Amerikaans Consulaat Jeruzalem broeinest anti-IsraŽl activiteiten

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 8 oktober 2009) (Laatste bewerking: 10 november 2015)

Wat velen niet weten is dat de Verenigde Staten een officieel Consulaat in Jeruzalem hebben. De website van dit Consulaat doet voorkomen alsof Samaria en Judea al reeds Palestijns-grondgebied is en Jeruzalem de hoofdstad van de ĎBende van Ramallah. Het negeert brutaalweg de Joods/IsraŽlische connectie met Jeruzalem en negeert zelfs het bestaan van IsraŽl. Het functioneert als een ambassade voor de staat ĎPalestinaí, terwijl deze nog niet bestaat. De website van dit Consulaat geeft geen enkele indicatie van samenwerking of overleg met IsraŽl. De Joodse staat wordt volledig doodgezwegen. Het gaat hier niet om de een of andere anti-IsraŽlische NGO (Niet Gouvermentele Organisaties) maar om een doelbewust beleid van Washington. De website geeft informatie in het Engels en Arabisch, niet in het Hebreeuws. Het nieuws en de aangeboden diensten zijn hoofdzakelijk gericht aan de ďBende van RamallahĒ.

Het doelbewuste beleid van Washington, het instaleren van een terreurstaat in de aloude Bijbelse gebieden Samaria,Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem.

Een woordvoerdernoemde de medewerkers van het Consulaat vertegenwoordigers voor het PA-bewind. Een van hun taken is de Joodse bouwactiviteiten in het oostelijk deel van Jeruzalem en in Samaria/Judea nauwgezet in de gaten te houden. Ook blijkt dat medewerkers van het Consulaat consequent weigeren zich bij IsraŽlische controleposten te legitimeren of zelfs maar de ramen of deuren te openen. Zo gedroegen de inzittenden van eenkonvooi van 5 autoís van het Consulaat zich zo agressiefdat een van de autoís zelfs over een IsraŽlische militair dreigde heen te rijden. Ook werden er door de inzittenden onzedelijke gebaren naar vrouwelijke militairen gemaakt. Daarnaast blijken ze dikwijls PA-Arabieren te vervoeren die niet zonder toestemming van de IsraŽlische overheid tussen Jeruzalem en Samaria mogen reizen. In januari 2008 weigerde Keith Dayton en de consul-general Jacob Walles hun ramen te openen en zich te identificeren bij een controlepost in Samaria. Vanwege deze voorvallen vond er begin januari 2010 op verzoek van IsraŽl een gesprek plaats tussen Tim Laar, hoofd van de beveiliging van het Consulaat, en IsraŽlische veiligheidsfunctionarissen. Laar suggereerde daarbij dat alle Joodse inwoners in Samaria en Judea (settlers) potentiŽle moordenaars zijn. Hij weigerde te voldoen aan het verzoek van IsraŽl om medewerking bij de controleposten. Laar: ,,Ik wil niet dat uw controleurs onze autoís controleren. Wat wanneer daar settlers onder zitten? Ik wil niet dat mijn mensen eindigen zoals RabinĒ daarbij refererend aan de moord op de voormalige IsraŽlische premier Yitzhak Rabin. Wat een arrogantie en wat een ongehoorde brutaliteit.

Zowel Bill Clinton,George W.Bush als de Keniaan Barack Hussein Obama, hebben tijdens hun verkiezingscampagnes IsraŽl beloofd de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te zullen verplaatsen.Clinton beloofde dat zelfsin zijn beide verkiezingscampagnes maar is deze belofte nooit nagekomen. Het Amerikaanse Congres heeft op 24 april 1990 met overweldigende meerderheid de beslissing genomen Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van IsraŽl. Daarnaast werd naar aanleiding van de ďJeruzalem Embassy Relocation Act (S.2737) in 1995 besloten, de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Om de Joodse kiezers te paaien beloofde Clinton hieraan onmiddellijk gevolg te zullen geven zodra hij tot president zou zijn gekozen. Maar eenmaal gekozen zei hij rekening te moeten houden met de gevoelens in de Arabische wereld en kwam hij plotseling met het argument dat de ďLandrovers van RamallahĒook rechten konden doen gelden op Jeruzalem als hoofdstad van hun Ďtoekomstigeí Palestijnse natie.

 

Tijdens een verkiezingscampagne in mei 2000 beloofde George W.Bush dat hij IsraŽl nooit een oplossing zou opdringen in het conflict met het PA-bewind en noemde hij Jeruzalem de hoofdstad van IsraŽl. Hij maakte de verplaatsing van de Amerikaanse Ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, zelfs tot onderdeel van zijn verkiezingscampagne. Na zijn aanstelling als 43ste president van de Verenigde Staten ontving hij op 20 maart 2001 IsraŽls premier Ariel Sjaron in het Witte Huis, en herhaalde hij dit standpunt nog eens, maar slechts enkele maanden daarna was daar niets meer van over. Op 24 juni 2001 presenteerde hij zijn,,twee staten plan, IsraŽl en Palestina levend zij aan zij in vrede en veiligheid.Ē en werden de Bijbelse gebieden Samaria en Judea door hem Ďbezette gebiedení genoemd. Plotseling sprak de bedrieger Bush zich net als zijn voorganger Bill Clinton openlijk uit voor de oprichting van een Palestijnse staat in IsraŽls aloude thuisland.

