Godsspraak over Libanon

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 8 april 2003) (Laatste bewerking: 2 september 2016)

Deuteronomium 1:6-8 De Here, onze God, heeft tot ons bij Horeb gesproken: gij zijt lang genoeg bij deze berg gebleven; begeeft u op weg, breekt op, trekt naar het gebergte der Amorieten en naar al hun naburen in de Vlakte, op het Gebergte, in de Laagte, in het Zuiderland en aan de zeekust, -het land der Kana
šnieten, en de Libanon tot aan de grote rivier, de Eufraat. Zie Ik heb dat land tot uw beschikking gesteld; trekt er binnen en neemt bezit van het land, waarvan de Here aan uw vaderen, Abraham, Isašk en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun en hun nakroost geven zou.

 

Al dit land in bezit nemen was geen vrijblijvende aangelegenheid maar een opdracht van de Here God.Zo werd, wat wij thans Libanon noemen, ook door de IsraŽlieten in bezit genomen. Het Libanon zoals wij dat tegenwoordig kennen bestond toen nog niet. Libanon is ontstaan na de nederlaag van de Ottomanen tegen de Britten en de Fransen in 1918. In Jozua 18 staat dat dit gebied door Mozes is toegewezen aan Aser, ťťn van de stammen van IsraŽl. Numerie 34, geeft een beschrijving van de grenzen van het land. De noordelijke grens ligt in het noorden van het huidige Libanon in de buurt van Tripoli. De profeet EzechiŽl omschrijft Libanon als beeld van de duivel. (EzechiŽl 28) Toepasselijker kan het land vandaag niet genoemd worden, nu de terreurbeweging Hezbollah daar in feite de lakens uitdeelt en met maar een bedoeling door Iran is opgericht, de staatIsraŽl te willen vernietigen. God Zelf zal ten strijde trekken tegen de vijandelijke volken en Hij zal hierbij gebruik maken van IsraŽl en IsraŽl zal alle landen verslaan die thans het grondgebied bezitten (bezet houden)dat onder ede door God voor eeuwig aan de IsraŽlieten is toegezegd.

 

IsraŽl zal in de eindtijd een krijgshaftig volk zijn. Een volk als uit de tijd van de verovering van Kanašn, als uit de tijd van koning David. Een klein volk, dat machtige tegenstanders zal verslaan. God zal Libanon aan IsraŽl geven om er te wonen. Zoals een vuur de bomen verteert, zo zal Gods vuur, dat vanuit IsraŽl zal komen, Libanon verteren. De profeet Zacharia maakt duidelijk hoe God Zich als een strijder met de oorlogen bemoeit die IsraŽl te voeren heeft. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden na de oorlogen die IsraŽl tot nu toe heeft moeten voeren tegen de Arabische wereld en de verschillende islamitische terreurgroepen.

 

Het zal niemand ontgaan zijn dat het in de zomer van 2006 opnieuw tot een zeer gewelddadig treffen is gekomen tussen IsraŽl en de door de SyriŽ en Iran gesteunde Libanese terreurbeweging Hezbollah.

 

Zoals in alle voorgaande oorlogen en gevechten met de islamitische terreurbewegingen, werd IsraŽl wederom door de Wereldleiders, de Verenigde Naties en de internationale media, op een schandalige manier aan de schandpaal genageld. De al jaren gespannen situatie aan IsraŽls noordgrens vanwege herhaalde provocaties door de ďPartij van AllahĒ escaleerde toen de terreurbeweging op 12 juli 2006, achtIsraŽlische militairen vermoorde en EldadRegev en Ehud Goldwasser ontvoerde. Op 16 juli 2008 werden de stoffelijke overschotten van de beide militairen door Hezbollah aan IsraŽl overgedragen in ruil voor onder meer het lichaam van kindermoordenaar Samir Kuntar. De familie dacht de beide militairen in levende lijve terug te zien maar hoewel ze levend gevangen werden genomen, werden ze in lijkkisten teruggestuurd.

EldadRegev en Ehud Goldwasser

De IsraŽlische regering besloot daarop keihard te reageren met aanvallen op Hezbollah stellingen in het zuiden van Libanon. De reactie van de terreurbeweging was een regen van raketten op het noorden van IsraŽl. Als antwoord op de raketbeschietingen bombardeerde IsraŽlposities van Hezbollah in onder meer Beiroet.

 

Terwijl IsraŽl, net als ieder ander land het volste recht heeft op zelfverdediging, spraken de wereldleiders, de door de islamitische wereld gegijzelde Verenigde Naties en kerkelijke machthebbers van Ďonevenredige IsraŽlische reactiesí. De voormalige Franse president Jacques Chirac, jarenlang bevriend met het PLO-bewind in Ramallah, en de Libanese Hezbollah, was weer een van de eersten om IsraŽl te veroordelen. Hezbollah vuurde meer dan 4000 raketten af op bevolkingscentra in IsraŽl, waaronder de havenstad Haifa, een stad met 240.000 Joodse en 26.000 Arabische inwoners, maar Chirac noemde IsraŽls tegenreactie ďbuitenproportioneelĒ. De Franse minister van BZ Philippe Douste ĖBlazy, noemde IsraŽls bombardement op de luchthaven van Beiroet een ,,buitensporige daad van oorlog.Ē De superarrogante De Villepin dook zelfs in Beiroet op om de Libanezen (lees ook Hezbollah) hoogstpersoonlijk een hart onder de riem te steken.

 

George W.Bush noemde Hezbollah weliswaar Ďeen groep terroristení en zei dat IsraŽl het recht had zich te verdedigen, maar vond tevens dat IsraŽl terughoudend diende te reageren. Tijdens de afsluitingslunch van de G8 Ė top in het Russische Sint Petersburg, zei hij Ďeen eind aan de Ďshití te willeníterwijl hij hoorbaar voor iedereen, op een broodje kauwde. Ook de voormalige baas van de VN Kofi Annan, kon het weer niet laten IsraŽls militaire acties te veroordelen. Hij insinueerde dat de gedode en ontvoerde IsraŽlische militairen zich aan de Libanese kant van de grens bevonden, een pertinente leugen.De voormalige politieke tsaar van de Europese Unie Javier Solana zei zich grote zorgen te maken over het wat hij noemde het Ďbuitenproportionele gebruik van geweldí door IsraŽl.Solana had niets te zeggen over de uiterst criminele agressie van Hezbollah en ook niet over het verlies van levens onder de IsraŽlische burgers, maar wel over het lot van de Libanezen.

De wereld ontbrandde pas echt in grote verontwaardiging toen door een vermeend ĎIsraŽlischí bombardementop een appartementencomplex in het plaatsje Kana (*) in Zuid Libanon, doden vielen. De anti-IsraŽlische propagandamachine- die de wereldbevolking op schandalige wijze manipuleren- sprak van57 dodenwaaronder een groot aantal kinderen, maar al snel werd duidelijk dat deze aantallen om propagandistische reden waren opgevoerd. Het Libanese Rode Kruis maakte op dinsdag 1 augustus bekend dat er 29 doden waren geborgen waaronder 19 kinderen. De mogelijke betrokkenheid van Hezbollah bij dit drama, werd met hoongelach van de hand gewezen, ondanks diverse aanwijzingen dat dit wel degelijk het geval was. Het IsraŽlische leger bevestigde dat het een bombardement had uitgevoerd in Kana, en dat het gebouw in kwestie om 00.25 uur met twee bommen onder vuur was genomen waarvan er een was geŽxplodeerd. Het merkwaardige feit deed zich echter voor dat het gebouw pas om 08.00 uur instortte. De IsraŽlische Luchtmacht Gen. Amir Eshel meldde dat het gebouw door Hezbollah met explosieven was ondermijnd en opgeblazen.

 

De Franstalige Libanese website Libanoscope citeerde een niet met naam genoemde Hezbollah afgevaardigde die vertelde dat de terreurgroep een raketlanceerinstallatie op het dak van het appartementsgebouw in Kana, had geplaatst om daarmee IsraŽl te provoceren tot een aanval. Volgens deze site had Hezbollah tevens met opzet zieke en invalide kinderen in het pand ondergebracht. Ook deden verhalen de ronde dat ze lichamen van reeds eerder gedode kinderen die elders waren opgegraven, in het gebouw hadden neergelegd om zodoende het aantal slachtoffers op te voeren, een methode die ook door het terreurbewind van Yasser Arafat werd toegepast.Begin 2002 werden volgelingen van de terreurbaas in Jenin betrapt bij het opgraven van lijken op een begraafplaats om deze vervolgens te herbegraven in een "massagraf" dat moest dienen als bewijs voor de beschuldiging dat IsraŽl een Ďbloedbadí in Jenin had aangericht. Een team van artsen die waren belast met het onderzoeken van de lijken meldde dat ze een lichaam hadden aantroffen van een man die al meer dan twee jaar daarvoor overleden was.

 

De Australische krant de Sunday Herald Sun, publiceerde op 30 juli een drietal fotoís waarop met automatische wapens uitgeruste Hezbollahterroristen in burger te zien zijn die raketten lanceren vanuit een dichtbevolkt gebied. Een van de terroristen lanceert zelfs een raket vanaf een balkon van een appartementencomplex.Ook bestaan er talloze bewijzen dat Mohammeds hellehonden vrouwen, kinderen en zelfs babyísals menselijk schild hebben gebruikt. Ze hebben de dood van deze mensen zeer succesvol gebruikt om de wereldopinie tegen IsraŽl op te hitsen. Net zoals Arafats moordmachines zich tijdens de Libanese burgeroorlog in woonwijken, op daken van huizen en op schoolpleinen verschuilden, verborgen ook dezelafaards zich in woonwijken en schoten ze van daaruit hun raketten afop IsraŽl. De systematische politiek van de PLO was om hun bases, trainingskampen, wapendepots etc, juist in woonwijken en steden op te zetten.De PLO plaatste kanonnen op het dak van bijvoorbeeld een ziekenhuis in Sidon en werden speelplaatsen van kinderen veranderd in artilleriestellingen, precies datgene wat ook door Hezbollah gedaan werd. Dat helpt bij het beÔnvloeden van de publieke opinie tegen IsraŽl wanneer daar burgers bij worden gedood. Net als onder terreurbaas Arafat, werden ook tijdens de gevechtshandelingen tussen Hezbollah en IsraŽl, Libanese burgers gebruikt als menselijk schild en verscholen de bendeleiders van Hezbollah zelfin hun holen.

