

Abbas zag de bui al hangen bij de grote geldschieters in het Westen en om de gulle westerse geldstroom naar de bodemloze financiŽle put in Ramallah op gang te houden, moest de terreurleider wel reageren om de gemoederen (voor de veiligheid van zijn kassa) te bedaren en verontschuldigde zich op 4 mei 2019 en zei dat hij niet van plan was om iemand te beledigen en bood vervolgens zijn verontschuldiging aan. Hij noemde de Shoah plotseling ďde meest gruwelijke misdaad in de menselijke geschiedenisĒ.De werkelijke versie van de Palestijnse Autoriteit is dat men de Shoah zelfs een Ďrechtvaardige zaakínoemt.

Het gebazel van Abbas is niet nieuw want zo schreef hij onder meer in het boek "The Other Side: the secret Relationship between Nazism and Zionism" dat er niets klopt van het verhaal dat er 6 miljoen Joden in Hitlers vernietigingskampen zijn omgebracht. Volgens hem waren dat er niet meer dan 890.000. Ontkenning van de Shoah (negationisme) is niets anders dan een vorm van antisemitisme en een instrument om IsraŽl onwettig te verklaren. Shoah-ontkenners vergiftigen het denken van het onkundige voetvolk die op hun beurt als nuttige idioten meehelpen leugens tot waarheid om te turnen

 

Abbas schreef in 1982 zijn proefschrift aan de Patrice Loemoemba Universiteit in Moskou, met als titel: ĎDe andere kant: De geheime relatie tussen nazisme en zionismeí. Hij propageert daarin de na de oorlog ontstane complottheorie dat machtige Joden met de nazileiders zouden hebben samengewerkt om het leed van de Joden aan te dikken, om zodoende de stichting van de Joodse staat te rechtvaardigen. Abbas volgde een opleiding aan die Universiteit tegelijk met de huidige Iraanse leider Ali Khamenei, de man zegt dat ďde zionistische leiders er uit zien als beesten.ĒHij heeft een boek gepubliceerd met als titel Palestina. Slechts enkele weken na de door het westen gevierde nucleaire overeenkomst spreekt de middeleeuwse ayatollah daarin heldere taal: Het 'kankergezwel IsraŽl' moet worden vernietigd, de wereld moet onder islamitische heerschappij worden gebracht en Jeruzalem moet van de Joden worden bevrijd. Lekker stel daar aan die Universiteit in Moskou.

 

De middeleeuwse ayatollah Ali Khamenei die zegt dat het Ďkankergezwelí IsraŽl moet worden vernietigd.

Abbas en zijn trawanten zijn zonder meer gefascineerd door de propaganda van de naziís. In zijn proefschrift beschuldigt hij de Joodse autoriteit ten tijde van het Britse mandaat over Palestina, van het actief meewerken aan de Shoah door de redding van Europese Joden te saboteren. Volgens Abbas was het logisch dat de Joodse autoriteit meer steun kreeg voor het oprichten van een Joodse staat als men een groter aantal slachtoffers zou kunnen noemen. Hij kwam tot de conclusie dat het aantal doden niet hoog genoeg was geweest om voldoende steun voor de oprichting van de staat te kunnen krijgen.

Abbas heeft deze overtuiging zoals die in zijn proefschrift staat, nooit teruggenomen, ook niet toen hij ging onderhandelen met IsraŽl. Integendeel. In een recent interview in het Arabisch, zei Abbas dat hij nog wel zestig boeken zou kunnen schrijven over de samenwerking tussen de nationaalsocialisten en de zionisten.

Prof. dr. Mohammed Dajani Daoudi doceerde ooit aan de Palestijnse Al-Quds Universiteit in Jeruzalem. Maar toen hij in 2014 zijn studenten de waarheid over de Shoah vertelde, moest hij vrezen voor zijn leven. De hoogleraar had namelijk zevenentwintig Palestijnse studenten meegenomen naar Auschwitz-Birkenau. Nadat hij daarvan was teruggekeerd, werd hij aangeklaagd voor landverraad. Hij werd met de dood bedreigd en moest zijn academische werkzaamheden staken. Hij woont nu in de VS.

In een interview met het IsraŽlische dagblad Haíaretz een paar jaar geleden, zei Dajani dat het gedachtegoed van Abbas ten aanzien van de Shoah, gedeeld wordt door de meeste Palestijnen omdat dat al heel lang op de lokale scholen wordt onderwezen.

Franklin ter Horst