IsraŽl bereid zich voor op een oorlog in het noorden

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 2 augustus 2003) (Laatste bewerking: 2 januari 2019)

IsraŽl bereidt zich op niet minder dan zes fronten voor op oorlog, vertelde generaal Aviv Kochavi, adjunct-stafchef van de IsraŽlische strijdkrachten bij de afstudeerceremonie voor nieuwe IsraŽlische marineofficieren. Kochavi noemde die fronten niet op, hij zei alleen dat Iran er een van is. De andere zijn ongetwijfeld: de door Hamas bestuurde Gazastrook; SyriŽ; Hezbollah in Libanon; de Egyptische SinaÔ, waar ISIS het heft in handen heeft; en wie weet ook de ďbende van RamallahĒ.De IsraŽlische generaal Majoor-Generaal (res.) Eyal Ben-Re'uven en lid van Knesset zei dat de recente botsingen met Iraanse en andere strijdkrachten in SyriŽ erop wijzen dat oorlog in het noorden van IsraŽl slechts een kwestie van tijd is. In een ander zeldzaam interview met Saoedi-Arabische media dreigde de IsraŽlische minister van Inlichtingen Yisrael Katz buurland Libanon 'naar het stenen tijdperk' terug te brengen. Toen de Saoedische online krant Elaph hem vroeg naar de bedreiging van toenemende Iraanse wapenleveringen aan Hezbollah, waarschuwde Katz: 'Hoe nauwkeuriger de raketten van Hezbollah worden, hoe sterker en breder de aanval van IsraŽl zal worden. 'Wat er in 2006 is gebeurd zal een picknick zijn, vergeleken met wat we kunnen doen. Ik herinner me een Saoedische minister, die zei dat hij Hezbollah naar zijn grotten in Zuid-Libanon zal terugsturen. Ik vertel u dat we Libanon zullen terugbrengen naar het stenen tijdperk'.

Een van de leiders van Hezbollah vertelde op 31 augustus 2018 aan de Libanese krant  Al Akhbar-krant dat de terreurbeweging van plan is om in de volgende conflictronde met IsraŽl in Judea en Samaria te infiltreren. De man zei dat Hezbollah ďvele verrassingenĒ in petto heeft voor de ďZionistische vijandĒ. ďEen klein aantal goed bewapende jagers die bekend zijn met het verdedigingssysteem van de vijand kan infiltreren en de ĎWest Bankí(de Bijbelse gebieden Samaria en Judea) bereiken en grote schade toebrengenĒ, zei hij, benadrukkend dat de Syrische burgeroorlog ďhet perfecte trainingskamp was voor verzet, vechten in de bebouwde kom en experimenteren met verschillende wapens.Ē Hij benadrukte verder: ďDe strijd met Takfiri-organisaties heeft ons klaargestoomd om de Zionistische vijand te bevechtenĒ. ďDe oorlog komt Ö en we bereiden ons voor op een conflict. De bron benadrukte ook dat Hezbollah jaarlijks 2000 nieuwe terroristen opleidt en ďverrassingen heeft onder elke rots en boom.Ē

De IsraŽlische minister van Defensie, Avigdor Liberman, waarschuwde Libanon op 1 februari 2018 dat IsraŽliís niet de enigen zijn die bij een volgende oorlog in de schuilkelders zullen doorbrengen wanneer als de terreurbeweging Hezbollah een aanval op de Joodse staat lanceert. Liberman waarschuwde dat wanneer de door Iran gesteundeHezbollah een aanval op IsraŽl zou lanceren, Libanon ďde volledige prijs zal betalenĒ omdat op dit moment Hezbollah en Libanon eigenlijk in feite ďťťn en hetzelfdeĒ zijn. Deze keer, zei hij, ďzullen er geen fotoís zijn zoals die uit de Tweede Libanon-oorlog die mensen tonen op het strand in Beiroet terwijl inwoners van Tel Aviv in bomschuilplaatsen zaten. Dit zal niet gebeuren. Als mensen in Tel Aviv zich in bunkers bevinden, dan zullen ze dat ook in opvangcentra in Beiroet zijn. Dit moet aan de andere kant duidelijk zijn,Ē waarschuwde hij.IsraŽl, zei hij, is ďvastbesloten en klaarĒ om elke uitdaging aan de noordkant te ontmoeten, zij het door Hezbollah, Libanon en / of SyriŽ. ďIsraŽl zal zo snel mogelijk een opflakkering van het geweld in het noorden beŽindigen met een beslissende overwinning,Ē zei hij.

Er blijft een genocidale dreiging uitgaan richting IsraŽl van deze fascistische Shiíitische terreurbeweging Hezbollah. De IsraŽlische leiders realiseren zich maar al te goed dat Hezbollah ďPartij van AllahĒ in opdracht van Iran, vroeg of laat tot de aanval zal overgaan. Op 6 december 2011 kwam Hezbollah terreurleider Hassan Nasrallah voor het eerst sinds 2008, weer eens uit zijn hol tevoorschijn voor een openbare toespraak. Hij brengt zijn tijd voornamelijk door in een bunker omdat hij bang was voor een IsraŽlische moordaanslag. Nasrallah waarschuwde IsraŽl rekening te houden met een regen van raketten, niet alleen op het noorden van IsraŽl, maar ook op Tel Aviv indien er sprake mocht zijn van een nieuwe oorlog. Hij maakte bekend dat zijn troepen erop getraind waren duizenden raketten af te vuren op militaire doelen in IsraŽl zoals vliegvelden, militaire kampen, en maritieme aangelegenheden, gevolgd door het afvuren van raketten vanuit locaties die voor IsraŽl als een verrassing zouden komen. Het plan zou zijn ontwikkeld in samenwerking met strategische experts uit Iran en worden uitgevoerd door vijfduizend Ďstrijdersí die in Iran voor dit doel waren opgeleid enplaatsen als Nahariya, Shlomi en CarmiŽl te bestormen en te bezetten. Ook zouden er 150 terroristen klaarstaan die Nahariya met speedboten vanuit zee zouden aanvallen. Hun taak was zoveel mogelijk mensen in gijzeling te nemen om zodoende IsraŽl te beletten Hezbollah stellingen in Libanon te bombarderen.

Daarna heeft hij IsraŽl nog met regelmaat gewaarschuwd. Zo ook op 21 februari 2017.Toen waarschuwde hij IsraŽl dat in geval van een nieuwe oorlog, zijn strijders doelen in IsraŽl zullen aanvallen waarbij zeer veel IsraŽlische slachtoffers te betreuren zullen zijn. Hij wees daarbij op de enorme ammoniak-opslagtank in Haifa en de kernreactor in Dimona.