 

Vluchtelingen die het oorlogsgebied wilden verlaten, werden bij wegversperringen tegengehouden en teruggestuurd om zo als menselijk schild  te dienen bij de gevechten met het IDF.Zelfs Jan Egeland, hoofd van de humanitaire afdeling van de VN, die zijn kritiek normaal gesproken bewaart om IsraŽl te demoniseren, zei: ,,Hezbollah moet stoppen met dit lafhartig gedrag door zich te verschuilen achter vrouwen en kinderen. Ik hoor dat ze trots zijn weinig verliezen te hebben geleden, maar daarvoor hebben de burgers de prijs betaald.ĒDe ďpartij van allahĒ gebruikte dorpen, moskeeŽn, en burgerwoningen voor het lanceren van raketten. Ze blokkeerden het transport van voedsel en medicijnen maar de internationale gemeenschap gaf IsraŽl de schuld van de crisis die daar het gevolg van was. Ook werd IsraŽl ervan beschuldigd vluchtende Libanese burgers onder vuur te hebben genomen, maar daarvoor ontbrak ieder bewijsmateriaal. Hezbollah heeft geprobeerd het aantal Libanese slachtoffers zo hoog mogelijk op te voeren voor hun eigen nazi-propagandadoeleinden. Ook zij propageren, net als het PLO-bewind, dat de dood het hoogst haalbare is voor een moslim. Hezbollah is een terreurstaat binnen de staat Libanon, met haar eigen territorium, wapens en terroristen. De Libanese regering heeft Hezbollah nooit een strobreed in de weg gelegd en dat geld hetzelfde voor de Verenigde Naties.

 

IsraŽl is internationaal ook onder zware kritiek komen te staan vanwege de tragische dood van vier VN-waarnemers in Zuid Libanon als resultaat van een beschieting van het IDF op hun compound. IsraŽl heeft zich hiervoor verontschuldigd en gezegd de aanval zeker niet opzettelijk te hebben uitgevoerd. Het zou een afzwaaier zijn geweest. Maar IsraŽlhater Kofi Annan beschuldigde IsraŽl onmiddellijk ervan de observatiepost opzettelijk onder vuur te hebben genomen, zonder daarvoor enig bewijsmateriaal aan te voeren. Bijkans de hele internationale gemeenschap echode Annanís beschuldiging na. Annan was echter mede schuldig aan dit debakel door zijn militairen willens en wetens bloot te stellen aan oorlogshandelingen.Het was al van meet af aan duidelijk dat de compound gevaar zou lopen, mede vanwege het feit dat de post door Hezbollah als schild werd gebruikt. De Canadese Maj.Gen. Lewis MacKenzie, vertelde op woensdag 26 juli op de Canadese radiozender (CBC) dat de Canadese militair, Maj Paeta Hess- von Kruedener die op de bewuste VN-post is gedood, een aantal dagen voor zijn dood in een e-mail aan hem had gemeld dat Hezbollah de compound als schild gebruikten.

 

Zie hoe de vlag van de terreurgroep Hezbollah gebroederlijk wappert naast die van de Verenigde Naties.

 

De VN voert al sinds haar aanwezigheid in Libanon een falend beleid. In 1982 liet het IsraŽl geen andere keus dan Zuid Libanon binnen te vallen om Arafats moordende benden te verdrijven en na IsraŽls vertrek uit Libanon in 2000 faalde de VN opnieuw door toe te staan dat de shiíitische terreurbeweging Hezbollah de controle in het gebied over nam. De VN heeft onder leiding van Kofi Annan niets bijgedragen aan het bevorderen van vrede in het Midden -Oosten. Annansvriendschapsbanden met de voormalige terreurbaas Arafat, zijn contacten met het PLO-bewind en met Nasrallah de leider van Hezbollah, getuigen van een pro-terreur beleid en minachtig jegens de staat IsraŽl.De ex-VN baas is herhaaldelijk in de fout gegaan door IsraŽl keer op keer ten onrechte te bekritiseren en te veroordelen. De lijst van zijn schandelijke anti-IsraŽl acties en uitspraken is schier oneindig en zijn haat jegens de staat IsraŽl had bijkans ziekelijke vormen aangenomen.

 

CNN, BBC, Sky News en andere Ďnieuwsbrengersí stonden zichzelf toe een propaganda-arm te zijn van Hezbollah, zoals ze dat ook al jaren zijn van het bewind in Ramallah. De berichtgeving over de gebeurtenissen in Libanon was telkens opnieuw tendentieus en bewust gericht het imago van de staat IsraŽl en het Joodse volk te beschadigen. De informatie kenmerkte zich door misleidende definities, als nieuws vermomde persoonlijke meningen, selectieve nieuwsgaring en verkeerde gevolgtrekkingen. Alles was er op gericht IsraŽls imago in de wereld verder te bezoedelen en de internationale opinie tegen IsraŽl op te zetten. De door Hezbollah georkestreerde reportages over burgerslachtoffers en verwoestingen in Libanon, werden eindeloos herhaald. Verschillende nieuwszenders lieten na het drama in Kana, met regelmaat een gehelmde Libanees zien die de hele dag met een kinderlijkje liep te zeulen om het aan zoveel mogelijk fotograven en journalisten te laten zien.

 

De man met het kinderlijkje was op verschillende plaatsen te zien met steeds hetzelfde lijkje.

 

 

Verschillende sites op internet spraken na afloop van de strijd van ďHisbollywoodĒ vanwege de invloed van de terreurbeweging op de nieuwsgaring. Ook wat betreft het aantal slachtoffers in Libanon en het aantal doden onder de Hezbollah was geen sprake van eensluidende of objectieve berichtgeving.

 

  • De Wall Street Journal schreef op 3 okt 2006 dat IsraŽl meer dan 1000 Libanezen had gedood, voor het merendeel burgers.Doden onder Hezbollah werden niet gemeldt.
  • De New York Times sprak op 12 september van 1200 doden waarvan het merendeel burgers. Ook hier geen melding van doden onder Hezbollah.
  • De Agence France Presse (AFP) sprak op 19 augustus van tenminste 1287 doden, voornamelijk burgers, waarvan 30% kinderen onder de 12 jaar. Hezbollah zou 74 Ďstrijdersíhebben verloren.
  • Associated Press schreef op 18 augustus dat er tenminste 845 Libanezen waren gedood waaronder 743 burgers, 34 soldaten en 68 Hezbollah Ďstrijdersí.
  • De BBC rapporteerde dat meer dan 900 Libanezen waren gedood, waarvan het merendeel burgers.
  • De journalist van The Independent schreef op 18 augustus dat IsraŽl een slachting had aangericht en meer dan 1000 Libanezen had gedood.
  • De Libanese regering maakte op 25 augustus bekend dat er in totaal 1187 Libanezen zijn gedood.

 

De genoemde persberichten suggereren dat het bij het merendeel van de slachtoffers om burgers zou gaan. Er zou sprake zijn van slechts enkele tientallen slachtoffers onder Hezbollah.IsraŽl heeft echter een lijst gepubliceerd met daarop in totaal 732 Hezbollah doden waarvan er 532 met naam en toenaam worden genoemd.Ook Libanese bronnen hebben later toegegeven dat er tenminste 500 leden van Hezbollah zijn gedood en 1500 gewond geraakt. De meeste gewonden zijn in Syrische ziekenhuizen behandeld. Ook de Verenigde Naties sprak op 22 augustus van ruim 500 Hezbollah doden. De krant de Kuwait Times meldde op 30 augustus dat er onder Hezbollah ruim 700 doden waren gevallen.Dat cijfer komt aardig overeen met die van IsraŽl. Aan de kant van IsraŽl zijn 157 doden gevallen-118 soldaten en 39 burgers.Een commandant van Hezbollah verklaarde op de IsraŽlische tv zender Channel 10 News, dat wanneer de oorlog nog tien dagen langer had geduurd, Hezbollah totaal verslagen zou zijn. Hij vertelde dat een kwart van de manschappen van Hezbollah zijn gedood en dat IsraŽl praktisch de hele infrastructier van de terreurgroep heeft vernietigd.

 

Wat waren de wereldleiders en de grote baas van de VN teleurgesteld toen IsraŽl Hezbollah dreigde te vernietigen. Het kon toch niet waar zijn dat de onschuldige koorknaapjes van Hezbollah volledig in de pan zouden worden gehakt. Daarom moest er snel worden ingegrepen om dat te voorkomen.Het staakt-het-vuren van de VN kwam daarom als geroepen. Dat maakt opnieuw weer eens duidelijk waar de VN staan in welk conflict dan ook waar IsraŽl bij betrokken is. Zodra IsraŽl de overhand heeft en afstevent op een totale overwinning, komt de VN met een staakt-het-vuren. De VN heeft Hezbollah van een totale nederlaag gered.

 

Wanneer IsraŽl moslimterrorisme bestrijdt, wordt dat mondiaal veroordeeld. Wanneer islamitische terreurbewegingenraketten op IsraŽl afvuren, is er begrip en sympathie. De ellende die deze beschietingen in IsraŽl hebben aangericht hebben nauwelijks enige aandacht gekregen. Geen enkel land in de wereld zal tolereren dat het bestookt wordt met raketten. Ieder land zal zín leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden. IsraŽl werd gedwongen tot een defensieve oorlog om zichzelf te verdedigen.

 

Arabische nieuwsdiensten melden dat tenminste 150 leden van de Iraanse Revolutionaire Garde Hezbollah in de gevechten met het IsraŽlische leger, terzijde hebben gestaan. Jordaanse diplomaten melden dat zij betrokken zijn geweest bij de raketaanvallen op IsraŽl. De door Hezbollah afgevuurde raketten hebben ook een 20 Ėtal IsraŽlisch ĖArabische dorpen getroffen waarvan de bewoners bestaan uit soennieten en Druzen.Ook de IsraŽlisch-Arabische plaats Nazareth -de plaats van aankondiging van Jezus geboorte-werd door een raket getroffen waarbij drie doden vielen waarondertwee Arabische jongensvan drie en zeven jaar die buiten aan het spelen waren. Op dinsdag 18 juli 2006 meldde het tv-station van Hezbollah en andere tv-zenders, dat de terreurgroep er in geslaagd zou zijn, een vliegtuig van de IsraŽlische luchtmacht neer te halen. Er waren beelden te zien van een vuurbal en brokstukkendie op een gebouw in Oost-Beiroet terechtkwamen. Maar het ging niet om een IsraŽlisch vliegtuig, maar om een raket van Hezbollah. De IsraŽlische luchtmacht heeft deze raket vernietigd. Het IDF bombardeerde het lanceerplatform juist toen de raket afgevuurd werd waarop onderdelen terug vielen op aarde.

