Holocaust (Shoah) ontkenning

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 5 december 2013) (Laatste bewerking: 9 maart 2019)

Holocaust is een oneigenlijke benaming voor de vernietiging van het Europese jodendom door de nazi’s. In joodse kringen gebruikt men liever het woord sjoa, shoa, sjoah of shoah (Hebr. = catastrofe). Holocaust stamt van oorsprong van het Griekse woord: holokauston = geheel verbrande offergave, brandoffer.

Toen de Amerikaanse opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, generaal Dwight Eisenhower, de slachtoffers van de dodenkampen zag, gaf hij opdracht om zoveel mogelijk foto’s te maken. Ook gaf hij het bevel om de Duitsers uit de omliggende dorpen in de kampen te brengen, waar hun werd opgedragen de doden te begraven. Eisenhower verklaarde hierbij: ,,leg alles nu vast -maak films - zorg dat er getuigen zijn -want ergens in de geschiedenis zal er iemand opstaan en zeggen dat dit nooit is gebeurd.” Ook de Russen waren verbijsterd wat zij in Auschwitz-Birkenau aantroffen. Het schokte zelfs de soldaten die toch heel wat gewend waren door de veldtocht aan het Oostfront. In het kamp strompelden nog zo’n 7560 uitgemergelde, uitgeputte gevangenen rond te midden van stapels lijken die te ziek waren bevonden voor transport naar de kampen in Duitsland. De weken voor de verovering  hadden de Duitsers namelijk nog ca 60.000 gevangenen uit Auschwitz naar kampen in Duitsland overgebracht. Bekent als de “dodenmarsen”. Op het einde van de oorlog begonnen de nazi’s de kampen op te doeken in een poging hun wandaden te verdoezelen. Klik hier voor The Auschwitz Protocol een uitvoerig verslag over de gruwelijke gebeurtenissein in het kamp.

 Dwight Eisenhower

Eisenhower heeft helaas gelijk gekregen want steeds vaker duiken er dwazen op die beweren dat de Shoah een verzinsel is. Ondanks de gigantische hoeveelheid bewijsmateriaal d.m.v. talloze documenten, getuigenverklaringen, archieven, herinneringen van overlevenden, boeken, foto’s, films en gebouwen laten zien welke verschrikkingen er hebben plaatsgevonden, begint het ontkennen of het minimaliseren ervan mode te worden. Sinds 2016 is het ontkennen van de Holocaust, antisemitisme en het gebruik van antisemitische symbolen met maar liefst  30% toegenomen, aldus een in januari 2018 verschenen rapport van het World Jewish Congress.

Ontkenning van de Shoah begint een internationale ziekte te worden. De ontkenners liegen vaak bewust, en doen dit vanwege hun diepgewortelde vijandigheid tegenover de staat Israël en het Joodse volk. De houding is dikwijls gebaseerd op typische antisemitische vooroordelen – het idee dat de Joden profiteren van de herinnering aan wat er tijdens de oorlogsjaren in Hitlers kampen is gebeurd. Dit is echter een bijzonder belachelijke gedachte, gezien de kolossale slachtpartijen die het Joodse volk door de eeuwen heeft meegemaakt waarbij miljoenen het leven hebben verloren. Ooggetuigenverslagen en historisch bewijsmateriaal worden naar het rijk der fabelen verwezen. Het is een vorm van ontkenning die bedoeld is om het Joodse volk uit te roeien. Onderdeel hiervan vormt eveneens de toename van het antisemitisme. Het gaat om een moorddadige razernij die overal in de wereld zichtbaar begint te worden. Schokkend is  dat Europa, de moeder van genocidaal antisemitisme, hierin voorop loopt en tevens de staat Israël het moet ontgelden.

De roep ‘Nooit weer’ is in sommige kringen al lang verleden tijd. Er bestaat zelfs een heel netwerk van Shoah-ontkenners die d.m.v. boeken, tijdschriften en vooral via internet proberen hun stompzinnige argumenten te bewijzen. Opvallend is dat zelfs in de Arabische wereld het besef begint door te dringen dat er een afschuwelijke misdaad is gepleegd tegen het Joodse volk.

Vooral onder Islamfascistische en antizionistische figuren wordt deze gitzwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis misbruikt om hun Jodenhaat en haat tegen de staat Israël te propageren. Ze beschuldigen de Joden er onder meer van de Shoah te misbruiken om de wereld geld af te persen. Ontkenning van de Shoah (negationisme) is niets anders dan een vorm van antisemitisme en een instrument om Israël onwettig te verklaren. Shoah-ontkenners vergiftigen het denken van het onkundige voetvolk die op hun beurt als nuttige idioten meehelpen leugens tot waarheid om te turnen.

 ‘De Joodse slachtoffers kwamen om tengevolge van normale oorlogsomstandigheden (o.a. geallieerde bombardementen). Men noemt de volkenmoord een 'mythe' of een Hoax van zionistische oorsprong. Er zijn geen bewijzen dat Hitler of andere topnazi’s opdracht hebben gegeven voor de uitroeiing van de Joden, geen gerichte documenten, geen Plan, Draaiboek of Budget, geen forensische sporen van gaskamers en vergassingen. Geen demografische statistieken die kunnen aantonen dat er na de oorlog zes miljoen Joden minder op de wereld waren dan ervoor. Geen as- of botresten, geen andere forensische aanwijzingen, geen harde documentaire bewijzen. Zelfs geen spoor van lijken.Zelfs geen spoor van lijken? Dwazen zijn niet geďnteresseerd in waarheden. Nog even en dan noemen ze Hitler een Duitse voetbalcoach en de kampen pretparken

‘Ooggetuigen en overlevenden noemt men niet geloofwaardig. Als er werkelijk miljoenen mensen zijn vergast dan zouden er toch getuigen moeten zijn. De geallieerden hebben alles sterk overdreven om de eigen gruweldaden te verdonkeremanen, de gevangenen hebben zich bij de bevrijding aan gruwelen tegen de Duitse burgerbevolking bezondigd, de slachtoffers van de kampen hebben hun verdiende lot gekregen, hadden ze maar geen weerstand moeten bieden, ze stierven een natuurlijke dood en er zijn er geen zes miljoen want daarvoor lopen er nu nog te veel Joden rond.’ En zo kan men een boek vullen met dit soort nergens op gebaseerde idioterieën.