Hezbollah terreurleider Hassan Nasrallah

Hoewel IsraŽl een serie luchtaanvallen op wapenkonvooien- bestemd voor Hezbollah heeft uitgevoerd- heeft de terreurgroep de capaciteit om elke dag 1.500 raketten op IsraŽl af te vuren, veel meer dan IsraŽl raketafweersystemen aankunnen. Indien een dergelijk scenario bewaarheidt wordt, dan zal IsraŽl worden gedwongen om met een ongekende vuurkracht te reageren om zijn eigen burgers te verdedigen.

Desondanks heeft Hezbollah het zuiden van Libanon veranderd in ťťn grote wapenopslagplaats. In steden en dorpen, in valleien, bossen of in de nabijheid van rivieren, heeft Hezbollah zijn stellingen uitgebouwd op kinderspeelplaatsen, bij scholen en medische hulpcentra, particuliere woonhuizen en ziekenhuizen. De IsraŽlische geheime diensten beschikken over uitvoerige informatie over deze locaties. Zo publiceerde men een gedetailleerde kaart met bunkers en wapenopslagplaatsen met daarop meer dan 1000 markeringen van bunkers, waarnemingsposten en wapenarsenalen. Bij de meeste markeringen (in totaal 550) gaat het om bunkers, die deels diep onder de grond zijn aangelegd. Sommige moeten niet alleen bescherming tegen eventuele luchtaanvallen bieden, maar dienen tegelijk ook als goed beschermde wapendepots. Verder staan er op deze kaart ongeveer 300 zogenaamde waarnemingsposten. Vooral deze posten die vlakbij de grens met IsraŽl zijn aangelegd dienen ook als afluisterposten.

 

Danny Danon over Hezbollah.

 

Zo is bijvoorbeeldhet dorp Shaqra veranderd in een Hezbollah-vesting en wordt een van de drie gebouwen gebruikt voor terroristische activiteiten" aldus Danny Danon IsraŽls ambassadeur bij de Verenigde Naties. Dit heeft tot gevolg dat onschuldige Libanese burgers in geval van een oorlog door Hezbollah als menselijke schilden zullen worden gebruikt. Danon wees erop dat Hezbollah in 2006 ongeveer 7000 raketten had, en er vandaag meer dan 100.000 raketten heeft gericht op IsraŽlische doelen. De door Iran gesponsorde Hezbollah, is vandaag militair krachtiger dan de meeste NAVO-leden. IsraŽls tegenstanders doen voorkomen alsof Hezbollah niet veel meer dan een groeje onschuldige koorknaapjes is maar het is niets anders dan genocidale bende.

 

IsraŽl beschuldigde het Libanese leger op 19 december 2018 van het doorgeven van informatie aan de door Iran gesteunde terreurgroep Hezbollah en het niet toestaan ​​dat vredeshandhavers van de Verenigde Naties een tunnel-in-aanbouw operatie aan de zuidgrens van het land zouden dwarsbomen. De beschuldiging kwam op een vergadering van de Veiligheidsraad van de VN die ook de VS zag eisen dat de internationale gemeenschap de Libanese terreurgroep veroordeelde vanwege zijn vermeende plannen om IsraŽl te infiltreren via een reeks grenstunnels, waarbij een VN-resolutie werd geschonden die bedoeld was om de mogelijk volatiele grens kalm te houden.

 

De IsraŽlische gezant Danny Danon toont in de VN Veiligheidsraad een kaart van de Libanese stad Kafr Kila met daarop een reeks Hezbollah-posities [beeldbron: The Times]

Begin december 2018 lanceerde IsraŽl een operatie om een reeks tunnels op te sporen en te vernietigen die onder de grens van Libanon naar IsraŽl doorlopen. IsraŽl gaf UNIFIL nauwkeurige informatie over de locatie van de tunnel, maar nadat UNIFIL deze info aan het Libanese leger had doorgegeven, werd de vredesmacht gestopt toen het probeerde het gebied te bereiken. Het Libanese leger informeerde Hezbollah, waardoor de terroristische organisatie de operaties van de tunnel kon verbergen en IsraŽls defensieve acties kon dwarsbomen.Ē

Danon presenteerde een kaart met daarop een reeks Hezbollah posities in het zuiden van Libanon en zei verder: ďLibanese legerofficieren werken voor Hezbollah, terwijl UNIFIL niet werkt om zijn mandaat in de regio op de noodzakelijke manier te vervullen,Ē voegde hij eraan toe. Het graven van grens≠over≠schrijdende aanvals≠tunnels, die door het leger zijn opgespoord voordat ze operationeel waren en een onmiddellijke bedreiging zouden vormen voor de veiligheid van IsraŽlische burgers, is een flagrante en ernstige schending van de IsraŽlische soevereiniteit', aldus een woordvoerder van het IsraŽlische leger, maar Hezbollah gaat met steun van Iran gewoon door om haar terreurinfrastructuur tegen IsraŽlische burgers verder uit te bouwen.'

 

Alle voorbereidingen van Hezbollah voor een nieuwe oorlog tegen IsraŽl zijn in strijd met resolutie 1701 van de VN-veiligheidsraad. Het vermogen van Hezbollah om de regio te destabiliseren vloeit voort uit het niet handhaven van deze resolutie door de Unifil-vredesmacht. Danon noemt het betreurenswaardig dat Unifil zijn taak niet volgens de opdracht heeft uitgevoerd.

Volgens de in 2013 gedeserteerde generaal Zuhair al-Saqit zou Hezbollah verboden wapens ontvangen van het Syrische Assad-regime en van broodheer Iran. Volgens Al-Saqit gebeurt dit op grote schaal, met ondersteuning van Iraanse wetenschappers, technici en militair personeel. Zo tracht de Syrische regering de verboden wapens buiten het zicht van internationale monitors te houden, aldus de generaal. Tot 2013 was hij verantwoordelijk voor het chemische wapenprogramma in SyriŽ. Hij vluchtte uit het door burgeroorlog verscheurde land nadat hij weigerde de wapens in te zetten tegen de burgerbevolking. Naast gevechtservaring, ontvangt Hezbollah grote aantallen geavanceerde wapens. De Shiíitische terreurgroep maakt er geen geheim van waar deze wapens voor bedoeld zijn. Naar eigen zeggen zal men in een volgende oorlog vanuit zowel Libanon als SyriŽ een groot raketfront tegen Israel vormen. Hier moet nu dus ook een chemisch gevaar bij opgeteld worden.

Hezbollah is nu 10 keer zo sterk als in de oorlog van 2006. In de resolutie 1701 wordt geŽist dat er zich geen wapens buiten die van de VN-troepen en het Libanese leger ten zuiden van de Litani rivier mogen bevinden. Ook dienen gewapende milities waaronder Hezbollah ontwapend te worden. De VN troepenmacht moet er op toezien dat dit gebeurt maar ze doen niets. Ook de wereldleiders, mensenrechtenorganisaties en andere internationale instellingen doen niets om deze flagrante schending door Hezbollah te voorkomen. Hezbollah wordt volkomen vrijgelaten te gaan en te staan waar ze willen.