 

In 2008 bracht Obama als presidentskandidaat een bezoek aan IsraŽl. Toen zei hij: 'Jeruzalem zal de hoofdstad van IsraŽl zijn en zei eveneens te overwegen de ambassade te verplaatsen indien hij tot president mocht worden gekozen. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008 herhaalde hij deze uitspraken nogmaals in een toespraak gericht aan het ďAmerican Israel Public Affairs CommitteeĒ (AIPAC), Washingtons meest machtige pro-IsraŽl lobby. Zijn opmerkingen dienden echter alleen maar om de Joodse inwoners van Amerika te paaien want direct na zijn aanstelling besloot hij de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem uit te stellen met als argument dat de Ďerkenning de veiligheid van de VS in gevaar zou kunnen brengen en dat de beslissing over de status van Jeruzalem pas genomen wordt tezamen met een alomvattende vredesregeling met de Palestijnen en de Arabische wereld.í Tijdens de laatste Nationale Conventie Jeruzalem van de Democratische Partij werd Jeruzalem zelfs als hoofdstad van IsraŽl geschrapt maar na een storm van kritiek werd deze beslissing weer haastig ongedaan gemaakt.Bij zijn bezoek aan het Witte Huis in 2012, bracht de IsraŽlische premier Netanyahu de kwestie onder de aandacht bij Obama. Dezegaf echter brutaalweg te kennen dat IsraŽlJeruzalem dient op te geven. Het officiŽle standpunt van de VS is dat het oostelijk deel van Jeruzalem als Ďbezet gebiedí beschouwd wordt.

 

De werkelijke reden dat de genoemde drie presidenten hun belofte nooit zijn nagekomen is dus wel duidelijk.

Onlangs is gebleken dat het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem 35 bewapende terroristen van het terreurbewind in Ramallah in dienst heeft genomen. Deze figuren hebben eerder aan een geheime wapentraining in Jericho en in de VS deelgenomen. Dat bericht het IsraŽlische nieuwsportaal Ynetnews, dat het een schandaal noemt. Het consulaat zou illegaal handelen en zou tegen de van kracht zijnde overeenkomsten in gaan.De beslissing om deze figuren aan te stellen en hen te bewapenen zou naar verluidt zijn genomen door Dan Cronin, de veiligheidsverantwoordelijke van het consulaat. De beveiligers zouden voornamelijk Amerikaanse diplomaten moeten beschermen op reizen naar de door de ďBende van RamallahĒ bezette Bijbelse gebieden. Zij zijn gestationeerd in het Amerikaanse consulaatsgebouw in Jeruzalem.

Het beschikbaar stellen van wapens aan deze figuren is een flagrante schending van de in 2011 gesloten overeenkomst tussen het consulaat en de IsraŽlische regering. Deze bepaalt dat het uitsluitend aan voormalige IsraŽlische soldaten is toegestaan wapens in en ten behoeve van het consulaat te dragen. Weliswaar heeft IsraŽl het consulaat toestemming gegeven om hun wapenarsenaal met 100 geweren uit te breiden Ė maar niet voor medewerkers van het bewind in Ramallah , doch alleen voor Amerikaanse diplomaten of IsraŽliŽrs die eerder in het leger hebben gediend. Volgens anonieme bronnen is de instelling van het consulaat ten opzichte van de IsraŽliŽrs verder verslechterd sinds het begin van de ambtstermijn van veiligheidschef Cronin. Enkele ex-medewerkers van het consulaat verwijten Cronin dat zijn houding tegenover IsraŽliŽrs kil en meedogenloos was. 'Cronin doet wat hij wil. Hij wil de IsraŽliŽrs niet in het consulaat,' aldus enkele bronnen die ynetnews citeert.

Verder wordt beweerd dat Cronin PA-medewerkers als bewakers inhuurt die voorheen als stenengooiers gearresteerd zijn geweest. Sterker nog: enkelen van hen zouden zelfs familieleden hebben die wegens terroristische activiteiten veroordeeld zijn. 'Dat is onverantwoord. Wie garandeert dat de wapens die deze mensen in handen krijgen, niet voor terreuractiviteiten worden gebruikt?' zo uiten deze bronnen hun angst. Als verzwarende omstandigheid komt daar nog bij dat de hoogste adviseur van de consul-generaal een Arabier is die wegens lidmaatschap van de terreurorganisatie PLO een tijd in een IsraŽlische gevangenis heeft gezeten. Een andere consulaatsmedewerker schijnt familie te zijn van een van de leiders van de terreurbeweging Hamas in Jeruzalem, Mohammed Hassan Abu Tir, die ook een bekende is van de IsraŽlische justitie.

Terug naar: Inhoud