Ook het op een geraffineerde manier verdraaien van feiten over de Shoah, is bijzonder populair aan het worden. Zo noemt de genocideonderzoeker Israel Charny de University of Sussex in Groot-Brittannië een “centrum van Shoah verdraaiing”. Een wetenschapper daar publiceerde een artikel, waarin hij beweerde dat Hitler zich niet nadrukkelijk tegen Joden zou hebben gericht, maar: “Dat was deel van een groter programma, dat diegenen uit de weg wilde ruimen die de expanderende Duitse ´Lebensraum´ in de weg stonden”. De verdraaiing op universiteiten is ook nog zichtbaar op een andere primitieve manier: “Zionisten zouden de gaskamers ingestuurd moeten worden”, werd op een stoep van de campus van de University of California in Berkeley geschilderd.

 

In de meeste westerse landen is het strafbaar om te beweren dat de door nazi-Duitsland uitgevoerde genocide op de Joden niet heeft plaatsgevonden. Maar in de Arabische wereld is deze leugen dagelijkse kost, en dus ook regelmatig op de televisie te zien. Toen de wereld op de internationale Shoah-gedenkdag van 2018, die vreselijke periode in de geschiedenis van de mensheid herdacht, noemde de Egyptische tv-presentator Ahmad Suleiman, de Shoah ‘de grootste leugen uit de geschiedenis.’Suleiman beweerde dat de Shoah een onzinverhaal is, dat door de Joden zelf is bedacht en waarmee ze de wereld onder druk zetten. Het internationale Jodendom zou deze leugen volgens hem verspreiden, en de media voor hun doel hebben misbruikt. Iedereen die hun verhaal loochent, wordt als antisemiet bestempeld. De bewering dat Adolf Hitler zes miljoen Joden heeft vermoord, is volgens de presentator absolute onzin. Hij beweert dat het verhaal van de Shoah een list is om zelf anderen massaal te kunnen vermoorden, beroven en uit te buiten. Suleiman beriep zich op andere Shoah ontkenners die beweren dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië een pact met de Joden zouden hebben gesloten waarin de vermeende massamoord op de Joden werd gebruikt om de wereld te overuigen dat de Joden recht hebben op Palestina.

Het is niet alleen het onkundige voetvolk, maar zelfs zogenaamde wetenschappers die de grootst mogelijke onzin uitkramen. Er bestaat zelfs een Shoah-ontkennende intelligentsia die zichzelf tot ‘Vrije Historische onderzoekers’ hebben getransformeerd. Ze argumenteren subtieler of, naargelang het standpunt dat men inneemt, demagogischer. De platvloersheid springt minder in het oog, er wordt geciviliseerd gescholden, antisemitisme en vreemdelingenhaat worden niet openlijk geuit.Tot de meest invloedrijke ontkenners behoren de Britse negationist David Irving, Mark Weber, Bisshop Richard Williamson ,Fred Leuchter en de Franse schrijver Roger Garaudy (1913-2012). Garaudy's werk 'De basismythen van de Israëlische politiek' leverde hem negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete op wegens ontkenning van misdaden tegen de menselijkheid, raciale laster en ophitsen tot rassenhaat.In zijn in 1995 uitgegeven werk had Garaudy het bestaan ​​van gaskamers ontkend. Garaudy  werd een bestseller auteur in de Arabische wereld. In 1986 ontving hij de Koning Feisalprijs voor verdiensten voor de islam. De Zweedse wetenschapper Ditlieb Felderer schildert de Nazi-kampen zelfs af als vakantieoorden en beweert bijvoorbeeld dat hij in Birkenau sporen heeft gevonden van een Olympisch zwembad en van de vele gezellige feestjes die gevangenen hielden, onder andere in een danszaal in de buurt van de douches waar zich 'volgens getuigen' de gaskamers bevonden. Deze Felderer wordt door andere malloten geciteerd als een baanbrekend onderzoeker.

De Britse fantast David Irving

De Shoah is één van de best gedocumenteerde gebeurtenissen uit de geschiedenis

Toch verschijnen er steeds meer berichten dat er bijvoorbeeld in het vernietigingskamp Sobibor niets te vinden is wat lijkt op gaskamers. Israëlische archeologen hebben echter bij opgravingen in dit kamp, niet alleen bewijzen voor gaskamers ontdekt, maar ook talloze persoonlijke eigendommen gevonden, zoals sieraden en vooral trouwringen. In dit kamp zijn 170.165 Joden vermoord uit acht landen in Europa, waaronder Nederland. Een van de slechts achttien overlevenden van dit kamp is de Nederlander Jules Schelvis. Schelvis is op 3 april 2016 overleden op een leeftijd van 95 jaar. Schelvis was onder meer schrijver van het standaardwerk over het vernietigingskamp dat de nazi’s eind 1943 door gevangenen lieten slopen. Niets mocht er meer aan Sobibor herinnerd worden. Daarom werden ook de vernietigers van het kamp na de klus vermoord. Schelvis verteld hoe mensen met gummiknuppels uit de veewagens werden geslagen. Hoe op het perron de mannen van hun vrouwen werden gescheiden zonder de kans te krijgen afscheid te nemen. Rachel Schelvis werd 20 jaar oud en direct na aankomst vermoord.