 

Kofi Annan, presenteerde zich als de grote man achter het staakt-het-vuren. Hij dreigde onmiddellijk de Veiligheidsraad bijeen te roepen, wanneer IsraŽl zich niet aan resolutie 1701 zou houden. Iets dergelijks is niet aan Libanon opgedragen en al helemaal niet aan Nasrallahís terreurgroep. De Verenigde Naties gaven openlijk toe dat SyriŽ actief betrokken was bij de herbewapening van Hezbollah maar ondernam daar niets tegen. Hezbollah werd volkomen vrijgelaten te gaan en te staan waar ze wilden. Een Unifil commandant zei tegen het Duitse blad Der Spiegel: ,,het ontwapenen van de terreurgroep is niet onze taak, maar het observeren van veranderingen in de bevolkingsamenstelling.Ē  

 

Kofi Annan hier bij zijn terreurvriendje Nasrallah.

 

 

Volgens resolutie 1701 van de VN-veiligheidsraad dient Hezbollah ontwapent te worden , maar wat zei Kofi Annan: ĎHet is in ieder geval uitgesloten dat Hezbollah met geweld wordt ontwapend. De VN Ėtroepen gaan er niet naar toe om Hezbollah te ontwapenen, laten we daar duidelijk over zijní. Wat ook niet tot de opdracht behoort is het onderscheppen van wapenzendingen uit SyriŽ en Iran, dat zegt Unifil commandant generaal Alain Pellegrini.Inmiddels zijn de terroristen die door het IsraŽlische leger uit zuid Libanon zijn verdreven, daar met wapens en al teruggekeerd. Volgens Resolutie 1701 is dit niet toegestaan, toch is er nietingegrepen, noch door de reeds aanwezige Unifil-militairen, noch door de Libanese regering. Waar het op neer komt is dat Unifil een confrontatie met Hezbollah willen vermijden en daarom liever doet alsof ze niets zien. De Libanese terreurgroep heeft onder de ogen van Unifil 300 illegale wapenarsenalen opgebouwd , verdeeld over ca 160 dorpen en stadjes. De IraniŽrs betalen, de SyriŽrs smokkelen, Hezbollah verstopt en Unifil onderneemt niets. Al deze feiten zijn een schending van VN resolutie 1701.

 

Het staakt- het- vuren was een enorme frustatie voor de commandanten van het IsraŽlische leger, omdat het doel Ėde totale vernietiging van Hezbollah- binnen handbereik was. Zoals gezegd werd deze operatie als gevolg van hevige Amerikaanse diplomatieke druk voortijdig door IsraŽl afgebroken. Ook kregen de IDF- commandanten gelijk toen zij stelden dat Hezbollah zich binnen de kortste keren zou herbewapenen.

 

In resolutie 1701 wordt geŽist dat zich geen wapens buiten die van de VN-troepen en het Libanese leger ten zuiden van de Litani rivier mogen bevinden en gewapende milities ontwapend dienen te worden en dat de VN troepenmacht hier mede op toe moeten zien. De Libanese regering en legerleiding hebben al vanaf het begin aangekondigd geenszins van plan te zijn Hezbollahte ontwapenen en hebben zich bovendien achter Hezbollah geschaard en gezegd dat niet deze terreurgroep maar IsraŽl het probleem is. Unifil zegt dat het niet hun taak is controleposten in te richten, autoís te controleren, verdachten op te pakken, Hezbollah te ontwapenen of de smokkel van wapens tegen te gaan. Een woordvoerder van Kofi Annan bevestigde op vragen over het mandaat van Unifil nog eens dat de resolutie wel degelijk de aanwezigheid van gewapende Hezbollah uitsluit, en Unifil dus het mandaat heeft daartegen op te treden. ,,Thereís a lot of misunderstanding what we are doing hereĒ zei Lt.Col. Stefana Cappallare, een Italiaanse commandant van het San Marco Regiment.

 

De Belgische soldaten zijn voor hun vertrek onder andere voorgelicht door de Libanese ambassadeur, die uitlegde dat niet Hezbollah ontwapend moet worden maar IsraŽl. De ervaring leert steeds opnieuw dat IsraŽls vijanden de afspraken met voeten treden en dat de wereldleiders dat allemaal oogluikend toestaan. De VN die toestaat dat haar eigen Unifil,resolutie 1701 volledig aan hun laars lappen, leverde wel commentaar op de IsraŽlische controle vluchten boven Libanon. De VN-kliek noemde deze vluchten een ernstige provocatie en in strijd met resolutie 1701.Ook George W.Bush eiste van IsraŽl deze vluchten te staken omdat het de positie van de Libanese premier Faoud Siniora zou ondermijnen. Deze eis werd door zijn vertegenwoordigers David Welch en Elliot Abrams, aan IsraŽls premier Ehud Olmert en minister van BZ Tzipi Livni, overgebracht.

 

David Welch, puppet van de Bush-administratie.

 

Volgens de Franse minister van Defensie Michele Alliot-Marie, had het weinig gescheeld of Franse troepen in Libanon hadden geschoten op IsraŽlische straaljagers. Ze sprak over een incident dat eind oktober zou hebben plaatsgevonden. Volgens de minister voerde een squadron IsraŽlische F15ís schijnaanvallen uit op Franse posities in Zuid-Libanon. Ze hielden er net op tijd mee op: twee seconden later en er was gevuurd, zei de minister. Frankrijk waarschuwde IsraŽl dat het met deze Ďprovocatiesí afgelopen moest zijn en de voormalige Franse Unifil commandant Maj. Gen. Alain Pellegrini dreigde IsraŽlische vliegtuigen zonder pardon te zullen neerschieten wanneer ze het Libanese luchtruim opnieuw binnen zouden vliegen. IsraŽl heeft echter het volste recht deze vluchten uit te voeren omdat niemand zich aan resolutie 1701 houdt en is daar trouwens ook niet mee opgehouden.

 

Pellegrini heeft in die jaren dat hij dienst deed als Unifil commendant, nooit iets ondernomen tegen de bewapening van Hezbollah of de ontvoering van IsraŽlische militairen. Hij ondernam niets tegen de bouw van tientallen bunkers en de installering van duizenden raketten in het zuiden van Libanon. Hij zei geen gevechten met Hezbollah te zullen aangaan, zelfs niet als deze IsraŽl zouden aanvallen. Dit is echter in volledige tegenspraak met resolutie 1701. Later nam de Italiaanse generaal Claudio Graziano de rol van Pellegrini over en op 28 januari 2010 heeft Spanje de leiding van de Unifil weer van ItaliŽ overgenomen.

 

Unifil commandant Alain Pellegrini.

 

De Italiaanse opvolger van Pellegrini, generaal Claudio Graziano zei dat Hezbollah zich heeft weerhouden van vijandigheden tegen IsraŽl maar verzuimde te melden dat de terreurgroep resolutie 1701 met voeten heeft getreden en inmiddels weer een gigantisch wapenarsenaal heeft opgebouwden maar liefst 150.000 raketten op IsraŽl gericht heeft staan. Ook heeft het terreurleger de beschikking over chemische wapens, waar de laatste jaren regelmatig ongelukken mee zijn gebeurd.

 

(*)Overal in het zuiden van Libanon, in steden en dorpen, in valleien, bossen of in de nabijheid van rivieren, heeft de terreurbeweging onder de ogen van Unifil, zijn stellingen uitgebouwd. Hezbollah verbergt bij voorkeur zijn wapenvoorraden op kinderspeelplaatsen, woonhuizen en ziekenhuizen. De IsraŽlische geheime diensten beschikken over prima informatie over deze locaties. Men publiceerde een gedetailleerde kaart met bunkers en wapenopslagplaatsen met daarop meer dan 1000 markeringen van bunkers, waarnemingsposten en wapenarsenalen. Bij de meeste markeringen (in totaal 550) gaat het om bunkers, die deels diep onder de grond zijn aangelegd. Sommige moeten niet alleen bescherming tegen eventuele luchtaanvallen bieden, maar dienen tegelijk ook als goed beschermde wapendepots. Verder staan er op deze kaart ongeveer 300 zogenaamde waarnemingsposten. Vooral deze posten die vlakbij de grens met IsraŽl zijn aangelegd dienen ook als afluisterposten. Behalve deze kaart gaf het IsraŽlische leger ook een luchtopname vrij waarop het Libanese dorp Al Khayim te zien is. Op deze luchtfoto kan men zien dat veel wapenopslagplaatsen vlakbij openbare instellingen zijn aangelegd, zoals scholen en medische hulpcentra. Maar ook de andere wapenarsenalen bevinden zich vlak in de buurt van dorpen en dus van particuliere woonhuizen.(Bron: Nieuws uit IsraŽl Nr.7-juli 2011)

Ook de Russen waren tijdens de laatste oorlog in Libanon neergestreken onder het mom van Ďmee te helpen aan de wederopbouwí. In werkelijkheid ging het om 150 Tsjetsjeense moslimcommandoís. Ze opereerden los van de VN-troepen. Commandanten van Unifil zeiden zeer verrast te zijn Russische troepen in Libanon aan te treffen. De Libanese premier Fouad Siniora vond het niet nodig om Washington, Parijs, Berlijn, Rome, noch de VN-baas Kofi Annan hierover te informeren. De Russische president Poetin demonstreerde hiermee naar de moslimwereld een actieve rol te willen spelen in het Midden Oosten conflict, ten gunste van de Arabische dictaturen en moslimterreurgroepen. Moskou gaf hiermee tevens nog eens een vriendschapssignaal af naar de Ayatollahs in Iran en hun terreurleider ďMahdi Ahmadi NejadĒ. Het ging om de Vostok en Zapad eenheid, onderdeel van de 42ste gemotoriseerde divisie. De Vostok commandant is de voormalige Tsjetsjeense terrorist Sulim Yamadaev, een eerste klas misdadiger.