 

Hezbollah is geen verzetsgroep maar een moorddadige terreurgroep, een gewapende arm van Iran, geÔnfiltreerd in de Libanese samenleving. De leiders verheerlijken totalitair leiderschap en begeestigen de massa met parades, wapens, vlaggen en kreten dat ze IsraŽl van de wereldkaart willen verwijderen. Het primaire doel van Hezbollah is niet het beŽindigen van wat men de bezetting van Palestina door de zionisten noemt, maar het uitroeien van het Joodse volk. Allen die collaboreren met deze Islamfascisten, staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis.Zij steunen deze hedendaagse versie van het Nazisme.

 

De psychopaten van Hezbollah brengen de Hitlergroet

 

Hezbollah heeft de macht in Libanon volledig overgenomen, inclusief de politieke instanties, het Libanese leger en veiligheidsdiensten. Steun aan Libanon door de Westerse leiders betekent vandaag dus steun aan Hezbollah. De Libanese regering is verplicht Hezbollah te verdedigen, en haar opdrachten trouw op te volgen. Opdrachten die in Iran worden geformuleerd. Het is behoorlijk pervers dat de Libanese regering Hezbollah heeft omarmd, die honderdduizenden Libanese burgerdoden kan veroorzaken door woonwijken te veranderen in oorlogsgebieden. Hiermee neemt de Libanese regering volledige verantwoordelijkheid voor alle acties van Hezbollah, waaronder die tegen IsraŽl, en voor de gevolgen voor Libanon en zijn gehele bevolking.

Vanwege de duizenden door Hezbollah ingerichte basis midden tussen de burgerbevolking zal een volgende oorlog zich juist daar afspelen. Burgerdoden zijn voor Hezbollah een diplomatiek wapen net als dat bij de Palestijnse terreurbeweging Hamas het geval is. Daar was Hezbollah ook in de oorlog van 2006 bijzonder succesvol mee. Hezbollah heeft in 2006 ervaren dat burgerdoden veroorzaakt door IsraŽl een strategische troef zijn, omdat zij diplomatieke druk opleveren om de militaire reactie van IsraŽl te beperken.

Het Knessetlid Naftali Bennett, een veteraan van IsraŽls oorlog met Hezbollah in 2006, is van mening dat Libanons officiŽle toelating van Hezbollah en diens beleid om militaire middelen in woonwijken te plaatsen, alle eerdere beperkingen wegneemt voor IsraŽlische aanvallen op civiele gebieden. 'De Libanese instellingen, zijn infrastructuur, luchthaven, elektrische centrales, verkeersknooppunten, Libanese legerbases Ė die zouden allemaal legitieme doelen zijn als er een oorlog uitbreekt,' zei hij. 'Dat moeten we hen en de wereld nu al zeggen.'

Volgens een aan de Libanese terreurgroep verbonden nieuwswebsite, heeft Hezbollah ook in SyriŽ zoín 70.000 langeafstandsraketten op Israel gericht staan. Dankzij de voortdurende Iraanse leveringen zullen dit volgend jaar een half miljoen zijn, aldus de pro-Hezbollah site.Naar verluidt heeft de Syrische president Assad een verzoek van Rusland afgeslagen om de aanwezigheid van de Iraanse proxy te verwijderen. Sterker nog, Assad zou zijn leger opdracht hebben gegeven om Hezbollah te assisteren. Het plan is om een gezamenlijke campagne vanuit Libanon en SyriŽ tegen Israel te beginnen. Zowel Hezbollah als SyriŽ zijn in het bezit van duizenden langeafstandsraketten waarmee elk deel van de Joodse staat bereikt kan worden. De Israelische luchtmacht onderschept regelmatig deze wapentransporten. Om deze belemmeringen tegen te gaan, worden wapenfabrieken in Libanon en SyriŽ opgezet. Naast het produceren en ontvangen van geavanceerde raketten, verbetert Hezbollah ook haar bestaande arsenaal. Een aantal jaren geleden heeft Iran zogenaamde navigatie-kits ontwikkeld, waarmee Ďdommeí raketten aangepast kunnen worden om hun doelen met precisie te kunnen raken. Waar voorheen de oude raketten zeer onnauwkeurig waren, kunnen ze nu hun mikpunt tot enkele meters precies raken. Voor de aanpassingen met de navigatie-kits zijn geen grote wapenfabrieken of grootschalige transporten nodig, en deze zijn dus moeilijk tegen te gaan.

IsraŽl heeft aangekondigd harde maatregelen te zullen nemen

IsraŽl heeft aangekondigd bij een nieuwe oorlog harder te zullen optreden dan in 2006 en ook de civiele infrastructuur van Libanon niet te zullen ontzien. Het leger zegt klaar te staan om ďagressieĒ uit het Noorden te beantwoorden. De vijanden van IsraŽl zullen er rekening mee moeten houden een hoge prijs te betalen als ze proberen de IsraŽlische veiligheid te ondermijnen, zei stafchef Lt.- Gen. Gadi Eisenkot.ďOnze soldaten gaan elke dag om met moorddadig terrorisme. Ook buiten onze grenzen, tegenover de bedreigingen die we horen uit het noorden, staan we klaar voor elke uitdaging, en zoals we hebben bewezen in het verleden, weten we hoe we iedereen weten te vinden en te treffen die ons kwaad willen doenĒ. Ook wordt uiteengezet dat het zeker een zeer gewelddadige, wrede en lastige oorlog zal worden. IsraŽl zegt dat het massale raketaanvallen vanuit Libanon binnen 24 uur kan stoppen door een aanval op de infrastructuur in Libanon en het dagelijks leven daar volledig te verlammen waaronder doelen, als elektriciteitscentrales, olieraffinaderijen en luchthavens. Een hoge IsraŽlische functionaris waarschuwde Hezbollah om IsraŽl niet op de proef te stellen en zei dat de gevolgen zeer hard en pijnlijk zullen zijn. Ook Majoor Generaal Yair Golan, IsraŽls adjunct-stafchef, vertelde buitenlandse journalisten dat Hezbollah mogelijkheden heeft ontwikkeld die "ongekende bedreigingen voor IsraŽl" tot gevolg hebben. Hij gaf een ernstige waarschuwing aan de terroristische groep dat een toekomstige aanval door Hezbollah op IsraŽl 'vernietigende' schade voor Libanon zal betekenen.

Het IsraŽlische leger heeft openlijk gewaarschuwd voor de ernstige bedreiging die er van Hezbollah uitgaat. Maar dat alarm krijgt nauwelijks enige aandacht in de mondiale media, de Verenigde Naties of andere internationale instellingen.