Historici beschouwen de Shoah één van de best gedocumenteerde gebeurtenissen uit de hele menselijke geschiedenis. Zoals gezegd bestaat er een ware stortvloed aan bewijzen, aan getuigenissen van slachtoffers (kampdagboeken) en overlevenden.

Het hoeft geen nader betoog dat er overvloedig bewijsmateriaal bestaat dat Hitler op een bepaald moment beslist heeft dat alle Europese Joden moesten worden uitgeroeid. Vele duizenden overlevenden hebben getuigd over de selectie bij aankomst op het kampperron in Birkenau, toen ze definitief werden gescheiden van samen met hen gearriveerde familieleden en dierbaren. Veel getuigenissen ook over de selecties in de kampen, waarbij zieke en zwakke gevangenen werden afgezonderd van de nog arbeidsbekwamen. In en om crematoria en gaskamers werkten Joodse gevangenen die moesten helpen bij het opruimen van alle stoffelijke resten van de vergasten.

Op het internet staan duizenden luchtfoto’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt. Er staan foto’s bij uit 1944 toen de vernietigingskampen op volle toeren draaiden waaronder die van Auschwitz. In alle door de Nazi’s bezette landen hebben tijdens en na de oorlog burgers getuigd over de razzia's, executies en deportaties die voor hun neus plaatvonden. Omwonenden van uitroeiingkampen hebben getuigd over de massa's die ze zagen binnenkomen en nooit meer zagen vertrekken. Er bestaan talloze getuigenissen van Joden en andere slachtoffers die vaak hun hele familie in de crematoriagebouwen hadden zien verdwijnen, die geen belang hadden bij propaganda en die getuigden lang voordat de door ontkenners geďnsinueerde politieke of financiële motieven een rol konden spelen.

Op 20 januari 1942 werd op de Wannsee-conferentie door 15 nazi-ambtenaren de 'vernietiging' van de Europese Joden afgesproken en de uitvoering ervan vastgelegd. Uit de protocollen van die vergadering blijkt dat werkbekwame Joden als slaven zouden worden ingezet in het oosten. Diegenen die dit 'natuurlijke eliminatieproces' overleefden, waren in de ogen van de nazi's de biologisch sterkste en dus gevaarlijkste vertegenwoordigers van hun ras. Ze mochten dan ook niet vrijgelaten worden maar moesten op 'passende wijze' worden behandeld.

In oktober 1943 beriep Heinrich Himmler (leider van SS, politie en nazi-kampen) zich in verschillende toespraken tot hogere SS-officieren, partijleden en legerleiding op, de Jodenuitroeiing te volbrengen. Hij drukte zijn toehoorders op het hart die prestatie geheim te houden, de bevolking zou er nog geen begrip voor kunnen opbrengen. Ook Jozef Goebbels beschouwde de Jodenuitroeiing als een taak. Volgens hem zouden de nazi's de wereld verlossen van het kwaad, omdat geen andere regering en geen ander regime de kracht zou kunnen verzamelen om dit probleem radicaal op te lossen.

Ook in het antisemitisch schandaalblad Der Stürmer - dat in Duitsland niet populair was, maar wel overal uitgestald werd en te koop aangeboden - wordt op 4 november 1943, openlijk over de Jodenuitroeiing gesproken. Heel wat nazi-bonzen en vele SS-officieren hebben getuigd over getto's, kampen, Einsatzgruppen (mobiele SS-moordbrigades), gaskamers en het uitwissen van de sporen.

Ze deden dat onafhankelijk van elkaar, in verschillende vormen en om verschillende redenen. Enkelen getuigden uit vrije wil waaronder Adolf  Eichmann drie jaar voor zijn arrestatie. Anderen herhaalden hun getuigenis decennia later, toen ze niet langer bang meer waren voor vervolging. Niemand trok zijn getuigenis in. Geen enkel hooggeplaatst nazi of SS-er heeft ooit het bestaan van gaskamers of Jodenvervolging ontkend, velen hebben zelfmoord gepleegd vooraleer ze berecht konden worden. Voor hun betrokkenheid bij de genocide werden, vier decennia lang, tal van oorlogsmisdadigers veroordeeld door West-Duitse rechters die doorgaans eerder toeschietelijk zijn voor nazimisdaden. En dan zijn er nog de strafprocessen van Neurenberg tegen 22 kopstukken van het naziregime.

Ook zijn er belangrijke onthullingen over enorme misdaden, die tijdens de Shoah door Polen op Joden werden begaan. De twee belangrijkste onderzoekers die dit aantoonden, zijn Jan Gross en Jan Grabowski. Grabowski zegt dat zijn onderzoek aantoont dat er tijdens de Shoah 200.000 Joden door Polen gedood werden. De Poolse regering probeert deze feiten te betwisten.In een ander rapport verloren maar liefst tweederde van de lokale Joden die zich in het land verborgen voor de nazi’s hun leven als gevolg van de acties van hun niet-Joodse buren. Het cijfer komt van een tweeledig werk van 1600 pagina’s dat historici van het in Warschau gevestigde Centrum voor Onderzoek naar Shoah van Joden hebben verzameld. Volgens de studie gaat om het lot van meer dan een miljoen Joden die ondergronds zijn gegaan om te voorkomen dat ze gedood worden in Operatie Reinhard.