 

Op een donorconferentie in Zweden werd 731 miljoen euro toegezegd voor de wederopbouw van Libanon op korte termijn. De zestig aanwezige landen en hulporganisaties stelden in totaal 930 miljoen euro beschikbaar aan een regering die net als de VN, mede verantwoordelijk gesteld kan worden voor de ontstane gevechtshandelingen. De Libanese regering heeft"willens en wetens" toegestaan dat moorddadige terroristen zich hebben kunnen vestigen in hun land en heeft daardoor de ontstane crisis en verwoestingen over zichzelf afgeroepen.

 

De voormalige Italiaanse premier Romana Prodi, heeftLibanon voorzien van het Aster 15 raketsysteem. De Aster 15 is een Frans product en is speciaal ontwikkeld om beweegbare doelen zoals gevechtsvliegen, drones enhelikopters, neer te halen.Chirac, gaf ogenblikkelijk toestemming voor de levering van deze raketten. Italiaanse instructeurs leren de Libanezen hoe ze er mee om moeten gaan. De Franse leiders behoren al jaren tot de hielenlikkers van de Arabische oliedictaturen en collaboreren openlijk met islamitische doodsculturen. Dominique de Villepin zei: ĎWat betreft terrorisme: het is niet een oorlog die uitgevochten moet worden, maar Ėzoals Frankrijk al jaren doet Ėeen aanpak gebasseerd op samenwerking met onze partners.í De Ďpartnersí waarover hij spreekt zijn SyriŽ, Iran, Saoedi-ArabiŽ, Hezbollah en het PLO-terreurbewind in Ramallah. Samenwerking dus met landen en groepen die de terreurkaart spelen.

 

Hezbollah is in 1982 ontstaan nadat het regime in Damascus toestond dat een groep van 500 leden van de Iraanse Revolutionaire Garde zich in Baalbek vestigde om het zaad te zaaien van wat later Hezbollah zou worden. Hezbollah werd opgericht, niet met de bedoeling om het IsraŽlische leger in Zuid-Libanon te bestrijden, maar om de Arabische wereld met terreur te helpen de staat IsraŽl te vernietigen. Zonder hulp van SyriŽ en Iran kunnen de religieuze moslimfanaten van Hezbollah echter niet bestaan. Damascus en Teheran trekken aan de touwtjes en Mohammeds gewelddadige volgelingen acteren zodra ze daar het bevel toe krijgen. Een van de leiders van deze islamitische terreurbeweging Naim Kassam, schrijft in een door hem gepubliceerd boek "Hezbollah" dat er een strategische relatie bestaat tussen zijn organisatie en SyriŽ. Maar dat geldt eveneens voor de relatie met Iran. IsraŽlische veiligheidsdiensten hebben ontdekt dat Hezbollah inmiddels volledig onder controle staat van Iran. Officieren van de Iraanse Revolutionaire Garde maken nu de dienst uit. Hezbollah leider Nasrallah is door Teheran voor een deel aan banden gelegd vanwege het feit dat hij zich heeft laten verassen door IsraŽl tijdens het conflict in 2006. Iran heeft miljoenen dollars in de herbewapening van Hezbollah gestoken sinds de oorlog van 2006.

Dat de aanwezigheid van UNIFIL in het zuiden van Libanon een wassen neus is mag naast de eerder genoemde feiten, ook blijken uit het feit dat zij niets ondernemen tegen de voortdurende provocaties van Hezbollah aan hun adres. Ze worden in de buurt van de IsraŽlische grens, steeds vaker met vijandigheden van Hezbollah geconfronteerd en ronduit vernederd. Zo blokkeert Hezbollah regelmatig de patrouillewegen van UNIFIL langs de grens en dreigen zelfs met ontvoeringen van leden van de internationale vredesmacht. Het is niet ondenkbaar dat wanneer de vijandigheden verder toenemen, ze met gierende banden zullen vertrekken. Hun inzet voor de veiligheid aan de grens tussen IsraŽl en Libanon is sowieso al een schertsvertoning.††

Hezbollah door Europa als terreurorganisatie aangemerkt

Op 27 juli 2013 hebben de 28 lidstaten van de Europese Unie besloten om de militaire vleugel (niet de politieke) van de Libanese Shiíitische terreurbeweging Hezbollah tot een terreurorganisatie te verklaren. De beslissing werd, na herhaalde verzoeken van IsraŽl, met tevredenheid onthaald. De EU noemde, tot de beslssing van 27 juli ďHezbollah geen terreurorganisatieĒ maar een politieke partij omdat ze deel uitmaakt van de Libanese regering. Minister van Justitie Tzipi Livni verwelkomde het Europese decreet en zei over Hezbollah: ďEindelijk, na jaren van discussies en deliberaties, hebben zij (gefaald) in hun beweringen om zichzelf een wettelijke politieke partij te heten en dat is maar goed ook,Ē en voegde eraan toe: ďDe wereld weet nu dat Hezbollah een terreurorganisatie is. Een juiste en correcte beslissing die aantoont dat zelfs indien Hezbollah ook functioneert als een politieke partij, het zijn terroristische activiteiten kan witwassen achter het mom (van partijpolitieke beweging.)Ē Ter gelegenheid van de Al Quds dag van de Ramadan op 2 augustus 2013 liet Hezbollah leider Hassan Nasrallah weten dat Hezbollah helemaal geen tweedeling kent.Erg leerzaam voor de Ďnuttige idiotení (term van Lenin voor mensen die dictaturen goed praten) die beweren dat Hezbollah ďlegitiem verzetĒ zou plegen.

Het laatste verzoek van IsraŽl aan de Europese Unie werd gedaan na de aanslag op 18 juli 2012 op een bus in Bulgarije met circa veertig IsraŽlische jongeren waarbij zes doden en 32 gewonden vielen. Onder de doden bevond zich ook de chauffeur van de bus. De jongeren waren onderweg naar het vakantieoord Sunny Beach bij de Bulgaarse badplaats Boergas aan de Zwarte Zee. Bulgarije is een populaire vakantiebestemming voor IsraŽliŽrs. IsraŽls premier Benjamin Netanjahoe wees erop dat de aanslag gelijkenissen vertoont met eerdere aanslagen in India, Thailand, Kenia en Cyprus. Getuigen vertelden aan de IsraŽlische zender Channel 2TV dat zij een man in de bus hadden zien stappen die zich vervolgens opblies. Amerikaanse en IsraŽlische inlichtingendiensten zijn er zeker van dat Hezbollah voor deze aanslagverantwoordelijk is en dat is dooreen Bulgaarse onderzoekscommissie bevestigd en later ook doorde Bulgaarse Minister van Buitenlandse Zaken Nikolay Mladenov tijdens een bezoek aan Jeruzalem, aan Benjamin Netanyahu en President Shimon. Europol Ė de politietak van de Europese Unie, die bij het Bulgaarse onderzoek heeft geholpen Ė is erin geslaagd drie van de vier verdachten in de zaak te identificeren.

Zie hier waar de moorddadige religieusfascistische terreurbeweging, fan van is

Hezbollah is verantwoordelijk voor een hele serie terreuraanslagen en ontvoeringen van Westerlingen in Libanon, inclusief Amerikanen in de tachtiger jaren. Bij een zelfmoordaanslag met een vrachtwagen vol explosieven op een barak van Amerikaanse mariniers in Beiroet, kwamen in 1983, 241 mariniers om het leven. Hezbollah was eveneens verantwoordelijk voor de aanslag op de IsraŽlische ambassade in ArgentiniŽ in 1992 waarbij 29 doden vielen en voor de aanslag in 1994 op een joods centrum eveneens in ArgentiniŽ waarbij 95 doden vielen. Ook zijn leden van Hezbollah schuldig bevonden voor de moord op Rafiq Hariri, de voormalige premier van Libanon. Hariri kwam samen met 21 anderen om het leven bij een enorme bomaanslag op 14 februari 2005 in het centrum van Beiroet. Cellen van Hezbollah opereren in Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Het IsraŽlische nieuwsagentschap Arutz-7 publiceerde na de aanslag in Bulgarije een lijst van door Hezbollah gepleegde terreuraanslagen.

Gesteund door de dictatoriale regiems in Iran en SyriŽ en met medeweten van Kofi Annanís troepen in Zuid Libanon en de Libanese regering, heeft Hezbollah ongestoord een staat binnen een staat kunnen opbouwen. De Partij van Allah is geen verzetsgroep maar een moorddadige terreurgroep, een gewapende arm van Iran en SyriŽ, geÔnfiltreerd in de Libanese samenleving. Het is net als het PLO-bewind, SyriŽ, Iran en anderen, een religieuze kopie van het nazisme. Ze verheerlijken totalitair leiderschap en begeestigen de massa met parades, wapens, vlaggen en kreten dat ze IsraŽl van de wereldkaart willen verwijderen. Het primaire doel van Hezbollah is niet het beŽindigen van wat men de bezetting van Palestina door de zionisten noemt, maar het uitroeien van het Joodse volk. De New York Times publiceerde op 23 mei 2004 een uitspraak van Hezbollah leider Nasrallah waarin deze zei: ĎWanneer alle Joden zich in IsraŽl verzamelen, bespaard ons dat de moeite ze wereldwijd te achtervolgení. Hitler maakte gelijksoortige bedreigingen in Mein Kampf, maar ze werden op grote schaal genegeerd. Volgens Hashem Safieddine, de geestelijk leider van Hezbollah kan de terreurgroep nu niet alleen raketten op IsraŽl afschieten, maar ook een grondoffensief tegen de Joodse Staat beginnen.'IsraŽl is dichter bij zijn ondergang dan ooit.' Hezbollah zou volgens hem zelfs in staat zijn om diep in het hart van IsraŽl door te dringen. Vandaag zijn het de moslimfascisten die het Joodse volk willen uitroeien.

Islamfascisten brengen de Hitlergroet

Hezbollah is niet alleen een terreurbeweging, maar ook een religieus-fascistische organisatie dieLibanon wil veranderen in een islamitische staat naar het voorbeeld van Iran. De terreurgroep doet wat het wil. Het heeft zijn eigen wapenarsenaal weer op peil gebracht en het levert volledig ongestoord raketten aan PLO-terreurgroepen in Zuid -Libanon, en helpt mee bij de bouw van bunkers in de PLO-kampen. De vrachtwagens met wapens vinden zonder enige controle hun weg naar de kampen, die slechts een paar kilometer verwijderd zijn van de grens met IsraŽl. Verschillende PLO-terreurgroepen hebben een basis in Zuid -Libanon waaronder de terreurbeweging Al-Fatah. IsraŽl heeft dus niet meer alleen met de terreurbende van Nasrallah te maken, maar ook met het Libanese leger, Unifil, PLO-terreurgroepen en een groep van 150 moorddadige naar het Russische leger overgelopen Tsjetsjeense terroristen.