Op 21 juni 2017 waarschuwde Amir Eshel het hoofd van de IsraŽlische luchtmacht dat het "ondenkbare" militaire macht ter beschikking heeft in een toekomstig conflict met Hezbollah. "Waar de luchtmacht tijdens de vorige Libanon-oorlog in 2006, 34 dagen nodig had om de weerstand van Libanon-Hezbollah te breken, kunnen wij dat vandaag in 48-60 uur doen. Wij beschikken over een onvoorstelbare vernietigingskracht, totaal verschillend van wat de wereld in het verleden te zien heeft gekregen. De mensen hebben geen idee van wat ze te zien zullen krijgen.Ē

IAF Commander Major-General Amir Eshel

Hezbollah is actief betrokken bij de oorlogen in SyriŽ, Irak en Jemen en heeft met name in de oorlog in SyriŽ veel gevechtservaring opgedaan. Maar daarvoor hebben ze een zware tol betaald want volgens de IsraŽlische Generaal Gadi Eisenkot heeft Nasrallah de afgelopen 3 jaar maar liefst 1700 strijders verloren en zijn er 7000 gewond geraakt. Hij vertelde verder dat de islamitische groep geavanceerde wapens van Iran heeft ontvangen waarvan sommige afkomstig zijn uit Rusland.

 

Hezbollah-terreurleider Hassan Nasrallah liet op 16 februari 2016 vanuit zijn bunker in een video zijn volgelingen weten in staat te zijn heel IsraŽl met raketten te bestoken. Ook dreigde hij een ammoniumfabriek in Haifa te bombarderen. Ondanks de nederlaag in de oorlog van 2006 tegen IsraŽl en de verliezen in SyriŽ, zegt Narallah klaar te staan voor een nieuwe gewelddadige confrontatie met IsraŽl. Hij zegt dat Hezbollah vandaag sterker is dan ooit tevoren. IsraŽlische militaire deskundigen rekenen de terreurgroep tot tien sterkste strijdkrachten in de wereld. Ze zijn het beste opgeleid en beschikken over een enorm grote slagkracht.

Ontstaan Hezbollah

Hezbollah is in 1982 ontstaan nadat het regime in Damascus toestond dat een groep van 500 leden van de Iraanse Revolutionaire Garde zich in Baalbek vestigde om het zaad te zaaien van wat later Hezbollah zou worden. Hezbollah werd opgericht, niet met de bedoeling om het IsraŽlische leger in Zuid-Libanon te bestrijden, maar om de Arabische wereld met terreur te helpen de staat IsraŽl te vernietigen. Zonder hulp van SyriŽ en Iran kunnen de religieuze moslimfanaten van Hezbollah niet bestaan. De Iraanse middeleeuwse Ayatollahs trekken aan de touwtjes en Mohammeds gewelddadige volgelingen acteren zodra ze daar het bevel toe krijgen.

 

De oorlog van 2006 tussen IsraŽl en Hezbollah

 

De laatste keer dat het tot gewelddadig treffen is gekomen tussen IsraŽl en Hezbollah was in 2006. De al jaren gespannen situatie aan IsraŽls noordgrens vanwege herhaalde provocaties door Hezbollah escaleerde toen de terreurbeweging op 12 juli 2006, achtIsraŽlische militairen vermoorde en EldadRegev en Ehud Goldwasser ontvoerde. Op 16 juli 2008 werden de stoffelijke overschotten van de beide militairen door Hezbollah aan IsraŽl overgedragen in ruil voor onder meer het lichaam van kindermoordenaar Samir Kuntar. De familie dacht de beide militairen in levende lijve terug te zien maar hoewel ze levend gevangen werden genomen, werden ze in lijkkisten teruggestuurd.

 

Ehud Goldwasser

De IsraŽlische regering besloot daarop keihard te reageren met aanvallen op Hezbollah stellingen in het zuiden van Libanon. De reactie van de terreurbeweging was een regen van 4000 raketten op bevolkingscentra in IsraŽl, waaronder de havenstad Haifa, een stad met 240.000 Joodse en 26.000 Arabische inwoners. De raketten troffen ook een 20 Ėtal IsraŽlisch ĖArabische dorpen waarvan de bewoners bestaan uit soennieten en Druzen.Ook de IsraŽlisch-Arabische plaats Nazareth -de plaats van aankondiging van Jezus geboorte-werd door een raket getroffen waarbij drie doden vielen waarondertwee Arabische jongensvan drie en zeven jaar die buiten aan het spelen waren. De ellende die deze beschietingen in IsraŽl hebben aangericht kreeg nauwelijks enige aandacht. Niet van de Verenigde Staten, niet van de Verenigde Naties en niet van de internationale media.Geen enkel land in de wereld zal tolereren dat het bestookt wordt met raketten. Ieder land zal zín leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden.

 

IsraŽl werd gedwongen tot een defensieve oorlog om zichzelf te verdedigen. Als antwoord op de raketbeschietingen bombardeerde IsraŽlposities van Hezbollah in onder meer Beiroet. IsraŽl werd, zoals in alle voorgaande oorlogen en gevechten met de islamitische terreurbewegingen, ogenblikkelijk door de Wereldleiders, de Verenigde Naties en de internationale media, aan de schandpaal genageld. Terwijl IsraŽl, net als ieder ander land het volste recht heeft op zelfverdediging, spraken de wereldleiders, de door de islamitische wereld gegijzelde Verenigde Naties en kerkelijke machthebbers van Ďonevenredige IsraŽlische reactiesí. De voormalige Franse president Jacques Chirac, jarenlang bevriend met Hezbollah, de schurk Saddam en de Palestijnse terreurleider Jasser Arafat, was een van de eersten om IsraŽl te veroordelen. Hij noemde IsraŽls tegenreactie ďbuitenproportioneelĒ. De Franse minister van BZ Philippe Douste ĖBlazy, noemde IsraŽls bombardement op de luchthaven van Beiroet een ,,buitensporige daad van oorlog.Ē

 

De toenmalige Amerikaanse president George W.Bush noemde Hezbollah weliswaar Ďeen groep terroristení en zei dat IsraŽl het recht had zich te verdedigen, maar vond tevens dat IsraŽl terughoudend diende te reageren. Dat kwam uit de mond van de man die juist enkele jaren daarvoor mede verantwoordelijk was voor honderdeuizenden doden in Irak. Tijdens de afsluitingslunch van de G8 Ė top in het Russische Sint Petersburg, zei hij Ďeen eind aan de Ďshití te willeníterwijl hij hoorbaar voor iedereen, op een broodje kauwde. Ook de voormalige baas van de VN Kofi Annan, kon het weer niet laten IsraŽls militaire acties te veroordelen. Hij insinueerde dat de gedode en ontvoerde IsraŽlische militairen zich aan de Libanese kant van de grens bevonden, een pertinente leugen.De voormalige politieke tsaar van de Europese Unie Javier Solana zei zich grote zorgen te maken over het wat hij noemde het Ďbuitenproportionele gebruik van geweldí door IsraŽl.Solana had niets te zeggen over de uiterst criminele agressie van Hezbollah en ook niet over het verlies van levens onder de IsraŽlische burgers, maar wel over het lot van de Libanezen.

