Handvest Hamas

Door Franklin ter Horst (Aangemaakt: 12 november 2008) ( Laatste bewerking: 11 maart  2019)

"In naam van Allah de Almachtige en de Barmhartige. U, moslim, bent het beste volk dat uit de mensheid is voorgekomen. Israël zal voortbestaan totdat u het vernietigt. Onze strijd tegen de Joden is immens, een stap die tot grotere stappen leidt. Onze organisatie is slechts één legereenheid, die door vele eenheden uit de grote Arabische en Islamitische wereld wordt ondersteund, totdat de vijand is vernietigd en Allah’s overwinning zegeviert."

Logo Hamas

Artikel 7: "De dag de Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: "O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij". Alleen de Gharkadboom zegt dit niet - want het is een Joodse boom."

Artikel 8: "Allah is het doel, de profeet het model, de Koran de grondwet, jihad de manier, en de dood voor Allah de mooiste der wensen."

Artikel 9: "Palestina is een islamitische Wakf, bestemd voor toekomstige moslimgeneraties tot de dag der Oordeels. Een deel noch een geheel mag worden ontheiligd of opgegeven. Geen enkel land, koning, president, of organisatie, Palestijns of Arabisch, mag dat doen. Palestina is islamitisch Wakf-land, bedoeld voor moslims tot de Dag des Oordeels. Dit geldt voor Palestina en alle andere landen die de moslims met geweld veroverden, want hierdoor zijn deze landen geheiligd voor moslimgeneraties tot het einde der dagen."

Artikel 13: "Initiatieven, en zogenaamde vredesplannen en internationale conferenties, zijn in tegenspraak met de islamitische verzetsbeweging, tijdverspilling en loze moeite. De Palestijnen weten wel beter dan dat ze toestaan dat hun toekomst, hun rechten, hun lot op die manier tot speelbal worden gemaakt. Jihad is de enige oplossing."

Jihad is de enige oplossing

Artikel 20: "Onze vijand gebruikt collectieve strafmethoden. Hij ontneemt mensen hun thuisland en eigendommen en vervolgt ze tot in hun ballingschap. De vijand heeft concentratiekampen opgericht waar duizenden mensen onder onmenselijke omstandigheden worden vastgehouden. Met hun nazi-methoden maken de Joden geen uitzondering voor vrouwen en kinderen. Zij richten hun pijlen op iedereen."

Artikel 27: "De PLO staat het dichtst bij het hart van de islamitische verzetsorganisatie. Het is onze vader en broer, onze zielsverwant en vriend. Een moslim vervreemd zich niet van zijn vader, broer, verwant, vriend. Ons vaderland is één, onze situatie is één, ons lot is één en de vijand is onze gezamenlijke vijand."

Artikel 28: "de zionistische invasie is een verwerpelijke invasie, die geen methode schuwt om haar doel te bereiken, hoe slecht en afschuwwekkend ook. Zionisme wil alle beschavingen ondermijnen, alle waarden vernietigen, het geweten corrumperen, karakters verslechteren en de islam vernietigen. Het is de oorzaak van drugs en alcoholisme in al zijn vormen en verantwoordelijk voor de verspreiding ervan. We herinneren alle moslims eraan dat de Joden, toen ze in 1967 de Heilige Stad veroverden, op de drempel van de al-Aksa-moskee verkondigden dat "Mohammed dood is en zijn nakomelingen vrouwen zijn". Israel, Jodendom en de Joden dagen de islam en de moslims uit: moge de lafaard nimmer slapen."

Artikel 30: "We roepen schrijvers, intellectuelen, mediawerknemers, sprekers, docenten uit de hele Arabische en islamitische wereld op hun plicht te vervullen en te strijden tegen de verschrikkelijke zionistische aanval en de zionistische invloed op de wereld via hun financiele netwerken en de internationale media."

Artikel 35: "De overwinning van Saladin en de redding van Palestina uit de handen van de Kruisvaders is een belangrijk voorbeeld."

 

Bron: http://www.likud.nl/ref24.html

 

 

Terug naar: Inhoud