Alles is gericht op de vernietiging van IsraŽl.VN-vertegenwoordiger Jean Ziegler rechtvaardigt ontvoeringen van IsraŽlische militairen om deze te ruilen voor in IsraŽl gevangen zittende moordenaars en ander geboefte. Ziegler geeft met zijn uitspraken legimiteit aan een moorddadige terreurorganisatie die mensenlevens verachten. Deze VN anti-IsraŽl lobbyist bezocht Libanon in september 2006. Hij beweerde dat Hezbollah geen terreurorganisatie is en beschuldigde de Joodse staat in een rapport van oorlogsmisdaden. Ook zei hij dat IsraŽl de kosten van de wederopbouw in Libanon voor haar rekening moet nemen. Er werd door deze bemoeial met geen woord gerept over de schade die in IsraŽl is ontstaan door de 4000 door Hezbollah afgevuurde raketten. Hassan Nasrallah vertelde een menigte van 800.000 supporters tijdens een Ďoverwinningsí bijeenkomst dat niemand zijn groep zal ontwapenen. Hij dankte de god van de islam, voor de Ďoverwinningí en verontschuldigde zich voor zijn afwezigheid gedurende de gevechtshandelingen omdat er voor zijn leven werd gevreesd.Volgens Nasrallah is zijn terreurgroep inmiddels sterker dan vůůr de confrontatie met IsraŽl. De schokkende werkelijkheid is dat de wereldleiders Hezbollah als slachtoffer behandelen en IsraŽl als de agressor.

De VN troepen hebben sinds haar installering in het zuiden van Libanon in 1978 bewezen bijzonder ineffectief te zijn. Unifil is officieel neutraal, maar daar blijkt in de praktijk helemaal niets van.De troepen hebben nooit iets ondernomen tegen de terreur van Mohammeds volgelingen jegens IsraŽl. Gedurende de gevechtshandelingen in de zomer van 2006, heeft Unifil de IsraŽlische troepen in groot gevaar gebracht door dagelijks de troepenbewegingen, locaties en militaire uitrusting van IsraŽl in kaart te brengen en deze gegevens vervolgens op internet te zetten. Unifil heeft zich hiermee volledig ten dienste van Hezbollah gesteld. De informatiewas soms maar 30 minuten oud en dus uitermate belangrijk voor de terreurbeweging. Zo berichtte Unifil op 25 juli: ĎGisteren en gedurendede laatste nacht heeft het IDF zich in de regio Marun al Ras, aanmerkelijk versterkt met tanks, bulldozers en infanterieí. Unifil gaf daarbij exact de locaties aan en in welke richting de troepen zich bewogen.Kofi Annans troepen publiceerden niets over de locaties van Hezbollah, noch over hun bewapening of raketlanceerinstallaties, terwijl ze er als het ware, met de neus bovenop zaten.

Unifil stond er bij en keek er naar.

Het was aanvankelijk niet meer dan een jaarlijks terugkerende routine klus, aan de grens met Libanon op 3 augustus 2010. IsraŽlische militairen waren in overleg met Unifil aan de IsraŽlische kant van de grens begonnen met het snoeien van een aantal struiken en bomen toen plotseling vanuit Libanon het vuur werd geopend. Het snoeien zou om 9.00 uur plaatselijke tijd beginnen, maar werd op verzoek van Unifil twee uur uitgesteld. In die tijd informeerde Unifil het Libanese leger, wat overigens een standaardprocedure is. Een officier van het Libanese leger besloot de situatie uit te buiten, plande een hinderlaag en liet de Libanese media komen om dat te filmen. De scherpschutters van het Libanese leger werden in stelling gebracht op bevel van de legerleiding en op het moment dat de IsraŽlische militairen begonnen met snoeien, werden Lt.Col. Dov Harari en reserve kapitein Ezra Lakia die op een afstand toekeken, onder vuur genomen. Harari liep daarbij een dodelijke hoofdwond op en Lakia raakte levensgevaarlijk gewond door een schot in zijn borst. Beiden liepen nietsvermoedend in de doelbewust opgezette val van het Libanese leger. Alle partijen waren op de hoogte van de hinderlaag, Unifil, het Libanese leger, locale media en Hezbollah. Militairen van Unifil stonden zelfs naast militairen van het Libanese leger toen deze zich prepareerden voor een aanval op IsraŽl. De commandant van de 9de Brigade van het Libanese leger die bevel gaf aan sluipschutters het vuur te openen op de IsraŽlische militairen, is in Libanon tot held verklaard.

Israel Lebanon BorderLibanon beweerde dat het snoeien zich afspeelde op Libanees grondgebied, maar dat werd door Unifil tegengesproken. Op de afbeelding is duidelijk te zien dat het leger zich niet op Libanees grondgebied bevond maar binnen de internationaal erkende grens.

Ondanks dit bewijs beweerde de Libanese minister van informatie Tareq Mitri doodleuk dat IsraŽlische militairen het grondgebied van Libanon waren binnengedrongen en dat daarom het Libanese leger het vuur had geopend. Mitri beweerde ook dat de militaire actie van Libanon plaatsvond onder supervisie van Unifil. Het IsraŽlische leger beantwoorde de provocatie met artillerie, tank en geweervuur waarbij drie Libanese Ďmilitairení en een journalist van de door Hezbollah gecontroleerde krant al-Akhbar werden gedood. Gedurende de IsraŽlische aanval vroeg een militair van het Libanese leger om een staakt-het-vuren om de doden te evacueren. IsraŽl ging akkoord, maar de overeengekomen gevechtspauze werd al snel door de Libanezen geschonden, door een IsraŽlische tank onder vuur te nemen. De IsraŽlische luchtmacht bombardeerde daarop een hoofdkwartier van het Libanese leger met helikopters en artillerie.

Het Libanese leger bevestigde Ė na het eerst te hebben ontkend- later wel via het Franse AFP nieuws dat zij met vuren waren begonnen maar bleven erbij dat de IsraŽlische troepen zich op Libanees grondgebied bevonden. Volgens de Libanese president Michel Suleiman zal zijn land, iedere agressie van IsraŽl waarbij de soevereiniteit van Libanon in het geding is, met geweld beantwoorden.

Een video die in Libanon werd gepubliceerd maakte duidelijk dat Unifil soldaten collaboreerden met het Libanese leger. Op de video is te zien dat Unifil wederom als vredesmacht volkomen nutteloos bleek. Niet verwonderlijk dus dat IsraŽl geen enkel vertrouwen meer heeft in deze Ďvredesmachtí van de Verenigde Naties. De dubieuze rol van Unifil werd verder bevestigd door een bericht in de Jakarta Globe. Daarin werd melding gemaakt van de vlucht van twee Indonesische Unifil soldaten toen de gevechten uitbraken. Bekend is dat een deel van Unifil bestaat uit moslimmilitairen uit IndonesiŽ.

In eerste instantie leek Hezbollah niet bij het incident betrokken te zijn geweest maar sinds enige tijd is duidelijk dat het Libanese leger grotendeels geÔnfiltreerd is door deze islamitische terreurbeweging. Daarom bestaat het vermoeden dat de gedode Libanese militairen in werkelijkheid leden van Hezbollah waren die uniformen droegen van het Libanese leger. De ter plaatse gedode Hezbollah verslaggever geeft verder voeding aan dit vermoeden. De collaboratie tussen het Libanese leger en Hezbollah is inmiddels openlijk toegegeven door vooraanstaande Libanese leiders. Ook op de website van het leger wordt gemeld dat een aanval op Hezbollah een aanval op het leger is, en andersom ook.

Volgens IsraŽl opereren inmiddels 5000 leden van Hezbollah in het zuiden van Libanon. In totaal zou Hezbollah thans over 20.000 manschappen beschikken. Een derde hiervan heeft een gevechtstraining in Iran achter de rug. Deze opbouw van Hezbollah heeft ertoe geleid dat Libanon tot een vazalstaat van Iran en SyriŽ is omgevormd. Dit past in de Iraanse strategie om via vazal staten en organisaties te proberen IsraŽl van de wereldkaart te verwijderen. Dat gebeurt allemaal onder de neus van de 12.000 Unifillers en niet te vergeten, de wereldleiders.

Inmiddels heeft Nasrallah onder toeziend oog van de wereldgemeenschap, zijn gewelddadige volgelingen die het leven verachten, herbewapent, terwijl IsraŽl aan banden is gelegd onder internationale druk van een resolutie die rammelt aan alle kanten. ĎWij bewapenen ons voor de volgende gevechtsrondeí aldus Muhammed Abdulla Sif al-Din, vertegenwoordiger van Hezbollah in Iran. Volgens Al-Din heeft hun leider Hassan Nasrallah een strategisch plan ontwikkeld voor de volgende gevechtsronde tegen IsraŽl.†† Het Egyptische weekblad Roz al-Yusuf schrijft dat Hezbollah 2000 kinderen heeft gerekruteerd in de leeftijd van 10-15 jaar. Zij worden gemanipuleerd en getraind door een groep genaamd de Mahdi Verkenners een organisatie die is verbonden met Hezbollah. Deze Ďverkennersí leren de kinderen de basisprincipes van de Shiíitische en Hezbollah ideologie. De eerste les die zij krijgen gaat over de vernietiging van IsraŽl en dat blijft als een rode draad door de hele opleiding lopen.

De kinderen marcheren mee op de jaarlijks gehouden Jeruzalem Dag. Er lopen zelfs groepen kinderen mee in de leeftijd vanaf vijf jaar, gekleed in militaire uniformen, die slogans roepen als ,,wij zijn jullie soldaten, Hezbollah." Hoe kinderen door de anti-IsraŽlische propaganda worden beŽinvloed bleek ook uit een verslag van de nieuwssite Ynet. Judd Hashisho (8) uit Sidon, werd een kleine beroemdheid toen hij een brief schreef aan terreurbaas Hassan Nasrallah. Hij stuurde zijn zakgeld mee om Hezbollah te helpen wapens te kopen voor de strijd tegen IsraŽl en de Verenigde Staten. ĎAls ik groot ben wil ik met Hezbollah meevechten.í Nasrallah antwoordde per omgaande: ĎMijn beste Judd, ik dank je voor je liefde voor het verzet en Hezbollah. Ik bid Allah dat jij op een dag aan onze kant tegen de illegale bezetting zult strijden.í

Nasrallahís kinderleger.: ďwij zijn jullie soldaten, Hezbollah."