Zo werd in een regio, Miechów, meer dan 10 procent van de onderduikende Joden direct door partizanen vermoord die volgens de studie lid waren van de Poolse ondergrondse. De kwestie van de Poolse medeplichtigheid aan de Shoah is zeer controversieel in Polen. In januari 2018 keurde de rechtse regering in Polen een wet goed die het beschuldigen van Polen voor nazimisdaden strafbaar stelt. Protesten van Israël, de Verenigde Staten en Joodse groeperingen op deze wet deden de waarnemers denken dat het een golf van antisemitische haat is met een ongekende intensiteit sinds de val van het communisme in Polen. Gezegd moet worden is ook er Polen zijn geweest die hun leven riskeerden om Joden te redden. Het Yad Vashem Shoah -museum heeft meer dan 6000 Polen erkend voor dergelijke acties – het hoogste aantal van elk land.

In de Poolse plaats Kielce, pleegden de lokale bewoners op 4 juli 1946 een pogrom tegen overlevende en terugkerende Joden in de stad. Bendes vielen Joden aan nadat valse geruchten verspreidden dat Joden een christelijk kind hadden ontvoerd dat ze van plan waren te doden voor rituele doeleinden. De relschoppers doodden minstens 42 Joden en verwondden er ongeveer 50 meer. De pogrom in Kielce was een van de factoren die leidde tot een massale migratie naar het westen van honderdduizenden Joden die de Shoah hadden overleefd. Bekend als de Brihah, bracht deze beweging Joden uit Polen en andere Oost-Europese landen naar vluchtelingenkampen in de westelijke zones van bezet Duitsland en Oostenrijk en in Italië. Angst voor gewelddadige pogroms was een motivatie die ertoe leidde dat de overgrote meerderheid van de Joden probeerde het naoorlogse Europa te verlaten.

Op 29 juni 1941, toen Nazi-Duitsland en haar Axis-partner, Roemenië, de Sovjet-Unie binnenvielen, werden tijdens een pogrom in Iasi, in de Roemeense provincie Moldavië, minstens 8000 Joden door Roemeense functionarissen en militaire eenheden vermoord, soms bijgestaan ​​door Duitse soldaten.

Tijdens de treinrit van Iasi naar Calarasi (of Podul Iloaei), stoptte de trein  onderweg om de lijken van Joden uit de veewagons te gooien.

Naar schatting collaboreerden meer dan een miljoen Oekraďeners met de nazi’s en duizenden namen actief deel aan de Shoah. In 1942 dienden alleen al bij de Duitse Waffen-SS reeds 238.000 Oekraďeners.

Shoah-ontkenning is ook in de islamitische wereld een populaire bezigheid. De voormalige Iraanse president (de slang) Mahmoud Ahmadinejad had er een hobby van gemaakt de Jodenvervolging door de nazi’s af te doen als een “mythe” die is uitgebuit door  “Zionistische criminelen” om de wereld te manipuleren en het bestaan van Israël te accepteren. Abdulla Muhammed Sindi, een Amerikaanse prof. van Saoedische afkomst, vertelde op 26 december 2005, voor een Iraanse nieuwsagentschap, het eens te zijn met Ahmadinejad  dat de Shoah een mythe is.,,Ik ben het volledig eens met president Ahmadinejad. Er was niet zoiets als een Holocaust. De zogenaamde Holocaust is niets anders dan Joods-Zionistische propaganda. Er bestaat geen enkel bewijs dat er levende Joden zijn vergast of verbrand in nazi Duitsland of in enig ander land dat door Nazi Duitsland is bezet gehouden in de Tweede Wereld Oorlog”. Volgens Sindi zijn de Joodse Zionisten de propaganda gestart om wereldwijd sympathie te oogsten voor de creatie van de staat Israël. ,,Israël is een illegale staat dat de echte Holocaust heeft gecreëerd tegen de Palestijnen”,aldus Sindi.. Hij noemt de Shoah een samenzwering van het Westen en noemt de regeringen in het Westen hypocriete leugenaars. Volgens hem heeft Israël het hele Westen onder haar controle.

Groot ayatollah Nasser Makarem-Shirazi, éen van de belangrijkste Shi'itische heersers van het land, verklaarde dat de Shoah niets anders is dan 'bijgeloof' met de bedoeling het Westen en de VS te 'manipuleren'. Hij suggereerde dat de Joden de Shoah verzonnen hebben om zichzelf als slachtoffers te presenteren. In een zeldzaam interview riep de Cubaanse dictator Fidel Castro begin september 2010 Ahmadinejad op te stoppen met het ontkennen van de Shoah en zei tevens dat Israël het recht heeft om te bestaan. Castro zei tijdens het interview met The Atlantic dat hij sympathiseerde met de Joden, die in de loop van de hele geschiedenis voortdurend zijn vervolgd. 'De Joden hebben een veel harder bestaan geleid dan wij,' aldus Castro. 'Er is niets dat te vergelijken is met de Shoah.' 

In augustus 2002 werd in het oliestaatje Abu Dhabi een symposium gehouden onder leiding van het “Arab League’s Zayed Center”met als thema, the “Holocaust denial”. De bedoeling was materiaal te promoten om Israël te beschuldigen leugens te verspreiden over de Shoah om zo geld van Europa los te krijgen. Het symposium noemde dit de ergste vorm van chantage en het vervalsen van de geschiedenis om zo een nationaal huis voor de Joden te creëren in ‘Palestina’. Ali Sha’ath, vertegenwoordiger van het bewind in Ramallah, noemde de Palestijnen’ zeer succesvol in hun strijd tegen Israël. “Wij hebben ervoor gezorgd dat hun veiligheid is ondermijnd, (zelfmoordaanslagen op onschuldige Israëlische burgers) hun economie is verzwakt en dat ze massaal het land verlaten. Een andere woordvoerder zij dat de ‘Palestijnen’ beter zijn geworden in het doden van Joden. “Waar wij vroeger een verhouding hadden van 11 dode 'Palestijnen' op 1 Israëliër, daar is de stand nu 3 om 1”.

