Erdogan noemt Jeruzalem een stad onder bezetting

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 3 juli 2017)

Zijn aanvankelijke toenadering tot IsraŽl is niets anders dan een valstrik. Hij is even bezig geweest de diplomatieke banden met IsraŽl te herstellen, maar in de praktijk blijkt de moslimextremist Erdogan nog steeds een onvervalste IsraŽlhater en een fanatiek supporter van de landrovers in Ramallah, de Palestijnse terreurbeweging Hamas en ander islamitische terreurgroepen. Zo weigerde hij tijdens een interview op IsraŽls Channel 2 zijn eerdere uitspraken terug te nemen waarin hij IsraŽls acties tegen Hamas vergeleek met die van de Naziís. Ook stelt hij het Zionisme op gelijke hoogte met het Fascisme. Dat is niets anders dan een kwaadaardige en lasterlijke uitspraak. Terwijl Erdogan de mensenrechten in zijn land met voeten treed, heeft hij commentaar op IsraŽl, de enige echte democratie in het Midden-Oosten waar de mensenrechten van alle inwoners is gegarandeerd. IsraŽl beschermt de vrijheid van geloofsuiting van alle religies in het land waaronder dat van Joden, Moslims en Christenen. Deze Erdogan is niets anders dan een oorlogszuchtige criticus van IsraŽl.

De schoolboeken die de Turkse overheid verstrekt druipen van de Jodenhaat en leraren doen er nog een schep bovenop. 'Maak jullie geen zorgen,' reageerde een docent van de twaalfde klas van een gymnasium. 'Op een dag zal IsraŽl worden vernietigd, en die dag is nabij. Alle Joden zullen hiervoor betalen!' Als reactie begonnen sommige leerlingen Hitler te prijzen, terwijl anderen zich bereid verklaarden mee te willen helpen om de IsraŽliŽrs 'de zee in te drijven'. Echt als een verrassing komt het niet, want de vooringenomen media en politici verspreiden deze manipulatieve antisemitische retoriek.

Erdogan haalde op 15 mei 2014 de krantenkoppen, nadat hij anti-IsraŽlische beledigingen schreeuwde alvorens zijn veiligheidstroepen opdracht te geven een demonstrant af te tuigen. Een Turks staatsburger benaderde Erdogan en zijn veiligheidsteam terwijl ze Soma bezochten, in de nasleep van het catastrofale mijnongeluk dat aan bijna 300 mensen het leven heeft gekost. Erdogan reageerde met antisemitisch geweld. ďWaarom ren je weg van mij - IsraŽlisch sperma!Ē schreeuwde hij en sloeg de demonstrant. Het woord ďspermaĒ wordt gezien als een uitermate grove belediging in het Turks. Videobeelden tonen ook dat veiligheidstroepen de man aftuigen. De anti-IsraŽl reacties van Erdogan kwamen, ondanks het feit dat IsraŽl een volledig uitgerust Magen David Adom team naar de plaats van de ramp had gestuurd.

 

Op 15 mei 2015 riep Erdogan in een toespraak opnieuw oorlogszuchtige taal aan het adres van IsraŽl. Hij herinnerde de Turken aan het Ottomaanse Rijk dat hij in 2023 wil gaan herstellen, en vroeg het volk op hem te blijven stemmen, omdat hij van plan is om ĎJeruzalem binnen te vallení.

Op 31 januari 2016 schreef de Turkse journalist Seyfi Sahin een artikel in de Turkse krant Vahdet. Deze krant is onder meer een spreekbuis voor dictator Erdogan. Sahin zegt na lang nadenken vastgesteld te hebben dat de mensen niet van apen afstammen, maar dat apen van mensen afstammen en dan met name de nakomelingen van Joden die door Allah zijn vervloekt. Hij zegt dat hij zich door de Koran heeft laten leiden en verwijdt daarbij naar vers 5:60 waar staat dat Allah, als hij boos is, mensen in apen en varkens kan veranderen. En dat wordt door velen natuurlijk voor waar aangenomen. De uitspraken van Sahin zijn een schoolvoorbeeld van krankzinnigheid waaraan velen in de islamitische wereld mee scoren. IsraŽlhaters zijn niet geÔnteresseerd in de waarheid.