De kinderbrigades zijn allemaal genoemd naar Arabische zelfmoordenaars die zich schuldig hebben gemaakt aan het vermoorden van Joden.

De afschuwelijke slachtpartijen van moslims onderling waarbij ze elkaar in naam van hun god en profeet, in gruwelijkheden naar de kroon steken zoals dagelijks in onder meer Irak en SyriŽ te zien is, laten nog eens zien waar IsraŽl al jaren mee te maken heeft. IsraŽl heeft immer uiterst terughoudend gereageerd op de terreur van het PLO-bewind en de eindeloze provocaties van Hezbollah. De Joodse staat strijdt constant voor haar eigen voortbestaan, maar moet zich continu verdedigen tegen de leugenachtige media die de wereldburgers op een schandalige maniermanipuleren, en de met IsraŽls vijanden heulende Verenigde Naties.

,,Wij geloven dat de Verenigde Staten en de Zionistische entiteit van plan zijn de hele regio onder hun controle te brengen en zo de politieke map van het Midden-Oosten te veranderen. We moeten ons realiseren welke gevaarlijke satanische plannen deze mensen hebben. De zionisten zijn uit de hele wereld gekomen en hebben land in bezit genomen, dat niet van hen is en eisen de Tempelberg op als hun bezit. Joodse extremisten roepen op de moskee te vernietigen. Maar de zionisten en allen die achter hen staan moeten goed begrijpen dat een beschadiging van de Al-Aqsa moskee de hele regio in brand zal steken. De Al-Aqsa moskee is heilig voor de moslims. Wanneer zij besluiten de moskee te vernietigen dan zullen de islamitische naties de hele zionistische entiteit met het bloed van martelaren bestrijden. Wat de Palestijnen doen met hun martelaren is legaal want het maakt een eind aan ongerechtigheid."

Dit zijn de regelmatig terugkerende woorden van Hassan Nasrallah, tijdens de jaarlijks gehouden grote paradeís op "Jeruzalemdag" in Libanon. Jeruzalemdag is voor het eerst uitgeroepen door de Iraanse geestelijk leider Ayatollah Ruhollah Khomeini in 1979, volgend op het succes van de islamitische revolutie in Iran. Het wordt gevierd op de laatste vrijdag van de heilige islamitische maand Ramadan. Naast de toespraak van Nasrallah vindt er jaarlijks een grote parade plaats waarbij duizenden gewapende terroristen van Hezbollah voorbij trekken.

Nasrallah heeft publiekelijk toegegeven dat zijn organisatie ook actief is in de PLO-gebieden zo meldde de Jeruzalem Post op 26 juli 2004.Een geheime vleugel van de terreurbeweging genaamd: ď1800Ē zou inmiddels controle uitoefenen over niet minder dan 44 PLO-terreurcellen, zowel financieel als operationeel.

In een radio interview had Nasrallah al eens gezegd dat IsraŽl in een meedogenloze dodelijke val zou lopen, indien het mocht besluiten tot een aanval op haar posities. ,íWij kijken vooruit naar de vernietiging van de staat IsraŽl in onze regio. Onze doelen zijn gekozen en goed bepaald en we zijn in staat om binnen enkele seconden te reageren wanneer het Ďsignaalí gegeven wordt.í Zo werd Nasrallah door de nieuwsagentschappen geciteerd. ĎOnze organiastie zal de Palestijnen helpen bij het veroveren van hun land. Er kan geen vrede zijn, voordat de Joden zijn teruggekeerd naar de landen vanwaar zij gekomen zijn. Deze natie die is opgebouwd op Palestijns en Arabisch land dient in zín geheel te verdwijnen. Al zou de zionistische bezetter besluiten de eisen van Arafat in te willigen en de Golan-Hoogvlakte aan SyriŽ terug te geven, dan nog zullen wij niet instemmen met een Joodse staat in onze regioí aldus Nasrallah. Nasrallah was eind februari 2010 op bezoek in Damascus voor een ontmoeting met Mahmoud Ahmadinejad en de Syrische leider Assad om met elkaar van gedachten te wisselen in geval van een oorlog met IsraŽl.

Tijdens een lezing in Washington wees de IsraŽlische minister van Defensie op het feit dat de Islamitische terreurorganisatie reeds 45.000 raketten bezit, waaronder sinds kort ook moderne raketten die iedere grote stad in IsraŽl kunnen raken. ĎAls wij door Hezbollah aangevallen worden, dan zullen wij niet gaan jagen op individuele terroristen, maar op de Libanese regering en haar infrastructuur, alsmede ook andere sponsors.í Deze andere sponsors zijn met name SyriŽ en Iran. Er komt een moment dat IsraŽl de wereld goed duidelijk zal maken dat ze bij een volgende confrontatie ongemeen hard zullen toeslaan.

IsraŽl zegt dat het massale raketaanvallen vanuit Libanon binnen 24 uur kan stoppen door een aanval op de infrastructuur in Libanon en Gaza en het dagelijks leven daar volledig te verlammen. Hij noemde doelen, zoals elektriciteitscentrales, olieraffinaderijen en luchthavens. Een hoge IsraŽlische functionaris waarschuwde Hezbollah als reactie op de regelmatig terugkerende uitspraken van Nasrallah dat Hezbollah raketten kan richten op elke IsraŽlische stad: ďIk adviseer Nasrallah om IsraŽl niet op de proef te stellen. De gevolgen zullen zeer hard en pijnlijk zijnĒ.

Terreurleiders bijeen in Damascus, Ahmadinejad, Assad en Nasrallah

Wanneer de Arabieren de indruk krijgen dat IsraŽl zwak is, dan zullen ze net zolang doorgaan met hun terreur totdat IsraŽl is vernietigd. Een voorbeeld daarvan is IsraŽlís vertrek uit het Bijbelse Gaza. Dat vertrek is door het hele Midden -Oosten en de rest van de islamitische wereld gezien als een uiting van zwakte en een overwinning van het islamitische terrorisme. Arabieren verstaan alleen maar de taal van geweld!IsraŽl wordt vanuit Hamasstan en Hezbollahstan door satans hellehonden met raketten aangevallen, maar uiteindelijk zal de Joodse staat ook deze slag winnen omdat de Bijbelse God aan hun kant staat.

Nasrallah kwam op 6 december 2011, voor het eerst sinds 2008, weer eens uit zijn hol tevoorschijn voor een openbare toespraak.De leider van Hezbollah had zich opgesloten in een bunker omdat hij bang was voor een IsraŽlische moordaanslag. Inmiddels lijkt hij echter bereid te zijn te sterven voor zijn idealen. ĎHet is de droom van ieder van ons om ons aan te sluiten bij de meestermartelaren van het hele verzetí, aldus Nasrallah, sprekend in een zuidelijke wijk van Beiroet. ĎWij vragen niets terug voor onze jihad, maar zoeken enkel beloning van Allah... Wij zullen niet wijken van ons heilige land, zodat de bezetter het in kan nemen... Degenen die IsraŽl als vijand zien moeten daarom de wapens van het verzet verdedigen. We moeten ons niet vergissen wie vriend en wie vijand is; de VS is onze vijand en IsraŽl handelt namens hen.í

Nasrallah waarschuwde IsraŽl rekening te houden met een regen van raketten, niet alleen op het noorden van IsraŽl, maar ook op Tel Aviv. Volgens Nasrallah zijn zijn troepen erop getraind duizenden raketten af te vuren op militaire doelen zoals vliegvelden, militaire kampen, en maritieme aangelegenheden, gevolgd door het afvuren van raketten vanuit locaties die voor IsraŽl als een verrassing zullen komen. Intussen heeft het IsraŽlische Thuisfront Commando geoefend voor een massaal spervuur van niet-conventionele raketten op Tel Aviv. Nasrallahís uitspraken over de raketaanvallen op Tel Aviv en een invasie in Galilea, hebben onder de burgerbevolking in Libanon tot grote zorg geleid omdat zij bij een volgende oorlog grote kans lopen slachtoffer te zullen worden. Zij verwachten harde reacties van het IsraŽlische leger.

De Libanese krant Al Joumhouria meldde op 27 oktober 2011 dat Nasrallah een serie besprekingen heeft gevoerd met de hoogste commandanten van de verschillende onderdelen van Hezbollah als voorbereiding voor een oorlog tegen IsraŽl. Ook maakte deze krant melding van een aanvalsplan waarbij grondtroepen Galilea zullen binnentrekken om dit gebied te bezetten. Het plan zou zijn ontwikkeld in samenwerking met strategische experts uit Iran en zal worden uitgevoerd door vijfduizend Ďstrijdersí die recentelijk in Iran zijn opgeleid om plaatsen als Nahariya, Shlomi en CarmiŽl te bestormen en te bezetten. Ook zouden er 150 terroristen klaarstaan die Nahariya met speedboten vanuit zee moeten aanvallen. Hun taak is zoveel mogelijk mensen in gijzeling te nemen om zodoende IsraŽl te beletten Hezbollah stellingen in Libanon te bombarderen. Het plan Galilea te veroveren is voor het eerst door Nasrallah aangehaald op 16 februari 2011, als onderdeel van de herdenking van de moord op Hezbollah commandant Imad Mughniyeh.

Imad Mughniyeh

Iraanse troepen hebben in het oostelijk deel van de Bekaa Vallei in Libanon mijnenvelden aangelegd omdat men dit gebied ziet als mogelijke droppingplaats voor IsraŽlische troepen, waarbij tevens het gebied is beveiligd met ďslimmeĒ Iraanse antitank raketten die in staat zijn de IsraŽlische Merkava tanks uit te schakelen. Deze raketten hebben ook in de oorlog van 2006 veel schade aangericht. Hezbollah heeft de beschikking over chemische wapens, waar de laatste jaren regelmatig ongelukken mee zijn gebeurd. Het is de laatste paar jaar herhaaldelijk voorgekomen dat wapenopslagplaatsen van de terreurbeweging op een mysterieuze wijze explodeerden.