 

De IsraŽl hatende Kofi Annan

 

De wereld ontbrandde pas echt in grote verontwaardiging toen door een vermeend ĎIsraŽlischí bombardementop een appartementencomplex in het plaatsje Kana (*) in Zuid Libanon, doden vielen. De anti-IsraŽlische propagandamachine- sprak van57 dodenwaaronder een groot aantal kinderen, maar al snel werd duidelijk dat deze aantallen om propagandistische reden waren opgevoerd. Het Libanese Rode Kruis meldde dat er 29 doden waren geborgen waaronder 19 kinderen. De mogelijke betrokkenheid van Hezbollah bij dit drama, werd met hoongelach van de hand gewezen, ondanks diverse aanwijzingen dat dit wel degelijk het geval was. Het IsraŽlische leger bevestigde dat het een bombardement had uitgevoerd in Kana, en dat het gebouw in kwestie om 00.25 uur met twee bommen onder vuur was genomen waarvan er een was geŽxplodeerd. Het merkwaardige feit deed zich echter voor dat het gebouw pas om 08.00 uur in de ochtend instortte. Het gebouw bleek door Hezbollah met explosieven te zijn ondermijnd en opgeblazen.

 

De Franstalige Libanese website Libanoscope citeerde een niet met naam genoemde Hezbollah afgevaardigde die vertelde dat de terreurgroep een raketlanceerinstallatie op het dak van het appartementsgebouw in Kana, had geplaatst om daarmee IsraŽl te provoceren tot een aanval. Volgens deze site had Hezbollah tevens met opzet zieke en invalide kinderen in het pand ondergebracht. Ook deden verhalen de ronde dat ze lichamen van reeds eerder gedode kinderen die elders waren opgegraven, in het gebouw hadden neergelegd om zodoende het aantal slachtoffers op te voeren ,een methode die ook door het terreurbewind van Jasser Arafat in Jenin werd toegepast.

 

De Australische krant de Sunday Herald Sun, publiceerde op 30 juli een drietal fotoís waarop met automatische wapens uitgeruste Hezbollahterroristen in burger te zien zijn die raketten lanceren vanuit een dichtbevolkt gebied. Een van de terroristen lanceert zelfs een raket vanaf een balkon van een appartementencomplex.Ook bestaan er talloze bewijzen dat Hezbollah vrouwen, kinderen en zelfs babyísals menselijk schild zijn gebruikt. Ze hebben de dood van deze mensen zeer succesvol gebruikt om de wereldopinie tegen IsraŽl op te hitsen. Net zoals Arafats moordmachines zich tijdens de Libanese burgeroorlog in woonwijken, op daken van huizen en op schoolpleinen verschuilden, verborgen ook delafaards van Hezbollah zich in woonwijken en schoten ze van daaruit hun raketten af op IsraŽl.Dat helpt bij het beÔnvloeden van de publieke opinie tegen IsraŽl wanneer door een tegenreactie van IsraŽl, daar burgers bij worden gedood. Net als onder Arafat, werden ook tijdens de gevechtshandelingen tussen Hezbollah en IsraŽl, Libanese burgers gebruikt als menselijk schild en verscholen de bendeleiders van Hezbollah zelfin hun holen.

 

Vluchtelingen die het oorlogsgebied wilden verlaten, werden bij wegversperringen tegengehouden en teruggestuurd om zo als menselijk schild  te dienen bij de gevechten met het IDF. Hezbollah gebruikte dorpen, moskeeŽn, en burgerwoningen voor het lanceren van raketten. Ze blokkeerden het transport van voedsel en medicijnen maar de internationale gemeenschap gaf IsraŽl de schuld van de crisis die daar het gevolg van was. Ook werd IsraŽl ervan beschuldigd vluchtende Libanese burgers onder vuur te hebben genomen, maar daarvoor ontbrak ieder bewijsmateriaal. Hezbollah heeft geprobeerd het aantal Libanese slachtoffers zo hoog mogelijk op te voeren voor hun eigen nazi-propagandadoeleinden. De Libanese regering heeft Hezbollah nooit een strobreed in de weg gelegd en dat geld hetzelfde voor de Verenigde Naties.

 

IsraŽl kwam iinternationaal ook onder zware kritiek te staan vanwege de tragische dood van vier VN-waarnemers in Zuid Libanon als resultaat van een beschieting van het IDF op hun compound. IsraŽl heeft zich hiervoor verontschuldigd en gezegd de aanval zeker niet opzettelijk te hebben uitgevoerd. Het zou een afzwaaier zijn geweest. Maar Kofi Annan beschuldigde IsraŽl onmiddellijk ervan de observatiepost opzettelijk onder vuur te hebben genomen, zonder daarvoor enig bewijsmateriaal aan te voeren. Bijkans de hele internationale gemeenschap echode Annanís beschuldiging na. Annan was echter mede schuldig aan dit debakel door zijn militairen willens en wetens bloot te stellen aan oorlogshandelingen. Het was al van meet af aan duidelijk dat de compound gevaar zou lopen, mede vanwege het feit dat de post door Hezbollah als schild werd gebruikt. De Canadese Maj.Gen. Lewis MacKenzie, vertelde op 26 juli op de Canadese radiozender (CBC) dat de Canadese militair, Maj Paeta Hess- von Kruedener die op de bewuste VN-post is gedood, een aantal dagen voor zijn dood in een e-mail aan hem had gemeld dat Hezbollah de compound als schild gebruikten.

 

Zie hoe de vlag van de terreurgroep Hezbollah gebroederlijk wappert naast die van de Verenigde Naties.

 

De VN voert al sinds haar aanwezigheid in Libanon een falend beleid. In 1982 liet het IsraŽl geen andere keus dan Zuid Libanon binnen te vallen om Arafat en zijn moordende volgelingen te verdrijven en na IsraŽls vertrek uit Libanon in 2000 faalde de VN opnieuw door toe te staan dat Hezbollah de controle in het gebied over nam. De VN heeft onder leiding van Kofi Annan niets bijgedragen aan het bevorderen van vrede in het Midden -Oosten. Annansvriendschapsbanden met Nasrallah de leider van Hezbollah, getuigen van een pro-terreur beleid en minachtig jegens de staat IsraŽl.Annan ging herhaaldelijk in de fout door IsraŽl keer op keer ten onrechte te bekritiseren en te veroordelen. De lijst van zijn schandelijke anti-IsraŽl acties en uitspraken is schier oneindig en zijn haat jegens de staat IsraŽl had bijkans ziekelijke vormen aangenomen.