 

Ook zijn er met regelmaat bedreigingen van Erdogan aan het adres van IsraŽl te horen. Op 29 november 2016 beschuldigde IsraŽl van racisme en riep hij ďalle moslimsĒ op mee te helpen Jeruzalem te verdedigen en dreigde hij openlijk met een mosliminvasie van Jeruzalem. ďHet is het gezamenlijke doel van alle moslims de Palestijnse zaak te helpen verdedigen en Jeruzalem te beschermen en de Al Aqsa Moskee niet alleen te verdedigen met stenengooiende kinderen.Ē Dit is niets anders dan een oproep aan de moslimwereld de wapens tegen IsraŽl op te pakken. Ook waarschuwde hij Donald Trump het niet te wagen de Amerikaanse Ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Tijdens een toespraak in Istanbul op 8 mei 2017 noemde hij de Ďbezettingí van Jeruzalem een belediging voor moslims en beschuldigde hij IsraŽl van racisme.

 

Sprekend op een parlementair symposium over Jeruzalem in Istanboel bekritiseerde Erdogan ook het IsraŽlische voorstel de luidsprekers op moskeeŽn die de moslims oproepen om te bidden, iets te reduceren omdat steeds meer mensen zich mateloos aan deze herrie beginnen te storen. ĎWij zullen het tot zwijgen brengen van de gebeden in Jeruzalem niet toestaan,í aldus Erdogan. Het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde dat Ďdegenen die in hun eigen land systematisch de mensenrechten schenden, geen preken moeten houden tegen de enige echte democratie in het Midden Oosten. IsraŽl beschermt consistent de totale vrijheid van aanbidding voor Joden, moslims en christenen, en zal dat blijven doen, ondanks deze ongegronde laster.í

 

Ooit bestond er een vriendschappelijke relatie tussen IsraŽl en Turkije, maar dat behoort tot het verleden. Meer dan vijfhonderd jaren lang, vanaf de verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492 en de verschrikkelijke vervolging van nazi Duitsland, konden Joden en Turken het redelijk goed met elkaar vinden. IsraŽl heeft jarenlang gewerkt aan een nauwe samenwerking met Turkije op politiek, economisch en militair gebied. Maar dat veranderde snel toen IsraŽl in 2010 het terreurschip de Mavi Marmara overviel. Erdogan ging als een beest tekeer toen hij hoorde dat IsraŽl het schip had geŽnterd. Deze gebeurtenis leidde tot een grote diplomatieke rel tussen Turkije en IsraŽl. Turkije besloot de banden met IsraŽl formeel te verbreken en eiste uitlevering van de betrokken militairen. Erdogan zou zelfs van plan zijn geweest een militaire actie tegen IsraŽl te ondernemen. Dat zou echter maar nťt door Amerika en Frankrijk zijn voorkomen. De Mavi Marmara zou hulpgoederen brengen naar de bevolking in Gaza, maar dat bleek bedrog. Klik hier voor meer informatie over het enteren van de Mavi Marmara.

Turkije wil zeggenschap over de Tempelberg

De Tempelberg in Jeruzalem wordt wel het meest explosieve stukje grondgebied op aarde genoemd. Jeruzalem is uniek onder de steden van de wereld, en dat maakt deze stad tot een voortdurend brandpunt van botsende volken en religieuze belangen. Achter alle strijd en verwoesting gaan geestelijke machten schuil die vastbesloten zijn Gods eeuwige bedoeling en roeping te vernietigen. De geschiedenis van Jeruzalem is treffend samengevat in een oud Joods gezegde. Tien maten van lijden zijn door God naar de wereld gezonden, en negen van de tien vielen op Jeruzalem. In 1967 heroverde Israel het door JordaniŽ bezette oostelijk deel van Jeruzalem, inclusief de Tempelberg. Na de bevrijding droeg IsraŽl- tot verbazing van velen- het beheer van de Tempelberg direct weer over aan JordaniŽ. Dit beheer wordt op de Tempelberg uitgevoerd door de islamitische organisatie Waqf.