In een buitengewoon onbeschaamde actie toonde de televisie van het Palestijnse terreurbewind in Ramallah een door hen bewerkte foto van een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog. Als toelichting werd gemeld dat de slachtoffers op de foto honderden Arabieren zijn die door Joden in ovens zijn gedood op 9 april 1948 in het Arabische dorp Deir Yassin. Op de foto hadden ze de uniformen van de Amerikaanse soldaten van de oorspronkelijke foto verwijderd. De foto werd ooit gemaakt bij de bevrijding door de Geallieerden van het Nazi-concentratiekamp in Nordhausen. (Bron: United with Israel)

In de Egyptische media is al jaren sprake van systematische ontkenning van de Shoah . De staatskrant Al-Akbar schreef dat de nazi-crematoria in werkelijkheid werden gebruikt om de lijken van soldaten te verbranden. De krant noemde de Shoah een mythe, wereldwijd bevestigt door historici. Een andere krant meldde dat de Joden zelf de Shoah hebben verzonnen. Op 29 april 2002 ( Hitlers sterfdag) publiceerde de auteur Ahmed Ragab in dezelfde krant een artikel dat de joden ‘al vanaf de scheppingsdag van het menselijk ras zijn vervloekt’, en dat zij ‘een virus’ zijn. Vervolgens richt de schrijver zich tot Hitler met de woorden: ,,als je het maar gedaan zou hebben, broeder, als het maar echt gebeurd zou zijn, zodat de wereld een zucht van verlichting zou kunnen slaken. Zij ( de Joden) proberen altijd alles te vervormen en alle goede en mooie dingen te vernietigen. Zij zijn een model voor moreel verval, ontaarding en degeneratie. Ik dank Hitler nogmaals, want ter wille van de Palestijnen heeft hij zich bij voorbaat op de meest kwalijke misdadigers op aarde (de Joden) gewroken. Wij hebben maar één reden om te klagen: zijn wraak was niet volledig genoeg"Moge allah hen meer en meer vervloeken, tot aan het einde der tijden.”

Fathi Shibab-Eddim, een regeringsfunctionaris van de voormalige Egyptische leider Mursi en verantwoordelijk voor de Egyptische staatskranten noemde de Shoah een door Amerika uitgevonden mythe: ,,De Amerikaanse inlichtingendiensten verzonnen het tijdens de Tweede Wereldoorlog om hun tegenstanders in Duitsland zwart te maken. Zo rechtvaardigden zij de oorlog en de massale vernietiging van militaire- en burgerdoelen van de As-mogendheden, in het bijzonder de verwoesting van Hiroshima en Nagasaki met de atoombom.” De zes miljoen door Hitler vermoorde Joden zouden in werkelijkheid allemaal “verhuisd zijn” naar Amerika.

Op 22 december 2005 noemde Mohammed Mehdi Akef een geestelijk leider van de Egyptische Moslimbroederschap de Shoah eveneens een mythe. ,,De westerse democratie heeft iedereen aangevallen die het standpunt niet deelt van de zonen van Zion over de myhte van de holocaust”. Om zijn woorden kracht bij te zetten, gaf Akef het voorbeeld van de eerder genoemde Franse schrijver Roger Garaudy.

Kameroense minister zegt dat de Joden de Holocaust over zichzelf hebben afgeroepen

In het Afrikaanse Kameroen beweerde Jean de Dieu Momo, de vice-minister van Justitie dat “de Joden de Holocaust over zichzelf hebben afgeroepen omdat ze alle economische macht uitoefenden. In Duitsland was er een zeer rijke gemeenschap die alle economische macht uitoefende. Zij (de Joden) waren zo arrogant dat het Duitse volk gefrustreerd was.

Op een dag kwam een ​​zekere Hitler aan de macht en stopte ze in de gaskamers.” De regering van de Republiek Kameroen zegt de irrelevante opmerkingen van (Momo) te betreuren en zich er volledig van te distantiëren. In Kameroen leeft ook een stam die beweert nakomelingen van Joden te zijn. Hun voorouders zouden ruim 1000 jaar geleden vanuit Egypte onder leiding van ene Melek, uit de stam van Juda naar Afrika zijn geëmigreerd. Zij zouden eerst langs de Nijl naar het zuiden getrokken zijn en daarna door Nigeria naar wat nu Kameroen is. Uiteindelijk bereikten ze Ngok Lituba waar ze tot op heden leven met rites die lijken op die van het Joodse volk.

Ook PLO-terreurleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas), schrijft in zijn boek "The Other Side: the secret Relationship between Nazism and Zionism" dat er niets klopt van het verhaal dat er 6 miljoen Joden in Hitlers vernietigingskampen zijn omgebracht. Volgens hem waren dat er niet meer dan 890.000. Zie ook:. Palestijnse terreurleider Abbas raaskalt over de Shoah. Ook in de Syrische media is het ontkennen van de Shoah een regelmatig terugkerend fenomeen. De Syria Times noemde de systematische moord op zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog een mythe, door de Israëlisch zelf in de wereld gebracht om de wereld af te persen en er financieel beter van te worden. Volgens deze krant hebben vele Europese intellectuelen en historici hun stilzwijgen doorbroken en de waarheid van de Holocaustmythe aan het licht gebracht. En zo zijn er talloze voorbeelden.