Een Hezbollah video belicht de nieuwste campagne van de terroristische organisatie Ė ďhet bevrijden van de GalileaĒ. Op de agenda van Hezbollah staat de verovering van de belangrijkste IsraŽlische plaatsen zoals toeristische centra, raffinaderijen, en de haven van HaÔfa. De video werd op 1 oktober 2012 op een Hezbollah website geplaatst. De video noemt ook de belangrijkste ďzionistische nederzettingenĒ - dat wil zeggen Joodse dorpen en steden - in het noorden van IsraŽl, zoals Afikim, Ma'alot en Nahariya als gebieden om bevrijd te worden. Verder noemt de video ook Tzefat, Akko, Tiberias, HaÔfa, en Nazareth. Allen die collaboreren met deze Islamfascisten, staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis.Zij steunen deze hedendaagse versie van het Nazisme. Beter is het vastberaden voor IsraŽls bestaansrecht te strijden en door Gods onfeilbare woord te blijven verdedigen. Op die manier zal de Bijbelse God de ware gelovige door het leven begeleiden. Bijbelgetrouwe gelovigen en IsraŽl horen onafscheidelijk bij elkaar.

Voormalig moslimterrorist Zacharia Anani liet op 8 december 2005 zijn stem horen op de Princeton Universiteit in de Verenigde Staten. Hij groeide op in Libanon en vertelde hoe hij leerde IsraŽl te haten. Hij werd in de zeventiger jaren christen, maar zelfs in die hoedanigheid betekenden de Joden niets voor hem. Hij begon de Joodse geschiedenis te bestuderen en was diep geschokt te lezen hoe de Joden eeuwenlang hebben geleden. ,,Er trad een verandering op in mijn hartĒzo sprak hij. Ik ontdekte dat IsraŽl beschermd diende te worden omdat God met IsraŽl is. ,,Hoe hebben zij anders alle oorlogen kunnen winnen? Omdat God er was voor hen.ĒSatan zal geleidelijk aan alle natiŽn aan zijn kant weten te krijgen in zijn strijd tegen de kinderen van IsraŽl. Het is door de hand van God dat de staat IsraŽl miraculeus is herboren en het is Gods Machtige Hand die IsraŽls vijanden keer op keer in het stof doen bijten. God wil niet dat IsraŽl vernietigd wordt en de duivel en zijn immense aanhang zullen daarom falen. De profeet Zacharia zegt dat er een moment zal komen in de toekomst dat de God van IsraŽl alles in het werk zal stellen om de volken uit te roeien die tegen Jeruzalem oprukken.

Terwijl de terreurbeweging Hezbollah en de Libanese regering hun haatcampagnes tegen de Joodse staat voortzetten, schreef de Libanese krant de Daily Star op 5 augustus 2008 dat IsraŽl opnieuw laat zien dat het de meest humane gemeenschap in de regio is. De krant schreef een verrassend positief stuk over de gebeurtenis dat IsraŽl 180 Palestijnse leden van de Hilles-clan -leden van de Fatahbeweging in Gaza-die moordende en plunderende leden van de terreurbeweging Hamas zodanig in het nauw waren gedreven, dat ze de IsraŽlische soldaten bij de grensovergang Eres smeekten om hen te redden.,,Ondanks het feit dat het bij de Fatahleden om terroristen gaat die zelf betrokken zijn bij terreur tegen IsraŽl, deed de Joodse staat al wat in hun macht lag hun leven te redden. Fatah leider en PA/PLO baas Mahmoed Abbas daarentegen weigerde de groep onderdak te verlenen in Ramallah. Pas na druk van IsraŽl stond hij toe een deel van hen in Jericho op te nemen. De anderen zijn in opdracht van Abbas naar Gaza teruggestuurd waar ze onmiddellijk in handen van Hamas zijn gevallen.Ē

Voor IsraŽl brengt het woord vrede altijd dood en vernietiging. Het doel van de moslim Arabieren is dezelfde als die van de satan. Een ding is zeker, de islamitische staten noch de islamitische terreurbewegingen zullen er in slagen IsraŽl te vernietigen. Wat ook zeker is dat Jeshua ha Messiach zijn voeten zal zetten op de Olijfberg in Jeruzalem en niet in Mekka, Brussel of New York. De waarschuwingen van de Bijbelse profeten zijn overal zichtbaar, maar slechts weinigen wensen dat te zien. Het commentaar van de wereldgemeenschap op IsraŽl is bij het ziekelijke af.Vertegenwoordigers van de Wereldraad van Kerken noemden Hezbollah de zondebok van IsraŽls agressie. De destructie in Zuid -Libanon noemden zij opzettelijk en gepland. Sinds het ontstaan van de staat IsraŽl in 1948 en de daarop volgende oorlogen en PLO-terreur, is het aantal moslims dat in gevechtshandelingen met IsraŽl is gedood, minder dan het aantal moslims dat door de Fransen is vermoord in Noord Afrika. Het aantal moslims dat door de Fransen is vermoord, is vele malen minder dat het aantal dat door de Sovjets/Rusland is gedood. En het aantal moslims dat door de Sovjets/Rusland is vermoord, is niet meer dan 1/3 van het aantal moslims dat door moslims is vermoord.

De voormalige chef staf van het IsraŽlische leger Gabi Ashkenazi waarschuwde eind 2009 eveneens , dat IsraŽl geen aanval van Hezbollah zal accepteren. Volgens Ashkenazi heeft Hezbollah inmiddels raketten in bezit die de kerncentrale in Dimona kunnen bereiken. Sommige raketten zouden een bereik hebben van300 kilometer en klaar staan voor gebruik. De reactie van de Libanese terreurbeweging was:,,De vijand weet dat een aanval op ons tot een totale nederlaag zal lijden en het eind zal betekenen van hun bestaan. Alle plaatsen, militaire basis, fabrieken, en settlements in IsraŽl, liggen binnen het bereik van onze rakettenĒ. Qomati, een woordvoerder van Hezbollahzei dat wanneer IsraŽl mocht besluiten om het hoofdkwartier van Hezbollah in Dahiya, een buurtschap in Beirut aan te vallen, de organisatie zal reageren met het bombarderen van Tel Aviv. Volgens Qomati zijn Ashkenazi's bedreigingen niet meer dan loze kreten gezien de ,,nederlagen die het IsraŽlische leger heeft geleden tijdens de oorlogen tegen Hezbollah in Libanon in 2006 en de nederlaag tegen Hamas in 2009.í Qomati vervolgt: ,,De vijand weet dat een offensief onder de huidige omstandigheden tot een totale nederlaag zal leiden en de balans voorgoed zal veranderen in het nadeel van IsraŽl en hun bestaan zal eindigen.Ē

Gabi Ashkenazi

De toenmalige stafchef van de IsraŽlische strijdkrachten luitenant-generaal Benny Gantz waarschuwde dat Libanon bij de volgende oorlog zware klappen zal krijgen. ,,We zijn beter voorbereid en sterker dan in het verleden, en we zullen alles doen wat de politiek besluit als de dialoog (met Iran) voorbij is. Het IsraŽlische leger is meer dan ooit in staat een grootschalig en multi-dimensionaal offensief tegen Hezbollah te voeren. Ik raad het ze niet aan deze macht uit te dagen. Dat zal hen dermate veel pijn doen dat ze zullen beseffen met wie ze een spelletje spelen... Na de volgende oorlog zal Libanon tientallen jaren zijn teruggeslagen. Ik zou ons daarom maar echt niet uitproberen.Ē

Inmiddels begint de terreurbeweging sympathie te verliezen in de straten van Libanon en andere de Arabische landen vanwege hun deelname aan de strijd in SyriŽ. Zo gingen op zondag 27 november 2011 tienduizenden Libanese burgers de straat op om te demonstreren tegen Hezbollah en de Syrische leider Bashar al Assad. De demonstratie was georganiseerd door de Future Movement, een oppostie partij. De regering van Libanon wordt gedomineerd door Hezbollah en haar bondgenoten. De demonstranten droegen banieren met daarop teksten als: ,,Bashar al-Assad, Gadhaffi wacht op jouĒ en ďBashar al-Assad, Hassan Nasrallah, jullie spel is overĒ.

Volgens IsraŽlische militaire deskundigen heeft SyriŽ Hezbollah Scud raketten geleverd. In april 2010 bevestigde de Koeweitse krant Al Rai dit bericht en schreef dat de Syrische President Bashar Assad bezig was Hezbollah te bewapenen met Scuds. Deze raketten hebben een bereik van 300 kilometer en kunnen een halve ton explosieven vervoeren en doelen ver in IsraŽl bereiken. Volgens het IsraŽlische leger is deze levering slechts het Ďtopje van de ijsbergí. Ook blijken de terroristen van Hezbollah in training op Syrische raketbasis.Het Syrische leger heeft een lanceerbasis voor Scudraketten bij Damascus en op verschillende andere plaatsen. Sommige van deze raketten hebben een bereik van 600 km. Toen in het voorjaar van 2010 de spanning in het Midden-Oosten opliep door berichten over deze opleidingen, trokken verschillende partijen dit in twijfel en ook dat Syrie Hezbollah van deze raketten voorzag.

De als Ďgematigdí bekent staande Libanese regering alom gesteund door de internationale gemeenschap, blijkt inmiddels volledig achter Hezbollah te staan. De Libanese krant as-Safir schreef op 10 mei 2010 dat de Libanese premier Saad Hariri -de favoriet van Washington en Brussel-openlijk achter de terreurbeweging Hezbollah staat in hun strijd tegen IsraŽl. Volgens de krant staat Hariri volledig achter de aanschaf van Scud raketten en ander wapentuig om daarmee de grenzen en de soevereiniteit van Libanon te verdedigen. Inmiddels heeft ook de Libanese Druzenleider Walid Jumblatt, tot voor kort nog supporter van IsraŽl in hun strijd tegen Hezbollah en het bewind van Assad in SyriŽ, zich bij de anti-IsraŽl regering van Libanon aangesloten. Sinds zijn bezoek aan SyriŽ is zijn houding totaal veranderd en gedraagt hij zich uiterst vijandig ten aanzien van IsraŽl. Jumblatt vertelde de BBC dat ,,Libanon geen vrede met IsraŽl wil, zelfs niet wanneer de Joodse staat alle bezette gebieden zou verlatenĒ. Ook zei hij dat niemand zich moet bemoeien met Hezbollah en de manier waarop ze aan hun wapens komen.