Het IsraŽlische tijdschrift Hashiloach, uitgegeven door het Tikvah Fund, meldt dat Turkije probeert meer invloed te krijgen op het beheer van het Tempelberg. Ook het dagblad Israel Hayom publiceerde een artikel, dat Turkije miljoenen dollars heeft geÔnvesteerd in projecten in het oostelijk deel van Jeruzalem, om daarmee de Turkse aanwezigheid in dit deel van de stad en op de Tempelberg te versterken. Honderd jaar sinds het einde van het Ottomaanse Rijk proberen Turkse stichtingen en organisaties met miljoenen dollars Turkije weer een islamitische leidende positie te geven in Jeruzalem en op de Tempelberg. Volgens een onderzoek van de krant komt een groot deel van de geÔnvesteerde gelden van de Turkse regering. Erdogan droomt van een islamitische verovering van Jeruzalem en vind dat de vlag van de islam weer in Jeruzalem moet wapperen zoals tijdens de overheersing van Jeruzalem tijdens het Ottomaanse rijk.

"Het einde van de Turkse overheersing van Jeruzalem, 9 december 1917." Militairen van het Britse leger doorsteken de Turkse vlag met hun bajonetten. (Ottoman Imperial Archives).

David Koren en Ben Avrahami, kenners van de situatie in Oost-Jeruzalem, stellen dat Turkije al miljoenen dollars heeft geschonken aan NGOís (Niet Gouvernementele Organisaties) in het oostelijk deel van Jeruzalem, om de invloed van Turkije op Arabische inwoners te vergroten. Alles wijst erop dat Turkije het beheer van de Tempelberg in handen probeert te krijgen. Het valt ook op dat steeds meer Arabische inwoners van Jeruzalem pro-Turkije zijn. Op steeds meer plaatsen verschijnen Turkse vlaggen, zelfs op de Tempelberg. Ook verlenen ze steun en extremistische Moslim Broederschap-elementen in de stad.

De toespraken van Erdogan doen op huiveringwekkende wijze denken aan Adolf Hitler, die de Duitsers eveneens massaal wist te hypnotiseren met megalomane visioenen over een nieuw groot en machtig wereldrijk. Turken houden nog altijd heel veel van Adolf Hitler. De Ďsultaníis zelf een verklaard bewonderaar van Hitler. Academici en boekhandelaren in Turkije staan nog steeds verbaasd over de belangstelling van jonge Turken voor de boeken van Adolf Hitler. Volgens een woordvoerder van een Turkse uitgeverij heeft de populariteit van het boek te maken met een opkomend nationalisme en antisemitisme in het land. Erdogan bespeelt voortdurend de emoties van de Turken. Hij werpt zich op als de nieuwe sultan en kalief van de hele moslimwereld. Zijn ideologie en doelstellingen zijn identiek aan die van de Moslimbroederschap, waarvan de Palestijnse terreurbeweging Hamas ook een afdeling is.

De ontwikkelingen rond Turkije lijken steeds meer een profetisch karakter te krijgen. Zo meldt de Bijbelse profeet EzechiŽl dat er een invasie zal plaatsvinden op de bergen van IsraŽl onder leiding van Gog uit het land van Magog en dat vele volkeren als een opkomend onweer met hem zullen optrekken. Deze aanval werd door de Russen al in 1930 op een postzegel van 14 Kopek afgebeeld. Op de achtergrond is de voormalige Sovjet-Unie te zien en op de voorgrond een aantal paarden die op een pad galopperen dat rechtstreeks naar IsraŽl voert.

Russische postzegel van 14 Kopek.

EzechiŽl noemt onder de deelnemers van de invasie ook het huis van Togarma. (EzechiŽl 38:39). Diverse exegeten zien in Togarma Turkije. Togarma is in de Bijbel een nazaat van Jafeth, een van de drie zonen van Noach, die in de kustlanden is terechtgekomen. Hoewel EzechiŽl spreekt van een land ver in het noorden, heeft volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus Togarma betrekking op FrygiŽ en dit land bevond zich binnen de grenzen van het huidige Turkije.

Diverse Bijbeldeskundigen hebben het lange tijd voor onmogelijk gehouden dat de Turken deel zouden kunnen uitmaken van de vele koningen in Gogís coalitie, maar dat begint steeds meer realiteit te worden. Men moet niet vergeten dat Turkije een islamitisch land is en de islam is nu eenmaal een vijand van IsraŽl. De invasie van Gog en zijn krijgsbenden laat de tomeloze haat van de duivel zien tegen de Joodse staat en de God van IsraŽl. Maar daar op de bergen van IsraŽl zal de Bijbelse God hoogstpersoonlijk ingrijpen en met Gog en zijn bondgenoten in het gericht treden. Dan zal God Zijn heilige naam bekendmaken.

Terug naar: Inhoud