Ontkenning Shoah op PLO-tv

De PLO-tv zond op 27 mei 2003 een hatelijk interview uit over wat men de "waarheid over de Tweede Wereldoorlog" noemt. In de uitzending had de PLO-schrijver Ismail Elbakawi, het over de "De Holocaust industrie". Volgens Elbakawi hebben de nazi’s de vernietiging van de Joden niet gepland. "Er zijn inderdaad joden gedood, maar ook mensen uit Polen, Hongarije en Rusland als een logisch resultaat van de oorlog, en niet volgens een speciaal plan. De uitdrukking "Holocaust" heeft niets met de joodse geschiedenis te maken. De joden gebruiken het woord Holocaust maar dit kan eveneens gebruikt worden om daarmee het lijden van de Palestijnen door Israël aan te geven. De Palestijnen hebben hun eigen Holocaust. Wat het zionistische leiderschap heeft gedaan is van de tragische gebeurtenis van de Tweede Wereldoorlog een Industrie te maken waarmee ze miljarden hebben binnengehaald. In het begin van de vijftiger jaren begonnen ze eerst in Duitsland met wat ze ‘herstelbetalingen’ noemden en plotseling in de negentiger jaren begonnen ze leugens over Zwitserland te verzinnen. De Zwitsers zouden de gouden vullingen van tanden en kiezen van joodse slachtoffers van de nazi’s hebben gekocht . De "Holocaust onderneming" dwong de Zwitserse regering akkoord te gaan met het betalen van 1250 miljard dollar. De "Holocaust Industrie" is een financiële schande van het zionistische leiderschap." aldus Elbakawi.

Niet iedereen in de islamitische wereld ontkend de Shoah maar zijn er blij mee dat het heeft plaatsgevonden. Anis Mansour, destijds adviseur van de Egyptische president Anwar Sadat, schreef in 1973 in de krant “Al-Akhbar”: ,,De wereld wordt zich bewust van het feit dat de crematoria in Polen de adequate straf voor de Joden was, omdat zij zich vergrepen hadden aan de waarden en geboden van de religie en het recht.” In de Franse krant “Le Monde” van 21 augustus in 1973 schreef hij: ,,De Joden zijn de vijanden van de mensheid. Zij kennen geen principes en respecteren geen enkele religie behalve die van henzelf. Zij hebben landen die hen in de loop der eeuwen gastvrij hebben geherbergd, verraden. Hitler was werkelijk een geniale man omdat hij de Joden van Europa uitmoordde wegens hun racisme. De geschiedenis bewijst de juistheid van Hitlers antisemitisch beleid. De wereld is zich gelukkig aan het realiseren dat Hitlers oplossing van het Joodse vraagstuk goed was en dat de Joden, die alle menselijke waarden, principes, godsdiensten en wetten verachten, de straf van vergassing en verbranding gewoon hebben verdiend”.

In Nederland is het bagatelliseren, ontkennen of goedpraten van de Shoah verboden. De Hoge Raad heeft in 1995 bepaald dat Shoah ontkenning valt onder het discriminatieverbod en dus strafbaar is volgens het Wetboek van Strafrecht 137 e.

Nederlandse Joden klaar om in veewagens afgevoerd te worden

Het duurde een lange tijd vooraleer het bewustzijn omtrent de Shoah zich ontwikkelde in West-Europa. Academici die dit onderwerp bestudeerden, constateerden dat veel vreselijk mis is gelopen in deze samenlevingen tijdens de eerste naoorlogse decennia. Dit manifesteerde zich op verschillende manieren. Een daarvan was dat vooraanstaande Europese politici het zelfbeeld promootten van heldhaftig verzet tegen de nazi’s.Een andere was dat deze politici niet bereid waren om de Joodse overlevenden financieel te helpen. Zij schoven de verantwoordelijkheid voor de vervolging en uitroeiing van de Joden zo veel mogelijk op de Duitsers. Dit betekende het negeren van de enorme hulp die de Duitsers ontvangen hadden van vele leden van de bezette landen in hun onteigeningen en deportaties van de Joden.”

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 bestond er de eerste naoorlogse decennia maar matige belangstelling voor de Shoah. De mensen hadden tot dan wel eens vaag gehoord van de concentratiekampen Bergen-Belsen en Buchenwald maar daar bleef het dan ook bij. De verschrikkingen van Auschwitz-Birkenau waren tot dan nog relatief weinig gekend bij het grote publiek. Tot eind jaren zeventig van de vorige eeuw was de Shoah eerder discussiestof voor historici en… negationisten (=feiten ontkenners).

Het internationaal opererende Amazon heeft begin maart 2017 bekend gemaakt te stoppen met de verkoop van boeken waarin de Shoah wordt ontkend en boeken met een antisemitische inhoud. Het gaat om Boektitels als ‘The Myth of Extermination of de Jews and Holocaust: The Greatest Lie Ever Told’ zijn online vrij verkrijgbaar. Evenals boeken met antisemitische inhoud, waarin – als voorbeeld – Joden vergeleken worden met duivelaanbidders. Robert Rozett, de directeur van de bibliotheken van Yad Vashem, stuurde een brief naar Amazon-baas Jeff Bezos, waarin hij hem oproept om de verspreiding van haat te beteugelen. ‘Gezien het toenemende antisemitisme wereldroep verzoeken wij u dringend om boeken die de Shoah ontkennen, vervormen of bagatelliseren uit uw winkel te verwijderen. Het is de taak van Amazon en ook van internetproviders in het algemeen, op te treden om de verspreiding van haat te beteugelen.’Amazon heeft daarop besloten de verkoop van deze boeken te stoppen.