Hezbollah blijft dreigen met vernietiging van IsraŽl

Zowel Iran als Hezbollah zijn bloedserieus wanneer ze het hebben over de vernietiging van IsraŽl. De IsraŽlische leiders realiseren zich maar al te goed dat Hezbollah, in opdracht van Iran, vroeg of laat tot de aanval zal over gaan. Hezbollah-terreurleider Hassan Nasrallah heeft op 16 februari 2016 vanuit zijn bunker in een video zijn volgelingen toegesproken in hun bolwerk Dahiyeh, in het zuiden van Beiroet, en pochte dat hij in staat is geheel IsraŽl met raketten te beschieten. Ook dreigde hij een ammoniumfabriek in Haifa te bombarderen.

Hezbollah terreurleider Hassan Nasrallah

Ook dreigt hij IsraŽls nucleaire faciliteiten te bombarderen en zegt dat er in een volgende oorlog er geen rode lijnen meer zullen bestaan. Naast het plaatsen van enorme raketarsenalen in Libanon, is Hezbollah ook bezig een raketbasis in SyriŽ in te richten met uit Iran afkomstige ballistische raketten. Deze raketten hebben een bereik van 200 tot tenminste 1000 kilometer zodat alle delen van IsraŽl geraakt kunnen worden.

Nu dreigt Nasrallah met regelmaat met een nieuwe confrontatie met IsraŽl, maar de vraag is of hij daarvoor wel voldoende manschappen ter beschikking heeft. Het blijkt namelijk dat Hezbollah enorme klappen heeft opgelopen in de gevechten tegen de diverse terreurgroepen in SyriŽ die Bashar al-Assad van het toneel willen doen verdwijnen. Volgens deze bron zijn er namelijk tussen 30 september, 2012, en februari 2016, 865 Hezbollah strijders bij gevechten om het leven gekomen. Volgens andere bronnen ligt het aantal doden tot en met december 2015 zelfs tussen de 1300 tot 1500 en zijn er circa 5000 gewond zijn geraakt. Dat betekend dat ⅓ van het totale aantal manschappen van Hezbollah is uitgeschakeld. Ondanks al deze verliezen beloofde Nasrallah zijn Syrische broeders tot het bittere einde te blijven steunen, daarbij toegejuicht door duizenden enthousiaste supporters. Volgens diplomatieke bronnen in de Koeweitse krant "Al-JaridaĒ zijn half april 2016 tientallen leden van Hezbollah ďper ongelukĒ bij een chemische aanval in de buurt van de plaats Al-Eis, ten zuiden van Aleppo om het leven gekomen. De aanval zou zijn uitgevoerd door een Syrische straaljager in een poging Al-Eis te heroveren. De lichamen vertoonden wonden zoals door chemische wapens worden veroorzaakt.

Ondanks al die verliezen zeggen ze klaar te staan voor een gewelddadige confrontatie met IsraŽl. Volgens Nasrallah is Hezbollah vandaag sterker dan ze ooit geweest zijn. IsraŽlische militaire deskundigen rekenen de terreurgroep tot tien sterkste strijdkrachten in de wereld. Ze zijn het beste opgeleid en beschikken over een enorm grote slagkracht.

IsraŽl heeft aangekondigd keiharde maatregelen te zullen nemen

IsraŽl heeft aangekondigd bij een nieuwe oorlog harder te zullen optreden dan in 2006 en ook de civiele infrastructuur van Libanon niet zal ontzien. Het leger zegt klaar te staan om ďagressieĒ uit het Noorden te beantwoorden. De vijanden van IsraŽl zullen er rekening mee moeten houden een hoge prijs te betalen als ze proberen de IsraŽlische veiligheid te ondermijnen, aldus stafchef Lt.- Gen. Gadi Eisenkot op maandag 28 december 2015. ďOnze soldaten gaan elke dag om met moorddadig terrorisme. Ook buiten onze grenzen, tegenover de bedreigingen die we horen uit het noorden, staan we klaar voor elke uitdaging, en zoals we hebben bewezen in het verleden, weten we hoe we iedereen weten te vinden en te treffen die ons kwaad willen doenĒ. Ook wordt uiteengezet dat het zeker een zeer gewelddadige, wrede en lastige oorlog zal worden. IsraŽl zegt dat het massale raketaanvallen vanuit Libanon binnen 24 uur kan stoppen door een aanval op de infrastructuur in Libanon en het dagelijks leven daar volledig te verlammen waaronder doelen, als elektriciteitscentrales, olieraffinaderijen en luchthavens. Een hoge IsraŽlische functionaris waarschuwde Hezbollah om IsraŽl niet op de proef te stellen en zei dat de gevolgen zeer hard en pijnlijk zullen zijn.

IsraŽl zegt daarbij wel al het mogelijke te zullen doen de Libanese burgers zo veel mogelijk te ontzien. Men wil de burgerbevolking waarschuwen en ťťn of anderhalf miljoen inwoners in Libanon evacueren. Hierdoor zou het leger de vrijheid hebben om duizenden doelen van Hezbollah te treffen en de militaire capaciteiten van deze Libanese militie te verlammen. Hezbollah is niets anders dan een doodscultuur, een stel psychopaten en idioten.

De Libanese terreurbeweging Hezbollah met Hitlergroet

De duivel heeft Arabieren de illusie gegeven dat ze met terreur de strijd tegen IsraŽl kunnen winnen. Ze hebben niets geleerd van alle nederlagen die ze tot dusver hebben geleden en experimenteren rustig verder hun volledige ondergang tegemoet. Mohammeds volgelingen hebben geen enkele kans want wie kan er winnen van de God van IsraŽl? Verschillende bijbelteksten maken duidelijk dat Libanon (Tyrus en Sidon in bijbelse tijden) nog een vernietigend oordeel te wachten staat. Tyrus wordt ook genoemd in Psalm 83 waar het onderdeel uitmaakt van de volken die IsraŽl willen verdelgen. Verschillende Bijbelse profeten, waaronder EzechiŽl en Amos zeggen daar het volgende over.

Jesaja 23:11-15 Ö de Here heeft aangaande Kanašn (IsraŽl) bevel gegeven zijn vestingen te verwoestenÖ. En het zal te dien dage geschieden, dat Tyrus vergeten zal worden, zeventig jaar lang, Ö

EzechiŽl 28:22-23 zo zegt de Here Here: zie Ik zal u, Sidon! In uw midden zal Ik mij verheerlijken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik gerichten aan die stad voltrek en Mij aan haar de heilige betoon. Ik zal daarin de pest zenden, bloed op haar straten; doden zullen daar vallen door het zwaard dat aan alle kanten tegen haar gericht is.

Amos 1:10 Ö, zal Ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus, zodat het zijn burchten verteerd.

In EzechiŽl 47 en 48 worden de grenzen aangegeven van IsraŽl in het Duizendjarige Rijk. Hier blijkt dat een deel van Libanon bij IsraŽl gaat horen.

Het zal zeer slecht aflopen met de landen die in Psalm 83 worden genoemd.IsraŽl heeft begin juli 2012 Hezbollah in niet mis te verstane woorden gewaarschuwd. Mocht de terreurbeweging besluiten de Joodse staat aan te vallen, dan zal de schade van de Libanonoorlog van 2006 verbleken bij de verwoestingen die het IsraŽlische leger ditmaal bij de noorderbuur zal aanrichten, aldus de militaire top.En die verwoestingen van 2006 waren bepaald niet onaanzienlijk. Complete wijken van de Libanese hoofdstad Beiroet werden in puin gegooid. De infrastructuur van het Arabische land moest totaal op de schop.

*†† Wanneer de Arabieren vandaag hun wapens neerleggen, dan is er morgen geen geweld meer.

*†† Wanneer IsraŽl vandaag de wapens neerlegt, dan is er morgen geen IsraŽl meer.

*†† IsraŽl huilt om de onschuldige doden van haar tegenstanders.

*†† De Arabieren dansen van blijdschap om de onschuldige doden van haar tegenstanders.

Psalm 27:1-2-3De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijn levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten- mijn tegenstanders en mijn vijanden- zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.

(*)Kana, is de plaats waar Jezus een bezeten vrouw genas. MattheŁs 15:21-22 En Jezus ging vandaar en trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een kananeese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezetenÖ.

Overige Bronnen: WorldNetDaily, 13-15 juli 2006. Ynetnews, 15 juli 2006. Middle East Newsline, 16 juli 2006. Tel-Aviv Notes, 13 juli 2006.Temple Mount Faithful, 16 juli 2006. One Jerusalem 28 juli 2006.Arutz-7 News 27 juli 2006.Honest Reporting, 27 juli 2006. ICEJ News, 27 juli 2006. MiddleEastNewsline, 26 juli 2006.IsraŽl heute, 26 juli en 1 augustus 2006. http://www.jihadwatch.org/archives/2006/07/012378print.htmlGuysen Israel News, 1 augustus 2006. Lebanon: Myths and Facts, 30-07-2006 Ynetnews, IDF: We assumed building in Qana to be empty, 3 augustus 2006. ICEJ Jeruzalem, 24-6-2002 en 20-2-2003. Jeruzalem Post, 24-6-2002. Arutz-7 Editor, 5-6-2002 en 22-1-2003. Jeruzalem Post Internet Editie, 20-11-2002. Israel Defense Forces, 26-11-2002. Honest Reporting, 23-9-2003. Cidi Nieuwsbrief, 12-2-2003. The Weekly Standard, 27 augustus 2006. ICEJ News, 28 en 31 augustus en 5 september 2006.Israel heute, 27 en 28 augustus 2006.Aish.Com, 20 augustus 2006. Middle East Newsline, 20 augustus 2006.Jeruzalem Post, 30 augustus 2006. Emet News Service ,28 augustus 2006. Emet News Servive 1 oktober 2006. ICEJ News, 25 september 2006 en 2 november 2006. Israel Today Headline News, 11 september 2006.Debka Exclusieve ,7 oktober 2006. http://www.frontpagemag.com/Articles/Printable.asp?ID=23406 Israel Heute Newsletter, 3 november 2006.Israel Insider, 22 september 2006. Jerusalem Post, 18 oktober 2006.

Terug naar: Inhoud