 

CNN, BBC, Sky News. Al-Jazeera en andere Ďnieuwsbrengersí stonden zichzelf toe een propaganda-arm te zijn van Hezbollah, zoals ze dat ook al jaren zijn van het bewind in Ramallah en Hamas in Gaza. De berichtgeving over de gebeurtenissen in Libanon was tendentieus en bewust gericht het imago van de staat IsraŽl en het Joodse volk te beschadigen. De informatie kenmerkte zich door misleidende definities, als nieuws vermomde persoonlijke meningen, selectieve nieuwsgaring en verkeerde gevolgtrekkingen. Alles was er op gericht IsraŽls imago in de wereld verder te bezoedelen en de internationale opinie tegen IsraŽl op te zetten. De door Hezbollah georkestreerde reportages over burgerslachtoffers en verwoestingen in Libanon, werden eindeloos herhaald. Verschillende nieuwszenders lieten na het drama in Kana, met regelmaat een gehelmde Libanees zien die de hele dag, op verschillende lokaties, met een kinderlijkje liep te zeulen om het aan zoveel mogelijk fotograven en journalisten te laten zien.

 

De man met het kinderlijkje was op verschillende plaatsen te zien met steeds hetzelfde lijkje.

 

 

Verschillende sites op internet spraken na afloop van de strijd van ďHisbollywoodĒ vanwege de invloed van de terreurbeweging op de nieuwsgaring. Ook wat betreft het aantal slachtoffers in Libanon en het aantal doden onder de Hezbollah was geen sprake van eensluidende of objectieve berichtgeving.

 

       De Wall Street Journal schreef op 3 okt 2006 dat IsraŽl meer dan 1000 Libanezen had gedood, voor het merendeel burgers.Doden onder Hezbollah werden niet gemeldt.

       De New York Times sprak op 12 september van 1200 doden waarvan het merendeel burgers. Ook hier geen melding van doden onder Hezbollah.

       De Agence France Presse (AFP) sprak op 19 augustus van tenminste 1287 doden, voornamelijk burgers, waarvan 30% kinderen onder de 12 jaar. Hezbollah zou 74 Ďstrijdersíhebben verloren.

       Associated Press schreef op 18 augustus dat er tenminste 845 Libanezen waren gedood waaronder 743 burgers, 34 soldaten en 68 Hezbollah Ďstrijdersí.

       De BBC rapporteerde dat meer dan 900 Libanezen waren gedood, waarvan het merendeel burgers.

       De journalist van The Independent schreef op 18 augustus dat IsraŽl een slachting had aangericht en meer dan 1000 Libanezen had gedood.

       De Libanese regering maakte op 25 augustus bekend dat er in totaal 1187 Libanezen zijn gedood.

 

De genoemde persberichten suggereerden dat het bij het merendeel van de slachtoffers om burgers zou gaan. Er zou sprake zijn van slechts enkele tientallen slachtoffers onder Hezbollah.IsraŽl publiceerde echter een lijst met daarop in totaal 732 Hezbollah doden waarvan er 532 met naam en toenaam genoemd.Ook Libanese bronnen bevestigden later dat er tenminste 500 leden van Hezbollah waren gedood en 1500 gewond geraakt. Aan de kant van IsraŽl zijn 157 doden gevallen-118 soldaten en 39 burgers.Een commandant van Hezbollah verklaarde op de IsraŽlische tv zender Channel 10 News, dat wanneer de oorlog nog tien dagen langer geduurd zou hebben, Hezbollah totaal verslagen zou zijn. Hij vertelde dat een kwart van de manschappen van Hezbollah was gedood en dat IsraŽl praktisch de hele infrastructier van de terreurgroep had vernietigd.

Toen het er naar uitzag dat Hebollah volledig in de pan zou worden gehakt, kwamen de Verenigde Staten en de Verenigde Naties met een voorstel voor een staakt-het-vuren. Dat resulteerde in resolutie 17011. Kofi Annan, presenteerde zich als de grote man achter deze resolutie. Het staakt- het- vuren bleek een enorme frustratie voor de commandanten van het IsraŽlische leger, omdat het doel Ėde totale vernietiging van Hezbollah- binnen handbereik lag maar mede ten gevolge van hevige Amerikaanse diplomatieke druk voortijdig door IsraŽl moest worden afgebroken.

 

Kofi Annan hier bij zijn terreurvriendje Nasrallah.

 

Volgens resolutie 1701 dient Hezbollah ontwapent te worden , maar wat zei Kofi Annan: ĎHet is in ieder geval uitgesloten dat Hezbollah met geweld wordt ontwapend. De VN Ėtroepen gaan er niet naar toe om Hezbollah te ontwapenen, laten we daar duidelijk over zijní. Inmiddels is Hezbollah met duizenden raketten en allerhande wapentuig weer in het zuiden van Libanon teruggekeerd. Volgens Resolutie 1701 is dit niet toegestaan, toch is er niet ingegrepen, noch door de reeds aanwezige Unifil-militairen, noch door de Libanese regering. Hezbollah heeft onder het toeziend oog van Unifil honderden illegale wapenarsenalen opgebouwd, verdeeld over ca 160 dorpen en stadjes. De diverse commandanten van het IsraŽlische leger kregen gelijk toen zij stelden dat Hezbollah zich binnen de kortste keren zou herbewapenen en in het zuiden van Libanon zou terugkeren. De IraniŽrs betalen, de SyriŽrs smokkelen, Hezbollah verstopt en Unifil onderneemt niets. Al deze feiten zijn een schending van VN resolutie 1701. Iran heeft miljoenen dollars in de herbewapening van Hezbollah gestoken sinds de oorlog van 2006.

 

Een woordvoerder van Kofi Annan bevestigde op vragen over het mandaat van Unifil dat de resolutie wel degelijk de aanwezigheid van gewapende Hezbollah uitsluit, en Unifil dus het mandaat heeft daartegen op te treden. Maar Unifil stond erbij en keer ernaar zonder in te grijpen. Ze ondernamen niets tegen de bewapening van Hezbollah en niets tegen de bouw van tientallen bunkers en de installering van duizenden raketten in het zuiden van Libanon.