De schandelijke ontkenning van de Shoah heeft vooral ten doel de huidige staat Israël en haar Joodse bevolking te schofferen en te demoniseren. Het gaat om diepgewortelde haat van verwrongen antisemitische breinen. Historische waarheden doen er niet meer toe en dat werkt aanstekelijk op andere warhoofden. Vaak uiten ze hun haat ook nog eens door hun steun te betuigen aan de landrovers in Ramallah. Uit hun hele manier van denken blijkt dat ze door de duisternis worden aangestuurd. Het is de geest van de grootste leugenaar aller tijden die hen drijft.

“Shoah ontkennen moet kunnen”

Shoah ontkennen moet kunnen. Dit zijn de woorden van de VVD-leider (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) Mark Rutte. Enkel als de ontkenning van de Shoah tot geweld zou leiden, zou het bestraft moeten worden. Indien iemand de Shoah ontkend, kan je met deze persoon een discussie aangaan en hem van zijn ongelijk overtuigen, aldus Rutte. De voormalige leider van het Centrum Informatie en Documentatie Israël Ronny Naftaniel zei  niet te begrijpen wat Rutte bezielt en reageerde op diens uitspraken: ,,Als je de doelbewuste ontkenning van de Shoah met woorden denkt te kunnen bestrijden, waarom doe je dat dan ook niet met lichte geweldplegingen, of met diefstal. Dit zou pas echt tolerant zijn. En hou dan ook op met dreigen Islamitische geestelijken het land uit te zetten, als ze onze democratie aanvallen. Het voortdurend gekwetst worden, is bovendien een pijnlijke ervaring voor de slachtoffers. Het is de vraag of deze geestelijke pijn minder ernstig is, dan bijvoorbeeld het krijgen van slaag of de gevolgen van diefstal. Voor Shoah-slachtoffers en hun familie is het in ieder geval afschuwelijk te horen dat de moord op hun familie een leugen is. Of dat het een verzinsel is met het doel  geld te krijgen. In zijn, op zichzelf begrijpelijke, streven godsdienstkritiek ongelimiteerd mogelijk te maken, is Mark Rutte veel te ver doorgeschoten. Als hij op de televisie zegt dat vanwege de vrijheid van meningsuiting het roepen van ‘Hamas, Hamas Joden aan het gas’ bij demonstraties mogelijk moet zijn, staat hij een samenleving voor, die in ieder geval voor heel wat Nederlandse Joden onleefbaar wordt” aldus Naftaniel.Tot nog toe werden Shoah ontkenners in Nederland vervolgt op grond van het haatzaaiende karakter van hun activiteiten.

Overal in Europa herinneren locaties en monumenten aan de Shoah. Meest bekend is het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in Polen waar meer dan 1 miljoen Joden en leden van andere bevolkingsgroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord werden door de nazi’s. De Britse schrijver en medewerker van het Holocaust Educational Trust Martin Winstone bracht dit erfgoed van het kwaad in kaart in zijn boek "De Holocaustmonumenten van Europa". Het boek telt 19 hoofdstukken die elk een ander land behandelen (alleen het laatste hoofdstuk behelst meerdere landen), beginnend bij Frankrijk en eindigend bij Zweden.

Elk hoofdstuk start met een informatieve beschrijving van de vooroorlogse Joodse geschiedenis, het verloop van de Shoah en de hedendaagse Joodse gemeenschap in het betreffende land. Daarna passeren allerlei kampen, moordlocaties, musea, monumenten en overblijfselen van het vooroorlogse Joodse leven de revue. Verschillende steden met voorheen grote Joodse gemeenschappen, waaronder Amsterdam, Berlijn en Warschau, worden apart besproken. Ook wordt aandacht gegeven aan monumenten en locaties die herinneren aan de moord op Sinti en Roma, gehandicapten, verzetsmensen, homoseksuelen en krijgsgevangenen.

Ook wordt uitgelegd hoe er na de oorlog in de Europese landen omgegaan is met Shoah-erfgoed. Zo duurde het in de voormalige Oostbloklanden vaak tot na de val van de Sovjet-Unie voordat de Shoah op een waardige manier herdacht werd. Wanneer er al een monument te vinden was op een moordlocatie dan werd daarop zelden expliciet verwezen naar de Joden, maar slechts naar "slachtoffers van het fascisme". Niet zelden werden Joodse architectuur en Joodse begraafplaatsen, die in het nazitijdperk beschadigd maar niet vernietigd waren, alsnog door communisten met de sloopkogel verwoest of met de bulldozer platgewalst.

Helft van de Israëli's vreest een volgende Shoah.

Ter gelegenheid van Yom Hashoah, de Israëlische herdenkingsdag van de Shoah, waarschuwde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de Westerse landen, om niet opnieuw een verschrikkelijke fout te maken. Hij verweet de internationale gemeenschap, dat deze de ogen sluit voor de agressieve politiek van Iran, zoals ooit de wereld de ogen sloot voor nazi-Duitsland. 'Het Westen maakte een fatale fout voor de Tweede Wereldoorlog, en we zijn ervan overtuigd dat het Westen dezelfde fout herhaalt,' zei Netanyahu. Hij somde in zijn toespraak de gevaren in het Midden-Oosten op, ook de intentie van Iran om Israël van de kaart te vegen. De Israëlische website NRG publiceerde een enquęte, waaruit bleek dat bijna de helft van de Israëli's een nieuwe Shoah vreest en dat de wereld in hun ogen niets heeft geleerd van de uitroeiing van zes miljoen Joden. 'Net zoals het Westen de Shoah in Europa aan zich voorbij heeft laten gaan, mist het nu het gevaar van de radicale islam, welke de vernietiging van Israël predikt,' meent de 91-jarige overlevende van de Shoah, Mordechai Kestner. 'Het is onze taak, zolang we leven, de wereld eraan te herinneren dat de nazi's een derde van de Joodse bevolking wereldwijd hebben vermoord.' Ruim 80% van alle Joodse Israëli’s gelooft dat de Shoah op den duur haar betekenis zal verliezen.