 

Ook de Russen waren tijdens de laatste oorlog in Libanon neergestreken onder het mom van Ďmee te helpen aan de wederopbouwí. In werkelijkheid ging het om 150 Tsjetsjeense moslimcommandoís. Ze opereerden los van de VN-troepen. Commandanten van Unifil zeiden zeer verrast te zijn Russische troepen in Libanon aan te treffen. De Libanese premier Fouad Siniora vond het niet nodig om Washington, Parijs, Berlijn, Rome, noch de VN-baas Kofi Annan hierover te informeren. De Russische president Poetin demonstreerde hiermee naar de moslimwereld een actieve rol te willen spelen in het Midden Oosten conflict, ten gunste van de Arabische dictaturen en moslimterreurgroepen. Moskou gaf hiermee tevens nog eens een vriendschapssignaal af naar de Ayatollahs in Iran. Het ging om de Vostok en Zapad eenheid, onderdeel van de 42ste gemotoriseerde divisie. De Vostok commandant is de voormalige Tsjetsjeense terrorist Sulim Yamadaev, een eerste klas misdadiger.

Hezbollah als terreurorganisatie aangemerkt

Hezbollah staat sinds 10 augustus 1997 op de Amerikaanse zwarte lijst van verboden terreurorganisaties. Vreemd genoeg wordt dit niet gevolgd door het 28-landenblok van de Europese Unie. Op maandag 23 juli 2013 besloten de Europese Unie namelijk om enkel de militaire vleugel van Hezbollah op haar lijst van terreurorganisaties te plaatsen. Vreemd genoeg oordeelde de EU tezelfdertijd dat de samenwerking met de politieke tak van Hezbollah ongemoeid zou worden gelaten.Ammar Moussawi van Hezbollah, verantwoordelijk voor internationale betrekkingen van de groep, vertelde tegen EU-afgevaardigde Angelina Eichorst: ďIedereen weet dat de politieke en de militaire vleugel van Hezbollah ťťn en hetzelfde zijn.Ē Zelfs Hezbollah leider Hassan Nasrallah liet ter gelegenheid van de Al Quds dag van de Ramadan op 2 augustus 2013 weten dat Hezbollah helemaal geen tweedeling kent.Erg leerzaam voor de Ďnuttige idiotení in Brussel. Maar desondanks bleef de EU bij haar besluit om toch dat onderscheid te blijven maken hoewel Hezbollah het dus zelf ontkende. Dat werd met groot jolijt onthaald door leider Hassan Nasrallah.

Op 2 maart 2016 hebben zes Arabische Golfstaten van de GCC Hezbollah eveneens als terreurorganisatie aangemerkt. De GCC is de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (The Gulf Cooperation CouncilĖ GCC), en een politieke en economische koepelorganisatie die de soennitische oliestaten Saoedi-ArabiŽ, Oman, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Qatar en Koeweit omvat.  ďWij maken geen onderscheid tussen zijn militaire en politieke vleugels van om het even welke aard,Ē schreef het Saoedi-Arabische dagblad Al-Watan.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft miljoenen dollars aan beloningen uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot de arrestatie van twee leiders van Hezbollah. Het gaat om Talal Hamiyah en Fuíad Shukr. Het ministerie is bereid om tot 7 miljoen dollar te betalen voor informatie die leidt tot de lokalisering, gevangenneming of veroordeling van Talal Hamiyah en tot 5 miljoen dollar voor FuíadShukr.Talal Hamiyah wordt gelinkt aan verscheidene terroristische aanslagen, kapingen en gijzelingsacties gericht tegen Amerikaanse onderdanen. Hij leidt de internationale terreurtak van Hezbollah, met name de External Security Organization (ESO). De ESO heeft wereldwijd terreurcellen in dienst en is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van terreuraanslagen buiten Libanon. Deze aanslagen zijn voornamelijk gericht tegen IsraŽliŽrs en Amerikanen.

Nathan Sales, coŲrdinator van het Amerikaans ministerie  voor terreurbestrijding, [beeldbron: Screenshot C-Span/JTA]

Fuíad Shukr is lid van het hoogste militaire orgaan van Hezbollah met name de Jihad Council. Hij is tevens een adviseur in militaire zaken van terreurleider Hassan Nasrallah. Shukr speelde een sleutelrol in de militaire operaties van Hezbollah in SyriŽ.Nathan Sales, coŲrdinator van het Amerikaanse ministerie voor terrorismebestrijding, riep de bondgenoten van de VS op om Hezbollah in zijn geheel ook als terreurorganisatie te bestempelen en geen onderscheid te maken tussen de verschillende takken. ďHezbollah is een terreurorganisatie van A tot ZĒ, aldus Sales.

Hezbollah verantwoordelijk voor internationale aanslagen

Hezbollah is verantwoordelijk voor een hele serie terreuraanslagen en ontvoeringen van Westerlingen in Libanon, inclusief Amerikanen in de tachtiger jaren. met inbegrip van de zelfmoordbomaanslag van april 1983 toen een vrachtwagen geladen met explosieven inreed op de Amerikaanse ambassade in Beiroet. Hierbij kwamen 241 mariniers om het leven. Tot de meest bekende aanslagen behoren ook de aanslag op de IsraŽlische ambassade in Buenos Aires van 17 maart 1992 waarbij 29 doden vielen en 242 gewonden. Ook de aanslag op een Joods cultureel centrum in Buenos Aires gekend als de AMIA bombing op 18 juli 1994 waarbij 85 mensen werden gedood en honderden gewond, werd gepleegd door Hezbollah.

Atentado AMIA.jpgRavage na aanslag in Buenis Aires in 1994.

Ook zijn leden van Hezbollah schuldig bevonden voor de moord op Rafiq Hariri, de voormalige premier van Libanon. Hariri kwam samen met 21 anderen om het leven bij een enorme bomaanslag op 14 februari 2005 in het centrum van Beiroet. Cellen van Hezbollah opereren in Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Ook zat Hezbollah achter de aanslag op 18 juli 2012 op een bus in Bulgarije met circa veertig IsraŽlische jongeren waarbij zes doden en 32 gewonden vielen. IsraŽls premier Benjamin Netanjahoe wees erop dat de aanslag gelijkenissen vertoonde met eerdere aanslagen in India, Thailand, Kenia en Cyprus. Getuigen vertelden aan de IsraŽlische zender Channel 2TV dat zij een man in de bus hadden zien stappen die zich vervolgens opblies. Het IsraŽlische nieuwsagentschap Arutz-7 publiceerde na de aanslag in Bulgarije een lijst van door Hezbollah gepleegde terreuraanslagen.