Klik hier voor de nog nooit vertelde verhalen uit de getto’s die niet mogen worden vergeten.

Amerikaans rapport uit 1946: ‘Polen vervolgden Joden net zo hard als de Duitsers’ Overgenomen van https://brabosh.com/2018/03/02/pqpct-gs5-2/

Een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van 15 mei 1946 vond “bewijs dat Polen de Joden net zo hevig vervolgden als de Duitsers” tijdens de nazi-bezetting door de Tweede Wereldoorlog in Polen.Het vrijgegeven rapport werd door het Simon Wiesenthal Center verspreid, dezelfde dag dat een Poolse wet werd aangenomen die het een misdaad maakte om de Poolse natie van nazi-gruweldaden te beschuldigen. De Poolse wetgeving roept op tot gevangenisstraffen van maximaal drie jaar voor het toewijzen van de misdaden van de nazi’s aan de Poolse staat of natie. Het wetsvoorstel zou ook boetes of een maximale gevangenisstraf van drie jaar bepalen voor iedereen die naar Duitse nazi-vernietigingskampen verwijst als Pools. De wetgeving heeft tot een bitter conflict geleid met Israël, dat zegt dat het de vrijheid van meningsuiting over de Shoah zal belemmeren. Joodse groepen, overlevenden van de Shoah en Israëlische functionarissen vrezen dat het haar ware doel is om het onderzoek naar Polen die Joden hebben gedood tijdens de Tweede Wereldoorlog te onderdrukken. De wet en de daaropvolgende weerslag ervan hebben een golf van antisemitisme in Polen losgemaakt.

Het door Simon Wiesenthal Center verspreidde rapport belicht Pools antisemitisme en Jodenvervolging in de onmiddellijke nasleep van de Shoah, en traceert het terug naar een lange geschiedenis van Poolse anti-Joodse wetgeving vóór de Tweede Wereldoorlog en anti-Joodse activiteiten door Polen tijdens de Shoah. Het document uit 1946 “analyseert het beleid van de Poolse regering, de huidige antisemitische manifestaties en de mogelijkheden voor het overleven van de Joden in Polen” in de onmiddellijke nasleep van de Shoah. Het rapport ontdekte dat “inheemse Polen” de activiteiten van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog aanmoedigden.

“Religieus en economisch in zijn oorsprong, werd Pools antisemitisme gepredikt door politieke partijen en kerkhoofden en beoefend door hoge en lage ambtenaren”, aldus het rapport. Tegen 1939, aan de vooravond van de nazi-bezetting van Polen, “was het een van de onderscheidende factoren van het politieke, sociale en economische leven van het land.” “Omdat het antisemitisme al zo diep geworteld was in het Poolse denken, is het niet helemaal verrassend dat het zich nog steeds manifesteert in het naoorlogse Polen. Na de Eerste Wereldoorlog werd Polen een onafhankelijke natie dat een “discriminerend beleid voerde ten aanzien van zijn Joodse burgers”, inclusief een verbod op ritueel slachten, beperking van het aantal Joodse universiteitsstudenten en discriminerende belastingheffing. “Toen Hitler aan de macht kwam … werden antisemitische elementen in het Poolse politieke leven agressiever,” en “tegen het midden van 1936 gaf de regering zelf … goedkeuring aan de economische boycot van de Joden.” Als gevolg van deze wetgeving leefden tegen 1939 de meeste Joden in Polen als “tweederangsburgers” ondanks een symbolische vertegenwoordiging in het parlement.

Een Poolse politieagent in 1941 vergezeld van twee Duitse soldaten controleert burgers. Ca. 35.000 agenten van de Poolse politie, ook ‘Blauwe Politie’ genoemd vanwege hun blauwe uniform, collaboreerden met de nazi’s en controleerden tijdens WOII het Generaal-gouvernement.[beeldbron: Wiki]

 “Tegen medio 1944 werd wijdverspreid antisemitisme gerapporteerd in Lublin en andere delen van Polen, die op dit moment aan de vertrekkende Duitsers kunnen worden toegeschreven. In april 1945 waren meer rapporten actueel en een dozijn Poolse steden werden genoemd als plaatsen waar Joden waren gedood, naar verluidt door leden van de Poolse Home Guard (Armia Krajowa), de strijdkrachten gevormd door en loyaal aan de regering-in-ballingschap.Deze sporadische gevallen culmineerden uiteindelijk in twee vrij grootschalige antisemitische incidenten: in Rzoszov op 11 juni en in Krakau op 11 augustus 1945.” Volgens officiële cijfers hadden “fascistische gangsters” sinds de bevrijding 352 Joden in Polen gedood.

Vóór de Shoah telde de Joodse wereldbevolking meer dan 16 miljoen mensen, vandaag worden over de hele wereld meer dan 14 miljoen Joden geteld, nog steeds twee miljoen Joden minder dan 70 jaar geleden. In Israël wonen nog 189.000 overlevenden van de Shoah. Van hen leven er 45.000 onder de armoedegrens, en elke maand sterven ongeveer 1200 van hen.

Terug naar: Inhoud