Gesteund door de dictatoriale regimes in Iran en SyriŽ en met medeweten van Kofi Annans Unifil-troepen in Zuid Libanon en de Libanese regering, heeft Hezbollah ongestoord een staat binnen een staat kunnen opbouwen. De Partij van Allah is geen verzetsgroep maar een moorddadige terreurgroep, een gewapende arm van Iran, geÔnfiltreerd in de Libanese samenleving. Het is net als de landrovers in Ramallah onder leiding van terreurbaas Mahmoud Abbas, SyriŽ, Iran en anderen, een religieuze kopie van het nazisme. Ze verheerlijken totalitair leiderschap en begeestigen de massa met parades, wapens, vlaggen en kreten dat ze IsraŽl van de wereldkaart willen verwijderen. De New York Times publiceerde op 23 mei 2004 een uitspraak van Nasrallah waarin deze zei: ĎWanneer alle Joden zich in IsraŽl verzamelen, bespaard ons dat de moeite ze wereldwijd te achtervolgení.

Unifil stond er bij en keek er naar.

Het was aanvankelijk niet meer dan een jaarlijks terugkerende routine klus, aan de grens met Libanon op 3 augustus 2010. IsraŽlische militairen waren in overleg met Unifil aan de IsraŽlische kant van de grens begonnen met het snoeien van een aantal struiken en bomen toen plotseling vanuit Libanon het vuur werd geopend. Het snoeien zou om 9.00 uur plaatselijke tijd beginnen, maar werd op verzoek van Unifil twee uur uitgesteld. In die tijd informeerde Unifil het Libanese leger, wat overigens een standaardprocedure is. Een officier van het Libanese leger besloot de situatie uit te buiten, plande een hinderlaag en liet de Libanese media komen om dat te filmen. De scherpschutters van het Libanese leger werden in stelling gebracht op bevel van de legerleiding en op het moment dat de IsraŽlische militairen begonnen met snoeien, werden Lt.Col. Dov Harari en reserve kapitein Ezra Lakia die op een afstand toekeken, onder vuur genomen. Harari liep daarbij een dodelijke hoofdwond op en Lakia raakte levensgevaarlijk gewond door een schot in zijn borst. Beiden liepen nietsvermoedend in de doelbewust opgezette val van het Libanese leger. Alle partijen waren op de hoogte van de hinderlaag, Unifil, het Libanese leger, locale media en Hezbollah. Militairen van Unifil stonden zelfs naast militairen van het Libanese leger toen deze zich prepareerden voor een aanval op IsraŽl. De commandant van de 9de Brigade van het Libanese leger die bevel gaf aan sluipschutters het vuur te openen op de IsraŽlische militairen, is in Libanon tot held verklaard.

Israel Lebanon BorderLibanon beweerde dat het snoeien zich afspeelde op Libanees grondgebied, maar dat werd door Unifil tegengesproken. Op de afbeelding is duidelijk te zien dat het leger zich niet op Libanees grondgebied bevond maar binnen de internationaal erkende grens.

Ondanks dit bewijs beweerde de Libanese minister van informatie Tareq Mitri doodleuk dat IsraŽlische militairen het grondgebied van Libanon waren binnengedrongen en dat daarom het Libanese leger het vuur had geopend. Mitri beweerde ook dat de militaire actie van Libanon plaatsvond onder supervisie van Unifil. Het IsraŽlische leger beantwoorde de provocatie met artillerie, tank en geweervuur waarbij drie Libanese Ďmilitairení en een journalist van de door Hezbollah gecontroleerde krant al-Akhbar werden gedood.

Een video die in Libanon werd gepubliceerd maakte duidelijk dat Unifil soldaten collaboreerden met het Libanese leger. Op de video is te zien dat Unifil wederom als vredesmacht volkomen nutteloos bleek. Niet verwonderlijk dus dat IsraŽl geen enkel vertrouwen meer heeft in deze Ďvredesmachtí van de Verenigde Naties. De enorme militaire opbouw van Hezbollah in het zuiden van Libanon bewijst dat Libanon tot een vazalstaat van Iran is omgevormd. Dit past in de Iraanse strategie om via vazal staten en organisaties te proberen IsraŽl van de wereldkaart te verwijderen.

Volgens het Egyptische weekblad Roz al-Yusuf heeft Hezbollah 2000 kinderen gerekruteerd in de leeftijd van 10-15 jaar. Zij worden gemanipuleerd en getraind door een groep genaamd de Mahdi Verkenners een organisatie die is verbonden met Hezbollah. Deze Ďverkennersí leren de kinderen de basisprincipes van de Shiíitische en Hezbollah ideologie. De eerste les die zij krijgen gaat over de vernietiging van IsraŽl en dat blijft als een rode draad door de hele opleiding lopen. Deze kinderen marcheren mee op de jaarlijks gehouden Jeruzalem Dag. Er lopen zelfs groepen kinderen mee in de leeftijd vanaf vijf jaar, gekleed in militaire uniformen, die slogans roepen als ,,wij zijn jullie soldaten, Hezbollah." Hoe kinderen door de anti-IsraŽlische propaganda worden beŽinvloed bleek ook uit een verslag van de nieuwssite Ynet. Judd Hashisho (8) uit Sidon, werd een kleine beroemdheid toen hij een brief schreef aan terreurbaas Hassan Nasrallah. Hij stuurde zijn zakgeld mee om Hezbollah te helpen wapens te kopen voor de strijd tegen IsraŽl en de Verenigde Staten. ĎAls ik groot ben wil ik met Hezbollah meevechten.í Nasrallah antwoordde per omgaande: ĎMijn beste Judd, ik dank je voor je liefde voor het verzet en Hezbollah. Ik bid Allah dat jij op een dag aan onze kant tegen de illegale bezetting zult strijden.í

Nasrallahís kinderleger.: ďwij zijn jullie soldaten, Hezbollah."

De kinderbrigades zijn allemaal genoemd naar Arabische zelfmoordenaars die zich schuldig hebben gemaakt aan het vermoorden van Joden.

De afschuwelijke slachtpartijen van moslims onderling waarbij ze elkaar in naam van hun god en profeet, in gruwelijkheden naar de kroon steken zoals dagelijks in onder meer Irak en SyriŽ te zien is, laten nog eens zien waar IsraŽl al jaren mee te maken heeft. IsraŽl heeft immer uiterst terughoudend gereageerd op de terreur van het PLO-bewind en de eindeloze provocaties van Hezbollah. De Joodse staat strijdt constant voor haar eigen voortbestaan, maar moet zich continu verdedigen tegen de leugenachtige media die de wereldburgers op een schandalige maniermanipuleren, en de met IsraŽls vijanden heulende Verenigde Naties.

*†† Wanneer de Arabieren vandaag hun wapens neerleggen, dan is er morgen geen geweld meer.

*†† Wanneer IsraŽl vandaag de wapens neerlegt, dan is er morgen geen IsraŽl meer.

*†† IsraŽl huilt om de onschuldige doden van haar tegenstanders.

*†† De Arabieren dansen van blijdschap om de onschuldige doden van haar tegenstanders.

Psalm 27:1-2-3ďDe Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijn levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten- mijn tegenstanders en mijn vijanden- zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.Ē

Terug naar: Inhoud